OCAK 2015
Aylık Ekonomik Bülten
Pamuk Pazarı Esasları ve Fiyatlara Genel Bakış SON FİYAT HAREKETLERİ
Küresel pamuk fiyatları geçen ay boyunca büyük ölçüde dengeli seyretti;
NY vadeli işlemler, A Endeski ve CC Endeksi neredeyse değişmeden
kaldı. Hindistan fiyatları biraz inerken Pakistan fiyatları da hafifçe
yükseldi.
 Mart vadeli New York fiyatları çoğunlukla değişmeden kaldı. Tatil
işlemlerinde 61 cent/lb üstündeki seviyeleri test etse de, değerler
Kasım başından beri bulunduğu 58 - 61 cent/lb aralığına geri döndü.
 A Endeksi 67 ve 70 cent/lb arasındaki seviyelerde sabit kaldı.
 Kasım ayı boyunca düştükten sonra, CC Endeksi Aralık ayında yatay
seyretti. Uluslararası birimlerde Çin nakit fiyatlarının değerleri 100
cent/lb yakınında tutundu. Yerel birimlerde, CC Endeksi çok az
düşerek 13.900 RMB/ton’dan 13.600 RMB/ton’a geriledi.
 Çin ZCE vadeli işlemler borsasında en çok işlem gören Mayıs
kontratının fiyatları geçen ayda biraz yükseldi (95’ten 97 cent/lb veya
12.900’den 13.100 RMB/ton’a), ancak gelecek aylarda Çin
fiyatlarında hafif düşüş öngörmeye devam ediyor.
 Shankar-6 tipi için Hindistan spot fiyatları yerel birimlerde biraz
aşağı kayarken Aralık başındaki 33.100 INR/candy’den Ocak başında
31.900 INR/candy’ye geriledi. Uluslararası birimlerde değerler
68’den 65 cent/lb’ye geriledi.
 Pakistan spot fiyatları geçen ay uluslararası birimlerde 56’dan 59
cent/lb’ye ve yerel birimlerde 4.650’den 4.900 PKR/maund’a çıktı.
Global Fiyatlar İstikrarlı
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
CC Endeksin (cents/lb)
A Endeksi
NY Vadeli
Son Fiyat Verileri
cents/lb
NY Vadeli
A Endeksi
CC Endeksin
Hindistan Spot
Pakistan Spot
En Son
Değer
(Ocak 12)
59,7
68,6
99,7
65,1
59,9
Bu ayın ABD Tarım Bakanlığı raporunda birkaç büyük değişiklik yer
aldı. Dünya bazında, üretim tahmini 189.000 balya artırılarak 119,2
milyona ulaşırken tüketim tahmini 365.000 balya azaltılarak 112,2
milyona düştü. Daha büyük hasat projeksiyonu ve daha düşük işletme
kullanım tahmininin birleşmesi dünya kapanış stok rakamına 559.000
balyalık ilave getirdi. Mevcut seviyesinde, dünya stoklarının 2014/15
hasat yılı sonunda 108,6 milyon balyaya ulaşması beklenmekte. Bu
hacim, öngörülen işletme kullanımının sadece biraz altında bulunuyor
(3,6 milyon balya fark). Buna bağlı olarak, stok/kullanım oranının
neredeyse %100 (%96,7) olacağı ve modern çağ ortalamasının (1960/61
ve 2013/14 arasında %47,6) iki katından daha yüksek seviyeye
tırmanacağı öngörülüyor.
Ülke bazında, üretim rakamlarındaki dikkate değer revizyonlar
Hindistan (-500.000 balya ile 30,5 milyona), Tanzanya (+100.000 ile
400.000’e), A.B.D. (+161.000 ile 16,1 milyona) ve Pakistan (+400.000
ile 10,2 milyona) için yapıldı. Ülke bazlı işletme kullanım
rakamlarındaki tek önemli değişiklik ise Çin için yapıldı (-500.000 ile
36,5 milyona). Ticaret tahminleri açısından, Pakistan ithalatları (400.000 ile 1,0 milyona), Hindistan ihracatları (-300.000 balya ile 4,7
milyona) ve Tanzanya ihracatları (+100.000 ile 275.000’e) için
değişiklikler yapıldı.
