Antalya Defterdarlığı
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Taşınmaz Tespit İŞLEMLERİ SÜRECİ
Tespite karar verilmesi
Teknik Büro koord.ne yazı yazıldı. Müdür İmzası
kroki
tespit hazırlığı
yapılması
uydu
görüntüs
ü
araç ve memur görevlendirme oluru
defterdar yrd.
fotoğraf
Taşınmazın mahallinde fiili tespit
yapılması
tespit
tutanağı
Teknik Büro Koordinatörlüğünce tespit tutanağı
ve bilgilerin ilgili müdürlüğe gönderilmesi
Müdürlük Gelen
Evrak Kaydına
Alınması
MEOP2/TESPİT
MODÜLÜ
tespitin kayda alınması
MEOP2/TAŞINMAZ
RESİM MODÜLÜ
süreç sonu
Hazırlayan: Himmet DİLCEN
Defterdarlık Uzmanı
Onaylayan: Bekir ARLI
Emlak Müdürü
Download

Taşınmaz Tespit İŞLEMLERİ SÜRECİ