5-11 Mayıs 2014
SAYI: 36
GÜNDEM
 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Kurma Sürecinde KDPKYB Anlaşmazlığının Nedeni
 ABD-Mısır arasındaki Buzlar Eriyor
 Çatışmalarda ve Savaşlarda Hedef Olan Su Yapıları: Halep Su
Boru Hattına Saldırı
 Mısır’ın Nil Politikasında Değişiklik Yok
 Ortadoğu Güncesi
Editör: Dr. Seyfi Kılıç - [email protected]
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Kurma Sürecinde KDP-KYB
Anlaşmazlığının Nedeni
21 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşen IKBY parlamento seçiminden bu yana Bölgesel
Hükümet kurulamamıştır. Sorunun temelinde, seçimden ikinci olarak çıkan Gorran ile
üçüncü parti konumuna düşen KYB’nin bakanlıkların paylaşımı konusunda aralarında
rekabet yaşanması yatmaktadır. KYB, Gorran’ın Peşmerge ve Maliye Bakanlıklarına
almasına karşı çıkmaktadır. KYB, dört kritik bakanlık olarak gördüğü Peşmerge, İçişleri,
Maliye ve Doğal Kaynaklar Bakanlıklarından en az birinin kendisine verilmesini, KYB de
özellikle Peşmerge ve İçişleri Bakanlıklarından birini almak istemektedir. Ayrıca KYB,
hükümet görüşmelerinin tek tek partiler arasında değil, ortak görüşmeler yoluyla yapılması
talebinde bulunmaktadır. Ancak 17 Nisan 2014 tarihinde seçimin galibi KDP ile seçimin
ikincisi Gorran Partisi hükümet kurma konusunda anlaşmıştır. Seçimlerden yaklaşık 8 ay
sonra yapılan bu anlaşma hükümet kurma sürecinde kritik bir aşama olmuş ve hemen
ardından KDP, Kürdistan İslami Cemaati’ni (Komala) ikna ederek, hükümete katılım
konusunda anlaşma sağlamıştır. 28 Nisan 2014 tarihinde yapılan toplantı neticesinde
Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu) de dört bakanlık alarak hükümete girmeyi kabul
etmiştir. Bu durumda sadece KDP, KYB’yi hükümete katılım konusunda ikna
edememiştir. İslami Birliği ile yapılan toplantının ertesinde aynı gün içinde KDP ve KYB
arasında görüşmeler yapılmıştır, ancak henüz uzlaşmaya dair bir sinyal ortaya çıkmamıştır.
Ancak 6 ay içinde sadece bir kez toplanabilen Meclis, 29 Nisan tarihinde bir araya gelerek
Meclis Başkanı, Yardımcısı ve Genel Sekreterini belirlemeyi başarmıştır. KYB toplantıya
katılsa da KYB’nin 18 milletvekili Meclis Heyeti’nin seçildiği oylamayı boykot ederek oy
vermemiştir. Yapılan toplantı sonucunda Meclis Başkanlığı’na Gorran Partisi’nden Yusuf
Muhammed Sadık, Başkan Yardımcılığı’na KDP’den Cafer İminki, Meclis Genel
Sekreterliği’ne ise Komala’dan Şeyh Fahri seçilmiştir. Bu durumda hükümet resmen
kurulmasa da partiler arasında bakanlıkların dağılımı konusunda anlaşıldığı ortaya
konmaktadır ve böylece hükümet kurma süreci başlatılmış olacaktır. Neçirvan Barzani’ye
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
2
hükümet kurma teklifi verildikten sonra 45 gün içerisinde hükümetin kurulması
gerekmektedir.
