SAGLlK BAKANllGI
61.DÖNEM DEVLET HizMETi VÜKÜMLÜLÜGÜ
KURAS'
26 Şubat 2015 10:18
Sayfa: 1 / 12
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
~
556842
556602
556795
557001
556963
557048
556970
556910
556632
556733
556552
556918
557019
556977
557214
556871
556665
557133
556610
556914
556540
557140
556569
556620
556801
557017
557224
557253
557015
556948
557240
557012
557213
556812
557034
557189
556568
556695
557222
556663
557197
556934
557029
556741
556553
557156
557166
556850
556767
556621
557148
556872
556878
557266
556949
556990
ABDULKADIR YAMAN
ABDULLAH DOGAN
ABDULLAH GÜMÜS
ABDULLAH GÜNEŞ
ABDULLAH TAYLAN
ABDULLAH YAHYA DEMiR
ABDULLAH ÇiNAR
ABDULLAH ŞUMNU
ABDULLAH ŞiMŞEK
ABDURRAHiM BAKıRHAN
ABUZER FARABi YILMAZ
ABITTER YÜCEL
ADEM TALI
ADNAN BURAK KURTGÖZ
ADNAN ÖZKAHRAMAN
AHKAM GÖKSEL KANMAZ
AHMET BALTAŞ
AHMET BURAK KAPLAN
AHMET CENK AKAL
AHMET EMRE BAHADIR
AHMET ERKAN BILlci
AHMET FEVzi KEKEÇ
AHMET GÜRKAN ERDEMiR
AHMET OKYAY
AHMET TANER ELMAS
AHMET UYANıK
AHMET ZiYA BiRBILEN
AHMET ŞEVKI TAŞKIRAN
AHSEN ELlF GÜNEŞ
ALPERALP
ALPER HAKTAN DURAN
ALPER KAHRAMAN
ALPER ÜNAL
ALiATASOY
Ali EMRE NAYCI
ALI HAYDAR AKÇA
ALI KEMAL ÖNALAN
ALI SÖYLER
ALI TUR
ALI ULAŞ TUGCU
ALIcAN KÜTÜKCÜ
ALiiHSAN GEMiCi
ARZU ARSLAN
ARiF PEKTAŞ
ASıM BURAK GÖZE
ASLI GÖKMEN
ASLI KARADENiZ
ASLIHAN ABBASOGLU
ASLIHAN GÜVEN MERT
ASUMAN YAZıCı
ATILLA BADEM
ATiLLA KAPLAN
AYBERK ÖNAL
AYFERAÇiKGÖZ
AYHAN DEMiR
iAYKUT DEMiRCi
/lotW
J
!?-
ONVANi BRANS
YERlESTiRilDiGI
BiRiM
TABIp, YOK
517 BiNGÖL KARLIOVA DEVLET HASTANESi
UZMAN TABip, KALP VE DAMAR CERRı 68 TOKAT GAZiOSMANPAŞA ÜNIVERSiTESi
TABip - YOK
30 VAN iPEKYOLU 2 NOLU ACiL SAGlIK HizME
UZMAN TABip, GENEL CERRAHi
265 ŞIRNAK CIZRE DR SELAHATTiN CiZRELlc
UZMAN TABip, RADYOLOJi
474 SAMSUN EGiTIM VE ARAŞTIRMA HASTAN
TABip, YOK
520 BITLIs AHLA T DEVLET HASTANESi
TABip, YOK
7 DiYARBAKıR 4 NOLU ACIL SAGlIK HiZMETLE
UZMAN TABip, NEFROLOJI
392 BiTLIS DEVLET HASTANESi
X
TABlp - YOK
638 HAKKARI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANE:
UZMAN TABii> ' RUH SAGLlGI VE HASIP 496 TUNCELi DEVLET HASTANESi
TABlp - YOK
508 AKSARAY DEVLET HASTANESi
UZMAN TABlp - KULAK BURUN BOGAZ i 380 ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANE S
UZMAN TABlp - ACIL TIP
109 VAN EGITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESi
TABip - YOK
11 HATAY iL AMBULANS SERVISI KOMUTA KO
UZMAN TABlp ,Iç HASTAlıKLARı
316 HAKKARi YÜKSEKOVA DEVLET HASTANE:
UZMAN TABlp - KADıN HASTAlıKLARı VI 335 AGRI DEVLET HASTANESi
TABip - YOK
15 KAHRAMANMARAŞ 2 NOLU AciL SAGlIK HI
TABip. YOK
51 BiNGÖL YEDi SU TOPLUM SAGLlGI MERKEZ X
TABip, YOK
567 ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HAST
TABip - YOK
11 HATAY IL AMBULANS SERVisi KOMUTA KO
UZMAN TABip - TıBBi PATOLOJI
607 ERZURUM NENEHATUN KADıN DOGUM H
UZMAN TABip, ORTOPEDI VE TRAVMA 426 HATAY DÖRTYOL DEVLET HASTANESi
TABlp - YOK
553 NiGDE ÇiFTliK iLÇE DEVLET HASTANESi
X
UZMAN TABip - KALP VE DAMAR CERRi 355 ÇANKIRI DEVLET HASTANESi
