SAGLlK BAKANllGI
ss. DÖNEM DEVLET HiZMETi YÜKÜMLÜLÜGÜ
Kg
2
461
KURASı SONUÇLARI
28Ağustos2014
1443
Sara:' 175
liILLLIILiI KATıLıMCıNIN
ABllIJL VAHAP SiR
ABDUI.BAKi OKKA
512975 ABDULHAKiM ARDıl
513769 Al\DULHAKIM GÜNEŞ
515505 ABOlJLKADIR KAYMAZ
518206 ABDUlKAOiR TEKIf!
516994 ABDUlKADiR ÖKTEM
514416 ABDUlKERiM AKITA
516189 ASDULKERIM YlLDIZ
516066 A80IJLLAH ALKAN
517315 ABDUll.Al1 ASLAN
516982 ABDUI.lAH BAYKUŞ
ABDULLAH BENNA SARlf!
517577
5162>0 ABDULLAH BERKTUG BERKYEZ
513:>69 ABDULLAH BOOA
516339 ABDULLAH CEVRloGLV
513250 ABDULLAH DEMIR
515532 ABDULLAH DEMiRBAŞ
517373 A80IJLLAH DoGAN
514607 A6OUll.Al1 EMRE YURTIUTAf!
513239 ABDUlLAH ERTAŞ
513553 A80lJLLAH GÖKHUN ALPUA
514002 ABDUlLAH HALi
516752 ABDUUAH KAYKISI!
5161310 ABDULlAH ONUR BATIHAN
515736 ABDULLAH ONUR KILIÇ
514898 ABDULLAH SÜRÜCU
514457 ABDULLAH TARıK ASLAN
"'OM ABDULLAH TEVFIK ATES
516238 ABDULLAH UGLJR
5171362 ABDULLAH YMYA HEYBECI
517143 ABDULLAH ÖRS
513627 ABDULlAH ÖZYURT
ABDULlAH UNAL
516501 ABDULMENAV KARATAŞ
514588 ABDLJLMLJTIAllp SAYGılı
515522 ABDULSAMET AKAN
513130 ABDULSAMET ATÇI
514774 ABDULSAMET ÇAM
516362 ABlJlILVAHAP KAHVECI
513626 ABDLJlVAHAP ŞEN
517376 ABDULILAH DÜZGÜN
516670 ABDURAHMM< BAYıNDıR
ABDURRAHMM< AMY
517162
514697 ABDURRAHMAN ALPASLAN NAl'
514129 ABDURRAHMAN BURAK TAÇIR
518232 ABDURRAHMAN DONMEZ
514526 ABDURRAHMAN ENGiN SAYDEM
516382 ABDURRAHMAN GÜZEL
515445 ABDURRAHMAN KOTAN
517509 ABDURRAHMAN YILMAZ
513274 ABDURRAfjMAN OZKAN
ABDURRAHiM AYDIf!
514142
ABDLJSSAMET ÇELEBI
513621
ABDUSSELMl
KART AL
515622
514857 ABDÜLKADiR SENCER TASAKCI
516789
515852
"mo
YERLESTiRilOIGl
ONVAN iBRANS
ADI SOYADı
TABip.yOK
TABip. YOK
TASlp- YOK
TABlp - YOK
TABip. YOK
TABip.yOK
TABip.yOK
TABip - YOK
UZMAN TASip • iC HASTAlıKLARı
TABIp. YOK
TABip. YOK
TASI?- YOK
TABlp- YOK
TABi? YOK
TABip. YOK
TASip.yOK
UZMAN TABIp. UROLOJI
TABip-yOK
TABip- YOK
TABip-yOK
TABlp YOK
..ı,;;",
TABlp YOK
.Q?ci' ~
TABI? YOK
:>..~~
TABIPYOK
/
TABIP YOK j ;;"',.J::.'IS'
•
II
iii iS
,.t"f
.
TABIP" Y~
TABIP YO
~
""~,<
',ff'12 ~
G~;:; .
Jj
,
BIRıM
1572 TRABZON TONYA DEVLET HASTANESi
158 BAT~
MERKEZ 1 NOLU TOPLlıM SAGLI
1546 ŞIRNAK DEVLET HASTANESI
1129 BiNGGt DEVLET HASTANESI
59 HAKKARi MERKEZ TOPLUM SAGLlGI MERK
1260 HAKKARI CUKURCA ILCE DEVlET HAST i
371 ŞIRNAK IDiL TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
275 MARDIN NUSAYBiN TOPLUM SAGLlGI MEI
812 KARABÜK SAGUK BAl<ANLlGI KARABÜK üı
1058 AKSARAY ESKiL DEIIlET HAŞT ANESI
284 MUŞ BULA."JIKTOPLUM SAGılGı MERKEZi
1117 BARTIN DEVLET HASTANESI
1281ISTANBUlARNAVUT+<ÖY DEVLET HAST!
45VM< CALDlRAN TOPLUM SAGLlOı MERKEZ
1118 BATMAN GERCÜŞ DEVlET HASTANESI
565 KOCAELI h. AMBUlANSSERVISI KOMUTA
1654 MUŞ DEVlET HASTANESi
1383 KONYA DRVEFA TANıR ILGIN DEVlET H
.453 ERZURUM PAZARYOLU HASAf! BASRI DE
'1037 ADIYAMAN KMHA GöçERi iLÇE DEVLET
1166 fiiAKKALE
DEVLET HASTANESI
12Q5 .. CE AK~A
DEVlET HASTANESI
1350 ~YSER~AR1lA'WJEVLET
HAST ANE~
204 ~~
YTÖF'l,UM SAGUGI MERKE
153~
_
BOZDVAIı.'CE DEVl.ET HAST
=sliH~
"_
!
,IDrlA
MUCUR DEIIlET HASTANESi
1 NOLU}.~L SAGUK HIZMETI
TABIP Y
~"
1~=RSA~l~LIGIAHIE\oRM
TASIP" Y(J;.
"
:E,MEFlKEt
UM SAGLıGı ME
TABIP YOK
~
-1t!GOC-ı.iEf~ - UM SAGuGıMERK'
TABIp. YOK
367 ~LI
GEBZE FATiH DEVlET HASTAf!
TABIP YOK
~490 ~RYAPAMUKOVA
ILÇE DEVlET HAS
UZMAN TABIP • COCUK KARDtvOlOJISI 665 Meı¥-;IN KADıN OOOUM VE ÇOCUK HA$T!
8S HATAY KIRIKHAN TOPLUM SAGLlGı MERKE
TABip-yOK
59HAKKARi MERKEZ TOPLUM SACLlGı MERK
TABip.yOK
1281 iSTA.'JBUL ARNAVUTKOY DEVl.ET HAST!
TABip. YOK
1679 MARDIN ÖMERii ilCE DEVLET HASTANf
TABlp- YOK
1446 MUS BULANıK DEVLET HASTM<ESi
TABip. YOK
1214 ELAZIG HARPUT DEVlET HASTANESI
TABip- YOK
1521 SIVAS GüRUN DEVLET HASTANESi
TABip.yOK
77 VAN iPEKYOLU TOPLUM SACLlCı MERKEZI
TABip. YOK
1678 MARDIN MIDYAT TOPLUM SAGLlGı MERI
TABip-yOl<
1280 ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESI
TABip.yOK
1237 GAZiANTEP ARABIIN ILCE DEVLET HAST
TABip.yOK
1242 GAZIANTEP DRERSIN ARSLAN DEVlET
TABip - YOK
364 ŞANLIURFA KAAAKÖPRU TOPLUM SAGLlC
TABip. YOK
1263 HAKKARI YüKSCKOVA DEVlET HASTANI
TABip- YOK
63 ACRI TASLICAY TOPLUM SAGLlGı MERKEZ
TABip. YOK
278 MARDIN YEşILLI TOPLUM SAOLlCı MERKE
TABiP. YOK
457 ERZURUM UZUNDERE SEHiT ifjSAN ERO<
TABIp. YOK
542 iSTANBUL ÜMRANIYE 1 NOLU ACIL SAGLI
TABiP - YOK
1532 SM<LIlJRFA CEYlANPINAR DEVlET fjAŞ
TABlp - YOK
12751GDIR TUZLUCA iLCE DEVLET HASTANE
TABip. YOK
1495 SAMSUN BAFRA DEVLETHASTAf!ESI
TABip-yOK
TABip • YOK
1137 BiTLiS MUTKllıÇE DEVlET fjASTANESI
UZMAN TABip. RUH SAGı.ıGı vi: HASıt 998 ARTVIN DEVLET HASTANESi
0/) /
(Ir;::,
,,
,
,
•
,
,
,,
i<JJ
KAnllMerNIN
~
515827 ADEMBOl
517043
ADEMFATiH GöKSU
ADEMREYHANCAN
ADEM SELVI
ADEMTARTICI
ADEM TOPCU
ADEMToPRAK
ADEMIliNeER
ADW USTA
ADEM LJTLU
ADEMlORLU
ADEM DZER
516090
ADEliiYEELCI
516000
ADNAN AKTAŞ
AOOMJGORAl
ADilAKINYlLOIRAN
ADILESEN
515430
513831
515780
513071
513828
517565
515298
513685
514481
514519
515312
513061
515938
516279
ADILGÜÇAl GüÇıü
515697
514854
516900
515841
5\6125
AFIFEALTIN
AGAJ1BAAAN
AHMEDTAHACANATAR
AHMET AKIN
AHMETAKCAY
515981
AHMETALP BılGıç
518212
AHMET ALTINTAŞ
514515
Af-IMETAlWNlAŞ
514019
517329
516129
513078
514141
516227
516689
517599
AHMETARAS
AHMETASLAN
AHMET ATICI
AHMETAVCI
AHMET AZIZOOW
AHMETAçıN
AHMETBAHADIRDAL
AHMET BAYHAN AVCI
514748
AHMETBlJLDAG
517300
515$71
514991
514003
517583
513493
514408
516574
513447
517586
516523
514730
515387
517176
512662
514099
517121
517013
513638
516344
514636
517001
517273
514203
517044
515326
AHMETBURAKSATILMIS
AAMETBILlRER
AJ1METCiHANGIREMRAL
AtjMET DANACı
AH~'ETDEMIR
AHMETOUHANÖZSAY
AHMET EMRE ALP
AHMElEMRE$AN
AHMETEMINAY
Al1METEMiNSARI
AHMETEMiN ÖZTüRK
AHMETFARUKYüCEL
AHMETFERHATKAYA
AHMETGENCARSlAN
AHMETGULMEI
AHMETGÜRKANUZUN
AHMETHALILSEviNÇ
mMET HAMDIOLÇAR
AHMETHAMITCINKI
AHMETHULUSıYESiL
mMH KAHRAMAN
mMETKALA
Al1METKAPLAN
Al1METKAYER
AHMETKENÇ
mMET KOKURCAN
_
YERLESTiRilOIGI BiRiM
ADI SOYADı
515711 ABUZERGULDEREN
2 3 3~i\D"""
Sayfa. 2/76
iii
TAB:P. YOK
208KARSS/lRIKAMISTOPlUM SAGLlGIMERK
TABip. YOl<
1328KARABOKSAGLlKBAKANııGıKAAA8ÜKl
TABip. YOK
1090ARTVINDEIilET HASTANESi
TABip. YOK
1339KASTAMONUelDEILCEDEIilET HASTA!
TABIp. YOK
57AGRIPATNOSTOPlUMSA(';L1(';1
MERKEZi
TABIp. YOK
1325KAHRAMANIAARASNECip
FAZILŞEHIR
TABIp. YOK
1481SAKARYAYENIKENTDEIILE! HASTANE,
TABIp. YOK
346SiVASDOCANS/IRiLCEDEVLETHASTANI
TABIp. YOK
1215ELAZIGPALUilCE DEIILETHASTANESi
TABIP-YOK
178BURDURÇAVDIRILÇEDEIilET HASTANE
TABIp. YOK
Z07KARSMERKEZTOPlUM SAGLI(';IMERKEi
TABip. YOK
1275I(';DIRTllZLUCA ILCEDEVLETHASTANE
TABip. YOK
137ZONGULDMA1API.ITOPlUM SAGLlGIME
UZMANTABip. KADıNHASTALıKLARı
vi 8J8 AGRI DOCUBEYAlITDR.YA$ARERYllMA x.
TABIp. YOK
1Z16ERZiNCANSA(';L1K6AKANLI(';1
ERZiNCAI
TABip. YOK
284MUSBULANıKTOPLUMSAGLlGIMERKEZi
TABIp. YOK
1182DENIZLIACıPAYAMDEIilET HASTANESi
TABIp. YOK
461GAZiANTEPiSlAHiYE TOPlUM SAGLlGIM
UZMANTABip. ÜROLOJI
1655NEVSEHIRDEIILETHASTANESi
TABip. YOK
32 ÇANKlRIATKARACALARIıÇE DEIilET HAS
TASIp. YOK
1376KONYABOZKIRDEVLETHASTANESI
TABIp. YOK
1286iSTANBULBASAKŞEHiRDEVLETHASTAI
TABlp- YOK
1532ŞANLIURFACEYLANPINARDEVLETHAS X
TABIp. YOK
1067ANKARABEYPAZARIDEIILETHASTANE,
TABIp. YOK
-J.<r.:+:
1064AMASYAMERZIFONKARAMUSTAFAPA:
TABlp.yOK
.t'..~<PN';' 1S08SIIRTERUHILÇEDEVLETHASTANESI X.
TAB;P. YOK
~1.).'5-~O
~&1159 BURSASEVKETYILMAZEGITiMVEARA,
TABip. YOK ~ <,. ;,<:' c:i 1>
438ERZINCANMERKEZTOPLUMSAGuGı ME
TASip. YI:$,.Qt'355ŞANLIURFAAKÇAJW.ETOPLUMSAGUGI
TASip.~.
~'<:'~'
~~~
~
57AGRIPATNOSTOPLUMSARlGI MERKEZi
TABip YOK
lO'
540ISTANBULKCEKM!:CE1 NOlUACil SAGl
TASip • YOK.,•••
-<;"."J~. .
1675MARDINDERiKTOPlUM SAGLlGIMERK!
TABIp. YOK~ ',"1
1023ADANAiMAAlOOLUDEVLETHASTANEsJ
TABip • YOK
.
1597YOZGATSORGUNDEVlET HASTANESi
TABlp- YOK
1306ISTANBULSÜ DEVLETHASTANESI
TABIp. YOK
1680MARDINSA\lURTOPLUMSARıGı MERK
TABip. YOK
1538ŞANLIURFAKADıNHASTALıKLARıVE DO
TABIp. YOK
148(]SAKARYASAGLlKBAKANUGı
SAAAFflAl
TABiP. YOK
1089ARTVINHOPADEVLETHASTANESI
TA!llp. YOK
1583VAN ERCiş DEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1678MARDINMiDYATTOPLUM$AGUGIMEm
TABIp. YOK
1503SAMSUN19MAYISIıÇE DEVLETHASTAI #
TABip. YOK
1288lsTANBUl BEYKOZDEVlET HASTANESI
TABlp- YOK
221KASTAMONUŞENPAZARTOPLUMSAGU(
TABIp. YOK
1039ADIYAMANSiNCiKILÇEDEVLETHASTA~
TABip. YOK
1175ÇORUMBAYATDEVLETHASTANESI
TABip - YOK
246KOCAELIGEBZETOPlUM SAGLlGIMERKE
TABiI'. YOK
1356KIRKLARElıLÜLEBURGAZDEIilETHAsı
TABip. YOK
1676MARDiNKIZILTEPETOPlUM SAGLlGIM,
TABlp_YOK
201KARAMANERMENEKTOPLUMSAGuGı MI
TAB'P• YOK
1123BAYBURTDEVLETHASTAJ-.JESI
TABip. YOK
1330KARABÜKYENICEILÇEDEVlET HASTAı.
TABip. YOK
1161ÇANAKKALEBAYRAMiCDEVLETHASTAt
TABip. YOK
1407MANISADEMıRCıDEVlET HASTANESi
TABip. YOK
346SIVASooGAN$ARILCEDEVlEl" HASTANI
TAS:P. YOK
AFYONKARAHIS/IR
SiNANPASATOPI.UMsi
TABip. YOK./"\
39AGRI DOCUSEYAZITTOPLUMSAGuGıME!
~.::>
~#
"--i'Çj
>:..,~\<:,•.ı1>\s--
r "-~<'t,'S
/:ıs
::17"
TAB:P. YOK
TASip • YOK
~
TABip. YOK
'TAB:P• YOK
UZMANTABiI'. R H SAGUGIVE HAST!'
r:J
1537$ANLıURFAMEHMETAKIFINANEGITIM
1165CANAAKALEGELIBOLUDEIILETHASTAN
1121)BILECiKSö(;ÜT DEIilETHASTANESI
14ADIYAMANGOlBASI TmUM SAGLlGIMEf
l002CORUM SUNGURLUDEVLETHASTANES
~23346\
lLLLIIiLILLI KATılıMCıNIN
ADI SOYADı
5151,8
A!'1METKORKMAl
AJ-IMET
KOZAN
518223 AHMET KOC
517198 MMETKOCAK
511>464 AHMETKURTULUŞ
51$85
515597
AliMH KURU
517398
AHMETKURSATKIIRA
AHMET MEHMET SOMUNCU
AHMETMERTCAVNAR
AHMET ONUR DASTAN
Al'MEl PEKER
AHMETPIRiM
AHMET$AFAKAYNAR
AHMET$/IKIoGuz
AHMETSARMA
AHMETSAITBULUT
515545
515035
514482
513175
517029
51(;505
518127
513750
517444
51'>803
AHMET SELM.'J-J GÜLOAGI
514695
514562
513671
514456
515092
515087
513825
516555
515447
516578
517207
AHMETSERHANOAGISTmLl
AHMETSUBA$I
AHMET TEZGAN
MjMET UZUNOURUKAN
AHMETVURAL
AHMETYASiN
AHMET YILDIZ
",,"MET YILDIZTEKIN
AHMETYOSUNKAYA
AHMET YUNUS HATIP
AHMET YUNUS TOSUN
518233
AHMETYiGilBA$ı
517694 AHMETCAKCAK
517077 AHMETCEKlç
514271 AHMETÇELIK
514235 AHMET ONTÜRK
513123
513001
AHMETOlUKIN
AHMETOZTıJRI(
515244
514500
517209
517610
514705
515602
517131
513593
517107
516769
513850
515225
514611
513165
514522
515755
515615
515349
515664
513007
5137B6
516563
514737
514008
515379
515995
517501
AHMETÜLKER
AHMET ÜZER
AHMETIlESMEK
AHMETıLHANYARARlı
AHMETılKER ERYILMAZ
AHMETŞAHiN
AKGÜNKARAKöK
AKIFSAMH GECER
ALAAODiNHEKiM
ALAAODINSARIYAR
AlEV ALDEMIR
ALEVCANSUAYAN
ALEVKIRıCı
ALPARSLANMERDIN
AlPARSlAN YAZıCı
AL?ARSLANYURTBAY
ALPERAKAY
ALPERAKKURT
ALPERAZiZ TEKiN
ALPER[)()GAN
ALPERDQ(;AN
/ltPER EMiL
ALPERTASARU
AlPER UZUNSELVi
AL?ERYILDIRIM
ALPERYUNUSSilEKVlljlT
ALPERşiMŞEK
YERLESTIRilOiGi
ONVAN i BRANS ~~
28Ağusıos2014 1443
Sayfa3176
BiRIM
lLiiI
TABip. ycw<;
467GAZiANTEPŞEHiTKAMiLTOPLUMSAGlI(
TABip. YOK
1361KıRŞEHiRSAljUK8AJ(ANUGIAHIE\IfW\
TABI?- YOK
1580yMJ 6A$KAL.EOEVLETHASTMJESi
TABlp- YOK
I034AOIYAMMJGERGERIıÇE DEVLETHAST.
TABIp. YOK
1484SJ>J<.ARYA
FERizLIilÇE OEVLETHASTA!TABip. YOK
1060AKSARAYDEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1424MARDiNMiDYATDEVLETHASTANESI
TABip_YQI<
1053AGRIHAMURILCEDEVLETHASTANESi
TABip. YOK
321SJ>J<.ARYA8ÖGUTLIJTOPLUM
8AGUGIME
TABip. YOK
124YOZGATSARıKAYATOPLUMSAGLlGIMEF
TABip- YOK
1050AGRIDiYADiNDEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1594YOZGATDEVlET HASTANESi
TABip. YOK
1681MARDINDARGECITTOPLUMSAGLlGIME
TABip. ycw<;
1539$ANlıURFA HILVANDEVlET HASTANES
TABIp- YOK
1547ŞIRNAKSiLOPIDEVLETHASTANESi
TABip. YOK
553ISTANBUlSULTANBEYLIıNOLUACiLSAl
TABiP. YOK
554iSTANBULESENLER1NOLUACILSAGLIK
TASip. YOK
149BALlKESIRHALKSAGLlGIMÜDÜRLOCJO
TABlp- YOK
12$4ISTANBlJlHASEKiEGiTiMve ARAŞTIRM
TABIp. YOK
1579VANBAHÇESARAYiLCEDEVLETHASTAI
TABip. YOK
1569TRABZONFATIHOEVLETHASTANESI
TABi? YOK
192KAHRAMANMARASEKlNÖZÜ
!LCEDEVLF
TABip. YOK
1355KıRKLARELiBABAESKiDEVLETHASTAN,
UZMANTA8ip. FiZiKSELTIP ve REHAB 724KÜTAHYAYONCALıFiziK TEDAVIve REH.
TABi? YOK
364$ANlıURFAKARAKöPRÜTOPLUMSAGLll
TABip. YOK
1191DIYARBAKıRKADıNDOGUMILECOCUKf
TABi? YOK
1462ORDUAYBASTIDEVLETHASTANESi
TAEIp. YOK
1356KıRKLARElilÜLEBURGAZDEVLETHASı
TASlp- YÇlI\,
1579VANBAHCESMAY ILÇEDEVlETHASTAI
TAEıp_YOltnNOA~ 5. NO~..vErn.ıHAKKARIOEVLETHASTANESI
TAEIp. YOK
Hy~
1169ÇANAKKALEYENICEDEVlET HASTANE,
TAEIP. YD{:;. 'r:berın ,rnuıy
, km 461GAZIANTEPiSLAHIYETOPLUMSACJLlGıM
TABIP.yoRatl ~"
6~
Wl.l"~YA}JTUSBATOPLUMSAGLIGIMERKEZI
UZMANTABiP. ""\F"RRin873$ANLıURFAMEHMETAKIFiNANEGiTiMY
TABlp- YOK
\..
(1063 AMASYAT.C,SAGlIK BAKANLlGI.AMAS
TABIp. YOK
" •••Z, .. ',<-\ ;;'1452 NEVSEHIRKOZAKLIFiZIKTEDAI/!VE RE
UZMANTASi? RUH~
;;"BASTı 1001CORUMLC. SAGLIKBAKANllGIHiTiTÜf
TABIp. YOK
ı58 SANLIURFACEYLANPINARTOPLUMSAGL
UZMANTABip. COCUKSAGLıGıILEHM 686MUSBULANIKDEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1276ISPARTAEGiRDiRKEMIKEKLEMHASTAI
TABIp. YOK
1426MARDiNSAVURtÇE DEVLETHASTANE
TABIP• YOK
1243GAZiANTEP25ARALIKDEVLETHASTANI
TABip- YOK
:m TOKATZILETOPLUMSAGLıGıMERKEZi
TAEIp. YOK
1548SIRNAKULUDEREDEVLETHASTANESI
TABip_YOK
1422MARDiNKIZILTEPEDEVLETHASTANESi
TABIp. YOK
1414MANiSASQMIı,DEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1559TOKATDEVLETHASTANESi
TABip- YDt<
532GAZIANTEP2 NOI.UACILSAGUKHiZMETI
UZMA"JTABip. iÇ HASTALıKLARı
Ba9ıGDIRDEVlET HASTANESI
TABip. YOK
1597YOZGATSORGUNDEVLETHASTANESI
TABip_YOK
1496SAMSUNÇARŞAMBADEVLETHASTANE:
TAEip. YDo<
1263HAKKARIYÜKSEKOVADEVLETHASTANE
TABlp_YOK
219KASTAMONUPIIWl6AŞI TOPLUMSACJut
TABip. YOK
1381KONYAHADiMOEVLETHASTANESI
TAB'P. YOK
1229ERZURUMTEKIAANSEHITpiYADECAVL
UlMAN TABip. COCUKSAGLlGıILEHM 682 KILISDEVLETHASTANESi
TABiP. YOK
,./"
1455NIGDEBORDEVLETHASTANESi
TABip. YOK
{/
12741GDIRDEVLETHASTANESI
TABi;>.YOK
1464ORDUGÖLKÖYDEVLETHASTANESI
TABlp- YOK
1381KONYAHADiMDEVLETHASTANESI
TABip. YOK
.c.
203KARAMANSARılıEliLERILÇEDEVlET HA:
TASi? YOK
\670 GAZiANTEPiL AMBtlLANSSERviSiKDMI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
'h'\
"<.
