19-25 Mayıs 2014
SAYI: 38
GÜNDEM
 Suriye Türkmenlerinin Örgütlenme Süreci
 Irak’ta Seçim Sonuçları
 Libya’da Darbe Teşebbüsünde İkinci Sahne
 Su Kaynakları Irak’ta İç Politika Çekişmelerinde Önemli Bir
Aktör Oldu
 Bir Savaş Aracı Olarak Su
 Ortadoğu Güncesi
Editör: Dr. Seyfi Kılıç - [email protected]
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
 Suriye Türkmenlerinin Örgütlenme Süreci
Suriye Türkmenlerinin büyük çoğunluğu ayaklanma başladığı tarihten itibaren muhalif
saflarda yer almıştır. Suriye Türkmen nüfusun yoğunlaştığı, Halep, Humus, Kuzey Lazkiye
direnişin en önemli yerleri olmuştur. Hatta bir dönem ayaklanmanın merkezi konumunda
olan Humus’un Bab-ı Amr bölgesi Türkmenlerin yoğun yaşadığı bir semttir. Ancak
Türkmenler muhalif saflarda Türkmen kimliklerini ön plana çıkarmaktan ziyade Suriye
halkının değişim talepleri ile paralel bir duruş sergilemiştir. Zaman içinde halk
ayaklanması iç savaşa dönüşmüş ve çatışmanın etnik-mezhepsel kimliği daha belirgin hale
gelmiştir. Bu da Suriye Türkmenlerinin “Türkmen” kimliği ile öne çıkması sonucunu
doğurmuştur. Türkmenler, diğer tüm Suriyeli toplumsal gruplar gibi örgütlenme tecrübesi
ve lider kadrosuna sahip değildir. Siyasallaşma yönünde ilk çabalar Arap muhalefeti gibi
Suriye dışında gerçekleşmiştir. Coğrafya, akrabalık bağları, uzun yıllardır Suriye Türkmen
diasporasının var olması ve Türkiye’nin muhaliflere destek vermesi gibi nedenlerle
çabaların merkezi Türkiye olmuştur. Girişimler Türkiye’ye göç eden Türkmenler ve uzun
yıllardır Türkiye’de yaşayan Türkmen diasporası aracılığı ile yürütülmüştür. Suriye Ulusal
Konseyi’nin kurulması, buna karşın Türkmenlere yer verilmemesi nedeniyle Türkmenler
kendi etnik hakları çerçevesinde mücadele yürütmek ihtiyacı hissetmiştir. Bu süreçte
yaşanan en büyük sıkıntı birlik sağlanamaması olmuştur. Zaten zayıf kurumsal yapıya
sahip partiler rekabet nedeniyle kendi içinde parçalanmıştır. Siyasal partilere ek olarak
Türkiye’de yaşayan Suriye Türkmenlerinin girişimi ile Suriye Türkmenleri Platformu
kurulmuştur. Platform, uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan, siyasi ve ekonomik yaşamda yer
edinmiş Suriye Türkmenlerinin başlattığı bir girişim olmuştur. Bunun amacı, Suriye’den
seçilecek delegeler yoluyla bir Suriye Türkmen Meclisi’nin kurulması, bu yapının Suriye
Türkmenlerinin meşru temsilcisi olması ve her türlü müzakereyi yürütmesi şeklinde
belirlenmiştir. Platform’un girişimleri sonucunda Suriye Türkmen Meclisi, Türkiye
Başbakanı R. Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı toplantı
ile Mart 2013 ayında kurulmuştur. Meclis’in kurulması ve Türkiye’nin en üst düzeyde
katılımı iki anlam taşımaktadır. Birincisi, Suriye Türkmenlerine Türkiye’nin her türlü
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
2
desteği verecek olmasıdır. İkincisi, Suriye Türkmen Meclisi’nin Türkiye tarafından
Türkmenlerin meşru temsilcisi olarak kabul edileceğidir. Bundan sonraki tüm çabalar
Meclis üzerinden götürülmüş, zayıf ve dağınık siyasal partiler varlığını korumakla birlikte
Meclis bünyesinde toplanmaya çalışılmıştır.
