17-23 Mart 2014
SAYI: 29
GÜNDEM
 Suriye’de Türkiye ile IŞİD Karşı Karşıya: IŞİD’in Karakozak
Saldırısı
 Neçirvan Barzani’nin Türkiye Ziyareti
 Irak ve Suudi Arabistan Arasında Anbar Gerginliği
 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Su Politikası Türkmenleri de
Etkiliyor
 Libya’da Petrol Krizi ve Uluslararası Niteliği
 KKTC'de Yeraltı Sularının Durumu
 Ortadoğu Güncesi
Editör: Dr. Seyfi Kılıç - [email protected]
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
 Suriye’de Türkiye ile IŞİD Karşı Karşıya: IŞİD’in Karakozak Saldırısı
Lazkiye, İdlib ve Halep’in batı kısmında zayıflayan IŞİD, Rakka’daki güçlü konumunu
pekiştirmekte ve Halep’in doğu kanadında etkinlik sahasını genişletmektedir. Bu
doğrultudaki son gelişme Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Azaz-Cerablus
arasındaki bölgede yaşanan son çatışmalar neticesinde Halep’e bağlı Karakozak köyünün
kontrolü İslami Cephe’ye bağlı Tevhid Tugayı’ndan IŞİD’e geçmiştir. Osmanlı Devleti
kurucusu Osman Gazi’nin dedesi Süleyman Şah’ın naaşının bulunduğu türbe Karakozak
köyü sınırları içinde yer almaktadır. Türkiye’nin yurt dışındaki tek toprak parçası olan ve
Türkiye sınırına 35 kilometre uzaklıkta bulunan Caber Kalesi içinde yer alan Süleyman
Şah Türbesi 25 Türk askeri tarafından korunmaktadır. IŞİD, kontrol ettiği bölgelerde yerel
halk için kutsal değeri olan birçok türbe ve mezarlığı kendi İslam inancına göre yasak
olduğu gerekçesiyle ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla IŞİD’in Süleyman Şah Türbesi’nin
yüz metre yakınında kontrolü ele geçirmesi buraya da saldırı ihtimalini doğurmuştur. Daha
önce Türk Silahlı Kuvvetleri iki kez IŞİD mevzilerini bombalamıştır. Dışişleri Bakanı
Davutoğlu’nun konuya ilişkin soruya verdiği “her türlü saldırı karşılık bulur” yanıtı, IŞİD
saldırısının Türkiye’nin Suriye içindeki Türk topraklarına müdahalesi ile sonuçlanacağını
göstermektedir. IŞİD’in olası eylemi sadece o bölgedeki savaşçılara karşılık verilmesinden
öte sınırda giderek büyüyen bir tehdide dönüşen IŞİD etkisinin kırılmasına varacak bir
karşılığa dönüşebilir. Dolayısıyla IŞİD de rasyonel hareket ederek Türkiye’yi doğrudan
karşısına alacak bir saldırı girişiminde muhtemelen bulunmayacaktır.
Oytun Orhan, Araştırmacı, ORSAM, [email protected]
 Neçirvan Barzani’nin Türkiye Ziyareti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, 16 Mart 2014 günü
Türkiye’yi ziyaret etmiş ve özellikle enerji konusunda görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin Diyarbakır
ziyaretinin ardından, Neçirvan Barzani’yi Van’da ağırlaması, ziyarete ilişkin önemli bir not
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
2
olarak yer almıştır. Bununla birlikte ziyaretin IKBY’de hükümet kurma çalışmaları
döneminde yapılması Neçirvan Barzani’nin Türkiye desteğini iç kamuoyuna gösterme
açısından da önemlidir. Ayrıca ziyaret Erbil-Bağdat arasındaki anlaşmazlıkların
giderilmesine ilişkin yapılan görüşmelerle aynı döneme denk gelmiştir. Bilindiği gibi
enerjiyle ilgili süreçte Türkiye, Bağdat’ın hassasiyetlerini dikkate alarak davranmakta ve
Bağdat’ın inisiyatifi dışında hareket edilmeyeceği garantisi yetkililer tarafından pek çok
platformda ifade edilmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin Erbil-Bağdat görüşmelerin Erbil
açısından
yumuşama
yaratabilecektir.
