SAGLlK BAKANllGI
2014-2 KPSS iLE THSK KADROLARıNA YERLEŞENLERiN
•
_
542904
542549
542405
542658
542763
542475
542622
542404
542821
542457
542456
542861
542527
542362
iL
içi YERLEŞTi
RM
25 Aralık 2014 11:51
Sayfa: 1/7
KATILIMeiNIN
ADI
SOYADı
_ _
__
_
_J
'
-
--
ONVAN iBRANS
-
YERLESTIRiLDIGI BiRiM
-'
888820 EMEL GÖÇMEN
BIYOLOG - YOK
60
BITLIs HALK SAGlIGllABORATUVARI
897005
910030
888182
887434
KADIR KARAKAYA
ISA IŞIK
TUGBA ÇATAl
çlGDEM AlTUNDAŞ
922220
913860
885322
898127
HÜSEYIN US
HARUN YilMAZ
CUMA GÜMÜŞTEKIN
ÖZLEM ÇAKAl
BIVOlOG
BIYOLOG
BiYOLOG
BIYOLOG
BIYOLOG
BIYOLOG
- YOK
- YOK
- YOK
- YOK
- YOK
- YOK
224
9
352
16
175
187
KASTAMONU HALK SAClIGllABORATUVARI
AFYONKARAHISAR HALK SAClIGllABORATUVARI
VAN HALK SAGlIGllABORATUVARI
AGRI HALK SAGlIGlLABORATUVARI
ISTANBUL 2 NOLU HALK SAGlIGllABORATUVARI
ISTANBUL 3 NOLU HALK SAGlIGllABORATUVARI
914080
893023
920989
929701
AYŞEGÜl ALTUNAY
NAZAN ATA Ş
AYKUT ÇAKMAK
FERHAT ATAY
BIYOLOG
BIVOlOG
BiVOlOG
BiVOlOG
BIYOLOG
- YOK
- YOK
- YOK
- VOK
- YOK
16
368
204
305
69
AGRI HALK SAGlIGlLABORATUVARI
YOZGAT HALK SAGlIGllABORATUVARI
KARAMAN HALK SAGlIGlLABORA TUVARI
ŞANLIURFA HALK SAGlIGlLABORATUVARI
BOLU HALK SAGlIGlLABORATUVARI
BIYOLOG - YOK
BIYOLOG - YOK
BiYOLOG - YOK
197
197
136
ISTANBUL 1 NOLU HALK SAGlIGllABORATUVARI
ISTANBUL 1 NOLU HALK SAGlIGllABORATUVARI
GAZIANTEP HALK SAGlIGllABORATUVARI
BiYOLOG - YOK
BIYOLOG - YOK
41
97
BARTIN HALK SAGlIGllABORATUVARI
DlvARBAKIR HALK SAGlIGllABORATUVARI
542901
542902
936192 HAKAN CICIGÜl
914651 MUSTAFA GÜRTAŞ
909723 ALI SAMET GERÇEK
542513
542646
898326 çllEM YilMAZ
918877 TUFAN SAVRAN
542753
542465
542492
890646 ÖZLEM ÜSTÜN
922440 HÜSEYiN SERDAR MERT
BiVOlOG - VOK
BIVOlOG - VOK
BIVOlOG - VOK
175
60
282
iSTANBUL 2 NOLU HALK SAGlIGlLABORATUVARI
BiTLIs HALK SAGlIGllABORATUVARI
NEVŞEHIR HALK SAGlIGlLABORATUVARI
542367
542607
901362 ESRA ŞEKERCI
920108 FUAT DOGAN
909327 FATIH SULTAN KAZDAL
BiVOlOG - VOK
BiVOlOG - VOK
BiYOLOG - YOK
9
175
187
AFYONKARAHISAR HALK SAGlIGllABORATUVARI
iSTANBUL 2 NOLU HALK SAClIGlLABORATUVARI
ISTANBUL 3 NOLU HALK SAGlIGlLABORATUVARI
542706
542759
899162 ÖZGE GÜNEY
907214 SÜLEYMAN YAıÇiN
BiVOlOG - YOK
BIYOLOG - YOK
202
282
KARABÜK HALK SAGlIGllABORATUVARI
NEVŞEHiR HALK SAClIGllABORATUVARI
542755
542711
896258 GÜıçiN KARAKAYA
890933 CEMilE BOSTANCI
BIYOLOG - YOK
BIYOLOG - YOK
97
231
DiYARBAKıR HALK SAGlIGI lABORATUVARı
KILIs HALK SAGlIGlLABORATUVARI
542787
542650
542518
542494
896544 ŞERiFE ŞENEl
905169 GÜlAY TOPAl
BIYOLOG
BiVOlOG
BiYOLOG
BiVOlOG
368
226
187
9
VOZGAT HALK SAGlIGlLABORATUVARI
KIRKLARElı HALK SAGlIGllABORATUVARI
iSTANBUL 3 NOLU HALK SAGlIGlLABORATUVARI
AFYONKARAHISAR HALK SAGlIGllABORATUVARI
BiYOLOG - VOK
OiYETISYEN - VOK
DIYETiSYEN - YOK
DIYETiSYEN - YOK
242
320
172
284
KOCAELI HALK SAGlIGllABORATUVARI
ŞIRNAK CIZRE TOPLUM SAGlIGI MERKEZi
ISTANBUL AVCilAR TOPLUM SAGlIGI MERKEZi
ORDU ÜNYE TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
DIYETISYEN
DIYETiSYEN
DiYETiSYEN
DIYETISYEN
DiYETiSYEN
DIYETiSYEN
DIYETiSYEN
DiYETISYEN
DIYETiSYEN
281
199
28
133
312
165
268
19
MUŞ MERKEZ TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
KAHRAMANMARAŞ ONIKIşUBAT TOPLUM SAGlIGI MERKI
AKSARAY MERKEZ TOPLUM SAClIGI MERKEZI
GAZIANTEP NiZip TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
HATAY SAMANDAG TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
MARDiN NUSAVBIN TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
AGRI HALK SAGlIGI MÜDÜRlÜGÜ
VAN EDREMiT TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
542328
542546
542780
542588
542326
542514
542724
542716
542331
542349
542524
542354
542389
542395
542384
542569
542576
542605
542342
542539
542502
542815
542523
54/343
542746
542459
542355
542836
542634
542403
542542
542791
542645
907501
897820
914783
862286
893090
ŞERiFE ZEYNEP ÇiNAR
ERTUGRUlORHAN
AHMET çEliK
EMINE GENÇ
ZEYNEP TERZi
889679 ŞEYMA BiNGÖL
865058 TUGBA ARDIÇ
889019 KUBRA DANYılDıZı
893925 ALI SAYIlIR
898282 SEDA ŞÜKRAN YÜZBAŞIOGlU
875971 TAMER ÜÇKIlINÇ
880812 YUNUS EMRE ÇAGATAY
865785 HAZAl BOZOGlAN
- YOK
- VOK
- VOK
- YOK
- YOK
- YOK
- YOK
- YOK
- VOK
- YOK
- YOK
- YOK
- YOK
863496
868425
897600
881230
880900
892363
877181
ŞULE ŞEYMA ŞANlI
ŞEYMA KAÇAR
GÜlER KARlIDAG
HURiYE DEMiREL
HAMZA KURÇ
ONUR ŞIMŞEK
AHMET DEMIR
DIYETiSYEN - YOK
.,,'
"'i~,.
DIYETISYEN - YOK"r;,
_
DiYETISYEN - VOK ,:.
,~~,~-'
\,
921098
880173
929438
881230
MEHMET ÇAVDAR
NiDA IŞIK
EMiNE AKAR
MERVE ÇACIRAN
DIYETISYEN,: V,oK
DIYETISYE~.W,
,~:'O->.i
DIYETISYE~VO
\.' DIYETiSYEN - YOK
879733
885565
880548
863936
SEYiT RAMAZAN KARADOGAN
SE NA SERARSLAN
AYŞEGÜlOKUTAN
All KARABULUT
DIYETISYEN - YOK
DIYETISVEN - YOK
,57821
755880
688113
762415
796585
CEMAL CEYHUN EROGlU
ESMA KONCAK
YEŞiM AviM
KEZBAN ÇiNAR
PEliN DEMiR
749082 ÜMMÜ CiN
791613 AYŞEGUl YÖRÜSÜN
V;.-
DIVETISYEN -YOK
DIYETISYEN.-'vOK
EBE - YOK
EBE
EBE
EBE
EBE
EBE
-
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
A
NA CEYHAN TOPLUM SAGlIGI MERKEZi
HATAY HALK SAGlIGI MÜDÜRlÜGÜ
\~lIURFA
HALK SAClIGI MÜDÜRlÜGÜ
.!t@~1SllANBUl
.'