~t1 r:::
X
X
X
X
~23346J
liILIIiLILII KATılıMCıNIN ADI SOYADı
28 AQustos2014
Sayfu 4 i 76
YERlESTiRilDiGI
UNVANi BRANS
14 43
BIRiM
514340
ALPEREN AKSAKAL
TABIP- YOK
455 ERZURUM TEKMAN TOPLUM SAljLlljl
513105
AlPERENKIZIKU
515\69
ALPTEKiNILERI
TABip. YOK
TABip. YOK
467 GAZIANTEP $f.HIT KllMIL TOPLUM SAljLlC
385 TOKAT ALMUS TOPLUM SAljLlljl MERKEZ
MEı
5141138 ALTANSıPAHı
514536
ALTANTEKIN
TABip. YOK
1600I00GlJLOAKALAPLI
TABIp. YOK
337 SiNoP AYANCIK TOPLUM SAljLlljl
DEVLET HASTANE!;
544 iSTANBUL BAKıRKÖY 1 NOLU ACIL SAljLlI
MERKE
513604
ALIUGCENGIZ
TABlp- YOK
5\5386
ALI AKPıNAR
517004
517443
ALI ALTUN
ALI ARINe HARMAN
TABIp. YOK
TABip. YOK
567 KOCAELI GÖlCOK 1 NOLU ACIL SAljLlK Hi
172 BITliS MERKEZ 70PLUM SAljLlljl MERKE
TABlp- YOK
1370 KOCAELlIWIT
516005
ALlARTAŞ
TABIp. YOK
1534 ŞANLIURFA BALIKLIGOL DEVLET HASTAI
513558
ALIATEŞ
518176
ALIAGAoGı.U
TABip. YOK
TABip. YOK
69 HATAY ALTıNOlO TOPLUM SAljLlljl MERKI
1422 MARDIN KIZILTEPE DEVLET HASTANESI
513717
ALI SULAM
TABip. YOK
11 ADIYAMAN BESNI GÜlSÜM.SERVI ERDEMC
516229
ALI BURAK BOSTAN
516428
ALICANDEMIREL
TABip- YOK
1549TEKIRDAIj CERKEZKÖY DEVLET HASTA!
UZMAN TABIp. COClIK $.IlGllGI VE HM 671 ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESI
514108
515375
517217
ALI CAN KARAKUYU
ALI CAN KARACLlHA
ALI CAN SUNGUR
TABlp- YOK
TABip. YOK
TABip - YOK
1599 YOZGAT YERKÖY DEVLET HASTANESI
513182
ALI CEYrlUN BOlKAYA
517603
,oltlCIKIINBILGILI
UZMAN TABip. NÖROLOJI
TABip. YOK
932 KILiS DEVLET HASTAflESI
1308lsTANBUL HAYDA-RPA$ANUMUNE EGITI
516293
ALI DEMiR
TABip. YOK
1243 GAZlANTEP 25 ARALIKDEVLET HASTANI
ALI DEMiR
TABip. YOK
356 $ANLıURFA BIRECiK TOPLUM SAGLlGI M,
513442
ALieDCAN
TABip. YOK
1218 ERZINCM TERCAN ILÇE DEVLET HASTı
517056
ALi DUYGU
TAB:P. YQ;\
1222 ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANE
514631
516971
ALi DiNCER
ALi EMRE AL
TABip. YOK
1342 KASTAMONU INEBOLU DEVLET HASTAN
TABip - YOK
1533 ŞANLIURFA HALFETi ILCE DEVLET HAS1
516224
ALiEMREAlıK
517106
24 AFYONKARAHISAR COBANlAR ILÇE DEVLI
1202 DIYARBAKıR SILVAN DR,YUSUF AZIZoG
513348
ALI EVSEN
ALI FETIAJ-l
ALI GEMicl
TABip _YOK
TABip. YOK
516291
ALI GOKBERK KCıKSAL
517174
ALiGOKCE
516533
ALIGlRAYKARA
516296
517016
514504
SEKA DEVlET HASTANE:
1395 KÜTAHYADoÇDRlsMAIL
KARAKUYU si
1505 SAMSUN TERME DEVLET HASTANESI
1176 CORUM l$KlLip ATıF HOCA DEVLET HAS
1470 OSMANIYE Düziçi DEVLET HASTANESI
ALI HAAAN ÖZTÜRK
TABip. YOK
TABip _YOK
1274 IGDIR OEVLET HASTANESI
1060 AKSARAY DEVLET HASTANESi
516383
ALIHAYDARFıRAT
TABip. YOK
1535 $ANLıURFA COCUK HASTALIKlAAI HAsı
516566
ALI MMAN
518155
"'liKARA
TABip. YOt<
TABip _YOt<
1302 iSTANBUL slLlVRI PROF,DRNECMi AYAI
1333 KARS KAGIZMAN DEVLET HASTANESi
TABip. YOK
1374 KONYA AKŞEHiR DEVLET HASTANESI
515536
ALIKONLI
51:\808
ALi KURÇ
x
UZMANTABip. COClIK HEMATOLOJISI' 660ERZURUM BÖLGE EGiTiM VE ARAŞTIRMA
UZMAN TABIp. KADıN HASTALıKLARı v 652 KÜTAHYA EMET DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
TABlp _YOK
515496 ALi KILlNÇ
x
~~~i~L~OA~,
S.,N ERİ
'4
~
W;:~~DiRA~~~ı~
tC' .:;l583VAfl
t
513681
51590J
ALI M~RT KOCER
ALi MURATOGLU
TABip. YOK Hü~eyın
51ô424
ALINEHIR
514182
513073
ALIOCAKHANOGLU
ALiQNURARZIK
TABıp.K~e
TASip. YOK
TABlp.yOK
1450MUSDEVLETHASTANESI
x
516697
513469
ALIPEHLIvAN
ALi RıZA AKGOfl
TABiP. YOt<
TABIp. YOK
368 SIRNAl<BEYTÜSSEBAP TOPLUM SAljLlGI
287 MuşMAl.AZGiRTTQPLUM SAGLlljl MERK
X
514080
ALI SAMI $f.KER
512965
514976
ALI SELMAN BiLGO
ALi SEZGiN
TABi? YOK
TABlp- YOK
228 KAYSERI YAHYALI TOPLUM BAGLlGI MERI
1466 ORDU KORGAN DEVLET HASTANESI
517569
516050
ALI SONER sonORK
ALIToPCU
TABip. YOK
TASip- YOK
1332 KARAMAN DEVLET HASTANESI
1491 SAKARYASPPANCA ILCE OEVLET HAST,
UZMAN TABip .ıe HASTAlıKlARı
815 KONYAHUYÜK DEVLET HASTANESi
TABi? YOK
TABlp- YOt<
195 KAHRAMANMARAŞ NURHAK iLCE DEVLE1
359 ŞANLIURFA EYYÜBiYE TOPLUM SAGuGI'
TABip. YOt<
TABi? YOK
1246 GAZIANTEP ŞEHITKAMiL DEVLET HASTA
1540 ŞANLIURFA siVEREK DEVLET HASTANE'
515723
ALI lIl,,1 öLç
513856
514596
ALIYA\nJZ
ALI YEfliOCAK
517572
ALI YlLOIZllAKAfl
5\4915
5\4062
ALlZEYNElAKKAYA
ALI CAKMAKClLAR
513126
ALICAYLAK
513431
ALICEBişLI
514687
ALI ÇETiN
515328
ALICKSCL
S
X
TABlp- YG~fl(ıt.
TABip - YOK
!?OGAthB5HATAY
M
.'
.•
' .,fo
tM
TABIP _YOK
UZMAN TABIp. RADYetOJi
TAB:P-YOt\
TABip. YOK
TABjp. YOK
\
ERCiS DEVLET HASTANESi
ANTAKYA DEVLET HASTANESI
l04HATAVYAYlAQAGITOPLUMSAIjLlGIMEF
158BATMAN MERKEZ 1 NOLU TOPLUM SAGU
1550 TEKiROAG CORLU DEVLET HASTANESI
/
1063 AMASYA 1.C. SAGuK SAKANLIGI-M1AS
992 $ANLıURFA viRANSEH;R DEVLET HASTAI
dJ,! .....-..
V
(t'C
1271 HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESI
1350 KAYSCRI PINARBASI DEVLET HASTmE£
1064AMASYA IIERZIFDN KARAMUSTAFA PA:
~23 3 4'61
l1LIIIiLILiI KATıLıMCıNIN
511>360
517474
515390
515069
516956
517534
514018
ADI SOYADı
ALIOZEROGLLI
ALI ÖIKÖMEC
ALI ÜlTÜRK
ALI iHSAN OLUK
ALIIH$.IJ'j SA~LAM
ALIIHSAN ONEN
ALI iNALTEKIN
516953 ALIi$lER
517454
515611
513707
512989
516779
513106
514571
ALI ŞAKiN
AUCANAKASlAN
ALiCAN DiNeEL
ALICANÜNAL
ALIOAATAC
l\l.iHANDURUlÜRK
516131
514853
517382
516203
515706
ALIl'AN KOKURCAN
ALiME DiLAYDA ULUN
ALISiNA BULUT
AMBER ŞENEL KOKNER
AMiNEYAVUZ
ANDELiB BABATÜRK
ANIL ERGEN
miL MAAARA
ANIL TANKı
514264
ANll TÜKENMEI
516866
514735
ANIL yetDAS
ARDA ERDUT
515812
517389
517201
516437
ARDAYAVUl
514902
516097
ARDAÇETiNKAYA
ARTUN ONUKER
ARZIJALDEMIR
ARZU EMECEN
517413
514692
515107
AAZUGCflMEZ
513827
514894
513218
514038
514985
512893
517540
513228
515154
ARZU NESLlKAN AKGÜN
ARZU OOAR
ARZUlARAKCl
ARIFBABAVICIT
ARiF BILEN
ARiF $AVAŞ
ARIF ÇiNAR
ARiF çipiı
ARiFÖZSES
ASENAMiRACGÜRBÜZYALCIN
ASENAÇIGDEM $AHiN
ASENAILBILGEALYILMAZ
ASLIAeERER
ASLIAL..AN
ASLIALKAN
ASLI eilEKDEMiR
ASLI DAVARel
ASLI ERCAN
ASLiıRMAK BlRANel
ASLI KAZGAN
ASLI KIRr..'.ACI
ASLI KISACIK
ASLI MELISDAGASAN
ASLI NUR ALTINER
ASLI TURKOZEN
ASLIGÜLSARILI
ASLlHANAK
ASLIHANALIZ
ASLIHANAYKUT
ASLIHANFIDANCI
514000
5140155
515058
517092
5'4009
5'6414
513972
515766
515637
5148a8
5'445Q
5'472'
5'6576
514071
512896
517271
5170' 9
5176'9
515863
516584
5'4486
ÜNVAN i BRANS
YERLESTiRiLDIGi
i
28A!iustos20'4
14.43
~.5176
BıRiM
TABIP- YOK
47 AC;RIHAMUR TOPLUM sııC;L1C;1
MERKEZI
TABI? YOK
574 KAHRAMANMARAŞ1 NOLU AcIL SAGLlK f
UZMANTASip. ORTOPEDIVE TRAVMA. 948 ERZURUM PALANDöKEN DElıl.ET HASTAI
TABIp. YOK
1562 TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESI
TABlp- YOK
1475 RIZE GUNEYSUTENZiLE ERDOGANILC€
TABIp. YOK
114 sinls TATVAN TOPLUM sGLlGı MERKEZi
TABip. YOK
1086 ARDAlıAN DEVLET HAŞTANESI
TABlp - YOK
574 KAHRAMANMARAŞ, NOLUACiL SAGLlK f
TABIP - YOK
'222 ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANE
TABip. YOK
"82 DENiZLI ACıPAYAM DEVLET HASTANEsi
TABlp- YOK
,&16 ZONGULDAKKADıN DOOUM VE COCUK i
TABIp. YOK
KARABOKSAGLIK BAi<ANLlGIKARABÜK(
TABip. YOK
'435 MERSIN SILIFKE DEVLET HASTANESI
TABlp - YOK
'517 USAK DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
'446 MUŞBUlANıKDEVLET HASTANESi
x
TABip - YOK
279 MERSIN AYDINCIK TOPLUM SAGLlGı MER
TABlp- YOK
572 KAHRAMANMARAŞ2 NOLU ACIL sııGLlK f
UZMAN TABip. GOZ HASTAlıKLARı
769 BOLU KHBABANT illET BAYSIIL ÜNivER:
TABip. YOK
1387 KONYA EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTANl
TABiP. YOK
'258 GÜMÜŞHANEDEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
444 ERZURUM CATTOPLUM sııC;LlC;1MERKE:
UZMAN TABIp. DERI VE ZÜHREVI HAsı 704 VAN ERCiş DEVLET HASTANESI
TABlp - YOK
547ISTANSUL SILE' NOLU ACIL sııGLlK HıZ'"'
TABip. YOK
'667 AKSARAY ILAMBULANSSERVISI KOMUT
TABip. YOK
'04 HATAY YAYlADAGı TOPLUM sııGLlGI MEF
TABip. YOK
'26' HAKKARI DEVLET HASTANESi
X
TABip. YOK
'44' MUGLA MARMARiSOEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. TIBBı GENETiK
'618IsTANBULZEYNEPKAMiL KADıN VE COC
TABip - YOK
'310 IZMiRALIAGI\CEZA INFAZ KURUMLARı'
UZTMN TABIp. NÖROLOJi
933 KÜTAııYA DOÇDRMUSTAFA KAlEMLI TA x
TABiP. YOK
'248GiRESUN BULANCAKDEVLET HASTANE
TABip _YOK
'388 KONYA SEYHEKIMOEVLET HASTANESI
UZMIIN TABIp. KARDiYCWJI
667 SANLlURFA ViRIINSEHIR DEVLET HASTA! x
TABip - YOK
"65 CANAKKALEGELIBOlU DEVLET HASTAN
UZMANTABip. ENFEKSiyON HASTALIKI 7' 3 KONYA AKŞEHIR DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
'599 YOZGAT YERKÖYDEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
375 TEKIRDAGCERKEZKÖY TOPLUM SAGLlGı
UZMAN TABlp .IC HASTALIK~
795 AfYONKARAHISAR ŞUHUT DEVLET HAST
TABip. YOK
l"~
•••
0(;
448 ,RlURUM K6PRliKÖY ILÇE DEVLET HAS
TABIP.YOK.
~STANBULBEYKOZOEVLETHASTANESI
TABIP-YcH-ntılIP~,
~f1
7ERZURUMKARAYAZITOPLUMsııGLlGIM
x
TABIP.YOK
'IIlJ 1 ERZURUM OLUR ILCE DEVLET HASTANE
TABip _YOK '(e (le,.
RZiNpN TERCAN TOPLUM SAGLlGı ME
TABip. YOK Kilti% ~;.
'228 ERZURUM PAsiNLER ıBRAHiM HAKKı DE
UZMAN TABlp • ACI~,
596 ISTANBUL BAJooICELIEVLER
DEVLET HASTi
TABip.yOK
'5,osIIRTDEVLETHASTANESI
x
TABip. YOK
1537 SANlIURFA MEHMETAKIF INAN EGITiM
UZMAN TABIp. KADıN HASTALıKLARıV 860 VAN IPl'KYOLU KADıNDOOUM lif. COCUK
TABIp. YOK
83 AKSARAYMERKEZ TOPLUMSAGlIGI MER,
UZMAN TABip. RUH SAGUGI VE HASTI 1007 GAZIANTEP ŞEHiTKAMiL DEVLET HASU
TABiP- YOK
1343 KASTAMONUDR,MÜNiF iSLAMOOW DE'
TAB;P. YOK
104 HATAY YAYlAOAGı TOPLUM SAGLlGı MEF
TABip. YOK
1266 HATAY KADıN DüGUM VE ÇOCUKHAST!
TABip. YOK
1248 GIRESUN BULANCAK DEVLETHASTANE'
TABlp- YOK
450 ERZURUM OlTU TOPLUM SAGuGı MERKI
TABip. YOK./'1--\
1282 iSTANBUL FATIH SULTAN MEHMETEGiT
TABiP.YDK
f
i
tQ. V1403MALAlYADEVLETHASTANES;
TABip _YOK
i098 AYDIN KARACASU ILÇE DEI'tET HASTAI'-
me
it...
:L'1
UZMANTABip .iÜ!ST
ALıKLARI
TABip • YOK
UZMANTAB'P _
Sl ZiYOLOJI VE RE
UZlAAN TABIp. LE HEKIMllGI
760 BINGöL DEVLET HASTANESi
1375 KONYA BEYSEHiR DEVLET HASTANESi
62' ÇANKIRI ÇERKES DEVLET HASTmESI
615 YOZGAT SARAYKENT ILÇE DEVLET HAST
28Agustos2014
1443
sayfa 6176
lLLLIIiiILiI KATılıMCıNIN
ADI SOYADı
51])49
51:l898
515969
ASlli'lAN GEviK
A$Lli'!AN KARA
ASLlliAN KARADAl;
515059
ASliHAN TEViN
514558
ASLIHAN TUNCLAR
ASLlNURAKINel
514900 ASLINUR ARSLAN
5\3077
ASSOl.KAYNAR
516749 ASUMANDEMiRBUGA
515819 ASUMANOKUR
515751 ASYA EYLEM BOZTAŞ
516552
ASILEASLAN
515618 Aşjye BÜŞRACiMEN
514315 ATABEKAŞLAN
517466 ATAKANDOCAN
514513 ATAKANEMENGEN
517292 ATAKAN ÖZTURAN
517697 ATIKEBAHCIVAN
517159 ATiKE BURÇiN TEFON
513720 ATILLA HIKMET CilENGiR
515183
517132
ATilLAÇiFTÇi
514986
514491
ATiLLA $AHiN
ATiYE YILMAZ ÖlSAVRIIN
514171
AvBüKEUYAR
517379
514143
514841
513055
515872
516909
514988
514433
517611
513867
515045
AYSIKE YURDADo(;
AYCANBOlOK
AYlJINBOlKAYA
AYOINEROL
AYFEROKUMUŞ
AYFERYAVUZ
AYFER SEN
AYGOLELATAŞ
AYHAN ACAR
AYHANATIGAN
AYHANKOOKMAZ
516957
51;.492
AmAN TAS
AYHANIREM
515189
516762
517005
514399
515054
517442
514223
515155
516324
516893
515796
514565
513060
513527
517035
513706
5113840
514067
514409
513170
514208
515623
516235
513519
513925
AYKUT AlINAY
A'ı'KUT BAYSALoGLU
AYKUT DURAK
AYKUT HOŞCAN
AYKUIMEŞE
AYKUTPAMUKCU
AYKUT PaYAAZ
AYKUTTURHAN
AYKUT ULUSAN
AYKUTUYAR
AYKUTŞENEl
AYL.MJ..ACAM
AyliN ASA
AYl.iN DAYAN
AyliNGöKŞEN
AyLIN GüNGÖR
AYLINKURTALI
AYNUR seVGI ARSLAN
AYSElATAK
AYSU SINEMKOC
AY$U YEŞiM TUCAN
AYSUNDAYLAK
AYSUN GURBÜZCAN
AYSUN TURAN
AYSUN YUCEl.
ONVAN i BRANS~'""To' •
YERLESTIRiL.DiGi
BIRIM
rili
TABip. YOK
1549 TEKiRDAG CERKEZKOYDEVLET KASTAI
TABip. YOK
1030 ADANA DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
62 HAKKARiŞEMDINU TOPLUM SAGLlGI MERI
UZMAN TABlp .ADLI TIP
1664 T,C ADAlET BAKANllGI ARDAlıANAOLI
TABlp- YOK
1285ISTMlBUL BAKıRKÖYDR,SADI KONUK Ei
TABip. YOK
1055AGRI PATNOS DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1061 AASARAYORTAKÖYDEVLET HASTANES
TABlp- YOK
98 VAN TUŞ8A TOPLUM SAGLlGI MERKEZI
UZMANTABiP. ÇOCUK SAGLlGI \LE HM 688 RiZE DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1501 $AMSUN KAVAK DEVLET HASTANESI
TABlp- YOK
1535 ŞANLIURFA COCUK KASTALIKlARI HAsı
TABip. YOK
527 DiYARBAAIR LL AMBULANS SERViSI KOML
TABlp- YOK
12(l5 HATAY ANTAKYADEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1209 EDIRNE UZlJNKöPRU DEVlET HASTANE
TABIp. YOK
1542 ŞANLIURFA VlRANSEHiR DEVLET HASTI
TABlp _YOK
1370 KOCAEli iZMIT SEı<AO€VlET HASTANE:
UZMAN TABIp. KULAK BURUNBoGAZ i 001 ı<AKRAMANMARASAFşIN DE'd.ET HAST~
TABip. YOK
219 ı<ASTAMONUPINARBAŞITOPLUM SAGLlG
TAB!P. YO"
1353 ı<AYSERIYEşILHlSARiLÇE DEVlET HAS'
TABip _YO"
1186 DENIZl.I eiVRIL DEVLET HASTANESi
TABip _YOK
357 ŞANLIURFABOZOVA TOPLUM SAGl.IGI ME
TABip. YOK
329 SAMSUNVEziRKöPRÜTOP1.UM SAGlIGII
UlMAN TABip. RADYASYONONKOLOJI 966 ELAZIG EGiTiM VE ARAŞTIRMAHASTANE:
TABip. YOK
431 ELAZIG MERKEZTOPLUMSAGlIGı MERKI
TABiP. YOK
1322 KAHRAMANMAAAşeAGLAYANCERIT ILÇ
TABip. YOK
16OolZONGUL.DAJ<
GöKCEBEY iLÇE DEVlET H
TABlp _YOK
366 ŞANLIURFA SURUC TOPLUM SACLlGI ME,
TABip. YOK
359SANlIURFA EVYüeiYE TOPL.UMSAGLlGI'
UZMAN TABIp. KADıN HASTALıKLARıV 851 KiLIS DEVlET HASTMIESi
TABIp. YOK
1510 SIIRT DEVLET HASTANESi
TABlp _YOK
1374 KONYA AKSEHIR DEVLET HASTMIESI
TABiP. YOK
1424 MARDiN MIDYAT DEVLET HASTANESI
TABlp- YOK
1280 ISPARTA YALVAC DEVLET fiASTANESI
TABip. YOK
53AGRI MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKHi
UZMAN TABIp. ACIl. TIP
592 SARTıN DEVLET HASTANESi
TASlp- YOK
l000AKSARAY DEVLET HASTANESI
TABlp- YOK
195 ı<AfiRAMANMARA$ NURHAK IıÇE DEVLEl
TABip. YO'İ,'TINOAG
~OTERt
Vfıli.lJRZURUM NENEHATUN KADıN OOOUM i
TABip. YOK
llüsefiı'l
NOl 1332 KARAMAN DEVLET HASTANESI
TABI? YOK
etkılı VAf.JGÜRPıNAR TOP1.UMSA(jLlGı MERKEZ
ne İmı,,"1/.
TABlp YOK ~tTrie
.. B
'AAıllljWvAN
BASKALEDEVLET HASTANESI
_
TABlp.yOK
1425 MARDIN NUSAYBIN OEVLET HASTANESI
TABIP. YOK •
, ~
1335 KARS SARlı<AMISDEVLETHASTANESI
TABlp YOK
t,. 1583 VAN ERCIŞ DEVlET HASTANESI
TABip.yOK
"- ••.,
'63AGRITASUÇAYTOP1.UMSAGLlGIMERKEZ
TABlp _YOK
1235 ESKIŞEHiR SIVllIHiSAR DEVLET HASTM
TABIp. YOK
340 SiNoPDURAGJı.tj TOPLUM SAGLlGI MERK
TABip _YOK
1457 NIGDE DEVlET HASTANESi
TABip. YOK
206 KARSı<AGIZMAjIJToPLUM SA(jLlGI MERK'
TABip. YOK
517 BIl.ECiK 1 NOLU ACILSAGL.IK HiZMETLER
TABIp. YOK
1156 BURSADEVLET HASTANESI
TABiP. YOK
1436 MERSiN TARSUS DEVLET HASTANESI
TAB!P _YOK
1168 ÇANAKKALEDEVlET HASTANESI
TABip. YOK
1487 SAKARYA KARASU DEVLETHASTANESI
UZMAN TABIp. SPoo.HEKiMLiGi
1021 ESKişEHiR YUNUS EMRE DEVlET HAST
UZMAN TABip. AIl.E HEKiMLiGI
609 CAf.JKIRIKURSUNL.UIL.CEDEVLET HAST~
TABIP- YOK
/'
1206 DÜZCE ATATURK DEVLET HASTANESI
TABIP. YOK
1454 NEVŞEHIR ÜRGÜP DEVLET HASTANESI
TABIp- YOK
{\
/"'ı
1349 ı<AYSERIEGITiM VE ARAŞTıRflA HASTAI
TABI? YOK
i
1BAOIYAMANKAHTA ToPLUM SAGuGı MERK
TABiP. YOK
1292IsTANBUlESENYURT DEVLETHASTANE
TABlp _YOK
22 ÇANAKKALECAN ToPLUM SAGLlGI MERKE
X
X
X
X
X
M<¥I
ı'''' '
.!;<,
v/i
,~t
r.::..
x
X
Kg
ııamı
515703
517124
51S066
513268
514245
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
516352
514187
51562S
AYTAÇ CANDEMiR
A'ı'TACGöKTUG
A'ı'TACPOlAl
AYfEKiNDiKiC!
AYTEN GÜI£C
AYTEN ÇAVUŞ
AYCAALTINKAYA
AYCAARSLAN
AVÇAGUNOUZ
AYCA MiRAY AlıNCA
512915
AYGASARICi\.
