26 Mayıs-1 Haziran 2014
SAYI: 39
GÜNDEM
 Hükümet Pazarlıklarında Şii Grupların Tutumu
 Mısır’da Cumhurbaşkanlığı Seçimi
 Sınıraşan Sulara İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 17
Ağustos’ta Yürürlüğe Giriyor
 3. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun Ardından
 Ortadoğu Güncesi
Editör: Dr. Seyfi Kılıç - [email protected]
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
 Hükümet Pazarlıklarında Şii Grupların Tutumu
Seçimlerden birinci çıkan Nuri El-Maliki, mevcut durum itibariyle kendini çok güçlü
hissediyor. Bu etkiyle 2010 seçimlerinin ardından kurduğu hükümetteki sert tavrının başarı
getirdiğine inanarak önümüzdeki dönemde aynı politikayı sürdürebilir. Zira Maliki’nin
2005 ve 2010 hükümetlerinin aksine bu dönemde Irak parlamentosunda temsil edilen
bütün grupların içerisinde yer aldığı bir ulusal birlik hükümeti yerine bir çoğunluk
hükümeti kurması bekleniyor. Neredeyse bütün Şii partiler, yeni hükümete katılmak
niyetindedir. Nitekim farklı Şii partilerden oluşan bir heyet, seçimden hemen sonra İran’a
giderek görüşmeler yapmıştır. Keza seçimlerden yaklaşık bir hafta sonra, 2010
seçimlerinin ardından Şii partiler tarafından oluşturulan Ulusal İttifak, yeni bir toplantı
yaparak hükümet konusunda Şiilerin ortak hareket etmesine ilişkin bir karar aldı. Bu
durum Maliki’nin manevra alanını daha da genişletti. Nitekim Irak İslam Yüksek Konseyi,
hem Irak genelinde hem de Şiiler arasında ikinci parti olma konumunu iyi değerlendirmek
ve hükümet içerisinde etkin yer almayı planlıyor. 6’şar milletvekili çıkaran Fazilet Partisi
ve eski Başbakan İbrahim Caferi’nin liderliğindeki Irak Ulusal Reform Hareketi de
Maliki’nin kuracağı hükümete olumlu yaklaşıyor. Maliki’nin, kendi lehine olan böylesi bir
ortamda, hükümet kurma konusunda daha sıkı pazarlık yapacağı ve siyasi tavrını
koruyacağı öngörülüyor. Hükümeti kısa sürede kuramasa bile, bir önceki hükümetin başı
olarak devam edeceğinden Maliki’nin rahat davranacağı söylenebilir.
Bilgay Duman, Araştırmacı, ORSAM, [email protected]
 Suriye’de Devlet Başkanlığı Seçimi Ne Anlama Geliyor?
Suriye’de 3 Haziran 2014 tarihinde iç savaşın gölgesinde devlet başkanlığı seçimi
gerçekleşecektir. 22 Nisan’dan 1 Mayıs’a kadar süren aday başvuru sürsinde 23 kişi
adaylık başvurusunda bulunmuştur. Suriye Anayasa Mahkemesi, devlet başkanlığı seçimi
için Beşar Esad'ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin adaylık başvurusunun kabul etmiştir.
3 Haziran seçiminde Beşar Esad’ın yanı sıra Halep milletvekili Mahir Abdülhafız Haccar,
eski bakan ve meclis üyesi Hasan Abdullah el-Nuri Devlet Başkanlığı koltuğu için
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
2
yarışacaktır. Esasen seçimin kendisi doğrudan önem taşımamaktadır. Hali hazırda rejim
ülkenin önemli bir kısmında kontrolü elinde bulundurmamaktadır. İç savaş öncesi 23
milyon olan Suriye nüfusunun yarıya yakını ya başka bir ülkeye ya da ülke içinde daha
güvenli bölgelere göç etmiştir. Rejimin kontrolü altında olan yerleşim yerlerinde dahi tam
bir güvenlik ortamının olduğunu söylemek mümkün değidir. Bu ortamda düzenlenen
seçimin meşruiyeti olmayacaktır. Ayrıca zaten Suriye’de tarihsel olarak sonucu önceden
bilinen Devlet Başkanlığı seçimi siyasal dengeleri etkileyen bir gelişme değildir. Ancak 3
Haziran seçimi ve Beşar Esad’ın yeniden aday olması ülkedeki güç dengesini göstermesi
ve geleceğe ilişkin mesajlar taşıması açısından önemlidir. Her şeyden önce rejim güçlü
olduğunu ve taviz vermeye yakın olmadığını göstermektedir. Esad’ın aday olması rejimin
son dönemde sahada kazandığı askeri başarılar ile güveninin arttığının işaretidir. İkinci
olarak iç savaşa siyasi çözüme ve muhaliflerle diyaloga kapalı olduğunu göstermektedir.