Bilgay Duman, Araştırmacı, [email protected] ve Oytun Orhan, Araştırmacı,
[email protected] , ORSAM
 ABD-Mısır arasındaki Buzlar Eriyor
ABD’nin Mısır’a yönelik dış politikası, askeri yardımlar konusunda alınan son kararlar
nedeniyle yeniden uluslararası ilginin odağı haline geldi. Darbe sonrası gerilen Mısır-ABD
ilişkilerinde dondurulan askeri yardımların salınması ve karşılıklı diplomatik ziyaretlerin
hız kazanması, ABD’nin Mısır’a yönelik dış politikasının geleceğini ve muhtemel
sonuçlarını tartışmaya açtı. Karşılıklı diplomatik ziyaretlerin ardından Mısır-ABD
arasındaki ilişkilerde yeniden terörle mücadele, güvenlik ile bölgesel istikrar gibi öne
çıkıyor. Bu çerçevede ABD’den özellikle Camp David’le doğan yükümlülüklerini yerine
getireceklerine yönelik açıklamalar, Obama yönetiminin darbe sonrası gerilen ABD-Mısır
ilişkilerinin normalleştirilmesi arzusunu ortaya koymaktadır. Bu yöndeki en önemli
gelişme de ABD’nin Sina’da devam eden operasyonlara destek vermek amacıyla 10 adet
apaçi saldırı helikopterinin Mısır’a teslim edilmesine karar vermesidir. Öte yandan Obama
yönetiminin aldığı bu karar Kongre’de tepkiyle karşılanmış ve şimdilik kısmen
engellenmiştir. Obama yönetimi, Mısır-ABD ilişkilerini normalleştirmek için 10 adet apaçi
saldırı helikopterinin gönderilmesinin yanı sıra 650 milyon dolarlık askeri yardımın da
salıverilmesini de istemekteydi. Fakat 650 milyon dolarlık askeri yardım Senatör Leahy
tarafından yürütülen muhalefet sayesinde yeniden donduruldu. Fakat Obama yönetimine
karşı gösterilen bu direncin, özellikle de Suudi Arabistan ile İsrail’in yaptığı baskılar da
göz önüne alındığında, uzun sürmesi pek mümkün görünmüyor. 2011 sonrası süreçte
otoriter müttefikleri ile istikrar ve düzen söylemi çerçevesinde geliştirdiği ilişki ve Bush
sonrası kabul edilen demokratikleşme gündemi arasında zorlu bir sınavla karşı karşıya
kalan ABD, eski politika hatlarına geri çekileceğe benzemektedir. Fakat Ortadoğu’da son
üç yılda yaşanan gelişmeler, eski politika hatları içerisinde istikrarın yeniden tesis
edilmesini imkânsız hale getirmiştir. Bu nedenle de güvenlik, istikrar ve terörle mücadele
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
3
söylemleri ile ABD-Mısır ilişkilerinde aralanan yeni kapı daha zorlu sınavları beraberinde
getirecektir.
Nebahat Tanrıverdi O Yaşar, Araştrma Asistanı, ORSAM, [email protected]
 Çatışmalarda ve Savaşlarda Hedef Olan Su Yapıları: Halep Su Boru Hattına
Saldırı
Su kaynakları, devletlerin, kentlerin veya toplulukların çatışması için bir sebep olabilirken,
bunun yanı sıra savaş ve çatışma sürecinde karşı tarafı zayıf düşürmek için saldırılan ilk
hedeflerden biri olabilmektedir. Geçmişte örneklerini de gördüğümüz gibi özellikle baraj
ve su boru hatları öncelikli hedeflerden birkaçıdır. Bu durumun bir örneğine Libya’da 2011
yılında başlayan Arap Baharı eksenli olaylar sürecinde şahit olmuştuk. O dönem, Trablus’a
su taşıyan boru hattının Kaddafi’yi destekleyen grupların kontrolü altında olduğu ve su
akşının boru hattına yapılan sabotajla bu gruplar tarafından kesildiği bildirilmiştir. BM
raporları ve uzmanlarından alınan bilgiye göre Kaddafi, her zaman bir başarı tablosu
olarak gösterdiği projesini, Trablus halkını susuz bırakmak amacıyla sabote etmiştir.
