İŞ TELEFONU ALANA İŞYERİM PAKETLERİ 20 AY %50 İNDİRİM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI:
1.Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) ve TTNET A.Ş. (“TTNET”) ile abonelik sözleşmesini/hizmet
formunu imzalayan yeni kurumsal/bireysel aboneler (işyerinde kullandığını beyan eden) aşağıda belirtilen
koşulları taşımaları şartıyla 20/05/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında geçerli olan İş Telefonu Alana İşyerim
Paketleri 20 Ay %50 İndirimli İşyerim Kampanyası’ndan (“Kampanya”) yararlanabilirler.
a. Türk Telekom’un İş Avantaj Her Yöne / Esnafa Özel Tarife Paketlerinden birinden yeni hat alan ve
TTNET ile yeni abonelik tesis etmiş olan,
b. Türk Telekom ve TTNET Hizmet’lerine 24 ay (“Taahhüt Süresi”) boyunca abone olma taahhüdünde
bulunan,
c. Türk Telekom’un veya TTNET’in şüpheli alacaklı listesinde olmayan,
d. Türk Telekom Abonesi, Kampanya kapsamında Türk Telekom’dan edindiği telefon hat sayısı
ile aynı sayıda TTNET internet hattı için %50 İndirimli Ultranet Limitsiz Başlangıç (16 Mbps’ ye kadar)
/ HİPERNETLİMİTSİZ Başlangıç (24 Mbps’ ye kadar) / FİBERNETLİMİTSİZ Başlangıç (24 Mbps’ ye kadar)
Paketleri’nden talepte bulunan yeni aboneler faydalanabilir.
2. Türk Telekom ve TTNET Abonesi olan kurumsal Abone‘ye Kampanya kapsamında sunulacak İşyerim
Paketlerinin içeriği aşağıda belirtilmiştir:
Kampanya kapsamındaki Türk Telekom paketleri ve tarife ücretleri:
Tarife Paketi
İş Avantaj Her Yöne 100
İş Avantaj Her Yöne 200
İş Avantaj Her Yöne 300
İş Avantaj Her Yöne 600
İş Avantaj Her Yöne 1.000
İş Avantaj Her Yöne 1.500
İş Avantaj Her Yöne 2.000
İş Avantaj Her Yöne 5.000
Esnafa Özel 250
Esnafa Özel 450
Esnafa Özel Özgür
Paket Ücreti (TL)
24,70 TL
31,50 TL
38,30 TL
57,70 TL
80,90 TL
109,90 TL
137,30 TL
299,90 TL
29,99 TL
39,99 TL
69,99 TL
Kampanya kapsamındaki TTNET İşyerim paketleri ve ücretleri:
Kampanyalı
Fiyat
İlk 20
21-24
Ay
Ay
Paket Adı
Bağlantı Hızı
Aylık
Kullanım
Kota
ULTRANET LİMİTSİZ
Başlangıç
16 Mbps’ye
kadar
Limitsiz
37,50 TL
HİPER LİMİTSİZ Başlangıç
24 Mbps’ye
kadar
Limitsiz
FİBER LİMİTSİZ Başlangıç
24 Mbps’ye
kadar
Limitsiz
İndirim Bedeli*
Tarife
İlk 20
Ay
21-24
Ay
75 TL
37,50 TL
0 TL
75 TL
39,50 TL
79 TL
39,50 TL
0 TL
79 TL
39,50 TL
79 TL
39,50 TL
0 TL
79 TL
*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile kampanyalı fiyat farkını
göstermektedir.
444 8 786
Sayfa 1/5
**Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.
Yukarıda tabloda yer alan kampanyalı fiyatlar tabloda belirtilen kampanya süresi boyunca geçerli olup
bu tarihten sonra alınan hizmetler için TT ve TTNET yürürlükteki tarifeleri uygulanacaktır.
Tarife bilgisi www.ttnet.com.tr’de ve www.turktelekom.com.tr adreslerinde yer almaktadır.
TTNET, yeni aboneliklerde 36TL bağlantı ücretini ayda 3TL taksitle 12 ay boyunca internet
faturasına yansıtılacaktır.
