19 Kasım 2014
Pamuk Piyasası Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Pamuk fiyatları küresel çapta stokların fazlalığı ve yüksek üretim seviyesi sebebiyle en son Eylül 2009’da görülen düşük seviye olan 59.66
sent seviyesini test etti. Zaten düşük seviyelerde seyreden pamuk fiyatlarının daha da düşüş göstermesinin sebeplerinden biri de
Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’nin Temmuz ayı sonu stok tahminlerini bir önceki aya göre yükseltmesi. UPDK’ne göre
Temmuz sonunda 12 aylık küresel stoklar Ekim ayında 21.47 milyon ton olarak tahmin edilirken, Kasım ayında bu tahmin 21.6
milyon tona revize edildi. 2010 senesinden beri artış gösteren stokların daha da yükseleceği ve talebin arz fazlasını karşılayamayacağı yönündeki algının yanı sıra pamuğun küresel ekonomide önemini yitireceği yönündeki söylemler sebebiyle pamuk fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor.
ABD Tarım Bakanlığı’na göre pamuk global fiber tüketiminin yaklaşık %35’ini oluşturuyor, ancak bu rakam 2025 senesine kadar %
27’ye inebilir. Üreticilerin pamuk yerine polyester gibi daha ucuz ürünleri tercih etmeleri bu tahminlerin en önemli sebebi olarak
görülüyor. Son üç senedir stoklarını arttıran Çin’in bu sezon stok azaltmaya yönelmesi ve yerel üreticiyi desteklemek adına uyguladığı ithalat kotaları da küresel pamuk ticaret hacminde azalmaya sebep olarak fiyatları aşağı yönlü baskılayan bir diğer sebep.
ABD Tarım Bakanlığının tahminlerine göre 2014/2015 sezonunda küresel pamuk stokları beşinci senelik yükseliş ile 107.36 milyon balya olarak gerçekleşecek, geçtiğimiz yılın sene sonu stoklarına göre 5.8 milyon balya daha fazla. Ancak bu durumda artmakta olan küresel talep sebebi ile stoklardaki artış hızında azalma gerçekleşmiş oluyor. Ancak küresel stoklar rekor seviyelerde
kalmaya devam etmiş oluyor.
Grafik 1: Küresel Pamuk Stokları
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Uzun vadede pamuk fiyatlarının 2011 senesinde gördüğü 2.19 dolar seviyelerini tekrardan görmesi pamuğun bir hammadde olarak
küresel ekonomi içerisinde alternatiflerinin daha ucuza mal edilebilmesi ve daha çok tercih ediliyor olması sebebiyle imkansız görünüyor. Kısa vadede ise talepte canlılık devam ediyor olmasına rağmen, stokların fazlalığı ve üretim seviyesinde kayda değer azalma görülmemesi sebebiyle düşük seyrin devamı.
Çin’in İthalat Poliçesi:
ABD Tarım Bakanlığı’na göre Çin’de stoklar Ekim ayı sonunda 62.15 milyon balya ile rekor seviyelerde. Çin, yerel üreticiyi desteklemek amacıyla 2011 senesinde pamuk stoklarını satın aldıktan sonra pamuk fiyatlarının tarihi yüksek seviye olan 2.197 dolar seviyesini görmesinin ardından stoklarını neredeyse altıya katladı. Ancak Çin ‘in son üç senedir küresel pamuk fiyatlarını destekleyen
bu poliçesi yerini bu sezonda ithalat kotalarına bırakıyor. Küresel pamuk stoklarının yüzde 50’den fazlasını elinde tutan Çin World
Trade Organization kuralları doğrultusunda 2015 senesinde pamuk ithalat kotalarına sınırlama getirmek istemesi piyasayı ve
fiyatları önemli derecede etkiledi ve aşağı yönlü baskıyı arttırdı. Çin’in ithalat kotalarına dair kısıtlama yapacağı duyurusunu yapışından sonra pamuk fiyatları 17 Kasım tarihinde 59.66 sent ile son beş yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.