UZMAN TABip - ÇOCUK NEFROLOJiSI
179 SIVAS NUMUNE HASTANESi
TABip - YOK
504 AGRI HAMUR iLÇE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGI VE HM 193 KIRŞEHıR KAMAN DEVLET HASTANESi
TABIp. YOK
570 ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESi
X
TABip - YOK
82 MUŞ MALAZGiRT TOPLUM SAGLlGI MERKE X
UZMAN TABlp - NEFROLOJi
396 VAN EGITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESi
TABip - YOK
570 ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESi
X
UZMAN TABip - KADıN HASTAlıKLARı VI 344 MARDIN KIZILTEPE DEVLET HASTANESi
UZMAN TABip - RUH SAGlIGI VE HASIP 495 SINOP ATATÜRK DEVLET HASTANESI
TABip - YOK
514 BILECiK DEVLET HASTANESi
UZMAN TABlp - GENEL CERRAHi
250 ERZURUM OLTU DEVLET HASTANESi
UZMAN TABip, ACIL TIP
109 VAN EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTANESi
UZMAN TABlp - GENEL CERRAHi
262 SIIRT KURTALAN DEVLET HASTANESi
TABip, YOK
AQRI TUTAK TOPLUM SAGlIGI MERKEZi
UZMAN TABlp -IC HASTAlıK
i
321-KQNYA BOZKIR DEVLET HASTANESi
UZMAN TABip - NEONATOL Jj, '
'~~AS
NUMUNE HASTANESi
TABip - YOK
,. i..}.r:. (4
Si AS 2 NOLU ACiL SAGlIK HIZMETLERI is
UZMAN TABip - HEM~TOL'Oj \\1
ANlıURFA MEHMET AKiF iNAN EGiTiM V
UZMAN TABlp - ACILtTIP",
r.w;;' jyARBAKIR SELAHADDiN EYYUBi DEVLET
TABip - YOK
:~
'::.'-.!.,:,'
IYAMAN 1 NOLU ACiL SAGlIK HlzMETLEF
TABiI:' - YOK
~ ~,. ~.~'
.' _ ,,'
~SA~SUN H6.VZA DEVLET HASTANESi
UZMANTABlp - ~RDlı;uı:':ıı'
•
':..10 -'GDIR DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip - iç HASTAli 'RI
,.,~"'329 YOZGAT ÇAYIRALAN ILÇE DEVLET HASIP
k
UZMAN TABlp - NEONATOLOjF "
398 GAZiANTEP ÇOCUK HASTAlıKLARı HASTı
UZMAN TABlp - TIBBı ONKOLOJI
605 VAN EGITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESi
TABip - YOK
11 HATAY IL AMBULANS SERVISI KOMUTA KO
TABip - YOK
31 ZONGULDAK 1 NOLU ACiL SAGLlK HiZMETI X
UZMAN TABlp - RADYOLOJi
461 AGRI DEVLET HASTANESi
UZMAN TABlp - ORTOPEDI VE TRAVMA- 414 AGRI DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip -ANESTEZiYOLOJi VE RE 141 ŞIRNAK DEVLET HASTANESI
X
UZMAN TABlp - ÇOCUK SAGLlGI VE HA~ 186 BITliS DEVLET HASTANESi
UZMAN TABip - ÜROLOJi
613 AKSARAY DEVLET HASTANESi
'it".,,~
tt
~f.4
, k
:~055
msm
KATıLıMCıNIN ADI SOYADı
ÜNVAN/BRANS
86-fbaı
2015 10:18
Sayfa: 2/12
YERLESTiRiLDiGi BiRiM
556698 AYKUT DENIZ
TABIp. YOK
8 GAZiANTEP IL AMBULANS SERViSi KOMUTA
557192 AYKUT UYANıK
UZMAN TABIp. ACIL TIP
99 KARS HARAKANI DEVLET HASTANESi
556874 AYSUN YEşilıRMAK
UZMAN TABip. TIBBı PATOLOJI
611 ŞIRNAK CIZRE ORSELAHAnıN CIZRELlo
557030 AYTAÇ ÇAlıŞKAN
UZMAN TABIp. KALP VE DAMAR CERRJ 359 MARDiN DEVLET HASTANESI
556911 AYTAÇ ŞAHIN
UZMAN TABIp. ÜROLOJi
622 MUŞ DEVLET HASTANESi
556652 AYŞE ASLIHAN GÜCÜŞ
UZMAN TABIp. ÇOCUK SAGLlGI VE HM 199 VAN ERCIş DEVLET HASTANESI
556809 AYŞE NUR KUYUPıNAR
UZMAN TABip. ACIL TIP
91 ARDAHAN DEVLET HASTANESi
557249 AYŞE NILGÜN KUL
UZMAN TABlp - HEMATOLOJi
304 VAN EGiTIM VE ARAŞTIRMA HASTANESi
556782 AYŞE SAKız
UZMAN TABIp, ENFEKSIYON HASTALIKI 222 BATMAN KADıN DOGUM VE ÇOCUK HAST.
