2’Sİ BİR ARADA KAMPANYASI
24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ
BAĞLANTI TÜRÜ :
İNTERNET HİZMET NO
TTNET İnternet
TTNET Yalın İnternet
:
İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO:
PAKET ADI
BAĞLANTI
HIZI
AYLIK
KULLANIM
KOTA
KAMPANYALI
FİYAT
İNDİRİM
SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ/Ay
TARİFE
ULTRANET6 25 GB AKN
16 Mbps’ye kadar
6 GB
26 TL
24 Ay
13 TL
39 TL
ULTRANET LİMİTSİZ
50 GB AKN
16 Mbps’ye kadar
Limitsiz
50 TL
24 Ay
23 TL
73 TL
Yalın ULTRANET6 25 GB AKN
16 Mbps’ye kadar
6 GB
39,90 TL
24 Ay
14,10 TL
54 TL
Yalın ULTRANET LİMİTSİZ
50 GB AKN
16 Mbps’ye kadar
Limitsiz
63,90 TL
24 Ay
24,10 TL
88 TL
*Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.
Taahhüt süresince (24 ay) geçerli olan kampanyalı fiyat bilgileri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Yukarıda tabloda yer alan kampanyalı
aylık ücretler tabloda belirtilen 24 aylık kampanya dönemi içerisinde geçerli olup, bu tarihten sonra yürürlükteki TTNET internet tarifesi
uygulanacaktır. Tarife bilgisi www.ttnet.com.tr’de yer almaktadır.
Yukarıda tabloda yer alan TTNET Yalın İnternet paket fiyatlarına Yalın İnternet Aylık Erişim Ücreti (24 ay taahhüt süresince vergiler
dahil 15 TL yerine 12 TL) dahildir. 24 (yirmi dört) aylık taahhüt süresi sonrasında yürürlükteki Yalın İnternet hizmeti
erişim ücreti aylık olarak abonenin faturasına yansıtılacaktır.
KAMPANYAYA
DAHİL OLAN
TTNET Alo
PAKETLERİ
KAMPANYALI
FİYAT
İNDİRİM
SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ
(Aylık)
TARİFE
-
-
-
-
TTNET Alo 100
6,90 TL
24 AY
2,10 TL
9 TL
TTNET Alo 250
15,90 TL
24 AY
2,10 TL
18 TL
TTNET Alo 500
29,90 TL
24 AY
4,10 TL
34 TL
TTNET Alo 1000
42,90 TL
24 AY
5,10 TL
48 TL
TTNET Alo 3000
33,90 TL
24 AY
4,10 TL
38 TL
TTNET Alo Konuştukça Öde*
Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir. Taahhüt süresince (24 ay) geçerli olan kampanyalı fiyat
bilgileri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Yukarıda tabloda yer alan kampanyalı aylık ücretler tabloda belirtilen 24 aylık
kampanya dönemi içerisinde geçerli olup, bu tarihten sonra yürürlükteki TTNET Alo tarifesi uygulanacaktır. Tarife bilgisi
www.ttnet.com.tr’de yer almaktadır.
TTNET Alo paket fiyatlarına ayrıca TTNET Alo Aylık Erişim Ücreti dahil edilerek TTNET faturasına yansıtılacaktır. Kampanya
kapsamında 24 ay taahhüt süresi boyunca bu ücret aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere 15 TL yerine 13,90 TL’dir. TTNET
Alo Aylık Erişim Ücreti için %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir. 24 (yirmi dört) aylık taahhüt süresi sonrasında
yürürlükteki TTNET Alo erişim ücreti aylık olarak abonenin faturasına yansıtılacaktır.
*TTNET Alo Konuştukça Öde paketi, ücretsiz dakika içermeyen, aranılan yöne ve konuşulan süreye bağlı olarak
ücretlendirilen pakettir. Şehir içi, şehirler arası, GSM ve uluslararası kademe 1 sabit telefon yönleri için ücretlendirme
0,10 TL /dk’dir.
AYLIK ERİŞİM ÜCRETİ
TTNET Alo Aylık Erişim Ücreti
KAMPANYALI
FİYAT
İNDİRİM SÜRESİ
İNDİRİM BEDELİ
13,90 TL
24 AY
1,10 TL
• 16 Mbps’ye kadar TTNET İnternet / Yalın İnternet paketinde abone hattının TTNET İnternet / Yalın İnternet hattının
bulunduğu yerdeki 16 Mbps’ye kadar destekleyen hızı kullanacak olup, bu hız bağlanılan yere göre değişiklik
gösterebilecektir.