,~. '3j,
"Iı'l\,
DIYETISVEN - YOK
DiYETISYEN - VOK
DIYETISYEN - VOK
62
8
Kilis
BEŞIKTAŞ TOPLUM SAGlIGI MERKEZi
MERKEZTOPlUM
SAGlIGI MERKEZI
.," j'tıı,e
GAZIANTEP ŞEHiT KAMil TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
1ı52'::""-GÜMÜŞHANE
HALK SAClIGI MÜDÜRlÜGÜ
240
KOCAELI DARICA TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
370
YOZGAT HALK SAGlIGI MÜDÜRlÜGÜ
:ii
,;;.<
. /'"
n '5ro
/\
375
196
ZONGULDAK MERKEZ TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
iSTANBUL TUZLA TOPLUM SAClIGI MERKEZI
205
36
253
KARAMAN MERKEZ TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
ARDAHAN HALK SAGlIGI MÜDÜRlÜGÜ
KÜTAHYA TAVŞANlı TOPLUM SAGlIGI MERKEZi
179
ISTANBUL ÇEKMEKönOPLUM
330
170
181
313
206
ŞIRNAK iDlı TOPLUM SAGlIGI MERKEZI YARBAŞı SAGlIK
iSTANBUL ADALAR TOPLUM SAGlIGI MERKEZi
ISTANBUL ESENYURT TOPLUM SAGlIGI MERKEZi
ŞANLIURFA SURUÇ TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
KARAMAN MERKE2 TOPLUM SAGlIGI MERKEZi GÜlDERE
SAGlIGI MERKEZi
KATILlMCININ
542506
542399
542361
542651
542365
542637
542586
542557
542547
542363
542796
542854
542377
542511
542336
542769
542899
542655
542837
542348
542730
542659
542741
542841
542811
542830
542846
542845
542652
542702
542673
542330
542717
542371
542378
542408
542550
542590
542656
542591
542422
542522
542574
542385
542498
542499
542690
542792
542434
542582
542584
542609
542639
542415
542723
542528
542510
542439
542595
542638
542657
542783
542493
542529
542495
542469
542488
542501
542623
542624
542800
ONVANi BRANS
ADI SOYADı
701467 AYŞE HARMANKAYA
757993 ESMA UMMAHANI AKBULUT
748510 AYŞENUR BALKAN
754119 GÜL BULUT
718894 MiSKET GAZELCi
776475 DAMLA SEREN YAVUZ
726287 BURCU ÖZTÜRK
747761 MÜZEYYEN AKSU
716517 ZEYNEP ÇETiN
698343 HiLAL GÜMÜŞ
716473 BAHAR USTA
744944 FERiDE AlıŞ
758037 ŞEYMA ŞENTÜRK
704306 ELiF ET
723667 BURCU ARAS
704306 NiLAY CAYNAK
709543 ŞEYMA YıLOIZ
730181 ViLDAN BALCI
752051 GONCA KARACA
710158 SAKINE UÇAR
748223 NURCAN ÖZER
736431 SEMA ÇAKIR
718322 AYŞE ZEYNEP KARAKAYA
789259 MiNE DÜZYURT
721557 BEYZANUR MERT
762767 EBRU BAYAR
746331 GAMZE ATMACA
719465 iLKAY DOGAN
748883 SiBEL KABALMAK
757509 ÇIGDEM BÜŞRA YURTTAŞ
719884 EMiNE BÜŞRA KÖŞGER
699553 EMINE TURGUT
742568 NURiYE ÇELIK
708113 BETÜL ELVEREN
772888 ESRA ASLANPıNAR
708113 MERVE GÜVERCiN
780964 HATICE KIYAK
751678 MERVE BURCU KAYA
755154 KÜBRA ARABACı
772800 DERYA KARACAN
754274 LEYLA UYSAL
739775 ESRA DURMAZ
724285 ELiF lEMAN SARI
781579 SAFIYE GÜZEL
717552 MEDINE YÖNDER
718035 ZEKIYE ÖZALP
700389 SELViNAZ ERFINDIK
765319 HÜLYA GÜL
757486 MERYEM KÖK
775947 ŞEYMA BAYKUŞ
714932 DiLEK BÜYÜKTAŞ
734603 AYŞE YAVUZ
829985 MUG E YILDIZ
725252 ÖZLEM TAŞKIN
711919 NALAN ÇOPUR
710841 KÜBRA ŞANLI
725516 SEYHAN DOGAN
776079 HÜSNiYE TUBA EKER
809919 FATMA AKAR
693107 ÖZLEM DÖNERTAŞ
768598 NESRiN BAL ERDiNÇ
775066 BUŞRA ÇALDıRAN
745076 NURAY BAZANCIR
724658 EMINE ŞIMŞEK
727189 DERYA CAN
748839 HANiFE UYSAL
/A
698188 MELlKE KARABAŞ
\
684637 YAGMUR KOSKA
750269 FAZiLET DOGAN
791832 CANSU HAVVA KARATEPE
763051 FADIME YORULMAZ
1-
57
EBE. YOK
EBE.YOK
26
311
112
149
300
186
210
194
266
292
EBE.YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE.YOK
EBE.YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
22
194
82
25
313
213
258
300
171
357
171
313
300
116
300
186
184
300
EBE . YOK
EBE • YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE . YOK
EBE.YOK
EBE.YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE.YOK
EBE. YOK
88
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
225
299
11
95
267
297
261
135
367
193
148
237
118
299
147
315
301
24
EBE. YOK
EBE . YOK
EBE. YOK
EBE.YOK
EBE . YOK
EBE . YOK
EBE. YOK
EBE • YOK
EBE . YOK
EBE.YOK
EBE . YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE.YOK
EBE.YOK
EBE.YOK
EBE. YOK
EBE . YOK
EBE. YOK
294
238
182
276
264
EBE • YOK
EBE. YOK
EBE . YOK
EBE . YOK:
• nÇo\
.f
•
~\
-,
i ,..
EBE. YOK
EBE • YOK
.~) Z
•
YOK
YOK
YOK
YOK
EBE .
EBE.
EBE.
EBE.
EBE •
EBE .
EBE .
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
,
':~.'
EIjIi~.w4'C..~
Eil::'.~OK\.
EBE.
EBE .
EBE.
EBE.
"'r
,.'
.,'
"
' •. ;'
1
.
;:iı\'l-i-.
~r
",
.'
263
" ,,24
15,318
~' 298
84
321
130
132
350
300
317
173
291
319
150
246
373
MRI
nr<£2014
:J ~
11:51
Sayfa 2/7
TUTAK TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA HILVAN TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ERZiNCAN ÜZUMLÜ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI GEYIKLI,
GÜMÜŞHANE KÜRTÜN ILÇE DEVLET HASTANESI
ŞANLIURFA CEYLANPINAR TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
ISTANBUL KAGITHANE TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
KARS KAGIZMAN TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ISTANBUL SULTANGAZI TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
MARDIN MiDYAT TOPLUM SMLlGı MERKEZI SIVRlcE SAc
SIIRT KURTALAN TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
AGRI MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
iSTANBUL SULTANGAZI TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ÇORUM ISKILlp TOPLUM SAGLlGı MERKEZi ÇATKARA SAl
AGRI TAŞLIÇAY TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
ŞANLIURFA SURUÇ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
KARS KAGIZMAN TOPLUM SAGLlGı MERKEZi OLUK LU SA'
MARDIN OARGEÇiT TOPLUM SAGLlGı MERKEZTEMELLI s.
ŞANLIURFA CEYLANPINAR TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
ISTANBUL ARNAVUTKÖY TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
VAN MURADIYE TOPLUM SMLlGı MERKEZI
ISTANBUL ARNAVUTKÖY TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA SURUÇ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA CEYLANPINAR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ERZURUM HORASAN TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA CEYLANPINAR TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
ISTANBUL KAGITHANE TOPLUM SMLlGı MERKEZI
ISTANBUL GAZIOSMANPAŞA TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA CEYLANPINAR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
DIYARBAKıR HANI TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
KASTAMONU PINARBAŞI TOPLUM SMLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA AKÇAKALE TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
AMı DIYADiN TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
DiYARBAKıR LlCE TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
MARDIN NUSAYBIN TOPLUM SAGLlGı MERKEZ AKÇATARI
SiVAS KOYULHISAR ILÇE DEVLET HASTANESi
MARDIN DERiK TOPLUM SAGLlGı MERKEZI KOÇYIGIT SAc
GAZIANTEP oGuzELI TOPLUM SAGLlGı MERKEZI ŞEHiT lı
YOZGAT KADIŞEHRI TOPLUM SMLlGı MERKEZi KABALI S
ISTANBUL SULTANBEYLI TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
GAZIANTEP YAVUZELI TOPLUM SAGLlGı MERKEZi GÜLPI/
KILIs MUSABEYLI TOPLUM SAGLlGı MERKEZI HASANCELI
ERZURUM NARMAN ILÇE DEVLET HASTANESI
ŞANLIURFA AKÇAKALE TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
GAZIANTEP YAVUZELI TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA SURUÇ TOPLUM SAGLlGı MERKEZi A.KARINC
ŞANLIURFA CEYLANPINAR TOPLUM SMLlGı MERKEZi Y.