556755 AYŞE ÖZDEMIR GÖKCE
UZMAN TABlp - RADYOLOJI
481 YOZGAT YERKÖY DEVLET HASTANESI
557066 AYŞEGÜLAKBAŞ KAYA
UZMAN TABIp, AILE HEKIMllGI
111 DENIZLI ÇAMELlILÇE DEVLET HASTANEo
557085 AYŞEGÜL TURAÇ
UZMAN TABIp, ANESTEZIYOLOJI VE RE 128 GAziANTEPNIZIp DEVLET HASTANESi
556936 BACHRI RAMADAN MOUSTAFA UZMAN TABI~ ANESTEZIYOIOJI VE RE 124 ÇORUM ALACA DEVLET HASTANESi
557265 BAHAnlN ÖZKUL ~
UZMAN TABIp, RADYOLOJi~ - -468 HAKKARIYÜKSEKOVA DEVLET HASTANE:
557032 BAHRI SERKAN AYNUR
UZMAN TABlp - ÜROLOJIW'ÇANAKKALE GELIBOLU DEVLET HASTANE
557174 BAHRIYE çELIK
UZMAN TABlp - Iç HASTALıKLARı
315 HAKKARI ŞEMDINLI DEVLET HASTANESi
556922 BANU ARSLAN
UZMAN'TABlp - ACILW105 MARDIN KIZILTEPE DEVLET HASTANESI
556989 BANU NURSOY
- UZMAN TABlp-: ÇOCUK SAGUGI VE HA~ 191 ISTANBUL GAZIOSMANPAŞA TAKSIM EGiT
556785 BANUHAN ŞAHIN
UZMAN TABlp - KADıN HASTAlıKLARı ~ 342 KARS HARAKANI DEVLET HASTANESi
556683 BARAN CiNGIZ ARCAGÖK
UZMANTABlp - NEONATOLOJI
- 402 MUŞ DEVLET HASTANESi
556749 BARAN ŞEN
UZMAN TABlp - ORTOPEDI VE TRAVMA" 420 DENIzLI CIVRIL DEVLET HASTANESi
556642 BARIŞ BÜKE
UZMAN TABip - PERINATOLOJI
442 KAYSERI EGITIM VE ARAŞTIRMA HASTAN
556573 BARIŞ GÜLCÜ
UZMAN TABip - GENEL CERRAHI
246 BAYBURT DEVLET HASTANESI
556820 BEDRI BURAK SUCU
TABIp, YOK
544 KASTAMONU TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTAI
557159 BEHLÜL iGÜS
UZMAN TABIp, RADYOLOJI
472 MUŞ DEVLET HASTANESI
556786 BEKiR BULUT
UZMAN TABip - GENEL CERRAHi
258 MARDiN MiDYAT DEVLET HASTANESI
557055 BEKiR BURAK ISKEFIYELI
TABlp - YOK
528 ÇORUM KARGI AHMET HAMDi AKPıNAR IL
557025 BEKiR ELMA
UZMAN TABlp - GöGÜS CERRAHiSi
270 ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTAI
556696 BENGISUARABACı
TABIi>- YOK
25 ŞANLIURFA IL AMBULANS SERViSi KOMUT.
556688 BENiL NESLI ŞAHIN
TABlp - YOI(550 MANIsA KULADEVLET HASTANESi
556644 BERNAAÇIK~ÖZ
TABir - YOK
10 HATAY ANTAKYA 2 NOLU ACIL SAGLlK HIZI
556706 BERRAKAKŞAM
UZMAN TABlp - PLASTIK,REKONSTRÜK 450 GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESI
556779 BETUL USLUOGULLARI
UZMAN TABIp, KADıN HASTAlıKLARı VI 334 ADıYAMAN T.C. SAGLlK BAKANllGI ADIYA
557257 BETÜL YAZıCı --UZMAN
TABI~ KADıN HASTAlıKLARı VI 340 HAKKARI ÇUKU'RCA IL-ÇEDEVLET HASTAI
556606 BEYHAN BÜYÜKATA
UZMAN TABIP:-ORTOPEDI VE TRAVMA' 436MUŞ BULANıK DEVLET HASTANESi
556629 BEYTULLAH KUT
-TABlp - YOK -_.
-..
.