Pompaların bozulduğu ve boru hattına zarar verildiği haberler arasında yer almıştır. O
dönem, BM yetkilileri ve uzmanları, boru hattının tamiratı ve halka suyu en kısa zamanda
ulaştırmak için büyük bir çaba harcamıştır. Bu durumun bir benzerini geçen hafta hala iç
savaşın devam ettiği Suriye’de görmekteyiz. 2012 yılı Eylül ayında çatışma sürecinde
Halep içme suyu ana boru hattı zarar görmüş ve Halep’te yaşayan insanlar uzun süre suyu
erişim konusunda sorun yaşamıştı. Geçen hafta ise Suriye ordusuna ait uçaklar Halep içme
suyu ana arterlerine doğrudan bomba saldırısı gerçekleştirmiştir. Suriye’nin en büyük şehri
olan Halep boruların patlaması nedeniyle taşkın meydana gelmiş sonrasında ise şehir susuz
kalmıştır. İç savaşın devam ettiği Suriye’de bu tür saldırıların yaşanan insani krizin
boyutunu arttıracaktır ve bu durum hem ülke içinde hem de ülke dışına gerçekleşen göçleri
etkileyecektir.
Dr. Tuğba Evrim Maden, Araştırmacı, ORSAM Su Programı, [email protected]
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
4
 Mısır’ın Nil Politikasında Değişiklik Yok
Mısır’da 3 Temmuz 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi bir darbe ile
deviren ve 26-27 Mayıs tarihinde ilk turu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde en
güçlü aday olarak görülen Mareşal Sisi Etiyopya’nın mısır’ın kaygılarını anlaması
gerektiğini belirtmiştir. Afrika medya kuruluşlarının temsilcileri ile yaptığı bir toplantıda
Sisi Etiyopya’nın kalkınma faaliyetlerini tanıdıklarını ancak Etiyopya’nın da Mısır’ın
kaygılarını anlaması gerektiğini ifade etmiştir. Doksan milyon Mısırlının Nil nehrine bağlı
olarak yaşadığını belirten Sisi, bu durumun bir ölüm kalım meselesi olduğunu
vurgulayarak konuya verdiği önemi göstermiştir. Etiyopya’nın inşa ettiği ve Nil nehri
sularının %85’ini sağlayan Mavi Nil üzerinde bulunana baraja ilişkin olarak iki ülke
arasında 2010 yılından bu yana bir gerginlik bulunmaktadır. Darbe ile görevden
uzaklaştırılan Mursi döneminde askeri müdahalenin dahi dile getirildiği konuya ilişkin
olarak Sisi’nin de açıklamasında yer alan ölüm kalım ifadesi Mısır’ın anlayışında bir
değişiklik olmadığını göstermektedir. Konuya temel bir güvenlik meselesi olarak
yaklaşılması gerek Mısır’ı gerek çevre ülkeleri ciddi bir şekilde etkilemektedir. Esasen
elektrik üretme amaçlı olan barajın su tüketici bir durumu olmamasına rağmen Mısır’ın,
uzun yıllardan bu yana devam ettirdiği, yukarı kıyıdaşların her türlü faydalanma faaliyetine
engel olma politikasında ısrarcı olacağı öngörülmektedir.
Dr. Seyfi Kılıç, Araştırmacı, ORSAM Su Programı, [email protected]

Ortadoğu Güncesi
30 Nisan 2014: Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine
Ashton, Mısır’da önce 528, ardından 683 kişiye idam cezası verilmesinin önerilmesine AB’nin
güçlü şekilde karşı çıktığını belirterek, toplu yargılamaları, “uluslararası insan hakları hukukunun
açık şekilde ihlali” olarak tanımladı.
