12-18 Mayıs 2014
SAYI: 37
GÜNDEM
 Suriye Türkmen Meclisi 2. Genel Kurul Sonuçları
 Nil sorununda Askeri Seçenek Güçleniyor
 Küresel Ölçekte Yeraltısularının Aşırı Kullanımı Artıyor
 Ortadoğu Güncesi
Editör: Dr. Seyfi Kılıç - [email protected]
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
 Suriye Türkmen Meclisi 2. Genel Kurul Sonuçları
Suriye Türkmen Meclisinin kuruluşunu ilan ettiği Mart 2013 tarihli toplantının ardından
İkinci Genel Kurul’unu 9-10 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirmiştir. Genel
Kurul Toplantısı’nın ikinci gününde Meclis, Yürütme Kurulu, Başkan Yardımcısı ve
Başkan seçimleri gerçekleştirilmiştir. Seçimler sonucunda Suriye Türkmen Meclisi’nin
yeni yapısı şu şekilde belirlenmiştir. 350 delege Türkmenlerin yaşadığı Vilayetlere (Halep,
Lazkiye, Humus-Hama-Tartus, Golan-Şam, Rakka) ve nüfus ağırlığına göre belirlenmiştir.
Yapılan seçimler sonucunda 350 delege arasından 42 kişilik Meclis oluşturulmuştur.
Meclis’te yine Vilayetlere göre dağılım yapılmış ve nüfus oranlarına bağlı olarak Halep’e
10, Lazkiye’ye 7, Humus-Hama-Tartus’a 6, Golan-Şam’a 3, Rakka’ya 2 kontenjan
ayrılmıştır. Bunun yanı sıra iki siyasal partiye %30’luk kota çerçevesinde 14 kişilik
sandalye verilmiştir. Suriye Türkmen Kitlesi ve Türkmen Milli Hareket Partisi tek liste
sunmuş ve 14 kişilik kota 7-7 şeklinde paylaşılmıştır. 42 kişilik Meclis içinden de 13
kişilik Yürütme Kurulu seçilmiştir Bir önceki dönemde Başkan yardımcılığı görevini
yürüten Halepli Abdurrahman Mustafa, Suriye Türkmen Meclisi’nin yeni başkanı
seçilmiştir. 42 kişilik Meclis üyelerinin katılımı ile sağlık, eğitim, kamplar ve mülteciler
gibi konular ile ilgilenmek üzere beşer kişilik komisyonlar oluşturulmuştur. Askeri konular
ise konunun hassas olması nedeni ile doğrudan Meclis Başkanı’na bağlanmıştır. Suriye
Türkmen Meclisi’nin 2. Genel Kurul Toplantısı ile Suriye Türkmenlerinin tek çatı altında
toplanması ve örgütlenmesi konusunda önemli bir adım atılmıştır. Bu durum uluslararası
toplum ve Suriye muhalefeti ile yürütülen müzakerelerde Türkmenlerin daha güçlü
temsiline imkan tanıyacaktır. Ancak esas sorun yeni aşamanın Suriye’de Türkmen
bölgelerindeki güvenlik durumu ve Türkmen nüfusun sorunlarının çözümüne katkı
sağlayıp sağlamayacağıdır. Kuzey Suriye hattında yoğunlaşan Türkmenler, rejim, PYD ve
Irak ve Şam İslam Devleti örgütünün kıskacında var olma savaşı vermektedir. Lazkiye ve
Halep’te yaşayan Türkmenlerin önemli bir bölümü Türkiye’ye göç etmek durumunda
kalmıştır. Dolayısıyla Meclisin önündeki en büyük görev, Suriye Türkmen bölgelerinde
güvenlik durumunun iyileşmesi ve geriye göç sürecinin başlatılması olacaktır.