Son 12 Ay
(Ocak14Aralık15)
76,3
83,1
126,7
82,4
72,9
Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Fiyat tanımlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Dünya Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
ARZ, TALEP, VE TİCARET
En Son
Ay
(Aralık)
60,6
68,3
100,9
67,5
57,3
Başlangıç Stokları
Üretim
Fabrika Tüketimi
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2013/14
19,6
26,2
23,8
22,1
93,2%
2014/15
Aralık
Ocak
22,1
22,1
25,9
25,9
24,5
24,4
23,5
23,7
96,0%
96,8%
Çin Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Fabrika Tüketimi
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2013/14
11,0
7,1
3,1
7,5
13,7
181,8%
2014/15
Aralık
Ocak
13,7
13,7
6,5
6,5
1,5
1,5
8,1
7,9
13,6
13,8
169,3%
173,0%
Çin-Hariç-Dünya Bilançosu
Milyon metrik ton
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Fabrika Tüketimi
İhracat
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2013/14
8,3
19,1
0,0
16,2
3,1
8,1
41,8%
2014/15
Aralık
Ocak
8,1
8,1
19,4
19,4
0,0
0,0
16,5
16,5
1,5
1,5
9,5
9,5
52,6%
52,6%
Ek arz ve talep verilere buradan ulaşabilirsiniz.
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | OCAK 2015
FIYATLARA BAKIŞ
Dünya Pamuk Üretimi
Kuzey yarımküredeki coğu pamuk üreticisi ülkede hasat sona
yaklaşırken, arz ile ilgili odak 2015/16 hasat yılı ekimine döndü. ABD
Ulusal Pamuk Konseyi’nin ABD’deki pamuk üreticileri ile yaptığı anket
tamamlanma aşamasında. 7 Şubat’ta açıklanması beklenen sonuçların
2015/16 sezonunda düşüş öngörmesi beklenebilir. Üretim açısından,
ABD ekimindeki düşüş Batı Teksas’ta yetişme koşollarının iyileşmesi
ile kısmen telafi edilebilir. Bölgedeki yağış miktarı 2014 takvim yılında
ortalamaların üstünde gerçekleşirken 2015’te de aynı şekilde yağış
düşmeye devam ederse, pamuk kuşağının bu kısmında daha düşük terk
ve daha yüksek verim mümkün olabilir.
Milyon metrik ton
ABD Tarım Bakanlığı 2015/16 arz, talep ve ticareti için ilk tahmin
setini 20 Şubat’ta açıklayacak. Beijing Cotton Outlook’tan yapılan erken
tahmin Çin’deki pamuk ekim alanının gelecek sezonda %15
düşebileceğini ve bu düşüşün büyük kısmının Xinjiang eyaleti dışında ve
hükümet desteğinin azaltıldığı bölgelerde gerçekleşeceğini önermekte.
Çin ekim alanındaki böyle bir düşüş, Hindistan’ın dünyadaki en büyük
pamuk üreticisi pozisyonunu sağlamlaştırmalı.
Çin
Hindistan
Pakistan
Türkiye
Bangladeş
Diğerleri
Dünya
Verimlerin dünya ortalamasının altında olmasından dolayı, Hindistan,
dünyadaki en büyük pamuk ekim alanına sürekli ev sahipliği yapsa da,
ancak yakın zamanda Çin’i üretim bazında geçebildi. Hindistan, 2000’li
yıllarda verimleri tohum teknolojilerini kullanmaya başlaması ile ciddi
ölçüde artırabildi. Verimin iyileştirilmesinden sonraki zaman içinde,
pamuk fiyatlarının daha az rekabetçi olduğu yıllar olsa da, Hindistan
ekim alanında yıldan yıla ciddi bir tek düşüş bile olmadı. Hatta,
Hindistan ekim alanı ya değişmeden kaldı, yada arttı. Trend açık bir
şekilde artış yönündeydi. Hindistan’ın 2014/15’teki ekim alanı 2000’li
yılların başlarındaki ortalamanın %50 falzasının da üstünde idi. Mevcut
düşük fiyat ortamında, gelecek hasat yılındaki global arzın durumu için
önemli soru; Hindistan’ın 2015/16 için ekim alanını düşürüp
düşürmeyeceğidir.