30 Nisan 2014: ABD’nin Mısır’a yönelik askıya aldığı askeri yardımlarının bir kısmını serbest
bırakma kararına Kongre’den tepkiler gelmeye başladı.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
5
30 Nisan 2014: Irak halkı, 328 milletvekilini seçmek için 18 vilayette saat 07.00 itibariyle sandık
başına gitti. 21 milyon 400 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi 18.00'da sona
erecek.
30 Nisan 2014: Suriye ordusunun Halep'e düzenlediği hava saldırısında bir füzenin okula isabet
etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 25 öğrenci hayatını kaybetti.
30 Nisan 2014: Türkiye'deki barınma merkezlerinde bugüne kadar 11 bin 533 Suriyeli çocuk
dünyaya geldi.
30 Nisan 2014: Mısır'da darbe ile görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin
yargılandığı, kamuoyunda "hapishaneler baskını" olarak bilinen davanın 7'nci duruşması başladı.
30 Nisan 2014: Irak ordusunun Enbar vilayetinde düzenlediği operasyonlarda, Irak Şam İslam
Devleti (IŞİD) mensubu 18 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
30 Nisan 2014: Mısır'da "gösterilere katılmak, arbede çıkarmak, yasaklı bir örgüte mensup olmak"
gerekçesiyle darbe karşıtı 21 çocuğa, 6'şar ay ile 2'şer yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
30 Nisan 2014: Mısır'da darbe karşıtı 16 binden fazla tutuklu hapishanelerdeki "kötü muameleyi"
protesto etmek için 1 günlük açlık grevine girdi.
30 Nisan 2014: BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen
saldırıları kınayarak sivillerin hedef alınması ve varil bombası atılmasının durdurulmasını istedi.
30 Nisan 2014: İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin de aralarında bulunduğu 21 sanığa,
"yargıya hakaretten" birer yıl hapis ve "kamu yararına çalışma" cezası verildi.
30 Nisan 2014: Mısır'da darbe karşıtlarına verilen idam cezaları, İngiltere'nin başkenti Londra'da
protesto edildi.
01 Mayıs 2014: Irak'ta Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, parlamento seçimlerine katılım
oranının yüzde 60 olduğunu bildirdi.
01 Mayıs 2014: Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyonlarda 71 kişi öldü.
01 Mayıs 2014: Suriye'de 3 Haziran'da yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimleri için 23 kişi
adaylık başvurusunda bulundu.
01 Mayıs 2014: Mısır'da, darbe karşıtı 16 bin tutuklunun başlattıkları açlık grevine ikinci gün 4 bin
tutuklu daha katıldı.
01 Mayıs 2014: Suriye ordusuna ait helikopterden Halep'te pazar yerine varil bombası atılması
sonucu 40 kişinin öldüğü ileri sürüldü.
02 Mayıs 2014: Suriye'de, Beşşar Esed'e bağlı ordu güçlerinin, muhaliflere kara ve havadan
düzenlediği operasyonlarda 92 kişi öldü.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
6
02 Mayıs 2014: Mısır’daki askeri darbenin sorumlularının cezalandırılması için Uluslararası Ceza
Mahkemesi’ne yapılan suç duyurusu kabul edilmedi.
02 Mayıs 2014: İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail’in statüsünün Yahudiler için bir ulus devlet
statüsü olması gerektiğini, bunun için Knesset'e teklif vereceğini söyledi.
02 Mayıs 2014: BM Genel Sekreteri Ban, Mısır Dışişleri Bakanı Fehmi'ye, kitlesel idam cezaları
ve gazetecilerin tutuklanmasına ilişkin endişelerini aktardı. Ban Ki-mun, Mısır Dışişleri Bakanı
Fehmi ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen
toplantının ardından BM Genel Sekreterlik Sözcülüğünden yapılan açıklamada, görüşmede
bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtildi.
02 Mayıs 2014: BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye ilişkin 2139 sayılı kararının üzerinden iki
aydan fazla süre geçmesine karşın, Suriye'deki insani durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor.
