TurkNet Telekomünikasyon Hizmetleri Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu
Hizmet Talep ve Ücret Detayları Tablosu
Sabit Telefon Hizmeti
Telefon Numaraları
ADSL Hizmeti
( )
( )
( )
( )
8 Mb.’e
Kadar
Kotasız
ADSL,
KDV, ÖİV
Dahil
Liste fiyatı
59,99 TL
12 ay
Taahhütlü
KDV, ÖİV
Dahil
Kampanya
Fiyatı
39,00 TL
39,00 TL
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
( )
( )
39,00 TL
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
( )
( )
39,00 TL
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
( )
( )
39,00 TL
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
( )
( )
39,00 TL
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
( )
( )
39,00 TL
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
( )
( )
39,00 TL
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
( )
( )
39,00 TL
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
( )
( )
39,00 TL
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
( )
( )
39,00 TL
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
( )
( )
39,00 TL
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
( )
( )
39,00 TL
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
( )
( )
39,00 TL
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
( )
( )
39,00 TL
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
12 Ay
Taahhüt
*100
Dakika
+
*50 Ek
Dakika
KDV, ÖİV
Dahil
23,99 TL
*200
Dakika
+
*75 Ek
Dakika
KDV,
ÖİV
Dahil
28,99 TL
*300
Dakika
+
*100 Ek
Dakika
KDV,
ÖİV
Dahil
34,99 TL
*600
Dakika
+
*150 Ek
Dakika
KDV,
ÖİV
Dahil
49,99 TL
*1.000
Dakika
+
*250 Ek
Dakika
KDV, ÖİV
Dahil
Liste Fiyatı
65,99 TL
Kampanya
Fiyatı
*2.000
Dakika
+
*500 Ek
Dakika
KDV, ÖİV
Dahil
59,99 TL
109,99 TL
*3.000
Dakika
+
*1.000 Ek
Dakika
KDV, ÖİV
Dahil
152,99 TL
*5.000
Dakika
+
*1.250 Ek
Dakika
KDV, ÖİV
Dahil
239,99 TL
*Şehir içi, Şehirlerarası (444 ile başlayan numaralar ve 3 rakamlı özel servis numaraları dahil),STH Aramaları (Alternatif Telekom Operatörleri), Yurt içi GSM,
Uluslar arası Kademe 1 ülkeleri sabit numaralara doğru aramaları kapsar. Uydu telefonu numaralarına doğru aramalar kapalıdır.
“Hizmet Talep ve Ücret Detayları Tablosu “ çoklu olarak kullanılabilir. Her bir tablo, Ön Bilgilendirme ve Kampanya
Formu’nun ayrılmaz parçasıdır ve tüm maddelerine tabidir.
Müşteri/Vekil, Adı ve Soyadı/Ticari Unvanı:
Kaşe/İmza:
Tarih: ....../....../2014
TurkNet Telekomünikasyon Hizmetleri Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu, Versiyon: C195T010514
P
B
X
P
İ
L
O
T
8 Mb.’e
Kadar
Kotasız
ADSL**
N
O
Modem
Yok
Kablolu
Modemli,
KDV Dahil
Modem
Fiyatı
Kablosuz
Modemli,
KDV Dahil
Modem
Fiyatı
Statik IP,
KDV ve
ÖİV Dahil
Aylık
Fiyatı
( )
( ) 12X3 TL
( )12X5 TL
( ) 5 TL
Güvenli İnternet Seçenekleri
II. Çocuk Profili ( )
III. İstemiyorum
I.Aile Profili ( )
()
a. Oyun ( )
b.Sohbet ( )
c.Sosyal Medya ( ) , site uygulamaları kapalı
**Adil kullanım uygulaması politikalarına göre 8 Mb.’e kadar kotasız paketler için
ayda 50 GB’nin aşılması durumunda aşılan tarihten itibaren kullanım hızı 3 Mb. ile
sınırlandırılacak ve dönem sonunda normal hızına dönecektir.