Diğer
etkisi
yaratması,
taraftan
sorunların
görüşmelerde
çözümü
bölgesel
için
konularında
olumlu
ele
ortam
alındığı
açıklanmıştır. Bu durumda Suriye’de PYD’nin kontrol ettiği alanlarda özerklik ilanı
akıllara gelmektedir. Neçirvan Barzani’nin de içerisinde yer aldığı KDP, PYD’nin özerklik
ilanını tanımadığını açıklamıştır. Türkiye de Suriye’nin kuzeyindeki PYD’nin bu
politikalarından rahatsız görünmektedir. Bu nedenle ziyaretin KDP ve Türkiye arasındaki
görüş birliğinin vurgulanması açısından önem taşıdığı söylenebilir.
Bilgay Duman, Araştırmacı, ORSAM , [email protected]
 Irak ve Suudi Arabistan Arasında Anbar Gerginliği
Son beş aydır Irak’ın Anbar vilayetinde yaşanan gelişmeler Irak iç siyasetine damga
vurmuştur. Anbar’da yaşanan olaylar, Anbar halkıyla Irak hükümetini karşı karşıya
getirmiş, özellikle Felluce ve Ramadi kentlerinde Irak ordusu ve Sünni aşiretler arasında
günlerce süren çatışmalar meydana gelmiştir. Anbar’da yaşanan bu gelişmeler aynı
zamanda Anbar içerisinde kutuplaşmalara da neden olmuş ve bölgede gerilim iyice
yükselmiştir.
Anbar’da yaşanan bu gelişmelerden sonra Nuri El- Maliki yaptığı
açıklamalarda Suudi Arabistan’ı suçlamıştır. Maliki, Sünni halkın yaşadığı Anbar
vilayetinde Suudi Arabistan’ın mezhepsel temellere dayanarak, bölgede terörizmi
desteklediğini ve buradaki terör gruplarına yardım ettiğini söylemiştir. Irak ve Suudi
Arabistan’ın uzun yıllardır problemli olan ikili ilişkileri, Anbar krizi sonrası iki ülke
liderlerinin yapmış oldukları sert açıklamalardan sonra daha da zedelenecektir. Bu olay
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
3
sadece ikili ilişkileri değil aynı zamanda bölge güvenliğini de sıkıntıya sokabilir. Anbar’da
yaşanan olaylar sonrası iki ülke arasındaki gerginlik, Suriye politikaları farklı olan bu iki
ülkenin Suriye konusunda da uzlaşmazlık yaşamasına neden olabilir. Bu yüzden Anbar
gerginliği hem iki ülkenin ilişkilerinin iyice gerilmesine hem de bölge siyasetine olumsuz
etkileri olabilir.
Firuze Yağmur Gökler, Araştrma Asistanı, ORSAM, [email protected]
 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Su Politikası Türkmenleri de Etkiliyor
Irak’ta merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında güç gösterisinin bir
unsuru olarak kullanılmaya başlanan su meselesi ülkede yaşayan Türkmen topluluğu da
etkilemeye başlamıştır. Bağdat’ta bulunan merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel
yönetimi arasında özellikle Kürt bölgesinden çıkarılan petrolün ihracı konusu nedeniyle
başlayan gerilim, geçtiğimiz haftalarda, IKBY’nin kontrolü altında tuttuğu baraj ve
rezervuarlardan aşağı su bırakmayı kesmesi ile birlikte yeni bir boyuta taşınmıştır. Merkezi
Irak Yönetimi’nin bölgesel yönetime memur maaşlarını göndermeme kararı ile ortaya
çıkan bu durum hemen her konuda olduğu gibi Türkmenleri zor durumda bırakmaya
başlamıştır. Oluşan tepki üzerine bir miktar suyun bırakılığı söylense de miktarın yeterli
olmadığı da dile getirilmektedir. Dokan ve Darbendikan barajlarının IKBY sınırları içinde
olmasının yanı sıra Musul Barajı’nın da fiilen IKBY güçlerinin denetimi altında olması
IKBY için oldukça önemli bir siyasi koz olarak değerlendirilmektedir. IKBY yetkililerinin,
Kerkük şehrinin içme ve kullanma suyunu kesmemekle birlikte, tarım arazilerine ulaşan su
kanallarına su vermeyi kesmesi ve azaltması ile Türkmen çiftçilerinin arazileri susuzlukla
karşı karşıya kalmaktadır. Tarım arazilerinin susuz kalmasının bir takım siyasi ve
toplumsal sonuçlar doğurması beklenmelidir. İlk olarak Türkmen köylerinin boşalması ve
bu kişilerin Kerkük gibi büyük şehirlerin varoşlarında yoksulluk içinde yaşamaya
zorlanmasına yol açacaktır. Ayrıca gerilen siyasi ortam nedeniyle de Irak’ta mevcut siyasi
istikrarsızlığın daha da derinleşmesi beklenebilir.