530'eoRuMTc
SAGLlK BAKANllGI HITiT ÜNi
556877 - BEYZA ÖZCAN
UZMAN TABir - NEONATOLOJi
400 KONYA EGiTIM'VE ARAŞTIRMA HASTANE:
557152 BURCUSARIGÖL
UZMAN TASIp, DERI VE ZÜHREVi HAsı 212KılisOEVLET HASTANESI
557100 BURCU YASEMIN ZENGiN'
UZMAN TASlp - ADLI TIP
100 T.C.ADALET BAKANllGI ADLI TIP KURUMl
556770 BURHAN KAYA
TABıı=;- YOK
6 BATMAN IL AMBULANS SERVISI KOMUTA KC
556603 BURÇIN IŞCAN
UZMAN TABlp - NEONATOLOJI
403 NIGDEDEVLET HASTANESi
556829 BILGE KAPUDERE
UZMAN TABip, KADıN HASTALıKLARı VI 341 KAHRAMANMARAŞ ELBISTAN DEVLET HA
556701 BiLGEHAN AYDIN
UZMAN TABip - PLASTIK,REKONSTRÜK 456 TEKiRDAG DEVLET HASTANESI
557122 BiLGEN BiçER KANAT
UZMAN TABip - RUH SAGLlGI VE HASTP 494 siiRT DEVLET HASTANESi
556704 BiRAY ERTÜRK
UZMAN TABlp - TıBBi GENETıK
593 ISTANBUL OKMEYDANI EGITIM VE ARAŞT
556591 BIROL BARAN ÖZDEMIR
TASlp-: YOK
23 SIVAS 1 NOLU AciL SAGLlK HiZMETLERi is
556868 BIROL KARABULUT
- UZMAN TABlp - NEONATO OJi
401 MANISA MERKEZEFENDi DEVLET HASTA!
556692 BIRSEN CIRITEKlz-UZMAN TABip - GöGüsJAL -Rı 633 ISTANBUL SÜREYYAPAŞA GöGÜS HASTA!
557011 C'AHITÇiÇEK
-----TASIP=YOK
-_..
.
25 ŞANLIURFA IL AMBULANS SERviSi KOMUT.
557183
556649
556826
556565
556860
557161
557199
557216
557114
556902
556797
556817
556680
-=-
CAN AKSU
CAN HÜZMELi
CANAN BAGIRAN_
CANERE'Dii
CELAL BUGRA SEZEN
CELALEDDIN TURGUT
CEMAL SARI
CEMAL ÇETiN
/
CEMAL ıLKER CANDER
CEMILALPAK
CEMILE KURTTAY
/'\
CENGiZ ERDEMIR
(
CENK CiBO
/'
r=
UZ1v1~N.lABIP;,1NES'IZIJ/L'
V~~
UZMAti'IAS.iE1' .r:tEPR. LOJ~'
~•••~
TABlp 1 •~_
UZMAN T~IP'- ÜRdLO
UZMAN-TAŞlp - _'(3".
• . ,_
UZMAN TABip,. .
TABI~ YOK'
TABlp TABlp--:-y'fii(
TABIp, YOK
UZMAN TABIp, KADıN HASTALıKLARı Vı
UZMAN TABlp - ORTOPEDI VE TRAVMA'
TABlp - YOK
~
YOF~_
__I:::.'~'\
'.ro
~g
-Ytif>'
.-
.
35 MANIS~ DJ~iRci DEVLET HASTANESI
393..KAH~MANMA~Şl'lI:cip
FAZIL ŞEHiR H,
5~ ŞANLlURc.A AKÇA~ı,ı: DEVLET HASTANE
618 HAKKARI YUKSEKOVA DEVLET HASTANE:
268 AGRI DEVLET HASTANESi
489 KAHRAMANMARAŞ DRSÜREYYAADANAL
530 ÇORUM T.cSAGLlK BAKANllGI HiTiT ÜNi
514 BiLECIK DEVLET HASTANESI
554 SAKARYA AKYAZ! DEVLET HASTANESI
11 HATAY IL AMBULANS SERViSi KOMUTA KO
342 KARS HARAKANI DEVLET HASTANESi
419 DENIzLI ACıPAYAM DEVLET HASTANESi
47 ARDAHAN HANAK TOPLUM SAGLlGI MERKI
ra
x
X
x
X
X
x
X
X
X
X
i;1J5' 5
2a~J015
1018
Sayfa: 3/12
KATılıMCıNIN
557254
556873
556745
556549
556577
557016
556563
556876
556793
557079
556996
556594
557073
557147
556941
556856
556579
556909
557078
557221
556951
557107
556575
556991
557099
556554
556875
557088
557063
556673
556825
557014
557261
556796
557194
557202
556715
556908
556855
556932
556712
556574
557094
557123
557064
557128
557160
557158
556752
556758
556561
556895
556818
557095
557007
556761
556806
556903
557046
556819
557211
557204
ADI SOYADı
ÜNVAN/BRANS
YERlESTIRilDiGi
BiRiM
CENK ORAK
TABIp. YOK
521 BITLIS HlZAN DEVLET HASTANESI
X
CEREN ÖZCAN
UZMAN TABlp .Iç HASTAlıKLARı
319 KARS HARAKANI DEVLET HASTANESI
CIHAN ETGÜL
TABIp. YOK
28 TUNCElllL AMBULANS SERVIsI KOMUTA ~
CIHAN TUZCU
TABIp. YOK
8 GAZIANTEP IL AMBULANS SERVISI KOMUTA
CIHANGIR YIRMiBEŞ
TABIp. YOK
539 KARABÜK YENICE ILÇE DEVLET HASTANE
DAMLAALP
UZMAN TABIp. ANESTEZIYOLOJI VE RE 122 ANTALYA KAŞ DEVLET HASTANESI
DANYAL BURAK KOCA
TABIp. YOK
536 HAKKARI DEVLET HASTANESi
X
DAGHAN DAGDELEN
UZMAN TABIp. PLASTiK,REKONSTRÜK 445 BALIKESıR BANDIRMA DEVLET HASTANE:
DENiZ AKAR
UZMAN TABip. ORTOPEDi VE TRAVMA" 429 KARS HARAKANi DEVLET HASTANESI
DENIz KANAT
TABip. YOK
~
56fsINOP AYANCIK DEVLET HASTANESi
DENIz KILLI
TABIp. YOK
538 KAHRAMANMARAŞ DR.SÜREYYA ADANAL
DENIZ ÖKDEMIR
UZMAN TABIp. ÇOCUK ENDOKRINOLO. 160 ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALıKLARı HASTı
DERYA UYANHENDEM
UZMAN TABlp - KADıN HASTALıKLARı Vi 336- DIYARBAKıR SILVAN DR.YUSUF AZiZOGU
DORUK BAŞAR
TABlp- YOK
-544 KASTAMONU TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTAI
DOGAN KÖSE
UZMAN TABIp. ÇOCUK HEMATOLOJISI' 73 KONYA NECMETTIN ERBAKAN ÜNIVERSITE
DOGAN PAKALlN
TABıı'. YOK
25 ŞANLIURFA IL AMBULANS SERVisi KOMUT.