Zira muhalefetin birinci talebi ve kırmızı çizgisi Beşar Esad’ın Devlet Başkanlığını
bırakmasıdır. Ancak Esad yedi yıl daha koltuğunu bırakmaya niyeti olmadığını
göstermektedir. Seçim kanuna göre başkanlığa aday olmak için son 10 yıldır Suriye içinde
yaşamak kuralı getirilmiştir. Böylece, Esad aday olmak için dahi önemli bir bölümü yurt
dışında olan muhalifleri seçim dışı bırakmıştır. Bu da sistemde sadece göstermelik bazı
değişiklikler yaparak devam etme arzusunda olduğunun göstergesidir. Bu yaklaşım rejim
ile muhalifler arasındaki uzlaşmaz karşıtlık durumu ve dolayısıyla iç savaşın devamı
anlamına gelmektedir.
Oytun Orhan, Araştırmacı, ORSAM, [email protected]
 Mısır’da Cumhurbaşkanlığı Seçimi
3 Temmuz Darbesi’nin ardından baskı politikaları ve seçim boykotu gölgesinde Mısırlılar
ilk defa cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Daha seçimler gerçekleşmeden 3
Temmuz darbesinin en önemli ismi olan Abdulfetah El Sisi’nin kazanacağı belli olan bu
seçimler, Mısır siyasi hayatını yeniden şekillendirmek isteyen rejim için darbenin
meşruiyet kazanması açısından büyük bir önem arz ediyor. 3 Temmuz darbesinin ardından
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
3
Mısır ordusu tarafından çizilen yol haritası kapsamında geçici hükümet ve cumhurbaşkanı
atanmıştı. Fakat geçici hükümet hem siyasi istikrarsızlıkla, hem güvenlik sorunlarıyla hem
de ekonomik krizle karşı karşıya kalmış ve bir dizi revizyona gitmişti. Bu süreçte, darbe
karşıtlarının devam eden eylemlerine, işçi gösterileri de eklenince Mısır’da otoriterbürokratik rejim Körfez desteğine daha da bağımlı hale geldi. Bu şartlar altında Mısır’da
cumhurbaşkanlığı seçimi, rejim için meşru bir zemin arayışının en önemli unsuru haline
geldi. Seçimler sırasında rejim tarafından sağlanmak istenen iki ana unsur oy kullanma
sürecini güvenli bir ortamda gerçekleştirmek ve olabildiğince çok sayıda Mısırlıyı sandık
başına götürebilmekti. Bu nedenle de düşük kalan katılım oranlarını yükseltmek için oy
kullanma işlemi bir gün uzatıldı. Dikkat çeken bir başka gelişme ise ilk gün Mısır elitleri
arasında infiale neden olan düşük seçmen katılımının, seçimin uzatıldığı son günde ani bir
yükseliş yakalayıp %45 civarını bulmasıdır. Fakat Mısır’da rejimin sarf ettiği tüm çabalara
rağmen üç gün süren 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 2012 Cumhurbaşkanlığı
seçiminde yakalanan %51 seçmen katılım oranı yakalanamadı.
