WIFI HS Erişim için Toptan Tarifeler
İkamete mahsus konutlar ve iş yerleri hariç olmak üzere; kamuya/halka açık ortak kullanım
alanlarında, konaklama alanlarında ve binalarda kablosuz internet hizmeti vermek isteyen
ISS’lere hizmet sunulması amacıyla şirketimiz tarafından ISS sahipliğinde olan Wi-Fi
Hotspotlara, şirketimiz LNS SSG’lerine erişim için bağlantıyı sağlayacak tarife teklifimiz
aşağıdaki gibidir.
Wi-Fi hizmeti için kullanılacak Paylaşımlı Genişbant
Tarifeleri
8 Mbps’e kadar
16 Mbps’e kadar
32 Mbps’e kadar
35 Mbps’e kadar
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
107,95 TL
138,30 TL
155,95 TL
182,20 TL
-Fiyatlara %18 KDV ve %15 ÖİV dahil değildir.
-Paketlerin Adil Kullanım Noktası bulunmamaktadır.
-Paketler Yalın DSL ile de sunulabilir. Bu durumda Yalın DSL tarifesindeki ücretler geçerli
olacaktır.
-Fiyatlar Hotspot ile SSG arasındaki trafikler için belirlenmiştir.
Download

Специальное предложение Термальный курорт