AGRI PATNOS TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
SIVAS DlvRIGI TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
KILIs POLATELI TOPLUM SAGLlGı MERKEZI POLA TBEY S~
ISTANBUL EYÜP TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
MUŞ KORKUT TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
MARDiN MAZIDAGı TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ISTANBUL SARIYER TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ARDIN NUSAYBIN TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
MARDIN KIZILTEPE TOPLUM SAGLlGı MERKEZ HARMAN O
AGRI PATNOS TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA VIRANŞEHiR TOPLUM SAGLlGı MERKEZi SAR
SIVAS YıLDıZELi TOPLUM SAGLlGı MERKEZI KÜMBET SAG
ÇORUM OSMANCIK TOPLUM SAGLlGı MERKEZi ÖBEKTA~
ŞIRNAK CIZRE TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
GAZiANTEP KARGAMIŞ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI KELE,
GAZiANTEP KARKAMıŞ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
VAN GÜRPıNAR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA CEYLANPINAR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA ViRANŞEHiR TOPLUIA SAGLlGı MERKEZI
ISTANBUL BAGCILAR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
SiiRT ERUH TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP TOPLUM SAGLlGı MERKEZi BOLA
GÜMÜŞHANE KÜRTÜN TOPLUM SAGLlGı MERKEZI ÇAYI/
KONYA TAŞKENT ILÇE DEVLET HASTANESI
YOZGAT SORGUN TOPLUM SAGLlGı MERKEZi GÜLŞEHRI
9 ;;»J
f;Jralık 2014 11:51
Sayfa 3 17
KATıLıMCıNIN ADI SOYADı
_ ,_ ONVAN J BRANS
542851
709411 AYŞEDENIz
EBE - YOK
542583
712776 BiRGÜL YAGCI
542795
542810
542812
542381
542621
542849
688618
749212
735769
766793
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE-YOK
811217 MELEK MERVE KARAMAN
733196 MEDYA ACAR
542752
542654
777201 REMZIYE GÜLTEPE
786001 ARZU ÖRS
542353
542345
542840
542844
721358 YILDIZ METLI
713261 AZiME DORUM
EBE-YOK
EBE-YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
709036 MEDINE GÖKKAPLAN
748663 ÇILER ERÇEVIK
750093 HAVVAAY
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
698190 MERVE iSPiROGLU
752097 RABiA GÜ DEK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
542823
542732
542579
542592
542599
542735
542429
542747
FERiDE AKÇA
DERYA DIKME
ELiF AKYOL
TUBA GÜRSES
748730 MAKBULE ŞAKALAKOGLU
683976 BURCU ALAS
724813 BAHAR YILMAZ
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
695615 GÜLŞEN SAG
542382
542824
748200 LEYLA YÜKSEKKAYA
781843 ENISE BILSEN
778432 GÜlIŞIL ARI
542858
542677
771988 MELTEM KIŞLAlI
714252 EMINE YAMAN
542397
542431
542530
730158 MERAL GEZER
730336 BÜŞRA AKA
721115 EYLEM KOÇ
542386
542460
542482
735836 ESMA YILDIRIM
690311 TUGBA çiÇEK AKKOÇ
701203 KEZiBAN ÇiNAR
542537
542760
753966 NESLiHAN DOGAN
723778 SEDA ERDOGAN
EBE - YOK
EBE - YOK
542786
542798
542445
542454
751347
690071
711699
714384
EBE
EBE
EBE
EBE
542478
542358
542414
732888 ESRA EROL
714294 EMiNE ŞAT
792934 Fıliz ÖZADiN
542416
542410
542531
542704
542587
542814
542594
542614
542773
542421
542424
542470
542519
542543
542568
542593
542418
542809
542838
542629
542643
542676
542749
542767
542471
542369
542770
542819
542678
542337
EBE - YOK
EBE - YOK
AYŞEGÜL KAŞIKÇIOGLU
NAZLıHAN KÜÇÜKÖZER
ESRA AKBAŞ
MERVE TAVLAR
SALlHA BOZLAK
727386
765340
761205
702809
763535
708795
756079
689564
NECLA DURSUN
SEMA DiLEK YANIK
BÜŞRA ÇETiN
TUBA SAGINCI
ASLI AKOGLU
CEMiLE GÜNGÖR
CENNET MERCAN
HiLAL TOP
759534
699246
783845
709189
SiBEL BAGsız
HÜLYA AKPıNAR
EZGi KARABOGA
ASLI BiTiM
747189
749588
772448
716362
784176
VENHAR KÖROGLU
MERVE GÖREN
GAMZE MURAT
AYŞE YEşiLDAG
SELVi CAMGÖZ
727826 NURCAN ÇOMRUK
706880
744417
700301
771546
740851
BERNA ULUBEY
MERYEM ALlşAR
EMiNE ALTUN
MERVE YILDIZ
REYHAN AYTEMiR
692602 AYŞEGÜL KARAOGLU
ŞIRNAK CIZRE TOPLUM SAGlIGı MERKEZi KATRAN SAGL
ŞANLIURFA viRANŞEHIR TDPLUM SAGlIGı MERKEZi
317
185
244
265
ŞANLIURFA VIRANŞEHIR TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
iSTANBUL GÜNGÖREN TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
KONYA HADıM TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
MARDIN MIDYAT TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
223
7
350
32
15
178
180
KASTAMONU HANÖNÜ TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
AFYONKARAHIAR EMIRDAG TOPLUM SAGlIGı MERKEZI B.
VAN GÜRPıNAR TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
ARDAHAN ÇILDIR TOPLUM SAGlIGı MERKEZi GÖLEBAKA~
AGRI ELEŞKiRT TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
ISTANBUL ÇATALCA TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
iSTANBUL ESENLER TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
157
170
HAKKARI MERKEZ TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
ISTANBUL ADALAR TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
181
160
34
327
iSTANBUL ESENYURT TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
HAKKARI YÜKSEKOVA TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
ARDAHAN DAMAL TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
ŞIRNAK IDiL TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
DIYARBAKıR HAZ RO TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE-YOK
326
317
310
ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK TOPLUM SAGlIGı MERKEZI KOÇTl
ŞANLIURFA VIRANŞEHIR TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
ŞANLIURFA HARRAN TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
166
265
ıGDIR ARALIK TOPLUM SAGlIGı MERKEZI GÖDEKLI SAGlI
MARDiN MiDYAT TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
329
277
ŞIRNAK IDIL TOPLUM SAGlIGı MERKEZi AKSOY SAGlIK E'
MUŞ MALAZGIRT TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
180
300
195
ISTANBUL ESENLER TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
ŞANLIURFA CEYLANPINAR TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
ISTANBUL ŞiLE TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
335
217
271
117
ŞIRNAK SiLOPI TOPLUM SAGlIGı MERKEZi BOSTANCI SA'
KARS MERKEZ TOPLUM SAGlIGı MERKEZI AKBABA VERil
MARDIN SAVUR TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
ERZURUM KARAYAZI TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
- YOK
- YOK
- YOK
- YOK
EBE. YOK
•.•..~~.u!:<.,
.••..-;•. :n. .ı"."'~ .
EBE - YOK
EBE - YOK f
EBE - YOK/"
EBEıi'Ql\f\~:C.~;
EBE -lIU~'
EBE _ YOK., __'
Y..
~~
,,:
"
'
.. --'"
,'~"i'l~
EBE-YOK:
.