DOGUKAN SUSAM
TABır:-yOC
574 ŞIRNAK DEVLET HASTANESi
X
DUYGU ER
UZMAN TABIp. GÖZ HASTAlıKLARı
300 YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESI
DUYGU ERASLAN
UZMAN TABIp. ÇOCUK SAGLlG! VE' HA~ 195 MUŞ DEVLET HASTANESI
DUYGU MERGAN ILIKLERDEN
UZMAN TABIp. GÖGÜSCERRAHISI
276 VAN EGITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI
DUYGU VERGÜLEN
TABIp. YOK
545 KAYSERI YEşILHlsARiLÇE DEVLET HASTI
DUYGU ÇAM
UZMAN TABIi' . GÖZ HASTAlıKLARı
298 TUNCELI DEVLET HASTANESI
DlLA KAVAME
TABip. YOK
579 TEKIRDAG DEVLET HASTANESi
DILEK DOGAN
TABIp. YOK
505 AGRI PATNOS DEVLET HASTANESi
DILEK ÖZKÖK KIZILCA
UZMAN TABip. ÇOCUK SAGLlGI VE HA~ 629 TEKiRDAG DEVLET HASTANESi
DILEK ÖzçELiK SOBA
UZMAN TABlp - GOZ HASTAlıKLARı
291 KONYA AKŞEHiR DEVLET HASTANESi
EBRU DOGANER ŞENEL
UZMAN TABip. RADYOLOJI
477 ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESi
EBRU ŞAHAN
UZMAN TABIp. RUH SAGLlGI VE HASTt 497 VAN ERCIş DEVLET HASTANESI
EBUBEKIR KESKiN
TABIP-=YOK
86 SIIRT ERUH TOPLUM SAGLlGI MERKEZI
EBUBEKiR ÖZATA
UZMAN TABIp. AILE HEKIMllGI
114'HATAY ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESI
EDA BALCI
UZMAN TABip .ANESTEZIYOLOJI VE RE 136 MARDIN KIZILTEPE DEVLET HASTANESi
EDA ÜREYEN
UZMAN TABip .-KADINHASTAlıKLARı Vi 346 MERSiN MUT DEVLET HASTANESI
ELViN HEKIMOGLU
UZMAN TABIp. GöGÜS CERRAHISI
275 ŞIRNAK DEVLET HASTANESI
X
ELlFUZAY
-TABIp.
YOK
- .
576 TEKiRDAG CERKEZKÖY DEVLET HASTAN
ELlFE TÜRKAN
--uzMAN
TABIp. ANESTEZiYOLOJI VE RE 129-GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESI
EMELARSLAN
-TABlp-.YOK
- 16 KARAMAN 1 NOLU ACIL SAGLlK HizMETlEf
EMELTAHIR
- -UZMAN TABIp. KULAK BURUN BOGAlI 389 VAN BAŞKALE DEVLET HASTANESi
EMRAH DEMiR
- TABip-=YOK
_.
~ '586 ZONGULDAK KARADENiz EREGLI DEVLEl
EMRAH UGURLU
TABip. YOK
25 ŞANLIURFA IL AMBULANS SERViSi KOMUT.