51S;.Bı
518169
513367 AYÇAÇElIKMAKAS
515100 AV$EAKINCI
517137 AYSERAŞTEP!'.
515191 AYŞEBEGÜMARSLAN
512929 AYŞE BELEv1
516543 AV$ESEl1JlALBAYRAK
5146SB AYse BETUl USLU
516115 AYŞEBILGEN
513409 AYŞEDEMiRei
516256 AYşe DÜZGüN
515429
AYSEoiL.ARA,
MI$IRLloGLU
514470
AYSEECE ÇALı
516927
515464
515000
516551
513388
513514
AYŞEELVEROl
AYŞEFLJSUNTATLI
AYŞEGAMZEŞAHiN
AYŞEGÜLKESKIN
AYŞEGULSAT~
AYŞE GÜLSÜN AKSÜL
515085 AV& HANDEKoÇ
513Wl
515947
514494
51641S
516038
517475
513518
513896
517462
515493
512969
513242
5'$65
513446
5'3466
5'8201
5'4057
5'5371
5'0616
5'3075
5'4606
514893
5'6161
5'6710
516993
517658
515737
AYSEHORAZ
AYŞE HOMEYM AKYUREK
AYŞEHilAY iNAN
AYŞEIŞIK
AYŞE KESER
AYŞE KEVSER AKAR
AYŞEKOCAK
AYŞEKÖROO-U
AYŞE KÜBRA BILIM
AYŞEMERT
AYŞEMERVEAYllOGAN
AYŞENURBABAOGLAN
AYŞENURDEMIRGOZ
AYŞENURYÜCE
AYŞENURÇÜMEN
AYŞESEVGIBAL
AYŞESUNGUR
AYŞETAŞ
AYŞETEKiN
AYŞETUNCER
AYŞEUZUN
AYŞEUIWRUMYÜCEMEN
AYŞEYASEMiNÖZGm
AYŞEYILKINÇ
AYŞEÇAKıL
AYŞECASLAÖZMERT
AYŞEÇETiN
5129:>8 AYsı:::ÇiTiLDoGAN
5'612'
AYŞEOOEMIŞ
515578 AYŞEÖNGÜN
517010 AYŞEOZDAL
514766 AYŞEÖZGEALTIN
. 0t1YtN iBRAN~~
23346'
,,
28AOustos20'4 '443
Sayfa 7176
YERLESTiRlLDIGI BiRiM
TABip. YOK
1003AMASYATC SAGLlKBAKllNlIGI- NMS
UZMANTABlp- COCUKSAGlIGIVE HA~ 693YOZGATYERKÖYDE\II.ETHASTANESI
UZMANTABip • ANESTEZiYOLOıiVE R. fi.39YOZGATYERKÖYDEVLETHASTANESi
TABip. YOK
'540 $ANLıURFASiVEREKDE\II.ETHASTmE: x
UZMANTABi? ÇOCUKSAGLlGIVE fW 674ARTV1NDEVLETHASTANESI
TABip- YOK
1356KIRKLARElılÜLEBURGAZDEVLETHAS'
UZMANTABip. NÖROlOJI
938
ERCISDEVLETHASTmESi
x
TASip • YOK
'275 lOOIRTUZLUCAIıÇE OE\II.ETHASTANE x
TABlp- YOK
'85 BURSAQ'l.HANGAZITOPLUMSAGLIGIME
TABip. YOK
1357KIRKLARElıDE\II.ETHASTANESI
TABlp- YOK
'451 MUŞVARTODE\II.ETHASTANESI
X
TABIp. YOK
'5'4 SiNOPBOYABAT75YIL DEVLETHASTAN
UZMANTABIp. ÇOCUKSAGLIGIVE HA! 690ŞIRNAKCIzRE DRSELAHAnlN CIZRELI( x
TABlp- YOK
'489 $AAAAYAKOCAALIilÇE DEVLETHASTA
TABip. YOK
'593 YOZGATÇEKEREKDEVLETIiASTANESI
TAIlip. YOK
'442 MUGLATÇSAGLIK BAKANııGIMUGLASi
TABip. YOK
1291ISTANBULESENLERKADıNDOOUMVE <
TABlp- YOK
1357KıRKLAREliDEVLETHASTmESI
TABlp- YOK
1324KAHRAMANMARAS
DRSUREVYAADAN~
UZMANTABip. TIBBıONKOLOJi
'62£ BATMIINBöLGEDEVLETHASTANEŞI
TAIlip. YOK
'90 KAHRAMANMARAŞANDıRıN
TOPlUM SA(
TABip. YOK
'22 ARDAHANHALKSAGLlGIMÜDÜRLÜGÜ
X
TABlp- YOK
'3Ql iSTANBULMALTEPEDEVLETHASTANES
TABlp- YOK
'453 NEVŞEHIRDEVLETHASTANESi
TABip. YOK
mı KAHRAMmMARAşANOıRıNILCEDEVLE
TAIlip. YOK
353SIVASŞARKıSLATOPLUMSAGlIGı MERK!
TABI? YOK
1083ANTALYAMllNAVGATDEVLETHASTANE
TABlp- YOK
240Kilis MERKEZTOPLUMSAGUGIMERKEZ
UZMANTABi?.AILE HEKiMılGI
503TUNCELIMAZGIRTILÇEDE\II.ETHASTAN
TABip. YOK
1449MUSMALAZGiRTDE\II.ETHASTANESI
TABlp- YOK
1'46 BURSAGEMliK MUAMMERAGIMDEVIE
TABIp. YOK
1054AGRIDEVLETHASTANESI
x
TABip. YOK
1028ADANAKADıNDoGUMVE ÇOCUKHASTJ
UZMANTASip ACil TIP
595iSTANBULARNAVUTKÖYDEVLETHASTA!
TABIp- YOK
1322KAHRAMANMARASCAGLAYANCERIT
iL<
TABIp. YOK
t45ZONGVLDAAMERKEZTOPlUM SAGLlGI~
TABip. YOK
3s3TEKiRDAG$MAYTOPLUM SAGLISIMERI
UZMANTABip. RUH$AGLlGIVE HASTt 10'3 SIVASDEVlET HASTANESI
TABIp. YOK
1403MALATYADEVLETHASTANESI
TABiP. YOK
124DGAZiANTEPNURDAGIILCEDEVLETliAS
TAB:P-YOK
'2111HAKKARIDEVlETHASTANESI
x
TASip. YOK
'395 KClTAHYADOCDR iSMAILKAR.AKUYU
Sı
TABlp- YOK
247KOCAEliKANDIRATOPLUMSAGLlGIMER
TABip. YOK
37' ŞIRNAKIDILTOPLUMSAGLlGIMERKEZI
TABIp- YOK
1$S TRABZONOF DEVLETHASTANESI
UZMANTM.~fW:~IRNAKCIZRE
DRBELAHATTiNCIZRElI( x
TASIp. YOK
Hüseyin 'jENOL
14'3 MANiSASELENDIILÇEDEVLETHASTANI
TABip. YOK Yerine İf!'
Yetkili 140ZONGVLOAKOEVREKTOPLUMSAGLIGII!
UZfWl TA~t
F
-Ii ij4S'tAUru~GAZIANTEPCENGiZGÖKCEK KADıNHAS1
TABIP. YOK
~~.
1402MAl:ATYAPOTURGEDEVLETIiASTANH
TABip. YOK
-\lo
1258GÜMÜŞHANEDEVlET HASTANESi
TABIp. YOK
i \ ,440MUGLAKÖYCEGIZDEVLETHASTANESI
TABlp.yOK
',' _
t4"MANiSASALiHLiDEVLETHASTANESi
TABIp. YOK
11399 MALATYADARENDEHULUsi EFENDIDE
TABlp_YOK
•.•••","
15'5 SINOPDURAG.AN
DEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1334KARSDEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1286iSTANBULBAŞAKŞEHiRDEVLETHASTA!
UZMANTASip. KADıNHASTALıKLARı
V s63YOZGATSORGUNDEVLETHASTANESi
TASip. YOK
/469 GiRESUNALUCRATOPLUMSAGLlGıMER
TABip.YOK
~
V '598YOZGAT$ARlKAYADEVLETHASTmESI
TABIp. YOK
'328 KARABUKSAGLlK8AKANLlGlKARABÜKl
TABip.YOK
'
,101J8ALIKESIRGC:ıNENDEVLETHASTANESI
vm
~,J
i- tl
r,."
.ı.
Ir\.i J-,r
'1/
1.9233461
KATıLıMCıNIN ADI SOYAOI
514763
515787
515811
516151
512952
515102
515791
516910
515442
513889
514368
517582
515770
515432
515642
513226
515321
513616
516412
516131
517125
514037
513297
513391
513805
514218
514812
514439
516621
515918
517346
515570
514815
513871
514723
516853
513026
514580
514990
513292
516830
,mo<
515948
513897
516246
515331
51S307
513800
513257
514386
515887
513763
512932
517523
516641
516390
515540
512982
518975
515171
513525
512854
AYŞE OZGUR
AYŞE OZT1JRK
AYŞE IREMOf.MiRTOLA
AYŞE ŞENGÜN
AYŞE SULE $AHAN
AYŞEGüL AKÇELI
AYŞEGlJLARıK
AVŞEGÜLEVREN
AYŞEGÜLHÜLAKÜ
AYŞEGULKURT
AVŞEGüL KORmu
AYŞEGUL ÇiNAR
AYŞEGÜLOıeAN
AYŞEGüL OZGENÇ
AYŞEGÜLSIMŞEK
AYSEN SUMRU KAVURT
AYŞENURAKÇAY
AYSENUR ARSlAN
AYSENUR CEREN ERDEM
AYŞENUR DUMAN
AYŞENUR FELEKoGLU
AYŞENUR GULLÜ
AYŞENURMERVE SÖNMEZ
AYŞENURSARıKAYA
AYŞENUR ÇAKıÇı
AYŞENUR ÇıRA/(
AYŞENUR ÖZTüRK
AYŞENUR ÜRER
AZER KAAAKOYUNLU
AZiZ HÜSEYIN BAYSA
AZIZNIlAM
AZIZ CEviK
AZIZE UÇAR
AÇELYA GOKDENIZ
AGAH YENiçERi
ASiR EREN SEVEN
BAKAOIRKARTAL
E!AKAOIRKEPÇEoGLU
BAHADIR çiFTÇi
BAJ-IAOIRÖZELBAYKAL
BAJ;ADIRUlULMEl
BAHARATABEYOCLU
BAJ;ARATASOY
BAKAR UNLÜ
8AJ-IRIYEDELIGÖl
BAHTIYARAli MUTLU
""
"""""
BANUSARIGÜL
$ANUYILMAZ
BANUYIGiT
BANUOZATA
BARAN MOUAVELioGLU
BARANÇANKAYA
BARANSELÇiNAR
BARI$ACAR
BARI$ ASl..AI'oGLU
BARI$AGAR
BARI$ CAN KUZUCA
BARI$DOGAN
BARI$ERTUNC
$ARI$GÜNDOGDU
BARIŞSALıK
ONVAN i BRANS.
26AQuslos2014 14.43
5ayfa 6176
YERLESTiRILOıGI BIRIM
.
TAB-P- YOK
1147 BURSAINEGÖl. DEIilET HASTANESI
TABip. YOK
1045AFYONKARAKISAR DEVLET HASTANESi
TABip. YOK
1563 TOKAT ılLE DEVLET KASTANESi
TABI? YOK
1545 $IRNAK IDiL DEVLET HASTANESI
TABlp- YOK
1263 KAK,KARlvÜKSEKOVADEIilET HASTAN!
TABIp. YOK
1448 MUSKORKUT IıÇE DEIilETHASTANESI
TABip. YOK
1509 siiRT KURTALAN DEIilET HASTANESI
TABlp - YOK
1389 KONYANUMUNE KASTANESI
TABip . VOK
442 ERZURUMAWJ,.E ToPLUM $AI'>LlI'>III.Ef
TABI? - YOK
1535 $ANLlURFA ÇOCUK KASTALIKlARI HAS",
UZMANTABlp • ANESTEZiYOlOJI VE RE &38 TOKATTURKAL DEVLET HASTANESI
TABi? YOK
1285 iSTANBUL BAKıRKÖYDRSADI KONUK Ei
TABlp - YOK
1144 BURDUR DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
55 ÇOR\JMAU.CA TOPLUM $A(;LIOI MERKEZI
TABip. YOK
531 GAZIANTEP 4 NOLUACIL $AOLIK HIZMETI
UZIIAN TABIp. NEONATOLOJI
921 MUŞ DEVLET HASTANESI
TABip _YOK
1249 GiRESUN DERELI iLCE DEIilET HASTA~
TABip. YOK
1309 iSTANBUL ÜSKÜDAR DEVLET KASTANE:
TABip. YOK
1537 ŞANLIURFA MEKMET AKIF INAN EGiTiM
TABip. YOK
1370 KOCAELI iZMIT SEKA DE\IlET KASTANE:
TABiP. YOK
1483 SJ.AAR,YATOYOTASAACIL YARDIM KASTABip. YOK
1070 ANKARA KIZILCAJ-IAMAMDEIilET KAST~
TABI?- YOK
1102 BALIKESıR BANDIRMA DEIilET HASTANE
TABlp- YOK
1155 BURSA ÇEKIRGEDEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1594 YOZGAT DEIilET HASTANESI
TABip. YOK
1178 CORUM MECITÖZÜ ILCE DEVLET HASTı
TABI?- YOK
1506 ZONGULDAK KADıN OOOUM VE COCUK i
TABlp-yOK
1137 BiTLIs MUTKi ILÇE DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1585 VAN E(';ITiM VE ARASTIRMAHASTANESi
TABi? YOK
1369 KOCAELI DEVlET KASTANESI
TABlp _YOK
1078ANTALYA FiNiKE DEVLET HASTANESI
TABip. VOK
365 $ANlıURFA SIVEREKToPLUM SAGLıGı MI
TABi? YOK
1403 MALATYA DEIilET HASTANESi
TABlp _YOK
1596 YOZGAT SARıKAYADEVLET HASTANESI
TABIP _YOK
1320 !<.AI1RAMANMARA$MşIN DE\IlET HAST
TABIP _YOK
587 VAN ILAMBUl.AI'JSSERViSi KOMUTAKON
TABip. YOK
67 ÇORUM ISKiLiPTOPLUM $AGLlGI MERKEZ
TABip. YOK
1307 iSTANBUL ÜMRANIYE EOITIM VE ARASTI
UZMANTABlp-ANESTEZiYOLOJI YE RE 82511'>DIRDEVLET KASTANESI
TABip. YOK
1436 MERSiN TARSUS DEVLET HASTANESi
TABi? _YOK
1457 NII'>DEDEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1481 ORDU TC $AOLlK BAKANllGIORDU ÜN
TABi? • YOK
1549 TEKiRDAI'~CERKEZKÖY DEVLET HASTAI
TABIp. YOK
197KAHRAMAJ',JMARAS
TüRKmu TOPLUM <
TABlp- YOK
1476 RIZE DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
31O~IYE
HASANBEVLITOPLUM SAI'>LII'>
TABip- YOK.
1594 YOZGAT DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
~~
l003AMASYA T.C_SAGLlK BAKANUGı .MlıAS
UZMANTABlp ~FROL'
916 VOZGAT DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK~"
•. ~
1293 iSTANBUL EyıJP DEIilET HASTAAESI
TABIP. YOK ••••
~ veddTAABUL
KAGITHAAETOPLUM SAGUGI r
TABlp YOK -."
t<~' 1449MUSMAWGiRTOE\IlETKASTANESI
TABIP YO~ı.: ,-'.,
\:.iW25ADANA KOlAN DEIilET HASTANESI
TABIp. YOK
ıl.TANSUL
YAKACIK OOOUM VE COCUK i
TABi? YOK
1366 KOCAELIDILOVASI DEVLET KASTANESI
TAB:P _YOK
1202 DlYARBAKIR SILVAN DRYUSUF AZIZo(;
TABip. YOK
1243 GAZIANTEP25 ARALIK DEVLET KASTAAI
TABIP.YOK
J'"VL
~
~SIRNAKCIZRE
DRSEl.AHAniNCIZREL;
TABip. YOK i
/
77
IP£KYOLU TOPLUM SAOLIOIMERKEZI
UZMAJ',J
TABlp - ENFEKSiyON HASTALIKI 710 BiTLIS DEVLET HASTANESI
UZMANTABip- RO~\JI
994 MARDIN DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
"y /
1192 DiYARBAKıR BISMIL DEVLET HASTANES
vm
X
X
x
x
x
Kg233461
KATILIMetNIN ADI SOYADı
0N.vAN iBRANS
~".;;.
YERLESTIRllDiGI
28Ajiuslos2014 1443
sayfa: 9176
BiRiM
BARIŞYILDIZ
TABip. YOK
1195DIYARBAKıRDiCLEDEVl.ETHASTANESI
BATUHANBASPıNAR
TABlp- YOK
1581VANeALDIRIINDEVl.ETHASTANESI
X
BAYRAMÖZTüRK
TABI? YOK
284MUŞBULANıKTOPLUMSAGLlGIMERKEZI
BASAKASLITORU
TABIp. YOK
lZ77ISPARTADEVLETHASTANESi
BASAKBCt.AYIR
UZMANTABIp. ie HASTAlıKLARı
830TOKATALMUSILÇEDEVLETHASTANESI
BASAKDEMiR
TABIp. YOK
1216ERZiNCANSAGı.IKBAKANllGIERZINCAt
BASAKERDEMLI
GÜRSEL
UZMANTASIp. RADYetOJi
975 ÇORUMIv<CA DEVl.ETHASTANEsl
BASAKTOPTAS
TABlp- YOK
1243GAZIANTEP25ARALIKDEVl.ETHASTANI
BASAKÖZKARA
TABIP. YOK
1389KOOYANUMUNEHASTANESI
BASAKOZKURT
TABlp- YOK
4ADANAKOl.ANTOPLUMSAGLlGIMERKEZI
BEDRh'EACIKGÖZ
TABIp. YOK
1544ŞIRNAKCIZRE OR.SELAHAnINCIZREli x
BEDRIYEGIZEMHACIMUSTAFACTABIp. YOK
460GAZiANTEPAR.ABAN
TOP\.UMSAGuGI ML
SEDIADUT
TABIp. YOK
78HATAYDEFNETOPLUMSAGuGI MERKEZi
BEDIASULTANÖfIIAL
TABIp. YOK
1Z48GIRESUNSiJ'l.AIIJCAK
DEVl.ETHASTANE:
BEDIRHANTARHAN
TABip. YOK
1511SIIRTKADıNDoGUMVE COCUKHASTAL X
BEGUMBARIS
TABIp. YOK
1102BALIKESıRBANDIRMADEVlETHASTANl
BEGüMBAŞLı
TABlp- YOK
1357KIRKLARELıDEVlET HASTANESI
BEGUMBILDIRCIN
TAB:P. YOK
361ŞANLIURFAHALILIYE
TOPLUMSAGLlGIM
BEGUMKILlC
TABIp. YOK
135TKIRKLARELıDEVLETHASTANESI
BEGÜMMURT
TABIp. YOK
1Z70HATAYıSKENDERUNDEVl.ETHASTANE
BEGÜMYAVAŞCAOGW
TABip. YOK
1D68ANKARAELMADAGDR,HULUSIALATASi
BEHZATTÜlÜN
UZMANTABIp. KALPVE DAMARCERRı 864AKSARAYDEVl.ETHASTANESI
BEHIYEHILALACIKGÖZ
TABIp. YOK
1436MUGLADALAMANDEVLETHASTANESI
BEHIYEKAYA
TABIp. YOK
1501SiiRTBAYKANDEVLETHASTANESi
X
BEKTAŞVELIKAYA
UZMANTABip. KUlAK BURUNBcGAlI 905MUSDEVl.ETHASTANESI
BEKiRBEK
TABIp. YIft;
1170ÇANKIRIÇERKESDEVl.ETHASTANESI
BEKIRBILGI
UZMANTABip. KULAKBURUNBOGAZI 909 $ANLıURFASURUÇDEVl.ETHASTANESI
BEKIRKARA
TABip. YOK
348SfvAS GöLOVAiLCEDEVlET HASTANESI
BEKiRKARAGÖZ
TABIp. YOK
1334KARSDEVl.ETHASTANESi
BEKIRYiGITDEVELI
TABip. YOK
4$1GAZIANTEPISLAHIYETOPLUM$AGLlGIM
BELMAHAllLoGLU
UZMANTABIp. COCUKENDOKRINOLo.652DIYARBAKıRÇOCUKHASTAlıKLARıHAST
BELMAY£SiL/lDAYAGBASAN UZMANTABip.Iç HASTALıKLARı
797ANTALYAAKSEKiILÇEDEVl.ETHASTANE
BELlz ÇAMUR
TAEIp. YOK
1529ŞANLlURFAAKÇAKALE
DEVl.ETHASTAN X
BENANKAHRAMAN
TABlp • YOK
1296ıSTANBULKARTAL DRLÜTFi KIRDAREC
BENGÜARAl
TABip- YOK
587VANil AMBUI..ANSSERVisi
KOMUTAKON
BENGÜERKUL
TABip. YOK
1529SANLlURFAAKCAKAl.EDEVLETHASTAN X
BENGÜGÜRÜNLÜmu
TABIp. YOK
1320KAHRMWIMARAŞAFŞINDEVl.ETHAST
BENGUMUTLU
TABip. YOK
LZ53GiRESUNKADıNDOGUMVE ÇOCI.IKHA,
BENSUASKAR
TABIp. YOK
1535ŞANLIURFAÇOCUKHASTALıKLARıHAS'
BENiZiREMERSOY
TABIp. YOK
1585VANEGiTIMYE ARASTIRMAHASTANESI
TABip. YOK
1246GAliANTEP ŞEHITKJIJ,liLDEVLET
HASTA
;';000 BERAATMUSTAFAOZEL
TABip. YOK
4\12GAZiANTEPKARKAMISTOPLUMSAGLlGıı
515166 BERATCELlLDoGAN
TABip. YOK
148gŞAKARYAKOCAALIILÇE
DEVl.ETHASTA
517287 BERATFURKANCAYIR
TABip. YIft;
11;0 BUR$AMUDANYASAliYE RÜşTü DEVI.
516095 BERFiNAPARI
TABIp. YOK
1343KASTAMONUDRMÜNIF iSLAMoGLUDE'
515554 BERGENGENe
BERKGOOEPE
UZMANTABIp.
GENELCERRAHi
740CANKIRIÇERKESDEVl.ET
HASTANESI
516290
BERKAN
AKTUG
TABIp.
YOK
141$MANiSAMERKEZEFENDi
DEVl.ETHASTI
514046
TABIp. Y~~
~
1520StvASGEMEREKILÇEDEVl.ETHASTANE
515405 BERKANAKÇAKAYA
BERKAN
KARDAŞ
TABIp.
Y.
'l.\
..
",
£K\ıJi410
ÇlSMANIYEDUzlçl DEVLETHASTANESI
517459
BERKAY
AKTAY
TABIp.
0:'
~S;,.
1407~NiSA
DEMıRCıDEVl.ETHASTANESI
515419
BERKAY
VAı-£APOGLU
TABiP~~O
~~..
'Ei'
'0t\<.i\i
1008.
TViNBOReKADEVl.ETHASTANESI
515676
T~P. 'wl< •• ~
.
11>utA302i
ANBULSILlVRI PROFDRNECMIAYAI
513270 BERKAYUNLCt
BERNAGENCEL
TABIp.
YOK';/ef
•.
•_
1260HAKKARI
CUKURCAILÇEDEVlET HASTı X
514406
BERNAKARABULUT
TABiP.~I.'\O:
."
_
1226ERZURUMOLTU
DEVLETHASTANESI
515266
BERNAZEYNEP
AYYILDIZ
TABip.
YOK.~
1220ERZURUMÇATILÇEDEVLETHASTANE,
X
515823
BERNACELlK
TABip.
YOK
l0aZANTALYAKUMLUCADEVl.ETHASTANES
514509
TABIp. YOK
1312KOCAELIKAAAMÜRSELDEVl.ETHASTM
515250 BERRAKSEBiLAYDIN
BERRiNBENLıYAVUZ
UlMAN
TABI?RADYASYON
()Io:l(OLOJIgı)7iSTANBULSAGLlKBAKANllGIISTANBUL'
51499T
TABIp. YOK
t?'
14600RDU DEVlET HASTANESI
513186 BERiM KAVAl
BERiLBAYRAKTAR
TABIP.YOK
Q
1517U$AKDEVl.ETHASTANESI
513783
BERILiSERI
TABip.yOK
1160eANAKKALEAYVACIKDEVl.ETI'IASTANE
515416
BESTE
OlLAEREN
TABi?
YOK
v
524DENiZLI1NOLUAcIL $AGLlKHIZMETLER
515020
515065
518220
513563
514593
514505
514243
513011
516447
517298
516633
515921
517115
513719
515236
518222
514105
513014
516884
513708
5151)12
513961
513349
517461
518211
516367
5176G6
514280
517233
515745
513196
515925
516351
513663
513666
517246
515235
513477
512922
513615
515848
'0/ /
ıM
~
Kg
liLLLLLIiLILII
515346
514560
516092
514516
514848
",m.
