MART 2015
Aylık Ekonomik Bülten
Pamuk Pazarı Esasları ve Fiyatlara Genel Bakış SON FİYAT HAREKETLERİ
Hem NY vadeli işlemler hem de A Endeksi geçen ayda düştü ve güncel
değerler geçen ayki seviyelere neredeyse eşitlendi. Diğer referans
fiyatlar genel olarak dengede kaldı.
 Şubat ayının ikinci yarısında birkaç cent kazandıktan sonra NY
vadeli fiyatlar inişe geçti ve Mayıs kontratı Şubatın ikinci yarısında
gördüğü 65 cent/lb’den son işlemlerdeki 62 cent/lb’ye geriledi.
 A Endeksi Şubatın ikinci yarısında 72 cent/lb’ye kadar çıkıp
sonrasında 70 cent/lb altına düştü
 CC Endeksi geçen ay boyunca değişmezken fiyatlar uluslararası
birimlerde 98 cent/lb ve yerel birimlerde 13.435 ile 13.475 RMB/ton
aralığında kaldı.
Çin Fiyatları İstikrarlı,
NY Vadeli ve A Endeks Çıkıp İniyor
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
CC Endeksin (cents/lb)
A Endeksi
NY Vadeli
 Hindistan’ın Shankar-6 tipi için spot fiyatlar uluslararası birimlerde
63 cent/lb ve yerel birimlerde 30.700 INR/candy cıvarına tutundu.
 Pakistan spot fiyatları geçen ay boyunca uluslararası birimlerde 58 –
60 cent/lb ve yerel birimlerde 4.850 – 5.050 aralığındaki değerlerde
seyretti.
ARZ, TALEP, VE TİCARET
Son ABD Tarım Bakanlığı raporunda 2014/15 üretim ve işletme
tüketimi rakamlarına sadece küçük değişikliklere yer verildi. Dünya
üretim rakamı sadece 130.000 balya azaltıldı (119,4 milyondan 119,2
milyona) ve dünya tüketim rakamı 290.000 balya düşürüldü (111,3
milyondan 111,0 milyona). Küresel kapanış stokları tahmini 223.000
balya artırıldı (109,8 milyondan 110,1 milyona).
Ülke bazında dikkate değer değişiklikler Tacikistan (-100.000 balya
ile 350.000’e) ve Pakistan (+100.000 balya ile 10,5 milyona) yapıldı.
Ülke bazlı işletme tüketin rakamlarına yapılan değişiklikler arasında Çin
(-500.000 balya ile 35,0 milyona), Bangladeş (+100.000 balya ile 4,5
milyona), Endonezya (+100.000 balya ile 3,3 milyona) ve Vietnam
(+100.000 balya ile 3,7 milyona) için yapılan öngörüler yer aldı. Çin
tüketim tahminine yapılan bu değişklik ar-arda yapılan beşinci azaltma
oldu. 35,0 milyon balyalık mevcut öngörü Çin tüketiminde sadece kuçuk
bir artışa işaret ederken (2013/14’e göre +500.000 balya), bunun Çin
nakit fiyatlarında geçen 12 ay içinde gerçekleşen ve 50 cent/lb’ye varan
düşüşe eşlik etmesi beklenmekte.
Ticaret anlamında, en büyük revizyonların arasında Brezilya ihracat
tahmini (+350.000 balya ile 3,8 milyona) ile Vietnam (+150.000 balya
ile 4,0 milyona), Bangladeş (+100.000 balya ile 4,6 milyona) ve
Endonezya (+100.000 balya ile 3,4 milyona) ithalat öngörüleri yer aldı.