EMRAH YILMAZ
TABip. YOK
27 ŞANLIURFA 3 NOLU AciL SAGLlK HizMETLI
EMRE AKARSU
UZMAN TABIp. TIBBı PATOLOJi
609 KAHRAMANMARAŞ ELBisTAN DEVLET HA
EMRE ERDOGDU
UZMAN TABip. PERiNATOLOJI
441 DiYARBAKıR KADıN DOGUM VE ÇOCUK H,
EMRE MENGi
UZMAN TABIp. KARDIYOLOJI
376 RizE KAÇKAR DEVLET HASTANESi
EMRE ÖZPOLAT
TABip. YOK
527 ÇORUM ALACA DEVLET HASTANESi
EMRE ÖZIL
TABIp. YOK
528 ÇORUM KARGIAHMET HAMDi AKPıNAR iL
EMiN EGEMEN TEKiN
UZMAN TASır:-ENFEKSIYON HAS -IKI229'ŞANlIURFA
MEHMET AKiF iNAN EGiTiM V
EMiN UTKU ALTINDA-L--UZMAN TABIP- GÖZ HASTA~ LA'
---.
"TAHYA DOÇ.DR.MUSTAFA KALEMLI TA
EMiNE BJöGÜMCAVDAROG.LU
T,ASlp. YOK
-""~' ~-"
-58.~~GULDAJ<.ALAPLI
DEVLET HASTANESi
Et,lINE DOG8N
TABIp. YOK __
~~ '~."
.
.
.• 1KIRIKKALE YUKSEKltiTISAS HASTANESi
E.MiNEFÜHEDAflAlGI.Ç
_igMAN T6BIP....:-çOC!JK~flLZ
1l.%K6HR6MANMARAŞ NECip FAZIL ŞEHiR H,
EMINE FÜSUN KARAŞAHIN __ UZt,lAN TABIp. i:l1L1rSA~f!~'
.' •••:f3;'S.~.tJLlURF",tiALI:<SAGLIGI MÜDÜRLÜGÜ.
X
EMINE GOKNUR IŞIK
UZMAN TABIp. NllKLE
- <:i -...,CORUM
T.C. SAGLlK BAKANllGI HITIT UNI
ENDER CEYLAN
_
UZMANTABlp .~l~,?Ti ~ __.. Jf(',."6
'BATMANJlÖLGE DEVLET HASTANESi
.
ENDER ÇAM
_UZMAN JABlp. AN~
tir ' i V E 125 ÇORUM SUNGURLU DEVLET HASTANESI
ENES DOGAN
TABip. YOK
_~ _'_'
~~f
555 SAKARYA GEYVE DEVLET HASTANESI
ENES ESER
UZMAN TABIp. ORTOPEDI VE TRAVMA" 439 TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESI
ENVERARSLAN
TABip. YOK
-583 VAN ÖZALP DEVLET HASTANESi
ENVER SÖSUNCU
UZMAN TABIp. BEYIN VE SiNiR CERRA 152VANERClş DEVLET HASTANESI
ERCAN KAYIŞ
UZMAN TABip. ÇOCUK SAGLlGI VE HM 197 TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESi
ERDEM GÜLEC
/i
TABIp. YOK
552 MUGLA DALAMAN DEVLET HASTANESI
ERDEM ÇAKIR
TABIp. YOK
21 ORDU 1 NOLU AciL SAGLlK HIzMETLERi iS
ERDOGAN ERBAŞ
lt,(£..
TABip. YOK
29 VAN ıPEKYOLU 1 NOLU ACiL SAGLlK HizME
tl
(i
A
55
~
KATıLıMCıNIN ADI SOYADı
ÜNVANi BRANS
8-"'t~12015
YERLESTiRiLDiGi BiRiM
1018
Sayfa: 4 / 12
ii
556975 ERDI ERTAN
TABlp - YOK
9 GÜMÜŞHANE IL AMBULANS SERVISI KOMUı
556626 EREN AGAR
TABlp - YOK
540 KASTAMONU AZDAVAY iLÇE DEVLET HAE
556961 EREN BABACAN
TABip - YOK
548 KÜTAHYA DOÇDR.MUSTAFA KALEMLI TA
557241 ERGÜL ÇAKAN
TABlp - YOK
515 BILECiK OSMANELI MUSTAFA SELAHATTi
X
556833 ERGiN CUCU
UZMAN TABip - ÇOCUK SAGLlGı VE HA~ 200 VAN iPEKYOLU KADıN DOGUM VE ÇOCUK
556739 ERKAL ERDEM MARDIN
TABip - YOK
518 BINGÖL KADıN DOGUM VE ÇOCUK HASTA
557178 ERKAN ALPERGÜN
TABlp - YOK
517 BINGÖL KARLIOVA DEVLET HASTANESI
556572 ERKAN GÜLER
UZMAN TABip - GENEL CERRAHI
255 KARS HARAKANI DEVLET HASTANESi
X
557013 ERMAN EKER
UZMAN-TABlp - GENEL CERR(HI
249 ERZURUM ISPIR DEVLET HASTANESI
556702 ERSıN AKŞAM
- -UZMAN TABlp - PLASTiK,REKONSTRÜK 454 MANISA AKHISAR DEVLET HASTANESi
557163 ERTAN AKTAŞ
TABlp - YOK
- ..
