1 of 12
9/6/2014
Motivasyonel Görüşme: Prof. Dr. Mary Velasquez ile Söyleşi
Bugünkü Sosyal Hizmet Podcastimiz motivasyonel görüşme üçüncü baskı hakkında olacak.
Bugünün epizodunda Profesör Dr.Mary Velasquez ile konuştum. Toplumsal liderlikte
yüzyılın profesörüdür. Professional and Corporate Excellence and Director of the Health
Behavior Research and Training Institute at the University of Texas at Austin. Dr. Velasquez
eğiticiler ağında motivasyonel görüşme eğiticiliği yapmaktadır ve Motivasyonel Görüşme 3.
baskısı için değişim bilgilendirici araştırmaya dâhil oldu. Bugünkü söyleşide Mary
Motivasyonel Görüşmeye nasıl dâhil odluğu, Motivasyonel görüşmenin yenilenen
versiyonunda nelerin değişip nelerin aynı kalıdğı, DARN CATS, 4 değişim süreci ve
insanların 15 dakikadan daha kısa sürede motivasyonel görüşme deneyimini nasıl
yaşayacakları hakkında konuşacak.
Jonathan Singer: Merhaba podcast dinleyicileri. Size bir müjdem var! Mary Velasquez
bugün burada bizimle Motivasyonel Görüşme 3. baskıda neyin değiştiği ve neyin aynı kaldığı
hakkında konuşacak. Dr. Velasquez eğitimcidir, araştırmacıdır, klinisyendir, eğiticilerin
eğiticisidir ve the Centennial Professor in Leadership for Community, Professional and
Corporate Excellence and Director of the Health Behavior Research and Training Institute at
the University of Texas at Austin. Yaa, evet. Çok fazla unvan. Fakat Marry hakkında en iyi
şey? Yoo, bunun için podcasti dinlemeniz gerekir, Amaan, sizi bu şekilde bekletmek çok
yanlış. Sadece söylemeliyim dilimin ucunda olan bir hikâye ile başlayacağız.
Sonra Motivasyonel Görüşme 3’teki değişim hakkında konuşacağız. Mary Motivasyonel
Görüşme 3te en büyük değişikliklerden biri Miller ve Rollnick’in sahip oldukları değişimin
Prochska ve DiClemente’nin değişim modelinin 5 ayrı aşamada olduğuna dair düşünceden
uzaklaştıklarına işaret etti. Motivasyonel Görüşme 3te örtüşen 4 süreçte gerçekleşiyor:
Kavrama, Odaklaşma, Çağrışım ve Planlama. Bu dört süreç Motivasyonel Görüşmede Miller
ve Rollnick düşüncesinin merkezinde yer almaktadır ki kitaplarını bunların civarında organize
ettiler.
Şimdi, uzun zaman motivasyonel görüşmeyi kullananlar bilirler Motivasyonel Görüşme baş
harflarle kısaltmayı sever (acroynyms). En çok bilineni de OARS, ki bu açık uçlu sorular,
Kabul etme (Affirming), yansıtıcı dinleme (Reflective listening) ve Özetleme kelimelerinin
İngilizcede baş harflerinden oluşmaktadır. OARS 5 beceriden dördüdür ve diğeri
Motivasyonel Görüşmenin çok yakından hümanistlikle ayarlanması, kişi merkezli yanıdır.
Eğer müracaatçınızı takip etmek istiyorsanız OARS harika becerilerdir. Fakat Mary’nin işaret
ettiği gibi, motivasyonel görüşme müracaatçıya rehberlik etme tutumu alır ki bu kişi merkezli
terapi tutumunu takip etmekten daha direktiftir, fakat diğer sağaltımlar kadar direktif değildir.
Beşinci ana beceri, “bilgilendirme ve önerme”, rehberlikte tutarlı tutumudur ki o, Odaklaşma
sürecinde “sağlama-sunma-sağlama zincirleri tanımlarken bununla ilgili konuşuyor.
Motivasyonel Görüşme 3 yeni iki kısaltma daha ekledi DARN ve CATS. Kendiliğinden olan
arkadaşlarımıza kötü niyet yansıtmak yerine, Değişim Konuşması bağlamında küçük
değişiklikleri yansıttılar ki motivasyonel görüşmenin ikinci baskısında sunulmuştu.
Motivasyonel görüşme 3 Değişim Konuşmasını hazırlık değişim konuşması (s.160) ve
mobilize değişim konuşması (s.161) içinde ikiye böldü. Mary bu ayırımın modelin araştırma
bilgisine dayalı en önemli değişim olduğuna işaret etti. DARN Desire (arzu), Ability(beceri),
Reason(neden) ve Need(ihtiyaç) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. İnsanlar bu dili
kullandıklarında bilirsiniz ki değişime hazırlanıyorlar, fakat değişim yapmıyorlar.
www.psikososyalhizmet.com
2 of 12
9/6/2014
Aksine, CAT dilini duyduğunuzda: Commitment(söz verme), Activation(etkinleştirme),
Taking Steps(adım atma), bilirsiniz ki insanlar değişim için seferberdir.
Mary insanlara kısa bir egzersizle Motivasyonel Görüşmenin hazzını tattırarak
sonlandırmaktadır.
Motivasyonel görüşmenin değişim modeli olduğuna dair çok “meta” bir şey var. Değil mi?
Bu yolu geliştiren insanların ambivalansı tespit ederken ve değişim için isteklendirmeyi
güçlendirirken, kendilerinin değişime açık olduklarını ve değişim hakkında nasıl
düşündüklerini görmenin huzurunu yaşadım. Değişim modelinin her zaman aynı kalmasına
çok fazla güven zor olabilirdi. Tamam. Bu kadar bilgiçlik yeter. Eğer uzun zamandır podcast
dinleyicisi iseniz bilirsiniz konuklarıma kaynak listesi sorarım. Bu sefer sormadım, çünkü
Motivasyonel Görüşme, 3. baskı (Motivational Interviewing, Third Edition) en iyi kaynaktır. Guilford
Press’in motivasyonel görüşme bibliyografyasını içeren ücretsiz kaynakları var, açıklamalı
vaka örnekleri, her bölüm için yansıtıcı sorular, kişisel değerler kart kısaltmaları ve
motivasyonel görüşme terimleri sözlüğü ile. Bağlantı kitapta ve social work podcast
websitesinde. Mary Velasquez hakkında öğrenmek için ya da transkripi okumak için, lütfen
socialworkpodcast.com sitesini ziyaret edin.
Interview
Jonathan Singer: Mary, burada sosyal hizmet podcastında olduğun ve bizimle motivasyonel
görüşme hakkında konuşacağın için çok teşekkür ederim, benim ilk sorum, motivasyonel
görüşmeye katılman nasıl oldu?
Mary Velasquez: Şey, bu biraz ilginç ve bir çeşit atlıkarınca hikâyesi. Ben evde iki çocuğu
ile oturan genç bir anne iken, sigara içicisiydim. Bugünler bunu itiraf etmekten nefret
ediyorum, ama öyleydim. Ve iyi hissetmediğim bir gündü. Annemi aradım ve çocuklarımla
bana yardım etmesini istedim. Ve kendinizi evin kapısını çalacak karar iyi hissettiğiniz o
günlerden biri, fakat sıradan şeyleri yapacak kadar iyi hissetmiyorsunuz. Böylece, gazeteye
bakıyordum, küçük, atılan bir gazete, bir reklâm gördüm: “Eğer sigara içiyorsanız ve
bırakmak istemiyorsanız bu numarayı arayınız.” Dolayısı ile sadece, gerçekten sadece
kahretmek için numarayı aradım ve araştırma çalışmasına katılmayı kabul ettim.
