SAGLlK BAKANLIGlO'
59.DÖNEM DEVLET HizMETi VÜKÜMLÜLÜGÜ
SONUÇLARI
1
MAZERET KtmAsı
31Ekim2014
11:11
Sayfa: 1/5
aiiim
534758
534744
534973
534596
534986
534940
534752
534641
534904
534850
534828
534885
534616
534711
534778
534746
534833
534763
534685
534684
534899
534782
534826
534960
534805
534853
534935
534985
534810
534576
534818
534766
534932
534629
534918
534784
534962
534702
534875
534980
534677
534697
534876
534733
534585
534580
534657
534907
534765
534588
534636
534595
534848
534714
534910
534651
ii
ABDULLAH SAliH ÜNAL
ABDULVAHIT DEMIR
AHMET KIVANÇ CENGIZ
AHSEN DÖNMEZ TÜRKMEN
Ali BURAK HARAS
Ali ERGÜN
Ali GÖKHAN ÖZYILDIZ
ARTUNÇ KAAN TURANOGLU
ASLIHAN BANU ER
ASLIHAN BURCU YIKILGAN
ASLIHAN KURT
ATiLLA CAN
AYHAN SÜMER YAMAN
AYSUN ÖZBEK
AYTEN GiRGiN YILMAZ
AYŞE ASLANER çEliK
AYŞE OCAK DURAN
AYŞE YENER GÜÇLÜ
AYSE ÖZLEM KılıÇASLAN
AYŞENUR ALEMDAR
BAHAR GÜRLEK DEMıRCı
BAHAR TOKLU BAYSAL
BANU iNCE DEMiRPENÇE
BARAN PıNAR DALGA GÜçLÜTÜr
BARIŞ GIAKOUP
BEDIA GÜLERYÜZ
BEGÜM BULAM KILIÇ
BERKAY AKMAZ
BERRAK TUGRAL
BERivAN BITiK
BESTE ÖZSEZEN
BETÜL DERTSIZ KOZAN
BETÜL SARGIN
BETÜL YILMAZ
BORA YAKUT
BURAK DiKMEN
BURCU ERDEM
BURCU MAKBULE ŞIRIN
BURCU ÇEliK
BÜLENT PAMUK
BÜŞRA SERTKAYA
BiRGÜL KARAHAN
CANAN OZLU
CANDOST HANEDAN
CANSU ABAYLI
CANSU iMRAL
CEM BASARAN
CEM EMiR GÜLDOGAN
CEMAL DiNÇER
CEYHUN CURA
DAMLA iNCE BARBAROS
~
DEMET YUKSEL YILDIRIM
"i
DENiz DOGAN MÜLAZiMOGLU
DENIZ KILIÇ
DENıZTURAN
DERMAN BASARAN
i
--i ('
r?-
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGI VE HM 192 ERZURUM BÖLGE EGITIM VE ARAŞTIRMA
UZMAN TABlp - GÖZ HASTAlıKLARı
75 ISTANBUL KAGITHANE DEVLET HASTANEE
UZMAN TABlp - ROMATOLOJI
249 SIVAS NUMUNE HASTANESI
UZMAN TABlp - ÇOCUK SAGLlGI VE HM 91 iSTANBUL PENDiK DEVLET HASTANESi
UZMAN TABlp -Iç HASTAlıKLARı
64 iSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖGÜS HASTALI
UZMAN TABip - ORTOPEDi VE TRAVMA' 127 ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESi
UZMAN TABlp - KARDiYOLOJi
62 ANKARA YENiMAHALLE DEVLET HASTANE:
UZMAN TABlp - KULAK BURUN BOGAZ i 80 ISTANBUL ARNAVUTKÖY DEVLET HASTAN
UZMAN TABip - GÖGÜS HASTAlıKLARı 212 DENizli DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip - ENFEKSIYON HASTALIKI 37 ANKARA KEÇiÖREN EGiTIM VE ARAŞTıR MI
UZMAN TABlp - KADıN HASTAlıKLARı VI 27 ANKARA POLATLI DUATEPE DEVLET HAST.