43 AGRI HAMUR TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
556778 ERTAN SAL
UZMAN TABlp - ÇOCUK HEMATOLOJISI' 167 BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESI
556705 ERTUGRUL ERTUGRUL
UZMAN TABlp - KALP VE DAMAR CERRJ 360 MUŞ DEVLET HASTANESI
557164 ESRAAYDIN SÜNBÜL
UZMAN TABir - RUH-SMLlGı VE HASlJ 498 YOZGAT DEVLET HASTANESi
557022 ESRA MIMAROGLU
UZMAN TABlp - ÇOCUK SAGLlGı V(HA~ 190 HATAY.ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESI
556772 ESRA PEKPAK
UZMAN TABlp - ÇOCUK HEMATOLOJiSI' 169 GAZlAiHEP ÇOCUK HASTAlıKLARı HASTı
556864 ESRA ŞAHIN GÜNEŞ
UZMAN TABlp - KADıN HASTAlıKLARı vi 350 ŞANLIURFA KADıN HASTAlıKLARı VE DOC
557157 EYLEM YETIMOGLU
UZMAN-TABlp - ROMATOLOJI
. - 482 KAHRAMANMARAŞ NECip FAZIL ŞEHIR H,
556646 EYMEN GAZEL
UZMAN TABlp- ÜROLOJI
621 KONYA KARAPINAR DEVLET HASTANESI
556857 EYYUP ÖNER
UZMAN TABlp - GENEL CERRAHI
245 BATMAN KOZLUK DEVLET HASTANESi
556810 EYÜP ASLAN
UZMAN TABlp - ÇOCUK KARDIYOLOJISI 174 DENizLI DEVLET HASTANESI
557096 EZEL GÜNAY
UZMAN TASlp - FIZIKSEL TIP VE REHAB 233 KIRKLARElı DEVLET HASTANESi
556865 EZGI DENIZCI
UZMAN TABip - ANESTEZIYOLOJI VE RE 142 TOKAT ZILE DEVLET HASTANESI
556838 EZGI PASLI UYSALOL
UZMAN TABip - ÇOCUK HEMATOLOJISi' 170 ISTANBUL KANUNI SULTAN SÜLEYMAN Eı
556618 EZGi ŞEREMET
TABlp - YOK
564 YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESi
556808 FADIYE GÖKMEN
TABlp - YOK
81 MUŞ BULANıK TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
X
556925 FAHRETTIN SARUHAN
TABlp - YOK
8 GAZIANTEI' IL AMBULANS SERViSi KOMUTA
557165 FAHRI ERYILMAZ
U-ZMANTASlp - BEYIN VE SiNIR CERRA 149SIvAS DEVLET HASTANESI
556789 EAHRIYE-ÇiÇEK UZMANTASlp - ANESTEZIYOLOJI VERE-131 KAHRAMANMARAŞ ELBlsTAN DEVLET HA
557244 FAKI AKIN
UZMAN TABıı> - GENEL CE-RRAHI
247 BINGÖL GENÇDEVLET HASTANESi
X
557005 FARUK KEMAL BENi
TABlp - YOK
515 BILECIK OSMANELIMUSTAFA SELAHATTi
557059 FATMA GÜLçlçEKAYRANCI
UZMAN TABlp - TIBBı PATOLOJI
610 MARDIN KIZILTEPE DEVLET HASTANESI
556928 FATMA NUR ÖZDOGAN - uZMAN TABip - ENFEKSIYONHASTALlKI 223 BINGÖL DEVLET HASTANESi
556773 FATMA ÇAVUŞOGLU
UZMAN TABlp~ ÇOCUK ENDOKRINOLO, 161 TRABZON KANUNI EGITIM VE ARAŞTIRM!
556985 FATMA ÖZCAN ÖZTÜRK
UZMANTABlp
- ç6C-iJj( CERRAHISI
isiVAN ıPEKYOLU KADıN DOGUM VE ÇOCUK
556566 FATMA ÖZKAN
UZMAN' TABıP=""ANESTEZI'{OlOJI VE RE 121 AFYONKARAHISAR ŞUHUT DEVLET HAST
557182 FATMA iSLAMOGıu-UZMAN TABlp - TIBBI'MIKROBIYOLOJI 594 AGRI DEVLET HASTANESI
556746 FATiH KARMHMET
UZMAN TABiı> - GASTROENTEFıOLOJI
237 BINGÖL DEVL-ETHASTANESI
X
556678 FATIH KUZU
UZMAN TABip - ENDOKRiNOLOJI VE ME 217 SAGLlK BAKANııGı DUMLUPINAR ÜNivER
556724 FATiH MEHMET ÜNLÜ
TABip - YOK
532 ÇORUM SUNGURLU DEVLET HASTANESI
556571 FATIH TEKER
UZMAN TABip - TIBBı ONKOLOJI
598 DIYARBAKıR GAZi YAŞARGiL EGiTIM VE A X
557262 FATiH TOPRAK
UZMAN TABlp - iç HASTAlıKLARı
306 AGRI DiYADiN DEVLET HASTANESi
X
557186 FATiH YiGIT
TABip - YOK
542 KASTAMONU CIDE ILÇE DEVLET HASTAN
556645 FATIH iNCI
UZMAN TABlp - TıBBi ONKOLOJi
602 KARABÜK SAGLlK BAKANııGı KARABÜK ÜI
556823 FEHMi ALlBEKIROGLU
TABINOK.