Oytun Orhan, Araştırmacı, ORSAM, [email protected]
 Irak’ta Seçim Sonuçları
Irak’ta açıklanan seçim sonuçlarına göre Irak Başbakanı Nuri El-Maliki’nin listesi Kanun
Devleti Koalisyonu 92 milletvekili çıkararak seçimlerin galibi olmuştur. Maliki en yakın
rakibi olan ve 29 milletvekili elde eden Muvatın (Vatandaş) Koalisyonu’ndan 63 sandalye
fazla elde ederek büyük bir fark atmıştır. Bu açıdan Nuri El-Maliki’nin hükümet kurma
sürecinde elinin 2010 ve 2005 seçimlerine göre daha rahat olacağını söylemek
mümkündür. Bu noktada hükümet kurma sürecinden önce siyasi pazarlıklar etkili olacaktır.
Hükümet kurabilmek için 165 milletvekilinin onayının alınması gerekmektedir. Bu yüzde
milletvekili kazanan listeler arasında hiçbir siyasi oluşumun tek başına hükümet kurması
matematiksel olarak mümkün olmayacaktır. 2010’dan sonraki süreçte Nuri El-Maliki ile
hükümete katılmalarına rağmen muhalefet gibi davranan Sadr Grubu (Ahrar), Irak İslam
Yüksek Konseyi (Muvatın) ve Irak Ulusal Reform Hareketi (İbrahim Caferi) kazandıkları
milletvekili sayıları ile toplamda bile Kanun Devleti Koalisyonu kadar milletvekili sayısına
sahip olamamıştır. Bu durum Maliki’yi diğer Şii partilere göre rahatlatmaktadır. Öte
yandan Nuri El-Maliki’nin Sünni gruplar karşısında da rahat olduğunu söylemek
mümkündür. Zira Sünni Araplar da ayrı ayrı girdikleri seçimlerde beklenen başarıyı
gösterememiştir. Kürt grupların hükümet kurma sürecinde göstereceği tavır da önemlidir.
Zira IKBY’de hükümet kurma çalışmaları tam olarak tamamlanamamıştır. Bu süreçte
özellikle KYB’nin tavrı belirleyici olmuştur. Nitekim IKBY hükümetindeki duruma göre
KYB’nin tavır belirlemesi muhtemeldir. Mesut Barzani ile Nuri El-Maliki arasındaki
gerginliğe rağmen KYB’nin Maliki ile iyi ilişkilere sahip olduğu bilinmektedir. KDP ve
KYB’nin eşit (19’ar) sayıda milletvekiline sahip olması önemli bir veridir. Ancak KDP’nin
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
3
hem azınlık milletvekillerini hem de diğer listelerdeki Kürt milletvekillerini yönlendirme
potansiyeli düşünüldüğünde KDP daha avantajlı görünmektedir. Gorran, Kürdistan İslami
Birliği ve Kürdistan İslami Cemaati ise Bağdat’ta bütün Kürtlerin ortak hareket etmesi
yönünde görüş bildirmektedir. Bu nedenle Kürt partilerin Bağdat siyasetinde ortak bir tavır
belirlemesi beklenmektedir.
Bilgay Duman, Araştırmacı, ORSAM, [email protected]
 Libya’da Darbe Teşebbüsünde İkinci Sahne
Libya’da Trablus, Haftar’ın ikinci darbe teşebbüsü ile birlikte savaş alanına dönerken son
gelişmeler Libya siyasetinin ne kadar kaygan bir zemin üzerinde durduğunu gözler önüne
serdi. Haftar, daha önce 14 Şubat’ta da bir darbe teşebbüsünde de bulunmuş, yönetimi ele
geçirememesine rağmen ülkedeki siyasi krizin derinleşmesine neden olmuştu. Şubat ayında
yüzünü federalizm talepleri ile anılan ülkenin doğusuna, yani Barka bölgesine dönen ve
Barka’daki aşiretlerin desteğini alacağını uman Haftar, son teşebbüsünde ise yüzünü
doğudan batıya çevirerek Trablus’un batısındaki aşiretlerin desteğini almaya çalışmıştır.
