K.K.T.C. MAKAMLARINA TAŞINMAZ MAL ALIMI İÇİN MÜRACAAT EDEN
YABANCI UYRUKLULARIN SUNMASI GEREKEN BİLGİLER
Adı- Soyadı :
Uyruğu:
Ana Adı:
Baba Adı:
Pasaport No.:
Doğum Yeri:
Doğum Tarihi:
T.C. Kimlik Kartı No:
Mesleği:
K.K.T.C. Posta Adresi:
Telefon No:
K.K.T.C.’ne ilk Giriş Tarihi
ve Liman /Havaalanı adı:
Parasal Durumu:
İYİ □
ORTA □
ÇOK İYİ □
Uyruğu Olduğu
Ülkedeki Adresi:
Telefon No:
E-mail Adresi:
Malı Ne Maksatla Alacak:
İKAMET □
YATIRIM □
DİĞER ...............
Daha Önce Mal Aldı Mı?:
Başvuru Yapan Kaç Kişi?/
Akrabalık Durumları:
Mal Sahibi ve Adresi:
Taşınmazın Durumu:
DAİRE □
MUSTAKİL □
DİĞER..................
Taşınmaz Başvurusunu
Başvurandan Başka biri
Takip Edecekse;
Avukat/Kişi Adı Soyadı Adresi Telefonu-Kimlik
Numarası:
ARSA □
İŞ YERİ □
Download

K.K.T.C. MAKAMLARINA TAŞINMAZ MAL ALIMI İÇİN MÜRACAAT