TurkNet Telekomünikasyon Hizmetleri Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu
Hizmet Talep ve Ücret Detayları Tablosu
Telefon Numaraları
12 Ay
Taahhüt
*100
Dakika
+
*50 Ek
Dakika
KDV,
ÖİV
Dahil
23,99 TL
*200
Dakika
+
*75 Ek
Dakika
KDV, ÖİV
Dahil
28,99 TL
*300
Dakika
+
*100 Ek
Dakika
KDV,
ÖİV
Dahil
34,99 TL
*600
Dakika
+
*150 Ek
Dakika
KDV,
ÖİV
Dahil
49,99 TL
Sabit Telefon Hizmeti, Yeni Numara Tahsis
*1.000
*2.000
*3.000
*5.000
Dakika
Dakika
Dakika
Dakika
+
+
+
+
*250 Ek
*500 Ek
*1.000 Ek
*1.250 Ek
Dakika
Dakika
Dakika
Dakika
KDV, ÖİV
KDV, ÖİV
KDV, ÖİV
KDV, ÖİV
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Liste Fiyatı
65,99 TL
Kampanya
Fiyatı
59,99 TL
109,99 TL
152,99 TL
239,99 TL
P
B
X
P
İ
L
O
T
N
O
Bağımsız
Bölge
Kodu
(BBK)***
Yeni Numara Tahsis, Adres Bilgisi
İl, İlçe, Bucak/Köy, Mahalle, Sokak, Cadde, Bulvar, Bina No, Kapı
No
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
* Şehir içi, Şehirlerarası (444 ile başlayan numaralar ve 3 rakamlı özel servis numaraları dahil), STH Aramaları (Alternatif Telekom Operatörleri), Yurt içi GSM, Uluslar arası Kademe 1 ülkeleri sabit numaralarına doğru aramaları kapsar. Uydu
telefonu numaralarına doğru aramalar kapalıdır.
*** Bağımsız Bölge Kodu (BBK) ulusal adres veri tabanında kayıtlı her bir adrese ait belirleyici bir numaradır. Numara tahsis işlemlerinde adres bilgisinin yanı sıra adresin
doğruluğunu ispatlamak için BBK’nın da belirtilmesi gereklidir. Aksi durumda numara tahsis işlemi sonuçlanamamaktadır. BBK’nın bilindiği durumlarda sadece BBK’yı yukarıdaki ilgili
alana yazmak yeterlidir. BBK’nın bilinmediği durumlarda yukarıda beyan edilen adres bilgilerine göre BBK tespit edilmeye çalışılacaktır.
“Hizmet Talep ve Ücret Detayları Tablosu” çoklu olarak kullanılabilir. Her bir tablo, Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu’nun ayrılmaz parçasıdır ve tüm maddelerine tabidir.
Müşteri/Vekil, Adı ve Soyadı/Ticari Unvanı:
TurkNet Telekomünikasyon Hizmetleri Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu, Versiyon: C195T010514
Kaşe/İmza:
Tarih: ....../....../2014
TurkNet Telekomünikasyon Hizmetleri Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu
Yukarıda yazılı olarak belirtilmiş olan telefon hatlarına ait numaraların TurkNet Sabit Telefon Hizmeti kapsamında TurkNet’e
geçişleri, her bir telefon numarası için ayrı olarak dijital ortamda TurkNet tarafından verici operatöre yapılacak başvuru
neticesinde gerçekleşecektir. İlgili numara/numaralara ait başvuruların mevzuata uygun geçerli bir nedene bağlı olarak
dijital ortam üzerinden verici operatöre iletilememesi ve/veya verici operatör tarafından yürürlükte olan mevzuata
uygun geçerli bir sebeple red edilmesi neticesinde hatların TurkNet’e geçişleri kısmi ya da gecikmeli gerçekleşebilir.
Bir telefon hattının TurkNet’e geçişi tamamlanana kadar ilgili hatta ait sabit ücret ve varsa konuşma ücretleri
müşteriye geçiş tarihine kadar verici operatör tarafından faturalandırılmaya devam eder.
Müşterinin yukarıda yazılı olarak belirtilen telefon hatlarına ait numaraların ve bu hatlar için yukarıda seçilmiş tarifelerin bir
havuz tarife oluşturacak şekilde tanımlanmasını talep etmesi durumunda, havuz tarifenin toplam dakikası ve ücreti, ilgili
fatura dönemi içerisinde TurkNet’e geçişi tamamlanmış her bir hattın TurkNet’e geçiş tarihi dikkate alınarak tanımlanır,
kullandırılır ve faturalandırılır.
TurkNet Sabit Telefon Hizmeti kapsamında yeni numara tahsis başvurusu, tahsisin yapılacağı adres bilgisi ve müşteri irtibat
numarasıyla yapılır. Yürürlükteki yönetmelikler dahilinde yer alan geçerli red sebepleri ve/veya tahsise engel teknik alt yapı
yetersizliği durumları hariç, tahsisin gerçekleştirildiği durumda, tahsis edilen hatta ait telefon numarası müşteriye TurkNet
tarafından ayrıca bildirilecektir.
