5 Kasım 2014
Pamuk Piyasası Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’ne göre pamuk global fiber tüketiminin yaklaşık %31’ini oluşturuyor, ancak bu rakam 2025
senesine kadar %27’ye inebilir. Üreticilerin pamuk yerine polyester gibi daha ucuz ürünleri tercih etmeleri bu tahminlerin en
önemli sebebi olarak görülüyor. Pamuk fiyatlarında yüksek seviyelerdeki üretim ve global çaptaki stokların fazlalığı sebebi ile 24 Eylül
tarihinde görülen ve son beş yılın en düşük seviyesi olan 60.58 seviyesinden bir miktar toparlanma görülmüş olsa da düşük seyrin devam ettiğini görüyoruz.
Çin’in global piyasaya yön veren ithalat kotası da dünya pamuk ticaret hacminde 800 bin balya azalmaya sebep olacağı tahmin
ediliyor. Ayrıca yine Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’ne göre 2014-2015 sezonunda Çin’in pamuk ithalatı %26 azalacakken,
global ticaret hacmi de %12 azalarak 7.9 milyon tona düşecek. ABD Tarım Bakanlığı ise küresel pamuk ithalatı talebinde %15’lik
düşüş ve Çin dışındaki stoklarda ise %16 artış bekliyor.
ABD Tarım Bakanlığı Ekim ayı raporunda Hindistan’ın tahmini ihracatı düşük küresel talep sebebiyle 700 bin balya düşüş ile 5
milyon balyaya, Brezilya’nın tahmini ihracatı ise 300 bin balya düşüş ile 3.4 milyon balyaya revize edildi. Çin’in tahmini ithalatı ise
yeni poliçeleri sebebiyle 1 milyon balya azalışla 7 milyon balyaya indirildi.
Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi sene sonu küresel pamuk stokları için tahminini yukarı yönlü revize etti. Komiteye göre
stoklar sene sonunda 21.69 milyon ton civarında olacak, bir önceki tahmin ise 21.42 milyon ton idi. ABD Tarım Bakanlığı’na göre
ise 2014-2015 sezonunda Çin dışındaki stoklarda ise %16 artış bekleniyor.
Grafik 1: Küresel Pamuk Stokları (Amerikan Tarım Bakanlığı) - (1000 480 pound balya)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Pamuk Piyasası Arz—Talep Dengeleri:
2013/2014 sezonunda artan fiyatlar sebebi ile bu sezon geçen sezona göre %3 daha fazla alan pamuk üretimi için kullanılıyor, yaklaşık
33.8 milyon hektar.
Geciken musonlarla pamuk üretimine yönelen çiftçiler sebebiyle pamuk üretim alanlarını (Hindistan Tarım Bakanlığı’na göre) %
5.4 arttırarak 11.7 milyon hektara ulaştıran Hindistan’ın pamuk üretimin 2014/2015 sezonunda 6.74 milyon tona (39.63 milyon
balya) ulaşması ve Hindistan’ın Çin’in de önüne geçerek dünyanın en fazla pamuk üreten ülkesi olması bekleniyor. Bu tahminler
Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’nin daha önceden yaptığı ve Hindistan için 6.04 milyon ton, Çin için ise 6.22 milyon ton
olan tahminlerinden daha yüksek. 2013-2014 sezonunda Çin 32 milyon, Hindistan ise 31 milyon balya pamuk üretmişti.
Çin’in ise en çok pamuk üreten bölgesi olan Xinjiang’da geçen sezona göre daha iyi bir hasat mevsimi geçmesi bekleniyor ve
Çin’in toplam üretimi 6.4 milyon ton olarak öngörülüyor. Amerika’da ise üretimin Çin’in rekor seviyedeki stokları sebebiyle ve yerel
üreticiyi desteklemek amacıyla uyguladığı ithalat kotasının ardından %28 artarak son iki yılın en yüksek seviyesine erişeceği düşünülüyor, yaklaşık 3.53 milyon ton.