O araştırma ile kaldım. Beni takip ettiler. İlerledim. Araştırmacılar beni aramayı sürdürdüler
ve beni izlediler. Ve kocam derdi ki “bunu neden yapıyorsun? Neden bu araştırmada kalmayı
sürdürüyorsun?” Ve ben, “Biliyorsun, gerçekten enim değilim.” Dedim. Fakat bana sordukları
soruları seviyordum. Asla herhangi çeşit müdahale ya da yapmam gereken hiç birşey yoktu.
Ve dedim ki, “Fakat bana 8 dolar ödüyorlar.” Ve o, “Şey, bu çalışmayı bırakman için ben
sana 8 dolar ödeyeceğim, çünkü bunun için çok zaman harcıyorsun.” Dedi.
Sonra, üniversite eğitimimi tamamlamaya karar verdim. Okuldan mezun olmak istiyordum.
Ve bu çalışmayı yapan psikologu hatırladım, çalışmaya katılanlara çalışmanın küçük bir
özetini göndermişti ve hatırladım ki değişme aşamaları hakkında şeylerdi ve insanların
değişme davranışına nasıl gittikleri ile ilgiliydi. Psikolog Carlo DiClemente idi. Ve benim
profesörüm gerçekten onu tanımam gerektiğini söyledi ve belki onun laboratuarında gönüllü
olmalıydım.
Jonathan Singer: Yani diyorsunuz ki klasik sigara bırakma çalışmasının parçasıydınız,
Stages of Change (değişme aşamaları) modeli ondan geliştirildi.
Mary Velasquez: Şey, evet. Evet öyleydi, Carlo idi. Onun tez çalışması idi. Fakat o Carlo
DiClemente idi ve o Jim Prochaska ile çalışıyordu ve sanırım birtakım orijinal çalışmalar
yapmışlardı, fakat bu kesinlikle ilk çalışmalarından biriydi, Böylece ben cesaretimi topladım
www.psikososyalhizmet.com
3 of 12
9/6/2014
ve bu kişinin ofisini aradım ve onun tez çalışmasında gönüllü çalışabileceğimi önerdim,
çünkü tekrar okula dönmeyi çok istiyordum. Ve araştırma asistanı “Şey, gerçekten biz
araştırmada gönüllü kullanmıyoruz” dedi. Daha sonra birkaç dakika sonra geri aradı ve bu
bağımsız etik komitesinin birkaç gün öncesi idi ve dedi ki “Dr. DiClemente onun araştırma
çalışmalarında bulunup bulunmadığınızı bilmek istiyor, çünkü isminizi anımsıyor.” Dedim ki
“Şey, evet, gerçekte bulundum.” Ve o dedi ki “Evet, gelmenizi çok sever.” Böylece onunla
çalışmaya başladım. O harika bir çalışma arkadaşı, araştırmacı, sadece bulunabilecek harika
bir kişidir.
Ve okulumu bitirinceye kadar devam ettim, yüksek lisansımı. Onun için proje yöneticisi
olarak çalıştım. Ve büyük bir çalışma vardı, Eşleştirme Projesi, o alkolizm tedavi eşleştirme
çalışmasıydı, ki Sağlık için Ulusal Kurumlar tarafından finanse edilen en büyük çalışma idi, o
bana proje koordinatörü olmamı önerdi. Böylece bunda onunla çalıştım. Ve bu sıralarda o,
Bill Miller ile çalışıyordu ki o (Bill Miller) Eşleştirme Projesi müfettişi idi ve gerçekten
harika bir psikolog idi ve gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyordu. Ve ben motivasyonel
görüşme hakkında bu erken günlerde Carlo ve Bill ile çalışarak öğrendim. Değişim modeli
aşamalarının teorik aktarımı ve diğer yapımları değişim süreci bunları gerçekten birçok
değişik ortamlarda çalıştık.
Ve değişimin ön tasarım ve tasarım aşamalarını tasarlama hakkında düşündük ve insanları
nasıl ilerleteceğimizi düşündük, öyle görülüyor ki yapılacak şey sadece motivasyonel
görüşmeye dönüştü. Ve Bill diğer araştırmacılarla çalıştı Motivasyonel Gelişim Terapi
(Motivational Enhancement Therapy), ki bu motivasyonel terapide terapi bazlı el kitabıdır.
Dolayısı ile önceden eğitildiğim bu alanda, Bill motivasyonel görüşmeyi başlattı. Bu şimdi
stajyerler için motivasyonel görüşme ağı olarak adlandırılıyor, fakat motivasyonel görüşmede
staj, nasıl stajyer olunur. Ve böylece buna gittim, ve onlar, gerçekten really the Stages of
Change Transtheoretical Model ve Motivational Interviewing ki Bill ve Carlo bunları öpüşen
kuzenler olarak adlandırırdı. Bir çeşit birlikte büyüdüler.
Böylece Bill ve Steve Rollnick motivasyonel görüşmeyi bu zamanlarda geliştiriyorlardı.
Onlar değişim aşamalarını ilk çalışmalarına işbirliği içinde geliştirdiler. Ve bu sadece doğal
uyumdu. Dolayısı ile araştırmamızın tamamı, ki ben de gittim.. Carlo Maryland
Ünüversitesine geçti ve birlikte çalışmaya devam ettik ve birlikte yazdık ve şimdi bütün
çalışmalarımız ortaklaşarak motivasyonel görüşmede birleşti ve bu değişme aşamaları ve
transteoriksel model verileriyle. Ve orada kaldı, orada araştırıldı, sonra Austen’da Teksas
Üniversitesi Sosyal Hizmet Okulunda yazıldı. Bir çeşit… Size dediğim gibi uzun hikâye.
Jonathan Singer: Ne harika bir hikâye. Bir boğaz ağrısının sizi bu şekilde yönlendireceğini
asla düşünemezdiniz.
Mary Velasquez: Ve bu yolla sigarayı bıraktım. Bana onca soruları sormalarından dolayı
bıraktığımı düşünüyorum. Ve sanırım gerçekten, araştırmanın yaptığı şey insanların
farkındalık düzeylerini yükseltmesidir.
Jonathan Singer: Motivasyonel Görüşmenin 3. baskısı henüz çıktı. Yeni baskıda birtakım
oldukça büyük değişiklikler olduğunu anlıyorum, motivasyonel görüşmenin ne olduğunun
tanımı dâhil. Nasıl değiştiğini bize söyler misiniz?
Mary Velasquez: Elbette. Sanırım o şeylerden biri motivasyonel görüşmeyi her zaman
olduğu gibi popüler yaptı ki Bill Miller ve Steve Rollnick onu canlı tutmakla harika iş
çıkardılar, onlarla birlikte büyüttüler… Bizim motivasyonel görüşme ile daha fazla
öğrenmemizle birlikte onlar kitabı yenilediler. Araştırmaları ile gerçekten alanı
bilgilendirdiler ve sonra araştırmalarından elde ettikleri sonuçları yeni yollarla uyguladılar.
www.psikososyalhizmet.com
4 of 12
9/6/2014
Böylece motivasyonel görüşme bugün farklı görülebilir. Varsayımsal olarak farklı değil.
Fakat ilerleme kaydettiğimiz çok şey vardı.