Bu sorunun önemi Hindistan’ın dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı
poziyonu ile bağlantılıdır. Geçen birkaç hasat yılında, ihracatçı
ülkelerdeki stoklar, Çin rezerv sisteminin agresif alımlarına eşlik eden
Çin ithalat talebindeki artışa bağlı olarak, nispeten dar seviyelerde
tutulmuştu. Çin reformları ve yerli arzı kullanma yönündeki artan
vurguların global ithalat talebini önümüzdeki birkaç yıl için azaltması
bekleniyor. Sonuçlar, pekçok ihracatçı ülkede stokların artacağı
yönündeki öngörülerle, halihazırda içinde bulunduğumuz sezonda
hissedilmeye başlandı. 2015/16’da daha düşük ekim alanı ve üretim,
belirli ihracatçı ülkelerdeki stok artışını gelecek yıl engelleyebilir.
Hindistan ekim alanı son yıllarda azalmadığından, Hindistan istisna
olabilir. Hindistan’daki kısıtlı depolama imkanları dikkate alındığında,
üretilen daha fazla Hint pamuğu alıcıların ihtiyaçlarına daha falza pamuk
anlamına gelmeli ve bu durum da Hindistan ve dünya fiyatlarına aşağı
yönlü baskı şekline çevrilebilir.
2013/14
6,7
7,1
2,8
2,1
1,7
5,7
26,2
Hindistan
Çin
ABD
Pakistan
Brezilya
Diğerleri
Dünya
2014/15
Aralık
Ocak
6,7
6,6
6,5
6,5
3,5
3,5
2,1
2,2
1,5
1,5
5,5
5,5
25,9
25,9
Dünya Pamuk Tüketimi
Milyon metrik ton
2013/14
7,5
5,1
2,3
1,4
0,9
6,6
23,8
2014/15
Aralık
Ocak
8,1
7,9
5,2
5,2
2,3
2,3
1,4
1,4
0,9
0,9
6,6
6,6
24,5
24,4
Dünya Pamuk İhracatları
Milyon metrik ton
2013/14
2,3
2,0
0,5
1,1
0,6
2,4
8,9
ABD
Hindistan
Brezilya
Avustralya
Özbekistan
Diğerleri
Dünya
2014/15
Aralık
Ocak
2,2
2,2
1,1
1,0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
2,3
2,3
7,5
7,4
Dünya Pamuk İthalatları
Milyon metrik ton
2013/14
3,1
0,9
0,9
0,7
0,7
2,6
8,8
Çin
Bangladeş
Türkiye
Vietnam
Endonezya
Diğerleri
Dünya
2014/15
Aralık
Ocak
1,5
1,5
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
2,7
2,7
7,5
7,4
Dünya Kapanış Stokları
Milyon metrik ton
Çin
Hindistan
Brezilya
ABD
Pakistan
Diğerleri
Dünya
2013/14
13,7
2,5
1,7
0,5
0,5
3,2
22,1
2014/15
Aralık
Ocak
13,6
13,8
3,2
3,1
1,6
1,6
1,0
1,0
0,6
0,6
3,5
3,5
23,5
23,7
Ek arz ve talep verilere buradan ulaşabilirsiniz.
Soru ve yorumlarınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz
Kaynaklar: Fiyat verileri için Reuters, Cotlook, Cotton Assn. of India, ve Karachi Cotton Assn. Arz, talep ve ticari veriler için ABD Tarım Bakanlığı.