Oytun Orhan, Araştırmacı, [email protected]
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
2
 Nil sorununda Askeri Seçenek Güçleniyor
Mısır ile Etiyopya arasında krize neden olan Büyük Rönesans barajına ilişkin sorunda
Mısır’ın önümüzdeki aylarda yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle
bakılan General Sisi, Etiyopya’yı Mısır’ın Nil sularına ilişkin haklarını tanımaya çağırması
dikkatlerden kaçmamıştır. Bu açıklamanın yanı sıra basına yansıyan bir gelişme Mısır’ın
Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Mavi Nil nehri sularından faydalanmalara ilişkin
olarak daha ciddi adımlar atacağını göstermektedir. Etiyopya, inşası devam eden Büyük
Rönesans barajının fotoğraflarını çeken ve istihbarat toplamaya çalışan üç kişiyi
yakaladığını açıklamıştır. Bu kişilerin Mısır vatandaşı olduğunun da belirtilmesi, eğer
iddialar doğru ise, Mısır’ın uyuşmazlığa ilişkin askeri önlemleri de içeren bir takım
girişimleri göz ardı etmediği sonucuna varılabilir. Daha önceki dönemlerde de Mısırlı
yöneticilerin bu yönde açıklamalar yaptığı göz önüne alındığında mümkün görünen bu
ihtimalin, halk desteğini artırma amacıyla da olsa General Sisi tarafından ele alınacağı
düşünülmektedir. Mısır diğer yandan da Etiyopya’daki silahlı gruplarla arasındaki bağları
kuvvetlendirmeye ve bu grupları Etiyopya’da istikrarsızlık unsuru olarak kullanıp barajın
inşasını en azından geciktirmeye çalışacağı düşünülebilir. Etiyopya’daki silahlı muhalif
grupların da son dönemde faaliyetlerinin arttığı düşünüldüğünde Mısır’ın bu yönde bir
politika izleyebilme şansının arttığı kabul edilebilir.
Dr. Seyfi Kılıç, Araştırmacı, ORSAM Su Programı, [email protected]
 Küresel Ölçekte Yeraltısularının Aşırı Kullanımı Artıyor
2010 yılı rakamlarına göre küresel ölçekte yeraltısularının çekimi 1000 km3 olarak
gerçekleşmiştir. Bu miktarın yüzde 67’si tarım amacıyla, yüzde 22’si içme ve yüzde 11’i
sanayi amacıyla yapılmıştır. Dünya yeraltısularının kullanımı her yıl yüzde 1-2 arası
artmaktadır. Yeraltısularının kullanımının yüzde 72’si 10 ülkede gerçekleşmektedir. Bu
ülkeler sırasıyla, Hindistan, Çin, ABD, Pakistan, İran, Bangladeş, Meksika, Suudi
Arabistan, Endonezya ve İtalya’dır. Dünya üzerinde 2 milyar insan su ihtiyacını yer altı
sularından karşılamaktadır. Kuraklıkla birlikte, artan nüfus, artan gıda ihtiyacı yeraltısuları
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
3
üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Yeraltısularının bir de uluslar arası boyutu söz
konusudur, yapılan tespitlere göre 445 adet sınıraşan akifer ve yeraltısu havzası vardır.
Ama bu akiferlerin kullanımı, korunumu ve sürdürülebilirliğine ilişkin olarak çok az
anlaşma söz konusudur. 2008 yılında sınıraşan akiferlerin hukukuna ilişkin oluşturulan
taslak metinde, ülkelere sınırşan akiferlerin hakça ve sürdürülebilir kullanımı için ikili veya
bölgesel anlaşmalar konusunda tavsiyede bulunmaktadır. Sınıraşan yönetimin daha iyi bir
şekilde sağlanabilmesi için ise, hakça ve makul bir biçimde kullanılan sulara ait verilerin
taraflarca paylaşılması ve sorunların barış içinde çözülmesi önerilmektedir. 2012 yılında
yayımlanan BM Dünya Su Gelişme raporuna göre, kuraklık ve iklim değişimi su miktarını
önemli ölçüde özellikle de yeraltısu rezervuarlarını etkilemektedir. Bu doğrultuda
yeraltısularının sürdürülebilir yönetimi ile birlikte doğal beslenimi yanında yapay beslenim
tekniklerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Göz önünde olmaması nedeniyle yoğun su
kullanımının yarattığı etkilere şahit olamasak da, yakın gelecekte yeraltısularının
kontrolsüz kullanımı hem ulusal hem de uluslararası ölçekte ülkeleri etkileyecektir.