Çin, 2015 yılında pamuk ithalat kotalarını 894 bin ton ile sınırlayacak. Yani Çin’in satın almayı planladığı pamuk miktarı ABD Tarım
Bakanlığı’nın tahminine göre bir önceki sezonun yarısı civarında, yani 7 milyon balya olacak. Societe Generale, Çin’in pamuk ithalatının Ağustos ayında yıllık bazda %26 azalmasının ardından Çin’in pamuk ithalat tahminini 8,0 milyon balyadan 5,6 milyon balyaya düşürdü. Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’ne göre ise Çin’in ithalatının yeni sezonda %36 seviyesinde düşüş göstermesi
tahmin ediliyor. Komite ayrıca Çin’in stoklardaki fazlayı azaltmak adına her sene 2-3 milyon ton pamuk satmasını beklediğini duyurdu. Ağustos ayında 300 bin ton pamuk satan Çin hükümeti stokları 11 milyon tona indirmiş oldu. Öte yandan ABD Tarım Bakanlığı Çin’de pamuk tüketimi tahminlerini 1.5 milyon balya arttırdı. Fazla talebin ise Çin’in yerel piyasasından ve stoklardan karşılanacağı tahmin ediliyor.
Çin’in politikasından hem fiyatlar hem de küresel pamuk ticaret hacmi etkileniyor. 2012/2013 sezonunda rekor seviyede (46.2
milyon balya) ve 2013/2014 senesinde 40.7 milyon balya olan küresel toplam pamuk ithalatı ABD Tarım Bakanlığı tarafında
2014/2015 sezonunda 34.4 milyon balya olarak tahmin ediliyor. Çin’in ithalatı geçen sezonun yarısı 7 milyon seviyesinde tahmin
edilirken, Hindistan’ın ise Çin’in politikaları sebebiyle ihracatının 5 milyon balya azalarak yarıya inmesi bekleniyor. Türkiye’nin de
artan üretim sebebiyle daha az ithalat yapması bekleniyor.
Çin’in global piyasaya yön veren ithalat kotasının dünya pamuk ticaret hacminde 800 bin balya azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. ABD Tarım Bakanlığı’nın Kasım ayı pamuk piyasası raporuna göre ABD’de 2014/2015 senesi için tahmin edilen ihracat toplamı 10 milyon balya iken, ilk çeyrek sonunda toplam ihracat tahminlerin sadece %12’si civarında idi. Fiyatlarda düşüklük beklentisi
ve ABD’de sezon başında stokların düşük seviyede olması bu durumun sebepleri. Ayrıca Çin’in daha az pamuk satın alması pamuk ihracatı yapan bazı ülkelerin hedef ihracat seviyelerini tutturamamasına sebep olacaktır. ABD Tarım Bakanlığı’na göre
ABD’de üretim %27 artacakken, ihracat ise önceki sezona göre %15 düşüş göstererek 10 milyon balya seviyesinde gerçekleşecek. ABD küresel ekonomi içerisinde en çok pamuk ihracatı yapan ülke. Çin’in yeni ithalat kotaları sebebiyle ABD pamuğuna olan
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
talebin azalması beklenirken, ABD Tarım Bakanlığı tahminlerine göre 2000/2001 senesinden beri en düşük talep tahminleri yapılıyor olmasına rağmen küresel ticaret içerisindeki hacminin son dört yılın en yüksek seviyesine yükseleceği tahmin ediliyor (%29).
13.8 milyon balya civarında kaydedilen ABD pamuk talebinin %70’ini ihracatın oluşturacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Uluslararası
Pamuk Danışma Komitesi’ne göre 2014-2015 sezonunda Çin’in pamuk ithalatı %26 azalacakken, global ticaret hacmi de %12
azalarak 7.9 milyon tona düşecek.
Grafik 2: ABD Tarım Bakanlığı Küresel Toplam Pamuk İhracatı
ABD Tarım Bakanlığı ABD’de bu sezon daha çok ekim yapılmasına rağmen verimlilikte düşüş sebebiyle ihraç edilebilecek pamuk
miktarının aşağı yukarı aynı seviyelerde, sene sonu stoklarının ise artış göstermesine rağmen artış hızında azalma görülmesini
bekliyor. Çin’in de önüne geçerek bu sezon dünyanın en çok pamuk üreten ülkesi olması beklenen Hindistan’da da stoklar yükseliyor. ABD Tarım Bakanlığı Ekim ayı raporunda Hindistan’ın tahmini ihracatı düşük küresel talep sebebiyle 700 bin balya düşüş ile
5 milyon balyaya indirilmişti.