FIYATLARA BAKIŞ
Geçen ayın sonlarına doğru ABD Tarım Bakanlığı 2015/16 hasat yılı
için dünya arz, talep ve ticaretine dair ilk kısmi öngörü setini açıkladı
(ilk tam set Mayıs ayında açıklanacak). Bu rakamlar, içinde
bulunduğumuz hasat yılındaki düşük pamuk fiyatlarının önümüzdeki
Son Fiyat Verileri
cents/lb
NY Vadeli
A Endeksi
CC Endeksin
Hindistan Spot
Pakistan Spot
En Son
Değer
(Mart 10)
60,9
68,8
97,8
62,6
59,9
En Son
Ay
(Şubat)
63,2
69,8
97,7
63,2
58,7
Son 12 Ay
(Mart14Şubat15)
72,2
79,1
118,8
78,6
69,2
Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Fiyat tanımlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Dünya Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
Başlangıç Stokları
Üretim
Fabrika Tüketimi
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2013/14
19,6
26,2
23,8
22,1
93.2%
2014/15
Şubat
Mart
22,1
22,1
26,0
26,0
24,2
24,2
23,9
24,0
98.7%
99.2%
Çin Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Fabrika Tüketimi
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2013/14
11,0
7,1
3,1
7,5
13,7
181,8%
2014/15
Şubat
Mart
13,7
13,7
6,5
6,5
1,6
1,6
7,7
7,6
14,0
14,1
181,6%
185,6%
Çin-Hariç-Dünya Bilançosu
Milyon metrik ton
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Fabrika Tüketimi
İhracat
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2013/14
8,3
19,1
0,0
16,2
3,1
8,1
41,8%
2014/15
Şubat
Mart
8,1
8,1
19,5
19,4
0,0
0,0
16,5
16,5
1,6
1,6
9,5
9,4
52,3%
51,8%
Ek arz ve talep verilere buradan ulaşabilirsiniz.
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | MART 2015
sezonda bütün önde gelen üretici ülkelerde daha düşük ekim alanı
tahsisine yol açacağını öneriyor. Üretimdeki en büyük düşüş ABD’nde
beklenirken, burada düşüşün 2 milyon balyadan biraz fazla olacağı
tahmin ediliyor (2014/15’teki 16,1 milyondan 2015/16’da 14,0 milyona).
Çin’de de 2 milyon balyaya yakın bir düşüşün yaşaması beklenmekte
(2014/15’teki 30,0 milyondan 2015/16’da 28,0 milyona). Hindistan’ın
önümüzdeki hasat yılında nispeten daha az bir düşüşle karşı karşıya
kalacağı öngörülürken, hasadın mevcut yıldan sadece yarım milyon
balya daha az olacağı tahmini, ülkenin dünyanın en büyük pamuk
üreticisi olarak konumunu sağlamlaştırması bekleniyor. Aralarında
Pakistan, Afrika Franc Bölgesi, Türkiye, Brezilya ve Mısır’ın da
bulunduğu diğer önde gelen üretici ülke ve bölgelerin hepsinde de
500.000 balya veya altında bir üretim düşüşü yaşanacağı tahmin ediliyor.
İşletme kullanımında, ABD Tarım Bakanlığı karşılaştırmalı olarak,
4,7 milyon balyalık güçlü artış beklemekte (%4,2). Gerçekleşmesi
durumunda bu, uzun vadedeki yıllık büyüme oranının neredeyse iki
katına tekabul edecek. Gelecek hasat yılında işletme kullanımındaki artış
beklentisinin altında yatan sebepler arasında ciddi ölçüde düşen pamuk
fiyatları ve artan dünya ekonomik büyümesi gösterilebilir. Ülke bazında,
en yüksek işletme kullanım artışının Çin’de ortaya çıkması beklenmekte.
ABD Tarım Bakanlığı yorumuna göre, Çin fiyatları ile Çin dışındaki
fiyatlar arasındaki uçurum kapandıkça ilave Çin iplik üretim kapasitenin
devreye alınacaktır. Ancak dikkatten kaçmamamsı gereken nokta, ABD
Tarım Bakanlığının mevcut hasat yılı rakamının son aylarda ardışık
şekilde geri çekildiğidir. Bu düşüşler belki de ilk başta tahmin edildiği
gibi, düşük Çin fiyatlarının artan işletme tüketimi olarak hayata
geçmemesinden kaynaklanmakta. ABD Tarım Bakanlığının 2015/16 Çin
tüketim ön tahmini 37,5 milyon bala olup, bu 2014/15’teki rakamlarına
göre 2,5 milyon balya artışı temsil etmekte.