UZMAN TABip - GÖGÜS CERRAHISI
209 KONYA EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
UZMAN TABip - ACIL TIP
45 ANKARA EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
UZMAN TABip - iÇ HASTAlıKLARı
151 BURSA DEVLET HASTANESi
UZMAN TABip - iç HASTAlıKLARı
150 BURSA MUDANYA şAZiYE RÜŞTÜ DEVLE'
UZMAN TABlp - ÇOCUK SAGLlGI VE HA~ 187 ESKişEHiR DEVLET HASTANESi
UZMAN TABlp - TIBBı ONKOLOJi
52 ANKARA DR ABDURRAHMAN YURTASLAN
UZMAN TABlp - FiZiKSEL TIP VE REHAB 240 NEVŞEHiR DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip - AiLE HEKIMLiGI
222 KONYA KARATAY TOPLUM SAGLlGI MERK
UZMAN TABip - FizIKSEL TIP VE REHA8 59 ANKARA KEÇiÖREN EGITIM VE ARAŞTIRMI
UZMAN TABip - NEFROLOJI
10 ANKARA SINCAN DRNAFiz KÖR EZ DEVLE'
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGI VE HM 111 ıZMiR DRBEHÇET UZ ÇOCUK HASTALlKL
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGI VE HM 112 iZMiR BUCA KADıN DOGUM VE ÇOCUK HI
UZMAN TABlp -ANESTEZiYOLOJi VE RE 268 iSTANBUL ÜMRANiYE EGITiM VE ARASTIF
UZMAN TABip - AcIL TIP
244 RiZE DEVLET HASTANESi
UZMAN TABip - Iç HASTAlıKLARı
11 ANKARA AKYURT ILÇE DEVLET HASTANEE X
UZMAN TABip - GÖZ HASTAlıKLARı
107 ıZMiR BUCA SEYFi DEMiRSOY DEVLET HI
UZMAN TABip - GÖZ HASTAlıKLARı
108 iZMiR SAGLlK BAKANllGI iZMiR KATip ÇEl
UZMAN TABip - NÜKLEER TIP
183 KOCAELI DERINCE EGiTiM VE ARAŞTIRMı
UZMAN TABlp - ROMATOLOJI
23 ANKARA EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGI VE HA: 41 ANKARA SINCAN DRNAFiZ KÖREZ DEVLE'
UZMAN TABip - GÖZ HASTAlıKLARı
190 ERZURUM BÖLGE EGiTiM VE ARASTIRMA
UZMAN TABip - FiziKSEL TIP VE REHA8 136 AYDIN SÖKE FEHiME FAIK KOCAGÖZ DEV
TABip - YOK
229 AYDIN YENipAZAR ILÇE DEVLET HASTAN
UZMAN TABip - ORTOPEDi VE TRAVMA' 179 GAZiANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANE
UZMAN TABlp - KULAK BURUN BOGAZ i 79 ISTANBUL KARTAL DRLÜTFI KIRDAR EGiT
UZMAN TABlp - NÖROLOJI
36 ANKARA ULUS DEVLET HASTANESi
UZMAN TABlp - iç HASTAlıKLARı
67 ISTANBUL ARNAVUTKÖY DEVLET HASTA
UZMAN TABlp -Iç HASTAlıKLARı
14 ANKARA ELMADAG DRHULUsi ALAT
E,;; •. ~,
UZMAN TABip - FiZIKSEL TIP VE REHA8 135 AYDIN NAZiLLI DEVLET HASı;ANE •• :',
TABlp - YOK
233 ISTANBUL FATIH TOPLUM S~Gl,(l Melfll1 _
,'\1
UZMAN TABip - TIBBı PATOLOJI
125 iZMiR DRSUAT Si;RJ~!,;J'Pı~lm~
UZMAN TABIP - ÇOCUK SAGLlGI VE HM 172 KARS SARı~ıaô~tt~,
~Ş.$
.0 i~
UZMAN TABip - KADıN HASTAlıKLARı Vı 230 MANiSA Mffi'REZE~I~v
',,:-ı '
UZMAN TABip - TIBBı PATOLOJi
1 ADANA ÇUKURO">\D~~
TABip - YOK
237 YOZGAT AKDAGMADtNI TOPU)MSA
lG ~~;,
UZMAN TABlp - ANESTEZIYOLOJi VE RE 157 ISPARTA DEVLET HASTANESI
"'.,
UZMAN TABip - GENEL CERRAHi
18 ANKARA NUMUNE EGiTiM VE ARAŞTIRMA i
UZMAN TABip - ORTOPEDi VE TRAVMA 1171zMiR BUCA SEYFI DEMiRSOY DEVLET HI
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGI VE HA~ 114 ıZMiR TORBAlı M.ENVER ŞENERDEM DEl X
UZMAN TABlp - ÇOCUK SAGLlGI VE HM 156 ÇANAKKALE ÇAN DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIP - ANESTEZIYOLOJI VE RE 132 AYDIN DEVLET HASTANESI
TABip - YOK
271 ANKARA SiNCAN TOPLUM SAGLlGI MERKI
UZMAN TABlp - GÖZ HASTAlıKLARı
203 DIYARBAKıR GAzi YAŞARGiL EGiTiM VE A'
UZMAN TABip - ANESTEZiYOLOJi VE RE 33 ANKARA DRSAMI ULUS KADıN DOGUM ÇO
UZMAN TABip - JiNEKOLOJIK ONKOLOJI 43 ANKARA ETliK ZÜBEYDE HANıM KADıN HA
,\\:J
;fo:ik,'
,
,d
~q:ID,,_,'
,
"<''''
~2914n24 III
Sayfa: 2/5
tJmI
534979
534887
534937
534673
534720
534967
534870
534599
534788
534963
534688
534942
534606
534824
534825
534728
534834
534700
534611
534840
534759
534632
534689
534648
534868
534854
534892
534836
534609
534745
534628
534976
534600
534837
534846
534951
534906
534928
534988
534575
534646
534920
534574
534855
534729
534803
534573
534590
534881
534919
534592
534709
534612
534820
534941
534667
534806
534583
534623
534939
534643
534898
ii
DERYA SAY ÖCAL
UZMAN TABip - RUH SAGLlGI VE HASTP
DERYA ÖZDEMIR
UZMAN TABlp - GöGÜS CERRAHIsI
DILEK ULUBAŞ IŞIK
UZMAN TABip - NEONATOLOJI
ECE SELMA GÖRMEL
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGı VE HM
ECE SOYKAN
TABip - YOK
EGEMEN EKEN
UZMAN TABip - ANESTEZIYOLOJi VE RE
EGEMEN CIÇEK
UZMAN TABlp - GENEL CERRAHi
EKiN OKTAYOGUZ
UZMAN TABip - iÇ HASTAlıKLARı
ELVAN BAYRAMOGLU
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGı VE HM
ELÇiN IŞLEK SEÇEN
UZMAN TABip - KADıN HASTAlıKLARı VI
ELiF TUNCAY
UZMAN TABip - NÖROLOJi
ELiF izci GÜLLÜ
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGı VE HA~
EMEL ÜNAL BiLGE
UZMAN TABip - ANESTEZiYOLOJi VE RE
EMRAH EKiM
UZMAN TABip - KULAK BURUN BOGAZ i
EMRE YURDAKUL
UZMAN TABip - ORTOPEDi VE TRAVMA
EMiNE AKKUZU
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGI VE HA~
EMiNE BÜTÜN
TABip - YOK
EMiNE SAVRAN EliBOL
UZMAN TABip - GÖZ HASTAlıKLARı
EMiNE TUNÇ
UZMAN TABip - TıBBi MiKROBIYOLOJi
EMiNE ZÜLAL BOSTANCI CAN
UZMAN TABlp - ANESTEZiYOLOJi VE RE
EMiR VOLKAN ALTAN
UZMAN TABlp - GÖZ HASTAlıKLARı
ENVER ÇiFTEL
UZMAN TABip - iç HASTAlıKLARı
ERCÜMENT ALTINTAŞ
UZMAN TABip - RADYOLOJi
ERDEM ATALAY
UZMAN TABip - SPOR HEKiMLiGi
ERHAN BAYRAM
UZMAN TABip - ORTOPEDi VE TRAVMA'
ERKAN ÖZCAN
UZMAN TABip - iç HASTAlıKLARı
ESRA DöGER
UZMAN TABlp - ÇOCUK ENDOKRINOLO.