Feragatname: Burada yer alan bilgiler güvenilir olduklarına inanılan halka açık ve özel haber kaynaklarından derlenmişitir; ancak Cotton Incorporated bu
bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti edemez. Bu bilgilerin kullanılması ile ilgili sorumluluk kabul edilemez ve hiçbir acık garanti veya zımni taahhüt
yapılmamıştır. Burada yer alan bilgilere yatırım kararları vermek amacı ile itimat edilmemelidir. Bu yayın gelecekteki fiyat veya olayları tahmin etme
amacını taşımamaktadır.
© 2015 Cotton Incorporated. All rights reserved; America's Cotton Producers and Importers
Grafikler ve Tablolar Listesi
Çizelgeleri - Günlük
Çizelgeleri - Aylık
Çizelge
A Endeksi ve NY Vadeli
A Endeksi ve NY Vadeli
Pamuk Bilançosu (balya)
CC Endeksin
CC Endeksin
Pamuk Bilançosu (ton)
Hindistan Spot
Hindistan Spot
Arz ve Taelp (balya)
Pakistan Spot
Pakistan Spot
Arz ve Talep (ton)
Günlük Fiyatlar Bir Yıl - A Endeksi ve NY Vadeli
100
cents/lb
A Endeksi
90
NY Vadeli
80
70
60
50
Günlük Fiyatlar Bir Yıl - CC Endeksin (328 Sınıf)
150
yerel birimler (RMB/ton)
cents/lb
cents/lb
21,000
RMB/ton
140
19,500
130
18,000
120
16,500
110
15,000
100
13,500
90
12,000
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | OCAK 2015
Günlük Fiyatlar Bir Yıl - Hindistan Spot
100
yerel birimler (INR/candy, candy=355.62 kg)
cents/lb
cents/lb
50,000
INR/candy
90
45,000
80
40,000
70
35,000
60
30,000
50
25,000
Günlük Fiyatlar Bir Yıl - Pakistan Spot
100
yerel birimler (PKR/maund, maund = 37.32 kg)
cents/lb
cents/lb
9,000
PKR/maund
90
8,000
80
7,000
70
6,000
60
Note: Movement
in prices in cents/lb and local terms will not be identical due to changes in exchange rates.
50
grafikler ve tablolar listesi
5,000
4,000
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | OCAK 2015
Aylık Fiyatlarının Üç Yıl - A Endeksi ve NY Vadeli
105
cents/lb
A Endeksi
100
NY Vadeli
95
90
85
80
75
70
65
60
Aylık Fiyatlarının Üç Yıl - CC Endeksin (328 Sınıf)
150
yerel birimler (RMB/ton)
cents/lb
cents/lb
21,000
RMB/ton
140
19,500
130
18,000
120
16,500
110
15,000
100
13,500
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | OCAK 2015
Aylık Fiyatlarının Üç Yıl - Hindistan Spot
110
yerel birimler (INR/candy, candy=355.62 kg)
cents/lb
cents/lb
55,000
INR/candy
100
50,000
90
45,000
80
40,000
70
35,000
60
30,000
50
25,000
Aylık Fiyatlarının Üç Yıl - Pakistan Spot
110
cents/lb
yerel birimler (PKR/maund, maund = 37.32 kg)
cents/lb
10,000
PKR/maund
100
9,000
90
8,000
80
7,000
70
6,000
60
5,000
50
4,000
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | OCAK 2015
Dünya Pamuk Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0.0
2014/15
Ocak
Başlangıç Stokları
Üretim
Arz
47.4
117.6
165.0
50.6
127.5
178.1
73.8
123.6
197.4
90.0
120.4
210.4
101.6
119.0
220.6
101.7
119.2
220.8
Fabrika Tüketimi
115.8
104.0
107.8
109.1
112.6