323
317
KASTAMONU PINARBAŞI TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
ISTANBUL BEYOGLU TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
ISTANBUL PENDIK TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE-YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
9
KARS AKYAKA TOPLUM SAGlIGı MERKEZI KÜREKDERE S
VAN ÇATAK TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
89
EBE - YOK
EBE - YOK
727606 TUGBA ALATAŞ
717464
746354
713525
712139
719775
207
347
225
177
189
EBE - YOK
NAZiFE DEliKTAŞ
ZÜLEYHA ÜZEN
EMRIYE DiKıCı
BAŞAK ÖRÜN
YERLESTIRiLDiGl BiRiM
EBE
EBE
EBE
EBE
- YOK
- YOK
- YOK
- YOK
EBE - YOK
EBE - YOK
EBE
EBE
EBE
EBE
EBE
- YO"
- YOK
- YOK
- YOK
- YOK
,r
-
.•
.,
210
KARS KAGIZMAN TOPLUM SAGlIGı
365
313
YOZGAT BOGAZLıYAN TOPLUM SAGlIGı MERKEZI AŞ.SAF
ŞANLIURFA SURUÇ TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
MERKEZI
316
264
15
333
313
218
189
ŞANLIURFA SURUÇ TOPLUM SAGlIGı MERKEZi ÇAYKARl
MARDIN MAZIDMı TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
AGRI ELEŞKiRT TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
ŞIRNAK MERKEZ TOPLUM SAGlIGı MERKEZI AFET KONU
ŞANLIURFA SURUÇ TOPLUM SMlIGı
MERKEZi
KARS SARIKAMIŞ TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
ISTANBUL PENDIK TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
173
273
181
ISTANBUL BAGClLAR TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
MUŞ BULANıK TOPLUM SMlIGı MERKEZI
ISTANBUL ESENYURT TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
:.. VAN MURADIYE TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
ŞANLIURFA VIRANŞEHIR TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
HAKKARI YÜKSEKOVA TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
KASTAMONU DOGANYURT TOPLUM SMlIGı
MERKEZI
AGRI DOGUBEYAZIT TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
KARAMAN BAŞYA YLA TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
KARS KAGIZMAN TOPLUM SAGlIGı MERKEZI KÖTEK SAG
ERZURUM PAsiNLER TOPLUM SAGlIGı MERKEZI YASTıK
MARDiN NUSAYBIN TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
SiVAS DOGANŞAR ILÇE DEVLET HASTANESi
MARDiN DERIK TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
AFYON EMiRDAG TOPLUM SAGlIGı MERKEZi GÜVEÇCI S.
ŞANLIURFA SURUÇ TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
BITLIs HIZAN TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
ERZURUM NARMAN ILÇE DEVLET HASTANESi
MUŞ MALAZGIRT TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
ISTANBUL BEYOGLU TOPLUM SMlIGı MERKEZI
DiYARBAKıR ÇÜNGÜŞ TOPLUM SAGuGı MERKEZI
ŞIRNAK CIZRE TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
KATılıMCıNIN
542467
542346
542750
542464
542602
542616
542572
542375
542394
542573
542644
542562
542398
542409
542580
542597
542745
718278 ELiF ÇETINBAŞ
719157 ŞEYMA YEGEN
753175
705297
773548
699620
774165
683909
777465
703272
754802
ZEYNEP KUŞ
SEVCAN ÖZTÜRK
ESRA KARABULUT
FATMA NUR COŞKUN
MERVE EREN BAŞTAR
EMiNE ENGIZ
KADRiYE BAYRAK
SUL TAN KOCA
DILAN TAŞER
708421 SONGÜL AYDIN
774626 EMINE APAYDıN
711984 GÜLSEMIN OGUR
713833 NURIYE TIRPAN
798147 ASLIHAN TÜRK
542817
542347
542450
542444
745011
764703
703140
766089
715483
542788
542466
713678 MELiKE POLAT
697397 AYŞE AKCA
542617
542757
542352
542669
753064 CENNET UGAN
714712 NESLiHAN CAN
747915 YASEMiN YANMAZ
542635
542447
542567
542771
542779
542463
542598
542642
542719
SEVCAN ÜSTÜN
SAMIYE ACIÖZ
BUKET KARADEMIR
DERYA YiGiT
ZEKiYE DAGYAR
813658
731831
705449
724503
ELÇiN AKYÜZ
EBRU TUNÇ
ÖZGE ÖZTÜRK
SERAP YILMAZ
770687
723778
722457
760874
KÜBRA ATEŞ
HÜLYA AKYIL
SONGÜL ÇIFTCi
YASEMIN BAYRAK
YERLESTiRiLDiGI BiRiM
ADI SOYADı
789324 BURCU YMcı
740016 BERNA ÖRS
BiTLIS AHLAT TOPLUM SAGLlGı MERKEZI GÜZELSU SAGL
EBE • YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
57
31
179
EBE .
EBE .
EBE.
EBE.
EBE.
EBE.
EBE.
EBE.
EBE .
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
358
222
12
182
159
183
360
92
272
EBE . YOK
EBE . YOK
129
259
GAZIANTEP ISLAHIYE TOPLUM SAGLlGı MERKEZi KAYAB~
MARDiN DERIK TOPLUM SAGLlGı MERKEZ KOCATEPE SA
EBE.YOK
EBE. YOK
EBE.YOK
33
8
317
EBE.
EBE.
EBE.
EBE .
EBE .
374
209
131
275
24
ARDAHAN ÇiLDIR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI TAŞDEGIRW
AFYONKARAHISAR ıHSANiYE TOPLUM SAGLlGı MERKEZI.
ŞANLIURFA VIRANŞEHIR TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
YOZGAT SORGUN TOPLUM SAGLlGı MERKEZI KARAKIZ S
KARS DIGOR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI BAŞKÖY SMLlK
GAZIANTEP KARGAMIŞ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI ÖNCL
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
ARDAHAN ÇiLDIR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ISTANBUL ÇEKMEKÖY TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
VAN SARAY TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
KASTAMONU DOGANYURT TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
MRI DOGUBEYAZIT TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ISTANBUL EYÜP TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
HAKKARi ŞEMDINLI TOPLUM SMLlGı MERKEZi
ISTANBUL FATIH TOPLUM SMLlGı MERKEZI
VAN SARAY TOPLUM SAGLlGı MERKEZI BEYASLAN SAGLI
DIYARBAKıR KOCAKÖY TOPLUM SAGLlGI MERKEZI
MARDIN SAVUR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI YEşILALAN S
MUŞ HASKÖY TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
AGRI PATNOS TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
HAKKARi MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
E&.WK
1~
EBE. YOK
EBE . YOK
58
256
EBE .
EBE.
EBE.
EBE.
YOK
YOK
YOK
YOK
192
244
317
273
EBE.
EBE
EBE .
EBE.
YOK
YOK
YOK
YOK
299
132
299
167
MUŞ BULANıK TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA AKÇAKALE TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
GAZIANTEP KARKAMıŞ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA AKÇAKALE TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
ıGDIR KARAKOYUNLU TOPLUM SAGLlGı MERKEZI ŞEHIT i
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
79
191
124
ÇORUM ALACA TOPLUM SAGLlGı MERKEZI GAZIPAŞA K.~
ISTANBUL SARIYER TOPLUM SMLlGı MERKEZI
ERZURUM PAZARYOLU HASAN BASRI DEMIRBAG ILÇE DI
EBE . YOK
EBE • YOK
145
39
GAZiANTEP
BiTLIs GÜROYMAK TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
MARDiN DARGEÇiT TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ISTANBUL SILlVRI TOPLUM SMLlGı MERKEZI
KONYA HADıM TOPLUM SMLlGı MERKEZi
ŞANLIURFA ViRANŞEHIR TOPLUM SMLlGı MERKEZI
ŞEHITKAMIL TOPLUM SAGLlGı MERKEZi SUBe
542419
542517
542500
792448 AYSEL KOYUN
715263 ESMA KIRAR
749718 NESLiHAN KORUYAN
542512
755880 ÖZLEM ÇAKIRTEKiN
EBE . YOK
EBE . YOK
184
80
ARDAHAN POSOF TOPLUM SAGLlGı MERKEZI SÜNGÜLÜ'
iSTANBUL GAZIOSMANPAŞA TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ÇORUM BAY AT TOPLUM SAGLlGı MERKEZI KURUÇAY SA
542438
542534
698894 SAFiNAZ EŞOL
759467 PEliN BEKÇi
EBE . YOK
EBE . YOK
292
83
SiiRT KURTALAN TOPLUM SAGLlGI MERKEZi
ÇORUM OGUZLAR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI KAYI SAGı
542577
542426
542596
542781
542789
542793
542818
542376
542551
542486
542526
542727
542538
542696
542761
799797
701798
721733
733835
745120
752821
713194
731588
743998
740721
708772
704350
685163
710973
691786
HiDAYET YILDIRIM
YELlz ÖZEKEN
MERVE TEKTAŞ
GÜLFIDAN KARAKUŞ
ZEYNEP ÇAGLAYAN
MiNE EDE
ELiF EZBER
ÖZLEM BAŞER
CEYLAN GÜLTEPE
ZEYNEP SAGLAM
YILDIZ ARSLAN
TUBA SIYAH
ASÜDE KORKMAZ
BETÜL ERSÖZ
GÜRCÜ ODABAŞı
EBE . YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE.YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
146
361
313
317
178
177
262
120
349
313
GAZiANTEP ŞEHITKAMiL TOPLUM SAGLlGı MERKEZI Y. BE
VAN SARAY TOPLUM SAGLlGı MERKEZI ÇAKMAK SAGLlK
ŞANLIURFA SURUÇ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA VIRANŞEHiR TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
iSTANBUL ÇATALCA TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ISTANBUL BEYOGLU TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
MARDiN KıZıL TEPE TOPLUM SAGLlGı MERKEZ EYMiRLi Sı
ERZURUM NARMAN TOPLUM SAGLlGı MERKEZI ŞEHITLE
VAN GEVAŞ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA SURUÇ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
MARDiN DARGEÇiT TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
VAN SARAY TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞIRNAK CiZRE TOPLUM SMLlGı MERKEZi KOCAPıNAR S,
KARS SUSUZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI KıRKPıNAR SAG
ŞIRNAK MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI YENlASLANı
542859
542670
542668
542333
542762
542756
809192
716957
686220
703492
752997
SEçlL KA TLA
NAZAN TANG
MÜHIBE MACiT
A YTEN ÖCAL
AYŞE AL TINTOPU
5423AO
739576 KÜBRA TERZloGLU
790886 HATiCE AKARSLAN
542608
542490
542468
542507
804925
716429
756452
745583
542566
542790
742260 CEYDA SATILMIŞ
761799 MELiKE BAŞ
742348 GAMZE HOD
542822
TUGBA GÜNEY
EBRU ERSıN
SERAP DEMiR
PıNAR DOGAN
25.h
EBE. YOK
EBE. YOK
r.~( .ob"Y;
EBE. YOK,;,:"
EBE. YQif
.f;'..