Dr. Seyfi Kılıç, Araştırmacı, ORSAM Su Programı, [email protected]
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
4
 Libya’da Petrol Krizi ve Uluslararası Niteliği
Libya hükümeti ile Bingazi merkezli federalizm yanlısı Özerk Barka Yönetimi arasında
patlak veren son petrol sevkiyatı krizi, petrolün ülkedeki parçalanmışlıkta ve siyasi
gerginlikte ne kadar belirleyici ve önemli bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne
serdi. Şimdi ise Libya uluslararası askeri müdahelenin yıldönümünde yeniden uluslararası
ilginin odağı haline gelmiş durumda. Libya’daki istikrarsızlığın ve federalizm tartışmasının
petrol arzı güvenliğini somut bir şekilde tehdit etmesi, federalizm tartışmasına yeni bir
boyut kazandırdı. Kaddafi sonrası dönemde Libya, petrol arzını düzene kavuşturmuş
değildi. Tesisler ve boru hatlar zaman zaman milis güçlerinin saldırılarını uğramakta ve
petrol sevkiyatı aksamakta ya da geçici bir süreliğine durmaktaydı. Ancak 2011 sonrası
dönemde ilk defa federal yapı talep eden ve bu yönde özerk yönetim kurduklarını iddia
eden Özerk Barka Yönetimi, ülkeden petrolü kendi kontrolünde çıkardı. Petrol sevkiyatı
krizine donanma birlikleri ile müdahale ederek doğrudan müdahil olan Amerika ve Libya
petrolünün alıcısı Avrupa şuana kadar Libya’daki krizlere doğrudan dahil olmak
istememişlerdir. Nitekim en son 6 Mart 2014’de gerçekleşen Libya’nın Dostları
Konferansı’ndan da Libya’da istikrarın ve yeniden yapılanmanın gerçekleştirilmesi için
verilebilecek somut desteklere dair herhangi bir karar alınamamıştı. Fakat Libya’daki son
gelişmeler, özellikle petrol arzının güvenliğinin sağlanması için Amerika ve Avrupa
devletlerinin daha aktif ve doğrudan dış politikalar izleyebileceklerini göstermiştir.
