MEVCUT MÜŞTERİ KAMPANYASI
HAFİFLETEN KAMPANYA
BA⁄LANTI TÜRÜ
‹nternet TTNET Yal›n ‹nternet
‹NTERNET H‹ZMET NO.
‹NTERNET (ADSL) BA⁄LANTISI YAPILAN TEL. NO.
İNTERNET
/ YALIN
İNTERNET
FİBERNET
HİPERNET
KAMPANYA
SÜRESİ 25 GB
25 GB
50 GB
75 GB
100 GB
25 GB
25 GB
50 GB
75 GB
100 GB
25 GB
25 GB
KAMPANYALI
FİYAT
(Vergi dahil)
27,90 TL
35,90 TL
52,00 TL
56,00 TL
62,00 TL
99,00 TL
29,90 TL
37,90 TL
54,00 TL
59,00 TL
64,00 TL
31,90 TL
39,90 TL
Limitsiz
35 GB
52,00 TL
24 AY
24 Mbps’ye kadar
Limitsiz
75 GB
61,00 TL
24 AY
FİBERNET LİMİTSİZ
35 Mbps’ye kadar
Limitsiz
100 GB
71,00 TL
24 AY
FİBERNET LİMİTSİZ
50 Mbps’ye kadar
Limitsiz
200 GB
88,00 TL
24 AY
FİBERNET LİMİTSİZ
100 Mbps’ye
kadar
Limitsiz
200 GB
102,00 TL
24 AY
HİPERNET6
24 Mbps’ye kadar
6 GB
25 GB
31,90 TL
24 AY
HİPERNET12
24 Mbps’ye kadar
12 GB
25 GB
39,90 TL
24 AY
HİPERNET LİMİTSİZ - 35 GB 24 Mbps’ye kadar
AKN
HİPERNET LİMİTSİZ - 75 GB 24 Mbps’ye kadar
AKN
Limitsiz
35 GB
52,00 TL
24 AY
Limitsiz
75 GB
61,00 TL
24 AY
Adil Kullanım
Noktası
8 Mbps’ye kadar
8 Mbps’ye kadar
8 Mbps’ye kadar
8 Mbps’ye kadar
8 Mbps’ye kadar
8 Mbps
16 Mbps’ye kadar
16 Mbps’ye kadar
16 Mbps’ye kadar
16 Mbps’ye kadar
16 Mbps’ye kadar
24 Mbps’ye kadar
24 Mbps’ye kadar
AYLIK
KULLANIM
KOTASI
6 GB
12 GB
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
6 GB
12 GB
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
6 GB
12 GB
24 Mbps’ye kadar
İNTERNET PAKET İSMİ
BAĞLANTI HIZI
NET6
NET12
NETLİMİTSİZ - 50 GB AKN
NETLİMİTSİZ - 75 GB AKN
NETLİMİTSİZ Plus
8 LİMİTSİZ
ULTRANET6
ULTRANET12
ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB
ULTRANET LİMİTSİZ 75 GB
ULTRANET LİMİTSİZ 100 GB
FİBERNET6
FİBERNET12
FİBERNET LİMİTSİZ - 35 GB
AKN
FİBERNET LİMİTSİZ - 75 GB
AKN
24 AY
24 AY
24 AY
24 AY
24 AY
24 AY
24 AY
24 AY
24 AY
24 AY
24 AY
24 AY
24 AY
HİPERNET LİMİTSİZ
35 Mbps’ye kadar
Limitsiz
100 GB
71,00 TL
24 AY
HİPERNET LİMİTSİZ
50 Mbps’ye kadar
Limitsiz
200 GB
88,00 TL
24 AY
HİPERNET LİMİTSİZ
100 Mbps’ye
kadar
Limitsiz
200 GB
102,00 TL
24 AY
Tabloda belirtilen fiyatlara %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.
Yukarıdaki tabloda yer alan kampanyalı fiyatlar tabloda belirtilen süre boyunca geçerli olup, kampanya süresinin sona
ermesinden itibaren yürürlükteki TTNET İnternet hizmeti tarifesi uygulanacaktır.