..f •. t
EBE - YO
EBE.YOK
~_..• ;.o
.' \((~'-
.;.
..•.•....
-tı.\
"~!J
';{.'
;.wk~~
,:f"o,
f>:PI\
' ~
EBE
EBE
EBE . YO
"e:,
,\.•i)~
••~\
••..)~
.r
.'
~
ı~:oıa220
. _ı.'i' t'
.- C', .
- ,y'
',;;f
:."
~.~,ı1-I..;'
~-.-";:ıı'"
~~~:
~~~-..,+t.,........
EBE • YOK.
~
(to i
i
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE . YOK
EBE. YOK
. c; :;~;.:
F
t~
324
334
83
302
157
214
363
4
2;4:66
271
190
184
ISTANBUL FATiH TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞANLIURFA CEYLANPINAR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI YI
HAKKARI MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
KARS KAGIZMAN TOPLUM SAGLlGı MERKEZI PASLI SAGLI
YOZGAT AKDAGMADENI TOPLUM SAGLlGı MERKEZI BAHÇ
ERZURUM HINIS TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
KONYA TAŞKENT iLÇE DEVLET HASTANESI
KONYA TAŞKENT ILÇE DEVLET HASTANESI
MARDIN SAVUR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ISTANBUL SANCAKTEPE TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ISTANBUL GAZIOSMANPAŞA TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
219
185
KARS SUSUZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ISTANBUL GÜNGÖREN TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
310
ŞANLIURFA
HARRAN TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ii~
:ıcı 5 7 9
iJallk2014
~(U
KATILIMeiNIN
542366
542387
542433
542503
542437
542442
542520
542695
542794
542477
542497
542496
542392
542672
542778
542484
542327
ADı SOYADı
•
~ ONVAN i BRANS \~ ' e_ , ,~'
YERlESTiRilDiGI
BiRiM
756211 MiNE ÜNAL
EBE. YOK
296
SIVAS KANGAL TOPLUM SAClICı
719113
700924
721622
714120
741733
737463
744836
932737
ELANUR uCURLI
ÖZLEM ÇETiN
SERAP TURAN
AYŞE GÖK
SEDA SEYMEN
BiRGÜL IRTEKIN
YAPRAK DOCAN
YELlz ARPACIK
EBE.
EBE.
EBE.
EBE .
YOK
YOK
YOK
YOK
66
65
208
260
BiTLIs TATVAN TOPLUM SAGlIGı MERKEZi YONCABAŞı S
BiTliS MUTKI TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
KARS ARPAÇAY TOPLUM SAGlICı MERKEZI
MARDiN DERiK TOPLUM SAClIGı MERKEZI
EBE. YOK
EBE. YOK
EBE. YOK
107
22
194
ERZiNCAN ILlÇ TOPLUM SAClICı MERKEZi iSLAMKENDI S
AGRI MERKEZ TOPLUM SAGlICı MERKEZI
ISTANBUL SULTANGAZi TOPLUM SAClICı MERKEZI
920175
902748
935708
928711
FERDA ÖZTÜRK ŞEN
TUCBA MIDIK
GAMZE ÖZTÜRK
EMRE ATAN
909591 AHMET AYKURT
908205 NEVIN TUTAR GENDiHAL
ÇETiN çEliK
KORAY EVREN
MEHMET KICI
HALIL ÇAlıŞKAN
MERKEZi HAVUZ SACııı
KiMYAGER.
KiMYAGER.
YOK
YOK
198
77
iSTANBUL 1 NOLU HALK SAClICı LABORATUVARı
ÇANKIRI HALK SAClICı LABORATUVARı
KiMYAGER.
KiMYAGER.
KIMYAGER.
KiMYAGER.
YOK
YOK
YOK
YOK
151
73
198
127
GÜMÜŞHANE HALK SAClICı LABORATUVARı
BURSA HALK SAGlIGı LABORATUVARı
ISTANBUL 1 NOLU HALK SAClIGı LABORATUVARı
ERZURUM HALK SAClICı LABORATUVARı
KIMYAGER.
KiMYAGER.
KiMYAGER.
YOK
YOK
YOK
369
198
188
YOZGAT HALK SAClIGı LABORATUVARı
ISTANBUL 1 NOLU HALK SAClICı LABORATUVARı
iSTANBUL 3 NOLU HALK SAClICı LABORATUVARı
YOK
YOK
YOK
YOK
176
10
61
293
ISTANBUL 2 NOLU HALK SAClICı LABORATUVARı
AFYONKARAHiSAR HALK SAClIGı LABORATUVARı
BiTLIs HALK SAClICı LABORATUVARı
SINOP HALK SAClIGı LABORATUVARı
542417
542453
931990
917775
915862
923387
542341
542373
903804 SERKAN TEKÇE
920746 BULUT EYÜPOCLU
KiMYAGER.
KiMYAGER.
KIMYAGER.
KiMYAGER.
542480
542611
542412
542744
898743 NIHAT BULUT
945478 ÖZGE KAHRiMAN
KiMYAGER.
KiMYAGER.
YOK
YOK
232
42
KILIs HALK SAClICı LABORATUVARı
BARTIN HALK SAClIGı LABORATUVARı
911109 MUSTAFA ŞAHiN
909942 CANSEL BiLSEL
897995 ORHAN KARAKUŞ
KIMYAGER.
KiMYAGER.
KiMYAGER.
KiMYAGER.
YOK
YOK
YOK
YOK
289
3
17
163
SAKARYA HALK SAGlIGı LABORATUVARı
ADANA HALK SAGlIGı LABORATUVARı
ACRI HALK SAClIGı LABORATUVARı
HATAY HALK SAGlIGı LABORATUVARı
542332
542432
11:51
Sayfa 5 i 7
542910
542684
905872 HALUK KUM
921825 MUHAMMET ŞAHIN
907170 ERGÜL GÖLLER
KIMYAGER.
KIMYAGER.
YOK
YOK
3
345
ADANA HALK SAClICı LABORATUVARı
UŞAK HALK SAClICı LABORATUVARı
542541
542857
542722
908688 SERCAN BAŞTÜRK
909327 MEHMET ŞARlI
907170 iLKNUR ÖZTÜRK
KiMYAGER.
KiMYAGER.
KiMYAGER.
YOK
YOK
YOK
70
283
4
BOLU HALK SAClIGı LABORATUVARı
NEVŞEHIR HALK SAClICı LABORATUVARı
ADIYAMAN HALK SAClIGı LABORATUVARı
542636
542449
906048 MURATODABAŞ
905564 iSMAIL DEVRiM DEMiRYÜREK
932055 iLKER KURT
KiMYAGER.
KIMYAGER.
KIMYAGER.
KIMYAGER.
YOK
YOK
YOK
YOK
137
339
73
30
GAZIANTEP HALK SAGlICı LABORATUVARı
TUNCEli HALK SAClIGı LABORATUVARı
BURSA HALK SAClICı LABORATUVARı
AMASYA HALK SAClICı LABORATUVARı
KIMYAGER.
KiMYAGER.
KIMYAGER.
YOK
YOK
YOK
279
101
55
MUŞ HALK SAClICı LABORATUVARı
ELAZIC HALK SAClICı LABORATUVARı
BiNGÖL HALK SAClICı LABORATUVARı
KIMYAGER.
KiMYAGER.
YOK
YOK
188
227
iSTANBUL 3 NOLU HALK SAClICı LABORATUVARı
KIRKLARElı HALK SAClICı LABORATUVARı
KIMYAGER.
KiMYAGER.
KIMYAGER.
KIMYAGER.
KIMYAGER.
PSIKOLOG.
PSIKOLOG.
PSiKOLOG.
PSiKOLOG .