Dr. Tuğba Evrim Maden, Araştırmacı, ORSAM Su Programı, [email protected]
Ortadoğu Güncesi
07 Mayıs 2014: Mısır cumhurbaşkanı adayı ve Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin
Mısır'ın kısmen özel CBS ve On TV kanallarına verdiği ortak mülakatta, "kendi
döneminde Müslüman Kardeşler'in var olmayacağını, İhvan'ı kendisinin değil Mısır
halkının bitireceğini" söylemesi üzerine İhvan adına yapılan açıklamada, Kral Faruk'tan
Mübarek'e kadar ülkenin tüm liderlerinin gittiği ve geriye İhvan'ın kaldığı vurgusu yapıldı.
07 Mayıs 2014: Suriye'de Esad rejimiyle muhalifler arasında gerçekleşen anlaşma
çerçevesinde, yaklaşık 2 yıldır kuşatma altında kalan 2 bin 400 muhalif ve sivilin
Humus'tan çıkmasına izin verildi.
07 Mayıs 2014: Felluce'de ordu birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 kişi öldü,
45 kişi yaralandı.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
4
07 Mayıs 2014: Türkiye'ye sevkettiği petrol nedeniyle merkezi Bağdat hükümetiyle sorun
yaşayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi şimdi de İran'a gidecek iki boru hattı için hazırlıklara
başladı.
07 Mayıs 2014: İsrail Cumhurbaşkanı Peres, Filistin lideri Abbas'la varılan anlaşmayı
Netanyahu'nun engellendiğini kaydederken, İsrail Başbakanlık Basın Merkezi bu
açıklamayı yalanladı.
07 Mayıs 2014: Yemen'de bir zamanlar sayıları binlerle ifade edilen Yemenli Yahudiler
son on yılda kendilerine yönelik başlayan ''tehditler'' nedeni ile başkent Sana'da devlet
koruması altında hayatlarını sürdürüyor. Kuzey Saada ve Hacce gibi kentlerde yaşayan
ancak bölgedeki radikal gruplarca sürülen Yahudiler başkent Sana'da Medine Siyahi
(Turist kenti) sitesinde yoğun güvenlik altında yaşıyor.
07 Mayıs 2014: Gazze'de, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklulara destek
gösterisi düzenlendi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK)
Gazze'deki ofisi önünde toplanan Filistinliler, "İnsan hakları ve uluslararası kanunlar
nerede?"; "Esirlere yönelik idari tutuklamalar keyfidir" yazılı dövizler taşıdı. Grup adına
yapılan açıklamada, uluslararası camiadan "idari tutuklama politikası ve tutuklu haklarının
ihlal edilmesine son verilmesi" için İsrail'e baskı yapması istendi.
07 Mayıs 2014: Mısır cumhurbaşkanı adayı Sabbahi, "Cumhurbaşkanı olduğum takdirde
İhvan teşkilat olarak da, parti olarak da yasaklanacak. Gelecekleri yok. İhvan'ın devlet
kurumlarında bulunmasına karşıyım" dedi.
07 Mayıs 2014: Mısır'da yayın yapan CBC ile On TV kanallarında sunucu Lemis Hadidi
ve gazeteci İbrahim İsa'nın yönettiği programa katılan eski Savunma Bakanı ve
Cumhurbaşkanı adayı Abdulfettah es-Sisi, bazı ülkelerle ilgili görüşlerini açıkladı. Sisi,
Türkiye'ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye kendi davranışından dolayı kapıları kendisi
kapattı. Türk halkıyla hiç bir sorun yok" diye konuştu.
07 Mayıs 2014: İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, basının yansıttığının
aksine mensup olduğu İhvan teşkilatının hiçbir zaman “terörün davetçisi” olmadığını
söyledi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
5
07 Mayıs 2014: Suriye'de yaklaşık 2 yıldır kuşatma altında kalan Humus'tan, rejimle
muhalifler arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, 400 kişinin muhaliflerin kontrolündeki
bölgelere geçmesine izin verildiği bildirildi.