112.2
Kapanış Stokları
50.6
73.8
90.0
101.7
108.1
108.6
43.7%
70.9%
83.5%
93.2%
96.0%
96.8%
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
14.2
30.5
12.0
56.7
10.6
34.0
24.5
69.1
31.1
35.0
20.3
86.4
50.4
32.8
14.1
97.2
62.7
30.0
7.0
99.7
62.7
30.0
7.0
99.7
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
46.0
0.1
46.1
38.0
0.1
38.1
36.0
0.0
36.0
34.5
0.0
34.5
37.0
0.1
37.1
36.5
0.1
36.6
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
10.6
23.0%
31.1
82.0%
50.4
140.0%
62.7
182.0%
62.7
169.1%
63.2
172.8%
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
33.1
87.1
0.1
120.3
38.6
93.5
0.1
132.1
41.5
88.6
0.0
130.2
38.1
87.7
0.0
125.8
37.0
89.0
0.1
126.1
37.1
89.2
0.1
126.3
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
69.8
12.0
81.8
66.0
24.5
90.6
71.8
20.3
92.1
74.6
14.1
88.7
75.6
7.0
82.6
75.7
7.0
82.7
38.6
47.2%
41.5
45.9%
38.1
41.3%
37.1
41.8%
43.5
52.6%
43.5
52.6%
Stok/Kullanım
Çin Pamuk Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
Çin-Hariç-Dünya Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | OCAK 2015
Hindistan Pamuk Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
9.7
27.2
0.5
37.3
11.8
29.0
0.6
41.4
10.9
28.5
1.2
40.6
11.9
31.0
0.7
43.6
11.5
31.0
1.1
43.6
11.5
30.5
1.1
43.1
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
20.6
5.0
25.6
19.5
11.1
30.5
21.9
7.8
29.6
23.4
9.3
32.6
24.0
5.0
29.0
24.0
4.7
28.7
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
11.8
46.0%
10.9
36.0%
11.9
40.0%
11.5
35.0%
14.6
50.4%
14.4
50.2%
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
2.9
18.1
0.0
21.1
2.6
15.6
0.0
18.2
3.4
17.3
0.0
20.7
3.8
12.9
0.0
16.7
2.5
15.9
0.0
18.4
2.5
16.1
0.0
18.5
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
3.9
14.4
18.3
3.3
11.7
15.0
3.5
13.0
16.5
3.6
10.5
14.1
3.8
10.0
13.8
3.8
10.0
13.8
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2.6
14.0%
3.4
22.0%
3.8
23.0%
2.5
17.0%
4.6
33.3%
4.7
34.1%
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
3.0
8.6
1.4
13.1
2.5
10.6
0.9
14.0
2.8
9.3
1.8
13.9
2.7
9.5
1.2
13.4
2.5
9.8
1.4
13.7
2.5
10.2
1.0
13.7
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
9.9
0.7
10.6
10.0
1.2
11.2
10.8
0.5
11.2
10.4
0.5
10.9
10.5
0.5
11.0
10.5
0.5
11.0
2.5
24.0%
2.8
25.0%
2.7
24.0%
2.5
23.0%
2.7
24.7%
2.7
24.7%
A.B.D. Pamuk Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
Pakistan Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | OCAK 2015
Dünya Pamuk Üretimi
Milyon x 480lb. Balya
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Hindistan
Çin
ABD
Pakistan
Brezilya
Özbekistan
Türkiye
Avustralya
Türkmenistan
Yunanistan
Burkina Faso
Meksika
Arjantin
Diğerleri
27.2
30.5
18.1
8.6
9.0
4.1
2.1
4.2
1.8
0.9
0.6
0.7
1.4
8.3
29.0
34.0
15.6
10.6
8.7
4.2
3.4
5.5
1.4
1.3
0.8
1.2
1.0
10.8
28.5
35.0
17.3
9.3
6.0
4.5
2.7
4.6
1.6
1.2
1.2
1.0
0.8