02 Mayıs 2014: Suriye'nin iç kesimlerindeki Hama kentine bağlı Cedreyn ile Hamriye beldelerinde
bomba yüklü iki aracın infilak etmesi sonucu 11'i çocuk 18 kişinin öldüğü, 50 kişinin de
yaralandığı bildirildi.
02 Mayıs 2014: Mısır'da ülke genelinde aralarında İhvan'ın da bulunduğu çeşitli muhalif gruplar
tarafından düzenlenen darbe karşıtı gösterilere polis güç kullanarak müdahalede bulundu.
02 Mayıs 2014: Mısır’da cezaevinde bulunan gazeteci Muhammed Fehim'e, Dünya Basın
Özgürlüğü Ödülü'ne layık görüldü.
03 Mayıs 2014: Suriye'de Beşşar Esed'e bağlı ordu birliklerinin, muhaliflerin kontrolündeki
bölgelere karadan ve havadan düzenlediği saldırılarda 82 kişinin öldüğü bildirildi.
03 Mayıs 2014: Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde polisin
müdahalesi sonucu ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.
03 Mayıs 2014: Mısır'ın başkenti Kahire'de görülen davada, darbe karşıtı 102 kişiye 10'ar yıl, 2
kişiye ise 7'şer yıl hapis cezası verildiği bildirildi.
03 Mayıs 2014: Suriye ordusuna bağlı savaş uçağının Halep'e su sağlayan ana boru hattına saldırı
düzenlemesi sonucu, şehrin suyunun tamamen kesildiği bildirildi.
03 Mayıs 2014: Suudi Arabistan'da, corona virüsünden kaynaklanan MERS-CoV hastalığına
yakalanarak ölenlerin sayısının 111'e yükseldiği, dün 18 kişide daha virüse rastlandığı açıklandı.
03 Mayıs 2014: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün Hükümetinin daveti
üzerine, “Suriye’ye Komşu Ülkeler Bakanları Toplantısı”nın üçüncüsü Ürdün’deki Zaatari
Sığınmacı Kampı’nda düzenlenecek. "Ürdün’de gerçekleştirilecek üçüncü toplantıda, Suriye’deki
olaylar nedeniyle ülkelerinden kaçan milyonlarca Suriyelinin durumuna uluslararası kamuoyunun
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
7
dikkatinin bir kez daha çekilmesi, komşu ülkelerle daha çok sorumluluk ve yük paylaşımı
konularında izlenecek stratejilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır" ifadesine yer verilen açıklamada,
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun diğer katılımcılarla ikili görüşmelerde bulunmasının
öngörüldüğü kaydedildi.
03 Mayıs 2014: Mısır'da aralarında El-Cezire Arapça kanalının muhabiri Şami'nin de bulunduğu
312 kişinin tutukluluk süresi 45 gün uzatıldı.
03 Mayıs 2014: Mısır'ın Gazze'nin dış dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı bugün
umre yolcuları için 2 günlüğüne açacağı bildirildi.
03 Mayıs 2014: Freedom House'un yayınladığı, dünyada basın özgürlüğü raporunda, Mısır 2012
yılına göre 15 sıra gerileyerek "özgür olmayan ülkeler" sınıflandırmasındaki yerini korudu. Suriye
ise son sırada yer aldı.
04 Mayıs 2014: BM Yüksek Komiseri Guterres, sığınmacı konusunun tüm dünya ülkelerinin
sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Tüm ülkeler Suriyeli sığınmacılara kapılarını açmalıdır"
dedi.
04 Mayıs 2014: Suriye Anayasa Mahkemesi, devlet başkanlığı seçimi için Esed'in de aralarında
bulunduğu 3 kişinin adaylık başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.
04 Mayıs 2014: Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed
Mursi ve 14 sanığın yargılandığı "İttihadiye Olayları" olarak bilinen dava 13 Mayıs'a ertelendi.