07 Mayıs 2014: Arap Birliği daimi temsilcilerinin Kudüs'teki gelişmeleri ele aldığı
toplantıda, Filistin'deki insani durumun kötüleşmesinden İsrail sorumlu tutuldu.
08 Mayıs 2014: Suriye'de Beşşar Esad'a bağlı ordu birliklerinin çeşitli kentlerde
muhaliflere yönelik ağır silahlarla düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk, 2'si kadın 45 kişinin
öldüğü bildirildi.
08 Mayıs 2014: ABD'nin, Yemen’de şiddet olayları nedeniyle başkent Sana’daki
büyükelçilik faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığı bildirildi.
08 Mayıs 2014: Libya açıklarında kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi öldü,
74 kişi kayboldu.
08 Mayıs 2014: İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların, 15 günden bu yana açlık
grevinde olan idari tutuklulara destek için bir günlük açlık grevine başladığı belirtildi.
08 Mayıs 2014: Halep'te İslami Cephe'ye bağlı birliklerin Esad güçlerinin karargah olarak
kullandığı Carlton oteline düzenlediği bombalı saldırıda, Esad'a bağlı en az 50 asker öldü.
08 Mayıs 2014: İsrail güvenlik güçlerinin Nisan ayında, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere
tepki gösteren, aralarında çocukların da bulunduğu 135 kişiyi gözaltına alındığı bildirildi.
08 Mayıs 2014: Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş cumhurbaşkanı Mursi
ve 130 sanığın yargılandığı, "hapishaneler baskını" olayı olarak bilinen davanın duruşması
başladı.
08 Mayıs 2014: Mısır'daki 3 Temmuz askeri darbesinin mimarı Abdulfettah es-Sisi, "Tam
bir demokrasiye ulaşmamız 20-25 yıl belki de daha fazla zaman alabilir" dedi.
08 Mayıs 2014: Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kurucusu ve komutanı Albay Riyad
Esad, Humus konusunda rejimle muhalifler arasında yapılan anlaşmada muhalefetin
kaybının da kazancının da olduğunu belirterek, "Bu bir devrim, gerçek bir savaş değil.
Humus'u tekrar ele geçirme fırsatına sahibiz" dedi.
08 Mayıs 2014: Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, ülkesinde
işkenceye maruz kalan herkesten, devlet adına özür diledi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
6
08 Mayıs 2014: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran ile sürdürülen müzakerelerde
hedef, bu ülkenin nükleer silah elde edebilme kabiliyetinin engellenmesi olmalıdır" dedi.
08 Mayıs 2014: ABD yönetimi, Suriye rejimine destek sağladıkları gerekçesiyle bir Rus
bankası ile bazı Suriyeli yetkililer ve rafineri şirketlerine yaptırımlar getirdi.
08 Mayıs 2014: Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi ve 130 sanığın yargılandığı, "hapishaneler baskını" olayı olarak bilinen
davanın duruşması 19 Mayıs’a ertelendi.
09 Mayıs 2014: Libya'nın başkenti Trablus'ta güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda
çıkan çatışmada 5 polis ölürken, 5'i de yaralandı.
09 Mayıs 2014: Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, Fransızlar tarafından 45 bin
Cezayirlinin öldürüldüğü 8 Mayıs 1945 katliamını "ulusal felaket" olarak niteledi.
09 Mayıs 2014: Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik
Danışmanı Rice'a, İsrail ile barış müzakerelerine bazı koşulların yerine getirilmesi
durumunda başlayabileceklerini iletti.
09 Mayıs 2014: ABD Başkanı Obama, Kahire Büyükelçiliği'ne adı bir süredir kulislerde
dolaşan Beecroft’u, Bağdat Büyükelçiliği'ne ise Jones'u aday gösterdi
09 Mayıs 2014: Batı Şeria'da yayımlanan Yeni Hayat gazetesinin, 7 yıl aradan sonra
Gazze'de yeniden dağıtımına izin verildiği belirtildi.