514212
51$21
513954
513650
515314
517215
514426
516022
514335
513370
513556
5\4614
514704
517688
511336
615342
514194
516299
517267
515596
517070
615355
514781
514032
515037
517085
513498
517625
515701
515591
516716
517205
W,86t
513336
516714
514945
515141
515978
515781
513016
5128\14
513936
514298
516271
514850
513153
517353
515979
515746
516935
513102
514157
514592
515498
516969
517394
KATIUMCININ ADI SOYADı
BESTE NiGAR GÖK
BET0LAKBAY
BETULAKGUN
BEniı AKSOY
BETULNACA
BHOLALTINTAŞ
BETÜL ASLAN
BETULBENAS
BETUL CANSE\lER
BETUl CENGiZ
BETÜlER~N
BElÜL EVRAN
BETÜI. GÜNDUZ
BETUL KARGI
BETUl KAYACı
BETÜl KIRMvoGlU
BElÜL KÜTÜKoGW
BETUL MAciT
BETÜl OKUR
BETOLSARITAS
BElÜLMYAN
BETUL MYIN
BETUl SÜMHI
BETÜl TOPAL
BElÜL UGURW
BElÜl YAVlJZASLANoGLU
BETUL CETIN
BElÜl ÖZCAN
BEYDA GÜlER
BEYTULLAH GÜNER
BEYZAAKALIN
BEYZAAYGUN
BEYZABiRSEN BEKCI
BEYZA URGAN
BORAASLAN
BUKET AYDIN
BUKET DAGGÖREN
BUKET DURSUN
BUKET ERD()(;AN
BUKET CAM
BUKET ÜNER
BURAKALTUNPAK
BURAK ARSlAN
BURAK ATLAS
BUAAKAY
BURAKAYDIN
BURAK BAŞER
BURAK CESUR
BURAKDEDE
BURAK DEMiRDELEN
BURAKEKIN DALBAYRAK
BURAK EMRE GILlK
BURAK ERBAOCI
BURAK GUREl
BUAAK KARDEŞLER
BUAAK KAYA
BURAK KUTLU
BURAK NALBANT
BURAK OLCAY GÜLER
BURAKOLGUN
BUAAK SARıLAA
BURAKTANRIVERDI
23346\
28 A\lustos 2014
1443
Sayf~ 10176
YERLESnRILDiGi a,RiM
ONVANi BRANS
1453 NEVŞEHIR DE\IlEl HASTANESI
TABlp.yOK
1557 TOKAT ALMUS iLCE DE\IlET HAST ANES
TABip.yOK
1577 UŞAK DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1086 ARDAHAN DEVLET HA$T ANESI
TABlp.yOK
1575 UŞAK SANAl DEVlET HASTANESI
TABiP. YOK
1396 KÜTAHYA Doç,ORMUSTAFA KAlEMli T.
TABIp. YOK
ı461 S/1J',AAYA YENiKENT DEVLET HASTANE,
TA8iP.YOK
ı 594 YOZGATDEVLET HASTANESI
TABlp.yOK
ı 025 ADANıI. KDZAN DEVLET KASTANESI
TABiP. YOK
1186 DENiZli ÇIVRIL DEVLET HASTANESI
TABip - YOK
1374 KONYAAKSEHiR OEVLET HASTANESI
TABlp.YDK
ı6ı OKILIs DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. TIBBı BiYOKiMYA
ı401 MALATYA HEKIMHAN DEVLET HASTANE
TABip.yOK
227 KAYSERi TOMARZA TOPlUM MCiLlGı MEI
TASlp.yOK
1178 ÇORUM MECIT6zU iLCE DEVlET KAST,
TABlp - YOK
ı 370 KOCAELIıZMiT SEKA DEVLET HASTANE:
TABip. YOK
211 KASTAMONUARAÇ TOPlUM MGLlCiI ME!
TABIp. YOK
127 ISTANBUL KACiITHANE TOPLUM SAGLlGıı
TABip. YOK
S071sTANBUL BAŞAKSEHiR 1 NOLU AciL SA~
TAElp-yOK
234 KIRKLARElIlUl.EBURGAZ
TOPLUM SACiL
TABlp.yOK
ı 555 TEKIRDAG DEVlET HASTANESI
TABip. YOK
1279 ISPARTA SARKlKARAAGAC DRSA,DEnir
TABip. YOK
1217 ERZiNCAN REFAHIYE DR,FAHREniN U(
TABI?- YOK
588 ZONGULDAK EREGLI ı NOLU ACIL SACiw
TABIp. YOK
ı473 RiZE ÇAYEli ISHAKoGLU DEVlET HAST
TABip. YOK
m ISTANBUL PENDiK TOPlUM SAGLlGı MER
TAElp - YOK
m, KAHRA',IANMARASANDIRIN [LCE CEVLE
TABlp.yOK
2il AFYONKARAHiSAR DAZKIRIILÇE DEVLET i
TABlp.yOK
ı 146 BURSA GEMLIK MUA'~MER AGIM DEVLE
TABip. YOK
553 ISTANBUL SULTANBEYLI ı NOLU ACIL SAL
TABip. YOK
14B7 SAKARYA KARASU DEVLET HASTANESi
TABip- YOK
B041sTANBUL SUlTANBEYli TACIRLER EGI1
TAElp.yOK
ı ı 30 BiNGÖl KADıN DOGUM VE COCUK HAST
TABIP-YOK
1243
GAZIANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTAN'
TABip.yOK
1513
SINOP
AYANCIK DEVLET HASTANESi
TABiP.YOK
565
KOCAEli
il AMBUl.Jl,NS SERViSi KOMUTA
TABIp. YOK
1260
HAKKARI
CUKURCA ILCE DEVLET HAST,
TABlp- YOK
ı600
ZONGULDAK
ALAPLI OE"tET HASTANE~
TABlp- YOK
ı291
ISTANBUL
ESENLER
KADıN DOGUM VE (
TABIP. YOK
75
KATAY
BElEN
ToPLUM
SAGLlGı MERKEZI
TABIp. YOK
\117
BARTIN
OEVLET
HASTANESi
TABip-yOK
435 ERZINCAN IUÇ ILCE DEVLET HASTANESi
TABip.yOK
1456 NiCiDE CifTLiK iLCE DEVLET HASTANES
TABIp. YOK
365
ŞANLIURFA SIVEREK TOPLUM SAGLlGı M,
TABip. YOK
124(1 GAZIANTEP NURDAGlllCE DEVLETHAS
TABlp- YOK
1344 KASTAMONU TA$KOPRU DEVLET KASTI
TABIP. YOK
ı ı ıı ÇANKIRlilGAZ DEVLET HAS, ANESI
TABlp-YOK
ı5~ SivAS DEVLET HASTANESI
TABlp.y
ıü
'JEKt\t::ANı(IRI
KIZILIRMAK ILÇE DEVLET HASTAt
TAB:P.
.'
1534
ŞANLIURFA
BALIKLIGOL DEVLET HAST AI
TABI?,
t'LtLI>;.
~c.t\1\\
564
KOCAEUG€BZE
ı NOLU ~CIL SAGLIK HIZI
TABIP
K, \ '.
•
_
ı>
öX'3
tW1RAMANMARAS
ElBIST AN DEVLET H
TABiP~)'OK,"
u
;..LU
533
GAZiANTEP
5
NOLU
ACil
SAGl.IK HiZMETl
TA8iP.YOf,&
1144 BURDUR DEVlET HASTANESI
TASlp- YOI\'.'.
0,'
529GAZiANTEP ı NOLU ACIL SAGLlKHiZMETI
TABip. YOK .•• ~""'
1508 SiiRT ERUH iLÇE DEVLET HASTANESi
TABip. YOK
ı476 RIZE KAeKAR DEVLET HASTANESi
TABip- YOK
ı094 AYDIN DiDIM DEVLEl HASTANESi
TASIp. YOK
1497 SAMSUN HAVZA DEVLET HASTANESi
TABIp. YOK
1435 MERSIN SiliFKE DEVLET HASTANESi
TABIP.YOK
ı501 SAMSUN 'AAVAA DEVLET HASTmEsi
TABlp.yOK
ı458 NIGDE UlUKISLA iLCE DEIIlE, HAS,AN!
TABip. YOK
(i
/
C
+)
,
,
,
,
Kg233461.
ıııı.:ıı
514669
516333
517544
516657
513921
513411
513544
514982
517025
516036
513585
513619
514649
516706
515276
514033
513950
514524
515940
514346
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
BURAKTAŞTEKiN
BURAKYAKAR
BURAKYAGDlRAN
BURAKYILMAZ
BURAKYı;ıGURlCUOOıu
BURAKCAKAR
BURAKCAGLAR EROl..
BURAK CELiK
BURAK OIOEV
BURAKÖZTÜRK
BURAKCANERGUNEY
BURCUAKllABA
BURCUALTIN
BURCUAlTUNAY
BURCU ARI
BURCUAYDINU
BURCU AYDOGAN
BURCU BAYRAMOOLU
BURCU BERBEROOLIJ ATES
BURCU DüZEL
514757
BURCUECEMAllIOK
516407
516114
513009
516931
514095
514710
514404
517208
514950
515814
516759
5\4967
517408
515340
516378
515671
516207
517224
515689
513668
513876
517429
513033
516225
513173
514537
513164
513144
513100
514725
515097
514357
515503
515980
5164S1
516257
5HUS
515809
515353
514822
515023
BURCU ERDOGAN
BURCU ERSOY
BURCU ERTUTEN
BURCU GÜLlZ ÇIRPANLI
BURCU GÜLSEN
BURCU KAPtAN
BURCU KARPUZ
BURCU KEMER
BURCU KILlNÇ
BURCU KULAKSıZ
BURCU NURÖZLER
BURCU SARıCı
BURCU SENA GUNAYDIN
BURCU TAŞKIRAN
BURCU TOKLU
BURCU TURAN
BURCU TURAN
BURCU ULUOAC;
BURCUYEŞILOAG
BURCU YILMAZ
BURCU YILMAZ
BURCUYÜKSEL
BURHAfI ELOCLU
BURHANYAMAN
BURKAYUTKU
BURÇAK AYDIN
BlJRÇEAYVA,ZoGLU
BURCiN DERKUŞ
BURCiNERSOY
BURÇiNOÜMÜŞBOGA
BURCiNGUNEY
BURCIN PEHtJVANOOLU
BURÇiN ŞAN
BUSEBAYKOCA
6USE YÜKSEL
BUGAA ŞAHiN
BU$RAEYBEK
BlJŞRA KlLlC
BULENTAKKURT
BÜLENTMERiç CAM
BÜLENTYÜKSEl
ONVAN
. i BRANS ,,",
28 A(jtJSLOS
2014 1443
Sayfa 11176
YERLESTIRilOiGI BIRIM
TABip, YOK
1453 NEVSEHiR DEVlET HASTANESi
TABlp- YOK
1050 A~I DIYADIN DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1597 YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESI
TABip _YOK
1498 SAMSUN EGITIM VE ARASTIRMAHASTA!
TABip, YOK
554 ISTANBUL ESENLER 1 NOLU ACIL SAGLlK
TABiP. YOK
1562 TOKAT TtJRHAı. DEVLET HASTANESI
TABlp- YOK
l090ARTViN DEVLET HASTANESi
TABiP, YOK
1131 BiNGÖL SOLHANDEVLET HASTANESI
TABip- YOK
533 GAZiANTEP 5 NOLU ACIL SAGLlK HIZMETI
TABlp- YOK
23GÜMÜŞfWJE KELKITTOPLUM SAGLlGI ME
TABip. YOK
1230 ERZURUM TORTtJM ILCE OEVLET HAST
TABip. YOK
207 KARS MERKEZ TOPLUM SAGLlGI MERKEl
TABip _YOK
1155 BURSA CEKIRGE DEVLET HASTANESI
TABlp- YOK
1312 ıZMiR DRFARlIK ıLKER BERGAMA DEVl
TABip. YOK
1297 iSTANBUL KARTAL YAVUZ SELIM DEVLE
TABiP, YOK
19 GiRESUN ŞESiNKARAHiSARTOPLUM SAGl
TABip- YOK
1490 SAKARYA PAMUKOVA ILCE DEVLET HAS
TABI?- YOK
1480 SAKARYA SAGLlK BAKANLIGISAKARYA (
UZMAN TABIP, ÇOCUK GASTROENTRC 658 DiYARBAKıR ÇOCUK HASTALıKLARı HAST
TABip, YOK
367 ŞANLIURFA VIRANŞEHIR TOPLUM SAGLlt
TABlp _YOK
1027 ADANA ÇUKUROVA DRA$KIM TÜFEKCi i
TABip, YOK
1452 NEVSEHiR Komu
FiZiK TEDAVI VE REI
TABiP. YOK
1296 ISTANBUL KARTAL DRLÜTFi KIRDARE~
TABlp _YOK
1481 SAMfi,YA YENIKENT DEVLET HASTANE~
TABlp _YOK
108SARDAHAN DEVLET HASTANESI
TABip, YOK
1805ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTA~
TABip, YOK
1426 MARDiN SAVUR ILÇE DEVlET HASTANE'
TABiP, YOK
1038 ADIYAMAN T,C, SAGLlK BAKilJ'JU(';1ADIY.
TABip, YOK
1047 AFYONKARAHISAR SANDIKU DEVLET HI
TABip. YOK
1404 MALATYA YESiLYURT HASAN CAl.IK DEv
TABlp _YOK
1556 TEKiRDAG ŞARKöY DEVLET HASTAAESI
UZMAN TABip, GÖZ HASTAlıKLARı
765AGRI DEVLET HASTANESi
TABip, YOK
1328 KARABÜK SAGLIK BAKANllGI KARABÜKl
TABip, YOK
1224 ERZURUM KARACOBAN iLÇE DEVLET Hı
TABlp- YOK
1425 MARDiN NUSAYBIN DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1512 SiiRT PERVARI DEVLET KASTANESI
TABip. YOK
1215 ELAZIG PALU ILÇE DEVlETHASTANESI
TABip _YOK
1570TRABZON KANUNI EGiTiM VE ARASTIR~I
UZMAN TABip. KARDIYCWJi
884 MARDiN NUSAYBiN DEVLET HASTANESI
TABlp _YOK
1550 TEKIRDAG ÇORLU DEVLET HASTANESi
TABip. YOK
1561 TOKAT REŞADiYE DEVLET HASTANESi
TABlp _YOK
1527 SIVAS YILDIZElı DEVLET HASTANESI
TABip, YOK
1514 SiNOP60YA8AT75YIL DEVLET HASTAN
TABlp _YOK
1463 ORDU FATSADEVLET HASTANESI
TABIP ' YOK
1508 sIIRT ERUH ILCE DEVLET HASTANESI
UlMAN TABlp _SPpIl!1!lKiMLiÖI
1019 ANKAAA ATATÜRK EGiTiM VE ARASTIR~
TABip. YOK
*'.{ '.(;
1555 TEKiRDAG DEVLET HASTANESi
TABiP, YOK..
."
~
1174 CORUM ALACA DEVLET HASTANESi
TABi? Y
••• f'l,"
Id;J+JSIRNAK GUÇLUKONAK ILCE DEVLET KAS
TABI".Y
H~... 'rt&ıSAJ<AAYASAGLlKBAKilJ'JLlGISAKARYAl
TABIP,
'QL, ll00BALIKESiREDREMITDEVLETHASTANE~
TABIp, YOK ,~
~,,'
•.1;62 ORDU AYBASTI DEVLET HASTANESI
UZMAN TABlpt,r,}i. ;:;""ffl31 ADIYAMAN T.C, SAGLlK BAKANllGI ADIY,
TABip, [email protected]
.
1032 ADIYAMAN BESNI DEVLET HASTANESI
TABip _YOK
m2CANAKKALE BlGADEVLET HASTANESJ
TABip , YOl<
1112 BALıKESiR DEVLET HASTANESi
TABip _YOl<
.,/
1464 ORDU GÖlKÖY DEVLET HASTANESI
TAB;P, YOl<
1371 KOCAELi KilJ'JDIRAEez KAZıM DINC DEl
TABip _YOK
,/1
1337 KASTAMONU AlDAVAY ILCE DEVLET HA
TABip, YOK
332 SiiRT ERUH TOPLUM SAGLlGI MERKEZi
TABip. YOK
BOVAN MURADh'E TOPLUM SAGLlGI MERKEZ
UZMAN TABIp, ACIL TIP
599 ISTANBUL KANUNI SULTAN SlıLEYMAN E'
?,
1.;, ~
L/
cb
v'
r2.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
28P4tJS1OS2014 1443
Sııyfa 12176
517047
514138
513460
516231
517204
...
"
516978
514940
516774
516727
517225
513861
514544
516565
513940
516371
517349
510657
514B78
515360
514210
517041
513526
514377
515215
516372
516741
517532
515214
514412
516575
515910
515897
517069
512882
516323
513444
515507
513122
516492
515B~
,,-
516108
513399
515998
513021
516040
513529
517211
513425
517380
517441
514493
517080
515323
514483
514761
516591
517449
514925
517676
5138n
BlJlENT CORDÜK
BÜSRAACARSEVIM
BÜSRAALTAN
BUSRAALT\.iN
BU$RAARDIC
BüSRA CENGiZ
BÜŞRACEViZ
BÜSRA[)ÖNDO YM/.AN
BÜSRA EREN
BÜSRAERGÜL
BÜ$RA ESER
BÜSRAGÜVENDi
BÜŞRA HAYIT
BÜSRA IŞILAR
BÜSRA KANYILDIZ
BUSRA KIlIC
BUSRA KULAKSıZ
BUSRAKURT
BÜSRA NUR DEl';iRMEN
BÜ$RA. PARLAK
Bü$RA ~DIKLI
BU$RASDYLU
BÜSRA TEKiN
BÜSRA TEMIZ
BÜ$RA TUI';ÇE AKMAN
BU$RA YAKıCı
BÜŞRA ÇAI';LAR
BUŞRAçiGDEM
BUŞRA ÖLMEZ
BÜŞRAOZEY
BÜŞRA bZoGLU
BÜ$RA ÖZTÜRK
BUŞRA ŞEKERCi
BÜŞRASENGUL
BiHTER GURSEl
BiLAL AKTEKiN
BiLAL ARSLAN
BlLAL BAYRAM
BlLAL KANTAS
BiLALKATiPOOlU
Bil.Al. SERTAKAN
BiLAL TURAN
BlLAL ŞiRP
BiLGE ADA
BILGE AKDEMiR
BILGE ATA$OY
BiLGE BOZTOPRAKLI
ellGE CANAN CELIK
BILGE DioEM ÖZTURK
BiLGEGOROÜ
BiLGE KAl;AN AlKANAT
BILGE KUCUKÇAY
BiLGE PıNAR ÇAlıŞKAN
BILGE YURDAKUL
BilGEHAN AHMET CUMHUR
ellGEHAN BETÜL BiCER
BIRCE KANTAR
BIRGÜL UlGER
CMERBDAAN
CAHFER $ARIYilDIZ
CAHITCAN YAZıCı
CAN AKYILD1Z
YERl.ESTlRıLDiGi BiRiM
ONVAN i BRANS
KATıLıMCıNIN ADI SOYADı
UZMAN TABip. GOGÜSÇERRAHISI
TABip.yOK
TABlp-yOK
TABip. YOK
TABip - YOK
TABlp- YOK
TABIp. YOK
TABip- YOK
TABI?- YOK
TABIp. YOK
TABip.yOK
TABlp-yOK
TAB:P. YOK
TABi? YOK
TASi? YOK
TABip- YOK
TABlp.yOK
TABip.yOK
TABlp- YOK
TABıp.YOK
TABIp. YOK
TABlp- YOK
TABIp. YOK
TABiP. YOK
TABlp- YOK
TABlp- YOK
TABlp-yOK
TABıp.YOK
TABlp.yOK
TABip.yOK
TABip.yOK
TABlp.yOK
TABip-yOK
TABip. YOK
TABip. YOK
TABip - YOK
TABIp. YOK
TABlp- YOK
TABiP. YOK
TABip.yOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABI? YOK
TABlp- YOK
TABIp. YOK
TABIP. YOK
TABip - YOK
EKİ
TABIp.
TABI~~
TABIP-i
TAB:P.
TABIp.
!ul
-
,b
~' .
TABlp- YOK
UZMAN TABIp. GÖZ HAST
TABip- YOK
TABlp.yOK
TABip. YOK
TABI".YOK
TABip. YOK
TABlp-YOK
TABIp. YOK
TABiP. YOK
/'
f7
~
:bl
758 TUNCELI DEVlET HASTANESI
541 ISTANBUL PENDIK 1 NOLUACIL SAl';llK H
1524 SIVAS NUMUNE HASTANESI
1092 ARTVIN YUSUFELI DEVlET HASTANESI
1324 KAJ1RAMANMAAA$ DRSUREYYAADAN~
432 HAZII'; PALU TOPLUM $AI';LII';I MERKEZI
463GAZiANTEP NiZip TOPLUM SAI';L11';1MERr
132 ıSTANBUL PENDIK TOf'lUM $AI';UI';I MER
1487 SAKARYA KARASU OEVlET HASTANESI
1141 BOLU MUDURNU ILCE DEVlETHASTAN\
1387 KONYA EI';ITIM VE ARAŞTIRMA HASTANI
1569 TRABZOO FATIH DEVlET HASTANESI
1148 BURSA ıZNIKDEVLET HASTANESI
298 Nil';DE MERKEZ TOf'lUM SAI';LIGI MERKE
1182 DENIZLI ACıPAYAM DEVlET HASTANESI
1320 KAJ1RAMANMARAŞ MSIN DEVLET HAST
386 TOKAT ARTOVA IıÇE DEVlET HASTANES
1038ADIYAMAN T,C, SAI';L1K 6AKANLlI';I ADIY,
1121 BATMAN KADıN DOGUM VE ÇOCUK HAS
1566 TRABZON ATAKÖY RUH VE SiNiR HASTt
1553 TEKiRDAI'; MURATLI DEVlET HASTANH
1506 SAMSUN VEZiRKöPRÜ DEVlET HASTAN
1433 MERSiN GÜLNAR DEVlET HASTANESI
1206 DüZCE AT ATURK DEVlET HASTANESI
141Z00GULDAK EREGLI TOPlUM SAI';L11';1MI
1219 ERZURUMAŞKALE ILÇE DEVlET HASTA
1393 KüTAHYAGEDIZ DEVlET HASTANESI
1563 VAN ERCIş DEVlET HASTANESi
1176 COflUM Isı<lLlp ATıF HOCA DEVLET HAS
1116 BAlıKESiR SUSURLUK DEVlET HASTANI
14sa SAKARYA KAYNARCA ilÇE DEVLET HAS
1453 NEVŞEHiR DEVlET HASTANESI
1481 SAKARYA YENiKENT DEVlET HASTANE,
1211 ELAZII'; KOVANCllAR DEVlET HASTANE;
1244 GAlIANTEPCENGiZGOKCEK
KADıN HAS
1129BiNGOlDEVlET
HASTANE$i
96 VAN TUŞBA TOPlUM SAI';L11';1MERKEZI
61 VAN GEVAS TOPlUM SAGLil;l MERKEZI
1418 MARDiN DEVLET KAŞTANESI
1172 CANKIRI KUR$UNLU ilCE DEVlET HAST
381 ŞANLIlIRFA iW.ILIYE T()"LUM SAGLII';I M
1227 ERZURUM NENEHATUN KADıN OOOUM i
58 VAN ERCiş TmUM SAI';L11';1MERKEZI
1208 EDiRNE DEVlET HASTANESi
1386 KONYA KULU DEVlET KASTANESI
338 SINOPBOYABATTOPlUM
SAl;Lı1';1 MERKl
~
SiiRT SiRVAN ILCE DEVlET HASTANESI
"53AI';RI HAMUR ILCE DEVlET HASTANESI
1109 BAlıKESiR HAVRAN ILCE DEVlET HASTJ
1250 GiRESUN ESPIYE DEVlET !'tASTANESI
Al46 ERZURUM KARACOBAN TOPlUM $A1';L11';
1532 ŞANLIURFACEYlANPINAR
DEVlET HAS
1491 SAKARYA SAPANCA iıÇE DEVlET HAST!
782 OSMANiYE DEVlET HASTANESi
1485 SAKARYA GEY\IE DEVlET HASTANE~
351 ŞANLIURFA HALILiYE TOPLUM SAGLII';I M
1535 $ANlıURFA COCUK HASTALıKlARı HAsı
1450 MUS OEVlET HASTANESI
1472 OSl.WJlYE DEVLET KASTANESi
389 ŞIRNAK CiZRE TOPlUM SAGLlI';I MERKEZ
517 BilECIK 1 NOLU ACil SAGUK HiZMETLER
1477 RiZE TC. SAI';L1K BAKANLII';I RECEP TA \
,,
,,
-- -- --- --_._-----------
~23 3 4'6l
li.ıII KATıLıMCıNIN
ADI SOYADı,
517423
513142
518209
515247
514016
515740
515607
513492
517500
512942
513795
516123
513835
516891
514001
516467
515200
513&40
515941
517326
515673
513620
513158
51&\77
514600
515086
513612
512464
515237
CAN ARICAN
CAN BASALoGLU
CAN DORUK
CANTERCAN
CAN YENER
CANA MELls çELIK
CANAN CELEP
CANANGUNDQZ
CANAN TIAMBENG
CANAN TiRYAKI
CANAN¥ILMAZ
CANBERK HESKIloGlU
CANER 6UCJRA AKDENIZ
(ANER FAHRETTiN KARA
CANER POYRAl
CANER ÖZTüRK
CANSEN ARSLANBAŞ
CANSU AAGÜN
CANsuAGml
CANSU BEKÇi
CANSU ERBOY
(ANSUERDEN
CANSUGERCEK
CANSU KAFES
CANSU KARAMAN
CANSU KILINÇ
CANSUKIZIllO
CANSUKOCASIYIK
(ANSU KÜBRA NERGisıl
514l\S3
516974
(ANSU MERT
CANSLIMETiN
516105 (ANSU SUR
514904 CANSU TlRAMPAoGLLJ
513395
CANSUYAlAR
513566
513736
512967
51:\325
513110
514640
517613
514540
515262
513507
517355
515504
517364
518215
516197
516720
513111
516922
515747
515913
516309
513599
516991
513993
516905
516443
510051
516560
CANSUyet
ÇANSU ÇAKMAK
CANSU ONAL
CANSU ÖZÇAKIR
CANTEKINCAN
CAviT GÖKHAN DIKENLI
CEBRAIl YARLOOLUES
CElAL ooGAN
CElAL ÇAGRI BAYSAL
CELAl. ÖZTEKiN
CELALETTiN AVCI
CELALETTIN OlKAN
CEM;.u..y
CEM ARMAÖAN TURAN
CEM BERKAY SINACI
CEMKARABATAK
ceM KESKiN
CEM SUNDU
ceMTANDoGAN
CEMZAfERYıLDıR
CEM INGEC
CEMAl KAYGıSıZ
CEMAl KORAY OZTURK
CEMALUYAN
CEMALETTiN CENGIZ BEYAZ
CEMALETTIN SAKAL
CEMILATALAY
CEMiL EMRE GOKDEMiR
28/l4us!os2014
1443
$ayfa 13176
YERLESTIRiLDiGi BIRIM
UNVANi BRANS
1439 MUGLA FETHIYE DEVLET HASTANESI
991 SANLIURFA BIRECiK DEVl.ET HASTANESi
1223 ERZURUM IspIR DEVLET HASTANESi
1>82 KONYA HClYUK DEVLET HASTANESI
1343 KASTAMONU ORMUNif ISLAMoGLU DE'
'477 RiZE T,C BAGLIK BAKANLlÖI RECEPTAI
207 KARSMERKEZ TOPLUM SAölıGı MERKEZ
759ADIYAMAN T,C SAGLIK BAKANUÖIADIYA
1252 GiRESUN PROFDRAiLHAN ÖZDEMiR C
1130 BINGÖl KADıN DOGUM VE ÇOCUK HAST
'565 TRABZON ARAKLI SAYRAM HALiL DEVLE
1221 ERZURUM HINIS ŞEHITYAVUZ YliREK$!
'425 MARDIN NUSAYBIN DEVl.ET HASTANESI
1465 ORDU GÜRGENTE?E iLCE DEVLET HAS"
379 TEKiROAG HAYRABOLU TOPLUM SAÖLlGı
'344 KASTMIONU TASKOPRÜ DEVLET HASTI
172 BiTliS MERKEZ TOPLUM SAGLıGı MERKE
1570 TRABZON KANUNI EGiTiM VE ARAŞTIR~
110 ıGDIR MERKEZloPLUM SAGLıGı MERKE,
1356 KIRKLARElı LULEBURGAZ DEVLET HAS~
14' 3 MANISA SELENDIILçE DEVl.ET HASTANI
1505 SAMSUN TERME DEVLET HASTANESi
1496 SAMSUN ÇARŞAMBA DEVLET HASTANE:
1272 HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESI
1408 MANISA GÖRDES DEVLET KASTANESI
548 iSTANBUL AVCILAR 1 NOI.U ACIL SAGUK i
na KIRKlARElı VIZE TOPLUM SAGLlGI MERK
1500 SAMSUN KADıN DOGUM VE COCUK HAS
1177 ÇORUM KARGI AKMET HAMDI AKPıNAR i
1158 BURSA YENISEHiR DEVlET HASTANESI
1376 KDNYA BOZKIR DEVLET KASTANESI
288 MUS MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
13181zMiR TIRE DEVLET HASTANESi
1414 MANISA SOMA DEVLET HASTANESI
1475 RiZE aUNEYSU TENZILE ERDOCAN iLCE
1159 BURSA SEVKET YILMAZ EGiTiM VE AFW,
,296ISTANBUl KARTALOR_LÜTFI KIRDAR EG
1577 USAK DEVLET HASTANESi
'4S8 NIGDE ULUKıŞlA iLCE DEVLET HASTANI
84 ÇORUM OGUZLAR ILCE DEVLET HASTANE
57 AGRI PATNOS TOPLUM SAGUGI MERKEZi
352 SiVASSUseKRI TOPLUM SAGUÖI MERKE
510 AGRılL MtBIJLANS SERViSi KOMUTA KOf'
156 BA7MAN HASANKEYF TOPLUM SAGLıGı ii
284
MUS BULANıK TOPLUM BAGLıGı MERKEZi
TABIP YOK
, 246 GAZIANTEP SEKiTKAMiL DEVLET HAST~
TABIP YÜ;,;t
•
i
.7P KUTA.HYA DOÇ DR MIJS7AFA KALEMLI TA
UZM!!' T
G •• S •
1EKli-tzg BINGOLDEVLET HASTANESI
TABIP - Y~ı)A\;'
$8 AGRI TUTAKTOPLUM SAGLlGı MERKEZI
TABip.1t
!\Ii' "ıri>.