ESRA TAŞ
UZMAN TABip - FizIKSEL TIP VE REHAB
ESRA ÇIVGIN
UZMAN TABip - RADYOLOJi
EVRiM GÜRHAN TAHTA
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGı VE HA~
FAHRETTiN KIRÇiçEK
UZMAN TABip - ANESTEZiYOLOJi VE RE
FATMA ARZU AKKUŞ
UZMAN TABip - GöGüS HASTAlıKLARı
FATMA BETÜL GÜRAGAÇ
UZMAN TABip - GÖZ HASTAlıKLARı
FATMA BEYHEKiM
UZMAN TABlp - KADıN HASTAlıKLARı ~
FATMA DADASUNLU
UZMAN TABip - KADıN HASTAlıKLARı vı
FATMA OFLU DOGAN
UZMAN TABip - AiLE HEKIMllGI
FATMA YILMAZ ERTÜRK
UZMAN TABip - TıBBi PATOLOJi
FATiH ALBAYRAK
UZMAN TABip -Iç HASTAlıKLARı
FATIH MUTLU
UZMAN TABip - KULAK BURUN BOGAZ i
FERDAG ALMUS
UZMAN TABip - RADYOLOJi
FERHAT BORULU
UZMAN TABip - KALP VE DAMAR CERRJ
FETHI EMRE USTABAŞıoGLU
UZMAN TABip - RADYOLOJi
FIKRET ŞAHINTÜRK
UZMAN TABip - BEyiN VE SiNiR CERRA
Filiz BiliR
UZMAN TABlp - KADıN HASTAlıKLARı VI
GAMZE GÖKULU
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGı VE HM
GONCA GÜL GEÇMEN
UZMAN TABip - TIBBı PATOLOJI
GÖKHAN KAPıCı
TABip - YOK
GÖZDE KURTOGLU
UZMAN TABip - DERi VE ZÜHREVi HASl
GÜLCAN ÖZTÜRK CHATIP CHOU UZMAN TABip - FiziKSEL TIP VE REHAB
GÜLCE GÖKGÖZ ÖZIŞIK
UZMAN TABip - GÖZ HASTAlıKLARı
GÜLSÜM KADı
TABip - YOK
GÜLçiMEN SOYLU
~ZMAN
TABlp - iç HASTAlıKLARı
GÜNEYSARIOGLU
UZMANTABip-KARDIYOLOJI
GÜVEN KILIÇ
UZMAN TABip - BEyiN VE SiNiR CERRA
GÜVEN KIZILKALE -J.--..
UZMAN TABip - RUH SAGLlGı VE HASTP
GiZEM AYDINOK
i:ı
i
UZMAN TABip - AciL TIP
HACı BAYRAM TUGTEKiN
UZMAN TABip - iç HASTAlıKLARı
HAliL TAŞKAYNATAN
..-9-UZMAN
TABip - iç HASTAlıKLARı
HAMZA KESKiNKILIÇ
-----;
UZMAN TABip - ADli TIP
HANNi TURAN
UZMAN TABip - TıBBi MiKROBiYOLOJI
HANIFE YUMAK ERKOÇ \ \
UZMAN TABIP - GOZ HASTAlıKLARı
HANiFi ŞAHiN
UZMAN TABip - KADıN HASTAlıKLARı V,
r;:..