1. Telekomünikasyon Hizmeti Tanımı: TurkNet’in kendi telekomünikasyon alt yapısıyla PSTN, ISDN-BA (BRI) ve ISDN-PA
(PRI) sabit telefon hizmetlerini, mevcut telefon hatları için kullanılan bakır teller üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve görüntü
iletişimini aynı anda sağlayabilen, Müşterinin talep ettiği hızın garanti edilmediği ADSL (Asymmetric Digital Subscriber
Line – Asimetrik Sayısal Abone Hattı) hizmetlerini müşterilerine sunmasıdır. ADSL Hizmeti Sabit Telefon Hizmetiyle
birlikte sunulmakta olup, ADSL Hizmetinin bağlı olduğu Sabit Telefon Hizmetinin iptal edilmesi durumunda, ADSL Hizmeti
de otomatik olarak iptal olur. ADSL Hizmeti, bağlı olduğu sabit telefon hizmetinden bağımsız olarak iptal edilebilir.
2. Aktivasyon ve Nakil Ücretleri Uygulama Esasları: Yukarıda belirtilen her bir telefon numarası için TurkNet’ten sabit
telefon hizmeti alan aboneler için KDV ve ÖİV dahil 4 TL, TurkNet’ten ilk defa sabit telefon hizmeti alacak aboneler için
KDV ve ÖİV dahil 8 TL aktivasyon ücreti bir defaya mahsus, telefon hizmeti kullanım bedeli haricinde ilk hizmet faturasına
ayrıca yansıtılır. Aktivasyon ücreti ISDN-PA (PRI) hizmet türü için belirtilen tutarların 30, ISDN-BA (BRI) hizmet türü için 2
katı olarak uygulanır. Yeni numara tahsisi talep edilmesi durumunda, PSTN hizmet türünde numara başına KDV ve ÖİV
dahil 11,5 TL, ISDN-BA (BRI) hizmet türünde 23 TL, ISDN-PA (PRI) hizmetinde 2.290 TL aktivasyon ücreti bir defaya
mahsus telefon hizmeti kullanım bedeli haricinde faturaya ayrıca yansıtılır. ISDN-PA (PRI) hizmetinde aktivasyon ücretine
ilave, Fiber Optik Kablo (F/O), Bakır Kablo ve Radyo Link (R/L) üzerinden verilen hizmetlere ait bağlantı ve nakil ücretleri
alınır. Sabit telefon hizmeti nakil taleplerinde, gerçekleşen nakil işlemini takip eden ilk hizmet faturasına, nakil yapılan
telefon hattı başına KDV ve ÖİV dahil 8 TL nakil ücreti ayrıca yansıtılır. ISDN-PA (PRI) hizmet türü için nakil taleplerinde
oluşacak nakil ücretleri, hizmetin nakil edileceği adresteki alt yapıya bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. ISDN-PA (PRI)
hizmetinde nakil talep edilmesi durumunda, TurkNet tarafından yapılacak ön inceleme sonrasında oluşacak nakil ücreti
Müşteri’ye bildirilecek ve Müşteri onayını takiben nakil talebi işleme alınacaktır.
ADSL Hizmetinde aktivasyon ücreti, vergiler dahil 30 TL’dir. 12 ay taahhütlü kampanya dahilinde 1 (bir) seferlik alınan
vergiler dahil 30 TL aktivasyon ücreti aboneye hediye edilir. ADSL hizmeti için nakil talep edilmesi durumunda
gerçekleşen nakil işlemini takip eden ilk hizmet faturasına, nakil yapılan ADSL hizmeti başına KDV ve ÖİV dahil 26,99 TL
nakil ücreti ayrıca yansıtılır.
3. Paket Tarife Uygulama Esasları: 1 (bir) telefon numarası 1 (bir) hizmete eşittir. Paket Tarife, hizmet bazında tanımlanır.
Paketin içerdiği dakikalar aylıktır. Ay sonunda Paket Tarife dâhilinde kullanılmamış dakikalar bir sonraki aya devretmez.