•16 Mbps’ye kadar internet paketlerinde abone, internet hattının bulunduğu yerdeki 16 Mbps’ye kadar
destekleyen hızı kullanılacak olup, bu hız bağlanılan yere göre değişiklik gösterilebilecektir.
•24 Mbps’ye kadar HİPERNET, TTNET FİBERNET paketlerinde abone HİPERNET, TTNET FİBERNET hattının
bulunduğu yerdeki 24 Mbps’ye kadar destekleyen hızı kullanacak olup, bu hız bağlanılan yere göre değişiklik
gösterilebilecektir.
•Tüm ULTRANET paketler için adil kullanım uygulanmaktadır. Aylık download (indirme) miktarı paketler
için belirtilen Adil Kullanım Noktası (AKN) (ULTRANET LİMİTSİZ Başlangıç için 50 GB) aşıldıktan sonra, ayın geri
kalan günleri için download hızı 3 Mbps olarak uygulanacaktır.
•Tüm HİPERNET ve TTNET FİBERNET paketler için adil kullanım uygulanmaktadır. Aylık download(indirme)
miktarı paketler için belirtilen Adil Kullanım Noktası (AKN) (HİPERNET LİMİTSİZ ve TTNET FİBERNET LİMİTSİZ için
75 GB)’yi aşıldıktan sonra, ayın geri kalan günleri için download hızı 3 Mbps olarak uygulanacaktır.
3. İşbu Taahhütname’nin imzalanmasından doğan damga vergisi Türk Telekom/TTNET tarafından ayrı ayrı
faturalandırılacak olup, abonesi olduğu PSTN / İnternet hizmeti ücretleri, hat açım vergileri, aylık kullanım
vergileri ile hattın açılmasından ve kullanılmasından kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülük Türk
Telekom/ TTNET faturalarına aylık olarak yansıtılacaktır.
4. Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, kampanya dahilinde seçilen
paketin belirtilen indirimli tarifesinden hesaplanarak fatura edilecektir. Abone 24 (yirmi dört) aylık dönem
zarfında, sadece kampanyaya dahil olan paketlere, kampanyaya girişte tercih ettiği tarife paketinin ücret olarak
altına inmemek koşuluyla, hız/paket değişikliği yapabilecektir. Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini
kapsamakta olup, kota aşım ücretinde ve Abone tarafından seçilen tarifede yer alan diğer ücretlerde herhangi
bir indirim söz konusu değildir.
5. İşbu Başvuru Formu’nda düzenlenmeyen hususlarda, abone almış olduğu her bir Hizmet ile ilgili;
· PSTN hizmeti için TT ile imzalamış olduğu Telefon Hizmet Formu,
· İnternet hizmeti için TTNET ile imzalamış olduğu TTNET Abonelik Sözleşmesi ve İnternet Eki hükümleri
geçerli olacaktır.
6. Kampanyadan çıkma:
Türk Telekom tarafından telefon hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten
yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumu hariç olmak üzere, Abone’nin, 24 aylık Taahhüt Süresi’nin bitiminden evvel; Kampanya’dan ayrılmak istemesi, Koşullar’ın 1(a) bendinde
belirtilen tarife paketleri içerisinde olsa bile daha düşük bir tarife paketine veya bu paketlerin
dışında bir tarife paketine geçiş yapmak istemesi, Türk Telekom ile akdettiği Telefon Abonelik
Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) feshetmesi ya da
Türk Telekom tarafından Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun (ve/veya Çerçeve
Abonelik Sözleşmesi’nin) feshedilmesi, Kampanya’dan ayrılmak istemesi, Türk Telekom veya TTNET
faturasından kaynaklanan borcunu zamanında ödememesi veya nakil talebinde bulunduktan sonra
nakil talebinde bulunduğu yerde telefon /İnternet abonelik başvurusunda bulunmaması ve böylelikle
telefon/Internet aboneliğini devam ettirmek istememesi hali veya telefon hattının iptali veya hat
dondurma statüsüne alınması, TTNET Aboneliğini iptal ettirmek istemesi, TTNET ile akdettiği TTNET
Abonelik Sözleşmesi’ nin feshedilmesi, gibi nedenler başta olmak üzere Abone’den kaynaklanan
sebeplerle Türk Telekom aboneliğinin veya TTNET aboneliğinin Taahhüt Süresi dolmadan önce
Abone veya Türk Telekom/TTNET tarafından sona erdirilmesi durumunda; Abone, ihlalin gerçekleştiği
444 8 786
Sayfa 2/5
her bir hat açısından geçerli olmak üzere, ihlalin gerçekleştiği tarihe kadar kendisinden alınmayan
İnternet Tarife Paketi’nin indirim ücretinin [aylık İndirim Tutarının yararlandığı ay sayısı* ile çarpımı
sonucunda çıkan meblağı) tek seferde defaten TTNET’ e ödemekle (*kıst kullanım söz konusu ise
kıst ücret hesaplaması yapılacaktır.) (“İhlal Halinde Ödenecek Ücret” olarak isimlendirilmiştir.)