PSiKOLOG •
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
98
306
10
10
331
155
122
13
99
DÜZCE HALK SAGlIGı LABORATUVARı
ŞANLIURFA HALK SAC LIG i LABORATUVARı
AFYONKARAHISAR HALK SAGlIGı LABORATUVARı
AFYONKARAHiSAR HALK SAClIGı LABORATUVARı
ŞIRNAK HALK SAClICI LABORATUVARı
HAKKARI HALK SAGUGı MÜDÜRLüGü
ERZURUM PALANDÖKEN TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
AGRI DOCUBEYAZIT TOPLUM SAClIGı MERKEZI
DÜZCE HALK SAClICı MÜDÜRLÜCÜ
DU ÜNYE TOPLUM SAClIGı MERKEZI
542436
542911
542435
542908
542907
542374
908249 VOLKAN ÜNGÖREN
899997 ÖMÜRHAN TAŞ
908644 MURAT ERDOCAN
906268 ALi YAMAN
932936 FAT MA iLKAY GENÇ KORKMAZ
914057 ERDEM DiRliK
542483
542515
909658 ELlF YAVUZCAN
542731
542485
542481
542544
542411
905497
907346
913684
894915
856719
MUHAMMED DILDAK
RESUL GÖNÜL
DEMET SOYDOCAN
KEMAL BAYSAN
RABiA ÖZER
542785
542555
542774
542689
542641
542848
845982
810291
866509
855333
888689
843561
810909
836256
844441
851019
GÜNER BUKET ÖZKAN
GÖKHAN CÜRE
EMiN SAMCAR
NEJLA ALTUN
ESENGUL KAYA
SIBEL ERDEM
EBRU MURAT
MACIDE KAPLi
HASRET ACER
FADıL BERK
542552
542558
542664
542620
542601
542525
542521
542707
542797
542423
542708
542660
542356
542368
542329
542589
542581
542909
PSIKOLOG. YOK
PSiKOLOG • YOK
DUYGU YILDIRIM
BESRA ŞIMŞEK
iBRAHIM ER
ABDULLAH DEMiRBACAK
METiN AKEL
Ali HAYDAR MÜLDÜR
895081
966822
896599
880810
931671
MELEK BENZER ~
DAMLA DUYAR
ÜMMÜ BALKAN
ESRA TELSAÇ
MERvE DEMIR
.!.I ...."."~
'
,Wl<C<:'';l
PSIKOLOG
PSIKOLO&\VOK'"
PSiKOLOG. YOK
I
/i
("",
'F>
• .YQZGAT HALK SAClIGı MÜ~ÜR~Ü~Ü
HALK SAClICı MUDURLUGU
., \\~\ZIG
! ,--
PSiKOLOG . YOK .tl
PSIKOLOG. YOK~'"
848490 AYŞE GÜLER
859183 TUFAN HEZER
817312 EYÜP KAHRAMAN
884549
896819
891374
896318
887460
895991
_
J11'~"i ~"~
..371
.~.
'.
f(.?ı,\\"
~
\
ıCDIR MERKEZ TOPLUM SAClICı MERKEZI
ŞANLIURFA SURUÇ TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
• ŞANLIURFA
'" •• ~
.' ~ •
HALK SAClIGı MÜDÜRLüGü
ŞANLIURFA HALK SAClICı MÜDÜRLüGü
KILIS HALK SAGlIGı MÜDÜRLÜCÜ
•..
;~~355 VAN
?SIKOLOG. YOK
PSIKOLOG. YOK
SAGlIK TEKNiKERi.
SACLIK TEKNIKERi.
SACLIK TEKNIKERI.
SAGlIK TEKNiKERI.
"', .>.'
LABORATUVAR
LABORATUVAR
LABORATUVAR
LABORATUVAR
20
56
287
76
353
ıPEKYOLU TOPLUM SAClICı MERKEZi
AGRI HALK SAGlICı MÜDÜRLÜCÜ
BiNGÖL MERKEZ TOPLUM SAClIGı MERKEZI
RiZE HALK SAClIGı LABORATUVARı
ÇANKIRI KIZILIRMAK ILÇE DEVLET HASTANESI
VAN HALK SAClIGı LABORATUVARı
SAGlIK
SACLIK
SAGlIK
SAGlIK
TEKNIKERI.
TEKNIKERi.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
LABORATUVAR
LABORATUVAR
LABORATUVAR
LABORATUVAR
342
343
307
51
TUNCEli NAZıMiYE TOPLUM SAClICı MERKEZI
TUNCEli OVAcıK ILÇE DEVLET HASTANESi
ŞANLIURFA HALK SAClICı LABORATUVARı
BILECiK YENipAZAR ILÇE DEVLET HASTANESi
SACLIK TEKNIKERI.
SACLIK TEKNIKERi.
SACLIK TEKNiKERI.
LABORATUVAR
LABORATUVAR
LABORATUVAR
200
62
81
KARABÜK ESKIPAZAR iLÇE DEVLET HASTANESI
BiTliS HALK SAGlICı LABORATUVARı
ÇORUM DODURGA ILÇE HASTANESI
Gf.ı5. 7
KATıLıMCıNIN Ap.I SOYADı
542906
542648
542663
542900
542667
542813
542535
893407 AYNUR DOGAN
890670 AYNUR UZUNKULAK
899464 OLCAY ADANIR
LABORATUVAR
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
LABORATUVAR
LABORATUVAR
LABORATUVAR
LABORATUVAR
LABORATUVAR
LABORATUVAR
LABORATUVAR
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
LABORATUVAR
LABORATUVAR
LABORATUVAR
LABORATUVAR
SAGLlK TEKNIKERI.
SAGLlK TEKNIKERI.
LABORATUVAR
LABORATUVAR
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
TEKNIKERI.
TEKNiKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERi.
TEKNiKERI.
LABORATUVAR
LABORATUVAR
LABORATUVAR
RÖNTGEN
RÖNTGEN
96
TEKNiKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
RÖNTGEN
RÖNTGEN
RÖNTGEN
RÖNTGEN
366
325
876427 KÜBRA KıRAN
907742 CANAN KILIÇ
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
918587
878322
891825
893738
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNiKERI.
TEKNiKERI.
RÖNTGEN
RÖNTGEN
RÖNTGEN
RÖNTGEN
905364 ıSMAIL ANŞIN
914300 AYÇA TAYYAR
888477 YAŞAR DENIz
SAGLlK TEKNIKERI.
SAGLlK TEKNIKERi.
SAGLlK TEKNiKERI.
RÖNTGEN
RÖNTGEN
RÖNTGEN
290
248
888335 MEHMET ALI BAYRAM
888932 MURAT BEKCI
SAGLlK TEKNIKERI.
SAGLlK TEKNIKERI.
RÖNTGEN
RÖNTGEN
153
128
877867 CUMA ALPASLAN
898728 TUGÇE KAVALCI
SAGLlK TEKNIKERI.
SAGLlK TEKNIKERI.
RÖNTGEN
RÖNTGEN
45
910106 OSMAN ŞAHAN
894782 BAHADI SELIM BUDAKIN
SAGLlK TEKNIKERI.
SAGLlK TEKNIKERI.
RÖNTGEN
RÖNTGEN
230
890983 BAKI ERAY SEZENOGLU
944112 YAKUP YENER
914002 MEHMET AKDlş
SAGLlK TEKNIKERI.
SAGLlK TEKNIKERi.
RÖNTGEN
RÖNTGEN
75
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERi.
TEKNIKERi.
RÖNTGEN
RÖNTGEN
RÖNTGEN
RÖNTGEN
139
SAGLlK TEKNIKERI.
SAGLlK TEKNIKERI.
SAGLlK TEKNIKERI.
RÖNTGEN
RÖNTGEN
RÖNTGEN
93
SAGLlK TEKNIKERi.
SAGLlK TEKNiKERi.
RÖNTGEN
RÖNTGEN
29
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
TEKNiKERI.
TEKNiKERI.
TEKNiKERI.
TEKNIKERI.
TEKNiKERI.
TEKNIKERI.
RÖNTGEN
RÖNTGEN
RÖNTGEN
RÖNTGEN
TIBBı SEKRETER
TIBBı SEKRETER
40
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
TEKNiKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERi.
TEKNiKERI.
TIBBı
TıBBi
TIBBı
TIBBı
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
TEKNIKERI.
TEKNIKERi.
TEKNiKERI.
TEKNIKERI.
TEKNiKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TıoBI
TIBSI
TIBBı
TIBBı
TIBBı
TIBBı
TIBBı
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
899809
906289
885018
887382
MELDA DURAN
ELlFE ANDAÇ
ÖZCAN AYDEMIR
SALIH SAFA KARlı
542571
542476
542739
909683 SÜLEYMAN VARış
890887 HASAN KARABULAK
941063 SÜLEYMAN ONDER
542350
542390
542721
928135 GÖKHAN TAŞKIN
892735 MEHMET iSKANOGLU
927242 TOYKAN KALKAN
542461
542682
542351
898650
913956
948214
892280
876349
542606
542729
542407
542406
542847
542743
542338
542613
542357
542400
542692
542802
542430
542615
542455
542446
542776
542491
542671
542674
542734
542372
542462
542738
542685
542516
542536
542640
542533
SALlHA NUR ÇAKICI
ECEHAN CÜCE
ALI BOLAT
FATIH YAGLI
ARIF TOMAK
DILBıRıN BOGA
MEHTAP KIRMIZIYÜZ
ATALAY SÜNÜNBIYE
BURAK BAYRAM
901653 KADRI KARAKEÇlLi
893393 MIKAiL KARACA
894690 OGUZHAN AKÇAY
912470
902905
878165
892984
882466
KAMBER AVCI
ABDULLAH EREN
EHLiMAN AKARSU
TOLGAY TOPBAŞ
4HMET AKDEMIR
900136 MESUT ALTINTAŞ
922142 ALI KURU
901092 HAKAN YOLCU
887147 MUSTAFA KARTAL
911155
871671
868351
862092
942971
949153
OSMAN KIZILBOGA
EBUBEKIR IŞIK
SALIH GÖZMEK
MEHMET YUSUF ÖZKUL
ıRFAN KIRMIK
ILHAM i DURMAZ
907071
876910
865803
875645
856710
MUSTAFA BOLA T
CANER KÜÇÜK
HALlT YILDIRIM
TUGBA DEMıRÖZ
DERYA KATıLMıŞ
542472
542474
863922
913721
833688
886099
883298
857396
NESLlHAN YUMUŞAK
CAFER BARAN
BAı;ANI ARSLAN
ALI ULvI YÜCETAŞ
ÖMER ÖZDEMiR
YAKUP KAYA
542425
542370
542360
918228 BAYRAM CANPOLAT
859980 MUSLAH BAYIK
880341 TURGAY KULAÇ
542452
542604
542396
542564
542443
542339
542709
542736
542740
542388
542413
SAGLlK TEKNIKERI.
SAGLlK TEKNIKERI.
TIBBı SEKRETER
TıBBi SEKRETER
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
TIBBı
TIBBı
TIBBı
TıBBi
TIBBı
TEKNIKERI.
TEKNIKERi.
TEKNiKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERi.
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
~~lık2014
11:51
Sayfa 6/7
YERLESTIRiLDiGI BiRiM
,
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
880700 ENES AKGÜNDOGDU
884002 MUHAMMED RIDA YILDIZ
894189 HATICE GÖZÜKÜÇÜK
542570
542509
542618
ONVAN i BRANS
SAGLlK TEKNIKERI.
542505
542666
542548
542600
542504
542912
542359
.
~.:. ~.'
~\V~.,
'307
103
91
142
236
46
49
53
62
105
5
221
27
353
249
5
139
2
47
54
85
104
78
250
74
364
201
143
68
108
128
23
106
119
254
125
106
113
288
340
115
14
304
161
72
ŞANLIURFA HALK SAGLlGı LABORATUVARı
ERZINCAN ÇAYIRLIILÇE DEVLET HASTANESI
DIYARBAKıR KAYAPıNAR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
GAZIANTEP ŞEHIT KAMIL TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
KILIs MUSABEYLlILÇE
DEVLET HASTANESI
BAYBURT DEMIRÖZÜ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
BINGÖL ADAKLIILÇE DEVLET HASTANESI
BiTLIS HALK SAGLlGı LABORATUVARı
ERZiNCAN ILlÇ ILÇE DEVLET HASTANESi
AFYONKARAHISAR
BAYAT DR ,METE TAN ILÇE DEVLET H,
KASTAMONU ÇATALZEYTiN ILÇE DEVLET HASTANESI
AKSARAY AGAÇÖREN ILÇE DEVLET HASTANESI
VAN HALK SAGLlGı LABORATUVARı
DIYARBAKıR SUR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
KÜTAHYA HISARCIK ILÇE DEVLET HASTANESI
AFYONKARAHIsAR
BAYAT DR,METE TAN ILÇE DEVLET H,
GAZiANTEP ŞAHiNBEY TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ADANA FEKE ILÇE DEVLET HASTANESI
YOZGAT ÇANDIR ILÇE DEVLET HASTANESI
ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK ILÇE DEVLET HASTANESi
BAYBURT DEMIRÖZÜ TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
BINGÖL KIGIILÇE DEVLET HASTANESI
DIYARBAKıR BAGLAR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ERZiNCAN ÇAYIRLIILÇE DEVLET HASTANESI
ÇANKIRI MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
KÜTAHYA HISARCIK ILÇE DEVLET HASTANESI
SAKARYA SERDivAN TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
KÜTAHYA DOMANıÇ iLÇE DEVLET HASTANESI
ÇANKIRI ATKARACALAR ILÇE DEVLET HASTANESI
GÜMÜŞHANE MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
ERZURUM YAKUTIYE
TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
BAYBURT AYDINTEPE TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
YOZGAT AYDINCIK iLÇE DEVLET HASTANESI
KIRŞEHıR AKPıNAR iLÇE DEVLET HASTANESI
KARABÜK ESKipAZAR ILÇE DEVLET HASTANESI
ÇANKIRI ELDivAN TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
GAZIANTEP ŞEHIT KAMiL TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
GAZiANTEP ŞAHiNBEY TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
BOLU GÖYNÜK ILÇE DEVLET HASTANESI
ERZINCAN KEMAH iLÇE DEVLET HASTANESI
ERZURUM YAKUTIYE TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
DIYARBAKıR KOCAKÖY TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
AGRI MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
ERZiNCAN lLiÇ ILÇE DEVLET HASTANESI
AKSARAY SARIYAHŞIILÇE
DEVLET HASTANESI
ERZURUM NARMAN ILÇE DEVLET HASTANESI
BARTIN AMASRA ILÇE DEVLET HASTANESI
MANiSA ŞEHZADELER TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ERZURUM ŞENKAYA ILÇE DEVLET HASTANESi
ERZINCAN iLlç ILÇE DEVLET HASTANESI
ERZURUM AŞKALE TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
RIZE MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
TUNCELI HALK SAGLlGı LABORATUVARı
ERZURUM HINIS TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
AGRI DOGUBEYAZIT TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
ŞANLIURFA HALILIYE TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
HATAY ALTINÖZÜ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
BOLU SEBEN TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
121
ERZURUM OLUR ILÇE DEVLET HASTANESI
52
BILECiK YENIPAZAR
ARDAHAN DAMAL
35
154
94
156
134
372
18
255
328
341
ILÇE Dr.~'LE'd:!~~,.ıı
'\
• ,\ '
PPtyı.l;SA&ltılMeRk
'~~i~
GÜMÜŞHANE TORUl'li.'ÇEiQF~J;ı-i~s;ı
DIYARBAKıR KOCAKOY TO~/rM SAGuG
HAKKARI HALK SAGLlGı MÜ~
u . ~"':~..,.
.
GAZIANTEP oGuzELI TOPLur~.S
ıGIM 'R
YOZGAT SORGUN TOPLUM SAG ıGı
R
AGRI HALK SAGLlGı LABORATUVA i .
MARDIN ARTUKLU MERKEZ TOPLU
ŞIRNAK IDIL TOPLUM SAGLlGı MERKE
TUNCELI HALK SAGLlGı MÜDÜRLüG'
~135 7 a5\014
1151
Sayfa: 7 17
.
KATılıMCıNIN
542559
542540
542625
ADI SOYADı
895035 UGUR GÖlGELloGıu
884862 FATiH KOÇAK
.
,.
ONVAN/BRANS
YERlESTlRiLDiGI
BiRiM
SAGUK TEKNIKERI.
TIBBı SEKRETER
247
KONYA TAŞKENT IıÇE DEVLET HASTANESI
SAGUK
SAGUK
SAGUK
SAGLlK
SAGUK
TEKNIKERi.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERi.
TIBBı
TIBBı
TıBBi
TIBBı
TIBBı
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
71
BOLU MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
VAN SARAY TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
ARDAHAN HALK SAGuGı MÜDÜRLÜGü
TEKiRDAG HALK SAGlIGı MÜDÜRLüGü
BATMAN HALK SAGLlGllABORATUVARI
542489
542364
857649 YAKUP SARiBA TUR
898806 SiBEL AYDIN
893204 ÜBEYiT KORKMAZ
SAGUK
SAGUK
SAGUK
SAGUK
TEKNiKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERi.
TEKNIKERi.
TIBBı
TIBBı
TIBBı
TıBBi
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
542628
542420
859493 DERYA BOZKURT
870494 REYHAN DiNÇ
SAGUK TEKNIKERi.
SAGUK TEKNiKERI.
TıBBi SEKRETER
TıBBi SEKRETER
542473
542508
859824 YASiN çAlı
883597 BAHAR Al TINDAL
891498 FAT MA AYTEKiN
SAGUK
SAGUK
SAGUK
SAGUK
TEKNiKERi.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TIBBı
TIBBı
TIBBı
TıBBi
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SAGUK
SAGUK
SAGUK
SAGUK
SAGUK
TEKNIKERI.