Paket Tarife değişiklikleri takip eden ilk fatura döneminde geçerli olur. TurkNet önceden haber vermek koşuluyla paket
dâhilindeki arama yönlerini ve Paket Ücretlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
4. Tarife Faturalandırma Esasları: Sabit Telefon Hizmeti dahilinde, uydu telefonu numaralarına doğru aramalar varsayılan
olarak kapalıdır. Bu yönde aramaların açılabilmesi için 0850 288 8080 üzerinden müşteri hizmetlerine başvurulması
gerekmektedir. ISDN-PA (PRI) hizmet türünde seçilen paket tarifede, dakika ve ücret 30 katı olarak tanımlanır,
kullandırılır ve faturalandırılır. Paket Tarife dakikalarının ay içinde aşıldığı durumlarda ücretlendirme, hizmete tanımlı tarife
üzerinden Paket Tarifeye ek olarak yapılır. Paket Tarife arama yönleri dışında kalan yönlere yapılan aramalarda
ücretlendirme, hizmetin tanımlı tarifesi üzerinden paket tarifeye ek olarak yapılır. Paket tarifeler ve diğer tarife ücretlerine
http://kurumsal.turk.net/sth.html adresinden ulaşılabilinir. Aylık dönem içinde yeni açılmış veya iptal edilen
hizmet/hizmetler için Paket Tarife ücreti ve içerdiği dakikalar, ilk açılış veya iptal tarihi ile fatura kesim tarihi arasındaki gün
sayısı ile orantılı olarak, kısmi fatura edilir ve kullandırılır. İptal talebi iletilmeyen hizmetler için iptal talebi TurkNet’e
bildirilmediği sürece her ay Paket Tarife ücreti sabit olarak faturalandırılır.
1
TurkNet Telekomünikasyon Hizmetleri Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu, Versiyon: C195T010514
TurkNet Telekomünikasyon Hizmetleri Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu
Hizmet faturasının son ödeme tarihinde ödenmemesi sebebiyle kapatılması ve ödeme yapıldıktan sonra açılması
sonucunda oluşan Borçtan Kapatma Açma Ücreti sabit telefon hizmetinde telefon hattı başına vergiler dahil 6,32 TL,
ADSL hizmetinde 12 TL’dir. ADSL hizmetinde 2 (iki) adet son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmemiş fatura sebebiyle iptal
edilen hizmetin ödeme yapıldıktan sonra tekrar aktive edilmesinde oluşan Borçtan Kapatma Açma Reaktivasyon Ücreti
vergiler dahil 39,99 TL’dir.
5. ISDN-PA (PRI) Hizmeti Numaraları (DDI) Aylık Ücret Uygulama Esasları: ISDN-PA hizmet türü altında aktif olarak
kullanılan numaralar (DDI) haricinde verici operatörde kayıtlı numara (DDI) rezervleri iptal olur. ISDN-PA (PRI) hizmet türü
altında aktif olarak kullanılan her bir numara (DDI) için numara başına KDV ve ÖİV dahil aylık 1,2 TL ücret telefon hizmeti
kullanım bedeli haricinde faturaya ayrıca yansıtılır. Aktif olarak kullanılan numaralar (DDI) için başvuru esnasında ISDN
Numara (DDI) Listesi eksiksiz doldurulmalı, imzalanmalı ve teslim edilmelidir.
6. PBX Özelliği Uygulama Esasları: Mevcut operatörde PBX hizmetinden faydalanan abonelerin, mevcutta kullandıkları
PBX yapısının değişmemesi için PBX pilot numarası ve ayrıca bu pilot numaraya bağlı alt numaralarını eksiksiz ve doğru
olarak TurkNet’e işbu ön bilgilendirme ve kampanya formu ile bildirmeleri gerekmektedir. TurkNet, abone tarafından
bildirilen PBX pilot numara ve alt numara bilgilerine uygun olarak TurkNet Sabit Telefon Hizmetine geçişi sağlar.