İşletme kullanımında beklenen güçlü artış projeksiyonu, üretimde
düşüş beklentisi ile birlikte beş hasat yılı içindeki ilk üretim acığına yol
açması beklenmekte. Bu açığın üç milyon balya cıvarında olacağı
tahmin edilirken bu da global kapanış stoklarını 107 milyon balyaya
yaklaştıracaktır. Bu hacim, mevcut hasat yılından devretmesi beklenen
110 milyon balyadan biraz düşük olsa da tarihsel standartlara göre
geriye devasa boyutta pamuk kalmakta. Buna bağlı olarak, bu hasat
yılında arza bağlı güçlerin fiyatlara uyguladığı aşağı yönlü baskının
2015/16’da da devam etmesi beklenebilir.
Dünya Pamuk Üretimi
Milyon metrik ton
2013/14
6,7
7,1
2,8
2,1
1,7
5,7
26,2
Hindistan
Çin
ABD
Pakistan
Brezilya
Diğerleri
Dünya
2014/15
Şubat
Mart
6,6
6,6
6,5
6,5
3,5
3,5
2,3
2,3
1,5
1,5
5,5
5,5
26,0
26,0
Dünya Pamuk Tüketimi
Milyon metrik ton
2013/14
7,5
5,1
2,3
1,4
0,9
6,6
23,8
Çin
Hindistan
Pakistan
Türkiye
Bangladeş
Diğerleri
Dünya
2014/15
Şubat
Mart
7,7
7,6
5,2
5,2
2,3
2,3
1,4
1,4
0,9
1,0
6,6
6,7
24,2
24,2
Dünya Pamuk İhracatları
Milyon metrik ton
2013/14
2,3
2,0
0,5
1,1
0,6
2,4
8,9
ABD
Hindistan
Brezilya
Avustralya
Özbekistan
Diğerleri
Dünya
2014/15
Şubat
Mart
2,3
2,3
0,9
0,9
0,7
0,8
0,7
0,7
0,5
0,5
2,3
2,3
7,5
7,5
Dünya Pamuk İthalatları
Milyon metrik ton
2013/14
3,1
0,9
0,7
0,9
0,7
2,6
8,8
Çin
Bangladeş
Vietnam
Türkiye
Endonezya
Diğerleri
Dünya
2014/15
Şubat
Mart
1,6
1,6
1,0
1,0
0,8
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
2,6
2,5
7,4
7,5
Dünya Kapanış Stokları
Milyon metrik ton
Çin
Hindistan
Brezilya
ABD
Pakistan
Diğerleri
Dünya
2013/14
13,7
2,5
1,7
0,5
0,5
3,2
22,1
2014/15
Şubat
Mart
14,0
14,1
3,2
3,2
1,6
1,6
0,9
0,9
0,6
0,6
3,5
3,5
23,9
24,0
Ek arz ve talep verilere buradan ulaşabilirsiniz.
Soru ve yorumlarınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz
Kaynaklar: Fiyat verileri için Reuters, Cotlook, Cotton Assn. of India, ve Karachi Cotton Assn. Arz, talep ve ticari veriler için ABD Tarım Bakanlığı.
Feragatname: Burada yer alan bilgiler güvenilir olduklarına inanılan halka açık ve özel haber kaynaklarından derlenmişitir; ancak Cotton Incorporated bu
bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti edemez. Bu bilgilerin kullanılması ile ilgili sorumluluk kabul edilemez ve hiçbir acık garanti veya zımni taahhüt
yapılmamıştır. Burada yer alan bilgilere yatırım kararları vermek amacı ile itimat edilmemelidir. Bu yayın gelecekteki fiyat veya olayları tahmin etme
amacını taşımamaktadır.