TEKNiKERi.
TEKNIKERi.
TEKNIKERI.
TEKNiKERI.
TIBBı
TIBBı
TIBBı
TIBBı
TıBBi
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SAGUK
SAGUK
SAGUK
SAGUK
TEKNIKERi.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNiKERi.
TIBBı
TIBBı
TıBBi
TIBBı
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
542335
542561
542532
542649
542725
542799
542565
542545
542448
542612
860840 TUTKU BEZEK
859493 FATMA SEllI
895316 CEM ilDAN
910359 CELAL GÜNEŞ
902467 EDA BAKAR
892906 SEHER UNAT
887897 YUSUF Al TUN
924161 CEMiL AKBAŞ
542553
542903
542633
865035
893578
890528
882470
542391
542383
542401
862234 MURAT ÖZBEY
917258 SELAHATTIN ÇETKIN
870089 HARUN GÜNBAY
542856
542440
542428
867320 MEHMET ŞiRIN SAYKAN
866599 SEvIL AKDIŞ
877913 FERHAT AYDIN
542653
542765
542733
542675
542334
542380
ŞERAFETTIN ÖZ
IDRiS AKKUŞ
RUKEN YilDIZ
ÖMER iM
359
37
338
43
144
38
GAZIANTEP ŞEHIT KAMil TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ARDAHAN POSOF ILÇE DEVLET HASTANESI
245
354
215
KONYA HADıM TOPLUM SAGuGı MERKEZi
VAN HALK SAGLlGı LABORATUVARı
KARS HALK SAGuGı LABORATUVARı
337
168
243
TEKiRDAG MALKARA TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ıGDIR HALK SAGLlGı MÜDÜRlüGü
KONYA EMIRGAZi iLÇE DEVLET HASTANESI
44
87
BATMAN MERKEZ 1 NOLU TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
DIYARBAKıR DiCLE TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
MARDIN ÖMERLlILÇE DEVLET HASTANESI
ŞANLIURFA EYYÜBiYE TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
ERZURUM TEKMAN TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
ŞANLIURFA EYYÜBiYE TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
BITLIS MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
270
303
126
303
64
356
332
280
158
344
SAGUK TEKNiKERi.
SAGLlK TEKNiKERi.
TıBBi SEKRETER
TIBBı SEKRETER
891360 MESUT KOL
SAGLlK TEKNIKERi.
SAGLlK TEKNiKERI.
TIBBı SEKRETER
TıBBi SEKRETER
863361 AYŞEGÜL OZAN
904973 FATıMA AVŞAR
920247 BÜŞRA BULUT
SAGLlK TEKNiKERI.
SAGLlK TEKNIKERI.
SAGLlK TEKNiKERI.
TIBBı SEKRETER
TıBBi SEKRETER
TIBBı SEKRETER
48
50
882921 EYYUP DOGAN
885942 SONGÜL TUTUŞ
SAGLlK TEKNIKERI.
SAGLlK TEKNIKERI.
TIBBı SEKRETER
TIBBı SEKRETER
235
257
892671 EviN GEÇER
886145 ZEYNEP DAŞTAN
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
TıBBi
TıBBi
TIBBı
TIBBı
90
542679
542563
542631
542804
859525 SiBEL KıuÇ
892547 SEVGi GÜL
542816
542665
542603
865739 ALI RızA TAŞ
873782 KÜBRA ŞIMDi
904941 BAYRAM ALDAL
542585
542560
542479
542379
542647
542630
542487
542451
859134
875332
870089
881201
873704
859994
896475
920013
HAKIME ALBAY
ZEYNEP KAP
FATIH AVCI
MURAT AYDOGAN
SINAN ALAN
GOKÇE ASLAN
UFUK SARıÇiÇEK
HANDAN ARISAN
542632
542905
542441
542556
875286
879040
886927
868181
HANIFE KOŞAN
NURGÜL KELEŞ
MEHMET ALI ARSLANER
AYŞE UYAN
542626
542748
891797 FARUK AYNEBEK
865771 DAVUT ILASLAN
542610
542393
542458
542627
542402
861338
858523
900591
876473
870434
ıBRAHIM ALPARSLAN
MUHAMMED SELiM UMUT
MUSTAFA TUNÇ
ADEM ACAR CA
ŞEYDA YÜREK
542575
542554
542578
542661
880497
885989
859838
876160
SÜLEYMAN URAN
DUYGU ÇOLAK
ABUZER EKMEKÇI
MERVE BÜŞRA ERBiL
•
/
V
-=r-,'2
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNiKERi.
TEKNiKERi.
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SAGLlK TEKNIKERI.
SAGLlK TEKNIKERI.
TIBBı SEKRETER
TıBBi SEKRETER
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGUK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
TEKNIKERI.
TEKNiKERI.
TEKNiKERI.
TEKNIKERi.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNiKERi.
TEKNIKERi.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERi.
TEKNiKERI.
TEKNiKERi.
TEKNIKERI.
TEKNIKERi.
TIBBı
TıBBi
TIBBı
TIBBı
TIBBı
TIBBı
TIBBı
TIBBı
TıBBi
TIBBı
TıBBi
TıBBi
TıBBi
TIBBı
TIBBı
TıBBi
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SAGLlK
SAGLlK
SAGUK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGLlK
SAGUK
TEKNiKERi.
TEKNiKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERI..
TEKNIKERI.
TEKNIKERI.
TEKNIKERi.
TEKNIKERI.
TıBBi
TIBBı
TIBBı
TIBBı
TIBBı
TıBBi
TIBBı
TIBBı
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
228
322
241
111
110
21
252
346
109
140
211
351
229
362
341
216
144
138
274
14
239
VAN ıPEKYOLU TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ŞIRNAK MERKEZ TOPLUM SAGuGı MERKEZI
MUŞ HALK SAGLlGı MÜDÜRLÜGÜ
HAKKARI MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
TUNCELI PÜLÜMÜR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
KIRKLARElı HALK SAGLlGllABORATUVARI
ŞIRNAK CiZRE TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
KOCAELI HALK SAGLlGı MÜDÜRLüGü
BAYBURT DEMiRÖZÜ TOPLUM SAGuGı MERKEZi
BILECiK INHIsAR ILÇE DEVLET HASTANESi
ERZiNCAN ÜZÜMLÜ ILÇE DEVLET HASTANESI
KILIs MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
MARDIN DARGEÇiT TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
DiYARBAKıR HAZRO TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ERZINCAN MERKEZ TOPLUM SAGuGı MERKEZI
AGRI HALK SAGlIGı MÜDÜRlüGü
KÜTAHYA HALK SAGLlGı LABORATUVARı
VAN BAŞKALE TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
ERZiNCAN KEMALIYE IıÇE DEVLET HASTANESI
GAZIANTEP ŞAHiNBEY TOPLUM SAGU<'l1 MERKEZI
KARS KA<'lIZMAN TOPLUM SA<'lLl<'l1 MERKEZI
VAN GÜRPıNAR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
KIRKLARElı MERKEZ ATiYE.MEHMET GENÇ TOPLUM SAl
YOZGAT AKDAGMADENI TOPLUM SA<'lLl<'l1 MERKEZI
TUNCELI HALK SA<'lLl<'l1 MÜDÜRLÜ<'lÜ
KARS MERKEZ TOPLUM SA<'luGı MERKEZi
GAZIANTEP ŞEHIT KAMiL TOPLUM SA<'luGı MERKEZI
GAZiANTEP HALK SAGLI<'lllABORATUVARI
MUŞ BULANıK TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
A<'lRI DO<'lUBEYAZIT TOPLUM SAGLI<'l1 MERKEZI
156
156
KOCAELI ÇAYIROVA TOPLUM SA<'lLl<'l1 MERKEZI
RIZE HEMŞiN TOPLUM SAGLI<'l1 MERKEZI
HATAY REYHANLI TOPLUM SA<'lU<'l1 MERKEZI
MUŞ MALAZGIRT TOPLUM SAGLI<'l1 MERKEZI
BITLIs TATVAN TOPLUM S<'lLl<'l1 MERKEZI
HAKKARi HALK SAGu<'l1 MÜDÜRLÜGÜ
HAKKARI HALK SA<'lLlGı MÜDÜRLüGü
100
63
DÜZCE HALK SA<'lLlGı MÜDÜRLÜ<'lÜ
BiTLiS HALK SA<'lu<'l1 MÜDÜRLÜ<'lÜ
100
DÜZCE HALK
GlI<'l
TEKIRDA<'l KAP
TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
KARS MERK.T
UM SAGLlGı MERKEZI
KÜTAf-1Y"
6YLET HASTANESI
&
f"'t
286
164
278
67
336
216
251
"~ç~ .'.
Download

ÿşt h s k _ k p s s _ n o t e r