Nebahat Tanrıverdi O Yaşar, Araştrma Asistanı, ORSAM, [email protected]
 KKTC'de Yeraltı Sularının Durumu
Tahminlere göre Kıbrıs`da 300 milyon m3 kullanılabilir yeraltı suyu bulunmaktadır,
yaklaşık 270 milyon m3’ü pompalama ile kaynaklardan çekilmekte, 70 milyon m3’ü ise
denize dökülmektedir. Hesaplamalar ile ortaya çıkmış olan 40 milyon m3 lük fazla çekim
yeraltı su tablasının düşmesine ve sonucunda tuzlu su girişimine sebep olmaktadır. Yeraltı
suyunun yoğun kullanımı ile birlikte kuyuların denize çok yakın mesafede açılması da
tuzlu su girişimine en büyük etkendir. Tuzlu su girişiminin yarattığı tuzlanma dışında, ada
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
5
su kaynaklarını kirleten diğer alt etkenler de söz konusudur. Sırasıyla sanayi kuruluşlarının
atıkları, maden yataklarının yarattığı kirlilik, evsel atıkların kanalizasyon şebekelerinin
yetersizliği nedeniyle su kaynaklarının beslenme havzalarına boşaltılması ve adanın en
önemli gelir kaynağı olan tatil köylerinin kontrolsüzce atıklarını denize veya su
kaynaklarına boşaltmalarıdır. Yeraltı suları hem kalite ve hem de miktar olarak büyük
zarar görmüştür. Yeraltı suyu tablalarında büyük düşümler meydana gelmiş ve bazı yeraltı
suları da kurumuştur. Besleniminden fazla olarak kullanılan yeraltı suları bütçesinde denge
bozulmuştur. Ülkenin en önemli akiferi olan Batı Mesarya Akiferi diğer adıyla Güzelyurt
Akiferi’nin 2/3’ü KKTC tarafından, 1/3’ü ise GKRY tarafında kalmaktadır. Güzelyurt
havzasında, tuzlu su girişimi nedeniyle su kalitesinin bozulması ciddi boyutlara ulaşmıştır.
Ada için alternatif su kaynakları üretilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Rum kesimi
deniz suyu arıtarak su sıkıntısını çözmeye çalışırken, KKTC içinse Türkiye’den su transferi
çalışmaları yapılmıştır. Türkiye’den aktarılacak su, KKTC’nin su potansiyeli ile kullanılan
su arasındaki bütçe farkını kapatacaktır. Bu proje ile içme ve tarım için kaliteli su transferi
amaçlanılırken, yeraltı suları üzerindeki baskının azaltılması ve iyileştirilmesi de projenin
pozitif dışsallığı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dr. Tuğba Evrim Maden, Araştırmacı, ORSAM Su Programı, [email protected]
 Ortadoğu Güncesi
12 Mart 2014: Suriye'nin Halep kentinde Türk askerinin koruduğu Süleyman Şah Türbesi
çevresinde IŞİD ile ÖSO arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi.
12 Mart 2014: Mısır'da eski İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Akif'in "yargı makamına
hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması ertelendi.
12 Mart 2014: Libya Başsavcısı, görevden alınan eski Başbakan Ali Zeydan hakkında,
"arama kararı" çıkarılması talebiyle, İnterpol'e başvurdu.
12 Mart 2014: BM Genel Sekreteri Ban, Suriye'nin dünyanın en büyük insani, barış ve
güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
12 Mart 2014: İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail'in Gazze sınırında bulunan
Sderot, Netivot, Sdot Nagv ve Poet Negev kentlerine, ilk belirlemelere göre en az 30 füze
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
6
düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'den atılan füzelere verilecek karşılığın "çok sert"
olacağını söyledi.
12 Mart 2014: İsrail savaş uçaklarının, Gazze'deki İslami Cihad Harketi'nin askeri kanadı
Kudüs Seriyyeleri'ne ait iki eğitim kampına hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
13 Mart 2014: Suriye'de Esed güçlerinin çeşitli kentlerde muhaliflere yönelik düzenlediği
operasyonlarda 55 kişi öldü
13 Mart 2014: Mısır Cumhuriyet Başsavcısı Hişam Bereket, İnterpol polislerinin,
Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden 2 kişiyi Suudi Arabistan ve
Kuveyt'te gözaltına aldığını duyurdu.
13 Mart 2014: Suriye Devlet Başkanı Esed'in uzun bir aradan sonra başkentin kuzeyindeki
Adra ilçesinde halkla bir araya geldiği bildirildi.
13 Mart 2014: Afganistan'da son 24 saatte Taliban'a karşı düzenlenen operasyonlarda 26
militan öldürüldü, 17 militan yaralandı.