• 8 Mbps’ye kadar İNTERNET / TTNET YALIN İNTERNET paketlerinde abone, İNTERNET / TTNET YALIN İNTERNET hattının
bulunduğu yerdeki 8 Mbps’ye kadar destekleyen hızı kullanacak olup, bu hız bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir.
• 16 Mbps’ye kadar ULTRANET /YALIN ULTRANET paketlerinde abone, ULTRANET / YALIN ULTRANET hattının bulunduğu
yerdeki 16 Mbps’ye kadar destekleyen hızı kullanacak olup , bu hız bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir.
• 24-35-50-100 Mbps’ye kadar HİPERNET, TTNET FİBERNET /TTNET Yalın HİPERNET, TTNET FİBERNETpaketlerinde abone,
HİPERNET TTNET FİBERNET /TTNET Yalın HİPERNET TTNET Yalın FİBERNET hattının bulunduğu yerdeki 24- 35- 50- 100
Mbps’ye kadar hızı kullanacak olup, bu hız bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir.
• ULTRANET paketler için de adil kullanım uygulanmaktadır.Aylık download (indirme )miktarı paketler için belirtilen adil
kullanım noktası (AKN) ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB AKN 50, ULTRANET LİMİTSİZ 75 GB AKN için 75 GB, ULTRANET LİMİTSİZ
100 GB AKN için 100 GB ’ı aştıktan sonra ayın geri kalan günleri için 3 Mbps olarak uygulanacaktır. Belirtilen paketlerin Yalın
versiyonu için de ayın aynı adil kullanım noktası kullanılmaktadır.
• Tüm HİPERNET ve TTNET FİBERNET paketleri için adil kullanım uygulanmaktadır. Aylık download (indirme)miktarı paketler
için belirtilen adil kullanım noktasını (AKN) HİPERNET LİMİTSİZ (24 MBPS’ye kadar), TTNET FİBERNET LİMİTSİZ (20 Mbps’ye kadar
) için 75 GB, HİPERNET LİMİTSİZ (35 Mbps’ye kadar) , TTNET FİBERNET LİMİTSİZ (35 Mbps’ye kadar) için 100GB, HİPERNET
LİMİTSİZ (50 MBPS’ye kadar ), TTNET FİBERNET LİMİTSİZ (50 Mbps’ye kadar ) HİPERNET LİMİTSİZ (50 MBPS’ye kadar ), TTNET
FİBERNET LİMİTSİZ (50 Mbps’ye kadar ) için 200 GB aştıktan sonra, ayın geri kalan günleri için download hızı 3Mbps olarak
uygulanacaktır. Belirtilen paketlerin Yalın versiyonu için de aynı Adil Kullanım Noktası kullanılmaktadır.
• Adil kullanım noktasıı uygulanan tüm paketlerde takip edilen aya girildiğinde; Abone internet hizmetinden mevcut erişim
hızıyla tekrar yararlanabilecektir. Bulunulan ay içerisinde belirtilen adil kullanım noktasının aşılmaması durumunda erişim
hızında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
• TTNET Yalın İnternet hizmetinden yararlanmak isteyen abonelerin faturalarına aylık yalın internet hizmeti
erişim ücreti yansıtılacaktır. Yalın internet hizmeti erişim ücreti taahhüt süresi boyunca TTNET FİBERNET ve
FİBERNET paketleri için 18 TL, NET, HİPERNET ve ULTRANET paketleri için 15 TL’dir.
TTNET Yalın İnternet başvurularında, sabit telefon hattı ve TTNET internet aboneliği olmayan yeni abonelerden bir defaya
mahsus 8 TL (vergiler dahil) devre hazırlama ücreti alınır.