,
y;Jtki\l
•.
1356 KIRKLARElı LULEBURGAZ DEVLET KAS,
TABiP. YO • i ~•.""_
.ı\:RıaU\>Pi70 TRABZON KANUNI EGITIM \LE ARASTIRI>'
TABip. Y9!'i, _ r @~U£ıElt
IKLARI
785 SIRNAK SILOPi DEVLET KASTANESI
UZM~Tmı~HAST
558 iSTANBUL BEYLlKDliZli 1 NOLU ACiL BAG
TABlp.yOK
573 KAHRAMANMARAS iL AMBULANS SERViS
TABip. YOK
69 HA7AY ALTINÖZÜ TOPLUM SAGLlGı MERKI
TABIP- YOK
12OYOlGAT SARAYKENT TOPLUM SAGuGı M
TABlp.yOK
1484 SAKARYAFERIZLlILCE DEVLET KASTAA
TABip.yOK
LB AFYONKARAHiSAR DiNAR TOPLUM SAGLI(
TABip-YOK
1645 ADIYAMAN GÖlBAŞı DEVLET HASTANES
UZIMN TABIp. UROLOJI
124B GIRESUN BULANCAK DEVLET KASTANE:
TABip.yOK
'357 KIRKlARELı DEVLET HASTANESI
/"1
1265 KATAY ANTAKYA DEVLET KASTANESI
TABI? YOK i
,
TABIp. YOK
UZMAN TASIp. RADYOLOJI
TABlp - YOK
TABıp.YOK
TABiP.YOK
TABip-yOK
TABip.yOK
UZMAN TABlp. GOOüS HASTALıKLARı
TABlp- YOK
TABIp. YOK
TABip.yOK
TABlp- YOK
TABlp.yOK
TABlp-yOK
TABlp-yOK
TABIP.YOK
TABip-yOK
TABip. YOK
TABlp.yOK
TABlp- YOK
TABIp. YOK
TABiP. YOK
TABip. YOK
TABlp- YOK
TABI?- YOK
TABIp. YOK
TABlp.yOK
TABip.yOK
TABip.yOK
TABlp-YOK
TAB:P. YOK
TAB;P. YOK
TABip-yOK
TABip. YOK
TABip.yOK
TABip.yOK
TABip. YOK
TABip. YOK
TAB;P. YOK
TABip- YOK
TABI? YOK
TABip. YOK
TABlp-yOK
TABlp.yOK
~_
•• ~
X
X
X
r.,.' .'~
4-P:
,,,HO'
a
1}
V;
X
28~ustos2014 1443
Sayla.14176
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
~
513669
516a46
51493\
5130101
513047
515036
515840
515369
514576
515491
514326
516274
517628
511)3.41
""""
514501
517421
514670
515965
"500£
513302
518234
515574
513137
515226
"5006
517386
517111
514555
513051
514605
517277
513696
517385
517578
514836
5170>82
515513
516015
517087
514393
513393
513582
515783
517194
516944
516513
""'"
513842
51640\
"""
"""
515952
513697
514995
514230
51:l644
515460
515497
515&87
514639
5\4711
CEMilE ARSLAN
CEMilE MUKADDER ÖZl<ILlNC
CEMILE ZEYNEP KÜÇÜKAYDIN
CENAN SAMI AKKAN
CENAY BOIKUŞ
CENGIZ CEYLAN
CENGiZ FERAH
CENGIZ KAYA
CENGIZ ŞANlI
CENGiZ SENCAN
CENNET INLEYEN
CEREN CANDAN
CEREN DURSUN
CEREN ıRMAK
CEREN KARABULUT
CEREN KılıÇ
CEREN MEMiŞ
CEREN OTLU
CEREN TUFAN
CEREN VARER
CEREN YILMAZ
CEREN YILMAZ
CEREN ÖZ
CEREN ŞEN
CEVATTÜlUN
CEVHER SÜLEYMAN KOC
CEYDA CIVAN
CEYHUN TIKIZ
CEYHUN UZUN
CEYLA CEYHAN
CEYLAN ALTINTAS
COŞKUN ARMAGAN
COŞKUN KACAGAN
COŞKUN ÜMiT
CUMALIDHilRMENCI
CÜNEYT AKG6L
CUNEYT CENGiZ
elHAD DELiBAS
CiHAD KAHRAMAN
elHADKAYA
CiHAD NAZıM CAKA
ClHAD SÖNMEZ
CiHAO VARa...
CiHANATAR
CIHAN ooGAN
CIHANKARATAY
CiHAN KAYA
CIHAN SEViNCHAN
CIHAN YALMAN
CIHAN YETiŞ
CiHAN YIlDIZ
CIHANGiR CELiK
DAMLABERtvAN BASKıN
DAMLA BULUT
DAMLA CENGiz
DAMLADEMiR
DAMLA ERooGAN
DAMLAKAZAR
DAMLAKOCA
DAMLASAYAR
DAMLA SEBHAN CELEBi
DAMLA ÇETiNKAYA
UNVAN i BRANS
1266 HATAY KADıN DüGUM VE COCUK HAST i
TABlp- YOK
180 BURDUR TEFENNi ILCE DEVLET HASTAN
TABi? VOK
1346 KAYSERi BÜNYAN OEVlET HASTANESI
TABip. YOK
1147 BURSA iNEGÖl DEVlET HASTANESI
TABip-yOK
358 $IRNAA SEYTUSSESAP TOPLUM SA~L1GI
TABIP-YOK
1255 GiRESUN TIREBOlU DEVLET HASTANE!;
TABip.yOK
434 ERZINCAN CAYIRLlILCE DEVI.£T HASTA!'
TABIp. YOK
1202 DIYARBAKıR SILVAN DRYUSUF AZIZoG
TABIp. YOK
1352 KAYSERI YAHYAlI DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1252 GIRESUN PROfDRAILHAN
ÖZDEMiR C
TABip- YOK
1396 KÜTAHYA DQÇOR MUST AFA KAlEMLI 1.
TABlp-YOK
1093 AYDIN BOZDQ(;AN RAsIM MENTE$E h.CI
TABip.YOK
1302 iSTAJ',JBULslLlVRI PROFDRNECMI AYAI
TABip-YOK
, 343 KASTAMONU DRMÜNIF ISLAMoGLU OE\
TABip.YOK
1523 SiVAS DEVlET HASTANESI
TABlp-yOK
3070RDU KUMRU TOPLUM $.IlGllGI MERKeı
TABip. YOK
1486 $AKARYA HENDEK DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1403 MALATYA DEVLET HASTANESI
TABip- YOK
13n KONYA CIHANBEYLI DEVLET HAST ANES
TABIP- YOK
'474 RIZE FINDIKLI BÖLGE GUATR ARAŞTIRM
TABip. YOK
'343 KASTAMONU DRMÜNiF iSLAMoGLU DEl
TABiP. YOK
1545 SIRNAK IDIL DEVLET HASTANESI
TABlp-yOK
1025 ADANA KOlAN OEVLET HASTANESI
TABlp-yOK
l096AYDIN DEVLET HASTANESI
TABlp-yOK
972 BATMAN KOlLUK DEVLET HASTANESI
UlMAN TABlp. RADYOLOJI
1378 KONYA CUMRA DEVLET HASTANESI
TABlp.ycw<
1233 ESKIŞEHiR CIFTELER DEVLET HASTANE
TABip. YOK
1484 SAKARYAFERIzLlILCE DEVLET HASTA~
TABip- YOK
'603 ZONGULDAK KARADENIZ EREGLI DEVLE
TABlp- YOK
'3' ARDAHAN POSOF iLCE DEVLET HASTANE
TABIp. YOK
561 ISTANBUL SULTANGAZi 1 NOLU ACIL SAG
TABip. YOK
1500 YOZGAT AKDAGMADENi DEVlET HASTA
TABlp- YOK
'658 ŞIRNAK SiLOPi DEVlET HAST AJ',JESI
UZMAN TABlp .ÜROLOJI
UZMAN TABip. KADıN HASTALıKLARı v aJ7 AFYONKARAHISAR DiNAR DEVLET HASTI
n6 KONYA CUMRA DEVLET HASTANESI
UZr.wl TABip • GÖl HASTALİKlARı
915 HAKKARi DEVLET HASTANESi
UZr.wl TABlp • NEFROLOJI
102 ARDAHAN CILDIR TOPLUM SAGLlGI MERI
TABip.YDK
449 ERZURUM NARMAN iLCE DEVlET HASTA
TABip.YOK
1349 KAYSERi EGiTIM VE ARAŞTIRMA HAST AI
TABip.YOK
1'9 iSTANBUL BEYoGLU TOPLUM SAGLIGI ME
TABip-yOK
566 KOCAELI ilMiT 1 NOLU ACIL SAGLlKHlzM
TAB;P. YOK
1038 ADIYAMAN TC_ SAGLlK BAKANllGI ADIY,
TABip. YOK
1038 ADIYAMAN T,e, SAGLlK 8AMNLIGI ADIY,
TABlp- YOK
1238 GAZlı..IHEP ISLAJ-lIYE ll€VLET HASTANE
TABip. YOK
364 $ANlıURFA KARAKÖPRLr TOPLUM SAGLI(
TABip.yOK
1&68 ARDJIJ'AN IL AMBULANS SERvısı KDMUı
TABip-yOK
987 MUŞ DEVLET HASTANESi
UZIMN TABip. RADYOLOJI
UZMAN TABip. ORToPEDI VE TRAVMA.- 950 MARDIN KIZILTEPE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. ~I_
1649 KAHRAMANMARAŞ ELBiSTAN DEVLET H.
.'l' ~~
W", .
TA9:P -~
TABIp. YO
TABiPı>;
TABIP.Y~'r\
TABip.y
TABlp _~~
TABip. YOK
TASip: YOK
TABip-yOK
TABip. YOK
TABip- YOK
TABip. YOK
TABlp.yOK
~
i
-
,ı~e.'ao
"'.
\ı..:~'1ft
/v)
rh/
,
,
,,
t
r:ldı.r'32BITLlSADILCEVAZ
ONKOLOJI HASTANE~
172 ~TLlSMERKEZ HYLUM SACLlGı MERKE
'.
1$85
ECITIM VE ARASTIRMAHASTANESI
"'~~191
IYARBAKıR KADıN DOGUM VE COCUK f
'''".
'499
SUNGAZiDEVlETHASTANEsJ
."
1084 ANTALYASERIK DEVLET HASTANESI
1543 SIRNAK BEYTÜS$EBAP ILCE DEVLETHA
148 ARTVIN MURGUL ILCE DEVlET HASTANE
'214 ELAZIG HARPUT DEVLET HASTANEsJ
10il5ARtıAHAN GÖlE DEVLET HASTANESI
1342 KASTAMONU iNEBOLU DEVLET HASTAN
~
292 NEVSEHiR GÜLŞEHIR TOPLUM $.IlGllGIli
1164 ÇANAKKALE EliNE DEVLET HASTANESI
./
,
,
,,
,
3346\
KATılıMCıNIN
515165
514682
517521
516384
515245
516687
m'"
514425
517265
514296
515322
515397
515315
514025
514180
512986
513745
513782
514862
517432
516756
516167
515339
515174
514068
515350
51&632
513846
516653
514441
516212
513749
514267
515624
514170
513807
517539
517018
514S46
5175'8
514474
514716
517337
514460
516313
517557
513702
518037
514510
515934
515682
,,=
513847
515203
514319
514813
512$87
515389
513838
516452
516628
513156
YERLESliRiLDiGi
ADI SOYADı
DEMET DAŞüEMiR
DEMETEYIDoGAN
DEMET MENTE$
DENiZ ALTIOK
DENIZ BEKTAS
DENIZ BILGiN
DENiZ GÜL ZORLU
DENIZ KAYGUSUZ TiKlel
DENiZ NARCI
DENIZ SÜZME
DENiZTU~
DENIZ VARlıK
DENIZ CEKiç
DENIZÖZGE ÖZENGi
DENIZ ÖZTÜRK KARA
DENIZ INAN
DENiZ ŞAHiN
DENIZHANÖZDEMiR
DERYAABEŞ
DERYA ADIGÜZEL
DERYAAKDENiz
DERYA AKıCı
DERYAALTAY
DERYAAYVERDi
DERYACEBECI
DERYAGARip
DERYAGUL
DERYAGÜNEŞ
DERYA KU$UN
DERYASALKIN
DERYAT1J~ECER
DERYAYILMAZ
DERYA YUMUSAK
DEVLETBAYiK
DEVRiM ŞÜKRÜAYRAL
DILViNTANER
DORUKÖZB'NGÖL
DClGANAYçEliK
DOGACÇAGLARGÜRBÜZ
oc:ıGUKANADIYAMAN
DU~ MIF YAKAR
DURDU EMiNE BULUT
DURDU KARAKIZ
DURSUN MUHAMMED OZDEMIR
DUYGU AKBULUT
DUYGU ALTINOKDINDAR
DUYGU ALTINTAŞ
DUYGUANATlAR
DUYGUARTAR
DUYGUATALI
DUYGU ATıLMıŞ
DUYGUAYABAK.Al'
DUYGU DURUSOY
DUYGU ESEN
DUYGUGENÇ
DUYGU GUNGöR
DUYGU KADAGÖL
DUYGU KEFAL
DUYGUKESEBI
DUYGUKOC
DUYGUKOSE
DUYGUKOSE
28A9uSIOS2014 1443
sayfa 151T6
BiRIM
TABlp - YOK
1597 YOZGATSORGUN DE\ll.ET HASTANESi
TABlp _YOK
375 TEKiROAGCERKEZKÖYTmUM SAGLIGI
TABip. YOK
1200 DiYARBAKıR KULP ILÇE DEVLET HASTA/
TASip. YOK
1425 MARDIN NUSAYBiN DE\ll.ET HASTANESI
TABlp- YOK
1053AGRI HAMUR iLÇE DEVLETHASTANESI
TABıp.YOK
1130 BiNGÖLKAOIN DOGLJMVEÇOCUK HAST
TASi? YOK
1mDENIlLI KALE TOPLUM SAGLlGI MERKEZI
TABIp. YOK
1036 ADIYAMAN KAHTADEVLET KASTANESI
TABlp _YOK
1423 "'MDIN MAZIDAGI iLÇE DEVLET HASH
TABIp. YOK
1148 BURSA iZNiKDEVLET HASTANEsj
UZMAN TABIp. TIBBı M:KOLOJI
1S21ISTANBUL HAYDARPASA NUMUNE E~ITI
TABip. YOK
424 EDiRNE MERiç ILÇE DEVLET KASTANESI
TABip. YOK
320 SAKARYAKOCMliTOPLUM SAaıGı MER
TABip- YOK
1101 BALıKEsiR AYVALıK DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. DERI VE ZÜKREVI HAsı 7021~DIR DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1538 ŞANLIURFA HAR~
DEVLET HASTANE:
TASip- YOK
1204 DIYARBAKıR SELAHADDiNEYYUBI DEVL
TABlp- YOK
1261 HAKKARi DEVLET HASTANESI
TABIP- YOK
1418 MARDiN DEVLET HASTANESi
TABIp. YOK
1227 ERZURUM NENEHATUN KADıN DoGUM i
UZMAN TABip. LeHASTAlıKLARı
816 SA(';ı.IKBAKANllGI DUMLUPlNAR ÜNlVER
TASip. YOK
1524 SIVAS NUMUNE HASTANESI
UZMAN TABip. ÇOCUK GASTROENTRC 1663 FıRATÜNiVERSiTESi
TABlp _YOK
1108 BALıKESiRGOOENDEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
436 ERZiNCAN KEMAH iLÇE DEVLET HASTA~
TASiP. YOK
361 SANLlURFAHALILlYE TOPLUM SAGLlGı M
TABip _YOK
410 DIYARBMIR HAZRO TOPLUM SAGLIGI ME
TASip. YOK
361 $ANlıURFAHALILIYE TOPLUM SAGLlGI M
TABip. YOK
1418 MARDIN DEVLETHASTANESi
UZMAN TABip. ÇOCUK SAGLI~I VE HA~ 662 KILIs DEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1200 DiYAR8AKIRKULP ILÇE DEVLET HASTA!
UlMAN TABlp .ACIL TIP
001 RIZE DEVLET HASTANESI
TABip _YOK
1388 KONYABEYHEKiM DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
369 ŞIRNAKCIZRE TOPLUM SAGLlGI MERKEZ
UZMAN TABip. SPOR HEKIMLiGI
1020 DENiZLI DEVLET HASTANESI
TASiP. YOK
1675 MARDIN DERiK TOPLUM SAGLlGı MERKE
TASip. YOK
388$IRNAK BEYTÜS$EBAPTOPLUMSAGLlGI
TABip- YOK
t045AfYQNKARAKiSAR DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1245 GAZiANTEP ÇOCUKHASTAlıKLARı HAsı
TABip- YOK
158BATMAN MERKEZ 1 NOLU TOPLUM SAGLI
TABI;>- YOK
361 ŞANLnJRFAHAılLfYE TOPLUM $AGLI~I M
TABi? YOK
1278 ISPARTA KADıN DOOUM VE ÇOCUK HAS
TABlp- YOK
1211 ElAZIG KOVANCILARDEVLET HASTANE:
TABIP. YOK
1476 RIZE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. GÖZ HASTALıKLARı
768 BiTLiSDEIILET HASTANEsj
UZMAN TABIp. GENEL CERRAl"1
751 VAN EGITiM VE ARA$TIRMAHASTANESI
't-:r""
TABieTABip- Y
TABIP,Y.
TABIp. Y .lt
TASipTABip _YI~iıe
TABip _ yoi(\
TABiP. YC~t.
TABlp- YOK
TABIP- YOK
TABIp. YOK
TASip. YOK
TABIP- YOK
TABIp. YOK
TABIP. YOK
TABlp - YOK
X
X
X
X
X
X
'"-.ıd'
.•
.,~'
S
pc.
9.,.
,~
,
.i'-\
1
i
1367 KOCAELI GESZE FATiK DE\ll.ET HASTAN
397TRABZON KOPRUBAŞIVAli RECEP YAZIC
, •.
'1f.'t.~~~lGAZiANTEPISl.AHiYETQPl.UM$A(;L1GIM
367 ŞANLIURFAV1RAN$EKIRTmUM SAGLI(
" "~L,,U 1079ANTALYAKA$DEVLETHASTANESI
{;ı.' ,~i (1N9 GAZiANTEP NiZip DEVLET HASTANESI
,~<;.: ı\>U 1425 MARDiN NUSAYBiN DEVLET HASTANESI
••
1451 MUŞ YARTODEIILET KASTmESI
1289 iSTANBUL BCJYÜKCEKMECEDEVLET HA
1519 SIVAS DiVl\i~i SADıK ÖZGÜR DEVLET iii
/
1334 KARSDEVLET HASTANESi
204 KARSARPAÇAYTQPl.UM SAGuGı MERKE
12&OHAKKARiCUKURCA ILCE DEVLETHAST,
7 GiRESUN CAMOLUK iLÇE DEIlLET HASTANf
/ ?
1373 KOCAELI KöRFEZ DEVLETHASTANESI
1577 UŞAK DEIILET HASTANESi
i;::l
5
~'l
)(
X
~233 46\
liLLEII KATılıMCıNIN
515455
513624
514531
514190
515832
ADI SOYADı
DUYGUKÖSEMETiN DOVER
DUYGU NUR KIRıCı
DUYGUONSAsı
DUYGU $EViNÇ ACILLI
DUYGU SOKER
514351
DUYGUTETiKBAŞ
513652
517136
516219
513672
515444
517408
513&83
OUYGUYAGLlDERE
DUYGU YILDIRIM
DIJ¥GUCANAKÇI
DUYGUOZSAYRAK
DUYGU UlGER
DUYGU ILERLEMEK
DlJYGU IMRE
517038
DÖNDÜ NiLAYPHIEZoGLIJ
517642
515364
514072
517282
514012
512936
DUROANEAKPOlAT
OORDANE DiLARA ATES
OORDANE KESKiN
DICLE AYDIN
OlCLE8ÜYÜKTASKIN
DICLE ŞENER
513363
DioAR $ENClCAK
512999 OIOEMBOSTAN
5150015 OIDEMCEYLAN
515137 OIDEMDEMiR
51:l427
erDEM OIZDAR
516305
5\4000
514896
517581
517100
514775
514$4
OIDEMGÜNEŞ
OIOEMKILlC
OIDEM YAYLA
OIOEM YILDIZ
OIDEM ıNCEOOY
OlLADELIVELI
OlLAGÖVDELI
513610
allAN SELÇUK
515483
516936
514082
516159
5173012
51))29
514657
516029
516025
516911
515385
5171a.8
5130a.8
5132B4
513936
515109
514B42
513915
516664
51&458
515394
514366
516949
5\5555
513114
5147"fl
513252
517058
516799
OILAN CALlK
OILAN IÇAR
OllAAA OAG
rnlARAOÖNMEZ
OILARAEKici
OlLARıIKAHRAMAN
DilAAA KARA1liSER
OllAAAKOVANel
DllARAlAHUT
OILARA TURAN
DlLARA TÜFEK
DllAY GÜNDÜZ
DILBERCEYlAN ön AŞTAN
DllBER ÜREN
DILEKAPAK
DILEKBAKıŞ
DILEKBAYRı
DiLEKBlLOIK
DILEKBiçER
DILEK CAN
DILEKEKER
DILEKGÜLER
DILEK HANÇERLI
DILEKLÜLLEci
DILEKMUTLU
OiLEKSEVIMALTINKAYA
DILEKYÜNLÜEL
OILEKÇAY
DILRUBAKARACA
YERlESTiRlLDiGi
ONVAN iBRANS
28 "'4ustos 2014 1443
Sayfu16!76
BıRiM
m
UZı.W. TABip. TıBBi PATOlOJi
1644 VAN EGITIM VE ARAŞTIRMA I1ASTANESi
TABip. YOK
374 ŞIRNAKULUDERE TOPLUM BAGLlGı MERI
TABip. YOK
14720SMANiYE DEVLET HASTANESI
TABIp- YOK
1292 iSTANBULESENYURT DEVLETHASTANE
TABip. YOK
1186 DENiZLI CiVRiL DEVLET HASTANESI
TABip- YOK
39 AGRı (ldjUBEYAlIT TOPlUM SAGLıGı MEF
TABiP. YOK
1258 GÜMÜSrtANE DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
105 YOZGAT AYDINCIK ILCE DEVLU HASTAN
TABIp. YOK
1593 YOZGAT CEKEREK DEVLET I1ASTANESi
TABIp. YOK
138 ARTViN ARDANUC ILCE DEVLET HASTAN
TABIp. YOK
165 BiNGCt KIGIILÇE DEVLET HASTANESi
TABIp. YOK
64 CORUM DODURGA ILCE KASTANESI
TABip. YOK
1199 DIYARBAKıRGAZi YAŞARGILEGITIM VE,
TABlp _YOK
1179 CORUM T.e, BAGLIK BAKANllGI HITIT ÜL
TABIP. YOK
1514 SINOPBAYIlEAT 75YIL DEVLET HASTAN
TABlp _YOK
1442 MUGLATC,BAGLIK BAı<:ANLlGıMUGLASI
UZMAN TABip. PLASTiK,REKI)NSTRÜK 962 iSTANBUL BAKıRKÖYORSADI KONUKEG
TABip. YO";
1372 KOCAEli KARAMÜRSEl DEVLET KASTA~
TAB:P. YQ,\
71AK$AAAY AGAÇÖREN iLCE DEVLET HASTt
UZMAN TABlp.ÇOCUK ENFEKSiyON H. 656 DENiZli DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1491 $AKl>.RYASAPANCAIıÇE DEVlET HASTı
TABip. YOK
1578 UŞAK SIVASliiLÇE DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
69HATAY ALTINÖZÜ TOPlUM SAGLlGı MERKI
TABIp. YOK
1453 NEVŞEHiR DEVlET HASTANESI
TABip. YOK
552 iSTANBUL MALTEPE 1 NOLUACIL SAGLlK
TABIp- YOK
1246 GAZiANTEP ŞEHITKAMilDEVlET HAST~
TABip. YOK
70 VAN HALK SAGLlGı MÜOORLüGü
TABIp. YOK
342SINOP $AAAYOÜlÜ TOPLUM SAGılGı MEI
TABIp. YOK
1389 KOCAELI DEVlET HASTANESi
TABIp. YOK
1123 BAYBURT DEVlET HASTANESI
TASIp. YOK
82HATAY HASSA TOPLUMSAGlIGI MERKEZI
TABI?- YOK
1436 MERSiN TARSUS DEVlET rtASTANESI
TABI? YOK
1587 vm ÖlALP DEVlET HASTANESI
TASi? YOK
575 MARDiN ARTUKLU 1 NOLU ACIL SAGLlK H
TABIp. YOK
1295 ISTANBUL KAGITHANE DEVLET HASTAN
TABIp. YOK
1146 BURSAGEMLiK MUAMMERAGIM DEVLE'
TABIp. YOK
1438 MERSIN TARSUS DEVLET HASTANESI
TABi? YOK
1208EDIRNE DEVlET flASTANESi
TABlp _YOK
374 ŞIRNAK ULUDERE TOPLUM s,o,GLlGIMERI
TABi? YOK
511 AGRI MERKEZI NOLU ACIL SAGlIK HiZME
TABlp _YOK
1296ISTANBlJl KARTAL DRLUTFi KIRDAR E~
TABIP. YOK
1&4BINGÖl KARLIOVATOPLUMBAGLlGI MER
TABIp. YO";
1246GAZiANTEP ŞEHITKAMiLDEVLET HAST~
UlMAN TABip .ANESTEZiYDLOJI VE RE 617 BilECIK SöGÜT DEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1057 AGRI TUTA!<iLCE DEVLET HASTANESi
TABip _YOK
81 CORUM MECiTÖZÜ TOPLUM BAGLıGı MER
TABip. YOK
1300 ISTANBUL MALTEPE CEZA INFAl KURU'
TABip- YOK
37 AFYONKARAHiSAR SULTANDAGı ILCE DEl
TABip. YOK
~\(.\ 536 rtATAY 2 NOlUACIL SAGLlK HIZMETlERi
TABIP. YOK
.tıl
_'~
11124ADANA KARAISALI DEVlET rtASTANESi
TABlp-I(CU
, ... <~.- - .•
1596 YOZGAT SARıKAYADEVLET HASTANESi
TABI"-YOK
.e,
"J:t... i ~'1450MUŞOEVLETHASTANESI
TABIp. YOK
~~i)
Ci'162 ÇANAKKALEBiGA DEVlET HASTANESI
TABI? y~tiije
•• "P,
t'",
1559 TOKAT DEVLET HASTANESi
TABip. YOK
•••••••• ;....