yükümlüdür.
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığının oluştuğu
döneme kadar aboneye sağlanan indirim,cihaz ve diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş
kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği
belirlenen henüz taahakkuk etmemiş kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan
tutar aboneden tahsil edilecektir.
Ek olarak, varsa bağlantı ücretinin, taksitli satılan cihaz/servis/ürünlerin kalan taksitlerinin toplamı
ayrıca tahsil edilir.
7. Türk Telekom/TTNET tarafında internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten
yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda TTNET, Abone’den bu kampanya kapsamında indirimli
süre boyunca İnternet hizmeti kullanım ücretinde yapılan indirimlerin toplamı talep edilmeyecektir.
8. Abone’nin, Kampanya süresi içerisinde işyerini başka bir adrese taşıması ve bu nedenle Kampanya
kapsamındaki PSTN hattının (İnternet hizmetini içerecek şekilde) işyerinin taşındığı adrese nakli için Türk
Telekom’a ve TTNET’e başvurması halinde,
a. Nakil işlemi, Abone’nin başvuru tarihinden sonraki 30 (otuz) gün içinde Abone’nin yeni adresine
gerçekleştirilebilirse, Abone’den İhlal Halinde Ödenecek Ücret alınmadan, işbu Taahhütname nakil olunan
yerdeki aboneliği için kalan süre boyunca devam edecektir.
b. Nakil işlemi sonucunda telefon ve/veya internet hizmetlerinin teknik imkansızlıklar nedeniyle
Abone’ nin hizmetin naklini istediği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’ nin telefon ve/veya
internet aboneliklerini iptal ettirmek istemesi ve böylelikle Kampanya dışına çıkması durumunda, TTNET,
Abone’ den bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca TTNET INTERNET hizmeti kullanım ücretinde
yapılan indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.
Bu durumda, (eğer sadece telefon hizmeti verilemiyorsa) Abone kendisine Kampanya kapsamında
indirimli olarak sunulan Internet paketinden o zaman yürürlükte bulunan tarifesindeki ücretleri ödemek
suretiyle yararlanmaya devam eder.
c. Tüm nakil taleplerinde Abone’nin ikametgâh belgesini nakil talebi ile birlikte Türk Telekom’a ibraz etmesi
gerekmektedir.
9. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, sona erdirme gibi her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik
Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği hükümlerine uygun diğer usullerle Türk Telekom’a ve
TTNET’ e iletmekle yükümlüdür.
10. Türk Telekom ve TTNET, resmi ya da adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü
Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından dolayı
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler www.turktelekom.com.tr, www.ttnet.com.tr
ve www.isinizicinbiz.com.tr Internet siteleri üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürülüğe girmeden önce
mevzuata uygun olarak Abone’lere duyurulur. Bu durumda, Abone Türk Telekom ve TTNET tarafından bu
şekilde gerçekleştirilmiş olan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz.
11.Kampanya kurgusu nedeniyle, Abone’nin İnternet Paketi’nin aktivasyon tarihinin, Taahhüt Süresi
bitiminin, Kampanya’dan çıkış tarihinin, Kampanya kapsamındaki PSTN numarası ve Internet Paketi
bilgisinin iki Şirket tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Abone, Taahhütname’yi imzalamakla bu
bilgilerin her iki Şirket tarafından bilinmesine ve iki Şirket arasında paylaşımına onay vermiş sayılır.
12. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname bir asıl, bir suret şeklinde düzenlenmiş olup, bir
sureti Abone’ye verilmiştir.
444 8 786
Sayfa 3/5
TAAHHÜTNAME
Aşağıdaki/Ek’teki Listede hizmet numaraları ve tarife paketi bilgisi verilen hatlarımın Kampanya’ya
dahil edilmesini, Yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına ilişkin koşulları okuduğumu, ayrıca
bilgi aldığımı, anladığımı ve orada tanımlanan beyan, kabul ve taahhütleri aynen kabul ettiğimi,
belirtilen koşullar üzerinden Kampanyadan faydalanacağımı, Taahhütname’yi imzaladıktan
sonra Kampaya kapsamındaki İnternet Hizmeti’nin aktivasyonunun yapıldığı tarihten itibaren
24 (yirmidört) ay boyunca Türk Telekom için Telefon Abonesi ve TTNET için Internet abonesi olarak
kalacağımı, 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresin’nin bitiminden önce Koşullar’ın 6. maddesinde
belirtilen bir nedenle Kampanya ve/veya Telefon ya da Internet aboneliğimin son bulması durumunda,
(İhlalin gerçekleştiği herbir hat için ayrı ayrı olmak üzere) Kampanya kapsamında indirimli olarak
yararlandığım İnternet Hizmeti Tarife Paketi ücreti için uygulanan indirim tutarının yararlandığım
ay sayısı ile çarpılması sonucu çıkan meblağı (TTNET’ e ödenecek şekilde) [ve Sağlanan Fayda’nın
zamanında ödenmemesi durumunda T.C.Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı
değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ilerini ilk talepte defaten, zamanında ve eksiksiz olarak
ödemeyi]; Koşullar’ın 6. Maddesinde belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası’nın uygulanma şartlarının
oluşması durumunda ise İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan Fayda’nın değil Kalan Aylar Faydası’nın
tamamını [Kapsam ve Koşullar’ın 6. Maddesinde belirtildiği şekliyle hesaplanacak olan İhlal Halinde
Ödenecek Ücret’i] (ve Kalan Aylar Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda T.C.Merkez
Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ileri ile
birlikte) ilk talepte, defaten herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın zamanında ve eksiksiz
olarak TTNET’ e ödemeyi; Koşullar’ın 18. maddesinde belirtilen bilgilerin Taahhüt Süresi boyunca/
Taahhüt Süresi tamamlanmasından önce Kampanya’dan ayrılmam durumundan Kampanya’dan
ayrıldığım tarihe kadar Türk Telekom ve TTNET arasında paylaşımına ve kullanımına onay verdiğimi,
Kampanya kapsamında tarafıma sunulan İndirimli Internet hizmetine ilişkin TTNET ile şahsım
arasında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde Türk Telekom’un söz konusu uyuşmazlık sebebiyle,
tarafıma karşı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ettiğimi, gayri kabili rücu kabul
beyan ve taahhüt ederim.
Abone Adı/Unvanı:
Yetkili Kişi Bilgileri:
Ad-Soyad: Sabit Telefon Numarası:
GSM Numarası:
E-Posta:
@
Kampanya Kapsamındaki Abonelikler:
PSTN (Sabit Telefon) Numarası:
ADSL Numarası:
ADSL Paketi:
*Kampanya kapsamında birden fazla PSTN hattının olması halinde Ek-1’deki Hat Listesi’nin doldurulması
gerekmektedir.
Başvuru Tarihi:
444 8 786
/
/
Sayfa 4/5
KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI İZNİ*
Tercih ettiğiniz seçeneği/seçenekleri işaretlemeniz rica olunur.
Uygun tekliflerin sunulabilmesi amacıyla, aboneliğim(iz) süresince ve sonrasında, abonelik ve
kullanım bilgilerim(iz)in
Türk Telekom ile birlikte, Türk Telekom grubu şirketlerinden Avea ve TTNET tarafından
kullanılmasına izin veriyorum.
İmza
444 8 786
Sayfa 5/5
Download

İŞ TELEFONU ALANA İŞYERİM PAKETLERİ 20 AY %50