9.9
31.0
32.8
12.9
9.5
8.0
4.1
2.3
4.1
1.5
1.4
1.2
0.9
1.2
9.5
31.0
30.0
15.9
9.8
7.0
4.0
3.2
2.2
1.5
1.3
1.3
1.2
1.1
9.5
30.5
30.0
16.1
10.2
7.0
4.0
3.2
2.2
1.5
1.3
1.3
1.2
1.1
9.7
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
2.1
1.2
3.0
1.6
3.9
1.5
4.1
1.6
4.4
1.6
4.5
1.6
117.6
127.5
123.6
120.4
119.0
119.2
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
ABD
Hindistan
Brezilya
Avustralya
Özbekistan
Burkina Faso
Yunanistan
Mali
Malezya
Cote d'Ivoire
Türkmenistan
Benin
Kamerun
Diğerleri
14.4
5.0
2.0
2.5
2.7
0.7
0.8
0.5
0.1
0.3
1.1
0.3
0.2
5.0
11.7
11.1
4.8
4.6
2.5
0.7
1.0
0.6
1.0
0.4
0.8
0.3
0.3
6.2
13.0
7.8
4.3
6.2
3.2
1.2
1.2
0.9
0.7
0.7
1.0
0.5
0.4
5.7
10.5
9.3
2.2
4.9
2.7
1.3
1.2
0.8
0.8
0.7
0.8
0.5
0.5
4.6
10.0
5.0
3.4
3.0
2.3
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.6
0.5
4.5
10.0
4.7
3.4
3.0
2.3
1.2
1.0
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.5
4.5
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
2.0
1.1
2.3
1.4
3.9
1.6
3.9
1.5
3.8
1.4
3.9
1.4
Dünya
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
35.4
45.9
46.8
40.7
34.3
34.0
Dünya
Dünya Pamuk İhracatları
Milyon x 480lb. Balya
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | OCAK 2015
Dünya Pamuk Tüketimi
Milyon x 480lb. Balya
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Çin
Hindistan
Pakistan
Türkiye
Bangladeş
Brezilya
ABD
Vietnam
Endonezya
Meksika
Özbekistan
Tayland
Kore
Diğerleri
46.0
20.6
9.9
5.6
4.2
4.3
3.9
1.6
2.6
1.7
1.3
1.7
1.0
11.4
38.0
19.5
10.0
5.6
3.5
4.0
3.3
1.7
2.5
1.7
1.4
1.3
1.1
10.6
36.0
21.9
10.8
6.1
3.9
4.1
3.5
2.3
3.1
1.8
1.5
1.5
1.3
10.3
34.5
23.4
10.4
6.3
4.2
4.2
3.6
3.2
3.1
1.9
1.5
1.6
1.3
10.2
37.0
24.0
10.5
6.4
4.4
4.0
3.8
3.4
3.1
1.9
1.5
1.5
1.3
9.9
36.5
24.0
10.5
6.4
4.4
4.0
3.8
3.4
3.1
1.9
1.5
1.5
1.3
10.1
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.1
1.1
0.1
0.9
0.1
0.9
0.1
0.9
0.1
0.9
0.1
0.9
115.8
104.0
107.8
109.1
112.6
112.2
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Çin
Bangladeş
Türkiye
Vietnam
Endonezya
Tayland
Kore
Malezya
Hindistan
Meksika
Pakistan
Tayvan
Mısır
Diğerleri
12.0
4.3
3.4
1.6
2.6
1.8
1.0
0.3
0.5
1.2
1.4
0.8
0.6
5.5
24.5
3.3
2.4
1.6
2.5
1.3
1.2
1.1
0.6
1.0
0.9
0.9
0.3
3.8
20.3
3.9
3.7
2.4
3.1
1.5
1.3
0.8
1.2
1.0
1.8
0.9
0.2
4.1
14.1
4.1
4.2
3.2
3.0
1.5
1.3
1.1
0.7
1.0
1.2
0.9
0.4
3.8
7.0
4.5
3.6
3.6
3.1
1.5
1.3
1.2
1.1
1.0
1.4
0.9
0.4
3.8
7.0
4.5
3.6
3.6
3.2
1.5
1.3
1.2
1.1
1.0
1.0
0.9
0.4
3.9
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.0
1.1
0.0
0.9
0.0
0.9
0.0
0.9
0.0
0.9
0.0
0.9
Dünya Toplamı
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
36.8
45.3
46.3
40.6
34.2
34.0
Dünya
Dünya Pamuk İthalatları
Milyon x 480lb. Balya
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | OCAK 2015
Dünya Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Başlangıç Stokları