• ULTRANET paketler için adil kullanım uygulanmaktadır. Aylık download (indirme) miktarı paketler için belirtilen adil
kullanım noktası (AKN) (ULTRANET6, Yalın ULTRANET6 için 25GB, ULTRANET LİMİTSİZ, Yalın ULTRANET LİMİTSİZ için
50GB) aştıktan sonra, ayın geri kalan günleri için download hızı 3 Mbps olarak uygulanacaktır.
• Adil kullanım noktası uygulanan tüm paketlerde, takip edilen aya girildiğinde, Abone internet hizmetinden mevcut
erişim hızıyla tekrar yararlanabilecektir. Bulunulan ay içinde belirtilen adil kullanım noktasının aşılmaması durumunda
erişim hızında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
• İşbu Kampanya dahilinde TTNET İnternet paketleri tek başına alınmayacak olup TTNET Alo paketleri
ile birlikte alınabilecektir.
• TTNET Yalın İnternet hizmeti başvurularında, sabit telefon hattı ve internet aboneliği olmayan yeni
abonelerden bir defaya mahsus 8 TL devre hazırlama ücreti alınır.
• TTNET Alo hizmeti için mevcut sabit telefon aboneliği bulunmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus
14 TL (vergiler dahil) TTNET Alo bağlantı ücreti; mevcut sabit telefon aboneliği olan abonelerden ise bir
defaya mahsus 10 TL (vergiler dahil) TTNET Alo’ya geçiş ücreti alınır.
1. Yeni aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketlerden biri seçilerek TTNET Abonelik
Sözleşmesi’nin imzalanması suretiyle, 24 (yirmi dört)ay boyunca TTNET Alo/İNTERNET HİZMETİ Abonesi
olma taahhüdünde bulunulması ve bu taahhüde uygun davranılması koşuluyla, Aboneden 24 ay süresince
yukarıda seçilmiş olan TTNET İnternet ve TTNET Alo tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve Abone,
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki TTNET İNTERNET ve TTNET Alo HİZMETİ mevcut tarifesinden
ücretlendirilmeye devam edecektir.
Yeni aboneliklerde 48 TL bağlantı ücreti ayda 2 TL taksitle 24 ay boyunca abonenin TTNET faturasına
yansıtılacaktır.
Kotalı paketlerde kota aşım ücreti, abonenin kampanya dahilinde abone olduğu paketin kota aşım ücreti
üzerinden faturasına yansıtılacaktır.
Seçilen paketteki belirlenmiş kampanya fiyatına göre faturalandırılmaya ilk fatura döneminde başlanacaktır. Abone
olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, kampanya dahilinde seçilen paketin belirtilen indirimli
TTNET İNTERNET ve TTNET Alo Hizmeti tarifesinden hesaplanarak fatura edilecektir.
Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, kota aşım ücretinde ve Abone tarafından
seçilen tarifede yer alan diğer ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu değildir.
İşbu Kampanya Taahhütnamesi’nden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere, TTNET
Abone’sinin faturasına yansıtılacaktır.
Abone, 24 (yirmi dört) aylık indirim dönemi zarfında sadece kampanya kapsamında geçişe açık olan paketlere, kampanyaya
girişte tercih ettiği tarife paketinin ücret olarak altına inmemek koşuluyla, hız/paket değişikliği yapabilecektir. Bu durum
taahhüdü ihlal olarak değerlendirilmeyecek ve TTNET’in tarifelerde değişiklik yapması halinde aboneye
güncel Kampanya ve tarife tutarları ile güncel kampanyaya ilişkin sağlanan indirim uygulanmak suretiyle
Kampanya’dan yararlanma hakkı verilecektir. Belirtilen durumların haricinde yapılan değişiklikler kampanya iptali
ve taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir.
TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve kampanya koşullarına uyacağımı, işbu taahhütnamede
belirtilen kampanya iptali ve TTNET abonelik iptalinden doğacak ödemeleri ilk talepte, nakten, defaten, herhangi bir hüküm
ihdasına gerek kalmaksızın TTNET’e ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
ABONE / VEKİL
AD
:
SOYAD :
UNVAN :
TARİH
:
/
/
TTNET ANONİM ŞİRKETİ ADINA
İMZA
Kaan Aktan
Necdet Mert Başar
2
0
ABONE / VEKİL
İMZA
Download

î I (TTNET