© 2015 Cotton Incorporated. All rights reserved; America's Cotton Producers and Importers
Grafikler ve Tablolar Listesi
Çizelgeleri - Günlük
Çizelgeleri - Aylık
Çizelge
A Endeksi ve NY Vadeli
A Endeksi ve NY Vadeli
Pamuk Bilançosu (balya)
CC Endeksin
CC Endeksin
Pamuk Bilançosu (ton)
Hindistan Spot
Hindistan Spot
Arz ve Taelp (balya)
Pakistan Spot
Pakistan Spot
Arz ve Talep (ton)
Günlük Fiyatlar Bir Yıl - A Endeksi ve NY Vadeli
100
cents/lb
A Endeksi
90
NY Vadeli
80
70
60
50
Günlük Fiyatlar Bir Yıl - CC Endeksin (328 Sınıf)
150
yerel birimler (RMB/ton)
cents/lb
cents/lb
21,000
RMB/ton
140
19,500
130
18,000
120
16,500
110
15,000
100
13,500
90
12,000
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | MART 2015
Günlük Fiyatlar Bir Yıl - Hindistan Spot
100
yerel birimler (INR/candy, candy=355.62 kg)
cents/lb
cents/lb
50,000
INR/candy
90
45,000
80
40,000
70
35,000
60
30,000
50
25,000
Günlük Fiyatlar Bir Yıl - Pakistan Spot
100
yerel birimler (PKR/maund, maund = 37.32 kg)
cents/lb
cents/lb
9,000
PKR/maund
90
8,000
80
7,000
70
6,000
60
Note: Movement
in prices in cents/lb and local terms will not be identical due to changes in exchange rates.
50
grafikler ve tablolar listesi
5,000
4,000
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | MART 2015
Aylık Fiyatlarının Üç Yıl - A Endeksi ve NY Vadeli
110
cents/lb
A Endeksi
NY Vadeli
100
90
80
70
60
50
Aylık Fiyatlarının Üç Yıl - CC Endeksin (328 Sınıf)
150
yerel birimler (RMB/ton)
cents/lb
cents/lb
22,000
RMB/ton
140
20,500
130
19,000
120
17,500
110
16,000
100
14,500
90
13,000
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | MART 2015
Aylık Fiyatlarının Üç Yıl - Hindistan Spot
110
yerel birimler (INR/candy, candy=355.62 kg)
cents/lb
cents/lb
55,000
INR/candy
100
50,000
90
45,000
80
40,000
70
35,000
60
30,000
50
25,000
Aylık Fiyatlarının Üç Yıl - Pakistan Spot
110
cents/lb
yerel birimler (PKR/maund, maund = 37.32 kg)
cents/lb
10,000
PKR/maund
100
9,000
90
8,000
80
7,000
70
6,000
60
5,000
50
4,000
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | MART 2015
Dünya Pamuk Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Başlangıç Stokları
Üretim
Arz
47.4
117.6
165.0
50.6
127.5
178.0
73.8
123.6
197.4
90.0
120.4
210.5
101.7
119.4
221.0
101.7
119.2
221.0
Fabrika Tüketimi
115.8
104.0
107.8
109.1
111.3
111.0
Kapanış Stokları
50.6
73.8
90.0
101.7
109.8
110.1
43.7%
49.2%
58.3%
67.9%
98.7%
99.2%
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
14.2
30.5
12.0
56.7
10.6
34.0
24.5
69.1
31.1
35.0
20.3
86.4
50.4
32.8
14.1
97.2
62.7
30.0
7.3
100.0
62.7
30.0
7.3
100.0
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
46.0
0.1
46.1
38.0
0.1
38.1
36.0
0.0
36.0
34.5
0.0
34.5
35.5
0.1
35.6
35.0
0.1
35.1