13 Mart 2014: İsrail Savunma Bakanı Yardımcısı Danny Danon İsrail radyosuna yaptığı
açıklamada, "İsrail, topraklarını hedef alan saldırılara teslim olmayacak ancak Gazze'nin
işgalini konuşmak için henüz erken" ifadesini kullandı.
13 Mart 2014: Suriye'de Halk Değişim Hareketi'nin siyasi komite üyesi Vail el-Hafız,
yeni seçim kanunu tasarısının, Esed'in seçimlerde tek aday olmasını sağlayacağını kaydetti.
13 Mart 2014: Filistin yönetimi Gazze’ye yönelik giderek artan İsrail saldırılarının
"acilen" durdurulmasını istedi.
13 Mart 2014: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezi Bağdat hükümetinin kararını
beklemeden Süleymaniye’ye bağlı Halepçe ilçesini, il ilan etti.
13 Mart 2014: İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de 7 noktanın, İsrail
Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğu bildirildi.
13 Mart 2014: Enbar ve Diyala illerinde meydana gelen şiddet olaylarında 30 kişi öldü.
13 Mart 2014: Lübnan'nın Trablus şehrinde çıkan çatışmalarda biri çocuk iki kişi öldü, 14
kişi yaralandı.
13 Mart 2014: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, resmi
temaslarda bulunmak üzere cumartesi günü Van'a geliyor.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
7
13 Mart 2014: BM Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi, Cenevre sürecine devam etmeyi
çok istediklerini belirterek, ''Eğer 3'üncüsünü yapabilirsek, umarım ikincisinden çok daha
verimli olacaktır'' dedi.
14 Mart 2014: Darbe karşıtı 24 kişi serbest bırakılırken, 10 kişinin gözaltı sürelerinin
uzatılmasına karar verildi.
14 Mart 2014: İsrail savaş uçakları Gazze'nin değişik yerlerine 3 hava saldırısı düzenledi.
14 Mart 2014: Lübnan'nın başkenti Beyrut'taki Beyrut Amerikan Üniversitesi
hastanesinde tedavi altına alınan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in sağlık
kontrollerinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
14 Mart 2014: Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) grubunun, Lazkiye'nin Bayırbucak Türkmen
bölgesindeki bazı noktalardan ayrıldığı belirtildi.
14 Mart 2014: Vatana ihanet suçlaması ile yargılanan eski Pakistan Devlet Başkanı Pervez
Müşerref hakkında, 31 Mart'ta yapılacak duruşmaya gelmemesi halinde kefaletsiz
tutuklama kararı verileceği bildirildi.
14 Mart 2014: Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana 2 milyon 945 bin binanın
yıkıldığı veya hasar gördüğü, bunların onarımı için ise 165 milyar dolara ihtiyaç
duyulduğu açıklandı.
14 Mart 2014: Gazze'nin tek ticari kapısı olan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın
kapatılması Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon insanın sıkıntılarını arttırıyor.
14 Mart 2014: İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya Cuma namazına gelen 40 yaşının altındaki
Müslümanlara giriş izni vermedi.
14 Mart 2014: Mısır güvenlik güçleri, ülkenin çeşitli kentlerinde Cuma namazı sonrası
başlayan darbe karışıtı gösterilere müdahale etti. Kahire'deki yürüyüşte 2 gösterici hayatını
kaybetti.
14 Mart 2014: İsrail ordusu, Lübnan ve Suriye sınır bölgelerini "kapalı askeri bölge" ilan
ettiğini duyurdu.
14 Mart 2014: Lübnan'daki Müstakbel Hareketi Başkanı ve eski Başbakan Fuad Sinyora,
Hizbullah'a Suriye'den çekilme çağrısında bulundu.
15 Mart 2014: Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine 6 roket atıldığı bildirildi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
8
15 Mart 2014: SMDK, rejime bağlı güçlerle muhalifler arasında şiddetli çatışmaların
devam ettiği Halep ve Kalamun cephelerine yönelik 2 milyon 200 bin dolarlık askeri
yardım kararı aldı.
15 Mart 2014: Mülteci kamplarında yer bulamayan Suriyeli mülteciler başkent Amman
başta olmak üzere boş buldukları alanlara çadır kurup hayata tutunmaya çalışıyor.