35 ANKARA KEÇiöREN EGiTiM VE ARAŞTIRM!
181 GAZiANTEP DRERSiN ARSLAN DEVLET H
54 ANKARA ETLiK ZÜBEYDE HANıM KADıN HA
40 ANKARA POLATLI DUATEPE DEVLET HAST.
235 ıZMiR HALK SAGLlGı MÜDÜRLüGü
270 iSTANBUL BALTAliMANı METIN SABANCı i
202 DIYARBAKıR SiLVAN DRYUSUF AZlzOGLI
12 ANKARA TÜRKiYE YÜKSEK iHTisAS EGiTIN
93 iSTANBUL ESENLER KADıN DOGUM VE ÇO
236 NEVŞEHiR ÜRGÜP DEVLET HASTANESi
140 BALIKESıR BANDIRMA DEVLET HASTANE:
187 ESKişEHiR DEVLET HASTANESi
241 ORDU FATSA DEVLET HASTANESi
110 iZMiR BORNOVA TÜRKAN ÖZiLHAN DEVLI
242 OSMANiYE DEVLET HASTANESi
38 ANKARAAKYURT iLÇE DEVLET HASTANE~
228 ANTALYA DÖŞEMEALTI TOPLUM SAGLlGı
74 iSTANBUL SAGLlK BAKANllGI iSTANBUL M
226 DiYARBAKıR HALK SAGLlGı LABORA TUVA
162 ÇANKIRI DEVLET HASTANESI
22 ANKARA SINCAN DRNAFiz KÖREZ DEVLE'
250 SiVAS NUMUNE HASTANESI
122 iZMiR DRBEHÇET UZ ÇOCUK HASTALlKL
189 ESKişEHiR YUNUS EMRE DEVLET HASTA
163 ÇANKIRI DEVLET HASTANESi
69 iSTANBUL BAHÇEliEVLER DEVLET HASTAI
48 GAZi üNiVERSITESI
158 ÇANAKKALE DEVLET HASTANESI
57 ANKARA NUMUNE EGiTIM VE ARAŞTIRMA i
7 AFYONKARAHiSAR iSCEHiSAR iLÇE DEVLEl
149 BURDUR DEVLET HASTANESi
204 KONYA NUMUNE HASTANESi
19 ANKARA GÖLBAŞı HASVAK DEVLET HASTA
165 KAHRAMANMARAŞ DRSÜREYYA ADANAL
173 KAYSERi EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTAN
218 BURSA OSMANGAZi TOPLUM SAGLlGı ME
24 ANKARA NUMUNE EGiTiM VE ARAŞTIRMA i
196 ELAZıG EGITiM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
78 iSTANBUL ÜMRANiYE EGiTiM VE ARAŞTIRt
257 TOKAT DEVLET HASTANESI
148 BOLU KHB ABANT IZZET BAYSAL ÜNivER:
97 iSTANBUL MEHMET AKiF ERSOY GöGüS K
262 YOZGAT DEVLET HASTANESi
243 RiZE DEVLET HASTANESI
111 iZMiR DRBEHÇET UZ ÇOCUK HASTAL KL
76 iSTANBUL KARTAL DRLÜTFi KIRDAR E
238 BURSA OSMANGAZi TOPLUM SAGLlGı M
55 ANKARAATATÜRK EGiTiM VE ARA
;ı;"
186 KOCAELi GEBZE FATiH DEYL~
. NE~~.~ ..
252 ŞANLIURFA BALlKLI!'eı.~~~T~
~~N
~
.\
234 iZMiR Buc~ıii.MAG~:ijE\~
7
164 KAHRAMA~~
~11:.
~
''':,
216MALATYADEVıgT
A~~
c' .~ .. _'
146 BOLU KHB ABANı i
T BAYSAt
.,
.'
85 ISTANBUL EYÜP DEVLET HASTA"
ı:,;}"~;;;'"
119 iZMiR SAGLlK BAKANııGı iZMiR KATip eEl
66 iSTANBUL ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESI
160 ÇANKIRI DEVLET HASTANESi
53 T.C. ADALET BAKANııGı KONYA ADli TIP Ş
225 AFYONKARAHISAR HALK SAGLlGI LABORı
193 KONYA NUMUNE HASTANESI
26 ANKARA PROFDRCELAL ERTUG ETiMES(
.J"
,,"'-o;
"'",,<t'
i294? 1-,
~
'!1Ekım2014
11:11
Sayfa 3/5
iii
534621
534630
534680
534830
534670
534734
534694
534804
534950
534912
534701
534587
534659
534644
534909
534737
534791
534792
534903
534809
534726
534768
534717
534631
534732
534584
534754
534687
534888
534662
534785
534990
534857
534735
534959
534578
534770
534795
534971
534638
534780
534654
534582
534902
534845
534835
534721
534772
534682
HARUN AYSAL
HARiKA ÖDEMiS
HASAN ALI AYDIN
HASAN PıNAR
HATiCE AKSEKili
HATicE DUYGU KIZILÇAY
HATicE HiLAL KIRKGÖZ
HATicE KÜBRA ERGEN
HATicE ŞAHiN
HAYRETDiN KÖKLÜ
HAYRiYE SEDA AYDIN
HiLAL SUSAM SEN
HiLAL ŞAFAK SANIVAR
KEMAL GÜMÜŞ
KıVıLCıM ÇiNKIR ÖZSARAÇ
KÜBRA KOÇAK YILMAZ
LEVENT VAR
MAKBUL E ELiF YILMAZ
MEHMET ALI GÖK
MEHMET ALi çiFTçi
MEHMET ATES
MEHMETELTAN
MEHMET EMiN ÇAVUŞ
MEHMET EROL CAN
MEHMET GÖKHAN DEMiR
MEHMET MEHDi DENiz
MEHMET SAiT AKAR
MEHMET TEPE
MEHTAP CEYHAN SATI
MELiH TARHAN
MERYEM SEDA BOYRAZ
MERYEM iPEK
MUHAMMED MUSTAFA KURT
MURAT AVŞAR
MURAT YALÇiN
MURAT YILDIRIM
MURAT YÜLÜKLÜ
MURAT ŞAHiN
MUSTAFA ALDAG
MUSTAFA BURAK AKSEliM
MUSTAFA EMRE SARAÇ
MUSTAFA KARAGÜLLE
MUZAFFER KEKLlK
NAGEHAN ÖNCÜLOKUR
NALASULTAN ÖZTÜRK
NARiN YAR ELMASTAŞ
NAZıM KARAKUŞ
NAZlı DiLAY GÜLTEKiN
NAZlı GÜLSÜM AKYEL
UZMAN TABip - iç HASTAlıKLARı
UZMAN TABip - ACIL TIP
UZMAN TABip - BEYIN VE SiNiR CERRA
UZMAN TABip - GENEL CERRAHi
UZMAN TABip - FiZiKSEL TIP VE REHAB
UZMAN TABip - AiLE HEKiMLiGi
UZMAN TABip. ÇOCUK SAGLlGI VE HM
UZMAN TABip. ANESTEZiYOLOJi VE RE
