SAGLlK BAKANllGI
2014 YILI KURUMLARARASı NAKLEN ATAMA KURASI SONUÇLARI
-= 2 6 6 1 A
' 'lkyta:
NO
30
KATılıMCıNIN
532837
529469
534516
529798
526729
534360
530811
526025
534413
531162
530765
532148
527918
529910
526722
534223
526720
532398
530262
534497
531291
528147
534195
530160
530894
527928
529239
526478
529071
529309
528411
526810
530475
533826
534355
533076
534151
533011
527473
534209
532833
531404
530124
529002
532964
532666
528158
530258
528014
530680
527488
532188
532844
527774
534301
526421
ADI SOYADı
ABDULKADiR ARPA
ADNAN KURU
AHMET KARAGÜN
AKVEN DUMAN
ARZU BÜLBÜL
AYCAN RÜVEYDA DEMiRAY
AYFER BiLTEKiN
AYFER KANCA
AYHAN çEviK
AYŞE ÖZTÜRK
AZiz DÜGER
BAYRAM TURHAN
BUDAKYAMEN
BURCU SAGLAM
CUMAÖZTÜRK
DEMET ÇAlıŞKAN
DENiz MOTÖR
DENiz ŞAHiN
DERYAATALAY
DERYA BOZAN
DERYA DAŞCI
DERYA TURGUT
EBRU YILMAZ ALKAN
ELlF KAYGUSUZ
EMEL ALTUNSUYU
EMRAH YÜKSEL
EMiN SARI
EMiNE SAKALlı
ESMA YILMAZ
FATiH AKBULUT
FATiH ÇAKıL
GÜLAYÇOBAN
GÜLNUR GiLlK
GÜLSÜM LÜY
GÜLŞEN POYRAl
HÜLYA BALYANLI
HÜSEyiN TUZCU
IŞIL BUCAK
KEMAL GÜLEÇ
MEHMET SEYHAN
MEHMET YiGIT
MEHMET ÇELiK
MEHMET ÇiMEN
MERVE DUYMAZ
MURAT KARAKUŞ
MUSA ERGIN
NURCAN KABAKOGLU
NURSEL SAMSA
PERiHAN SOYLU
RAMAZAN KURT
REYHAN ALBULAK ÜN
RıZA ŞAHiN
SADI GÖKÇEGÖZ
SAiME YILDIRIM
- /
SERAP CEYLAN
SEçiM AKKAYA
~
.5
ÜNVANi BRANS
- ~------ . -~ - . --_.PSiKOLOG - YOK
iMAM-HATip - YOK
VERi HAZıRLAMA VE KONT. iŞLT. - YOK
HEMŞIRE - YOK
HEMŞIRE - YOK
BiYOLOG- YOK
HEMŞiRE - YOK
HEMŞiRE - YOK
ŞOFÖR - YOK
HEMŞiRE - YOK
GASSAL - YOK
iMAM-HATip - YOK
ŞOFÖR - YOK
HEMŞiRE - YOK
KiMYAGER - YOK
HEMŞIRE - YOK
HEMŞiRE - YOK
MEMUR - YOK
EBE - YOK
HEMŞiRE - YOK
HEMŞiRE - YOK
HEMŞiRE - YOK
HEMŞiRE. YOK
HEMŞiRE - YOK
HEMŞiRE - YOK
VERi HAZıRLAMA VE KONT. iŞLT. - YOK
HlzMETLI - YOK
HEMŞiRE - YOK
FiZYOTERAPiST - YOK
IMAM-HATIp - YOK
ŞOFÖR- YOK
SOSYAL ÇALlŞMACI- YOK
EBE - YOK
HEMŞIRE - YOK
HEMŞiRE - YOK
HEMŞiRE - YOK
HEMŞiRE - YOK
HEMŞiRE - YOK
MEMUR - YOK
GASSAL - YOK
SAGLlK TEKNiKERIŞ.ORATU
HizMETLI - YOK
_ ••
iMAM-HATip - YO .
'ı:.
",'I:.(1 _
HEMŞiRI~
. ~Oi.~OI..
şOI'o1"<1.I
üs<tl
. ." - ."
SAGLlK
HEMŞiRE - _
,_" .
HEMŞiRE ~ ••
HEMŞiRE - YOK
..,~~.GASSAL - YOK
HEMŞiRE. YOK
GASSAL - YOK
(
GASSAL- YOK
Vı52
HEMŞiRE - YOK
MEMUR - YOK
HEMŞiRE - YOK
W ~.