09 Mayıs 2014: Yemen'in güneyindeki Şebva kentinde düzenlenen saldırı sırasında
Savunma Bakanı Muhammed Nasır Ahmed'in konvoyda bulunmadığı bildirildi.
09 Mayıs 2014: Mısır'da güvenlik güçleri cuma namazı sonrasında devam eden darbe
karşıtı gösterilere müdahale etti.
09 Mayıs 2014: İsrail Adalet Bakanı Tzipi Livni, yasadışı yerleşim birimlerinin, İsrail'in
uluslararası toplum nezdinde gayri meşru hal almasına sebep olduğunu belirtti.
09 Mayıs 2014: Suriye'de yaklaşık 2 yıldır kuşatma altında bulunan Humus'ta, esir takası
karşılığı muhaliflerin çekildiği eski kent bölgesindeki tahliye işlemleri devam ediyor.
09 Mayıs 2014: Esad rejiminin geçen Ağustos ayında Doğu Guta bölgesinde kullandığı
kimyasal silahın sakat doğumlara neden olduğu iddia edildi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
7
10 Mayıs 2014: Mısır'da güvenlik güçlerinin, Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyeleri ve
darbe karşıtlarının yaptıkları gösteride 22 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
10 Mayıs 2014: Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere
göre 10 kişi öldü,13 kişi yaralandı.
10 Mayıs 2014: Irak ordusunun Felluce'de düzenlediği operasyonlarda 50 Irak Şam İslam
Devleti (IŞİD) militanının hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
10 Mayıs 2014: Suriye'de rejim güçleriyle esir takası karşılığında yaklaşık 2 yıldır
kuşatma altında bulunan eski Humus bölgesinden çıkan silahlı muhaliflerin ardından,
bölgenin eski sahipleri evlerine dönmeye başladı.
10 Mayıs 2014: İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii ve 47 sanığın yargılandığı
davanın duruşması 18 Mayıs'a ertelendi.
10 Mayıs 2014: Irak'ın kuzeyindeki Ninova eyaletinin merkezi Musul kentinde askeri
konvoya düzenlenen saldırıda 18 asker öldü, 9 asker yaralandı.
10 Mayıs 2014: Suriye'de rejime bağlı ordu birliklerinin çeşitli kentlerde muhaliflere
yönelik kara ve havadan düzenlediği operasyonlarda 60 kişinin öldüğü bildirildi.
11 Mayıs 2014: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer teknoloji konusunda geri
adım atmayacaklarını belirterek, "Ayrımcılığa boyun eğmeyeceğiz" dedi.
11 Mayıs 2014: Irak parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı
Vetut, İsrail'i, IŞİD'e silah vermekle suçladı ve IŞİD'in kullandığı İsrail yapımı silahlara
ulaşıldığını söyledi.
11 Mayıs 2014: İsrail radyosunun haberine göre, İsrail, Suriye'yle arasındaki Kuneytra
Sınır Kapısı civarında, ÖSO ile rejim birlikleri arasında devam eden çatışmalardan dolayı
bölgeyi giriş çıkışlara kapatarak, "askeri bölge" ilan etti.
11 Mayıs 2014: Mısır'da "şiddet olaylarına karışmak" suçlamasıyla yargılanan Ezher
Üniversitesi öğrencisi 37 kişiye 4'er yıl hapis cezası verildiği bildirildi.
11 Mayıs 2014: İsrail Parlamentosu Yasama Komitesinin, devlet başkanının Yahudileri
öldürenler için af çıkarmasını engelleyen yasayı onayladığı bildirildi
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
8
11 Mayıs 2014: Suudi Arabistan'da corona virüsü MERS-CoV hastalığına yakalanan 3
kişinin yaşamını yitirdiği, ülkede hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının
117'ye yükseldiği bildirildi.
11 Mayıs 2014: Musul, Diyala ve Bağdat'ta meydana gelen saldırı ve çatışmalarda 25 kiyi
öldü, 16 kişi yaralandı.