1535 ŞANLIURFA COCUK flASTALIKLARlflASı
TABIP _YOK
1551 TEKiRDAG MALKARA DEVlET HASTANE:
TABIp. YOK
1139 BOLU GEREDE DEVLET HASTmESI
TABi? YOK
1155 BURSACEKiRGE DEVlETHASTANESi
UZMANTABip.ANESTEZIYÇlj.6JI VE RE 628 KIRKLARElı PINAAHiSAR DEVLETHASTA!
TABip. YOi\
1238 GAZIANTEP i$tAHIYE DEVLET HASTANE
TABip. YOi\
1153 BURBA ORHANELIDEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1474 RIZE FINDIKLI BöLGE GUATR ARAŞTIRM
::ft
*1' _
i
i
f'.
JJ~
1'-'1
X
X
X
X
-_ ..__
._------------------~
28A1ıJs!os2014 1443
Sayf~ 17! 76
BmKATILlMCININ ADI SOYADı
513169
513743
514051
513193
515JQ9
516399
Slıseı
DINÇERAKKU$
OiVAACANAN
EBRUAYKIN
EBRUC»IOA
EBRU CIHAN
EBRU DEMiR
EBRUGAMZEGöl<ER
516985 EBRU GLlN
51$412 EBRUKARADAG
515670 EBRLlKA.RAKAYA
5162£9
EBRU KAYi'lAR
511;439
EBRU KuçÜKeOTUR
514258
EBRUPOl.AT
516603
513508
514382
517135
516239
513420
EBRUSAWM
EBRUSOYOAN
EBRU TUNÇEZ
EBRU TURGUT
EBRU YASAT
EBRU YILMAZ
5121368
EBRU I'1JCEL
516818
516889
515890
515325
517412
5\5534
514992
515580
515044
513140
515563
515076
517404
516742
513118
513890
516948
513-122
EBRUÇELESI
EBRUÇiçEK
EBUBEKIRAKSU
ECEAGTAS
ECEBAYDAR
ECEBEREKEToGLU
ECEBOlEK
EGE BiLIR
EeE CEYDA GÜOEMEK
EeE ELIFÖCAL
EeE ERBAGCı
EeE EZGiOlAYKAN
EeE FULOEN AYRıM
EeE HASTAŞ
EeE HATICE UNUVAR
ECEKULAK
EeE MELTEM GÜRBÜI
EGEMERSiN
EGESERA?PO$UL
514901
EGElUKSAL
513410
514852
515769
516899
515568
517004
517494
516734
518221
517054
515439
517620
514228
515699
515836
515111
515213
513542
513790
5134SO
513300
517260
EeE TUNCER
EeE $AHiN
ECEM AGOAK
ECEMBOSTAN
ECEMDEMiR
ECEMHORATA
ECEMKOlCU
ECEMPELINUSLU
ECEMZELII1AERGÜN
ECEMeELlK
ECEMONDER
ECEMŞıK
EDAAKGUNEY
EDAALSAYRAl(
EDAARiFEKILlNCLI
EDABIYIKLI
EDAERCiN
EDAGUL
EDAGULDEN
EDAKAR.APELlT
EDAKAYA
EDAKCf;:oGLU
516075
ONVANi BRANS
..
YERLESTıRilOiGi BiRiM
m
TABIp. YOK
533GAZiANTEP5 NOlU AcıL SAGLlKHIZMETI
TABIp. YOK
65HAKKARIYÜKSEKOVA
TOPlUM SAGı.ıGıMi
TABIp. YOK
65HAKKARlYÜKSEKOVA
ToPI.UMSAGı.IGI~'I X
UZMANTABip. COCUKMETABOlIZMA 1659EGEüNIVERSITESI
TABIp. YOK
1m KASTAMONUCiDEiLCEDEVLETHASTN
TABIp. YOK
1354KIRIKKALEVÜKSEKIHTISASHASTANESi
TABip_YOK
1457NII";DEDEVLETHASTANESI
TABiP. YOK
1214ELAZII";HARPlJTDEVLETHASTANESI
TABip-YOK
1451MUŞVARTODEVLETHASTANESi
TABip. YOK
1460ORDUDEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1064M'J.,SYAMERliFON KARAMUSTAFAPA.'
TABip. YOK
288MUŞMERKEZTOPlUMSAGLlI";IMERKEZi
TABip. YOK
1576USAKEŞMEDEVLETHASTMESI
TABIp. YOK
1497SAMSUNHAVZADEVLETI-tASTANESi
TABIp. YOK
193KAHRAIMNMARASELBiSTANTOPLUMSA
UlMAN TABip. TıBBiGENEliK
1620ŞANLIURFAKADıNHASTAlıKlARı VE 00
TABIp. YOK
1247G:RESUNALUCRAILÇEDEVLETHASTA!TABIp. YOK
1022ADANACEYHANDEVLETI-tASTANESI
TABlp- YOK
1252GiRESUN PROfDRAtHAN ÖZDEMiRC
TABIp. YOK
527DiYARBAKıRILAMBUl./lIIJSSERviSIKOML
TABIp. YOK
mOKARABÜK VENiCEILÇEDEVLETHASTA!'TABip. YOK
1421MARDIND-ERiKDEVLETfiASTANESI
UZMANTABip. GOOüSCERRAHisi
757OSMANIYEDEVlET HASTANESI
TABip. VOK
1250GIRESUNEsPiYEOEVLETHASTANESI
TABiP_VOK
1160ÇANAKKALEAYVACIK
DEVLETHASTANE
TABip. YOK
73HATAYARSUZTOPLUMSAl";l.IGIMERKEZi
TABIp. VOl<
1246GAZiANi!P SEHITKAMILDEVLETHASTA
TABIp. YOl<
455 ERZURUMTEKMANTOPLUMSAGLlGıMEI X
TABIp. YOK
1243GAZiANTEP25 ARALIKDEVLETHASTANI
TABIp. YOK
1576USAKEŞMEDEVLETHASTANESI
TABIp. YOK
1243GAZIANTEP25ARALIKDEVLETHASTANI
TABiP. YOK
1533ŞANLIURFAHAlFETIILCE DEVLETHAS' X
TA£llp. YOK
1146BURSAGEMLIKMUAMMERAGIMDEVLE"
TABlp_YOK
1389MAl.ATYADARENDEHULusi EFENDIDE
TABIp. VOK
1446MUSBULANıKDEVLETHASTANESI
TABIP• YOK
1226ERZURUMol. TU DEVLETHASTANESi
X
TA£lip.VOK
1259GüMÜŞHANESiRAND€\IlETHASTANE:; x
TABip. YOK
1292ISTANBULESENYURTDE\Il.ETHASTANl
TABip. YOK
1251GiRESUNGÖRELEoP_DRERGUNÖZDEI
TA£lip. VOK
1479SAKARYAKADıNDüGUMVE COCUKHA:
TABip. YOl<
1301ISTANBULMALTEPEDEVlET fiASTANE:;
TABip_YOK
1057AGRITUTN<ILÇE DEVLETKASTANESi X
TABIp. YOl<
1082ANTALYAKUMLUCADEVLETHASTANES
TABIp. YOK
3s4 SIVASZARAToPLUMSAGLlGIMERKEZI •
TABIp. YOK
1~ HAKKARICUKURCAILCEDE\Il.ETHASTı X
TABIp. YOK
1242GAlIMITEP DR ERSıNARSLANDE\Il.ET
TABip. YOK
'T>' ~
:A'!aQSM',AAYASAGLIK_BAKANLlGI
SM',AAYA(
TABip. YOK
ıli~-"N
1556TEKiRDAGSARKOYDEVLETHASTf<J'ESI
TABlp
l'\~Yi
\ı.',\iI129BIN~DE\Il.ETKAST~ESi
x
TABIp. YOK ilctiri:~ ı
ıj$ASAKi'flYA TOYOTASAACILYARDIMI-tAS.
TABIp. YOK Qır"'ı,,,
i'11581 TOKATREŞADIYEDE\Il.ETHASTANESI
TABIP. YOK
~; .' f
• . 1330KARABÜKYENICEILCEDEVLETHASTA~
TABip.yOK
1227ERZURUMNENEHATUN
KADıNDoGUMI
lIZMANTABip. cOCtri~1
IVE HA: &88RIZEDEV\.ETHAST/lNESI
TABiP. YOK
1376KONYABOlKIR DEVLETHASTANESI
TABlp-YOK
1056AGRITAŞlIÇAV iLÇEDEVLETHASTANE X
TABIp. YOK
1120BATMANBÖLGEDEVLETHASTANESI
TABiP. YOK
~
1125BiLECiKDEVLETHASTANESi
TABIp. YOK i
\ ......, 1479SA'AARYAKADINDoGUMVE COCUKHA:
TABiP. VOK
~
(--"
304ORDUGURGENTEPE
TOPLUMSAGUGIM
TABip. YOK
./'1216 ERliNCAN SAI";UKBAJ<AIjuGıERZiNCAI
UZMANTABlp.AiLE
KIMllGI Ç/
613SINOPTÜRKELlDEVlETHASTANESl
1\"0
y&ıl-ı: '"
""ı', ..; /
,
~23 3 461
KAT1LIMClNIN ADI SOYADı
514:l8S
"""
EDAŞENOCAK
EDANUR SUNGURLU
51:>543
EDIp YILDIZ
513279
516811
EFE BOSHAlI
EFE CEM BAYlAR
513711
EFE CEM ERDAl
""'"
EFE KEMAl AKDOOAN
EFKAN KENAN
EFNAN ÇALlK
EFTAL EGEMEN AKBULUT
EGEMEN UÇAN
EKREM GÜLDAŞ
EKREM KAPAloAN
EKREM ÖZOEMiR
EKiM HELHEL
EKiM ÖZGE GÖKÇE
EKIN ANIL ÜNAl.
EKIN GUNEY
EKiN GÜNGÖR
EKIN ZEYNEP ALTUN
EKiN ÖZCAN
ElMAS UYSAL
ELTAFTORUN
ELVAN BASAK USTA
ELVANTASCI
ELVAN YARDIM
ELVANSENTÜRK
ELCIN ISIK
EUF AGÜL«>LU
ELlF AKYÜZ
ELlF AYAN
ELiF AYER
RIF AÇAR
ELiF BETÜL BOLAT
ELif BEYAZiT
ELIF BOOUC
ElIF BCNuKERKMEN
ELlF CAN ALTUNPıNAR
EliF CANCAtl
ELlF DUMAN
Ellf DURUKAN
ELiF ECEM SÜRÜCÜ
ELiF ERDEM
ELiF EREN
ElIF ERGÜl
ELIF ERTÜRK
ELlF EZGi l<ARACA
EUF fiDE
ElIF FILIZ GÖKDEMiR
ElIF GRAM
ELif GÖKNUR TOPÇU
ELiF HANDE BILEN
ELiF HiLAl ÜNVERDi
£lIF HIlAL
£liF KAPLAN
EUF KACAR
ELIF KILlC
EıiF KURT
ELIF KÜBRA ÖZTÜRK
EUF MERVE KURT
RiF NALAN KiBARKAYA
ELiF NUR l<ARA()(;LU
517601
514446
517021
514163
514598
513104
514085
515222
513295
514121
518180
515663
514772
5T41()9
515569
514770
516411
514487
515400
51&188
515620
514256
517068
513987
514343
517700
514892
516520
514779
515376
514916
"""
,,515567
513767
517297
512987
517553
513792
515488
517503
517434
5152g(
514543
517165
513223
518156
516099
513282
515341
513S75
515798
514921
516763
51&104
ONVANJBRANS
28Ağustos2014 1443
Sayf<.18176
YERLESTIRILDlGl BıRiM
982 KASTAMONU iNEBOLU DEVLET HASTANE
, 569 TRABZON FATIH DEVLET HASTANESi
1585 VAN EGITiM VE ARAŞTIRMA HASTANESI
1491 SAJ<AAYASN'#KA
ILCE DEVlET HASTı
1457 NiGDE DEVLET HASTANESI
1420 MARDiN DARGEÇiT iıÇE DEVLET HASlt
1Q31 ADAl'lANUMUNE EGITiM VEARASTIRMA
1336 KASTAMONUARAC ILÇE DEVLET HASTA
1305 ISTANBUL LÜTFIYE NURI SURAT DEVLE
TABip. YOK
281 MERSiN CAMLIYAYLA ILÇE DEVLET HAST
TABIp. YOK
1579 vm BAHÇESARAY ILCE DEVLET HAST Ai
TABIp. YOK
38A~RI
DIYADIN TOPlUM SA~L1~1 MERKEZI
TABiP. YOK
38A~RI
OIYADiN
TOPlUM 5AıOLlıOl MERKEZI
TABip-yOK
372
şIRNAK
MERKEZ
TOPlUM SA(;L1(;1 MERK
TABlp-yOK
298
NI~DE
MERKEZ
TOPlUM
SAloLIOı MERKE
TABip.yOK
234
KIRKlAAELI
LÜLEBURGAZ
TOPlUM SAGL
TABiP.YOK
505ADANA
1
NOLU
ACIL
SA(;UK
HIZMETLERI
TABip - YOK
1543
ŞIRNAK
BEYTÜŞŞEBAP
ILÇE
DEVLET HA
TABlp.yOK
206
KllRS
KA.GIZMAN
TOPLUM
SAGLlGı
MERKI
TABip. YI)(
1225
ERZURUM
KARAYAZı
TÜRK
ECZACıLARI
TABip.YOK
1577 UŞAKDEVLET HASTANESI
TABiP. YOK
1228 ERZURUM PASiNLER ıBRAHiM HAKKı DE
TABip. YOK
1149 BURSA KARACABEY DEVID I1ASTANES
TABlp- YOK
1508 SIIRT ERUH iıÇE OEVLET HASTANESi
TABIp. YOK
1413 MANlSASELENOIlı.ÇE DEVLET HASTANI
TABIp. YOK
1565 TRABZON ARAKLI BAYRAM HALilOEVLE
TABip.yOK
1256 GIRESUN YA~L1DERE ILCE DEVLET HAS
TABip-yOK
1292 ıSTANBUL ESENYURT DEVLET HASTANE
TABlp.yOK
1204 DIYARBAKıR SELAHADDiN EVYUBi DEVL
TABip. YOK
1221 ERZURUM NENEHATUN KADıN DOGUM i
TABip. YOK
1277 I$PART A DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
149 BALıKESiR HALK SAGLlGı MÜDURlÜ(;Ü
TABip. YOK
435 ERZiNCAN 11Iç ILCE DEVLET HASTANESi
TABip- YOK
551 ISTANBUL BAHçEliEVLER 1 NOLU ACIL S.
TABIp. YOK
1368 KOCAELI GCtCUK NECATI CELlK DEVLE
TABiP. YOK
1073 ANKARA SEREfUK()ÇHlSAR DEVLET HA
TABip.yOK
UZMAN TABip • ANESTEZiyOlOJI VE RE 1>30KÜTAHYA GEDIZ DEVLET I1ASTANESI
1135 BiTliS HllAN DEVlET HASTANESi
TABiP. YOK
1072 ANKARA POlATli DUATEPE DEVlET HA:
TABIp. YOK
754
BAYBURT DEVLET HASTANESi
UZMAN TABIp. GöOÜS CERRAHISI
500
ADIYAMAN 1 NOLU Aciı SAGLlK HIlMETl
TABlp.yOK
317
RIZE PAZAR TOPLUM 5AGu~1 MERKEZi
TASip.YOK
1146
BURSA GEMliK MUAMMER AGIM DEVLE"
TABlp.yOK
UZI.'A/'j TABlp. FIZIKSEL TIP VE REHAB 718 ARTVIN HOPA DEVlET HASTANESI
877 EDIRNE KEŞAN DEVLET HASTANESi
UZIJAN TABip. KARDiYOl~1
1448 MUŞ KORKUT ILÇE DEVlET HASTANESI
TABIP. YOK
1524 SiVAS NUMUNE HASTANESI
TABip. YOK
cr~'
o
~,
1549 TEKIRDAG ÇERKEZKÖY DEVlET HAST Ai
TABip. YOK
1138 BiTLIs TATVAN DEVLET HASTANESi
.
TABIp. YO
~
1493 SAMSUN ASARCIK ILÇE DEVlET HAST M
TABIp. Y
_ ıo:
1254 GiRESUN ŞEBiNKARAHiSAR DEVLET HA:
TA8ip. YO
Il.;.
•
1163 ÇANAKKALE ÇAN DEVlET HASTANESi
TABlp.yOK
,•.
1446
MUS BULANıK DEVLET HASTANESI
TABip-yOK
~
1262
HAKKARi SEMDiNLi DE1AET HASTANESi
TABIP.YOK
433
ELAZıG
SiVRlcE TOPt.UM SA~LiGı MERKE
TABlp.yOK
1517
SiNOP
ATATÜRK DEVLETHASTANESi
TABip. YOK
1560
TOMT
NIKSAR DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
545
ISTANBUL
ZEYTINBURr.u 1 NOLU ACiıSJ
TABip. YOK
1053AGRI
HAMUR
iLÇE DEVLET HASTANESi
TABlp.yOK
1103
BALIKESıR
BiGADIC
DEVlET HASTANESI
TABIp. YOK
1246
GAZiANTEP
$EHITKMliL
DEVlET HAST~
TABIp. YOK
3g(
TRABZON
ARSiN
ILCE
DEVlETHASTANE:
TABiP. YOK
UZMAN TABiP. RAOYCtOJI
TABip-yOK
TABlp.yOK
TABIp. YOK
TABlp.YOK
TABiP.YOK
TABip. YOt<
TABip.yOK
•"'
.a;~
•
'c
""
'l?
tb)
a
vf y'
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ımııımı
1'Jı23346'
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
514094 ELir NURKoçMAR
51:ı&ı6
ELlF NUR OZSAY
513333 ELlFREYi'tANSOlMAZ
514699
ELIFseDA ToPlIZoGLU
513943 ELIF SEDANUR AKYILDII
515547 ELiF sucu
516580 ELlFsıJMEVRASABANCı
517196 ELiFSiNANQGlU
517415 ELiFUSlU
515678
513653
514819
ELIFUYSAL
ELlF UZAR
ELiF UZUNER
515010
ELiFUÇAR
515800
517399
515272
516666
516149
515211
515674
514521
51381'
515704
517336
515073
513452
515933
516152
514696
514742
ELiFIUBARI
ELIFÇETiN
EliF ÖlGE ÇiNAR
ELiF ÖZGENÇ
ELlFÖILÜ
ELiF ıLHAN
ELIF ŞEN
RIF ŞUHEOAKOCAER
ELlFEKAYMAK
ELiSAÜNLÜ
EMELBAKlACI
EMELBOlGÜNEY
EMEL CENGiZ
EMELGOZLEK
EMEL GÜMUS
EMELPERUYÜCEL
EMEL YERLI
516850
EllETE ÖZKAN
51:\304
517457
516604
515585
51:ı909
517057
516721
515015
514930
515838
514347
518194
516209
512918
S'45Z9
5ı:ı528
S15m
514332
513985
5'>354
5Hi973
517362
5'60'8
5'8187
517634
513350
5'Ero2
517032
5'3023
5'3920
5'5957
H'RA KOKER
EMRAHAKSUT
EMRAHBURAAY
EMRAl'DOOAN
EMi/AH IŞIKTEKIN
EMRAHKANlARClOOLU
EMRAHKARA.GOl.
EMRAHKARATAY
EMRAHKOCOOLU
EMRIIHSELVI
EMRAHTAT
EMRAHTATIR
EMRAHTAS
EMRAHÇAG,AN
EMRAHöGÜN
EMRAHÖZTÜRK
EMRAHÖZTüRK
EMRAHŞAHIN
EMREALKAN
EMREATMACA
EMREMiliN
EMREBOSTANCI
EMRE60ZBAY
EMRECEMESEN
EMREENGiN
EMREER/)()(;AN
£MREGECER
EMREGÖK
EMREGÜLER
EMREGüNGCıR
EMREGiRGiN
YERlESTiRil01GI
ONVANi BRA.NS
28A9Jsloş2014 '4;43
sayfa 19176
BiRıM
iii
TABip. YOK
1'50 BURSAMUDANYAWIYE RlJŞTÜDEVL
TASlp_YOK
1354KIRIKKALEYÜKseK IHTISASHASTANESI
TABip. YOK
W86ARDAHANDEVLET!'!ASTANESI
TABip. YOK
'288lsTANBULBEYKOZ DEVLETHASTANESI
TABip_YOK
17GIRESUNKE$APTOF1.UMSAGLlGIMERKE
TABip. YOK
124' GAZiANTEPOOuZELIiLÇEDEVLETHAS'
TABI"'. YOK
517BiLECIK' NOlU ACILSAGLIKHIZMETLER
TABip. YOK
'402 MALATYAP6TÜRGEDEVLETHASTANE::
TABi? YOK
'559 TOKATDEVLETHASTANESi
TABIp. YOK
'035 ADIYAMANGOLBAŞıDEVLETHASTANES
TABip_YOK
'074 ANTALYAAKSEKIilÇE DEVLETHASTANI
TABip. YOK
339SINOPDIKMENTOPLUMSAGLlGIMERKE,
TABip. YOK
543ISTANBULÜSKÜOAR' NCtU ACILSAGLlr
TABip. YOK
'288 HATAYKADıNDOOUMVE COCUKHA$T!
TABlp_YOK
'OO3AM1l.SYA
T.C. SAGLlKBAKANLlGI.AMAS
TABip. YOK
'476 RiZEDEVLETHASTANESi
TABip_YOK
'477 RiZET.C. SAGLlK~L1GI
RECEPTA,
TABip. YOK
1600ZONGULDAKALAPLIDEVLETHASTANe:;
TABIp. YOK
'4>3 NEVŞEHIRDEVLETHASTANESi
TABIp. YOK
,m I$PARTAKADINDDGUMVE COCUKHAS
TABip. YOK
'523 SiVASDEVLETHASTANESI
TAB:? YOK
'2'7 ERZiNCANREFAHIYEDRFAHREnlN U( x
TABip_YOK
'472OSMANiYEDEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1363KILIs DEVLETHASTANESi
TABii'. YOK
6 ADANATUFANBEYLiTOPLUMMGLlGI MER;
TABip. YOK
'265 HATAYANTAAYADEVLET!'!ASTANESI
UZMANTABIp. RADYCtOJI
9B4MARdiN DEVLETHASTANESi
TABip. YOK
'334 KARSDEVLETHASTANESi
UZMANTABip. KUlAK BURUNBDGAZi 912YOZGATSORGUNDEVLETHASTANESI
TASIp. YOK
'343 KASTAMONUORMÜNiF ISl..A.MOGLU
DE'
TABip_YOK
"58BURM YENISEHIRDEVLETHASTANESi
TABip. YOK
'89 KAHRAMANMARASAFŞiN
TOPLUMMGLI'
TABlp. YOK
, 5()4MMSUN SALlPAZARIILCEDEVLETHASTABlp- YOK
1130BiNGÖLKADıNDOGUMVE COCUKHAST
TABip. YOK
284MUSBULANIKTOF1.UM
SAGLlGIMERKEZI
TASIp. YOK
"'2 BALıKESiRDEVLETHASTANESI
UZMANTABip. BEYINVE SiNiRCERRA 646vm EGITiMVE ARAŞTIRMAHASTANESI
TABip. YOK
'378 KONYAÇUMRADEVLETHASTANESI
UZMANTABip. RADYCtOJI
986MUSBULANıKDEVLETHASTANESi
X
TABip. YOK
455ERZURUMTEKMANTOPLUMSAGLIGIMEI
TABlp- YOK
57AGRIPATNOSTOF1.UMSAGLlGIMERKEZI
TABip. YOK
'400 MALATYADOGANŞEHIRDEVLETHASTAI
TASIp. YOK
1574TUNCELIDEVLETHASTANESI
X
TABip. YOK
••(~
:lSAGRIolmliN ToPLUMMGLlGI MERKEZi
TABIp. YOK.~
t3121ZMiRDRFARUKILKERBERGAMIl.DEVL
TABIp. YOl(:,- {>
'""
ım BINGÖLOf.VLETHASTANESI
TABIP. YOK ~d<".'