Ve böylece, sanırım, o en büyük değişmelerden biri tanımlamalardan birinde olmak yerine,
gerçekten onlar bir tür bu üç tanımı inşa ettiler. Biri bir çeşit meslekten olmayan kişi tanımı ki
en çok bunu beğendim. Fakat gerçekten, bu değişim konuşması ile ilgilidir. Böylece temel
olarak onu tanımlıyorlar. Yani tanımlamada benim sevdiğim şu ki motivasyonel görüşme
bireyin kendi motivasyonunu güçlendirmek ve değişime kararlılığıyla işbirliği halinde bir
konuşma sitilidir. Yani temelde o bir konuşma sitilidir. Yani siz ve ben konuşuyoruz. Ve
motivasyonel görüşmede sonradan öğrendiğimiz şeylerin çoğu dille yapılacak çok şeyin
olduğudur.
Dolayısı ile değişim hakkında konuştuğumuz gibi ve gerçekten beceri dolu kişide olduğu gibi,
ya da gerçekten farkında bir sunucu, meslektaş, doktor, danışman, sosyal hizmet uzmanı
değişim hakkında konuştuğunda, onlar gerçekten müracaatçının diline dikkat kesilirler, ve
dolayısıyla bu bir konuşmadır. Motivasyonel görüşmede, sürece bakarlar. Onları yöneltmek
için kişi ile bir yönde konuşurlar. İnsanlara ne yapmak gerektiğini söyleriz ve iyileştirme
programlarında bu çok yaygındı, özellikle bağımlılıkta. İnsanlara ne yapmak gerektiğini
söyleriz ve onlara nasıl yapmaları gerektiğini söyleriz. Stillerden biri budur.
Diğer stil sürecin diğer sonunda isleniyor. Dolayısı ile biz sadece bir tür kişinin arkasından
izliyoruz, yapmak istedikleri her ne ise müsaade ediyoruz, nereye gitmek istiyorlarsa oraya
gidiyorlar ve biz izliyoruz. Fakat yönlendirme sitili ile izleme sitili gerçekten daha çok
rehberlik etmeye yöneliktir. Ve rehber hakkında düşünüyorsunuz. Belki de Klimanjaro’ya
tırmanıyorsunuz. Rehber orada olacak, belki tavsiyelerde bulunacak, fakat kişiye ne yapması
gerektiğini söylemeyecek, gerçekten, fakat sadece bir tür kılavuzluk etmek ve yardım etmek
için orada olacak. Böylece iyi bir motivasyonel görüşme danışmanı, sunucu, daha çok
rehberlik edecek. Ve böylece motivasyonel görüşmede bir kişinin eksper ve diğer kişinin bir
şeyler öğreniyor olması gerekli değildir. Gerçekte, bu tam tersinedir, çünkü müracaatçı
eksperdir, ya da her kişi kendi yaşamının uzmanıdır.
Bu şekilde konuşuyorum, çünkü bu sosyal hizmet podcasti’ndeyiz, (bu nedenle) müracaatçı,
danışman, sosyal hizmet uzmanı terimlerini kullanıyorum. Fakat gerçekten bütün türler
içindir, bilirsiniz, bu tür konuşmalar her gün oluyor, ve biz motivasyonel görüşmeyi her tür
değişim konuşmasında fark ediyoruz, gerçekten, ne zaman bir kişi müracaatçıyı dinlediğinde
ve onun fikirlerini anladığında, belki kendilerine yansıttığında, onları değişime doğru
ilerlemesi için yardım etmektedir. Bu iyi bir motivasyonel görüşmedir. Ve bunun uygulayıcısı
olmanız gerekmiyor. İyi motivasyonel görüşme yapabilirsiniz. Bu bir beceridir. Öğrenmesi
kolay değildir, gereklidir, fakat öğrenilebilir ve birçok insan bunu her meslekte
uygulamaktadır ve çok iyi yapabilmektedir. İyi bir papaz sıkça motivasyonel görüşme
yapabilir. Doktorlar oldukça etkili kullanırlar. Sanırım bu onun güzelliğidir ve öyle
düşünüyorum ki bundan dolayı çok popüler ve önemli olmaktadır.
Jonathan Singer: Kolay olmadığını söylediniz, bunun ilginç olduğunu düşünüyorum.
Sanırım böyle bir şey öğrencilerden duydum, ya da motivasyonel görüşme hakkında bilgisi
olmayan insanlardan, onlar bir şey yapıyor gibi görünmüyor. Değil mi? Bu kişiyi
seyrediyorum, ve öyle görünüyor ki onlar konuşuyorlar, ve terapi bunun neresinde? Asıl
teknik nerede?
Mary Velasquez: İyi bir soru, çünkü çoğunlukla konuşmaya benziyor, çoğu zaman kolay
görünüyor, gerçekte, iyi motivasyonel görüşme, olup biten çok şey vardır. Müracaatçı,
terapist ya da sunucu, gerçekten adımlarını düşünüyorlar, müracaatçının dilini düşünüyorlar.
Ve kişiden tekrar değişimin dilini dinliyorlar. Motivasyonel görüşme ile geçmişten şu ana
karar olan çalışma, belki son on yılda, tanındığı şekliyle değişim konuşması olarak
www.psikososyalhizmet.com
5 of 12
9/6/2014
adlandırmaktayız. New Mexico Üniversitesi’nden Dr. Terry Moyers olağanüstü çalışmayla
mtivasyonel görüşmenin etkili olup olmadığını çalıştı ve etkili olduğu sunucuna vardı.
Araştırmacı çok etkili sitilini göstermektedir. Motivasyonel görüşme ne hakkındadır? Bu
oturumda neler olmaktadır?
İzin verin saniyeliğine konunun dışına çıkayım. İnsanların danışmanlıklarında bazı gerçek
sorunlar var. Yıllarca eğitim aldığımızı düşünüyorum, geriye gideceğim, sosyal hizmet
öğrencileri ile burada konuşacağım. Bilirsiniz biz insanları eğitiyoruz ve onarla diyoruz ki
“Bildiğiniz gibi, alana gittiğinizde, işte böyle açacaksınız.” Öğrencilerim derki, “Oturumu
nasıl açacağımızı biliyoruz, Nasıl sonlandıracağımızı biliyoruz. Oturumu nasıl kapatacağımız
bize öğretildi. Fakat odada müracaatçı ile birlikte iken ne yapacağız?” Terry, Bill, Steve ve
diğerlerinin yaptığı, başarılı müracaatçılara baktılar, o oturumların terapi kayıtlarını izlediler
ve gerçekten orada neler olduğunu tespit etmeye çalıştılar. Paul Amerhein adında bir kişiyle
çaıştılar, bir psikolingüist, bir tür müracaatçı ne demeye çalışıyor-u anlamaya çalıştılar ve
terapist müracaatçıya ne söylüyordu ki müracaatçının gerçekten ilerlemesine yardımcı
olmuştu.
Onlar bu dört alanı belirlediler ki biz bunu değişim konuşması olarak adlandırıyoruz. Birincisi
değişimi arzulama. Yani kişi düşünüyor ki; gerçekten bunu yapmak istiyorum. Değişmek
istiyorum. İkincisi yetenek. Bunu yapabilirim. Bunu muhtemelen nasıl yapabilirim? Çünkü
kişi gerçekten yapabileceği hissiyatını taşımadığı sürece, yapabileceğine dair özgüvene sahip
olmadıkça değişmek istemeyecektir. Üçüncüsü sebepler. Kişinin değişmesi için sebepler
nelerdir? Ve sonra değişim için ihtiyaçları. Böylece arzu, yetenek, sebep ve ihtiyaç
kelimelerinin baş harflerinden oluşan DARN’ı kullanıyorlar. Ve Bu değişim konuşması
hakkında konuşuyorlar, değişim dili.
Yani bu oturumda olan şey budur. İyi motivasyonel görüşme sunucusu bu değişim
konuşmasını dinliyor. Aynı zamanda bizim (mevcut durumu) sürdürme konuşması (sustain
talk) olarak adlandırdığımızı dinliyorlar, yani eğer kişi neden aynı kalması gerektiği hakkında
konuşuyorsa. Siz bu konuşmada olup biten ambivalensleri duyuyorsunuz. Kişi sebepler
hakkında konuşuyor, örneğin, ilaçlarını almamalarını, ya da sigara içmeye ya da alkol almaya
devam etmelerinin bütün sebeplerini (konuşuyor). Ve öte yandan arzu, yetenek, sebepler ve
değişim için ihtiyaç. Ve sonra becerikli motivasyonel görüşme sunucusu bunu -bu sürdürme
konuşmasını- görmezlikten gelmeden dinler, fakat değişim konuşmasını yansıtmaya başlar,
biz aynı zamanda müracaatçıdan bazı taahhüt dilini işitmeye başlarız. Tekrar, becerili
yansıtmalı değişim konuşması, taahhüt dilinin yönetilmesi ve gerçekten daha çok, ben
değişeceğim. Bu işi yapacağım. Söz veriyorum yapacağım. Bunu yapacağım.
Yani bu oturumda olan budur. Ve terapist, ya da takip eden danışman, yansıtmanın farklı
aşamalarını kullanarak gerçekten müracaatçının ne dediğini kayıt-takip ediyor, belki çok basit
yansıtma olabilir. Belki sadece müracaatçının söylediğini tekrar ederek, ya da birazcık
kelimeleri değiştirerek söyleyebilir. Ve sonra çok daha kompleks yansıtmalar, belki bazı
metaforlarla, gerçekten konuşmayı sürdürmek ve geliştirmek, kişinin değişime doğru
ilerlemesine yardım etmek olabilir, fakat tekrar ediyorum, değişim hakkında müracaatçının
kendi fikirlerini kullanarak. Yani o oturumda çok şey olup bitiyor ve gerçekten motivasyonel
görüşmeyi yapan kişi çok iyi ve çok beceriklidir, dirençlere karşı ısrarlıdır, bütün bunları
yapar ki biz bunu refleksi kontrol etme diye adlandırırız, çoğunlukla akıl vermek isteriz. Biz
hep kişiye ne yapması gerektiğini söylemek isteriz. Deriz ki, “Ben çok iyi eğitildim. Sana bu
konuda nasıl yardım edebileceğimi biliyorum.” Ve bunun gibi, tekrar, sosyal hizmet örneğine
dönersek, sıkça insanların, “Burada neler oluyor? Sadece bir konuşma gibi görünüyor.”
dediğini duyduğunuzu söylediğinizdeki şey olacaktır.
www.psikososyalhizmet.com
6 of 12
9/6/2014
Benim sınıflarımda öğrencilerimizle yaptığım şey, birinci bölüm onlara gerçekten dinlemeyi,
sözsüz davranışların nasıl iyi kullanılacağını, bu refleksi kontrol etmeyi nasıl kullanmak
gerektiğini ve öğrencilerin bir kenara bırakmaları gerektiğini öğrenmelerini, çoğu zaman,
müracaatçının değişimi hakkında kendi (uzman) fikirlerini bir kenara bırakmaları gerektiğini
öğretirim. Bazen, insanları düzeltme isteğimizdeki bu davranışı geri almak kendimiz için
öğrenme kıvrımında bir adımdır.
Jonathan Singer: Öyleyse bu dilin bazı örnekleri nelerdir ki, insanlar o farklı yerlerde olan
bu işaretleri belki kullanmak isteyebilirler?
Mary Velasquez: Şey, eğer sürdürme konuşması diye adlandırdığımız (şey) hakkında
düşünürseniz ki o basitçe kişinin söylediği şey makuldür. Şöyle ki “Hayatımda çok stresim
var ve eğer sigarayı bırakırsam her zaman çok gergin olabilirim. Ben sadece, ben bunu
yapmaya hazır değilim.” Yani bu sürdürme konuşmasıdır. Değişim konuşmasını tespit etmede
DARN baş harfleri kısaltmasını kullanırız ve buradan tespit edebilirsiniz. Birinin, “Biliyorum
bunu yapabilirim.” ya da “Aslında yapabileceğimi düşünüyorum. Bunu yapmak için sebebim
var. Eminim bunu yapacağım.” dediğini duyabiliyor musunuz? Ve sonra diğer küçük bir
parça var ki bir çeşit adım atmadır ve öylece kişi eyleme geçmeye hazırdır. Çoğunlukla
kısaltmalar DARN ve DARN CATS olarak kullanılmaktadırlar. Ve motivasyonel görüşmede
bize şeyleri hatırlamada yardımcı olması için birçok kısaltma kullanırız. Dolayısı ile DARN
bu değişim konuşmasının bir parçasıdır ve sonra CAT taahhüdün ve sonra adım atmanın ve
eyleme geçmenin parçasıdır.
Jonathan Singer: Bu üçüncü baskı bazı değişikliklerle çıkıyor. Üzerinde düşüneceğimiz ve
karşılaştırabileceğimiz şekilde motivasyonel görüşme hakkında biraz konuşabilir misiniz?
Mary Velasquez: Elbette. Tabi. En büyük değişimlerden birinin ilk motifasyonel görüşmede,
ilk iki baskıda biz okuduğumuz ya da konuştuğumuz birinci aşama ve ikinci aşama olduğunu
düşünüyorum. Hatırladığım örnek Bill ve Steve’in söyledikleri kar ayakkabısı ile yokuş
tırmanmak ve siz müracaatçıya gerçekten kendiniz o yokuşu yukarı doğru yürür gibi
motivasyon geliştirmesi için yardım ediyorsunuz. Sonra zirveye ulaşıyorsunuz ve sonra
yokuşun diğer tarafından aşağıya doğru kayıyorlar ve bu bölüm kolaydır. Ve son baskıda,
motivasyonel görüşmenin 3. baskısında, gerçekten sadece motivasyon inşa etmeye
çaışmıyorlar, fakat zirveye ulaştığınızda ne yapacağınızı da söylüyorlar. Müracaatçının
geleceğini planlamasına nasıl yardım edeceğinize ve onların fikirlerinden değişimi nasıl
sağlayacağınıza, fakat sonra gerçekten onlara nasıl ilerleyeceklerine ve nasıl harekete
geçeceklerine odaklaşıyorlar.
Jonathan Singer: Ve sunucu, “Tamam, ben insanları yokuş yukarı tırmandırmakta oldukça
iyiyim, fakat oraya vardıklarında bir şekilde onları kaybediyorum” dediği için, ya da öyle
görünüyor ki bir şeyler yolunda gitmiyor, ya da aşağıya doğru kaymak o kadar da kolay
görünmüyor. Bunun için mi değişim oldu?
Mary Velasquez: Sanırım. Ve öyle sanıyorum ki bazı çalışmalar da var, kendi çalışmalarımız
da dâhil, onlar gösteriyor ki, motivasyonel görüşme stratejilerini kullanmanın değişime hazır
olmayan kişiye yardım etmede tarihin çok etkili olabildiğini biliyoruz. Ve onlar değişime
yaklaştıkça, eğer biz aynı motivasyonel görüşme stratejilerini kullanmaya devam edersek,
bilirsiniz, biz bir çeşit kararla ilgili balansa bakıyoruz ve gerçekten değişim için sebepleri
konuşmaya devam ediyoruz ve neden değişmeleri gerektiği ve onların bunu görmesine yardım
ediyoruz, fakat hazırlar, gerçekten harekete geçmeye hazırlar ve biz ona odaklanmıyoruz ve
sonra biz onları engelleyebiliriz. Öyleyse gerçekten başka stratejiler kullanmanın, hatta bazı
bilişsel davranış stratejileri, bunda çok işe yarayacağını düşünüyorum.
www.psikososyalhizmet.com
7 of 12
9/6/2014
Kesinlikle kendi çalışmamızda, bizim gördüğümüz, yaptığımız bazı araştırmalar, örneğin,
gruplarda, gruplarda grup motivasyonel görüşme ki başka ilginç bir alandır. Fakat bu
çalışmada, gruplara gelen insanlar, her kim değişime hazır değilse, motivasyonel görüşme
grubunda çok iyi iş çıkardılar. Fakat hâlihazırda değişime hazır insanlardan gelenler için
değişim dili aşamalarını kullanan insanlar için belki de hazırlık aşamasında olduklarından,
motivasyonel görüşmede çok iyi sonuç alınmadı. Ve gerçekte, daha az hazır olan insanlar,
onlara bir yıl sonra baktığımızda, aslında değişime hazır olarak gelen insanlara göre onlarda
motivasyonel görüşme yaklaşımı daha başarılı olmuştu.
Dolayısı ile öyle düşünüyorum ki Bill ve Steve’in buna odaklaşmakla gerçekten harika bir iş
çıkardılar, kişinin gerçekten nerede olduğunu tespit etme ve sonra stratejileri kullanma bunun
için çok uygundu. Değişim durumu dilini her zaman kullanmıyorlar, fakat stratejileri
kullanmak kişinin sürecin neresinde olduğu bakımından uygundur. Onların hazırlık cetveli
diye adlandırdıkları şeyi düşündüğünüzde, 0’dan 10’a kadar numaralandırılmış, (bununla) o
kişinin değişim için ne kadar hazır olduğunu ve sonra gerçekten nerede olduklarını
beliriliyorlar.
Jonathan Singer: Öyle geliyor ki motivasyonel görüşme kavramında insanlarla çalışmada ön
tasarlama, tasarlama ve hazırlıkta ve çok fazla değişlik olmayabilir, fakat daha çok eylem ve
bakımda bazı değişiklikler olabilir öyle mi?
Mary Velasquez: Şey, onun gibi. Onlar gerçekten, dillerini sadeleştiriyorlar. Motivasyonel
görüşme üçüncü basımda değişim aşamaları terminolojisini kullanmıyorlar, fakat bu süreci ne
diye adlandırdıklarını gerçekten açıklıyorlar. Bunlar 4 tanedir. Ve birincisi dahil olmaktır,
burada müracaatçı ile ilişki geliştiriyorlar, dinleme, müracaatçıya sizinle (görüşmesinde)
rahatlık hissi verir, rapor geliştirme ve böylece bunlar gerçekten motivasyonel görüşmede ilk
süreç olarak adlandırılır ve ilgili parçaları bir araya getirme, buna çok dikkat sarf ediliyor.
Ve sonraki parça odaklaşma bölümüdür. Geçerli davranış değişikliğini taspit etmede
müracaatçıya nasıl yardım edersiniz? Örneğin; diyabetik biri olabilir. Sigara içiyor olabilirler.
Tamamen sağlıksız beslenebilirler. Spor yapmayabilirler. Fakat onlara alanı tespit etmeleri
için nasıl yardım edebilirsiniz, sadece onların değişime hazır oldukları hakkında konuşmak,
ya da belki de o (şey) onlar için en çok soruna sebep olmaktadır. Eğer siz sağlık hizmeti
sunucusu iseniz, nasıl odaklaşacaksınız? Çoğu zaman, bizim sosyal hizmet öğrencilerimiz en
çok burada işin içinden çıkamıyorlar. Şunda kaybolmaktalar, müracaatçıya çocuklukları
hakkında sormak istiyorlar, ya da onların depresyonlarını veya anksiyelelerini tespit etmeye
çalışıyorlar. Hepsini alırlar… En büyük şey şu ki biz öğrencilerimize motivasyonel görüşmeyi
öğretirken, onlara öğretmeye çalıştığımız şey, o oturuma nasıl odaklaşacakları ve
müracaatçıya en faydalı olacak yola nasıl odaklaşacaklarıdır. Ve bu müracaatçı nereye gitmek
isterse o yöndedir fakat aynı zamanda bilgilendirici rehberlik sürecidir. Dolayısı ile bu ikinci
kısımdır.
Jonathan Singer: Yani diyabetik birisi geldiğinde, onun çocukluk yaşamıyla ve onların
yiyeceklerle ilgili öğrenimlerinin nasıl olduğunu ve irsi (genetik olarak) yatkınlığı ile çok
yakından ilgilisiniz, belki davranış değişikliği konuşması yapılması gerekmeyebilir. Öyle mi?
Mary Velasquez: Evet. Tamamen doğru. Ve biz öğrencilerimize mümkün olduğunca hızlı bir
şekilde hedef davranışı tespit etmeleri gerektiğini öğretiyoruz. Bu oturuma katılım şeklinizi
değiştirmeyeceği anlamına gelmez. Ve bazı davranışlar çok uysaldır, tabi ki sağlık alanında.
Ve her geçen gün daha çok öğrencimiz sağlıkta davranış uzmanlığına entegre oluyorlar. Ve
dolayısı ile, öğrencilerin, gerçekten onların birisine ayıracak 20 dakikaları varsa, hangi
davranışa odaklaşmaları gerektiğini tespit etmelerini istiyorsunuz.
www.psikososyalhizmet.com
8 of 12
9/6/2014
Dolayısı ile çoğu kez derim, örneğin, Onlara Steve Rollnick’in Health Behavior Change
kitabında açıkladığı ki orada kâğıda birkaç daire çizersiniz ve dersiniz ki bu acenta
uygulaması olarak adlandırılır, bunu kullanmalarını öğretirim, “Bay Smith, sağlık
sorunlarınızda çoğu zaman farklı davranışlar sizi şeker hastalığına yöneltebilir, şeker
hastalığınıza katkı sağlayabilir.” (bunlardan) Birisi sagara içmek olabilir ve birisi spor olabilir.
Birisi diyet olabilir. Onları bu küçük dairelere yazalım. Ve sonra orada başka ne olabilir. Bu
dairelerin bazılarının boş olduklarını görebilirsiniz. Bunları nasıl doldurabilirsiniz? Şimdi bu
farklı davranışlar hakkında konuşalım. Bunların hangisi sizin için en önemli olabilir? Ya da
bugün bunlardan hangisi üzerinde çalışmak istersiniz?” Veya “Danışmanınız olarak, bana
öyle geliyor ki bu alan en ilgili olanıdır. Eğer sizce de uygunsa bugün buna odaklaşalım mı?”
yani bu gerçektir orada, onun müsaadesini istemektir. Orada müracaatçının kaygılarını, sizin
önünüzde gidermektir, yani bu odaklanma bölümüdür.
Jonathan Singer: Tamam. Yani bunlardan birincisi ilgi çekmektir. Ve sonra odaklaşma
geliyor. Ve Sonra sayfaya daireler çizerek ona örnek verdiniz. Demek istediğim çok somut ve
işbirlikçi ve bekli kendi başına durumuyla baş edemeyen biri ile plan yapmak için en iyi yol
gibi görünüyor.
Mary Velasquez: Doğrudur.
Jonathan Singer: Ve dediniz ki üçüncü ve dördüncü şeyler de var?
Mary Velasquez: Var. Üçüncüsü daha çok çağrışım ya da aydınlatma sürecidir. Daha önce
sözünü ettiğim değişim konuşmasının olduğu yerdir, oradan gelmektedir. Müracaatçıları
değişim hakkındaki kendi fikirleriyle aydınlatıyoruz. Çoğu zaman kullandığımız bir örnek
stratejidir, (elicit-provide-elicit) aydınlat-sağla-hazırla olarak adlandırılmaktadır. Yani siz
kişiye ne bildiklerini soruyorsunuz. Böylece, “Bay Jones, ne biliyorsunuz?” Ya da Bay Smith,
sanırım öyleydi, “Şeker hastalığı hakkında ne biliyorsunuz ve şeker hastalığına neler katkı
sağlar.” Ve sonra müracaatçıdan davranışları hakkında neler bildiğini öğreniyoruz. Ve sonra,
“Benim de sahip olduğum bazı bilgiler var sizin için de uygun olur mu? Eğer sizin için de
uygunsa bu bilgiler hakkında sizinle konuşabilir miyim?” Ve sonra sona geliyoruz. Dolayısı
ile bu da sunma bölümüdür. Ve sonra sona geliyoruz ve açık uçlu sorular soruyoruz.
“Bununla ne yapacaksınız.” Veya “Şimdi ne yapabilirsiniz?”
Gerçekten sağlayıcıdır, müracaatçının konuşmanın bir parçası olduğu bir yolla tavsiye
bilgileri sunulmaktadır. Ve sonra tekrar, sonunda açık uçlu sorular sormak. Daima değişim
konuşmasını dinlemek. Her zaman değişim konuşmasını duyduğunuzda yansıtmak. Bu yolla
müracaatçıyı birkaç kez duyuyoruz. Açık uçlu sorular soruyorsunuz. Müracaatçının tepkileri
çoğunlukla değişim konuşmasıdır. Danışman o değişim konuşmasını yansıtır. Ve sonra
oturumun sonunda, iyi bir motivasyonel görüşmede, özetlemeyi kullanırlar, yani
özetliyorsunuz, topluyorsunuz, Bill konuşmaları buket yapmak gibidir, buketleri bir araya
koyuyorsunuz, yani çiçekleri alıyorsunuz, değişme hakkındaki o değişim sözleri bir çeşit bu
buketten çiçeklerdir ve sonra özet. Ve böylece özet boyunca müracaatçı onları tekrar duyuyor.
Yani bu sağlama bölümüdür. Ve öyle bir bölümdür ki gerçekten birçok beceri gerektirir.
Ve dil hakkındaki bu çalışma, tekrar ne duyarlarsa ki o çokça değişim konuşmasıdır, çok
sıkça müracaatçı değişim hakkında ne kadar çok söz söylerse bu o kişinin değişme
ihtimalinde artışlara neden olacaktır. O değişim konuşmasındır, fakat sonra aynı zamanda
kararlılık dilidir. Dolayısı ile aynı şekilde değişim konuşmasının bir türüdür. Sadece değişim
hakkında konuşmayı sürdürüyorlar, bu iyidir. Fakat eğer müracaatçıya kararlılık diline doğru
ilerlememsine yardımcı olabilirseniz, bu kalıcı değişimler için en kestirimci yoldur.
Jonathan Singer: Evet, buket görselini sevdim, özetleme teriminde, gerçekten o en güzel
bölümlerini topluyorsunuz. Bu çok güzeldi.
www.psikososyalhizmet.com
9 of 12
9/6/2014
Mary Velasquez: Bir keresinde Güney Texas’ta bazı şeriflere eğitim verdim ve onlar pek
buketle bağlantılandıramadılar (gülüşmeler).
Jonathan Singer: Bu bir tür en iyi dergiyi makaslamaktır
Mary Velasquez: Korkarım ki öyle. Ve motivasyonel görüşme yapıyorlardı ve bundan
öğreniyorlardı ve aslında çok, çok iyi yapıyorlardı.
Jonathan Singer: İlginç. Peki dördüncüsü müydü?
Mary Velasquez: Hayır, üçüncü müydü?
Jonathan Singer: Üçüncüydü. Tamam.
Mary Velasquez: Ve dördüncüsü gerçek planlamadır, yani kişiye ne yapacağı konusunda
düşünmesine yardım etmektir. “Eğer bu değişimi yaparsanız, ne zaman bu değişimi
yaparsınız, bunu yapmanıza kim yardım edebilir? Bunun sizin için işe yardığını nasıl
bilirsiniz? Atabileceğiniz adımlar, atabileceğiniz çok somut adımlar nelerdir? Bu kaynakları
nasıl tespit edebilirsiniz? Çevrenizde insanlar var mıdır? Herhangi program var mıdır? Yani
gerçekten kişiye kendileri için faydalı olacak şeylerde çok spesifik olmasına yardım etmektir.
Jonathan Singer: Ve bu dört süreç, bir tek oturumda olabilir mi, birkaç oturumdan fazla
olabilir mi? Bu öyle bir şey midir, bunun için çerçeve var mıdır, ya da o… Soruyu
cevaplamanıza izin vereyim.
Mary Velasquez: Evet. İyi bir soru. Ve müracaatçıya bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Bazı
vakalarda, müracaatçı bir tür değişime hazır olarak gelmektedir. Ve oturumları inşa etmek
için çok zaman harcamak yerine, bu gerçekten kişinin planlamasına yardım etmektedir. Ve
her zaman düşünürüm ki bazen parçaları birleştirmek, her zaman onu yapmak istersiniz. Her
zaman müracaatçı ile rapor geliştirmek istersiniz. Her zaman değişim için onların fikirlerini
seçmek istersiniz. Fakat bazı insanlar gerçekten plan parçalarını bir kenara bırakmaya
hazırdırlar. Dolayısıyla, tekrar, müracaatçıya bağlı. Eğer biz değişimin bütün sürecinde
müracaatçının nerede olduğuna dikkat kesilmek istersek, onları oldukça hızlı bir şekilde
kaybedeceğiz. Ve çoğu zaman, müracaatçı sizin harika iş yaptığınızı söyleyecektir ve çok
teşekkür ederim diyecektir, fakat değişmeyeceklerdir.
Ve motivasyonel görüşmenin güçlü yönlerinden biri, biz dinleme, duyma, ve oturumda olan
bu şeyleri sadece tespit etmiyor, fakat aynı zamanda biz onları kodluyoruz. Yani biz
motivasyonel görüşme oturumu kaydını dinleyebiliriz, tespit edebiliriz ki biz bunu
motivasyonel görüşmede destekleyici davranışı olarak adlandırırız. Bilirsiniz, terapist
destekleyici olur, (müracaatçının) rızasını sorar. Ve destekleyici olmayan, doğrudan, kişiye
ne yapması gerektiğini söyleyen. Biz aslında bunu ölçeriz. Açık uçlu sorular. Açık uçlu
sorular evet ya da hayır olarak cevaplandırılamazlar, ve gerçekten yönlendirici, kapalı uçlu
soruların aksine bütün yönleri ile değişim hakkında kişinin düşünmesine yardım eder. Kapalı
uçlu sorular sormak her zaman kötü değil fakat birçok açık uçlu soru sormayı deneriz ve sonra
kapalı uçlu (sorabiliriz).