Nitekim Zintanlı milis güçlerinin Haftar’ın yanında yer almaya karar vermesi ve Trablus’a
girmesi, Haftar’ın batıda istediği ittifaklara kavuştuğunu gösteriyor. Daha da ötesi Şubat
ayında darbe girişimi sırasında karşı karşıya geldiği eski Başbakan Ali Zeydan’ın bugün
Haftar’a ve darbe teşebbüsüne destek vermesi kurulan bu ittifakı, daha da ilgi çekici hale
getirmiştir. Zintan’daki önemli aşiretlerin ve milis güçleri, Başbakan Ali Zeydan’ın
Barka’da federalizm yanlısı Özerk Barka Yönetimi’nin kaçak petrol sevkiyatı yapmasının
ardından görevinden azledilmesinin ardından Trablus’taki Milli Genel Kongre (MGK)’ye
karşı muhalefet etmeye başlamışlardı. Ali Zeydan’ın da üyesi olduğu Zintan aşireti başta
olmak üzere Zintan şehrinin önemli aileleri Zeydan’ın görevinden azledilmesine karşı
çıkmış ve Zeydan’ın ülkeyi terk etmesinin hemen ardından Zintan’daki petrol bölgesini ve
petrol sevkiyat hatlarını abluka altına almışlardı. Zeydan’ın istifası ile başlayan bu kriz
bugün MGK içindeki en güçlü aktör olan Müslüman Kardeşlere karşı bir ittifakın
oluşmasında da önemli rol oynamaktadır.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
4
Nebahat Tanrıverdi O Yaşar, Araştrma Asistanı, ORSAM,
[email protected]
 Su Kaynakları Irak’ta İç Politika Çekişmelerinde Önemli Bir Aktör Oldu
Su sorunu sadece su miktarının azlığı ve kötü su kalitesi nedeniyle ortaya çıkmamaktadır.
Bazı bölgelerde su sorunu kaynakların kötü yönetiminden ve suyun politik bir araç olarak
kullanılmasında da kaynaklanmaktadır. Irak, coğrafi koşulları incelendiğinde, ülkenin
kuzeyi yani Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları dahilinde kalan alanda gerçekleşen yağış
Ortadoğu’nun yıllık yağış ortalamasının üstündedir ve ülkenin su kaynaklarının büyük bir
kısmının beslenimi bu alandan sağlanmaktadır. Bununla birlikte ülke genelini
incelediğimizde yarı kurak –kurak iklim kuşağı hakimdir. Irak’ta son dönemlerde su
sorunu yaşanan kurak dönemlerle birlikte, kötü su kaynakları yönetimi ile de anılmaktadır.
Son dönemlerde,
Irak’ta su meselesi iç siyasette de tarafların birbirlerine karşı
kullandıkları bir silah haline gelmiştir. Nisan ayında Irak Şam İslam Devleti / İŞİD, Fırat
nehri üzerinde bulunan ve kontrol altına aldığı Felluce barajının kapaklarını açarak, Irak
ordusunun şehre yaklaşmasını engellemiştir. Diğer bir taraftan, su meselesi IKBY ve
Bağdat arasında dönem dönem sorun olmaya devam etmektedir. Özellikle Kuzeyde
bulunan Dukan ve Darbendikan barajlarından su salınmasının sulama dönemlerinde
bilinçli bir şekilde kesildiği iddiaları uzun zamandır gündemdedir. Bağdat’ın IKBY’nin
aylık bütçesine bloke koyması, IKBY’nden Bağdat’a akan suların kesilmesine ilişkin bir
tehditle geri dönmesine neden olmuştur. Bu durum gerek bölge gerekse diğer ülkeler
tarafından takip edilmektedir. Her ne kadar suyun tek başına bir savaş nedeni olmayacağı
düşünülse de, özellikle Dicle nehri sularının kullanımı ve geliştirilmesi IKBY ve Bağdat
yönetimi arasında büyük sürtüşmelere neden olacaktır.