UZMAN TABip. RUH SAGLlGI VE HASTP
UZMAN TABip. iç HASTAlıKLARı
UZMAN TABip. ENFEKSiYON HASTALIKI
UZMAN TABip - ÇOCUK HEMATOLOJiSi'
UZMAN TABip. NÖROLOJi
UZMAN TABip - ÜROLOJi
UZMAN TABip. DERi VE ZÜHREVi HASı
UZMAN TABip - ÇOCUK VE ERGEN RUH
UZMAN TABIp. RUH SAGLIGI VE HASTP
UZMAN TABip. ANESTEZIYOLOJI VE RE
UZMAN TABip - GENEL CERRAHi
UZMAN TABip. KULAK BURUN BOGAZ i
UZMAN TABip. KULAK BURUN BOGAZ i
UZMAN TABIp. ÇOCUK SAGLlGI VE HA~
UZMAN TABip. KULAK BURUN BOGAZ i
UZMAN TABip - GÖZ HASTAlıKLARı
UZMAN TABip. KULAK BURUN BOGAZ i
UZMAN TABip. GENEL CERRAHi
UZMAN TABip. ORTOPEDi VE TRAVMA
UZMAN TABip .Iç HASTAlıKLARı
UZMAN TABip. ÇOCUK SAGLlGI VE HM
UZMAN TABip. ANESTEZiYOLOJi VE RE
UZMAN TABip. ÇOCUK SAGLlGI VE HM
UZMAN TABip. NÖROLOJi
UZMAN TABip. GÖZ HASTAlıKLARı
UZMAN TABip. KARDiYOLOJi
UZMAN TABip. RUH SAGLlGI VE HASTP
UZMAN TABip - KALP VE DAMAR CERRJ
UZMAN TABip. GENEL CERRAHi
UZMAN TABip - GÖGÜS CERRAHiSi
UZMAN TABip. KALP VE DAMAR CERRJ
UZMAN TABip. KADıN HASTAlıKLARı Vi
UZMAN TABip. BEyiN VE SiNiR CERRA
UZMAN TABip - ORTOPEDi VE TRAVMA
UZMAN TABip. HEMATOLOJi
UZMAN TABip. FiziKSEL TIP VE REHAB
UZMAN TABip. iç HASTALıKLARı
UZMAN TABip. KADıN HASTAlıKLARı vı
UZMAN TABip. ORTOPEDi VE TRAVMA'
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGI VE HM
UZMAN TABip. RADYOLOJi
;~~~~
534593
534727
534933
534683
534640
534863
534626
534859
534589
534786
534883
~~~i~~~~~R
NERMiN KAPÇI
UZMAN
NESLiHAN EKŞI BOZBULUT
UZMAN
NEVRiYE TEMEL
UZMAN
NURCAN DOGAN
UZMAN
NURCAN OZTURK
UZMAN
NURETTiN SAHiN
c:;;...UZMAN
NURGÜL ÖZGÜR YURTTAS ') UZMAN
NiHAT ATEŞ
UZMAN
NiLHAN ERYEGEN UZLU
UZMAN
OKTAY ULUSOY
'UZMAN
OLCAY AKAR
UZMAN
126 ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESi
166 KAHRAMANMARAS NECip FAZIL ŞEHIR H,
263 ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANE
195 ELAZIG EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
61 ANKARA GAZi MUSTAFA KEMAL DEVLET H
223 MANiSAAKHiSAR TOPLUM SAGLlGI MER~
89 iSTANBUL ÜMRANiYE EGiTiM VE ARAşTIRr
264 ZONGULDAK KADıN DOGUM VE ÇOCUK H
152 BURSA ŞEVKET YILMAZ EGITiM VE ARAS'
17 ANKARA YENiMAHALLE DEVLET HASTANE:
247 SAMSUN EGiTIM VE ARAŞTIRMA HASTAN
102 iSTANBUL OKMEYDANI EGiTiM VE ARAŞT
182 KOCAEli DARICA FARABi DEVLET HASTA
255 ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTAN
184 GAziANTEP Nizip DEVLET HASTANESi
95 iSTANBUL ERENKÖY RUH VE SiNiR HASTA
207 DIYARBAKıR GAZi YAŞARGiL EGiTiM VE A'
200 EDiRNE DEVLET HASTANESi
73 iSTANBUL SAGLlK BAKANllGIISTANBUL Mi
170 GAZiANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANE
3 ADANA KOZAN DEVLET HASTANESi
174 GAZiANTEP CENGIZ GÖKÇEK KADıN HASı
31 ANKARA POLATLI DUATEPE DEVLET HAST
21 ANKARA KEÇiÖREN EGITiM VE ARAŞTIRMI
30 ANKARA PROF,DR.CELAL ERTUG ETiMESC
70 ISTANBUL BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANI
118 iZMiR TEPECiK EGiTiM VE ARAŞTIRMA HI
65 iSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EGiTiM
92 iSTANBUL SiLivRi DEVLET HASTANESi
141 BAYBURT DEVLET HASTANESi
39 ANKARA KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANI
215 ÇORUM T.C, SAGLlK BAKANllGI HiTiT ÜNi
245 SAMSUN GAZi DEVLET HASTANESi
105 iSTANBUL OKMEYDANI EGiTiM VE ARAŞT
180 KOCAELI DERINCE EGiTiM VE ARAŞTIRMı
155 ISPARTA DEVLET HASTANESi
6 AFYONKARAHiSAR DEVLET HASTANESi
209 KONYA EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
101 iSTANBUL DR.SiYAMi ERSEK GÖGÜS KAL
28 ANKARA EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
2 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESi
134 AYDIN SÖKE FEHiME FAiK KOCAGÖZ DEV
176 KAYSERI EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTAN
167 KAHRAMANMARAŞ NEClp FAZIL ŞEHiR H,
260 YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESi
X
205 DiYARBAKıR KADıN DOGUM VE ÇOC
188 ESKiSEHiR YUNUS EMRE DEVLET H~ .. '\,
254 ŞANLIURFA ÇOCUK HASTAlıK. çıı~S.