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
10.6
23.0%
31.1
82.0%
50.4
140.0%
62.7
182.0%
64.5
181.3%
65.0
185.3%
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
33.1
87.1
0.1
120.3
38.6
93.5
0.1
132.1
41.5
88.6
0.0
130.2
38.1
87.7
0.0
125.8
37.0
89.4
0.1
126.5
37.1
89.2
0.1
126.4
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
69.8
12.0
81.8
66.0
24.5
90.6
71.8
20.3
92.1
74.6
14.1
88.7
75.8
7.3
83.1
76.0
7.3
83.3
38.6
47.2%
41.5
45.8%
38.1
41.3%
37.1
41.8%
43.4
52.3%
43.1
51.8%
Stok/Kullanım
Çin Pamuk Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
Çin-Hariç-Dünya Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | MART 2015
Hindistan Pamuk Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
9.7
27.2
0.5
37.3
11.8
29.0
0.6
41.4
10.9
28.5
1.2
40.6
11.9
31.0
0.7
43.6
11.5
30.5
1.1
43.1
11.5
30.5
1.1
43.1
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
20.6
5.0
25.6
19.5
11.1
30.5
21.9
7.8
29.6
23.4
9.3
32.6
24.0
4.2
28.2
24.0
4.2
28.2
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
11.8
46.0%
10.9
36.0%
11.9
40.0%
11.5
35.0%
14.9
52.9%
14.9
52.9%
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
2.9
18.1
0.0
21.1
2.6
15.6
0.0
18.2
3.4
17.3
0.0
20.7
3.8
12.9
0.0
16.7
2.5
16.1
0.0
18.5
2.5
16.1
0.0
18.5
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
3.9
14.4
18.3
3.3
11.7
15.0
3.5
13.0
16.5
3.6
10.5
14.1
3.7
10.7
14.4
3.7
10.7
14.4
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2.6
14.0%
3.4
22.0%
3.8
23.0%
2.5
17.0%
4.2
29.3%
4.2
29.3%
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
3.0
8.6
1.4
13.1
2.5
10.6
0.9
14.0
2.8
9.3
1.8
13.9
2.7
9.5
1.2
13.4
2.5
10.4
0.8
13.7
2.5
10.5
0.8
13.7
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
9.9
0.7
10.6
10.0
1.2
11.2
10.8
0.5
11.2
10.4
0.5
10.9
10.5
0.6
11.1
10.5
0.6
11.1
2.5
24.0%
2.8
25.0%
2.7
24.0%
2.5
23.0%
2.6
23.0%
2.6
23.4%
A.B.D. Pamuk Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
Pakistan Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | MART 2015
Dünya Pamuk Üretimi
Milyon x 480lb. Balya
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Hindistan
Çin
ABD
Pakistan
Brezilya
Özbekistan
Türkiye
Avustralya
Türkmenistan
Burkina Faso
Meksika
Yunanistan
Arjantin
Diğerleri
27.2
30.5
18.1
8.6
9.0
4.1
2.1
4.2
1.8
0.6
0.7
0.9
1.4
8.3
29.0
34.0
15.6
10.6
8.7
4.2
3.4
5.5
1.4
0.8
1.2
1.3
1.0
10.7
28.5
35.0
17.3
9.3
6.0
4.5
2.7
4.6
1.6
1.2
1.0
1.2
0.8
10.0
31.0
32.8
12.9
9.5
8.0
4.1
2.3
4.1
1.5
1.2
0.9
1.4
1.2
9.5
30.5
30.0
16.1
10.4
7.0
4.0
3.2
2.2
1.5
1.3
1.2
1.2
1.1
9.7
30.5
30.0
16.1
10.5
7.0
4.0
3.2
2.2
1.5
1.3
1.2
1.2
1.1
9.4
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
2.1
1.2
3.0
1.6
3.9
1.5
4.1
1.6
4.5
1.5
4.5
1.5
117.6