Nebahat Tanrıverdi O Yaşar, Araştrma Asistanı, ORSAM, [email protected]
 Sınıraşan Sulara İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 17 Ağustos’ta
Yürürlüğe Giriyor
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1997 yılında kabul edilen Uluslararası
Suyollarının Ulaşım-dışı Kullanımına İlişkin Sözleşme aradan geçen on yedi yılın ardından
yürürlüğe girmesi için gerekli olan sayıya ulaşarak 17 Ağustos tarihi itibariyle yürürlüğe
girecektir. B.M. Genel kurulundaki oylama sırasında Türkiye ile birlikte Çin ve Brundi’nin
red oyu verdiği bu sözleşme, Genel Kurul’daki 103 kabul oyuna karşılık gerekli olan 35
kabul sayısına uzun süre ulaşamamıştır. Ancak özellikle 2010 yılından sonra birtakım
devletler ve Dünya çapında etkili olan STK’lar vasıtası ile bu sözleşmenin lehine ciddi
çalışmalar yürütülmüş ve yürürlüğe girmesi için gerekli sayıya 19 Mayıs 2014’te
Vietnam’ın da katılım belgesini depozitere iletmesi ile ulaşmıştır. Kıyıdaş devletlerin
egemenliğine ilişkin kaygılar ve bildirim yükümlülüğü gibi nedenlerle Türkiye ve Çin’in
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
4
red oyu verdiği Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi sınıraşan sulara ilişkin uluslararası
hukukta etki doğurması beklenmektedir. Ancak uluslararası hukukta temel kurallardan biri
olan Anlaşmaların sadece tarafları bağlayacağı kuralı nedeniyle sözleşmenin yürürlüğe
girmesi, taraf olmayan devletler açısından bir sıkıntı ortaya çıkarmayacaktır. Diğer yandan
1992 Helsinki Sözleşmesi olarak bilinen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu’nun öncülüğünde hazırlanıp yürürlüğe giren sözleşme de 2003 yılında yapılan
düzenleme ile tüm taraflara açılmıştır. Bu durumda sınıraşan sulara ilişkin küresel çapta
etkisi olan iki sözleşmenin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durumun nasıl sonuçlar
doğuracağı sınıraşan sulara ilişkin uluslararası hukukun önümüzdeki yıllarda üzerinde
duracağı temel konu olmaya adaydır.
Dr. Seyfi Kılıç, Araştırmacı, ORSAM Su Programı, [email protected]
 3. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun Ardından
3. İstanbul Uluslararası Su Forumu 27-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleştirildi. Bu forumun, her dört yılda bir yapılan Dünya Su Forumu’ndan bir yıl önce
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Geleneksel bir etkinliğe dönüşmesi için çalışılan bu
forumun birikimlerinin gelecek yıl Kore’de kentinde gerçekleşecek 7. Dünya Su forumu
için bir taslak olması beklenmektedir. Ana düzenleyicinin Türkiye Su Enstitüsü olduğu 3.
Su Formu’nda su güvenliği konusu hukuk ve politika boyutuyla ele alınmıştır. Artan dünya
nüfusu, şehirleşme, tüketimin artması, yaşam refahının artması ve iklim değişimi su
kaynakları üzerinde baskıyı gün geçtikçe arttırmaktadır. Forumdan çıkan sonuçlar
değerlendirildiğinde dünyada hem ulusal hem de uluslararası su hukukunun gelişiminin
günümüzün kalkınma ve gelişme hızının çok gerisinde kaldığı ortaya konmuştur. Buna
ilişkin olarak 1997 BM Suyolları Konvansiyonun 17 yıl sonra bu yıl ağustos ayında
yürürlüğe girmesi ve günümüz su sorunları karşısında yetersiz kalması örnek olarak
gösterilmektedir. Suyun sürdürülebilir ve güvenliğinin sağlanımı için hem yeraltısularının
hem de yüzeysularının eşgüdüm içinde yönetilmesi gerekliliğini içeren Berlin Kuralları
tekrar gündeme getirilmiştir. İklim değişiminin ilk kurbanının su kaynaklarıdır ve bu
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
5
süreçte yeni iklim şartları ile mücadele edebilecek ve adapte olabilecek yeni politikalar ve
yeni düzenlemeler gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu yeni düzenlemelerin ekosistemlerin
korunmasına da odaklanması ve son 20 yıldır gündemde yerine koruyan havza bazında ve
tüm paydaşların dahil edildiği bir yönetim anlayışını içermesi gerekmektedir.
Dr. Tuğba Evrim Maden, Araştırmacı, ORSAM Su Programı, [email protected]
 Ortadoğu Güncesi
21 Mayıs 2014: Libya'nın başkenti Trablus'a, güvenliğin sağlanması ve darbe
girişimleriyle mücadele amacıyla yüksek donanımlı askeri güç takviye edildiği bildirildi.
21 Mayıs 2014: İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Lerner, sosyal paylaşım sitesi
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri, bu sabah Gazze Şeridi sınırında
faaliyet gösterdiği sırada patlama meydana geldi. Patlama askeri araçlarda hasara yol açtı,
can kaybı ve yaralanma olmadı" ifadesini kullandı.