Üretim
Arz
10.3
25.6
35.9
11.0
27.8
38.8
16.1
26.9
43.0
19.6
26.2
45.8
22.1
25.9
48.0
22.1
25.9
48.1
Fabrika Tüketimi
25.2
22.7
23.5
23.8
24.5
24.4
Kapanış Stokları
11.0
16.1
19.6
22.1
23.5
23.7
43.7%
70.9%
83.5%
93.2%
96.0%
96.8%
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
3.1
6.6
2.6
12.4
2.3
7.4
5.3
15.1
6.8
7.6
4.4
18.8
11.0
7.1
3.1
21.2
13.7
6.5
1.5
21.7
13.7
6.5
1.5
21.7
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
10.0
0.0
10.0
8.3
0.0
8.3
7.8
0.0
7.8
7.5
0.0
7.5
8.1
0.0
8.1
7.9
0.0
8.0
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2.3
23.0%
6.8
82.0%
11.0
140.0%
13.7
182.0%
13.6
169.1%
13.8
172.8%
Stok/Kullanım
Çin Pamuk Bilançosu
Çin-Hariç-Dünya Bilançosu
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
7.2
19.0
0.0
26.2
8.4
20.4
0.0
28.8
9.0
19.3
0.0
28.3
8.3
19.1
0.0
27.4
8.1
19.4
0.0
27.4
8.1
19.4
0.0
27.5
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
15.2
2.6
17.8
14.4
5.3
19.7
15.6
4.4
20.1
16.2
3.1
19.3
16.5
1.5
18.0
16.5
1.5
18.0
8.4
47.2%
9.0
45.9%
8.3
41.3%
8.1
41.8%
9.5
52.6%
9.5
52.6%
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | OCAK 2015
Hindistan Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
2.1
5.9
0.1
8.1
2.6
6.3
0.1
9.0
2.4
6.2
0.3
8.8
2.6
6.7
0.1
9.5
2.5
6.7
0.2
9.5
2.5
6.6
0.2
9.4
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
4.5
1.1
5.6
4.2
2.4
6.6
4.8
1.7
6.4
5.1
2.0
7.1
5.2
1.1
6.3
5.2
1.0
6.2
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2.6
46.0%
2.4
36.0%
2.6
40.0%
2.5
35.0%
3.2
50.4%
3.1
50.2%
A.B.D. Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
0.6
3.9
0.0
4.6
0.6
3.4
0.0
4.0
0.7
3.8
0.0
4.5
0.8
2.8
0.0
3.6
0.5
3.5
0.0
4.0
0.5
3.5
0.0
4.0
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
0.8
3.1
4.0
0.7
2.6
3.3
0.8
2.8
3.6
0.8
2.3
3.1
0.8
2.2
3.0
0.8
2.2
3.0
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
0.6
14.0%
0.7
22.0%
0.8
23.0%
0.5
17.0%
1.0
33.3%
1.0
34.1%
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
0.7
1.9
0.3
2.9
0.5
2.3
0.2
3.1
0.6
2.0
0.4
3.0
0.6
2.1
0.3
2.9
0.5
2.1
0.3
3.0
0.5
2.2
0.2
3.0
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
2.2
0.1
2.3
2.2
0.3
2.4
2.3
0.1
2.4
2.3
0.1
2.4
2.3
0.1
2.4
2.3
0.1
2.4
0.5
24.0%
0.6
25.0%
0.6
24.0%
0.5
23.0%
0.6
24.7%
0.6
24.7%
Pakistan Bilançosu
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | OCAK 2015
Dünya Pamuk Üretimi
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Hindistan
Çin
ABD
Pakistan
Brezilya
Özbekistan
Türkiye
Avustralya
Türkmenistan
Yunanistan
Burkina Faso
Meksika
Arjantin
Diğerleri
5.9
6.6
3.9
1.9
2.0
0.9
0.5
0.9
0.4
0.2
0.1
0.2
0.3
1.8
6.3
7.4
3.4
2.3
1.9
0.9
0.7
1.2
0.3
0.3
0.2
0.3
0.2
2.3
6.2
7.6
3.8
2.0
1.3
1.0
0.6
1.0
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
2.2
6.7
7.1
2.8
2.1
1.7
0.9
0.5
0.9
0.3
0.3
0.3
0.2
0.3
2.1
6.7