Hindistan Tarım Bakanlığı’na göre pamuk üretim alanlarını %5.4 arttırarak 11.7 milyon hektara ulaştıran Hindistan’ın pamuk üretimin 2014/2015 sezonunda 6.74 milyon tona (39.63 milyon balya) ulaşması ve Hindistan’ın Çin’in de önüne geçerek dünyanın en
fazla pamuk üreten ülkesi olması bekleniyor. Bu tahminler Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’nin daha önceden yaptığı ve
Hindistan için 6.04 milyon ton, Çin için ise 6.22 milyon ton olan tahminlerinden daha yüksek. 2013-2014 sezonunda Çin 32 milyon, Hindistan ise 31 milyon balya pamuk üretmişti.
Çin’de ise 2010/2011 sezonundan beri ilk defa stoklarda azalma bekleniyor. 2010/2011 sezonunda Çin hükümetinin yerel pazarda küresel fiyatların üzerinde pamuk fiyatlarını desteklemek üzere başlattığı program ile ülke pamuk stoklarında hızlı artış görülmüştü. 2010/2011 sezonunda son 15 yılın en düşük seviyesinde (10.6 milyon balya) olan stoklar sonrasında hızlı artış göstererek
2013/2014 sezonu sonunda 60 milyon balyaya ulaşarak, küresel stokların %60’ını oluşturuyordu.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Grafik 3: Hindistan Pamuk Stokları
Grafik 3: Çin Pamuk Stokları
Çin için üretim tahmini ise 2000/2001 sezonundan beri en düşük seviye olan ekim alanları (4.4 milyon hektar) sebebiyle rekor
seviyelerdeki verim oranına rağmen geçtiğimiz sezona göre %7 düşük. Çin’in tahmini ithalatı ise yeni poliçeleri sebebiyle 1 milyon
balya azalışla 7 milyon balyaya indirildi. Çin’in üretimi ise ABD Tarım Bakanlığı’na göre Kasım ayında Ekim ayında yapılan tahminlere göre 110 bin ton düşük tahmin ediliyor. Ekim ayında 6.64 milyon ton olan bu rakam Kasım ayında 6.53 milyon tona revize edildi. İthalat beklentisi 1.52 milyon ton olan ithalat tahmini ve 13,53 milyon ton olan sene sonu stokları beklentisi değiştirilmedi.
ABD Tarım Bakanlığı’nın Kasım ayı raporu Ekim ayı raporuyla karşılaştırıldığında, ABD’nin pamuk üretimi tahmininin 3.53 milyon
tondan 3.57 milyon tona revize edildiği, sezon sonu stokları ise 1.06 milyon tondan 1.11 milyon tona yükseltildiği görülüyor. Ancak üretim 2013-2014 sezonunda kaydedilen 2.81 milyon tondan oldukça yüksek, ihracat ise bir önceki sezon kaydedilen 2.29
milyon tondan düşük, 2.17 milyon ton seviyesinde bekleniyor. Sezon sonu stokları ise 2013-2014 sezonunda 533 bin ton iken, bu
sezon 1.11 milyon ton olarak bekleniyor.
ABD Tarım Bakanlığı ABD’deki pamuk fiyatı tahminini ise 55-65 sent olarak belirledi. Averaj tahmin 60 sent, bir önceki yılın 77.9
sent, ve önceki yılın 72.5 sent olan rakamından oldukça düşük seviyede.
Küresel piyasaya bakacak olursak, 2013/2014 sezonunda artan fiyatlar sebebi ile bu sezon geçen sezona göre %3 daha fazla alan pamuk üretimi için kullanılıyor, yaklaşık 34.3 milyon hektar. Ancak artan ekim alanları daha düşük seyreden verim seviyesi sebebiyle üretim tahminleri geçen yılki seviyelerden pek de farklı değil. Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi global pamuk bu sezon tüketiminin
%4 artarak 24.4 milyon tona ulaşacağını öngörüyor. Ayrıca halihazırda var olan 1.8 milyon tonluk üretim fazlası sebebi ile
2014/2015 sezonunda pamuk fiyatlarının son iki sezondur görülen seviyelere ulaşmasının pek de olası olmadığını düşünüyor.
Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi Başkanı Jose Sette’ye göre fiyatlarda artan rekabet ortamının yardımı ile düşüş, ve düşük
fiyatlar dolayısı ile artan talep 2014-2015 sezonunda bir önceki sezon 23.18 milyon ton olan pamuk tüketimi 24.35 milyon tona
yükselecek. ABD Tarım Bakanlığı küresel üretim tahmini 2014/2015 sezonu için 119.4 milyon balya seviyesinde. Verimlilik oranı
ise 2014/2015 sezonunda hektar başına 759 kilogram olarak tahmin ediliyor, son beş sezonun en düşük seviyesi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Geçen hafta Çin’de Sanayi Üretimi %8.0’lık beklentinin altında %7.7 olarak açıklandı. Perakende Satışlar ise %11.5 ile beklentiler
dahilinde gerçekleşti. Çin’de Konut Fiyatları ise Ekim ayında %2.6 düşüş göstererek Çin’de olası bir gayrimenkul krizine dair endişeleri yineledi. Hindistan’da Ticaret Açığı bir önceki 14.25 milyarlık açıktan düşük seviyede 13.35 milyar açık verdi. İhracatta artış
ithalatta ise düşüş görüldü.
ABD’deki veri takvimine bakacak olursak, FED tarafından faiz artırımının zamanlamasına dair önemli faktör olarak gösterilen İstihdam Piyasası verileri önceki haftalarda düşük gelen Tarım Dışı İstihdam verisine rağmen düşüş gösteren İşsizlik Oranı sebebi ile
olumlu olarak kaydedilmişti. İşgücüne Katılım Oranının da %62.7’den %62.8’e yükseldiğini belirterek, istihdam verilerinin ABD
ekonomisinin gidişatına dair olumlu olduğunu söylemiştik. Bu hafta ise İstihdam Talepleri ise 292 binlik beklentinin üzerinde 290
bin olarak açıklandı. ABD’de Perakende Satışlar ise aylık bazda %0.2’lik beklentinin üzerinde %0.3 artış gösterdi, Çekirdek Perakende Satışlar da aynı şekilde aylık bazda %0.2’lik beklentinin üzerinde %0.3 artış gösterdi. İmalat Üretimi Ekim ayında %0.3’lük
beklentinin altında %0.2 olarak gerçekleşirken, Sanayi Üretimi ise %0.2’lik beklentinin altında %-0.1 olarak gerçekleşti. Bu veriler
ekonomik aktiviteye dair olumlu kaydedilmedi. Kapasite Kullanım Oranı ise %79.3’lük beklentinin altında %78.9 olarak açıklandı.
Önümüzdeki hafta pamuk piyasasının önemli aktörlerinin veri takvimi yoğun. ABD’de TÜFE, Büyüme, Hizmetler PMI, Çekirdek PCE
ve Dayanıklı Malların Siparişleri verileri açıklanacak. Çin’de ise HSBC İmalat PMI takip edilecek önemli verilerden. ABD’den gelecek
Büyüme verisi küresel büyüme konusundaki tahminlere öngörü oluşturacağından emtia fiyatları üzerinde etkili olabilir. Çin’de ise
HSBC İmalat PMI aynı şekilde yavaşlama belirtisi veren Çin ekonomisinde büyüme konusunda öngörü oluşturabilir.
Haftanın Ekonomik Takvimi:
Tar i h
Ve r i
Öne m S e v i y e s i
B e k l e nti
Önc e k i
Yüksek
1,040 M
1,031 M
AB D Yapı İz i nl e r i
Orta
0.9%
2.8%
19.11.2014
AB D Konut B aş l angı ç l ar ı
Orta
1,025 M
1,017 M
20.11.2014
Çi n H S B C İm al at S atı n al m a Müdür l e r i E nde k s i (PMI)
Yüksek
50.3
50.4
20.11.2014
AB D Çe k i r de k CPI (Ay l ı k ) (E k i )
Yüksek
0.2%
0.1%
20.11.2014
AB D CPI (Ay l ı k ) (E k i )
Orta
-0.1%
0.1%
20.11.2014
AB D Çe k i r de k CPI (Yı l l ı k )
Orta
1.8%
1.7%
20.11.2014
AB D CPI (Yı l l ı k ) (E k i )
Düşük
1.6%
1.7%
20.11.2014
AB D Ü r e ti m PMI (Kas )
Düşük
56.2
55.9
20.11.2014
AB D Ş uan k i E v S atı ş l ar ı (E k i )
Yüksek
5.15 M
5.17 M
20.11.2014
AB D Me v c ut Konut S atı ş l ar ı (Ay l ı k ) (E k i )
Orta
-0.3%
2.4%
20.11.2014
AB D Phi l ade l phi a Fe d İm al at Li s te s i (Kas )
Yüksek
18,50
20.7
24.11.2014
AB D H i z m e tl e r PMI