ABD Tarım Bakanlığı’nın Ekim ayı raporunda ABD’nin pamuk üretimi Eylül ayı raporuyla karşılaştırıldığında, 3.6 milyon tondan 3.53
milyon tona, sezon sonu stokları ise 1.13 milyon tondan 1.06 milyon tona indirildi. Ancak üretim 2013-2014 sezonunda kaydedilen 2.81 milyon tondan oldukça yüksek, ihracat ise bir önceki sezon kaydedilen 2.29 milyon tondan düşük bekleniyor. Sezon sonu stokları ise 2013-2014 sezonunda 533 bin ton iken, bu sezon 1.06 milyon ton olarak bekleniyor. Çin’de ise üretim Ekim ayında
Eylül ayına göre 220 bin ton yüksek bekleniyor. Eylül ayında 6.42 milyon ton olan bu rakam Ekim ayında 6.64 milyon tona revize
edildi. İthalat beklentisi 1.74 milyon tondan 1.52 milyon tona, sene sonu stokları beklentisi ise 13.69 milyon tondan 13.53 milyon
tona indirildi.
Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi global pamuk bu sezon tüketiminin %4 artarak 24.4 milyon tona ulaşacağını öngörüyor.
Ayrıca halihazırda var olan 1.8 milyon tonluk üretim fazlası sebebi ile 2014/2015 sezonunda pamuk fiyatlarının son iki sezondur
görülen seviyelere ulaşmasının pek de olası olmadığını düşünüyor. Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi Başkanı Jose Sette’ye
göre fiyatlarda artan rekabet ortamının yardımı ile düşüş, ve düşük fiyatlar dolayısı ile artan talep 2014-2015 sezonunda bir önceki sezon 23.18 milyon ton olan pamuk tüketimi 24.35 milyon tona yükselecek.
Çin’in İthalat Poliçesi:
ABD Tarım Bakanlığı’na göre Çin’de stoklar 62.91 milyon balya ile rekor seviyelerde. Çin, yerel üreticiyi desteklemek amacıyla
2011 senesinde pamuk stoklarını satın aldıktan sonra pamuk fiyatlarının tarihi yüksek seviye olan 2.197 dolar seviyesini görmesinin ardından stoklarını neredeyse altıya katladı. Ancak Çin ‘in son üç senedir küresel pamuk fiyatlarını destekleyen bu poliçesi yerini bu
sezonda ithalat kotalarına bırakıyor. Küresel pamuk stoklarının yüzde 50’den fazlasını elinde tutan Çin World Trade Organization kuralları doğrultusunda 2015 senesinde pamuk ithalat kotalarına sınırlama getirmek istemesi piyasayı ve fiyatları önemli derecede etkiledi ve
aşağı yönlü baskıyı arttırdı. Çin’in ithalat kotalarına dair kısıtlama yapacağı duyurusunu yapışından sonra pamuk fiyatları 24 Eylül
tarihinde 60.58 ile son beş yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Çin, 2015 yılında pamuk ithalat kotalarını 894 bin ton ile sınırlayacak. Yani Çin’in satın almayı planladığı pamuk miktarı ABD Tarım
Bakanlığı’nın tahmini olan 8 milyon balya seviyesinin neredeyse yarısı civarı, 4.1 milyon balya olacak. Societe Generale, Çin’in pamuk ithalatının Ağustos ayında yıllık bazda %26 azalmasının ardından Çin’in pamuk ithalat tahminini 8,0 milyon balyadan 5,6 milyon balyaya düşürdü. Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’ne göre ise Çin’in ithalatının yeni sezonda %36 seviyesinde düşüş
göstermesi tahmin ediliyor. Komite ayrıca Çin’in stoklardaki fazlayı azaltmak adına her sene 2-3 milyon ton pamuk satmasını beklediğini duyurdu. Ağustos ayında 300 bin ton pamuk satan Çin hükümeti stokları 11 milyon tona indirmiş oldu.
Öte yandan ABD Tarım Bakanlığı Çin’de pamuk tüketimi tahminlerini 1.5 milyon balya arttırdı. Fazla talebin ise Çin’in yerel piyasasından ve stoklardan karşılanacağı tahmin ediliyor.