;
56 ANKARA ÇOCUK SAGLlGI \Qii;!l1 '~I~'
'.
H"ı»
i ~~~~~
i~~:::
~:~~
~~~:~~:g:
;;~~~~
~~~~~~1
'.
<::tt
rr
TABip - ÇOCUK SAGLlGI VE HM
TABlp - ÇOCUK SAGLlGI VE HM
TABip. ADli TIP
TABip. ÇOCUK SAGLlGı VE HA~
TABIp. GOZ HASTAlıKLARı
TABip. GENEL CERRAHi
TABip. iç HASTAlıKLARı
TABip - ÜROLOJi
TABip - TıBBi PATOLOJi
TABip. ÇOCUK CERRAHiSi
TABIp. GÖGÜS HASTAlıKLARı
Z~~ '~
133 AYDIN KADıN ~GUM \LE C,
H STA
231 MERSiN AYDINCIKDsVL
, . A' S'
49 T,C, ADALET BAKANllGI ANKARA
'.:' , " :'1
178 KIRIKKALE YÜKSEK IHTisAS HAS(
•• '.: ;:.' .~'
193 KONYA NUMUNE HASTANESI
72 iSTANBUL BAHÇEliEVLER DEVLET HASTAI
68 iSTANBUL AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLE
129 ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESI
171 KARS DEVLET HASTANESi
123 iZMiR BORNOVA TÜRKAN ÖZiLHAN DEVLI
8 AFYONKARAHISAR DEVLET HASTANESi
,<?!
R02942
~
534602
534742
534884
534731
534660
534730
534812
534917
534665
534862
534668
534693
534895
534851
534779
534676
534756
534893
534948
534614
534890
534921
534637
534710
534927
534723
534650
534724
534581
534891
534678
534783
534658
534946
534608
534674
534983
534977
534586
534817
534620
534624
534930
534777
534707
534703
534852
534829
534635
534686
534622
534822
534577
534934
534889
534801
534748
534760
534775
534774
534847
534698
31 Ekim 2014
11:11
Sayfa: 4/5
ii
ONUR ÖZTÜRK
PELiN BAL KESKE
PERViN ÖZKAN KURTGÖZ
PıNAR HACiBONCUK
PıNAR ZAMAN ÇETiNKAYA
PIRIL AKINCIOGLU
RAHiME iNCi
RAMAZAN DiKMEN
RAMAZAN KOCAKAYA
RANA TU NA DOGRUL
RıZA GÜRHAN IŞIL
RUKEN MERMUT
RUKiYE EFE Işci
SAADET AVUNDUK
SABRiYE GÜNER
SALTUK BUGRA BÖKE
SALiH iREY
SARA EROL
SAVAŞ BABA
SEDA BiçER BAGAN
SEDA GÜRAKAR ÖZçlFT
SEDA KUMBASAR
SEDA PEKER
SEHER KAKDAŞ
SELMA DENKTAŞ KUDUBAN
SEMRA NERGIZ
SENEM ÖZGE TURAÇLl KARAGÜl
SERAP GÜREK
SERDAR YAMANYAR
SERDAR YILMAZ
SERHATERGÜL
SERHAT SIGIRCI
SERKAN BALIKCl
SERKAN DOGAN
SERKAN SOYGUN
SEÇKIN AYDIN
SEÇKiN SARIOGLU
SIDlKA ELiF BALLI
SONER ULUSOY
SUAT ÇELiK
SÜHA YALÇiN
SiBEL GÜLçiçEK
SiBEL SÜZEN ÖZBAYRAK
SiNAN ÖZTÜRK
SiNAN özçEliK
SiNEM YEşiLYURT
TAYFUN ÖZDEMiR
TUBA KAÇMAZ
TUNCAY TUNÇCAN
TUGBA AKIN TELli
TUGBA DiNDAR
TUGBA HIRFANOGLU
VERDA ALPAY TÜRK
/
YALÇiN ÇAKIR
YASEMiNKEMAL
YASiN CANBAZ
YASiN GENÇ
~
YASiN ÇAKıLlı
YASiN ŞAKiR GÖKER
YAVUZ GÜLER
. ('
YILDIRAY YILDIZ
ZEliHA SALMAN
-tlV
UZMAN TABip - AILE HEKiMLiGi
UZMAN TABlp -Iç HASTAlıKLARı
UZMAN TABlp - iç HASTAlıKLARı
UZMAN TABip - iç HASTAlıKLARı
UZMAN TABip - RADYOLOJI
UZMAN TABIP - ıÇ HASTAlıKLARı
UZMAN TABip - DERi VE ZÜHREVi HASı
UZMAN TABip - NÖROLOJI
UZMAN TABip - ÜROLOJi
UZMAN TABip - iç HASTAlıKLARı
UZMAN TABip - GENEL CERRAHi
TABip - YOK
UZMAN TABip - RADYOLOJi
UZMAN TABip - KARDiYOLOJi
UZMAN TABip - iç HASTAlıKLARı
UZMAN TABlp - ÇOCUK SAGLlGI VE HA~
UZMAN TABlp - ORTOPEDI VE TRAVMA'
UZMAN TABlp - NEONATOLOJi
UZMAN TABlp - GENEL CERRAHi
UZMAN TABip - FiziKSEL TIP VE REHAB
UZMAN TABip - GÖZ HASTAlıKLARı
UZMAN TABip - iç HASTAlıKLARı
UZMAN TABip - RUH SAGLlGI VE HASH
UZMAN TABip - NÖROLOJI
UZMAN TABip - PLASTiK,REKONSTRÜK
UZMAN TABip - PLASTiK,REKONSTRÜK
UZMAN TABip - PLASTiK,REKONSTRÜK
UZMAN TABip - FiziKSEL TIP VE REHAB