10:51
1i 2
75 TKHK RIZE KAMU HASTANELERi BIRllGi
71 TKHK iSTANBUL KAMU HASTANELERi BiRL
40 DENiZli ÇiVRIL TOPLUM SAGLlGI MERKEZ,
65 TKHK SAKARYA KAMU HASTANELERI BIRLi
57 TKHK ERZURUM KAMU HASTANELERi BIRI
61GDIR HALK SAGLlGI LABORATUVARı
54 TKHKAGRI KAMU HASTANELERI BIRLiGI
57 TKHK ERZURUM KAMU HASTANELERI BIRI
37 MUGLA MARMARiS TOPLUM SAGLlGI MERf
70 TKHK ZONGULDAK KAMU HASTANELERI Bi
51 TKHK MANiSA KAMU HASTANELERi BiRllG
72 TKHK MUŞ KAMU HASTANELERI BIRllGI
85 TKHK ARDAHAN KAMU HASTANELERI BiRL
55 TKHK BOLU KAMU HASTANELERi BIR LIG i
20 AGRI HALK SAGLlGI LABORATUVARı
64 TKHK MANISA KAMU HASTANELERI BIRLIG
61 TKHK iSTANBUL KAMU HASTANELERi BiRL
24 TUNCELi PÜLÜMÜR TOPLUM SAGLlGI ME"
10 SIVAS iMRANLI iLÇE DEVLET HASTANESI
61 TKHK ISTANBUL KAMU HAŞTANELERI BIRL
59 TKHK HAKKARi KAMU HASTANELERI BIRLIı
69 TKHK VAN KAMU HAŞTANELERi BiRllGi
63 TKHK KÜTAHYA KAMU HASTANELERI BiRL
13 BITLIs AHLAT TOPLUM SAGLlGI MERKEZI
61 TKHK ISTANBUL KAMU HASTANELERI BiRL
39 ARTViN YUSUFELI TOPLUM SAGLlGI MERK
19 ORDU ÇAYBAŞı TOPLUM SAGLlGI MERKEZ
66 TKHK ŞANLIURFA KAMU HASTANELERi Bif
46 TKHK ARTViN KAMU HASTANELERI BIRLIG
73 TKHK SIIRT KAMU HASTANELERI BiRllGi
38 ŞiVAS DOGANŞAR iLÇE DEVLET HASTANE:
64 TKHK SINOP KAMU HASTANELERI BiRllGi
44 TKHK ISTANBUL KAMU HASTANELERI BIRL
16 KAYSERi FELAHiYE iLÇE DEVLET HASTANI
60 TKHK ISPARTA KAMU HASTANELERI BIRLi(
66 TKHK ŞANLIURFA KAMU HASTANELERI Blf
66 TKHK ŞANLIURFA KAMU HASTANELERI Bif
61 TKHK iSTANBUL KAMU HASTANELERi BiRL
22 BiTLIs GÜROYMAK TOPLUM SAGLlGI MERf
49 TKHK AGRI KAMU HASTANELERi BIRllGI
81 TKHK MUŞ KAMU HASTANELERI BIRllGI
18 BiNGÖL ADAKLI iLÇE DEVLET HASTANESi
4 TKHK YOZGAT KAMU HASTANELERI BiRlle
ıl ŞANLIURFA BOZOVA TOPLUM SAGLlGI
~
4
YERLESTIRILDiGI BIRiM
MEI
TKHK ŞANLIURFA KAMU HASTANELERi Bif
JKHK HAKKARI KAMU HASTANELERI BIRLIı
TKHK TEKiRDAG KAMU HASTANELERi BIRI
69 TKHK VAN KAMU HASTANELERi BiRllGi
59 TKHK HAKKARi KAMU HASTANELERI BIRLIı
50 TKHK KILIs KAMU HASTANELERI BiRllGI
57 TKHK ERZURUM KAMU HASTANELERi BiRI
53 TKHK YOZGAT KAMU HASTANELERi BIRlle
TKHK MARDiN KAMU HASTANELERi BiRlle
62 TKHK KıRKLAREli KAMU HASTANELERi Bil
21 AFYONKARAHiSAR ŞUHUT TOPLUM SAGLI
56 TKHK ELAZIG KAMU HASTANELERi BiRllGi
g.ı
~;\t68
~?
n
?
üı
....,
--
526962
530181
533128
525979
531833
528523
529821
534047
534476
529490
530346
529656
532410
532644
Nö266 1 930
KATılıMCıNIN
ADI SOYADı
SILA AYHAN
SONGÜL DEMIR
SONGÜL KARAMAN
SONGÜL TEPEGÖZ
SÜLEYMAN SENTEPE
TÜRKAN YILMAZ
TiJEN ÖZDEMiR
YASEMIN TOPRAK
YILDIZ GÜNER HiMMETOGLU
ZEYNEP çEliK
ZÜBEYiR SÖNMEZ
ÖZCAN ŞAHiN
ŞADIMAN PAMUK
şAZiYE KOYUNLU VARLI
ONVANi BRANS
HEMŞiRE - YOK
HEMŞiRE - YOK
EBE- YOK
HEMŞIRE - YOK
ŞOFÖR-YOK
HEMŞiRE - YOK
HEMSiRE - YOK
HEMŞiRE - YOK
DiYETıSYEN - YOK
MEMUR-YOK
GASSAL- YOK
SAGLlK TEKNIKERi - TIBBı SEKRETER
HEMŞiRE - YOK
HEMŞiRE - YOK
••• LisTE SONU •••
YERlESTiRilDiGi
Eylül 2014 10:51
Sayfa: 2/2
BiRiM
55 TKHK BOLU KAMU HASTANELERI BiRllGI
69 TKHK VAN KAMU HASTANELERI BIRLIGi
9 KONYA AKÖREN ILÇE DEVLET HASTANESI
58 TKHK GAZiANTEP KAMU HASTANELERI BIF
86 TKHK ESKIşEHIR KAMU HASTANELERi BiR
67 TKHK ŞIRNAK KAMU HASTANELERI BIRllG
61 TKHK ISTANBUL KAMU HASTANELERi BIRL
58 TKHK GAZiANTEP KAMU HASTANELERi BIF
41 TKHK RIzE KAMU HASTANELERi BiRllGI
23 SiiRT BAYKAN TOPLUM SAGLlGI MERKEZi
48 TKHK ADANA KAMU HASTANELERI BIRLIGi
83 TKHK KIRKLARElı KAMU HASTANELERI BIF
15 GAZiANTEP Nizip TOPLUM SAGLlGI MERK[
14 EDiRNE SÜLOGLU ILÇE DEVLET HASTANE:
Download

ÿşT ARAMA _ 2 0 1 4 - 1 0