04 Mayıs 2014: Libya'da iş adamı Ahmed Maatik, Milli Genel Kongre'de yapılan oylamada 121
evet oyu alarak ülkenin yeni başbakanı oldu.
05 Mayıs 2014: Başkent Sana'da askeri servis aracını hedef alan bombalı saldırıda çok sayıda
askerin yaralandığı bildirildi.
05 Mayıs 2014: Mısır'da ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromunun (SARS) değişik bir türü
olan corona virüsü MERS-CoV hastalığına yakalandığı şüphesiyle, hastaneye kaldırılan 1 kadının
öldüğü bildirildi.
05 Mayıs 2014: Irak ordu birliklerinin Felluce'de düzenlediği saldırıda 15 kişinin öldüğü, 5 kişinin
yaralandığı bildirildi.
05 Mayıs 2014: Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Suriye Devlet Başkanı Esed'in yeniden aday
olmasını eleştirerek, ülkesinin Suriye politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti.
05 Mayıs 2014: Mısır güvenlik güçlerinin, "rabia" işareti yapmak ve izinsiz gösteri düzenlemekle
suçlanan bir öğrencinin ABD'de yapılan ISEF – İntel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Proje
Yarışması'na girmesine engel olduğu iddia edildi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
8
05 Mayıs 2014: Yemen'in başkenti Sana'da, Fransız diplomatlara düzenlenen saldırıda 1 kişinin
öldüğü bir kişinin de yaralandığı bildirildi.
05 Mayıs 2014: Suriye ordusunun İdlib'te düzenlediği vakum bombalı hava saldırısında, 10 kişinin
öldüğü bildirildi.
05 Mayıs 2014: ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye Muhalif ve Devrimci
Güçler Ulusal Koalisyonu’nun (SMDK) ülkede resmi olmayan irtibat bürosunun statüsünün
değiştirilerek resmi diplomatik misyon açmalarının onaylandığı bilgisi verildi.
06 Mayıs 2014: Suriye'de Esed'e bağlı ordu güçlerinin çeşitli kentlerde muhaliflere yönelik
düzenlediği operasyonlarda 56 kişi öldü.
06 Mayıs 2014: Mısır'da cumhurbaşkanlığı adayı eski Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi,
"Cumhurbaşkanlığı dönemim boyunca İhvan diye bir şey olmayacak" dedi.
06 Mayıs 2014: Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan El-Ezher Üniversitesi 7 bin kız öğrenciyi,
seçim haftası "yurttan uzaklaştırma" kararı aldı.
06 Mayıs 2014: Mescid-i Aksa'ya 50 yaşın altındaki Müslümanların girişini engelleyen İsrail polisi
ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'nın
Hıtta Kapısı'nda yoğunlaşan İsrail polisinin, Müslümanların girişini engellemesi ve Yahudi
yerleşimcilerin Meğaribe Kapısından Aksa'ya girişine izin vermesi üzerine polis ile Filistinliler
arasında arbede yaşandı. İsrail polisinin ses bombası kullandığı olayda, çok sayıda kişi hafif şekilde
yaralandı.
06 Mayıs 2014: Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerinden Abdulgaffar, cumhurbaşkanı
adaylarından eski Savunma Bakanı Sisi'nin İhvan'a ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
06 Mayıs 2014: Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Felluce kentinde, ordunun düzenlediği
bombardımanda 9 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
06 Mayıs 2014: İdlib'de Suriye ordusuna ait karargaha İslami Cephe birliklerinin düzenlediği
bombalı saldırıda 30 asker hayatını kaybetti.
06 Mayıs 2014: İsrail Cumhurbaşkanı Peres, Filistin ile İsrail arasında askıya alınan barış
görüşmelerine yönelik, "Umutlarımızı kaybetmemeliyiz, inanıyorum ki müzakereler kesildi ama
durmadı" dedi.
Hazırlayan: Firuze Yağmur Gökler, ORSAM, Araştrma Asistanı, [email protected]
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
9
Download

Metnin Tamamı