127.5
123.6
120.4
119.4
119.2
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
ABD
Hindistan
Brezilya
Avustralya
Özbekistan
Burkina Faso
Yunanistan
Malezya
Mali
Cote d'Ivoire
Pakistan
Türkmenistan
Benin
Diğerleri
14.4
5.0
2.0
2.5
2.7
0.7
0.8
0.1
0.5
0.3
0.7
1.1
0.3
4.5
11.7
11.1
4.8
4.6
2.5
0.7
1.0
1.0
0.6
0.4
1.2
0.8
0.3
5.3
13.0
7.8
4.3
6.2
3.2
1.2
1.2
0.7
0.9
0.7
0.5
1.0
0.5
5.6
10.5
9.3
2.2
4.9
2.7
1.3
1.2
0.8
0.8
0.7
0.5
0.8
0.5
4.6
10.7
4.2
3.4
3.0
2.3
1.1
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
4.5
10.7
4.2
3.8
3.0
2.3
1.2
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
4.4
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
2.0
1.1
2.3
1.4
3.9
1.6
3.9
1.5
3.8
1.3
3.9
1.3
Dünya
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
35.4
45.9
46.7
40.7
34.2
34.4
Dünya
Dünya Pamuk İhracatları
Milyon x 480lb. Balya
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | MART 2015
Dünya Pamuk Tüketimi
Milyon x 480lb. Balya
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Çin
Hindistan
Pakistan
Türkiye
Bangladeş
Brezilya
ABD
Vietnam
Endonezya
Meksika
Özbekistan
Tayland
Kore
Diğerleri
46.0
20.6
9.9
5.6
4.2
4.3
3.9
1.6
2.6
1.7
1.3
1.7
1.0
11.4
38.0
19.5
10.0
5.6
3.5
4.0
3.3
1.7
2.5
1.7
1.4
1.3
1.1
10.6
36.0
21.9
10.8
6.1
3.9
4.1
3.5
2.3
3.1
1.8
1.5
1.5
1.3
10.3
34.5
23.4
10.4
6.3
4.2
4.2
3.6
3.2
3.1
1.9
1.5
1.6
1.3
10.2
35.5
24.0
10.5
6.4
4.4
4.0
3.7
3.6
3.2
1.9
1.5
1.5
1.3
10.0
35.0
24.0
10.5
6.4
4.5
4.0
3.7
3.7
3.3
1.9
1.5
1.5
1.3
10.0
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.1
1.1
0.1
0.9
0.1
0.9
0.1
0.9
0.1
0.9
0.1
0.9
115.8
104.0
107.8
109.1
111.3
111.0
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Çin
Bangladeş
Vietnam
Türkiye
Endonezya
Tayland
Kore
Malezya
Hindistan
Meksika
Tayvan
Pakistan
Mısır
Diğerleri
12.0
4.3
1.6
3.4
2.6
1.8
1.0
0.3
0.5
1.2
0.8
1.4
0.6
5.5
24.5
3.3
1.6
2.4
2.5
1.3
1.2
1.1
0.6
1.0
0.9
0.9
0.3
3.8
20.3
3.9
2.4
3.7
3.1
1.5
1.3
0.8
1.2
1.0
0.9
1.8
0.2
4.1
14.1
4.1
3.2
4.2
3.0
1.5
1.3
1.1
0.7
1.0
0.9
1.2
0.4
3.8
7.3
4.5
3.8
3.6
3.3
1.5
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.4
3.8
7.3
4.6
4.0
3.6
3.4
1.5
1.3
1.2
1.1
0.9
0.9
0.8
0.4
3.9
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.0
1.1
0.0
0.9
0.0
0.9
0.0
0.9
0.0
0.8
0.0
0.8
Dünya Toplamı
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
36.8
45.3
46.3
40.6
34.2
34.4
Dünya
Dünya Pamuk İthalatları
Milyon x 480lb. Balya
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | MART 2015
Dünya Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Başlangıç Stokları
Üretim
Arz
10.3
25.6
35.9
11.0
27.7
38.8
16.1
26.9
43.0
19.6
26.2
45.8
22.1
26.0
48.1
22.1
26.0
48.1
Fabrika Tüketimi
25.2
22.7
23.5
23.8
24.2
24.2