21 Mayıs 2014: Kamuoyunda "Başkanlık sarayları" adıyla bilinen davada yargılanan
Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek 3, oğulları Ala ve Cemal 4'er yıl ağırlaştırılmış hapis
cezasına çarptırıldı.
21 Mayıs 2014: Trablus Büyükşehir Belediye Başkanı Bedri, Haftar’ın Bingazi’de ilan
ettiği operasyonu, "Mısır'daki darbe sürecinin Libya'da tekrarlanmaya çalışıldığı" şeklinde
değerlendirdi.
21 Mayıs 2014: Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Libya'da, silahlı grupların, ordu
güçleriyle çatışmasının yarattığı karışıklığın petrol üretiminin durmasına neden olacağı
ihtimali üzerinde durulurken, bu durumun petrol fiyatlarına yapacağı etki konusunda ise
farklı görüşler bulunuyor.
21 Mayıs 2014: Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda Irak Şam İslam
Devleti'ne (IŞİD) mensup olduğu öne sürülen 7 kişinin yakalandığı bildirildi.
21 Mayıs 2014: İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletine bağlı Bender Rig kentinde 5,4
büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
6
21 Mayıs 2014: BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Pillay, Halep'te sivil nüfusun
bulunduğu alanlarda roket ve varil bombalarıyla sürdürülen saldırıların uluslararası insani
ve insan hakları hukukunun ciddi biçimde ihlali olduğunu bildirdi.
21 Mayıs 2014: Rusya, Suriye'de işlenen savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne
sevk edilmesi için Fransa tarafından hazırlanan ve bugün BM Güvenlik Konseyi'nde
oylanması beklenen karar tasarısını veto edeceğini bildirdi.
21 Mayıs 2014: Arap Birliği, Libya'da yaşanan krizi görüşmek üzere olağanüstü toplanma
kararı aldı.
21 Mayıs 2014: Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi ve eski savunma bakanı Abdulfettah esSisi'nin adaylığı protesto edildi. Ezher Üniversitesi'ndeki gösterilerde 40 öğrenci gözaltına
alındı.
22 Mayıs 2014: Emekli Tuğgeneral Haftar, Yargı Konseyi'nden milletvekilleri seçimleri
gerçekleşinceye kadar "geçici sivil yönetim komitesi" oluşturmasını istedi.
22 Mayıs 2014: Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri ile Taliban
militanların arasında meydana gelen çatışmada 11 militan ile 4 asker hayatını kaybetti.
22 Mayıs 2014: Suriye'deki insani trajedinin kaderi bir kez daha BM Güvenlik
Konseyi'nde oylamaya sunulacak.
22 Mayıs 2014: Dünya Müslüman Alimler Birliği, Libya halkına, "meşruiyete el koymak"
isteyen taraflara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
22 Mayıs 2014: Suriye vatandaşlarının 3 Haziran'daki devlet başkanlığı seçimi için 10
Arap ülkesinde oy kullanamayacağı belirtildi.
22 Mayıs 2014: Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Halep'te 60 bin yerinden edilmiş
Suriyeliye insani yardım ulaştırıldığını açıkladı.
22 Mayıs 2014: Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı Heniye, Hamas'ın İsrail
hapishanelerindeki Filistinli tutukluları kurtarma konusunda kararlı olduğunu belirtti.
22 Mayıs 2014: Mısır'da Ezher Üniversitesi'nin, kız ve erkek öğrenci yurtlarını boşaltma
yönünde aldığı kararı uygulamaya geçireceği bildirildi.
22 Mayıs 2014: Suriye'deki savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk eden
BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
7
22 Mayıs 2014: Irak ordusunun, Enbar kentinde düzenlediği operasyonlarda kentin büyük
bölümünün Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarından temizlendiği bildirildi.
22 Mayıs 2014: Filistin'de kurulması beklenen uzlaşı hükümetinde başbakanlık görevi için
en güçlü adayın Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah olduğu belirtildi.
22 Mayıs 2014: Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırılarda 11 kişinin
öldüğü, 46 kişinin yaralandığı bildirildi.
23 Mayıs 2014: Suriye'de hükümete bağlı ordu birliklerinin çeşitli kentlerde muhaliflere
yönelik ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 8'i kadın, 7'si çocuk olmak üzere 44
kişinin öldüğü bildirildi.