15 Mart 2014: Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib kentinin çeşitli bölgelerine
düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişinin hayatını
kaybettiği bildirildi.
15 Mart 2014: Afganistan Devlet Başkanı Karzai, 5 Nisan'da yapılacak devlet başkanlığı
seçimlerine yabancı ülkelerin müdahale etme hakkının olmadığını söyledi.
15 Mart 2014: Mısır'daki el-Ezher Üniversitesi, üniversiteye ait yurtlarda kalan
öğrencilerin siyasi etkinliklere ve gösterilere katılmasını yasakladı.
15 Mart 2014: Mısır'da izinsiz gösteri düzenledikleri ve halkı ayaklanmaya teşvik ettikleri
gerekçesiyle 68 kişi hakkında 2'şer yıl hapis cezası verildi.
15 Mart 2014: SMDK Başkanı Carba, muhaliflerin silahlandırılması vaatlerine acil olarak
uyulması çağrısında bulunarak, "Suriyeliler, Nasrallah'ın çeteleriyle acımasız bir mücadele
veriyor" dedi.
15 Mart 2014: Suriye'deki savaşın çocuklar üzerindeki etkilerini değerlendiren UNICEF,
BMMYK gibi uluslararası yardım kuruluşları, evsiz kalan 5,5 milyon çocuğun uluslararası
camia için büyük sorumluluk oluşturduğunu bildirdi
15 Mart 2014: Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen 4 patlamada ilk belirlemelere
göre 12 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.
16 Mart 2014: Irak'ta meydana gelen şiddet olaylarında 26 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.
16 Mart 2014: Gazze'nin tek ticari kapısı olan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yeniden
açıldı.
16 Mart 2014: Mısır Hükümet Sözcüsü Salah, ülkede artan şiddet olayları nedeniyle
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirtti.
16 Mart 2014: Halepçe halkı, kimyasal gaz saldırısının 26'ıncı yıldönümü dolayısıyla
anma töreni düzenliyor.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
9
16 Mart 2014: İsrail polisinin, sabah namazında, 50 yaşın altındaki Filistinlilerin Mescid-i
Aksa'ya girişine izin vermediği bildirildi.
16 Mart 2014: Suriye'de 3 yılı geride bırakan iç savaş nedeniyle yaklaşık 2 milyon 553 bin
kişi, vatanını terk ederek komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.
16 Mart 2014: Suriye'de rejim kuvvetlerinin, muhaliflerin kontrolündeki Yebrud
bölgesinin kontrolünü, şiddetli çatışmalar sonunda ele geçirdiği iddia edildi.
16 Mart 2014: Irak'ta askeri operasyonların düzenlendiği Enbar'da, şimdiye kadar en az
341 kişinin öldüğü, bin 440 kişinin yaralandığı belirtildi.
16 Mart 2014: Gazze'deki Filistin Hükümeti Sağlık Bakanı Mufid el-Muhallelati, Mısır’ın
Refah Sınır Kapısı’nı kapatmasından dolayı temel ilaç ve tıbbi malzeme stokunun yüzde
30'unun tükendiğini belirtti.
16 Mart 2014: Gazze'deki Mısır Büyükelçiliği önünde toplanan öğrenciler, Mısır
yönetimine, Refah Sınır Kapısı'nın açılması çağrısında bulundu.
16 Mart 2014: Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş cumhurbaşkanı
Mursi'nin oğlu Üsame, cezaevindeki babasıyla "görüşme izni verilmemesi" konusunu,
BM'ye taşıyacaklarını söyledi.
16 Mart 2014: Mısır'da HAP Başkan Yardımcısı Aryan'ın da aralarında bulunduğu 15
İhvan mensubu, "şiddete teşvik" suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.
17 Mart 2014: ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas,
Filistin-İsrail müzakerelerinde "çerçeve anlaşmasına" ulaşmak için sürdürdükleri
görüşmeler kapsamında başkent Washington’da bir araya geldi.