1. Mevcut taahhütsüz bireysel aboneler ya da indirimi tamamlanmış taahhüdünün ise bitmesine maksimum 6
ay kalmış olan aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen limitli ya da limitsiz TTNET tarife paketlerinden
birinin seçilerek TTNET Abonelik Sözleşmesi ile ilgili eklerin imzalanması, 24 (yirmi dört) ay boyunca TTNET
İnternet Hizmeti Abonesi olma taahhüdünde bulunulması ve bu taahhüde uygun davranılması koşuluyla,
Aboneden 24 ay süresince yukarıda seçilmiş olan TTNET tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve Abone,
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki TTNET İNTERNET HİZMETİ tarifesinden ücretlendirilmeye
devam edecektir.
Kotalı paketlerde kota aşım ücreti, abonenin kampanya dahilinde abone olduğu paketin yürürlükteki kota aşım ücreti üzerinden
faturasına yansıtılacaktır.
Seçilen paketteki belirlenmiş kampanya fiyatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde başlanacaktır. Abone olunan
tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, kampanya dahilinde seçilen paketin yukarıda belirtilen indirimli TTNET
İnternet hizmeti tarifesinden hesaplanarak fatura edilecektir.
Abone, teknik olarak mümkün olması halinde kampanya kapsamında taahhüt süresi boyunca kampanyaya
dahil olan her bir hizmet için aylık yürürlükteki ücretinden daha yüksek pakete/paketlere geçiş yapma
hakkına sahiptir. Ancak, elde edilen indirim bedeli geçiş tarihinden itibaren yeni pakete göre güncellenecek
ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu kapsamda hesaplanarak faturaya
yansıtılacaktır. Belirtilen durumların haricinde yapılan değişiklikler kampanya iptali ve taahhüt ihlali olarak
değerlendirilecektir.
İşbu Kampanya Taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere ilk faturaya
yansıtılacaktır.
Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, kota aşım ücretinde ve Abone tarafından
seçilen tarifede yer alan diğer ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu değildir.
2. Abone, TTNET’ten edindiği internet hizmetine ilişkin Abonelik Sözleşmesi ve ekleri ile işbu taahhütnameden kaynaklanan
hak ve yükümlülüklerini, TTNET’in izni dahilinde üçüncü kişiye devredebilecektir.
3. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat dondurduğu süre kadar
ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli
ücretten değil, yürürlükteki tarifeden ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.
4. TTNET tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten yararlandığı yerde sürekli
olarak verilememesi durumunda TTNET, Abone’den bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca TTNET İNTERNET
hizmeti kullanım ücretinde yapılan indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.
5. TTNET veya Abone tarafından herhangi bir sebeple 24 (yirmi dört) aylık taahhüt süresi tamamen dolmadan önce;
Abonenin dahil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal edilmesi halinde; Taahhütname’nin Abone
tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan
indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir.
Ancak aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil edilecektir.
Ek olarak, varsa bağlantı ücretinin, taksitli satılan cihaz /servis/ürünlerin kalan taksitlerinin toplamı, (varsa)
geriye dönük hizmet kullanım ücretleri ve (varsa) tarifede yer alan diğer kullanımlara ait borçlar ayrıca tahsil
edilir.
6. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde TTNET’ten edindiği internet hizmetini Türkiye sınırları içerisinde ücreti
karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini
talep edebilme hakkına sahiptir.
7. Abone kampanya koşullarına ve kampanya dahilinde TTNET İNTERNET hizmeti tarifeleri , bağlantı ücreti ve kotalı
paketlerdeki kota aşım ücreti ilgili bilgilere www.ttnet.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.
8. İşbu taahhütnamede yer almayan husularda TTNET Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.
TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve kampanya koşullarına uyacağımı, işbu
taahhütnamede belirtilen kampanya iptali ve TTNET abonelik iptalinden doğacak ödemeleri ilk talepte,
nakten, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın TTNET’e ödemeyi gayri kabili rücu olarak
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
ABONE / VEK‹L
AD
:
SOYAD:
UNVAN:
TAR‹H :
/
/
TTNET ANON‹M ŞİRKET‹ ADINA
‹MZA
2
0
ABONE / VEKİL
İMZA
Download

mevcut müşteri kampanyası hafifleten kampanya