Dr. Tuğba Evrim Maden, Araştırmacı, ORSAM Su Programı, [email protected]
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
5
 Bir Savaş Aracı Olarak Su
Son dönemde özellikle Irak ve Suriye’den gelen haberler siyasi istikrarsızlık sonucu ortaya
çıkan ülke içi çatışmalarda suyun karşı tarafı zorlamak ve güçsüz bırakmak amacıyla bir
silah olarak kullanılmaya başladığına işaret etmektedir. 2011 yılının Mart ayından bu yana
kimyasal silahlar ve Scud füzelerinin de dahil olduğu her türlü silahın kullanıldığı
Suriye’deki iç çatışmada, son olarak Halep kentinin su kaynağının muhalifler tarafından
kesildiği yönünde haberler gelmeye başlamıştır. Yaklaşık iki haftadır suların kesik olduğu
Halep’te ciddi sıkıntıların yaşandığına dair işaretler bulunmaktadır. Aynı şekilde Irak’ta da
Anbar vilayetinde merkezi hükümetle çatışan El Kaide yanlısı grupların Felluce barajını da
ele geçirerek Irak ordusunun kente yaklaşmasını önlemek amacıyla taşkın oluşturdukları ve
birçok bölgeyi sular altında bıraktıkları bilinmektedir. Suyun bu şekilde bir silah aracı
olarak kullanılması ne Ortadoğu bölgesinde ne de dünyanın geri kalanında yeni bir gelişme
değildir. Daha önceki yıllardan örnek vermek gerekirse, İkinci Dünya Savaşı’nda
Almanya’daki barajların müttefikler tarafından bombalanması, Vietnam Savaşı’nda da
Amerikan Hava Kuvvetlerinin sulama kanallarını tahrip etmesi su altyapısının ve suyun bir
savaş aracı olarak kullanıldığını göstermektedir. Aynı şekilde Ortadoğu bölgesinde de daha
önceki yıllarda bu tür uygulamalar görülmüştür. Libya’daki olaylar sırasında Kaddafi’ye
bağlı birlikler isyancıların elindeki kentlerin su kaynağını kesmişler, İsrail ise, işgal altında
tuttuğu Filistin topraklarında günümüze kadar devam eden su sınırlamaları uygulamıştır.
Son gelişmeler ise Ortadoğu bölgesinde suyun kitlesel bir cezalandırma amacı olarak
kullanılmasının giderek olağan hale geldiğini ve savaş ve çatışmalardaki sivil-savaşan
ayrımının giderek ortadan kalktığını göstermektedir.
Dr. Seyfi Kılıç, Araştırmacı, ORSAM Su Programı, [email protected]
 Ortadoğu Güncesi
14 Mayıs 2014: ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdüren Suriye Muhalif
ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Ahmed el-Carba ve heyeti, ABD
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
6
Başkanı Barack Obama ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice ile
görüştü.
14 Mayıs 2014: Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Mansur, "Hamas ile Fetih arasında
varılan milli mutabakat Filistin halkı için gayet önemlidir. Bütün diğer çıkarların üstünde
ulusal bir çıkardır" dedi.
14 Mayıs 2014: Yemen'in Şebva kentindeki çatışmada, aralarında Savunma Bakanı
danışmanı ile 7 askerin bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
14 Mayıs 2014: Suriye Yardım Eşgüdüm Birimi Ana Sağlık Hizmetleri Koordinatörü
Başir Taj Aladin, Suriye'de salgın hastalıkların arttığı söyledi.
14 Mayıs 2014: Arap Birliği, uluslararası toplumdan, Filistinlilere uyguladığı “idari
tutuklamalardan” vazgeçmesi için İsrail’e baskı yapmasını istedi.
14 Mayıs 2014: Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mursi ile 14 sanığın
"Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde göstericileri öldürmek" suçlamasıyla yargılandıkları
davanın görülmesine bugün devam edildi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine devam
edilmesi için duruşmanın 20 Mayıs’a ertelenmesine karar verdi.
14 Mayıs 2014: Suriye hapishanelerinde ocak ayından bu yana 15'i çocuk, 6'sı kadın 847
kişinin işkence ve kötü muamele nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.
14 Mayıs 2014: Suriye'de Halep'in Etarib beldesine düzenlenen hava saldırısında 20 kişi
öldü.
15 Mayıs 2014: Filistin'de Hamas ve Fetih'in, uzlaşı hükümetinde yer alacak muhtemel
isimler üzerinde anlaştığı belirtildi.
15 Mayıs 2014: İsrail Meclisi Knesset'te yapılan oturumda, ülkede olağanüstü hal
uygulamasının bu yıl sonuna kadar uzatıldığı bildirildi. Haberde, Knesset'in 2 yıldan beri
olağanüstü hal uygulamasını gerektiren yasaları değiştirmek için mesai harcadığı
kaydedildi.
15 Mayıs 2014: Yurt dışında yaşayan Mısırlıların, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy
kullanmaya başladığı bildirildi.