UZMAN TABip - GENEL CERRAHi
UZMAN TABip - ÜROLOJi
UZMAN TABip - FiziKSEL TIP VE REHAB
UZMAN TABip - KARDiYOLOJi
UZMAN TABip - FiziKSEL TIP VE REHAB
UZMAN TABip - ÜROLOJi
UZMAN TABip - DERI VE ZÜHREVi HASı
UZMAN TABip - BEyiN VE SINiR CERRA
UZMAN TABip - KALP VE DAMAR CERR,
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGI VE HA~
UZMAN TABip - ÜROLOJi
UZMAN TABip - ORTOPEDi VE TRAVMA'
UZMAN TABip - FiZIKSEL TIP VE REHAB
UZMAN TABip - NEFROLOJi
UZMAN TABip - FiziKSEL TIP VE REHAB
UZMAN TABip - ENFEKSiYON HASTALIKI
UZMAN TABip - DERi VE ZÜHREVi HASı
UZMAN TABip - RUH SAGLlGI VE HASTP
UZMAN TABip - FiziKSEL TIP VE REHAB
TABip - YOK
UZMAN TABip - KULAK BURUN BOGAZ i
UZMAN TABip - iç HASTAlıKLARı
UZMAN TABlp - PLASTiK,REKONSTRUK
UZMAN TABip - ÇOCUK NOROLOJiSi
UZMAN TABip - KADıN HASTALıKLARı VI
UZMAN TABIP - ORTOPEDI VE TRAVMA'
UZMAN TABIP - TıBBi ONKOLOJi
,.
UZMAN TABIP - PLASTIK,REKONSTRUK
UZMAN TABip - ORTOPEDI VE TRAVMA'
UZMAN TABip - KARDiYOLOJi
UZMAN TABip - GÖZ HASTAlıKLARı
UZMAN TABip - KULAK BURUN BOGAZ i
UZMAN TABip - ÜROLOJI
UZMAN TABip - AiLE HEKiMLiGi
224 SAMSUN ATAKUM TOPLUM SAGLlGI MERI
161 GiRESUN PROFDRAiLHAN ÖZDEMiR DE
153 ISPARTA DEVLET HASTANESI
168 GAZiANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANE
96 iSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK IH13 ANKARA NUMUNE EGITiM VE ARAŞTIRMA i
121 iZMiR SAGLlK BAKANllGI iZMiR KATip ÇEl
9 AKSARAY DEVLET HASTANESi
154 BURSA DEVLET HASTANESi
15 ANKARA PROFDRCELAL ERTUG ETIMES(
71 iSTANBUL OKMEYDANI EGiTiM VE ARAŞTlf
233 iSTANBUL FATiH TOPLUM SAGLIGI MERKI
185 KOCAEli GÖLCÜK NECATi ÇELiK DEVLET
214 DENizli DEVLET HASTANESi
131 ARDAHAN DEVLET HASTANESI
197 KONYA DRFARUK SÜKAN KADıN DOGUM
144 BiLECiK BOZÜYÜK DEVLET HASTANESI
54 ANKARA ETliK ZÜBEYDE HANıM KADıN HA
18 ANKARA NUMUNE EGiTiM VE ARAŞTIRMA i
210 DiYARBAKıR GAZI YAŞARGiL EGiTiM VE A
20 ANKARA KAZAN HAMDi ERiş DEVLET HAsı
143 BiLECiK DEVLET HASTANESI
211 DENizli DEVLET HASTANESi
208 DIYARBAKıR GAZi YAŞARGiL EGiTiM VE A
191 ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTAI
159 HATAY iSKENDERUN DEVLET HASTANES
34 ANKARA YENIMAHALLE DEVLET HASTANE
175 KAYSERi EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTAN
261 YOZGAT DEVLET HASTANESi
201 KONYA EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
210 DiYARBAKıR GAZI YAŞARGiL EGiTiM VE Ai
106 ISTANBUL ŞiŞLI HAMIDiYE ETFAL EGiTiM
100 iSTANBUL KAGITHANE DEVLET HASTANE
51 ANKARA Ç-U-BUKHAliL ŞIVGıN"DEVLET HA:
4 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESi
83 ISTANBUL OKMEYDANI EGiTiM VE ARAŞTlf
213 DENiZli DEVLET HASTANESi
42 ANKARA YENIMAHALLE DEVLET HASTANE:
147 BOLU KHB ABANT iZZET BAYSAL ÜNiVER:
5 ADIYAMAN T.C, SAGLlK BAKANllGI ADIYAMI
58 ANKARA FiziK TEDAVi VE REHABiLiTASYOI
82 iSTANBUL EGITIM VE ARAŞTIRMA HASTAN
99 iSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EGiTiM
267 iSTANBUL ÜMRANIYE EGiTiM VE ARAŞTIF
194 ERZiNCAN SAGLlK BAKANllGI ERZINCAN
115 iZMiR BOZYAKA EGiTiM VE ARAŞTı AH
130 ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTA
.:\
235 iZMiR HALK SAGLlGI MÜDÜRL~~.
'.