6.5
3.5
2.1
1.5
0.9
0.7
0.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
2.1
6.6
6.5
3.5
2.2
1.5
0.9
0.7
0.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
2.1
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.5
0.3
0.6
0.3
0.9
0.3
0.9
0.3
1.0
0.4
1.0
0.4
Dünya
25.6
27.8
26.9
26.2
25.9
25.9
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
ABD
Hindistan
Brezilya
Avustralya
Özbekistan
Burkina Faso
Yunanistan
Mali
Malezya
Cote d'Ivoire
Türkmenistan
Benin
Kamerun
Diğerleri
3.1
1.1
0.4
0.5
0.6
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
1.1
2.6
2.4
1.0
1.0
0.5
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
1.4
2.8
1.7
0.9
1.3
0.7
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
1.2
2.3
2.0
0.5
1.1
0.6
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
1.0
2.2
1.1
0.7
0.7
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0
2.2
1.0
0.7
0.7
0.5
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
1.0
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.4
0.2
0.5
0.3
0.8
0.3
0.8
0.3
0.8
0.3
0.8
0.3
Dünya
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
7.7
10.0
10.2
8.9
7.5
7.4
Dünya Pamuk İhracatları
Milyon metrik ton
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | OCAK 2015
Dünya Pamuk Tüketimi
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Çin
Hindistan
Pakistan
Türkiye
Bangladeş
Brezilya
ABD
Vietnam
Endonezya
Meksika
Özbekistan
Tayland
Kore
Diğerleri
10.0
4.5
2.2
1.2
0.9
0.9
0.8
0.4
0.6
0.4
0.3
0.4
0.2
2.5
8.3
4.2
2.2
1.2
0.8
0.9
0.7
0.4
0.5
0.4
0.3
0.3
0.2
2.3
7.8
4.8
2.3
1.3
0.8
0.9
0.8
0.5
0.7
0.4
0.3
0.3
0.3
2.2
7.5
5.1
2.3
1.4
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.4
0.3
0.3
0.3
2.2
8.1
5.2
2.3
1.4
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.4
0.3
0.3
0.3
2.2
7.9
5.2
2.3
1.4
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.4
0.3
0.3
0.3
2.2
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
Dünya Toplamı
25.2
22.7
23.5
23.8
24.5
24.4
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
0
2014/15
Ocak
Çin
Bangladeş
Türkiye
Vietnam
Endonezya
Tayland
Kore
Malezya
Hindistan
Meksika
Pakistan
Tayvan
Mısır
Diğerleri
2.6
0.9
0.7
0.3
0.6
0.4
0.2
0.1
0.1
0.3
0.3
0.2
0.1
1.2
5.3
0.7
0.5
0.4
0.5
0.3
0.3
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.8
4.4
0.8
0.8
0.5
0.7
0.3
0.3
0.2
0.3
0.2
0.4
0.2
0.1
0.9
3.1
0.9
0.9
0.7
0.7
0.3
0.3
0.2
0.1
0.2
0.3
0.2
0.1
0.8
1.5
1.0
0.8
0.8
0.7
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.2
0.1
0.8
1.5
1.0
0.8
0.8
0.7
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.8
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
Dünya Toplamı
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
8.0
9.9
10.1
8.8
7.5
7.4
Dünya Pamuk İthalatları
Milyon metrik ton
grafikler ve tablolar listesi
Download

Ek-2 için tıklayınız