TEKLİF MEKTUBU
(LETTER OF PROPOSAL)
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 26.01.2015 tarihinde saat 16:00’da
Ankara’da gerçekleştirilen Bosna Hersek menşeli soğutulmuş kemikli sığır eti
(Karkas et - G.T.P. 02.01) ithalatına ilişkin ihale evraklarını okudum/anladım. Teknik
Şartname ve Taslak Sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüt ettiğim mala
ilişkin teklifim aşağıdadır.
Bosna Hersek menşeli 400.000 kg
Sogutulmus kemikli sığır eti (karkas et) için
teklifimiz
Teslim
Yeri
…………………...…. Euro/kg.
Et ve Süt Kurumu
Sakarya Kombina
Mudurlugu Müdürlüğü
Depoları
Yukarıdaki teklifimiz 15.02.2015 tarihine kadar geçerlidir.
(Teklif
Sahibinin)
Adı-Soyadı
İmza- Kaşe
Download

Bosna Hersek menşeli 400.000 kg Sogutulmus