15 Mayıs 2014: İsrail'in, "Kudüs Muhafızı" olarak bilinen 1948 Filistin İslami Hareketi
lideri Raid Salah'ın Batı Şeria'ya girişini yasakladığı bildirildi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
7
15 Mayıs 2014: 6 Nisan Hareketi'nin kurucusu Ahmed Mahir, "Şubat 2013'te halk
liderlerinden bir arkadaşım, askerlerin meydana inmesi için şiddet olayları çıkarılacağını
ve kargaşa ortamı yaratılacağını, böylece kan döküleceğini söyledi"
15 Mayıs 2014: Suriye'nin Türkiye sınırındaki Es-Saleme Kapısı yakınlarında bomba
yüklü araçla düzenlenen saldırıda, ilk belirmelere göre 53 kişi hayatını kaybetti.
15 Mayıs 2014: Lübnan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün gerçekleştirilmesi
planlanan oylama, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için bir kez daha ertelendi.
15 Mayıs 2014: Suriye'nin Dostları Çekirdek Grubu toplantısında, uluslararası toplumdan
gelecek ay Suriye'de yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimini reddetmesi istendi ve
ılımlı muhalefete daha fazla destek verme kararı alındı.
15 Mayıs 2014: Irak'ın Bağdat ve Samarra kentlerinde düzenlenen silahlı ve bombalı
saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
16 Mayıs 2014: Nakbe gününün 66. yıl dönümü dolayısıyla gösteri yapan Filistinlilere,
İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucunda çıkan çatışmada 5 asker
yaralandı, 9 Filistinli gazdan etkilendi.
16 Mayıs 2014: Filistin Ekonomik Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Konseyi Başkanı
Ştaye, "Fetih ve Hamas arasındaki uzlaşı, Filistin'in bütünlüğü için önemli. Gelecekte
kurulacak bir Filistin devleti Gazze'siz düşünülemez" dedi.
16 Mayıs 2014: Suriye'nin Halep kentinde rejim güçlerinin kontrolü altındaki bir
mahalleye düzenlenen füze saldırısında, ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü, 17 kişinin
yaralandığı bildirildi.
16 Mayıs 2014: Mısır'da darbe karşıtı üniversite öğrencilerinin düzenlediği gösterilere,
polisin müdahalesi sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
16 Mayıs 2014: İran ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve
Almanya (5+1) arasında İran'ın nükleer programına kapsamlı çözüm bulunması amacıyla
Viyana'da yürütülen müzakerelerin dördüncü turu sona erdi.
17 Mayıs 2014: Libya'nın Bingazi kentinde silahlı birlikler arasında çıkan çatışma
nedeniyle Uluslararası Bingazi Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
8
17 Mayıs 2014: BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Halep'te içme suyunun silahlı gruplar
tarafından 8 gün kesildiğini belirterek bunun insanlık suçu olduğu uyarısı yaptı.
17 Mayıs 2014: Afganistan'da Taliban'a karşı düzenlenen operasyonlarda 38 örgüt
üyesinin öldüğü, 25'inin de yaralandığı bildirildi.
17 Mayıs 2014: Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed
Mursi ve 35 kişinin, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması 2 Haziran'a
ertelendi.
17 Mayıs 2014: Mısır'da 39 darbe karşıtı, ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
17 Mayıs 2014: Hamas Sözcüsü Berhum, "ABD ve İsrail, milli mutabakatın hayata
geçirilmesini istemiyor. Bu baskılar dolayısıyla mutabakatı uygulamaya koyma konusunda
acele etmemiz gerek" dedi.
18 Mayıs 2014: Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde dünden beri devam eden
çatışmalarda ölenlerin sayısının 75’e yükseldiği bildirildi.
18 Mayıs 2014: Mısır'da Cumhurbaşkanı adayı Sisi’nin seçim bürosuna yapılan bombalı
saldırı da 4 kişi yaralandı.
9
18 Mayıs 2014: Mısır, Gazze'nin dış dünyaya açılan tek kapısı Refah'ı, umre ziyaretçileri
için 2 günlüğüne açtı.
18 Mayıs 2014: Mısır'da 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde,
eski savunma bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin adaylığına karşı çıkan 2 etkin grup, ortak bir
zeminde buluşamıyor.