23 Mayıs 2014: BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, Suriye'de yardıma muhtaç milyonlarca
kişiye yardım ulaştırılmasını temin etmek için BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK)
gerekli önlemleri almasını istedi.
23 Mayıs 2014: Libya'da, Trablus Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Meclisi Başkanı Sadat
Bedri, Libya Merkez Kalkan Kuvvetleri'nin, Yerel Meclis'le hiçbir koordinasyon
olmaksızın kente girmesi nedeniyle istifa etti.
23 Mayıs 2014: Suriye'nin Dera kentinde Beşşar Esad'in seçim kampanyası için kurulan
çadıra düzenlenen havan saldırısında 20 kişi öldü.
23 Mayıs 2014: Irak Petrol Bakanlığı, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye yapılan petrol
sevkiyatının yasal olmadığını belirterek, hukuki işlemlere başlandığını duyurdu.
23 Mayıs 2014: İslami Cephe'ye bağlı birliklerin, Halep'te 70 rejim askerini öldürdüğü
ileri sürüldü.
24 Mayıs 2014: Suriye'de hükümete bağlı ordu birliklerinin çeşitli kentlerde muhaliflere
ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 34 kişinin öldüğü bildirildi.
24 Mayıs 2014: Irak'ın kuzeyindeki Selahaddin kentinin Süleymanbeg nahiyesinde Irak
Şam İslam Devleti örgütü tarafından 22 evin tahrip edildiği bildirildi.
24 Mayıs 2014: Mısır güvenlik güçlerinin, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan)
mensup 57 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
24 Mayıs 2014: Uluslararası Af Örgütü, Mısır'da "sivillerin orduya ait gizli bir
hapishanede alıkonulduğunu" belgeleyen, "şaşırtıcı" kanıtlar elde edildiğini bildirdi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
8
24 Mayıs 2014: Mısır'da "Ezher Şeyhliği binasına zarar verme" suçlamasıyla yargılanan
20 öğrenciye 3 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
24 Mayıs 2014: Afganistan'ın kuzey illerinden Kunduz ve Bağlan illerinde Taliban'a karşı
düzenlenen operasyonlarda 19 örgüt üyesinin öldüğü bildirildi.
24 Mayıs 2014: Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Ahmed
el-Carba, ABD yönetiminin, rejimi düşürmek için çalışan muhaliflerin desteklenmesi
konusunda büyük oranda ikna olduğunu belirtti.
24 Mayıs 2014: Mısır'da, Adalet Bakanı Osman, Mursi'nin yargılama sürecine siyaset
karıştığına dair, "Hakimler hiçbir yargılamaya siyaseti karıştırmaz, sanık suç teşkil eden
fiileri esas alınarak yargılanır" değerlendirmesinde bulundu.
24 Mayıs 2014: Libya'nın Bigazi kentinde, "Onur savaşı" adı altında ordu birlikleriyle
çatışan emekli Tuğgeneral Halife Hafter, halkın, ülkenin sorumluluğunu kendilerine
verdiğini öne sürdü. Libya'da ordu birlikleriyle çatışan Hafter, "Girdiğimiz yolun dönüşü
yoktur. Askerler, subaylar ve sadık vatansever devrimciler, terörü hezimete uğratmadan
evlerine dönmeyecek" dedi.
9
24 Mayıs 2014: Irak'ın Kerkük kentinde alkollü içecek satan bayi önünde düzenlenen
bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.
25 Mayıs 2014: Cezayir, komşu ülkelerle olan 6 bin 385 kilometrelik sınır güvenliğini 150
bin askerle koruyacak.
25 Mayıs 2014: Libya’da faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Ensar’uş Şeria örgütüne
bağlı milis güçlerin Trablus ve Bingazi kentlerinde mevzilendiği bildirildi.
25 Mayıs 2014: Katolik aleminin ruhani lideri Franciscus, "İsrail-Filistin arasındaki
anlaşmazlıkların sona ermesinin ve Ortadoğu'da barış ve güven içinde yaşamanın vaktidir"
dedi.