Çin’deki bu politika değişikliğinde sonra pamuk üreticisi ülkelerde farklı tepkiler oluşabilir. Yerel fiyatları desteklemeyi tercih eden ülkelerde fiyatların küresel fiyatların üzerinde seyretmesi ihracat kapasitesini azaltabilir. Küresel fiyatlar Hindistan’ın minimum destek
fiyatının altında, satışlarda artış yaşanırsa yerel fiyatlar yükselerek stoklarda artışa sebep olabilir. Pakistan’da ise yerel fiyatları desteklemek amacıyla pamuk alınması durumunda Çin’e yapılan yün ihracatında azalma görülebilir. Üreticilere doğrudan destek
veren ülkeler ise ihracatlarında erteleme yapmak zorunda kalabilir. Amerika ihracat payını korumak amacıyla düşük fiyatlarda
satışı desteklerken, Brezilya ise üreticilere doğrudan para yardımı yaparak satış yapmalarını teşvik ediyor. Amerika’da sezon sonu
ortalama fiyat 4 sent düşüş ile 60 sent/pound’a revize edildi.
Haftaya pamuk piyasasının önemli oyuncuları olan ülkelerin veri akışına bakacak olursak, Çin’de ve Hindistan’da HSBC Hizmet
PMI’ı bekleniyor. PMI verileri ekonomik aktivite hakkında bilgi verdiğinden hammadde fiyatları üzerinde etkili olabiliyor. ABD’de ise
Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ile İşsizlik Oranı verileri açıklanacak. Çin tarafında ise İthalat/
İhracat ve Ticaret Dengesi verileri ile TÜFE data seti açıklanacak. Ticaret verileri Çin’in pamuk ithalat/ihracat verileri hakkında ipucu verebilir.
Haftanın Ekonomik Takvimi:
Tarih
05.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
07.11.2014
07.11.2014
08.11.2014
08.11.2014
08.11.2014
10.11.2014
Veri
Hindistan HSBC Hizmet PMI
Çin HSBC Hizmet PMI
ABD Markit Bileşik PMI Endeksi
ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği
ABD ISM İmal Olmayan İndeks
ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi
ABD İşsizlik Oranı
Çin Ticaret Dengesi
Çin İhracat
Çin İthalat
Çin TÜFE (Yıllık)
Önem Seviyesi
Düşük
Orta
Orta
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Orta
Orta
Yüksek
Beklenti
220K
58.0
233K
5.9%
Önceki
51.6
53.5
59.0
213K
58.6
248K
5.9%
31.00B
15.3%
7.0%
1.6%
Sonuç olarak, dünya genelinde üretimin ve stokların fazlalığı ve Çin’in global piyasaya yön veren ithalat kotaları sebebi ile pamuk fiyatlarında yukarı yönlü hareket beklentisi yok. Çin tarafından uygulanan ithalat kotaları hem global pamuk ticareti hacmini azaltırken, hem
de pamuk fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı devam ettiriyor. Stoklar ise geçtiğimiz yıllardaki yüksek fiyatlar sebebi ile pamuk üretimine
ayrılan alanlarda artış sebebi ile yüksek seviyelerde. Talep artışındaki beklentiler ise stoklar ve artan üretim ile karşılanabilir seviyede.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Teknik Görünüm:
Kısa vadede oluşan üçgen formasyonunun 62.50 direncinin üzerinde kanal hareketi oluşturan pamuk fiyatlarında bu direncin
aşağı yönlü kırılması durumunda Fibonacci ABCD formasyonunun 60 ve 56 seviyelerinde oluşturduğu destekler takip edilebilir.
Tepki alımlarıyla 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 63.80 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda ise Fibonacci
düzeltme seviyelerinin 65 ve 66.50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Grafik 1: Pamuk Teknik Görünüm
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması
zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
Download

Pamuk Piyasası Haftalık Temel/Teknik Görünüm