~.
11)32ADIYAMANBESNlllE\II.ET HASTmESI
TABlp . YOK
,~<".r...';;";'
, 583VAN ERCISDEVLETHASTANESi
TASIp. YOK
'5S4 YOZGATDEVLETHASTANESi
TABip.yOK
..,.
",,392TOKATYEŞiLYURTILCEOEVLETHASTAN
TABIp. YOK
'$
111>8
DENiZLIKALEILCEDEVLETHASTANESi
TABıp.YOK
.+
~53{)ROUFATSADEVLETHASTANESI
'~
TABip. YOK
420DüzeE YIGILCAILCEDEVLETHASTANES
TABlp_YOK
'520 SIVASGEMEREKILCEDEVLETHASTANE
TABip.yOK
'0S6ARDAHANDEVLETHASTANESi
X
TABlp_YOK
1333KARŞKAGIZMANDEVLETHASTMIESi
X
TASip. YOK
1193DIYARBAKıRÇERMiKDEVLETHASTANE
TABi? YOK
'080 ANTALYAKEMERDEVLETHASTMIESi
TABip. YOK
'324 KAHRAMANMARASORSÜREYVAADmA
TABlp_YOK
1398MALATYAARAPGiRDEVLETHASTANESI
TABIp. YOK
.,/
1'81 CORUMSlJNGURLUDEVLETHASTANES
TABIP. YOK
'363 KILiSDEVLETHASTANESI
:p"?>
"r
*~
.
,~ı
':r
'b)
tl
..;:::
/
Kg233 46\
ımm
510462
517516
KATIlIMCININ ADI şOYADI
516700
EMRE HORUZ
EMRE KARAGOZ
EMRE!<ARAKUŞ
EMRE KELEŞ
EMRE KORAMAN
EMRELEVENToGLU
EMREMELiH DALGıÇ
EMRE $OYER
EMRE SUALP
EMRETUNC
EMREYALCINKAYA
EMREYARDIMCI
517492
EMREIEKEY
513366
516726
515538
514304
516206
516359
515546
513371
517308
518229
514277
513326
EMRE ÖZDAlAAR
EMREÜNAL
EMREIZGI
EMRE $ENGÜN
EMRULLAHARIKANOOLU
EMRLJLLAH SEZER
EMRULlAH TURHAN
EMRULLAHYOKUŞ
EMiN TAHA KESKiN
EMiNÇAGATAY PACAJ,.
EMINEACAA
EMiNE AI1SEN ElMACI
EMiNE AKKULAK
EMiNEA'r1.AGOKCE
EMiNE BEGÜM ÖZYÜREK
EMiNE ERGEN
EMiNE ESRA KIRATU
EMiNE EVIZ
EMiNE FEYZA TUZ
EMiNE GÜL DURMUŞ
EMiNE GÜRPINAR
EMINE KESKiN
517048
516165
516397
515202
515443
515241
516358
515155
515536
5t49I3J
516806
512870
51&331
515242
5Wl88
514667
514933
613423
515732
511>864 EMiNE KılıÇASlAN
513500
516535
515072
515224
5'6709
515142
514936
5'5423
516353
512903
51&021
51666'
517103
517496
5'6030
5171B4
513522
5'2679
514659
5'8224
514231
514750
517133
513198
515974
513919
EMiNE KUBRA BERENT
EMiNE SENA ALDEMiR
EMIKE SUER
EM!r-E TETıK
EMINE TÜREN
EMiNE URCAN
EMiNE UWN~LU
EMiNE ÇAMTOSUN
EMiNE CICEK
EMiNE ÇICDEM KELLECI
EMi~EÖZEl
EMi~E 1I.AYŞENGÜL
EMiR KIlINC
EMiRÖMERKELEŞ
EMiRCAN DOLUNAY
EMiREKA1IAL1
EMIRKAN CAKAR
ENDER BASTEM
ENDER ERDEN
ENDER GÜZELALP
ENDER KIZILKALE
ENESAGAH KODAlAK
ENEŞAGIRMAN
ENESDAlMANoGW
ENESEFEiş
EflESGUlER
28 A(jIJstos2014 1443
YERLESTıRiLDiGl BiRIM
ONVANi BRANS
Sayfa 20/76
,
,
UZMAN TABlp • ENFEKSiyON HASTALIKI 712 HAKKARi DEVlET KASTANESi
TABlp - YOK
'476 RIZE DEVlETHASTANESI
TABip. YOK
222 KASTAMONUTAŞKöPRÜ TOPLUM $AGLI(
TABip. YOK
1363 KILiS DEVLET flASTANESi
TABip _YOK
1117 BARTIN OEVLET HASTANESi
TABip. YOK
12'6 ERZINCAN SAGLIK BAK.ANLIGIERZiNCAI'
TABir>. YOK
1204 DiYARBAKıR SELAHADDiN EYVUBI DEVl
TABip- YOK
1576 UŞAK EŞME DEVLET flASTANESi
TABip. YOK
1121 BATMAN KADıN DC.lGUMVEÇOCUK fLAS
TABip • YOK
1216 ERZiNCAN SAGlIK BAK.ANlIGI ERZiNCAI
TABIp. YOK
1242 GAZiANTEP DRERSiN ARSlAN DEVlET
TABip _YOK
1154 BURSA ORHANGAZI DEVLET HASTANES
TAB!P. YOK
254 KONYAILGIN TOPLUM SAGLIGI MERKEZi
UZMAN TABip. COCUK $AGLlGI VE HM 673AGRI DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1532 ŞANLIlJRFA CEYLANPINAR DEVlET HAS X
TABip. YOK
38AGRI DIYADIN TOPLUM SAGLIGI MERKEZI
TABIp. YOK
1219 ERZURUMAŞKALE ILCE DEVLET HASTA
TABip. YOK
'401 MALATYA HEKiMHAN DEVLET HASTANE:
TABIp. YOK
1479 SAKAAYA KADıN OoGUM VE COCUK f'W
TABip _YOK
1195 DIYARBAKıROICLE DEi/lET flASTANESi
TABip. YOK
589 ŞIRNAK ILAMBULANS SERVISI KOMUTA ~
TAB;P. YOK
12'4 ELAZIG HARPUT DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
151J7 SIiRT BAYKAN DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1678 MARDiN MIDYAT TOPLUM $AGLIGI MER~
TABlp- YOK
323SAMSUNAlAÇAM TOPLUM SAGLlGI MER~
TABlp- YOK
1235 ESKiSEHIR SiVRiHiSAR DEVLETHASTA/UZMAN TABir>. PLASTiK,REKONSTROK 960 GüMOŞHMlE DEVLET HASTANESi
TABip. YOK
'485 SAKARYAGEYVE DEVlET flASTANESI
TABIp. YOK
59 HAKKARIMERKEZTOPLUM SAGLIGI MERK
TABip _YOK
42AGRI HAlK SAGUGI MÜDÜRLOSÜ
TABip. YOK
1509 SiiRT KURTALAN DEVLET HASTANESi
TABIp. YOK
1134 BITLIs GÜROYMA!<DEVLET HASTANESi
TABip- YOK
1586 VAN MURAOIYE DEVLET HASTANEşj
TABIp. YOK
1mlsTANBUl
MEHMET AKIF ERSOY GOOÜ,
TABlp- YOK
H6BetU GEREOETOPLUM SAGLlGI MERKE2
TABIp. YOK
1228 ERZURUM PAsiNLER ıBRAHIM HAKKı DE
TABIp. YOK
1586 VMI MURADIYE DEVlET HASTANESI
TABip. YOK
,sa iSTANBUL ZEYTiNBURNU TOPLUM SAGLI'
TABlp- YOK
1500 $AMSUN KADıN DOGUM VE COCUK HAS
TABIp. YOK
'137 BITLIs MUTKIILCE DEVLET HASTANESI
X
UZMAN TABip. KADıN HASTAlıKLARı ii; 845 BURDUR DEVlET HASTANESI
TABip. YOK
1597YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESI
UZMAN TABlp- ~YOLOJI
VE RE 635 SiiRT PERVARI DEVlET HASTANESI
UZMAN TABip. C£Ç
NOOKRiNOLO, 655 ŞANLIlJRFA ÇOCUK HASTAlıKLARı flASTJ
TABiP. Y~Kt,
(;t. ~'_
253 KONYA GONEYSINIR VAliıHSAN DEOE lu
TABlp- YOK ~ (O"'~~<;f..'-.;.,.,
1244 GAZIANTEP CENGIZGOKCEK KADıN HAS
TA8IP.Y
_ .,-;;<.>-~'
"056ALIKESiROURSUNBEYDEVlETHASTA
TABip-yO
;; q,
,1049AFYONKARAHiSARSUHUTDEVLETIiAS
TABip.y
;~ •••••-.
,
1303 ISTANBUL SILlvRi CEZA iNFAZ KURUMU
TABiP. YOK - Do"" .' i -.
~
1007 ANKARA BEYPAZARI DEVlET HASTANE,
TABip. YOK
<~~,
~5OliIAFYONKARAliiSAR
MERKEZ 1 NOLU ACil
TABip. YOK
:
mMSTMlONU
SEYDILERTOPLUM SASUGI
TABip- YOK
<iV
1054 AGRI DEVlET HASTANESI
X
TABIp. YOK
1216 ERZiNCAN $AGLIK BAK.ANUGIERZiNCM
TABir _YOK
1091 ARTViN $AVSATDEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
'056 AGRI TASLlCAY iLCE DEVlET HASTANE X
TABip.YOK
J
1672MU$iLAM8ULANSSERVISIKOMUTAKO
TABip-yOK
1569TRABZONFATiHDEVlETflASTANESI
TABIp. YOK
~
445ERZURUM ispIR TOPLUM $ASLISI MERKI
TABiP. YOK
1113 BAliKESıR MANYAS DEVLET HASTANES
TABip. YOK
'367 KOCAEli GEBZE FATiH DEVLET flAST AN
TABip. YOK
t/
'455 NiGOE BOR DEVLET KASTANESi
,
,,
,
,
.OL
~t
'i17 /
'>
J~
1.....-
Kg233 46\
lLLLLLIiLILiI
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
515929
516527
514348
ENES GUNOÜZ
ENES GÜRÜN
ENH KERIMN
517110
515180
5140130
515451
513531
517226
ENESMAJ1MllT
ENES TAl.HA BAŞARAN
ENES YILMAZ
ENESCAKlAAKKAYA
ENESCELiK
ENEseON
E'lEŞ ÖZTÜRK
513536
ENGiNlIKlAS
515024
516459
513844
514213
ENGiNOEMlRAYAK
ENGIN ERDEMOC;LU
ENGiNÇATAL
ENSAR TÜRK O
518199
ENVERCIINER CERM,
$16623
51482'9
513819
$16715
515210
515064
512912
617414
514079
517147
ENVER ÜNEY
ENIS BEHCEl AGIRDICI
ENisOEMiR
ENisERDEM
ENiS MERT YORULMAl
ENiS YERDELEN
ERALPTLJRK
ERAY AMY
ERAYBAYINDIR
ER6AYOEMIR
ERBILARıK
515408
51$972
EReIWATAY
ERCAN 8iÇAKCI
517428
513276
513330
515030
516183
ERCAN GENÇ
ERCAN KAHRAMAN
ERCANKAYA
ERCAN TEKIN
ERCAN ÖZCAN
ERDAlGEDiKOOLU
ERDALKESKiN
ERDALŞEKER
ERDEMAYDIN
ERDEM ERTAŞ
ERDEM GÜMÜS
ERDEM KAYPAK
ERDEM SARI
ERDEM SUNGER
ERDEM SUTlçEN
ERDEM SiVAS
ERDEM Tl!RKSEVEN
ERDEM CASLAR
ERDEMOZKAYA
ERDOGANBASER
ERDOGANsiLici
ERDI !<ADIRYILMAZ
ERDI SEÇKIN
ERDiULUTAŞ
ERDI ŞAHIN
ERDiNÇ EREN
EREN CEMAL MUTlU
ERENKOC
ERENPOI.AT
ERENTATcıGLU
ERENliYAN
ERENYASA
EREN ÖZER
514200
512655
515198
513545
517104
517526
513382
517359
513377
514530
515620
512951
514690
513220
514561
513700
514440
516164
515621
515986
514249
516049
515603
513340
515636
518178
5\4489
515268
515123
516117
ONVANi BRANS
,
28 A4uslos 2014 1443
YERLESTIRilOIGi BıRIM
Sayfa:21/76
a
TABIp. YOK
1401 MAlAT'ı'A HEKIMHAN DEVLET HASTANE
TABi? YOK
207 KARS MERKEZTOPlUM SASLlGI MERKEl
TABi? _YOK
1045AFYQ'1KARAHiSAR OEVLET HASTANESi
TAB,? YOK
1 MJANAALADA\> TOPlUM SArjLıGı MERKEZI
TABip. YOK
55 CORUMALACA TOPlUM SAGlIGI MERKEZI
TASı? YOK
343 SINOPTÜRKELI TOPLUM $ASııGı MERKE
TABI? YOK
1510 siiRT DEVLET f{AŞTANESI
TABi? YOK
526 DIYARBAKıR 5 NOlU ACIL SAGLIK HlzMEl
TABi? YOK
1562 TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESI
TABI? YOK
284 MUSBUI.MJIKTOPlUM SAGUGI MERKEZI
UZMAN TASi? .ANESTEZiYOlOJI VE Rt 631 MARDiN DEVLET HASTANESI
TABI? _YOK
1566 VAN MURADIYE DEVLET HASTANESI
UZMAN TASi? .Iç HASTALıKLARı
822 MARDiN DEVLET HASTANESI
UZMAN TABi? ORTOPEDI VE TRAVMA- 943 AOIYMWl GÖlBASI DEVLET IiASTANESi
TABip. YOK
405 VAN BASKALE TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
TABI?YOK
34asivASGÖLOVA~ÇEDEVLETHASTANESi
UZfMN TABi? COCUK VE ERGEN RUH 694 BATMAN KADıN DoGUM VE ÇOCUK IiAST
TABi? YOK
1059AKSARAY GÜLA(;AÇ ilCE DEVLET IiAST
TABi? YOK
463 GAZiANTE? Nlzi? TOPlUM SAGLıGı MER~
TABI?- YOK
1566 TRABZON ATAKÖY RUH VE SiNiR IiAST~
TABI? _YOK
389 TOKAT ?AZAR ILCE DEVLET HASTANESI
TABi? YOK
55sISTANBULARNAVUTKÖY 1 NOLU ACIL SA
TABi? YOK
576 MUŞ 1 NOlU ACIL SAGLIKHilMETLERlls
TABi? YOK
1425 MARDIN NUSAYBiN DEVLET HASTANESi
TABi? YOK
1089 ARTV1NHOPA DEVLET HASTANESI
TABI? YOK
1051 AGRI DüGUBEYAZIT DRYAŞAR ERYILM
TABi? _YOK
553 ISTANBUL SULTANBEYLIı NOlU ACil SA'
TABip. YOK
374 SIRNAK ULUDERE TOPLUM SAGLıGı MERI
UZMAN TABI? GASTROENTEROlOJI
735Z0NGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANE
TABi? YOK
1211 ElAZIG KOVANCllAR DEVLET IiASTANE
UZMAN TABi? KALP VE DAMAR CERRJ 869 MWlTYADEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1377 KONYACIHANBEni DEVLET HASTANES
TABlp- YOK
l035AOIYMWl GÖLBASI DEVLET HASTANES
TABi? YOK
24 AFYONKARAHISAR ÇOBANlAR ILÇE OEVLI
UZMAN TABip. ORTOPEDI VE TRAVMA- 947 DiYARBAKıR GAZiYAŞARGiL EGiTiM VE A
TABip. YOK
1468 ORDUULUBEY ILCE DEVLET HASTANES
UlMAN TAB'P. KADıN HASTAlıKLARı v' 846 DiYAAllAKIR ERGANI DEVLET HASTANES
TABip.YOK
1055AGRIPATNOSDEVlETHASTANESI
TABIP _YOK
1497 SAMSUN IiAVlA DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1102 BAlıKESiR BANDIRMA DEVLET HASTAN!
TABip. YOK
1470 OSMANIYE DOziçi DEVLET HASTANESi
UZMAN TABip. GENEL CERRAHI
739 BINGOl. DEVLET HASTANESI
TABiP. YOK
1533 $ANlıURFA HALFETIILCE DEVLET HAsı
TASI?- YOK
1089ARTVIN HOPA DEVLET IiASTANESi
TABip. YOK
1594 YOZGAT DEVLET HASTANESI
TABI?- YOK
416 DÜZCE CiliMLi TOPLUM SAGuGı MERKE;
UZMAN TABi
i 904 MARDIN KIZILTEPE DEVLET HASTANESi
TABlp _Y
~11 ~,
1249 GIRESUN DEREli ILCE DEVLET HASTAt-.
TABIp. YA :
527 oiYAABAKIR ILAMBULANS SERVisi KOML
TABip.yo
••
1132BITlISADiLCEVAZQ'1KOlOJIHASTANE,
TABIp. YO
~1120 BATMAN BOlGE DEVLET HASTANESI
TASi? YOK ","
-; Lo
~~T,OKAT NiKSAR TOPLUM SAGLlOı MERKE;
TABip _YOK
"''I
; i':i"
SAKARYAFERIZLllLçE DEVLET HASTA~
TABlp.yOK
"'"f
1369 KOCAELI DEVLET IiASTANESI
UZMAN TABlp _Iç HASTAlıKlARı
801 SITllS TATVAN DEVLET HASTANESi
TABI?- YOK
1453 NEVSEHiR DEVlET HASTANESI
TABIP- YOK
1284 iSTANBUL BN-1ÇELiEVLER DEVLET HAS.
TABI? YOK
1054 AGRI DEVLET HASTANESi
TABI? _YOK
,,::::::
1606ZONGULOAK KADıN DOOUM VE COCUK i
TABIP.YOK
.1334 KAllS DEVLET HASTANESI
TABI? _YOK
...-1518 SiNOP Tı.JRKELIDEVLET HASTANESI
UZMAN TABIP. RADYct.OJI V
990 SiNOP BOYABAT75 YIL DEVLETHASTANE
X
X
X
X
X
X
'*
_
-;,or ~
(-t
1rs.t
d;{
X
;,
•\
ımııımı
,KATılıMCıNIN
riiI
ADI SOYAOI
515316
ERENiSMAIl0GlU
517383
ERENŞAHIN
515238
ERENGlIL GÜNEY
5143l'A
ERENGÜLPEKTAŞ
516416 ERGüNSEv1ı
51:>485
516101
517163
516558
5152S1
513227
ERGIN ERDoGAN
ERHANGÜlER
ERHANHOCAOOLU
ERHANKACMAZ
ERHAN KÜP
ERHANYilMAZ
517146
ERfWlYIlMAZ
511).113
514520
517071
51:ı660
513901
517340
513584
513203
ERHAN ÖZER
ERKAL ERZiNCAN
ERKANARDAABACı
ERKANDURGUT
ERKAN GÜLER
ERKANKAYAR
ERKANKURAL
ERKAN ÇOBAN
516$7
514305
ERKMjÖZDEMiR
ERKUT ETClOOLU
514144
517210
51591'
514860
514890
515991
514225
513539
512943
51soao
ERKiNKIRKPlf!AR
ER~Wj AK
ERMAN BAlıKÇı
ERMANMENEK$E
ERMAN MENGEŞ
ERMAN TÜTÜNCLlLER
ERMAN ULU
EROl DAYANOAC
EROL KARATAS
EROL KARAVAR
517436
EROl..YUCA
517372
ERSAGLlNTUNÇ GULı'ıEZ
513165
516479
ERSA" ÖZKARDESLER
ERS}'!AAÇM~
515009
512905
517528
5155&3
515748
515181
513060
518119
515132
517186
515048
514706
514427
515515
514736
516430
516873
515537
514542
514167
512873
513617
513022
513248
516980
517357
ERSıNASLAN
ERSiNATAMAN
ERSıN BATıSAY
ERSıN BESTAŞ
ERSıN DURMUŞ
ERSiNERGÜL
ERSıN KARAYTU
ERSiNKILIÇ
ERSiN KULoGLU
ERSıNONAJ
ERSiNVAROL
ERSıN ÇiNTESUN
ERSıN ÖZER
ERSıN ŞENTÜRK
ERTANYÜCE
ERTUNCÖKSÜZoGLU
ERTUGRULALTUG
ERTtJGRUl DEMiR
ERTtJGRULiNAN
ERTtJGRUlŞAHIN
ESATKAYA
ESATYETKiN
ESEN ÇıMEN
ESENiSMETDÖNMEZER
ESENGüLTOPBAŞ
ESERKARA
28 AQusıOS2014 14.43
$<ıyfa, 22 i 76
UZMAN TABlp RADYOLOJI
TABip. YOK
TABip. YOK
TABip. YOK
UZMANTABlp • KULAK BURUNeeGAZ i
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABiP. YOK
TABIp. YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABip.yOK
UZMAN TABIp. RUH SAGLK';1VE HASTt
TABIp. YOK
TABIp. YOK
UZMAN TABlp NÜKLEER TIP
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TASiP. YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABlp- YOK
TABIp. YOK
TABiP. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABip. YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABip. YOK
TABiP. YOK
TABip. YOK
TABip. YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABiP. YOK
TABIp. YOK
TABiP. YOK
TABip. YOK
TABiP. YOK1:o
~-t
TABIp. YOK "'~ {"j. 1>&, (7.j'
UZMANTABIp.
"
"T~RIV
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABip. YOK :
(,.
_
~
1?
->~
989 SIIRT KADıN DOGuM VE COCUKHASTALll
136ISTAf;BUL SULTANGAZITOPlUM S/ı.GLlGI
1464 ORDU GÖlJ(ÖY DEVLET HASTANESI
468 GAZIANTEPYAVUZELITOPLUM SAGLlGI ~
902 KARAMAN DEVLET HASTANESI
lOl5ADIYAMAN GctBASI DEVLET HASTANES
1400 ORDU DEVLET HASTANESI
1155 BURS/ı.ÇEKiRGE DEVLET HASTANEsı
1377 KONYACiHANBEYLI DEVLET HASTANES
1004 AMASYA MERlifON KARA MUSTAFAPA~
1252 GIRESUN PROFDRAILHAN OlDEMiR C
580 SiiRT 1 NOLUACiL SAGLlKHilMEnERII,
1450 MUS DEVLET HASTANESI
X
1000 BiNGöLDEVLET HASTANESI
1427 MERSIN DEVLET HASTANESI
236 KIRKLARELıPEHLIVANKÖYTOPLUM SAGl
941 ŞIRNAKDEVLET HASTANESI
1536 ŞANLIURFA KADıN HASTAlıKlARı \1£ OC
311 SiiRT SAYKANTOPLUM SAGLlGI MERKEZ
251 KONYADEREBUCAK ILÇE DEVLET HASTA
ı&5 MAlATYA ~YOL
ToGLUM SAC;L1GI~
1488SAKAFlYAKAYNARCA ilÇE DEVLET HAS1356 KIRKlARElı LÜLEBURGAZ DEVLET HASl
1428 MERSIN TOROS DEVLET HASTANESI
1138 BITLIS TATVAN DEVLET HASTANESI
1591YOZGAT BeGAZLIYAN DEVLET HASTANE
1166 CANAJ<KALEGÖKCEADADEVLET HASTA
1243 GAZIANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANI
1467 ORDU KUMRU DEVLET HASTANESi
1583 V~ ERCIS DEVLET HASTANESi
466 GAZIANTEPŞAHINBEYTOPLUM SAGLlGII
57 AGRI PATNOS TOPlUM SAGLIGI MERKEZi
1509 SiiRT KURTALAN DEVLET HASTANESi
1123 BAYBURT DEVLET HASTANESI
142$ MARDiN SAVUR ilÇE DEVLET HASTANE, X
1464 ORDU GÖLKÖY DEVLET HASTANESI
1220 ERZURUM ÇAT IıÇE DEVLET HASTANE, X
1159 BURSASEVKETYILMAZ EGiTIM VE ARA:
1193 DIYARBAKıR ÇERMIKDEVl.ET HASTANE:
98 VAN TUŞBA TOPLUM SAGlIGI MERKEZi
380 TEKIRDAC;KAPAKlı TOPLUMSAGLlGI MEI
1106 BALıKESiR EDREMiTDEVLET HASTANE~
53AGRI MERKEZTOPLUMSAGLIGI MERKEZI
1370KOCAELllzMiT SEKADEVlET HASTANE:
1248 GIRESUN BULANCAKDEVLET HASTANE'
372 SIRNAKMERKEZTOPLUM SAGLlGı MERK!
291 NEVSEHIRDERIN KUYU TOPLUMSAGlIG
639AGRIDEVLETHASTANESI
t400 ORDU DEVLET HASTANESI
1496ALIKESiR HALK SAGLK">IMüDORLüGü
mKAYSERI YAHYALlTOPLUM SAGLlGı MERI
U~
rjI~.