32 ANKARA DR ABDURRAHM~crRfA
'i
16 ANKARA GOLBAŞı ~t~P.~
~
258 TRABZOt:'\~Jlf£1rq4tAi{l.~
~1KMP
47 GAZI ÜNı~)fı:;~(ıı'l
.LL " ( .•. '
77 ISTANBUL ESENL~ı.<....ı<e9~: ,00,
44 ANKARA PROF DRC~LALl~J.'
_ ET
248 SAMSUN EGiTIM VE ARAŞTIRMk '
259 VAN EGITIM VE ARAŞTIRMA HAS
ESI,~~
266 iSTANBUL KANUNi SULTAN SÜLEYMAN Eı
103 iSTANBUL TUZLA DEVLET HASTANESi
256 TEKiRDAG ÇERKEZKÖY DEVLET HASTAN
253 ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTAN
50 ANKARA EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
219 ISPARTA EGiRDiR TOPLUM SAGLlGI MERI
--,H,JT!':
',"4""
.
No
2 94 2ıjl
Ekim 2014
11:11
Sayfa: 5/5
iiiii
534605
534603
534878
534664
534794
534610
534922
534931
534776
534619
534672
534749
534954
534706
534843
534938
534708
534925
534594
534789
534757
534645
534787
534856
534692
534661
534736
534601
ZEYNEL ABiDiN SAYINER
ZEYNEP BAYRAKTUTAR DALDAL
ZEYNEP TURAN
ZEYNEP UZAN TATlı
ZÜLEYHA ŞıK SARMAN
ZÜLFÜKAR YILMAZ
ZiYA ŞENCAN
ÖMER FARUK KılıÇASLAN
ÖMER FARUK TARHAN
ÖMER KURAN
ÖMÜR KAYIKÇI
ÖZGE CAN TUNA
ÖZGÜN TOPÇU
ÖZGÜR SÜNNELI
ÖZLEM BAYKAL
ÖZLEM ERSOY
ÖZLEM SARAÇ SANDAL
ÜMiT ÇAKMAK
iLHAMI OGUZHAN AYDOGDU
ıLKER AKARKEN
IRADE MUSAGIL
ıSHAK ŞAN
iSMAIL ÜNGAN
iZGi ALNIAK KAMAZOGLU
ŞERiFE TUNÇEZ
ŞEYDA YAVUZKIR
ŞÜKRAN KOCA
SÜKRÜYE KÜRKÇÜOGLU
UZMAN TABIP .IÇ HASTAlıKLARı
UZMAN TABip. AiLE HEKiMLiGI
UZMAN TABip. FizIKSEL TIP VE REHAB
UZMAN TABip. ÇOCUK SAGLlGI VE HM
UZMAN TABip. GÖZ HASTAlıKLARı
UZMAN TABip. NEFROLOJI
UZMAN TABip. KULAK BURUN BOGAZ i
UZMAN TABip. ORTOPEDi VE TRAVMA"
UZMAN TABip. NÖROLOJi
TABip. YOK
UZMAN TABip. HEMATOLOJi
UZMAN TABip - RUH SAGLlGI VE HASTP
TABip - YOK
UZMAN TABip - ORTOPEDi VE TRAVMA"
UZMAN TABlp - iç HASTAlıKLARı
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGI VE HM
UZMAN TABip. ÇOCUK SAGLlGı VE HA~
UZMAN TABip - iç HASTAlıKLARı
UZMAN TABip. PLASTiK,REKONSTRÜK
UZMAN TABip - ÜROLOJI
UZMAN TABip. KADıN HASTAlıKLARı VI
UZMAN TABlp - AciL TIP
UZMAN TABip. KARDIYOLOJI
UZMAN TABlp - RUH SAGLlGI VE HAST P
UZMAN TABlp - ÇOCUK SAGLlGI VE HA~
UZMAN TABip - KADıN HASTAlıKLARı VI
UZMAN TABip. ACIL TIP
UZMAN TABip - ENFEKSiYON HASTALIKI
251 SANLlURFA MEHMET AKIF iNAN EGiTiM V
217 ANKARA GÖLBAŞı TOPLUM SAGLlGI MERI
98 iSTANBUL PENDiK DEVLET HASTANESi
90 iSTANBUL ŞiLE DEVLET HASTANESi
145 BOLU KHB ABANT iZZET BAYSAL ÜNlvER:
63 DiCLE ÜNivERSiTESi
29 ANKARA ELMADAG DRHULUsi ALATAŞ DE
128 ANTALYA EGITiM VE ARAŞTIRMA HASTA~
87 ISTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖGÜS HASTALI
239 ERZURUM PALANDÖKEN TOPLUM SAGLI(
137 AYDIN DEVLET HASTANESI
84 iSTANBUL KANUNI SULTAN SÜLEYMAN EG
234 iZMiR BUCA TOPLUM SAGLlGI MERKEZi
116 ıZMiR BORNOVA -TÜRKAN ÖZiLHAN DEVLI
169 KARABÜK SAGLlK BAKANllGI KARABÜK ÜI
232 MERSiN KADıN DOGUM VE ÇOCUK HAST i
113 iZMiR FOÇA DEVLET HASTANESI
142 BiLECiK BOZÜYÜK DEVLET HASTANESI
246 SAMSUN EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTAN
120 ıZMIR KEMALPAŞA DEVLET HASTANESI
25 ANKARA ÇUBUK HAliL ŞIVGIN DEVLET HA:
46 ANKARA GÖLBAŞı HASVAK DEVLET HASTA
104 iSTANBUL BAKıRKÖY DRSADi KONUK EG
86 ISTANBUL BAKıRKÖY PROF. DR MAZHAR O
198 KONYA EGiTIM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
60 FıRAT ÜNIVERSITESI
265 ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANE
177 GAZIANTEP ŞEHITKAMIL DEVLET HASTA~
••• LiSTE SONU •••
/
mı
X
X
Download

Noter Onaylı Sonuçlar