TEYİT ARAMASI YETKİLENDİRME FORMU
TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ile Şirketimiz/Kurumumuz arasındaki TurkNet
Telekomünikasyon Hizmetleri Abonelik Sözleşmesi, Kurumun/Şirketin bana vermiş olduğu
yetki ile tarafımca imzalanmıştır.
Bu sözleşme kapsamında EHK ve BTK mevzuatı uyarınca yapılacak teyit araması için
aşağıda ismi belirtilen kişi/kişileri yetkilendirdiğimi ve bu yetki uyarınca söz konusu kişilerin
vereceği teyid beyanlarının, Şirketimiz/Kurumumuz adına geçerli olacağını beyan ederim
Teyit araması için aranacak kişi/kişiler:
Adı Soyadı:
Kurumdaki Unvanı:
Telefon NO:
Abone
İmza+Kaşe
Download

teyit araması yetkilendirme formu