Kapanış Stokları
11.0
16.1
19.6
22.1
23.9
24.0
43.7%
49.2%
58.3%
67.9%
98.7%
99.2%
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
3.1
6.6
2.6
12.4
2.3
7.4
5.3
15.1
6.8
7.6
4.4
18.8
11.0
7.1
3.1
21.2
13.7
6.5
1.6
21.8
13.7
6.5
1.6
21.8
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
10.0
0.0
10.0
8.3
0.0
8.3
7.8
0.0
7.8
7.5
0.0
7.5
7.7
0.0
7.7
7.6
0.0
7.6
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2.3
23.0%
6.8
82.0%
11.0
140.0%
13.7
182.0%
14.0
181.3%
14.1
185.3%
Stok/Kullanım
Çin Pamuk Bilançosu
Çin-Hariç-Dünya Bilançosu
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
7.2
19.0
0.0
26.2
8.4
20.3
0.0
28.8
9.0
19.3
0.0
28.3
8.3
19.1
0.0
27.4
8.1
19.5
0.0
27.5
8.1
19.4
0.0
27.5
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
15.2
2.6
17.8
14.4
5.3
19.7
15.6
4.4
20.1
16.2
3.1
19.3
16.5
1.6
18.1
16.5
1.6
18.1
8.4
47.2%
9.0
45.8%
8.3
41.3%
8.1
41.8%
9.5
52.3%
9.4
51.8%
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | MART 2015
Hindistan Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
2.1
5.9
0.1
8.1
2.6
6.3
0.1
9.0
2.4
6.2
0.3
8.8
2.6
6.7
0.1
9.5
2.5
6.6
0.2
9.4
2.5
6.6
0.2
9.4
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
4.5
1.1
5.6
4.2
2.4
6.6
4.8
1.7
6.4
5.1
2.0
7.1
5.2
0.9
6.1
5.2
0.9
6.1
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2.6
46.0%
2.4
36.0%
2.6
40.0%
2.5
35.0%
3.2
52.9%
3.2
52.9%
A.B.D. Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
0.6
3.9
0.0
4.6
0.6
3.4
0.0
4.0
0.7
3.8
0.0
4.5
0.8
2.8
0.0
3.6
0.5
3.5
0.0
4.0
0.5
3.5
0.0
4.0
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
0.8
3.1
4.0
0.7
2.6
3.3
0.8
2.8
3.6
0.8
2.3
3.1
0.8
2.3
3.1
0.8
2.3
3.1
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
0.6
14.0%
0.7
22.0%
0.8
23.0%
0.5
17.0%
0.9
29.3%
0.9
29.3%
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
0.7
1.9
0.3
2.9
0.5
2.3
0.2
3.1
0.6
2.0
0.4
3.0
0.6
2.1
0.3
2.9
0.5
2.3
0.2
3.0
0.5
2.3
0.2
3.0
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
2.2
0.1
2.3
2.2
0.3
2.4
2.3
0.1
2.4
2.3
0.1
2.4
2.3
0.1
2.4
2.3
0.1
2.4
0.5
24.0%
0.6
25.0%
0.6
24.0%
0.5
23.0%
0.6
23.0%
0.6
23.4%
Pakistan Bilançosu
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | MART 2015
Dünya Pamuk Üretimi
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Hindistan
Çin
ABD
Pakistan
Brezilya
Özbekistan
Türkiye
Avustralya
Türkmenistan
Burkina Faso
Meksika
Yunanistan
Arjantin
Diğerleri
5.9
6.6
3.9
1.9
2.0
0.9
0.5
0.9
0.4
0.1
0.2
0.2
0.3
1.8
6.3
7.4
3.4
2.3
1.9
0.9
0.7
1.2
0.3
0.2
0.3
0.3
0.2
2.3
6.2
7.6
3.8
2.0
1.3
1.0
0.6
1.0
0.3
0.3
0.2
0.3
0.2
2.2
6.7
7.1
2.8
2.1
1.7
0.9
0.5
0.9
0.3
0.3
0.2
0.3
0.3
2.1
6.6
6.5
3.5
2.3
1.5
0.9
0.7
0.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
2.1