.'tt
TABI? YOK ';:....
.~
~5
KQCAE:L1DERINCEEC;iTIM\l£ARASTIR~
TABIp. YOK
'!'<
1546 SIRNAKDEVLET HASTANESI
TABip. YOK
.••
,
.
1242GAZIANTEP DRERS:N ARSLAN DEVLET
TABip. YOK
"',
'
12751GDlR TUZWCA ILCE DEVLET HASTANE
TABlp • YOK
9 ••
159 BILECIK GWAZARı iLCE DEVLET HASTA
TABip. YOK
1\
/":"'ı 538 iSTANBUL G.O P, 1 NOLU ACIL SAGlIK HIl
TABlp.YOK
V~'
..- 1191DIYARBAKIRKADINDOGUMVEÇOCUKf
TABip. YOK
1229 ERZURUM TEKMAN SEHITPIYADEÇAVL
UZMAN TABip .IC HA
IKLAf/RI
806 ERZURUM KARAÇOBAN ILÇE DEVLET HA'
TABIp. YOK
450 ERZURUM OLTU TOPLUM SAGLıGıMERKI
TABIP. YOK
1280 ISPARTA YALVAC DEVLET HASTANESI
't '~'.
X
X
X
~23346'
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
. ONVAN/BRANS . .
28Ağuslos2014 1443
Sayio'23176
YERl.ESTIRlLDlGI BıRıM
a
TABiP. YOK
1218ERZiNCANTERCANILÇEOEVLETHASTJ )(
514624 ESI..£MiNAN
TASIp. YOK
1283iSTANBULAVCIl.ARMURATKÖlÜK DEVl
514397 ESMAAYOIN
TABlp- YOK
1044AFYONKARAI-IISAR
iSCEHiSARilÇE DE"
513307 ESMABAYRAK
ESMABÜSRAGACAL
TABip. YOK
1231ERZURUMBÖlGE EGiTiMVE ARAŞTIRM
TASip. YOK
1370KOCAELllzMITSEKADEVLETHASTANE:
51&435 ESMABiLGILI
TABlp- YOK
1062AMASYAGÜMÜŞHACIKÖY
DEVLETHAST
515656 ESMAERSOY
UZMANTABip. TIBBıPATOLOJI
1633A'O$AFlAY
DEVLETHASTANESi
51:ıB13 ESMAGURBÜZ
TASlp- YOK
1211El.AZIClKOVANCllARDEVLETHASTANE
514149 ESMAKAPlAN
TABip. YOK
1670GAZIANTEPiLAMBULANSSERVlslKOMI
516221 ESMAMElEK SEÇER
TABip. YOK
1044AFYONKARAHiSAR
ISCEHiSARlLÇEDEV
517232 ESMANURYILMAZ
TABip_YOK
1570TRABZONKANUNiEGiTiMVE ARAŞTIR~
515633 ESMA$ÜLEYMAN
TABip. YOK
1177ÇORUMKARGIAHMETHAMDiAKPıNARI
516620 ESMANURKAPLAN
TABip • YOK
1:ıü9iSTANBULÜSKÜOARDEVLETHASTANE:
514352 ESRA.ACARKAN
TABlp_YOK
394TRABZONARsiN ILCEDEVLETHASTANE:
515730 ESRAAK8AŞ
ESRAAKCURA
TABIp.
YOK
466GAZiAıJTEPs,ı.,HiNBEY
TCf'LUMs,ı.,GLlGIr
514851
TABip. YOK
1522SiVASKANGALDEVLETHASTANESI
516530 ESRAAKTAS
TABIp. YOK
1173ÇANKIRIDEVLETHASTANESI
514306 ESRAARSLAN
TABlp-yOK
1511SIIRTKADINDOOUMVEÇOCUKHASTAI. X
517701 ESRAATMACA
TASip. YOK
202KARAMANMERKEZTOPLUMSAGlIClıMEI
513569 ESRAAVCI
TABip. YOK
255KONYATASKENTILCEDEVLETHASTANE
513965 ESRABARAN
TABip. YOK
1152BURs,ı.,DÖRTCELiKKMJINOooUM VE ç
517296 ESRABESiRMAHSUN
TABip. YOK
72 ÇORUMKARGITOPLUMs,ı.,GLlGIMERKEZi
515927 ESRACAMCI
TABlp- YOK
359ŞANLIURFAEYYUBIYEToPLUM SAGLlGII
51:ıB78 ESRADARAKÇI
TABip. YOK
1086ARDAHANDEVLETHASTANESi
516676 ESRADAGlI
TABip. YOK
:ıBgTOKATPAZAAILÇEDEVLETHASTANESi
516266 ESRAooGAN
TABi;>.YOK
66AKSARAYORTAKQYTOPLUMSAGLlClıMEf'
513537 ESRAOOOAN
TABip. YOK
1375KONYABEYŞEHiRDEVLETHASTANESi
517596 ESRADIKKAYA
UZMANTABip • ENFEKSiyONHASTAl.1K!716s,ı.,NLlURFA
SiVEREKDEVLETHASTANES
516451 ESRAERDEMKıVRAK
TABIP_YOK
1116BAlıKESiR SUSURLUKDEVLETHASTANI
514437 ESRAFıRAT
TABip. YOK
1544ŞIRNAKCiZRE DRSElAHAniN CIZREU )(
m600 ESRAGÖRGÜLÜ
TABip. YOK
1676MARDiNKIZILTEPETOPlUM SAGLlGIME
515646 ESRAGUZEL
TAB.P. YOK
1354KIRIKKALEYÜKSEKiHTISASHASTANESi
514574 ESRAKANSU
TABlP. YOK
1409MANiSAKIRKAGAÇDEVLETHASTANESi
512872 ESRAKIROVA
TABi;>.YOK
1394SAGLlKBAKANllGI OUMLUPINAR
UNiVEI
514320 ESRAKOC
TABip. YOK
119lSTANBULBEYOOLUTOPLUMSAGLlGIME
517213 ESRAMisiR
TABip. YOK
1463ORDUFATSADEVLETHASTANESi
517566 ESRANURKARA6ULUT
TABIp. YOK
1288iSTANBLJLBEYKOZ
DEVLETHASTANESi
513030 ESRANURÇıCEK
ESRANURMUHAMMED
TABlpYOK
59
HAKKARI
M
ERKEZ
TOPLUMSAGLlGIMERK
X
516330
TABip. YOK
13SlsTANBULSULTANBEYLITOPLUMSAGLI(
514865 ESRANlSANCI
TABlp_YOK
1551TEKIRDAGMAlKARA DEIı1-ETHASTANE:
516773 ESRAORMANLI
TABip. YOK
1097AYDINKADıNDOOUMVE COCUKHASTA
514a.09 ESRAPOTA
TABIP-YOK
1450MUSOEVLETHASTAN€SI
X
513716 ESRAPUSEBAYRMleGlU
UZMANTABip GÖZHASTAlıKLARı
774KARAMANERMENEKDEVl.ETHASTANES
517535 ESRASEDABODUR
1262HJlJ(KARiSEMDiNLiDEVLETHASTANESi X
5T7T81 ESRASULTANKARABULUTKEKl TABlp_YOK
UZMANTABI? -Ic H ~i\WKI.ARI
833VANEGiTiMVE ARAŞTIRMAHASTANESi
515531 ESRATURANCANBAZ
TABIp. YOK
~
mB ERZURUMOl.TUDEVLETHASTANESi
X
514879 ESRAYAlÇiN
TABiP. YOK ~
),. 1:: '1Gi"
1409MANiSAKIRKAGACDEVLETHASTANESi
517096 ESRAYAMAN
TABlp-yOK
"'~-6f3:....
1412MANlSA5ARIGOlDEVLETHASTANESi
516674 ESRAYAMAN
TABip. YOK
••
tıQ49 AFYONKARAHiSAR
SUHUTDEVLETHAS
514169 ESRAYARIMAY
TABip- YOK
'"
, 1~332KARAMANDEVLETHASTANESI
51689'5 ESRAYETIS
TABlp.yOK
~
~
1516SINDPGERZEDEVLETHASTANESI
515472 ESRAillMAZ .
TABIp. YOK
,.. ~179 ÇORUMTC. SAGLlKBAJ<:ANlIGI
HITiT Üf
515177 ESRAZEKIYEGÜZEY
ESRAÇELIK
TABip.yOK
~
<ı>51C;{ıIRTUZLUCAILÇEOHtETHASTANE X
TABip. YOK
</c>..
1l51STANBULGAZIOSMANPAŞA
TOPLUMSAC
515726 ESRAÇOLAK
UZMANTABIP
REI!rHAS1 700ERZINCANSAClLlKBAKANLI(;IERZiNCAN
515005 ESRA.ÖCAL
TABlp- YOK
1038AOIYAMANT.C SAGLlKBAKANLlGIADIY.
517343 ESRAÖREN
TABlp- YOK ~)
1468ORDUULUBEYILCEOEVLETHASTANES
513347 ESRAÖZYURT
TABip.yOK
~
1075ANTAl.YAAlANYAOEVLETHA$TANESi
514407 ESRAiHTiYAR
TABI"- YOK
.431EWIG MERKEZToPLlJMSAGlIGıMERKE
514241 ESRAiNCi
"""'
f.,n~
-.'t..
-.vıı::
. . ~;
"""
513509 ESRANURAKBULUT
516:ıB5 E$RANURKORKMAZ
516916 ESINAPAYDIN
TABi? YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
'i /
1257GÜMU$l-iANEKELKiTDEVLETHASTANE: X
4llAGRI ELEŞKIRTToPLUMSAClLlGıMERKEZ
1573TRABZONVAKFIKEBlııDEVLETHASTAN
Kg233461
ımLiIiLILII KATIlIMCININ
518\66
514090
517312
ESINDELHIŞ
ESIN EYICAN
ESiN GÜLEC
ADI SOYADı
516340
E$lN¥ÜKSEK
512877
514325
518174
513607
517140
513121
ETKiN KOCA
EVRIM BURCU TURAN
EVRiM EREL
EVRIMGÜZEL
EVINKUŞ5EVER
EYAZKARAY
517285
EYLEMELlAÇıK
513087
515032
513028
517240
51;.813
518195
516654
EYLEMGÜN[)()(;AN
EYYUPKIILA
EYÜP ERTÜRK
EYÜPFATIKCiHAN
EVÜPGEMiCI
ElGI AKYILDIZ
EZGIALNAK
51&392 EZGiAtTAY
514336
513774
515415
EZGI BiçEN
EZGIDiRENÇKOLÜNK
EZGIERDEM
515487
EZGIEYNAllı
514946 EZGI GÖt\PINAR
517303 ElGI KARAKAŞ
514420
514ô06
EZGI KAYA
EZGI SELCUK
513891
513402
516325
514889
51&438
517223
513195
EZGI TEKEREKOOLU
EZGIliNAZLı
EZGiTÜRK
EZGI YALÇiN
EZGIVARCI
EZGIYILDIRIM
EZGIYILMAZ
513337
514189
ElGi YILMAZ
EZGI YILMAlER YOODER
517302
517112
515939
513887
516602
516437
EZGIÇALIKUŞU
EZGIÇEliNEl
EZGi ÇıMEN
EZGIOZEN
EZGiÖZYOl
EZGI UNAL
516665
EZGI$ılHAN
514810
517065
513269
516055
513419
513631
513665
514179
514979
516474
517673
515754
515970
516425
515378
517322
5\4769
512927
514341
EziNAKTA$
E$REFOENlz DÜZDEMIR
EŞREFKEMAl çEliK
FADi!.lANANURAYDINBELGE
FADiMEAKIN
FADiMECAN$UÇATAL
FADiMEER$OYO\JRSUN
FADiMEGÜlSALMAN
FAOIMEKARA
FAOiMEZÜMERYAKUT
FAHRETTiNBOSTANCI
FAl-IRIONURAYDIN
fAl-lRIÖZTÜRK
fAl-lRiYE HAS
fARUK AKSU
FARUKARDA
FARUKAYDIN
FARUKAYDINYILMAZ
fARUKBOlU
YERLESnRıLDiGl
ONVAN iBRANS
28A4uslo52014 14:43
Sayfa 24/78
BıRiM
IL:I
TABiP. YOK
1057AGRIT\JTAKILÇE DEVlET HASTANESI
TASip. YOK
160SZONGULDAKATATURKDEVlET HASTA/>
TABip. YOK
361$ANlıURFAHALILiYEToPLUMSAGuGı M
TASip. YOK
207KARSMERKEZToPlUM SAGUGIMERKE,
TABip. YOK
1245GAZiA.NTEPÇOCUK
HASTALıKLARıHAsı
TAB:P. YOK
12111
flAKKARIDEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1192DiYARBAKıRBISMiLDEVLETHASTANES
UZMANTABlp iç HASTALıKLARı
798BAliKESıRBANDIRMADEVlETHASTANE:
TABip. YOK
113.8BiTliS TATVANDEVlET HASTANESI
UZ!.lANTASip. COCUKVE ERGENRUH 69S0lYARBAKIRÇOCUKHASTALıKLARıHASl
UZMANTABip- HEMATOlOJI
789KAHRAMANMARAS
NECipFAlIL $EHiR H
TABip. YOK
1203DiYARBAKıRÇOCUKHASTALıKLARı
HAS
TABip. YOK
191KAHRAMANMARAŞ
ÇAGLAYANCERiT
ToP
TAB.P. YOK
l04IlAFYONKARAHISARZüBEYDEi"WJIMKAL
TASIp. YOK
1482SAKARYAAKYAlIDEVlET HASTANESI
UZMANTABip. GENELCERRAHI
748SiNoP BOYASAT7SYILDEVlET HASTANE
TABip. YOK
1054AGRIDEVlET HASTANESI
TABIp. YOK
1563TOKATZiLE DEVlET HASTANESi
TASIp. YOK
1250GiRESUNESPIYEDEVlET HASTANESI
TABIp. YOK
1215ELAZIGPALUILÇEDEVlET HASTANESI
TABip. YOK
1469ORDUÜNYEDEVlET HASTANESI
TABip. YOK
1071ANKARANALLli"WJDEVlET HASTANESI
TABIp. YOK
1321KAHRAMANMARASANDIRIN
iLCEDEVlE
TABip. YOK
1205DÜlCE AKÇAKOCADEVlET HASTANESI
TABip • YOK
1443MUGLAMIl.AS75YILDEVLETHASTANE:
TABip. YOK
1301ISTANBULMAlTEPEDEVlET HASTANEı:
TABip. YOK
1341KASTAMONUDEVREKANIILCEDEVlET i
TABip. YOK
1334KARSDEVlET HASTANESI
TASIp. YOK
1600ZONGULDAKKADıNDDGUMVE COCUKi
TABip. YOK
210KASTA'~ONU~A
ILCEDEVlET HAST~
TABIi'. YOK
1364KOCAELIDARICAFARABiDEVlET HAST.
TABip. YOK
1103SALıKESiRBiGADiCDEVlET HASTANESI
TABip. YOK
1544SIRNAKCiZRE DRSElAHATTINCiZREli
TABip. YOK
1369KOCAELIDEVLETHASTANESI
TABI? YOK
1311IZMIRALIAGADEVlET HASTANESI
TABIp. YOK
1587VANÖZAL?DEVLETHASTANESI
TABip. YOK
30eANAKKAlE LAPSEKiTOPLUMSA(jUGI ME
TABIp. YOK
1343KASTAMONUDRMONiF ISLAMDGLUDE\
TABIP. YOK
99AMASYATA$OVAToPlUM SA(";L1GI
MERKE
TABip- YOK
1025ADANAKOZANDEVlET HASTANESi
TABip. YOK
1179CORUMTC. SAGLIKBAK/ltlLl(";1HITiTOı
TABlp- YOK
1071ANKARANAllıHAN DEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1358KIRKLARELıPINARHISARDEVlET HAST,
TABlp- YOK
1547SIRNAKSILoPi DEVlET HASTANEsJ
TABip. YOK
269MANiSAKCıPRUBAŞIILCE
DEVlET HASTA
TABIp. YOK
113.8BITLISDEVlEHIASTANESi
TABi? YOK
.,
~
420DÜZCEYI(";llCAiLCEDEVlET HASTANES
TABip. YOK
$;
240KILISMERKEZTmUM SAGLıGıMERKEZ
TABI"- YOK
••.~(:<
:;.>.
1223ERZURUMISPIRDEVLETHASTA'JESI
UZMANTABIP
if''@-: 787isTANBULSAGUKBAKANllGIiSTANBUL'
TABIP.YOK
'"
""
8AfYONKARAHISARDINARToPlUMSAGU(
TABIp. YOK
. ~;/
~
AKSARAYESKiLDEVlET HASTANESI
TABlp_YOK
1~ ADIYAMANCELIKHANILÇEDEVlET HAS
TABip. YOK
~
113.8BITLISTATVANDEVlET HASTANESI
TABip. YOK
1439MU(";LAFETHIYEDEVLETHASTANESi
TABip_YOK
1025ADANAKOZANDEVLETHASTANESi
TABip. YOK ~)
1376KONYABOZKIRDEVLETHASTANESi
TABip_YOK
1217ERZiNCANREFAHiYEDRFAl-IRETIiN U(
TABip.yOK
/ /V\
~
1509SIIRTKURTALANDEVLETHASTANESi
TABlp_YOK
1585VANEGITIMVE ARAŞTIRMAHASTANESi
TABiP.YOK
• /
547IsTANBULSILE1NOlUACILSA(";ı.IKHIZ"
TABlp_YOK
1329KARABOKSAFRANBOLU
DEVLETHASTA
't
.'~
Hl~ -
.'t ""
-!c,'?'/.
i
\
Y
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
28 Ağustos 2014 1443
Sayfa 25176
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
513658
515528
516814
515052
513797
517437
517142
513930
515034
514951
516899
516116
516772
518528
516748
515844
51:ısoı
518470
517081
515071
S06060
516649
515710
513147
5\2925
514176
516577
SO""
515176
516112
SO"""
513994
517508
515741
512884
514637
512981
517261
515579
515763
516502
516045
516448
517595
51511>4
516033
516693
SO""
515421
513278
517505
516561
516310
513583
514760
515110
517:ıes
517190
513031
515343
516329
516044
FARUK GÜlLUCE
FARUK TATlı
FARUK ŞIMSEK
FATMAAKDENIZ
FATMAAYlÜL KARAMAN
FATMA BADEMCI
FATMA SAHAR ATAK
FATMA BAL
FATMA SAUl
FATMA BASAK CQI";ALMIS
FATMA BOlOQl";AN
FATMASUCRUL
FATMA BCt.OKBA$1
FAHIACEREN GÜNER
FATMAOOCAN
FATMA DIDEM DUMAN
FATMA DlLAN ARAS
FATMA DiLARA YÜRÜK
FATMA DiNC
FATMAESRAGUR
FATMAGÖNÜL [)Q(;AN
FATMAGUR
FATMA HALE ORS
FATMA HiSARCIKLIO
FATMA KANAT
FATMA KARAKAS
FATMA KURT
FATMA KULUNK YAVUZ
FATMAMEMQI";LU
FATMA NALBANT
FATMA NUR ELMAS
FATMANURÖZEN
FATMA NUREFŞAN PORTAKALCı
FATMA NUREFŞAN iKlzoGLU
FATMA NiHAL DilEK
FATMANlfW. YOLcGLU
FATMA RAHMETYILDIRIMER
FATMASARI
FATMA SARIDWIR
FATMA SEvIL SARACoGW
FATMASEYREK
FATMA slNEM SAMiM
FATMA TAS
FATMA TEMELli
FATMA TEMiZSOY
FATMA TOıücü
FATMA YAŞAR
FATMA YILDIRIM
FATMAYILDIRIM
FAHlAZEHRAERTAN
FATMACAKIR
FAThlAÇAGLAYAN
FATMACETıN
FATMA CILGIN
FATMA ÇiFTçi
FATMA OlER
FATMAOZGÜR
FATMAOZLEM UYANıK
FATMA OztÜRK
FATMAGlIL BAŞ
FATMAGUL CIKLADILMEZ
FATMANURAPAYDIN
YERLESTiRiLDIGI
UNVAN i BRANS
BıRıM
1460 ORDU DEVlET HASTANESi
TMlIp - YOK
362 ŞANLIURFA KARRAN TOPLUM SA~II";I MI
TABiP.YOK
1356 KIRKLARELı LÜLEBURGAZ DEVLET HAS1
TAB[P - YOK
1186 DENIZLI CiVRIL DEVLET ftASTANESI
TABiP. YOK
12741GDIR DEVLET HASTANESI
TABlp.yOK
1447 MUS HASKÖY DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1072 ANKARA POLATLI DUATEPE DEVLET HA:
TABlp-yOK
1360 KıRŞEHiR KAMAN DEVLET HASTANESI
TABlp.yOK
1354 KIRIKKALE YOKSEK iHTiSAS ftASTANES[
TAB;P-YOK
UZMAN TABiP. RUH SAGLlGI VE ftAST!' 1018 YOZGAT SORGUN DEVLETHASTANESI
1520 SIVAS GEMEREK ILCE DEVLET HASTANE
TABI? YOK
191 KAHRAMANMARASCAGLAYANCERiT
TOP
TABl1'.YOK
1597 YOZGATSORGUN DEVLET HASTANESI
TABlp-YOK
1145 BURDUR YE$iLOVA DEVLET HASTANESI
TABip.YOK
1490 SAMRYA PIWUKOVA iLCE DEVlET HAS
TABIp. YOK
1291 iST ANSUl ESENLER KADıN llOGUM VE <
TAEl1'- YOK
1152 BURSA DORTCELlK KADıN DOGUM VE ç.
TAEIp. YOK
ımlsTANBUL
MEHMET AKiF ERSOY GöGÜ,
TABlp.yOK
1481 SAKARYA YENIKENT DEVlET HASTANE~
TAEIp.yOK
80 VAN MURADIYE TOPLUM SAGLlCı MERKEZ
TABlp-yOK
611 KIRKlAAHI VIZE DEVLET HASTANESi
AILE HEKIMLIG[
UZMANTABlp
1449 MUS MAlAZGiRT DEVlET HASTANESI
TAElp- YOK
1446 MUŞ BULANıK DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1542 $ANlıURFA ViRANSEHIR DEVLET HASTI
TABi? YOK
1229ERZURUM TEKMAN SEHiT PIYADE ÇAVL
TMllp - YOK
298 NIGDE MERKEZ TOPLUM SAGLlCı MERKE
TAE[p.yO"
1370 KOCAELiıZMIT SEKA DEVlET HASTANE:
TABip. YOK
977 GüMÜŞHANE KELKıT DEVLET HASTANES
RADYOLOJI
UZMANTABi?
1333 KARS KACIZMAN DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1260 HAKKAR[ CUKURCA ILCE DEVLET HAST i
TABip. YOK
1179 CORUM T_C SAGLIK BAKANllGI HiTIT Üf
TABip-yOK
1047 AFYONKARAHiSAR SANDIKLI DEVLET HI
TABip-yOK
502ERZURUM PAlARYOLU HASAN 6ASRI DE
UZflAN TABi? AILE HEKimlGI
1482 SAJWlY A AK'IAlI DEVLET HASTANESi
TABip. YOK
1616 DIYARBAKıR KADıN llOGUM VE COCUK f
UZMAN TMlip. TIBBı GENETiK
612
ORDU KORGAN DEVlET HASTANESI
UZMAN TABip .AlLE HEKiMLIGi
1391
KONYA YUNAK HACı iZZET SAYSAl DEVI
TMlip. YOK
UZMAN TABip. KADıN HASTAlıKLARı v! 858 TOKAT DEVLET HASTANESI
1479 SAKARYA KADıN DoGUM VE COCUK HA:
TABıp.YOK
1580 VAN BA$KALE DEVLET HASTMJESI
TABlp-yOK
1357 KIRKlARElı DEVLET HASTANESI
TAEIP. YOK
1239 GAlIANTEP NIZIp DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
TABi? YOK
~
1347 KAYSERI DEVELI HATlcE.MUAMMER KO
TABlp _YOK
~
519 BITLIS 1 NOLU ACIL SAGLlKHIZMETLERII
TABip • Ycıt<'t: oh
1452 NEVŞEHIR KOZAKLI FIZIK TEDAv1 VE REI
TABlp- YOK <:lo ""
~.~.
1244 GAlIANTEPCENGIZGbKCEKKADIN
HA~
TABIp. YOK
"$._
1244 GAZIANTEP CENGiZ GOKCEK Ki'llIN HA<
TABIP. YO "" }_\
.?"
1676 MARDIN KIZILTEPE TOPLUM SAClICı ME
UZMAN TA ,. TIS f;;!
,_ 1639 KARAMAN DEVLET ftASTANESI
r
-~.:t.'
o
'''''HO .'.
't,
TABip.YOK
TABip. YOK
TMlip _YOK
TABIp. YOK
TABiP.YOi<
TAB[P - YOK
TABip. YOK
TABip- YOK
TAEip. YOK
TAEIp. YOK
TABlp.yOK
TABip-yOK
t-ı:
'500,,,,,,w,,,,,,,ö,eo<,,""e~'"
1114BAJ.IKESIRSAVASTEPEILCE
DEVLET HI
DEVLET ftASlANESI
1
KAHRAMANMARAŞCAGLAYANCERiT
lıÇ
79~Y
GULAGAC TOPLUMSAGııGı MU
1367 KOCAELi GEBZE FATiH DEVLET ftASTAN
1105 BALIKESıR DURSUNBEY DEVLET HASTA
1601 ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLET HASTAI
1120 BATMAN BöLGE DEVLET HASTANESI
13051STANBIJL LÜTFIYE NURI SURATDEVLE1083 ANT Al. YA MANAVGA T DEVlET HASTANE
1348 KAYSERiıNCESU !LÇE DEVlET HASTANI
1237 GAZiANTEP ARABIIN ILCE DEVLET HASl
ç..l~
AKSARAY
rı'
7)
ç
,/
,
,
,,
,
,,
,
Download

Noter Onaylı Sonuçlar (Sayfa 1-25)