11 Mayıs 2014: Rejime bağlı ordu birliklerince Suriye'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen
operasyonlarda 80 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
12 Mayıs 2014: Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Gazze Şube Başkanı Abduh,
"İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu sona erdirmesi için, 14 ülkeden 120 Avrupalı
milletvekili imza attı" dedi.
12 Mayıs 2014: Cumhurbaşkanı adayı Sisi, "Eğer halk ülkedeki sorunlarla ilgili
bilgilendirilmez ise üçüncü bir devrimin yaşanması hiç de uzak değil" iddiasında bulundu.
12 Mayıs 2014: Yemen'de terör örgütü El Kaide militanlarına yönelik insansız hava
aracıyla düzenlenen saldırıda 4 militanın öldürüldüğü bildirildi.
12 Mayıs 2014: Irak Başbakanı Maliki'nin danışmanı Hızai, IŞİD örgütünün lider
kadrosunun önemli bir kısmının öldürüldüğünü ya da tutuklandığını söyledi.
12 Mayıs 2014: Filistinli idari tutuklu aileleri Gazze'de, "İsrail hapishanelerinde açlık
grevi yapan idari tutuklularla dayanışma" gösterisi düzenledi.
12 Mayıs 2014: İran, 2011 yılında düşürdüğü ABD ordusuna ait insansız keşif uçağını
model alarak geliştirdiği insansız hava aracı (İHA) RQ-170'i tanıttı.
13 Mayıs 2014: Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), koalisyon hükümetine katılma
kararı aldı.
13 Mayıs 2014: Suriye'de, Beşşar Esad'a bağlı güçlerin, muhaliflere ağır silahlarla
düzenlediği operasyonlarda 71 kişinin öldüğü bildirildi.
13 Mayıs 2014: Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) Suriye’de
savaş suçlularının yargılanması için teklif sundu.
13 Mayıs 2014: Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde bomba yüklü araçla düzenlenen 2
ayrı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
9
13 Mayıs 2014: Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Başkanı Ahmed
el-Carba,
ilk
kez
geldiği
Washington’da
temasları
kapsamında
Georgetown
Üniversitesi’nde bir konferansa katıldı. Suriye’deki savaşın geçtiğimiz aylarda üçünü yılını
geride bıraktığını anımsatan Carba, ülkede bugüne kadar 10 milyonu aşkın insanın
yurtlarından edildiğini, yaklaşık 200 bin kişinin öldüğünü ve sayısız insanın da
yaralandığını anlattı. Ülkedeki insanlık felaketinin her geçen gün daha da arttığına dikkati
çeken Carba, siyasi çözüm bulmak için çabalamaya devam ettiklerini kaydetti.
13 Mayıs 2014: Afganistan'ın kuzey illerinden Kunduz ve Faryab'da Taliban'a karşı
düzenlenen operasyonlarda 25 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
13 Mayıs 2014: Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, yolsuzluk suçundan 6 yıl hapse
mahkum edildi.
13 Mayıs 2014: Fransa'nın Strasbourg kentinde polisinin düzenlediği operasyonda,
Suriye'ye savaşa gittiği tahmin edilen 20'li yaşlarda 6 gencin yakalandığı bildirildi.
13 Mayıs 2014: Şebekelerin tahrip olması nedeniyle yaklaşık 2 haftadır su kesintisi
yaşanan Halep'te, su dağıtım tankerleri önünde yaşanan yoğunluğun bombardımanların
daha fazla insanın hayatını tehlikeye atmasına yol açtığı bildirildi.
13 Mayıs 2014: Suriye muhalefetinin başmüzakereciliğini yapan Bahra, Esad rejiminin
hava saldırılarıyla mücadele etmek için ABD yönetiminden tesirli silah yardımı talep
ettiklerini söyledi.
13 Mayıs 2014: Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabah saatlerinde düzenlenen 9 farklı bombalı
saldırıda 20 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı bildirildi.
13 Mayıs 2014: İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye ordusunun nisan ayında kimyasal
silah kullandığına dair güçlü kanıtların bulunduğunu bildirdi.
Hazırlayan: Firuze Yağmur Gökler, ORSAM, Araştırma Asistanı, [email protected]
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
10
Download

Metnin Tamamı