7. Taahhütlü Kampanya Uygulama Esasları: Sabit Telefon Hizmeti kapsamında ek dakika birim ücreti KDV ve ÖİV dahil
0,25 TL’dir. 12 (on iki) ay taahhüt karşılığında taahhüt süresince her ay aboneye, seçmiş olduğu paket tarifeye göre ek
dakikalar herhangi bir ücret alınmadan sağlanır. Aylık kullanım ilk önce sağlanan ek dakikalar, sonrasında paket tarife
dakikaları üzerinden gerçekleşir. 1.000 Dakika+250 Ek Dakika paketi 12 (on iki) ay taahhüt karşılığında taahhüt süresince
liste fiyatı yerine kampanya fiyatı üzerinden ücretlendirilir. 12 (on iki) ay taahhüt süresi sona ermeden hizmetini iptal eden
abonenin son faturasına, iptal tarihine kadar sağlanmış ek dakikaların yukarıda belirtilmiş birim ücret üzerinden
hesaplanan, KDV ve ÖİV dahil, 50 ek dakika için 12,5 TL/Ay, 75 ek dakika için 18,75 TL/Ay, 100 ek dakika için 25 TL/Ay,
150 ek dakika için 37,5 TL/Ay, 250 ek dakika için 62,5 TL/Ay, 500 ek dakika için 125 TL/Ay, 1.000 ek dakika için 250
TL/Ay, 1.250 ek dakika için 312,5 TL/Ay ücretiyle ek dakikaların sağlandığı ay sayısı nispetinde hesaplanacak toplam
tutar, erken fesih ücreti olarak ayrıca yansıtılır. 1.000 Dakika+250 Ek Dakika paketi için 12 (on iki) ay taahhüt süresi sona
ermeden hizmetini iptal eden abonenin son faturasına, iptal tarihine kadar sağlanmış liste fiyatı ve kampanya fiyatı
arasındaki ücret farkı olan, KDV ve ÖİV dahil, 6 TL/Ay üzerinden kampanya fiyatının sağlandığı ay sayısı nispetinde
hesaplanacak toplam tutar, sabit telefon hizmetinde erken fesih bedeli olarak ayrıca yansıtılır.
ADSL Hizmeti 12 (on iki) ay taahhütlü kampanya ile sunulmaktadır. Kampanya kapsamında abonelere piyasa fiyatına
göre indirimli vergi dahil 36 TL’ye sunulmakta olan kablolu modem ücretinin piyasa fiyatı 70,80 TL, indirimli 60 TL’ye
sunulmakta olan kablosuz modem ücretinin piyasa fiyatı 118 TL’dir. Hizmet Nakil Ücreti olan vergi dahil 26,99 TL, nakil
talebinde oluşmaktadır. ADSL hizmetinde Kampanya Erken Fesih Bedeli, Kampanya kapsamında aboneye sağlanan
ADSL liste fiyatı ve kampanyalı fiyat farkından doğan kullandırılmış indirimlerin toplamıdır. Aboneliğin taahhüt bitiş
süresinden önce sonlandırılması durumunda kampanya erken fesih bedeli ve hediye edilmiş bir seferlik
aktivasyon ücreti, modem piyasa fiyatından o zamana kadar ödemiş olduğu modem taksitleri toplamı çıkarılarak
fark aboneye ayrıca faturalandırılır.
Bununla birlikte, yürürlükteki mevzuat gereğince, taahhüt süresi tamamlanmadan abonenin hizmetini iptal etmesi
durumunda, hizmet iptal tarihi itibariyle kalan taahhüt süresi dikkate alınarak, taahhütlü kampanya kapsamında
abone tarafından taahhüt edilmiş ve TurkNet tarafından henüz tahakkuk ettirilmemiş paket tarife ücretlerinin
toplamının, TurkNet’in taahhüt süresi tamamlanmadan hizmetini iptal eden aboneye hizmet iptal tarihine kadar
sağlamış olduğu hediye dakika, indirim, cihaz veya diğer faydaların toplamına karşılık gelen tutardan daha düşük
olması durumunda, abonenin son faturasına, erken fesih ücreti olarak abone lehine olan tutar yansıtılır.
12 (on iki) ay taahhüt süresi boyunca işbu Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu’nda yer alan tüm şartlar geçerlidir.
Taahhüt süresi boyunca herhangi bir değişiklik yapılmaz.
TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ ile aynı tarihte imzalanmış ve ayrılmaz bir
parçası olan 7 (yedi) maddeden oluşan işbu TurkNet Telekomünikasyon Hizmetleri Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu
ile Abonelik Sözleşmesinin tamamını okuduğumu, tüm hususları anladığımı ve kabul ettiğimi, tüm sözleşme hükümlerinin
hakkımda geçerli olacağını kabul ve beyan ederim.
Müşteri/Vekil, Adı ve Soyadı/Ticari Unvanı:
Kaşe/İmza:
Tarih: ....../....../2014
2
TurkNet Telekomünikasyon Hizmetleri Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu, Versiyon: C195T010514
Download

Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu