1 of 10
25/12/2014
Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet: Dr. Elaine Congress, ve Fernando Chang-Muy,
JD İle Söyleşi
Bugünkü epizotta Dr. Elaine Congress ve JD Fernando Chang Muy ile 2008 yılında Springer
yayıncılıktan Social Work with Immigrants and Refugees: Legal Issues, Clinical Skills and
Advocacy adlı kitapları hakkında konuştuk. Bir kitapta göçmen ve sığınmacılarla çalışmada
Hukuk ve sosyal hizmet uzmanı perspektiflerine sahip olmanın neden önemli olduğunu
düşündükleri hakkında konuştuk. Aynı zamanda legal sistem ve sosyal servisler arasında ara
yüzey, göçmen ve sığınmacılara yardım ederken sosyal hizmet uzmanı ve avukatların nasıl
birlikte çalışabilecekleri ve politik seviyede profesyonellerin göçmen ve sığınmacıları
destekleyebilecekleri bazı yollar hakkında konuştuk. Elaine ve Fernando konuşmamızı
bugünkü podcasimizde ve kitapta tartıştığımız kavramların ABD dışındaki ülkelerde yaşayan
insanlar için uygulanabileceğine dair bazı fikirlerle tamamladılar. Bununla ilişkili podcast:
Elaine Congress göçmen ve sığınmacılarla çalışırken kullanılan onun görsel değerlendirme
aracı olan Culturagram (Culturagram) hakkında konuşuyor.
JONATHAN SİNGER: Bugünkü podcastimiz göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet
üzerinedir. Merriam-Webster sözlüğüne göre göçmen bir ülkeye kalıcı oturum (ikamet)
almak üzere gelen kimsedir. Bu tanımlama göçmenliğin oldukça sıkıcı görülmesine yol
açmaktadır. Eğer Birleşik Devletlerdeki popüler basına inanıyorsanız, Teksas’ta ya da
Kaliforniya’da göçmenlerin çoğunluğu gece yarısı ülkeye gizlice girmektedirler, çakal diye
anılan vicdansız karakter olarak bir şeyler yapmaktalar ve yasal ahalinin işlerini almakta ve
çocuklarının eğitimi ve sağlık bakımı için vergi ödeyenlerin dolarlarını ellerinden
almaktadırlar. Göçmenlerin bu imajları kötü adamların sattıkları gazetelerde ve Birleşik
Devletlerin eski temasında işlenen yabancıların güvenilir olmadıkları yönünde çizilmiştir.
Gerçekte, Birleşik Devletlerde yaşayan göçmenlerin çoğunluğu yasal yerleşmiş sakinlerdir –
şöyle ki bu insanlar kalıcı olarak burada yaşama onayını almışlardır. Amerika Birleşik
Devletleri, göçmenler olmadan, bugünkü ülke olamazdı. Bana inanmıyorsanız, 400 yıl önce
yolcular buraya varmadan ataları burada olan insanlardan birine sorabilirsiniz.
Sığınmacı (mülteci), bir ülkeden kaçan ya da ırkından, dininden, milliyetinden, belli bir
gruba üyeliğinden veya politik görüşünden dolayı iktidar tarafından zülüm görmekten
kaçınan kimsedir. . Wyclef Jean, Washington D:C.’de kurulmuş grubun lider şarkıcısı ve
kurucusudur. The Fugees, Haiti’den sığınmıştır. Grubun adı olan The Fugees, Refugee
(sığınmacı) kelimesinin kısaltılmış versiyonudur.
Birleşik Devletlerdeki sosyal hizmet mesleği inanmaktadır ki göçmen ve sığınmacı politikası
aynı anda eşitlik ve insan hakları ile birlikte desteklenmeli ve ulusal güvenlik korunmalıdır.
Göçmen politikası sosyal adaleti desteklemeli ve ırkçılık ve ayrımcılık ya da ırk, din, ülke
kökeni, cinsiyet vb. tanımlamalardan kaçınmalıdır. NASW göçmen ve sığınmacı politikasının
aileler ve çocuklar üzerindeki etkilerine özel ilgi göstermektedir. NASW aileleri uzlaştırma
politikalarını desteklemektedir ve ebeveynlerinin göçmenlik statüsünden dolayı çocukların
haksız yere dezavantajlı büyümememelerini garanti altına almayı istemektedir. Söyleşiye
başlamadan önce kısa bir not – Görüşmeyi kaydetmek için Skype kullandım; Elaine New
York’ta ve Fernando Phileadelphia’da idi.
JONATHAN SİNGER: Nasıl oldu da göçmen ve sığınmacılar üzerine ortak kitap yazdınız?
www.psikososyalhizmet.com
2 of 10
25/12/2014
ELAİNE CONGRESS: Çok ilginç bir soru, editörümüz, Jennifer Parillo, gerçekten bir
çöpçatandı. Şey, Fernando sosyal hizmet uzmanları hakkında çok şey biliyor, demek
istediğim sosyal hizmet okulunda eğiticilik yaptı, aynı şekilde hukuk okulunda da. Ve
gerçekte, göçmenlerle sosyal hizmet üzerine bir makale için söyleşmişti ve Jennifer ona
göçmen, göçmenlerle sosyal hizmet uygulamaları ve sorunları üzerine bir kitap hazırlama
yönünde yaklaştı. Ve Jennifer’i şundan dolayı tanıyorum Springer’den yayın yapmıştım ve
kitabım var, kitabın iki baskısı var: : Multicultural perspectives on working with families.
Böylece, Jennifer bana eğer Fernando ile tanışırsam ve göçmenlerle ve sığınmacılarla
sosyal hizmet üzerinde çalışmam yönünde yaklaştı. Bu yıllardır çok ilgilendiğim bir şeydi,
hatta sosyal hizmette ilk uygulamaya başladığımdan beri, Latin Amerika ülkelerinden çok
sayıda göçmenle çalıştım ve biliyorum ki Fernando da çok ilgiliydi ve yıllardır göçmenlerle
çalışmakta idi.
JONATHAN SİNGER: Açıkça her ikiniz de bu alanla çok ilgilisiniz, fakat neden hukuk ve
sosyal hizmet perspektifleri hukuk ve halk sağlığı ya da eğitim ve sosyal hizmetin karşıtı
olmaktadır? Sosyal hizmet ve hukuk perspektiflerin birlikte olması neden çok önemlidir?
ELAİNE CONGRESS: Gittikçe artan bir açıklığa kavuşmaktadır ki göçmen ve sığınmacılara
etkili yardım sağlayabilmek, doğrudan uygulama yapabilmek için yasal ve politik bağlamı
gerçekten anlamanız gerekir.
FERNANDO CHANG-MUY: Ne yazık ki avukatlar, göçmenlik avukatları, tek yanlı olmaya
eğilimlidirler ve düşünüyorlar ki müşterilerine yardım ettikten sonra onların statülerini
düzenledikten sonra işleri bitmiş oluyor ve maalesef bu doğru değil çünkü insanların
yaşamları hukuk tarafından, halk sağlığı departmanı tarafından, ziraat departmanı
tarafından etkilenmektedir ki bu gıda sorunlarını etkilemektedir. İdeal bir dünyada avukat
bireyin yasal sorunlarını tamamladıktan, Green Kartı aldıktan sonra onları yaşamlarının
sonraki kısımlarında yardım etmeleri için sosyal hizmet uzmanlarına transfer etseler ya da
yönlendirseler harika olurdu, ne yazık ki bu pek sık olmamaktadır, bundan dolayıdır ki
sosyal hizmet ve göçmenliğin birleştirilmesi mükemmel olurdu. Bu kitabı görmeyen
avukatlar olabilir ve umarım göçmen ilk önce bir sosyal hizmet uzmanına yaklaşır, ve sonra
sosyal hizmet uzmanı belki avukata yaklaşır ve iki endüstrinin yada iki sektörün birlikte
çalışmasına katkı sağlamayı dener.
JONATHAN SİNGER: Kitabınızın girişinde “Göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet” bu fikri
“yabancı” olarak adlandırmaktasınız ve yabancıyı nasıl ağırlayacağınıza dair cevap
oluşturmaktasınız, ‘hoş geldin yabancı’ ile ne demek istiyorsunuz?
FERNANDO CHANG-MUY: Şey hangi kültürden gelirseniz, ister Musevi, Müslüman ya da
Hırıstiyan veya Budist olun, bu hoş geldin yabancı prensipleri her zaman vardır, yani
Tevrat’ı hatırlatıyorum. O der ki hoş geldin yabancı. Müslüman geleneğini hatırlatıyorum
şöyle bir deyim vardır yabancı olsa bile, size göre gayri-Müslim biri, o kişiye yardım
etmelisiniz ve onun güvenliğini sağlamalısınız. Budizm’in altın bir kuralı vardır;
Hıristiyanlıkta başkalarına hürmet vardır. Yani kültürlerde bizlere benzemeyenlere benzer
muameleler vardır. Bize göre her zaman yabancı vardır, her zaman anavatanı olan ülkeyi
terk etme arzusunda olan birileri vardır, gerek insan hakları gerekçeleri ya da ekonomik
gerekçeler ve bu kitap okuyucularına yardımcı olmayı hedeflemektedir, bu durumda sosyal
hizmet uzmanları yabancıları, aramıza henüz gelen o yeni insanı karşılamayı daha iyi
anlamaktadırlar.
JONATHAN SİNGER: Kitabınızda iki varsayım vardır, birisi göçmen ve sığınmacıların yardıma
ihtiyaçlarının olduğu ve diğeri sosyal hizmet uzmanlarının yardım etmek zorunda oldukları.
Yani kitabınızda göçmen ve sığınmacıların ihtiyaçlarına dair bölümler var fiziksel ve mental
www.psikososyalhizmet.com
3 of 10
25/12/2014
sağlık, çocuklar ve aileler, eğitim konuları dahil, seksüel oryantasyon ve cinsiyet tercihi,
yaşlılık ve yasal destek konuları dahil. Sosyal hizmet uzmanlarının göçmen ve sığınmacılara
yardım etmesi gereken bu şeylerden bir ikisi hakkında konuşur musunuz?
ELAİNE CONGRESS: Şey, göçmenler sıkça sosyal hizmetlere, sağlık hizmetlerine, ulaşımda
zorluk yaşarlar, nereye gitmeleri gerektiğini bilmeyebilirler. Aynı zamanda birçok göçmen
yasal statüleri ile ilgili sorunlara sahipler ve kesinlikle sosyal hizmet uzmanları onları
avukatlara yönlendirebilir ve yönlendirmelidir, avukatlar onlara statüleri ile ilgili olarak
yardım edebilirler. Sosyal hizmet uzmanları için önemli bir dersin şu olduğunu
düşünüyorum biz sosyal hizmette 101 ile müracaatçının nerede olduğunu öğreniyoruz ve
böylece sosyal hizmet uzmanının gerçekten müracaatçıyı anlaması gerekmektedir. Benim
culturagram’ım var, bir aile değerlendirme aracı ki ben geliştirdim ve gerçekten sosyal
hizmet uzmanına müracaatçıyı anlamasında 10 değişik cepheden yardımcı olmaktadır ve bu
gerçekte çok faydalı olabilir.
JONATHAN SİNGER: Seninle culturagramda podcast yapmıştık, dinleyiciler Social Work
Podcast web sitesinden dinleyebilirler, yani siz diyorsunuz ki culturagram kullanmak sosyal
hizmet uzmanlarının göçmen ve sığınmacılarla çalışırken kullanabileceği o araçlardan
biridir?
ELAİNE CONGRESS: Doğru, ve gerçekten faydalı olabilir çünkü gerçekten çalıştığınız kişiye
ulaşmak istiyorsunuz, nerede olduklarını ve nereden geldiklerini görmek istiyorsunuz, bu
değerlendirmeden sonra siz iyileştirme planı geliştirmeye ve müdahaleye hazır
oluyorsunuz.
FERNANDO CHANG-MUY: Evet. Bir şey eklemek istiyorum Jonathan, Elaine’in şimdi
söylediği bir şeyin altını çizmek istiyorum, sosyal hizmet uzmanlarının göçmen ve
sığınmacılara yardım etmeleri gerektiği yasal bir durumdur. Yani kitapta bir tam bölümü
“Gren Kart’ın ne olduğunu, sığınmacının ne olduğu, Birleşik Devletler vatandaşlığının ne
olduğu, insanların nasıl geldiği” konularını içermektedir ve hedef okuyucuyu ya da sosyal
hizmet uygulamasını avukatlığa döndürmek değil, sadece bu terimlerle tanışık olmasını
sağlamaktır. Sevsek de sevmesek de Birleşik Devletlerin nüfus yapısı değişiyor ve sosyal
hizmet uzmanlarının değişen nüfusla ve aynı zamanda hukukla ayarda kalmaları
gerekmektedir. Dolayısı ile bu özellikle güney eyaletlerde önemlidir, Florida, Kaliforniya,
Arizona, Texas, fakat bunların ötesinde Kuzey Carolina bile göçmen nüfus patlaması
yaşamaktadır. Başka bir şey Jonathan, göçmen ve sığınmacıların yardıma ihtiyaçları
olduğunu kitabın nasıl anlattığını söylediniz, kitabın tamamında yazarlarımız sadece
göçmen ve sığınmacı toplumunun getirdiği dayanıklılıkları ve varlıklarını da
konuşulmaktadır. Yani tabi ki sosyal hizmet uygulamasının vahşi doğasında var ve
göçmenlik uygulamasının doğasında olan şey insanlar bize ihtiyaç, ihtiyaç, ihtiyaç ile
gelirler, Yardıma ihtiyacım var, yardım, yardım, fakat biz okuyucuya hatırlatıyoruz ki yeni
müracaatçı da dayanıklılıkları ve varlıkları ile gelir.
JONATHAN SİNGER: Evet buna işaret ettiğiniz için minnettarım çünkü bunun sıkça karışımda
kaybolduğunu düşünüyorum. Biz müracaatçılarımız hakkında ömür boyu kaynaklara sahip
insanların zıttı olarak basitçe sorunları olan insanlar olarak düşünüyoruz ve bunların doğru
yürümediğimiz sürece kendimize ve müracaatçımıza zarar veriyoruz, dolayısı ile bunu
gündeme getirdiğiniz için müteşekkirim. Fiziksel ve mental sağlık ile ilgili sorunları,
çocuklar ve aileleri konu alan belli bölümler var mıdır, ki bir yandan zorlukları olan ve
sonra bu aileleri kaynaklar olarak ya da bu göçmenleri kaynaklar ve güçlü yanlarıyla ele
alan örnekler var mıdır?
FERNANDO CHANG-MUY: Elbette, devlet okulları sisteminde zorluk yaşayan çocuklar
hakkında daha şimdi konuşuyorduk, yöneticiler çocuk hakları konusunda bilgili olmayabilir,
www.psikososyalhizmet.com
4 of 10
25/12/2014
ve böylece zorluk bazen resmi okul bölgesi sistemi olabilir, çocuğu okula kaydettirmek aile
için ve tabi ki çocuk için sorun olabilir. Buradaki güç ya da varlık çocuğun kendisidir.
Westinghouse Bilim Yarışması kazananına bakın, hece yarışmacılarının kazananlarına
bakın, burada geliştirilen kabiliyetlere bakın çocuk ya ebeveynleri göçmen olan Birleşik
Devletler vatandaşıdır, ya da göçmen çocuklarıdır buraya gelmişler ve nihayetinde sevgi dolu
(bu insanlar) kalıcı oturma ve Birleşik Devletler vatandaşı olmuşlardır. Yani mücadele yeni
gelenlerle değil, mücadele hizmetlere ulaşmayı engelleyen sistemledir, bu olayda (milli
eğitim) halk eğitimidir. Ve başarı çocukların kendileridir, göçmen çocuklarıdır, ya da o
çocuklar ki yurtdışında doğdular ve bu ülkeye harika kaynaklar getiriyorlar. Sığınmacılar için
BM Yüksek Komiserliğinde çalıştım ve onların harika posterleri vardı, (posterin) siyah artalanı
vardı, ve Albert Einstein’in alnında ışıldayan bir ışık vardı ve bu çok sıradan posterin ifade
ettiği şey ‘Einstein bir sığınmacıydı, bak ülkemizi nereye getirdi”. Yani biz insanlara yardım
etmek için kapımızı açmakla o beyinlerin ülkemize gelmemsi ile aynı zamanda kendimize
yardım etmiş oluyoruz, ister çok üst seviyede gelsin, aynı şekilde düşük, mavi yakalı
seviyede, mantar toplayarak; tavuk fabrikalarında çalışarak; bahçe düzenlemesi yaparak,
bütün bunları göçmen işçiler yapmaktadır.
JONATHAN SİNGER: Ve yardım hakkında konuşuyorsunuz, insanlara yardım ve benim
sorularımdan biri göçmen ve sığınmacılara yardım etmek için sosyal hizmet uzmanları ve
avukatlar nasıl birlikte çalışabilirler, ve özellikle hukuk ve sosyal hizmet perspektifleri
göçmen ve sığınmacılara yardımda nasıl farklılaşır ve belki birbirini nasıl tamamlar?
FERNANDO CHANG-MUY: Bu karşı atfetmede her iki meslek için de yetersizdir. Ve iyi ki,
sosyal hizmet mesleğinin ve sosyal hizmet okulunun değerleridir; işbirliği yapalım ve
diğerleri ile çalışalım. Ve kendi mesleğimi eleştireceğim, hukuk mesleği, biz oldukça
depolayıcı bir yolla düşünüyoruz ben anlaşma avukatıyım, ben göçmen avukatıyım, ben
göçmenlik avukatıyım, fikir mülkiyeti avukatıyım, kendi işimi yapacağım ve başkaları ile
çalışmayacağım. Ve böylece bu görevdir, yükümlülüğü hukuk mesleğine bırakacağım, daha
önce de bahsettiğim gibi kişi ile çalıştıktan sonra, sadece bir soruna odaklaşarak çalışırlar,
Green Kart almak için, düzene koymak için, derler ki aklıma gelmişken x acentasına
uğramayı düşünmüş müydünüz, iki blok ötede, yani orada size konutsal konularda yardımcı
olabilecek birileri var, ya da sağlık karnesi alabilmenize yardımcı olacak birileri, ya da iş
bulmanıza yardımcı olabilecek, çalışmaktasınız ve şimdi bunları karşılaştırma ve verginizi
ödeme (ya da vergi iadenizi alma) zamanıdır, yani bu sosyal hizmet uzmanı ve avukatın
birlikte çalışabilecekleri yollardan biridir. Eğer müracaatçı önce sosyal hizmet uzmanına
geldiyse, ilk şey sosyal hizmet uzmanının değerlendirme yapmaya ihtiyacı vardır,
culturagram değerlendirmesi aynı şekilde hukuki değerlendirme ve eğer kişi göçmenlik
desteğine ihtiyaç duyuyorsa, uygun kamu avukatı ya da özel avukata yönlendirilebilir ve
böylece birbirlerini tamamlayabilirler; birbirlerinin konularını bilerek, varlıklarını bilerek
ve iyi kaynakları tespit ederek, sosyal hizmet uzmanı iyi kamu göçmen avukatlarını ya da
dürüst özel avukatları tespit eder vs. benzer şekilde avukat civarda kimin iyi sosyal hizmet
uzmanı olduğunu hangi acentada çalıştığını ve uygun referansları yapar.
ELAİNE CONGRESS: Evet çok önemli olduğunu düşünüyorum, bu iki yönlü sokaktır zira basit
bir farkla her zaman hissettiğim şu avukatlar müşteri odaklıdırlar sadece bir vaka var gibi,
aile vakasına sahip değilsiniz sadece bir kişinin vekilisiniz, bir müşteri, sadece onun
göçmenlik statüsü. Sosyal hizmette her zaman daha çok aile yaklaşımı, ve bu iş yapmanın
farklı bir yoludur eğer yaparsanız, fakat eğer karşılıklı yönlendirilirse gerçekten çok iyi
çalışır ve bu işbirliğini isterim.
JONATHAN SİNGER: Biliyorsunuz göçmen ve sığınmacılarla çalışan sosyal hizmet uzmanları
ve avukatlar ile mixer oluşturuyormuşsunuz gibi geliyor, iyi bir fikir olabilir.
www.psikososyalhizmet.com
5 of 10
25/12/2014
ELAİNE CONGRESS: İlginçtir!
JONATHAN SİNGER: Ben Austin’da sosyal hizmet uzmanı iken Austin İspanyolca Konuşanlar
Ruh Sağlığı Profesyonelleri Ağı adlı bir grup başlatılmasına yardım ettim ve bu İspanyolca
konuşan ruh sağlığı sunucularının informal ağıydı ve LISTSERV’imiz (email listesi) vardı ve
gerçekten bu bizim için listemizdekilere şöyle bir şey göndermenin yoluydu; hey bir ailem
var ve onların aile içi şiddet sorunları var, ya da cinsel istismar, veya şöyle, böyle bir takım
sorunlar ve bu konuda bir fikirleri olan birileri var mı, ne tür kaynaklar mevcut, ve bu ruh
sağlığı sağlayıcıları için harika bir kaynağa dönüştü, halen devam etmektedir, bilirsiniz
avukatlar, ya da ruh sağlığı alanı dışındaki medikal uzmanlar gibi sizin de söylediğiniz üzere
öyle geliyor ki gerçekten birlikte bu iki grubun bağlantılı çalışmaları çok değerli hizmetlerin
sunulmasını sağlayabilir. Şimdi sizin göçmenler ve sığınmacılar üzerine yazdığınız
kitabınızda Drachman’ın göçmen aileleri ile sosyal hizmet uygulamasında üç parçalı
yaklaşımı hakkında yazıyorsunuz. İlk bölümde göçmenlerin kendi ülkelerinin kökeni
(anavatanları) ile ilişkilerini anlamaktan söz ediyor ve ikinci bölüm buraya nasıl geldikleri,
ki bunu Drachman transit olarak adlandırıyor, yaklaşımın üçüncü bölümü hakkında konuşur
musunuz?
ELAİNE CONGRESS: Üçüncü bölüm burada, Birleşik Devletlerde müracaatçı ya da aile
durumudur. Sadece üçüncü bölümü bilmenin birinci ve ikinci bölümler hakkında yeterli
bilgimiz olmadığı sürece olması gerektiği kadar faydalı olmayacağı hakkında bir örnek
vereceğim. Biraz önce eğitim ve eğitim sorunları terimleri hakkında konuştuk. Bu kamu
okulunda (public school) oldu, sekiz yaşında ve her zaman gözü yaşlı bir çocuk vardı,
sadece konuşmuyor, hiç katılmıyordu, sonra ailenin merkez Amerika ülkesinden olduğunu
öğrendik, sadece İspanyolca konuşuyor ve İspanyolca konuşan sosyal hizmet uzmanı ile
onun hikayesini öğrenebildik. Anlaşılan babası ülkesinde uyumsuz bir politik gruba katılmış
ve gece yarısı evinden alınmış, muhtemelen öldürülmüştü. Amcası onu kaçırmış ve annesi
ülke dışında ve Mexiko’ya geliyorlar ve kaçak olarak giriş yapıyorlar ve bu çok zor bir
transitti. Yani bizim için hikayenin birinci bölümünü ve nasıl olduğunu anlamak çok
faydalıydı ve şimdi onun için nasıl travmatik olduğunu zihninizde canlandırabilirsiniz, evini
gece yarısı terk etmek zorunda olarak bütün tanıdık çevresini arkasında bırakmak ve aynı
zamanda sınırı karşıya geçmek için çıkılan yolculuğun zorlukları ve sonra New York’a
varmak. Yani sanırım bu bize neden önümüzde gördüğümüz şeye odaklaşmamamız
gerektiğini göstermektedir, göçmenin gerçek durumunu, fakat onların önceki yaşamlarını
zihinde tutmak gerekmektedir.
FERNANDO CHANG-MUY: Evet aynı fikirdeyim ve aslında sığınmacı bağlamı göçmenlik
bağlamının karşıtıdır. Sığınmacı anavatanında işkenceye maruz kalabilir, hatta sağlık
profesyoneli bile işkence yapabilir, sonra transitte tecavüze maruz kalabilir ve şimdi
buradalar ve üçlü travma, bu ana vatanlarında ne olduğunu, transitte ne olduğunu, bilmeye
yardım etmektedir, yani örneğin doktor aniden kişinin gözünde aniden ışığın parladığını
görerek bu kişi anavatanında işkenceye maruz kalmıştır diyemez. Hasta bu ülkeye transit
aşamasında hasta tarafından tecavüze maruz kaldığı için bir erkek doktor kendini çekmeye
eğilimli olabilir. Ve böylece Elaine’in bahsettiği gibi, anavatanında ne olduğunu bilmek ve
transitte ne olduğunu bilmek şimdi onlar buradayken daha iyi hizmet sağlamaya yardım
eder, ve böylece Birleşik Devletlerde eşit derecede travmatize olmayacaklar. Şimdi aslında
burada aslında göçmenlik avukatı sığınmacı hukuku prosesini yapmaktadır, biz bu bilgiye
sığınmacının hikayesini bildiğimizden dolayı ulaştık. Anavatanında ne olduğunu ve neden
işkenceye maruz kalmaktan korktuğunu söylemen gerekmektedir. Oysa bir hastanede
uygulayıcı ya da sosyal hizmet uzmanı ya da ruh sağlığı sosyal servisi acentasında bunu aynı
şekilde elde edebilir fakat başkası belki değil. Yani burası ikisinin birlikte çalışabileceği
yerdir. Jonathan sizin diğer sorunuza geri dönmek istiyorum, sosyal hizmet uzmanı ve
avukatın birlikte çalışmasına ve Texas’ta yaptığın şeyi çok iyi biliyorum harikaydı, ülkede
www.psikososyalhizmet.com
6 of 10
25/12/2014
onun gibi çok güzel şeyler olmaktadır. Pennsylvania’da, yaşadığım yer olan Philadelphia’da
aslında bir organizasyon var the Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition olarak
adlandırılmakta, PICC ve bu koalisyondaki amaç tam olarak daha önce sözünü ettiğiniz şeyi
yapmaktır, ki o insanları çeşitli endüstriler ya da çalışma alanlarında sosyal hizmet, hukuk,
kamu sektörü, Sağlık Departmanı, X, Y, Z, Departmanı, yani onların dünyasında
Philadelphia civarında göçmenler ve sığınmacılar üzerinde nelerin etkileri olduğu, nelerin
olup bittiği hakkında konuşuyorlar. Bu model aynı şekilde New York’ta, Boston’da,
Illionis’de de aynı şekilde olmaktadır. Ve çok, çok fazla meslekler görmektedirler ki bu
popülasyon gruplarla, buradaki vak’ada göçmen ve sığınmacılarla toplanabileceklerini ve
birbirimizden öğrenelim, sürücü ehliyeti hakkında konuşalım, iskan hakkında, eyalet
mevzuatı hakkında, devlet mevzuatı hakkında ve sonra bu bilgileri birlikte paylaşabiliriz.
JONATHAN SİNGER: Harika ve o grup için Sosyal Hizmet Podcasti Websitesinde link
verebiliriz.
FERNANDO CHANG-MUY: link şu: PICC-PA.org
JONATHAN SİNGER: Bir tür bir nüfus civarında bir araya gelen disiplinler arası insan grubu
hakkında konuşuyorsunuz, bu vakada göçmen ve sığınmacılar ve mevzuattan nasıl
etkilenebilirlikleri, ve benim merak ettiğim, çünkü bu konuda kitabınızda söz ediyorsunuz,
fakat hangi politika ya da mevzuatın göçmen ve sığınmacıları hangi bölümlerinin
etkileyebileceği konularında dinleyicilerimiz dikkatli olmalılar? Ve sosyal hizmet uzmanları
göçmen ve sığınmacı müracaatçılarına politik seviyede en iyi şeklide nasıl destek olabilir?
FERNANDO CHANG-MUY: Tabi, o sorunun cevabı dinleyicinin nerede olduğuna bağlıdır.
Fakat belediye meclisi, eyalet yönetimleri, çoğunlukla göçmenleri etkileyen yasaları
geçmeyi denerler. Dolayısı ile sosyal hizmet uzmanının bunun farkında olması ve herhangi
bir şey yapılabilir mi bunu görmesi önemlidir. Yani örneğin Hazelton şehrinde,
Pennsylvania’da bir şehir, göçmenlik hizmetleri acentalarının ev sahipliğine (landlord)
dönüşmesi üzerine bir tartışma vardı. Başka durumlarda önerilen mevzuatta denilmekte idi
ki sadece Birleşik Devletler vatandaşları ya da yasal kalıcı oturum alanlar, evlilik lisansı için
başvurabilirler. Ve böylece bütün şehir ve eyalet kanunlarıdır ki göçmenleri etkilemektedir,
yani ilk şey tabi ki nelerin olup bittiğini bilmektir. Sonra onu takip eden düzeye taşımak,
sosyal hizmet uzmanları belki bire bir vakalarla çalışmaya alışıktır ya da Elaine’in dediği
gibi aile durumları içinde, fakat sistemik değişim üzerinde çalışmaya alışık değildir, ve
böylece kitaptaki sonraki bölüm okuyucunun farkındalığını arttırmaktadır ki gerçekten sizin
için doğrudan klinik sorunlarla çalışmak kadar önemlidir, ve bire bir ve aynı zamanda
ailelerle, bu aynı zamanda sosyal hizmet uzmanının diğer sosyal hizmet uzmanları ile
organize olması bakımından ve bu sorunla ilgilenen, sistemik değişimde etkili olmaya
çalışan diğer insanlar için önemlidir. Bu vakada göçmenleri etkileyen şehir kanunları
olabilir, eyalet kanunları olabilir, ya da devlet kanunları olabilir. Birçok sosyal hizmet
uzmanı kar amacı gütmeyen organizasyonlarda çalışmaktadırlar, ki bunlar lobiciliği
engellemektedirler fakat eğitimi değil ve burada bir ayrım vardır, böylece kitapta son
bölüm sistem değişikliği üzerinde çalışmanın neden önemli olduğunu, sosyal hizmet
uzmanlarının lobicilik ve eğiticiliğin arasındaki farkı bilmesinin neden önemli olduğunu ve
501 c3 Kar amacı gütmeyen organizasyonlarının ki çok sayıda sosyal hizmet uzmanı
çalışmaktadır, bunların mevzuatı hazırlayanları yasal olarak eğitebileceği konularını
tartışmaktadır.
JONATHAN SİNGER: Yani eğitmekle lobicilik arasındaki fark nedir, kısaca?
www.psikososyalhizmet.com
7 of 10
25/12/2014
FERNANDO CHANG-MUY: Tabi, şey bunun için kitabı okumak gerekiyor Jonathan. Fakat
politika yapıcılara gidebilirsiniz ve politikaların bizim müracaatçılarımızı nasıl
etkileyeceğini merak ediyoruz diyebilirsiniz. Yani Alliance for Justice (Adalet için
İttifak)’den insanların söylediklerine göre lobicilik mevzuatın belli bir kısmına
karşıysanız/yanaysanız ya da belli bir memura karşı olduğunuzu/yana olduğunuzu ilan
ederseniz bu kesinlikle yasaktır. Fakat gidip mevzuat ile ilgili farkındalığı arttırırsanız,
göçmen çocuklarının güçlülüğü hakkında konuşursanız, bugünün çocuklarının nasıl yarının
Einstein’leri olabileceklerini ve bunun nasıl farkına varabilmeleri gerektiğini
anlatabilirsiniz.
JONATHAN SİNGER: Harika. Teşekkür ederim. Kesinlikle eğer daha fazla bilgi almak
istiyorsanız, detaylı bilgi almak istiyorsanız, bunu kitapta bulabilirsiniz. Sanırım son
sorumda sahip olduğum bir şeyler, bir şeylere dokundu ve bu podcast süresince aşağı
yukarı bunun hakkında konuştuk ki Birleşik Devletlerde yaşamayan podcast dinleyicileri, ve
diğer ülkelerden dinleyiciler için bugünkü söyleşideki bu bilgileri nasıl anlamalılar, ki
bunlar Birleşik Devletlere özgüydü?
ELAİNE CONGRESS:
Şey, izin verin şunu söyleyeyim ki göçmenlik bütün dünyada
olmaktadır. Biz burada, Birleşik Devletlerde oldukça farkındayız, insanlar dünyada her
yerde hareket halindeler, ve tabi ki öncelikle gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere
taşınmaktadırlar, fakat her yerde olmaktadır. Sanırım ben ve Fernando’nun NGO
komitesine göçmenlikte dahil olmuştuk ve göçmenlik modellerine bakmıştık, ve genellikle
Birleşik Devletlerle benzerdirler, ülkelerde bir yönüyle göçmenlikle bağlantılı çok sayıda
sorunlar var ve genellikle göçmenler bunlara maruz kalmaktadır. Yasaların farklılık
gösterebileceği gerçektir, ve bir yönüyle her ülkeye özgü yönleri vardır, fakat kesinlikle
sosyal hizmet becerileri ile çalışmak diyelim göçmenlerle konutsal sorunlarda ya da
göçmenlerle eğitim sisteminde muhtemelen gerçekten üstesinden gelebilir. Aynı zamanda,
tarnsnasyonalizm fenomeninden de söz etmek istiyorum. Şu anda gördüğümüz şey
göçmenlerin çoğunluğu iki ülkenin de birer parçasıdır, gerçekten bikültüreldirler, ve
çoğunlukla ileri geri seyahat etmektedirler, ya da modern teknoloji, ve email ve cep
telefonları dolayısı ile fiziksel olarak seyahat etmeseler bile, geride bıraktıkları insanlarla
kıtalararası bağlantı kurabilmektedirler. Böylece, sadece Birleşik Devletler sosyal hizmet
uzmanları için değil fakat bütün dünyadaki sosyal hizmet uzmanları için bu kitabın
uygulanabilir olduğunun bu diğer bir sebebidir. Ve muhtemelen dünyada 750,000 sosyal
hizmet uzmanı vardır.
JONATHAN SİNGER: Vay be, bunu bilmiyordum, çok sayıda sosyal hizmet uzmanı.
ELAİNE CONGRESS: Doğru.
FERNANDO CHANG-MUY: Ve Jonathan, bölüm yasal kısım olsa da, “Green Kart almak” gibi
sözler kullanılmaktadır, Kanada’da belki “Yerleşmiş göçmen olmak” gibi değişik kelimeler
kullanılabilir. Fakat oradaki prensipler, birçok ülkede sığınmacı statüsü anlaşılmaktadır ve
kitap sığınmacının ne olduğunu açıklamaktadır. Birçok yabancılara ülke yasal kalıcı oturum
vermektedir, ve belki onlar “Green kart almak” gibi sözler kullanmayabilirler, fakat
prensipler uluslar arası uygulanmaktadır. Ve gene yasalar, kelimeler, terminoloji farklı
olabilir, insanların yüz yüze kaldıkları konular, güçler, zorluklar aynıdır. Birleşik
Devletlerde istismar edilen, İngiltere’de de istismar edilen kadındır. Ve böylece bir sosyal
hizmet uzmanı bunu Birleşik Devletlerde ya da İngiltere’de olsun, göçmen kadın bölümünde
bulabilir ve hırpalanmış kadın benzer sorunlara sahiptir, bu ülkeleri ve sınırları aşacaktır.
ELAİNE CONGRESS: Diğer önemli sorun, muhtemelen bütün ülkelerde, göçmenlere karşı
ayrımcılık yapılmakta ve önyargıyla suçlamalara ve ezici politikalara maruz kalmaktadır ve
bunun sosyal hizmet uzmanları için çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü sosyal
www.psikososyalhizmet.com
8 of 10
25/12/2014
adaletin sağlanmasıyla çok ilgileniyoruz, bunun ne zaman meydana geldiğini tespit etmeyi
ve gerçekten kendi ülkelerinde değişimi sağlamayı çok desteklemektedirler
JONATHAN SİNGER: Bu (bizi) geriye, hoş geldin yabancı’yı konuştuğumuz yere getirdi,
gerçekten öyle geliyor ki sizin yazdığınız bu kitap gerçekten hem sosyal hizmet uzmanlarını
yasal perspektif hakkında eğitmek anlamına gelmektedir, fakat bir tür meslek ile köprü
inşa etme kitabıdır ve nihayetinde sosyal adaleti göçmen ve sığınmacı nüfus için güçlü bir
perspektiften sosyal adaleti belirlemenin yoludur.
FERNANDO CHANG-MUY: Sadece söylediklerinizi takip edersek, kitabı yasal klinikte almayı
deniyoruz örneğin, ve ülkede çok sayıda hukuk okulu var, ki bunlarda yasal göçmen
klinikleri var. Ve tekrar, aynadaki yansımada yaşlı göçmenlik avukatının müşteri ile görüşen
genç öğrencisi, onlara Green kart almaları için yardım eden ve “güle güle” diyen kişi ümit
ediyorum ki bu kitapla, genç hukuk öğrencisi göçmen kliniğinde belki kitabı alabilir ve
sorun burada bitmiyor, şimdi müşterime Green kart aldım, belki yüz yüze olduğu diğer
sorunlar vardır: İşsizlik, sağlık, ruh sağlığı, istismar sorunları, bakalım onları belki sosyal
hizmet uzmanına yönlendirebilirim.
JONATHAN SİNGER: Harika olurdu.
ELAİNE CONGRESS:
Birçok okul vardır, Fordham ve aynı zamanda Pennsylvania
Üniversitesi’nde yaptık, biliyorum, hukuk ve sosyal hizmet programları birleştirilmiştir.
FERNANDO CHANG-MUY: Ve gerçekte bazı dersler vardır, interaktif seminerler ki burada
hukuk ve sosyal hizmet öğrencileri vardır ve onların bazı konularda tartışmalarını izlemek,
ve onların göçmen müracaatçılarla çalışmalarında ilişkilerine yardım etmek olağanüstü
güzel zamanlardı.
JONATHAN SİNGER: Elaine ve Fernando, bugün göçmen ve sığınmacılar hakkında benimle
konuştuğunuz için çok teşekkür ederim, gerçekten minnettarım.
ELAİNE CONGRESS: Teşekkür ederim gerçekten benim en favori konum olan göçmen ve
sığınmacılar hakkında her ikinizle de Jonathan ve aynı zamanda Fernando sizinle konuşma
şansına sahip olmaktan çok haz duydum.
FERNANDO CHANG-MUY: Jonathan esnek, adapte edilebilir olduğun ve farkındalığı
artırdığın için çok teşekkür ederim, sadece kitap ve konuşma için değil, fakat bu yeni
gelişen teknoloji, ki o kadar gün yüzüne çıkmamış fakat, bu mümkün, podcastler daha çok
insana ulaşma becerisine sahiptir. Elaine desteğin için teşekkür ederim ve bu geçen yıldan
devam eden bu yolculuk için, bu kitabı birleştiren ve tabi ki Jennifer Prello (Jennifer
Perillo at Springer Publications)’ya da teşekkürler.
—0—
Çeviren: Imdat Artan Sosyal Hizmet Uzmanı
References and Resources
Chang-Muy, F. and Congress, E. (2008). Social Work with Immigrants and Refugees: Legal
www.psikososyalhizmet.com
9 of 10
25/12/2014
Issues, Clinical Skills and AdvocacyNew York: Springer Publishing Company
Congress. E. and Gonzalez, M. (2005). Multicultural perspectives in working with families
(2nd ed.) New York: Springer Publishing Company.
Congress, E. (2004). Cultural and ethnic issues in working with culturally diverse patients
and their families: Use of the culturagram to promote cultural competency in health care
settings. Social Work in Health Care, 39 (3/4), 249-262.
Congress, E. (2002). Using culturagrams with culturally diverse families. In A. Roberts & G.
Greene. Social Work Desk Reference (pp. 57-61). New York: Oxford University Press.
Congress, E. (1994). The use of culturagrams to assess and empower culturally diverse
families. Families in Society, 75 (9), 531-540.
Online resources
Author. (2008, August 13). The immigration debate. National Public Radio. Retrieved
February 16, 2009 from http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5310549
Becker, A., & McDonnell, P. J. (2009, March 4). Mexico's drug war creates new class of
refugees. L.A. Times Online. Retrieved March 5, 2009 from
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-asylum42009mar04,0,1751265.story
Glass, I. (2006, January 20). My big break. This American Life. Retrieved February 16, 2009
from http://www.thisamericanlife.org/Radio_Episode.aspx?sched=1116
•
Host Ira Glass tells the story of Marisela and Yadira, who were honors students in
high school. They wanted to go to the best colleges, but they couldn't get federallyfunded scholarships because they weren't U.S. citizens; they had come from Mexico
when they were little. Through a series of fortunate breaks, they manage to scrape
together enough money to go to college. Still, because of their illegal status, they
have no idea if their education will get them anywhere in America. Helen Thorpe, a
reporter in Denver, interviewed the students. (7 minutes)
Glass, I. (2005, November 18). Strangers in a Strange Land. This American Life. Retrieved
February 16, 2009 from http://www.thisamericanlife.org/Radio_Episode.aspx?episode=302
•
Someone once said, "If you're not willing to be changed by a place, there's no point
in going." This week, stories about what happens when you land in a whole new
world.
Author. (n.d.). Immigration to the United States. Wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_the_United_States
Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition: (from the website) "a diverse group
www.psikososyalhizmet.com
10 of 10
25/12/2014
that brings together professionals, advocates and immigrant groups of different
backgrounds to share information and resources, identify common problems, and advocate
for solutions."
Poggioli, S. (2008, December 7). Americans, Europeans split on immigration views.
National Public Radio. Retrieved February 16, 2009 from
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=97920805
United States Immigration Support. http://www.usimmigrationsupport.org/
U.S. Citizenship and Immigration Services. http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
www.psikososyalhizmet.com
Download

Türkçe metin - Sosyal Hizmet Uzmanı