6.6
6.5
3.5
2.3
1.5
0.9
0.7
0.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
2.1
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.5
0.3
0.6
0.3
0.9
0.3
0.9
0.3
1.0
0.3
1.0
0.3
Dünya
25.6
27.7
26.9
26.2
26.0
26.0
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
ABD
Hindistan
Brezilya
Avustralya
Özbekistan
Burkina Faso
Yunanistan
Malezya
Mali
Cote d'Ivoire
Pakistan
Türkmenistan
Benin
Diğerleri
3.1
1.1
0.4
0.5
0.6
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
1.0
2.6
2.4
1.0
1.0
0.5
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.3
0.2
0.1
1.2
2.8
1.7
0.9
1.3
0.7
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
1.2
2.3
2.0
0.5
1.1
0.6
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
1.0
2.3
0.9
0.7
0.7
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
1.0
2.3
0.9
0.8
0.7
0.5
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
1.0
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.4
0.2
0.5
0.3
0.8
0.3
0.8
0.3
0.8
0.3
0.8
0.3
Dünya
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
7.7
10.0
10.2
8.9
7.5
7.5
Dünya Pamuk İhracatları
Milyon metrik ton
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | MART 2015
Dünya Pamuk Tüketimi
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Çin
Hindistan
Pakistan
Türkiye
Bangladeş
Brezilya
ABD
Vietnam
Endonezya
Meksika
Özbekistan
Tayland
Kore
Diğerleri
10.0
4.5
2.2
1.2
0.9
0.9
0.8
0.4
0.6
0.4
0.3
0.4
0.2
2.5
8.3
4.2
2.2
1.2
0.8
0.9
0.7
0.4
0.5
0.4
0.3
0.3
0.2
2.3
7.8
4.8
2.3
1.3
0.8
0.9
0.8
0.5
0.7
0.4
0.3
0.3
0.3
2.2
7.5
5.1
2.3
1.4
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.4
0.3
0.3
0.3
2.2
7.7
5.2
2.3
1.4
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.4
0.3
0.3
0.3
2.2
7.6
5.2
2.3
1.4
1.0
0.9
0.8
0.8
0.7
0.4
0.3
0.3
0.3
2.2
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
Dünya Toplamı
25.2
22.7
23.5
23.8
24.2
24.2
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Şubat
2014/15
Mart
Çin
Bangladeş
Vietnam
Türkiye
Endonezya
Tayland
Kore
Malezya
Hindistan
Meksika
Tayvan
Pakistan
Mısır
Diğerleri
2.6
0.9
0.3
0.7
0.6
0.4
0.2
0.1
0.1
0.3
0.2
0.3
0.1
1.2
5.3
0.7
0.4
0.5
0.5
0.3
0.3
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.8
4.4
0.8
0.5
0.8
0.7
0.3
0.3
0.2
0.3
0.2
0.2
0.4
0.1
0.9
3.1
0.9
0.7
0.9
0.7
0.3
0.3
0.2
0.1
0.2
0.2
0.3
0.1
0.8
1.6
1.0
0.8
0.8
0.7
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.8
1.6
1.0
0.9
0.8
0.7
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.8
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
Dünya Toplamı
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
8.0
9.9
10.1
8.8
7.4
7.5
Dünya Pamuk İthalatları
Milyon metrik ton
grafikler ve tablolar listesi
Download

Aylık Ekonomik Bülten