Antalya Defterdarlığı
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Taşınmaz Tahliye İŞLEMLERİ SÜRECİ
İşgal ihbarının
gelmesi
İdare tarafından işgalin
tespit edilmesi
Taşınmazın tespit
edilmesi
Tutanak
İşgal var
İşgal yok
Ecrimisil işlem
süreci
İşgaliciden tahliye etmesinin
istenmesi
Tahliye
edildi
Tahliye
edilmedi
Mülki amirden tahliye talebi
Elektrik su kesim talebi
Taşınmazın teslim alınması için
memur görevlendirilmesi
Taşınmazın teslim alınması
Tahliye
tamamlandı
Hazırlayan: Himmet DİLCEN
Defterdarlık Uzmanı
Onaylayan: Bekir ARLI
Emlak Müdürü
Download

Taşınmaz Tahliye İŞLEMLERİ SÜRECİ