Orta
57,1
25.11.2014
AB D G DP (ç e y r e k l i k )
Yüksek
0,035
25.11.2014
AB D G DP Fi y at Li s te s i (ç e y r e k l i k )
Orta
00.Oca
25.11.2014
AB D Konut Fi y at E nde k s i (Yı l l ı k )
Düşük
4,80%
25.11.2014
AB D S & P/CS H PI Kar m a - 2 0 (Yı l l ı k )
25.11.2014
19.11.2014
AB D Yapı Ruhs atl ar ı
19.11.2014
Orta
0,056
AB D Tük e ti c i Ş ar tl ar ı
Yüksek
9450,00%
26.11.2014
AB D Çe k i r de k Day anı k l ı Mal S i par i ş l e r i (Ay l ı k )
Yüksek
-0,10%
26.11.2014
AB D Çe k i r de k PCE Fi y at Li s te s i (Ay l ı k )
Orta
0,10%
26.11.2014
AB D Çe k i r de k PCE (Yı l l ı k )
Orta
1,50%
26.11.2014
AB D Day anı k l ı Mal S i par i ş l e r i (Ay l ı k )
Orta
-1,10%
26.11.2014
AB D Ki ş i s e l G e l i r (Ay l ı k )
Düşük
0,20%
26.11.2014
AB D Ki ş i s e l G i de r (Ay l ı k )
Orta
-0,20%
26.11.2014
AB D Chi c ago PMI
Orta
66,2
26.11.2014
AB D Mi c hi gan Tük e ti c i G üv e ni
Orta
80,6
26.11.2014
AB D Mi c hi gan H as s as i y e ti
Orta
89.4
26.11.2014
AB D Ye ni Konut S atı ş l ar ı (Ay l ı k )
Orta
0,20%
26.11.2014
AB D Ye ni E v S atı ş l ar ı
Yüksek
467K
26.11.2014
AB D B e k l e m e de k i Konut S atı ş l ar ı (Ay l ı k )
Yüksek
0,30%
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Sonuç olarak, dünya genelinde üretimin ve stokların fazlalığı ve Çin’in global piyasaya yön veren ithalat kotaları sebebi ile pamukta aşağı yönlü baskının devamı bekleniyor. Alternatif olarak kullanılan polyester fiber pamuğun gelecekte küresel ekonomideki yerinin azalabileceği yönünde bir algı oluşturduğundan düşük fiyatlı pamuk tekstilde kar marjını arttırıyor olsa dahi önümüzdeki yıllarda üretimde
azalma görülmesi mümkün olabilir.
Düşük seyreden fiyatlar sebebi ile pamuk ekimine ayrılan alanda artış görülse dahi verimlilik oranında düşüklük ile üretim aynı seviyelerde seyrediyor. Aynı zamanda ABD Tarım Bakanlığı da küresel stoklardaki artış hızında azalma bekliyor. Ancak kısa vadede düşük fiyatlar
sebebi ile talep tarafındaki artıştaki beklentiler ise stoklar ve yatay seyreden üretim seviyeleri ile karşılanabilir seviyede. Çin tarafından
uygulanan ithalat kotaları hem global pamuk ticareti hacmini azaltırken, hem de pamuk fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı devam ettiriyor. Kısacası pamuk fiyatları kısa vadede düşük seyre devam edecek olsa dahi uzun vadede arz tarafında talep bazlı modifikasyon sağlanmak zorunda kalacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Teknik Görünüm:
Kısa vadede oluşan üçgen formasyonun aşağı yönlü kırılmasının ardından orta vadede aşağıdaki hedef seviyeleri Fibonacci ABCD
formasyonunun 59 desteği. Aşağı yönlü hareketin devamında ise yine Fibonacci ABCD formasyonunun 55 seviyelerinde oluşturduğu destek takip edilebilir. Ancak düşük fiyatlardan gelmesi olası bir tepki ile 60.90 ve 62.40 seviyelerine doğru yükseliş gözlemlenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 63.90’ın üzerinde 64.70 seviyesi takip
edilecek direnç seviyesi. Uzun vadede aşağı yönlü oluşan kanal hareketinin üst bandı olan 65.50 seviyesi test edilebilir.
Grafik 1: Pamuk Teknik Görünüm
Not: Tabloda son işlem saatleri ve yeni vade kodlarını görebilirsiniz.
Ürün
Sembol
Son İşlem
Pamuk
CTZ4
20.11.2014 21:20
Yeni Sembol
CTH5
İlk İşlem
18.11.2014
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması
zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
Download

Pamuk Piyasası Haftalık Temel/Teknik Görünüm