Böylece onları kaydedebilirsiniz, açık uçlu/kapalı uçlu soru oranını. Oturum boyunca not
edebilirsiniz. Değişim konuşması için dinleyebilirisiniz. Ne kadar değişime direnç konuşması
duydunuz ki kişi değişmeyecektir ve sonra ne kadar değişim konuşması duydunuz? Yani
bunların tamamını kaydedebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Bunları kullanarak süpervizör olarak
geri-bildirimde bulunabilirsiniz ki (bu) Motivasyonel görüşme bütünleştirici iyileştirme kod
sistemi olarak adlandırılır. Sanırım onun tam adı bu. Bunu MITI olarak adlandırmaktadırlar.
Ve sonra çok iyi kod sistemi de var. Fakat bu, gerçekten öyle görünüyor ki, araştırmaya göre,
değişme konuşmasını kaydedebilirsiniz, ve sonra kişinin nasıl başaracağını (ne kadar iyi)
söyleyebilirsiniz.
www.psikososyalhizmet.com
10 of 12
9/6/2014
Jonathan Singer: DARN CATS hakkında konuştunuz. Ve bu 4 aşama hakkında konuştunuz:
dahil olma, odaklaşma.
Mary Velasquez: Çağrışım.
Jonathan Singer: Çağrışım ve sonra planlama. Ve gerçekten hakkında konuştuğunuz yol
aslında o ilk soruyu gerçekten güzelce cevaplamaktadır ki o (soru), herhangi bir şey
yapıyorlar mı? idi. Demek istediğim, açıkçası yapılacak çok şey var ve odaklanacak çok şey
var ve o doğal konuşma gibi bir yolla yapılır ki gerçekten, gerçekten çok fazla beceri, çok
fazla uygulamalı eğitim gerektirdiğini görebiliyorum. Hakkında konuştuğumuz şeylerden biri
sağlık davranışları ve bunun gibi şeyler. Motivasyonel görüşmede somut olmayan genel
davranış veya hatta sağlık davranışı diye bir yer var mıdır? Sosyal beceri hakkında ne
dersiniz?
Mary Velasquez: Motivasyonel görüşme 3’de, gene, değişikliklerden birsi odur. Spesifik
davranış değişimi olmadığı durumlar için, bu durumlarda nasıl çalışacağınız hakkında oldukça
yazılmıştır. Aynı zamanda sevdiğim terim vardır. Equipoise olarak adlandırılır. Danışman
olarak müracaatçı hakkında fikriniz olduğunda dengeyi nasıl koruyacağınıza dair. Dolayısı ile
bu tür, örneğin, bu çocukların nasıl davrandıkları hakkında bazı fikirleriniz olabilir. Bu ahlaki
bir karar olduğunda neler olur? Belki (sorunun kaynağı) bu çocukların ebeveynleridir, belki
de bu çocukların aileden alınması durumunu düşünmelisiniz.
Ve sosyal hizmet uzmanı olarak, gerçekten dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum,
beğendiğiniz sonuçların geldiği vakalar vardır ve önemli sonuçlar ki orada fikriniz vardır.
Fakat diğer bir vakalarda, belki de çok fazla değil. Diyelim ki kişi kürtaj yaptırmayı
düşünüyor. Değil mi? Bu durumda dengenizi (equipoise) koruyabilir misiniz? Vaktiniz
olduğunda motivasyonel görüşmeyi kullanmak istemeyebilirsiniz. Belki de sizin fikirleriniz
ve duygularınız bakımından uygun değil ve gerçekten sosyal hizmet uzmanı olarak bu
durumda olabilir misiniz, motivasyolel görüşmeyi kullanarak bilirsiniz, fakat onu iyi
kullanarak ve tekrar biz equipoise (denge) olarak adlandırıyoruz, onu çok iyi kullanarak. Bu
konuda yeni kitapta çok güzel bölüm de var.
Jonathan Singer: Yani öyle görünüyor ki, araştırmalara ve terapistlerin geri-bildirimlerine
cevap olarak motivasyonel görüşme değişti. Merak ediyorum. Bizim düşündüğümüz klasik
motivasyonel görüşme belki de çok falza vurgulanmıyor artık, böyle bir bağlam var mı? Onlar
dışarıdaki fikirlerdi, veya vurgulanmıyor? Çünkü bazı şeylerin tanıtıldığı, vurgulandığı
hakkında konuştunuz.
Mary Velasquez: Evet. Şey, alanlardan biri örneğin, değişim aşamalarıdır. İlk zamanlar
insanların değişim aşamaları ve motivasyonel görüşme arasında kafa karışıklığı yaşadıklarını
düşünüyorum. Onlar bir tür aynı şeyler olduklarını görüyorlardı. Ve motivasyonel görüşme
3’te, aşamalara çok daha az vurgu ve değişime daha çok vurgu yapılmakta, bir tür süreklilik
arzetmektedir. Diğer bir örnek kararsal dengedir. Biz tipik olarak düşünüzür ki her
motivasyonel görüşme oturumunda lehtekiler ve alehtekilere bakmamız gerektiğini
düşünürüz. Ve yeni kavramsallaştırmada, maruz kalma konuşmasına daha az vurgu
yapılmaktadır, geçerli davranışta lehte olanlara bakılır.
Jonathan Singer: Ve O niye?
Mary Velasquez: Şey, araştırmalara bağlı kalmakla çok iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum.
Ve “onlar” dediğimde, demek istediğim Bill ve Steve, modelin kaynağıdır. Yine, demek
istediğim Terry Moyers, çok sayıda araştırma yapmıştır ve motivasyonel görüşme ağı
eğiticileri (olarak) her birimiz (araştırmalar yaptık). Çoğumuzun araştırma çalışmalarımız var.
Bulgularımızı yayınladık ve onlar gerçekten bunları dikkate aldılar. Bu değişimdir. Sizin
motivasyonel görüşme 3 bir şekilde orijinal motivasyonel görüşmeden farklı olacaktır. Tekrar,
www.psikososyalhizmet.com
11 of 12
9/6/2014
ruh çok önemli, müracaatçının özgürlüğüne odaklaşmak ve sorunla birlikte uğraşmak,
bölümleri anımsatmak (önemlidir). Tamamı hala oradadır. Motivasyonel görüşmeden atılan
hiçbir şey yoktur ve geçekten çıkarılanlar için bile hiçbir şey söyleyemem. Fakat gelişiyor.
Sanırım, yeni şeylerden biri de guruba vurgudadır, gurplarla motivasyonel görüşmede. Bazı
yeni çalışmalar vardır, Chris Wagner ve Karen Ingersoll grupla motivasyonel görüşmede yeni
kitap yayınladılar, bu bağlamları nasıl alacak ve yapacaksınız… Motivasyonel görüşme tek
bir kişi ile yapılabilir. Sekiz, dokuz ya da 10 kişi ile yaptığınızı düşünün. Linda Sebelle bunu
orkestra yönetmeye benzetmemizi söylüyor. Mark ve Sebelle motivasyonel görüşme ile
bilişsel davranışsal terapi ile birleştirerek harika bir iş çıkarıyorlar. Yeni harika bir iyileştirme
el kitabı yayınladılar. Yani bu yönde birçok şey geliştiriliyor. Orijinal araştırmacılar, bu tür
şeylere dikkatlerini yönelterek harika çalışmalar yaptıklarını ve başardıklarını düşünüyorum.
Jonathan Singer: Öyledir, çünkü bu şeylerden öğrencilerimle konuştuğumdan biliyorum ve o
şeylerden biri aslında Joe Walsh ile klinik uygulamalar için teoriler söyleşimizde demişti ve
düşünüyorlar ki, “İşte böyle oluyor.” Ve “Sağladığım geri-bildirim benim müracaatçımın
durumuna uygun olur mu, olmaz mı” hakkında düşünmüyorlar. “Teoriste ya da yazara göre
olmamalı. Fakat ben onu uyguladığımda, gerçekten uymuyor.” Ve siz diyorsunuz ki Miller ve
Rollnick ve sizlerden her kim bu araştırmaya araştırmacı olarak dahi ise, gerçekten, “Evet
geri-bidirim iyidir. Eğer çalışmıyorsa (uymuyorsa) değiştirelim.” diyorlar. Bu harika bir
şeydir.
Mary Velasquez: Evet. Carrie’den benim favorim olan satırlardan biri, “Bilirsiniz, biz bu işi
başardık.” Biz yaptıklarımızdan öğreniyoruz. Bir kişisel not olarak, demeliyim ki, bu insanlar
iyi insanlardır ki onlar dinler ve insanların yaşamlarını geliştirmelerine yardım etmek isterler.
Ve kendilerini çok ciddiye almazlar. Başka insanlar onları çok ciddiye alabilir ve (bu insanlar)
harika işler yaparlar. Fakat, “Oo, biliyor musunuz, belki de bu konudaki düşüncemizin biraz
değişmesi gerekir” demekten korkmazlar. Steve Rollnick çoğu zaman spesiyalist olarak bizi
bıktırır. Biz Amerikanlar her şeyi çok hızlı cevaplamak isteriz. Bunun evrimleşme olduğunu
düşünüyorum ve bunun motivasyonel görüşme yaklaşımının güzelliği olduğunu
düşünüyorum, sürekli evrimleşiyor, sürekli büyüyor ve bazen başlangıçta bu fikirlerimizin
çok akıllıca olduğunu düşünürüz ve takip edildiğinde yeni fikirler yararına bir kenara
bırakılıyorlar.
Jonathan Singer: Böylece motivasyonel görüşme, birçok bağlamda motivasyonel görüşme
3deki değişimler hakkında çok konuştuk. Eğer motivasyonel görüşmenin nasıl birşey
olduğuna dair sadece 15 dakikamız olsa idi, ne söylerdiniz? Ne yapardınız?
Mary Velasquez: Şey, Bill Miller’in kullandığı sevdiğim bir örnek var. O bunu,
“Motivasyonel görüşmenin tadı” olarak adlandırır. Dolayısıyla gruba sorar, onların rol play
yapmalarını ister. Ve ilk olarak onlara kişinin değişimi için rahatlamayı denemelerini sağlar
ve onlara değişmeye ihtiyaçları olduğuna dair bütün sebepleri sayar. Tabii ki bu karşımotivasyonel görüşme stilidir. Ve sonra onun motivasyonel görüşmenin tadı ve o sadece
insanlara şu soruyu sorar: Bu değişimi neden yapmak istiyorsunuz? Bunun başarıya ulaşması
için neler yapabilirsiniz? Bunu yapmak için en iyi üç sebebiniz nelerdir? Bu sizin için ne
kadar önemlidir? Ve şimdi ne yapacağınızı düşünüyorsunuz? Motivasyonel görüşmenin tadı
insanlara ilk yaklaşımla kesin karşıtlık vermektdir ki bu ikna edicidir, söylemektir, önermektir
ve sonra ikincisi mitivasyonel görüşmedir. Ondan çok daha fazlasıdır, fakat açıkça, eğer 1520 dakikanız varsa, der ki ben yapabilirdim.
Jonathan Singer: Harika. Mary, bizimle zaman ayırıp motivasyonel görüşme hakkında
konuştuğun ve bu konudaki derin, derin deneyimlerini bizimle paylaştığın için çok teşekkür
ederim. Özellikle de bu kayıt için, motivasyonel görüşme 3’ün henüz baskısı yapıldı.
Dolayısıyla gerçekten, gerçekten bunu yaptığın için minnettarım.
www.psikososyalhizmet.com
12 of 12
9/6/2014
Mary Velasquez: Teşekkürler, Jonathan, Gerçekten zevk duygum. Eğlenceliydi.
Jonathan Singer: Merhaba, gene benim. Biliyorum klezmer müzik için bekliyorsunuz.
Sadece birkaç şey ve sonra onu sizin için çalacağım. Eğer uzun zamandır podcast dinleyicisi
iseniz, bilirsiniz ki genellikle konuklarıma kaynak listesi sorarım. Ve aynı zamanda fark
etmişsinizdir ki Mary’ye sormadım. Çünkü, Motivasyonel Görüşme, 3üncü baskı, en iyi
kaynaktır. Şimdi Guilford Press has some free resources den motivasyonel görüşme bibliyografisi
çok sayıda kapsamlı kaynaklar bulabilirsiniz, iki vaka örneği dipnot eklendi, her bölüm için
yansıtıcı sorular, kişisel değerler kart tasnifi, (ne olduğunu gerçekten bilimiyorum) ve
motivasyonel görüşme terimleri sözlüğü. Ve o bedava kaynaklara, Motivasyonel görüşme
kitabına bağlantı ve aynı zamanda social Podcast websitesinde da vardır.
Şimdi eğer Mary hakkında öğrenmek istiyorsanız veya ilgili podcastlere ve diğer kaynaklara
bağlantı bulmak istiyorsanız, ya da transcripti okumak istiyorsanız SocialWorkPodcast.com
adresine gidebilirsiniz…
Tamam, çok sabırlı davrandınız. İşte klezmer müzik.
—SON —
Çeviren: İmdat Artan Sosyal Hizmet Uzmanı
References and Resources
•
•
•
•
•
•
•
Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motivational Interviewing, Third Edition: Helping People Change.
New York, NY: Guilford Press.
Motivational Interviewing (3rd Edition) Companion Website: Includes a more comprehensive
bibliography of Motivational Interviewing, two annotated case examples, reflection questions for each
chapter, the personal values card sort, and a glossary of Motivational Interviewing terms.
Singer, J. B. (Producer). (2009, October 10). Prochaska and DiClemente's Stages of Change Model for
Social Workers [Episode 53]. Social Work Podcast [Audio podcast]. Retrieved from
http://socialworkpodcast.com/2009/10/prochaska-and-diclementes-stages-of.html
Singer, J. B. (Producer). (2007, February 12). Person-centered therapy [Episode 8]. Social Work
Podcast [Audio podcast]. Retrieved from http://socialworkpodcast.com/2007/02/person-centeredtherapy.html
Velasquez, M. M. (2001). Group treatment for substance abuse: A stages-of-change therapy manual.
New York: Guilford Press.
Velasquez, M. M., Ingersoll, K. S., Sobell, M. B., Floyd, R. L., Sobell, L. C., & von Sternberg, K. (2010).
A dual-focus motivational intervention to reduce the risk of alcohol-exposed pregnancy. Cognitive and
Behavioral Practice, 17(2), 203–212. doi: 10.1016/j.cbpra.2009.02.004
Velasquez, M. M., von Sternberg, K., & Parrish, D. E. (2013). CHOICES: An integrated behavioral
intervention to prevent alcohol-exposed pregnancies among high-risk women in community settings. Social
Work in Public Health, 28(3-4), 224–233. doi: 10.1080/19371918.2013.759011
www.psikososyalhizmet.com
Download

Motivasyonel Görüşme - Sosyal Hizmet Uzmanı