17 Mart 2014: Lübnan'ın Hermel şehrinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi
öldü, 4 kişi yaralandı.
17 Mart 2014: Musul'un değişik yerlerinde düzenlenen 3 ayrı saldırıda 7 kişi hayatını
kaybetti, 7 kişi yaralandı
17 Mart 2014: Suriye Geçici Hükümetinin Savunma Bakanı Mustafa, "Geçen haftalarda
Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı ÖSO'yu yeniden yapılandırarak
güçlendirdi" dedi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
10
17 Mart 2014: Enbar'da meydana gelen şiddet olaylarında 1'i asker 5 kişinin hayatını
kaybettiği bildirildi.
17 Mart 2014: Irak Şam İslam Devleti'nin, Türkiye sınırı yakınlarındaki Lazkiye'nin
Türkmen Dağı ile Cebel el-Ekrad bölgesinden tamamen çekildiği iddia edildi.
17 Mart 2014: Suriye'de yönetim karşıtı protestolarda ilk can kaybının meydana geldiği
18 Mart 2011 tarihinden bu yana 124 bin 927 Suriyelinin hayatını kaybettiği bildirildi.
17 Mart 2014: Erbil’deki Türkmen partileri, 30 Nisan'da Irak'ta yapılacak genel seçimlere,
Irak Türkmen Cephesi listesiyle seçimlere katılacaklar.
17 Mart 2014: Bingazi'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 asker öldü, 13 asker
yaralandı.
17 Mart 2014: Beyaz Saray’da bir araya gelen ABD Başkanı Barack Obama ile Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ortadoğu barış sürecini görüştü.
17 Mart 2014: Irak Türkmen Cephesi (ITC) Raşidiye nahiyesi sorumlusu Zahid İsmail'in
evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
18 Mart 2014: Irak'ın değişik yerlerinde düzenlenen saldırılarda 7 kişinin hayatını
kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
18 Mart 2014: Afganistan'da özel bir bankanın şubesi hedef alınarak düzenlenen saldırıda
16 kişi hayatını kaybetti.
18 Mart 2014: Suriye'deki iç savaşın üçüncü yılı geride kalırken, İngiltere, ülkedeki
kimyasal silahların imhasına yardım etmeye hazırlanıyor.
18 Mart 2014: Suriye muhalefetinin Cenevre görüşmelerindeki başmüzakerecisi Hadi elBahra, iç savaşın, demokrasi mücadelelerinden vazgeçmedikleri takdirde bir gün sona
ereceğini söyledi.
18 Mart 2014: Yıllardır İsrail'in ablukası altında olan ve Mısır'ın sınır kapısını kapattığı
Gazze, 1 milyon 800 bin nüfusuyla dünyanın en büyük açık cezaevi olarak nitelendiriliyor.
18 Mart 2014: İran ile 5+1 ülkeleri arasında, İran'ın nükleer programına ilişkin yürütülen
müzakerelerin ikinci turu Viyana'da başladı.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
11
18 Mart 2014: Suriye ordusuna bağlı bir savaş uçağının Halep'te muhaliflerin
denetimindeki Kerm ül-Beyk bölgesine "2 vakum bombası" atması sonucu 25 kişinin
öldüğü bildirildi.
18 Mart 2014: Suriye'de yönetim karşıtı protestoların başladığı Mart 2011'den bu yana, en
az 215 bin kişinin tutuklandığı bildirildi.
18 Mart 2014: ABD yönetimi, Suriye'nin Washington'daki Büyükelçiliği ile Michigan ve
Texas eyaletlerinde bulunan konsolosluk faaliyetlerini askıya aldı.
18 Mart 2014: Mısır'da Darbeyi Red ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak hareketinin,
Rabiatul Adeviyye Meydanı olaylarıyla ilgili düzenlemek istediği basın toplantısının,
"resmi izin" olmadığı gerekçesiyle engellendiği bildirildi.
Hazırlayan: Firuze Yağmur Gökler, ORSAM, Araştrma Asistanı, [email protected]
12
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
Download

Metnin Tamamı