UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM (LEJAND)
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 44 ADA 12 ve 13 PARSELLER
PAFTA NO: N25 - D - 22 - B - 2C
K
ÖLÇEK: 1/1000
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
MEVCUT PLAN
PLAN NOTU:
1. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin 3. bendindeki "... tevhid edilen
parsellerin tevhid öncesi taban alanını ve toplam inşaat alanını aşmaması"
hükmüne uyulacaktır.
12.00
12.00
DİNİ
TESİS
ALANI
TİA:938m2
h=5kat
TİA:813m2
h=5kat
TİA:1685m2
h=5kat
TİA:813m2
h=5kat
TİA:765m2
h=5kat
PARK
TİA:885m2
h=5kat
E=0.80
max.h=5kat
TİA:1772m2
h=5kat
TR
PARK
E=0.80
max.h=5kat
TİA:888m2
h=5kat
TİA:888m2
h=5kat
TİA:888m2
h=5kat
TİA:965m2
h=5kat
10.00
TİA:1038m2
h=5kat
5.00
TİA:1121m2
h=5kat
TİA:765m2
h=5kat
TİA:642m2
h=5kat
E=0.80
max.h=5kat
E=0.80
max.h=5kat
TİA:1685m2
h=5kat
5.00
TİA:1121m2
h=5kat
TİA:888m2
h=5kat
DİNİ
TESİS
ALANI
TİA:938m2
h=5kat
E=0.80
max.h=5kat
E=0.80
max.h=5kat
TİA:887m2
h=5kat
ÖNERİ PLAN
TİA:965m2
h=5kat
10.00
TİA:642m2
h=5kat
TİA:1038m2
h=5kat
TR
Download

döşemealtı belediyesi mevcut plan öneri plan