25 Mayıs 2014: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Sorumlusu Felah
Mustafa, ABD'ninpetrol satışında Bağdat hükümetinin onayını istemesine ilişkin, kararın
Kürtlerin elinde olduğunu ifade ederek, ABD'nin tarafsızlığı seçmesinin ve yorum
yapmamasının daha isabetli olacağını bildirdi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
25 Mayıs 2014: İslam dünyasından 201 alim ve düşünür darbe yönetimine meşruiyet
tanıma anlamına geleceği için Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçimini "boykot" çağrısında
bulundu.
26 Mayıs 2014: Suriye'de hükümete bağlı ordu güçlerinin muhaliflere ağır silahlarla
düzenlediği operasyonlarda 45 kişinin öldüğü bildirildi.
26 Mayıs 2014: Libya'da, Başbakan Ahmed Maatik tarafından kurulan yeni hükümetin,
başkent Trablus'taki Veliaht Sarayı'nda yapılan oylamada meclisin güvenoyunu aldığı
bildirildi.
26 Mayıs 2014: Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı
Mursi'nin ailesine ait araç Kahire'de silahlı kişiler tarafından gasbedildi.
26 Mayıs 2014: Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, Mescid-i Aksa avlusunda
yer alan Kubbet-üs Sahra'yı ziyaret etti.
26 Mayıs 2014: Mısır'da, eski Savunma Bakanı Sisi ve Halk Akımı Platformu Başkanı
Sabbahi'nin yarıştığı, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı.
26 Mayıs 2014: Hafter'e bağlı birliklerin sözcüsü Albay Hicazi, MGK tarafından alınan
hiçbir kararı tanımadıklarını belirterek bu bağlamda Maatik hükümetine verilen
güvenoyunu tanımadıklarını açıkladı.
26 Mayıs 2014: Suriye'de rejime karşı savaşan muhalif oluşumlar, terör örgütü IŞİD'e ve
rejim güçlerine karşı ortak hareket etmek için "Mücahitlerin Şura Meclisi"ni kurduklarını
ilan etti.
26 Mayıs 2014: Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak, Mısırlılardan büyük
bir kesimin seçimi boykot ettiğini iddia etti.
26 Mayıs 2014: Gazze hükümeti, ambargo nedeniyle zor bir süreçten geçen Gazzeli 65 bin
aileye 24 milyon dolar tutarında yardım dağıtacak.
26 Mayıs 2014: Libya Başbakanı Maatik, "Hiçbir kesimin istisna edilmeyeceği ulusal
diyalog çağrısı yapacağız" dedi.
27 Mayıs 2014: Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk gününde oy verme işlemi sona
erdi.Seçimin ikinci günü ülke genelinde resmi tatil ilan edildi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
10
27 Mayıs 2014: Suriye İnsan Hakları Örgütü, hükümete bağlı ordu birliklerinin
muhaliflere düzenlediği operasyonlarda 70 kişinin öldüğünü bildirdi.
27 Mayıs 2014: Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci gününde oy kullanma işlemi
başlarken seçime katılımın ilk güne göre daha düşük olduğu kaydedildi.
27 Mayıs 2014: İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm kentinde 5,2
büyüklüğünde deprem meydana geldi.
27 Mayıs 2014: Filistin uzlaşı hükümetinde, başbakanlığa Rami el-Hamdallah'ın
getirilmesi üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.
27 Mayıs 2014: Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Ahmed Maatik'in evine roketli
saldırı düzenlendi.
27 Mayıs 2014: İslami Cephe'ye bağlı birlikler, Halep'in kuzeyindeki hükümet güçlerinin
karargah olarak kullandığı binalara saldırdı. Saldırıda rejim güçlerinin büyük zayiat verdiği
bildirildi.
27 Mayıs 2014: Suriye’de klor gazı kullanıldığı iddialarını araştıran Kimyasal Silahların
Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) bir heyetin bu sabah
saldırıya uğradığı bildirildi.
27 Mayıs 2014: Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında 17 kişinin
öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
27 Mayıs 2014: Mısır Yüksek Seçim Kurulu'nun, iki gündür devam eden
cumhurbaşkanlığı seçimini bir gün daha uzatma kararı aldığı bildirildi.
27 Mayıs 2014: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Irak Başbakanı
Maliki'nin üçüncü dönem de aynı görevi üstlenmesi durumunda Irak'tan ayrılmak için
referanduma gitme tehdidinde bulundu.
Hazırlayan: Firuze Yağmur Gökler, ORSAM, Araştırma Asistanı, [email protected]
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
11
Download

Metnin Tamamı