18 Mayıs 2014: Suriye'nin kuzeyinde Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile Mesut
Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (SKDP) arasındaki
gerginliğin arttığı bildirildi.
18 Mayıs 2014: Mısır'da "şiddete karıştıkları" iddiasıyla yargılanan darbe karşıtı 126
kişiye, 10'ar yıl hapis cezası verildi.
18 Mayıs 2014: Libya'nın başkenti Trablus'taki geçici meclis Milli Genel Kongre binasına
silahlı milisler tarafından baskın düzenlendiği, bazı milletvekilleri ile görevlilerin
kaçırıldığı bildirildi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
18 Mayıs 2014: Suriye Hava Savunma Dairesi Müdürü Tuğgeneral İshak'ın, başkent
Şam'da muhaliflerle girdiği çatışmada öldürüldüğü iddia edildi.
19 Mayıs 2014: Libya'nın başkenti Trablus'ta, silahlı bir grubun Siyasi Yasaklama Yüksek
Kurumu binasına girerek binanın bir kısmını ateşe verdiği ve 10 memuru kaçırdığı
bildirildi.
19 Mayıs 2014: İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii, mahkemedeki savunmasında,
namaz kılanları öldürenlerin ve yaralıları yakanların kendileri değil teröristler olduğunu
söyledi.
19 Mayıs 2014: Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakanlığa ait konukevine düzenlenen
saldırıda, 2 kişinin öldüğü, 66 kişinin yaralandığını bildirildi.
19 Mayıs 2014: Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi, Suriye'de
diğer Kürt partilerinin çalışmalarını engelleyen Demokratik Birlik Partisi'ni kınadı.
19 Mayıs 2014: Mısır'da "şiddete teşvik" iddiasıyla yargılanan darbe karşıtı 169 sanık,
beraat etti.
19 Mayıs 2014: Irak'ta 30 Nisan’da yapılan milletvekili genel seçimlerinin resmi sonuçları
açıkladı. Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti, 93 sandalye ile seçim birincisi
oldu.
19 Mayıs 2014: Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi'deki Türkiye Konsolosluğunun
faaliyetlerinin güvenlik endişesi nedeniyle geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
20 Mayıs 2014: Suriye'de, Beşşar Esed güçlerinin muhaliflere ağır silahlarla düzenlediği
operasyonlarda 25 kişinin öldüğü bildirildi.
20 Mayıs 2014: Mısır'ın başkenti Kahire'de, Ezher Üniversitesi yakınında düzenlenen
silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 9 güvenlik görevlisinin
yaralandığı bildirildi.
20 Mayıs 2014: Libya Özel Kuvvetler Komutanı Albay Buhamade'nin, emrindeki güçlerle
Bingazi'de ordu birlikleriyle çatışan emekli general Halife Haftar liderliğindeki gruplara
katıldığı iddia edildi.
20 Mayıs 2014: Irak'ta 30 Nisan'da yapılan genel seçimlerde 62 sandalye kazanan Kürtler,
sonucu "zafer" olarak değerlendirdi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
10
20 Mayıs 2014: Yemen'in kuzeyindeki Amran ilinde ordu birlikleriyle Husiler arasında
meydana gelen çatışmalarda 24 kişinin öldüğü bildirildi.
20 Mayıs 2014: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nin, Kürdistan Demokrat
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani'yi 8'inci hükümetin başbakanı olarak
görevlendirdiği bildirildi.
20 Mayıs 2014: Mısır cumhurbaşkanı adaylarından Abdulfettah es-Sisi'nin, 25 ülkede
kullanılan oyların yüzde 94'ünü aldığı açıklandı.
20 Mayıs 2014: Mısır güvenlik güçlerinin Kahire Üniversitesi'ndeki darbe karşıtı
gösterilere müdahalesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti.
20 Mayıs 2014: Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin Halep'te 25 rejim askerini
öldürdüğü iddia edildi.
20 Mayıs 2014: Birleşmiş Milletler (BM), Şam'da 18 bin Filistinlinin kaldığı Yermuk
Mülteci Kampı'ndaki durumun kötüleşmeye devam ettiğini bildirdi.
Hazırlayan: Firuze Yağmur Gökler, ORSAM, Araştırma Asistanı, [email protected]
11
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
Download

Metnin Tamamı