- . .
18KILls
1 NOLU AciL SAGLlK HIZMETLERi iST
556998 FERDI];ÜNEŞ.'
UZMAN TABlp - ENFEKSlYONHASTALlKI 67 TOKAT GAZIOSMANPAŞA ÜNIVERSiTESi
557021 FERHAT ARSLAN --'TASlp:yQK
. -637
KIRIKKALE YÜKSEK IHTISAS HASTANESi
557116 FERHAT ÇOBAN
TABlp - YOK
---39 ADIYAMANGERGER TOPLUM SAGLlGı MEF
557239 FERiDUN AKBUiuT -~
mlp
-YOK
-572 ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP ILÇE DEVLET HAE X
556983 FERiT KASıMZADE
UZMAN TABlp - KALP VE D
CEfu 362 ORDU T.C. SAGLlK BAKANııGı ORDU ÜNil
556962 F~Y_ZA~BAR- -UZMAN TABI~ - RADYOLÇl ,;
--;{.'\.~4 .ELAZIG EGITiM..'{E ARA'ŞTIRMA HASTANE:
557103 FUAT BAŞANALAN
__ UZMAN TABlp - KA~DIYO Ojl
•. ,. ~ 3ZLŞ6toll-IU.RFA SiVEREK DEVLET HASTANES
556595 FUNDA KURT
UZM6.N TABlp - çifaŞf
SIL~'
.c. \ı53 ANKARA ÇOCUK SAGLlGı VE HASTALIKLAI
556703 FURKAN CERTEL
UZMAN TABlp - P s;rı REKd
.
53 KONYA EGiTIM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
557067 FURKAN KAYA
UZMAN TABip .
69 KARS KAGIZMAN DEVLET HASTANESi
557062 FURKAN TÜRKOGLU
TABIP - YOK
,~
""". :.,. , ARDAHAN IL AMBULANS SERVISI KOMUTM
557218 FiLiz HASASU OKTAY
UZMAN TABiP"-AC
~"'98IGDjR DEVLET HASTANESi
557010 GAFFARI ÖZKARA
, / TABlp - YOK',:","
'i.
-'
1 ADIYAMAN 1 NOLU ACIL SAGLlK HizMETLEF
556814 GONCA KÖKSALDı ŞAHiN
V UZMAN TABip - ACIL TIP
108 ŞANLIURFA MEHMET AKiF iNAN EGiTiM V
556863 GÖ.KHAN PEHLlVANOGL(?U
UZMAN TABip - ORTOPEDI VE TRAVMA' 423 GIRESUN TiREBOLU DEVLET HASTANESi
556768 GOKHAN PEKTAŞ
UZMAN TABlp - HEMATOLOJi ~
302 ELAZıG EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTANE
557137 GÖKHAN SEYITVAN'
TABlp - YOK
26 ŞANLIURFA 1 NOLU ACiL SAGLlK HizMETLI
O~\ '.. :'f:
t."
,.;.if'ı••~~~'
,(fL...
ş1al2015
10:18
Sayfa: 5/ 12
~
KATılıMCıNIN
ADI SOYADı
ÜNVANi BRANS
YERlESTiRilDiGi
BiRiM
EI
557075 GÖKHAN ıLYAS
UZMAN TABlp - ORTOPEDI VE TRAVMA" 434 KÜTAHYA DOCDRMUSTAFA KALEMLI TA
556541 GÖKSEL BAYAR
UZMAN TABlp - ÜROLOJI
625 ŞIRNAK IDIL DEVLET HASTANESI
X
556800 GÖKSEL DAGAŞAN
UZMAN TABlp - KARDIYOLOJI
364 AMASYA LC. SAGLlK BAKANııGı _AMASY
556981 GÖKCE IŞIL KURMUŞ
UZMAN TABlp - DERi VE ZÜHREVI HAsı 210 ıGDIR DEVLET HASTANESI
556845 GÖKCE PıNAR REis
UZMAN TABip - COCUK HEMATOLOJIsi' 168 ERZURUM BÖLGE EGiTiM VE ARAŞTIRMA
556661 GÖZDE CAVUMiRZA
TABlp oYOK
634 AKSARAY ORTAKÖY DEVLET HASTANESi
557087 GÜLAY ORTOGLU
UZMAN TABlp -IC HASTAlıKLARı
317 HATAY SAMANDAG DEVLET HASTANESi
557219 GÜLDEN AKSU
UZMAN TABlp-ANESTEZIYOLOJI VE RE f30 HAKKARICUKURCA ILCE DEVLET HASTAI X
557141 GÜLDEN UYLAŞ_
TABI~YOK
514 'BILECIK DEVL.ET HASTANESI
556931 GÜLHAN BAYRAKTAR
UZMAN TABlp - KADıN HASTAlıKLARı VI 351 VAN ERCIş DEVLET HASTANESi
556559 GÜLHAN ÜNLÜUZMAN TASlp oTIBBı FARMAKOL.OJI
75 KIRIKMLE ÜNIvERSiTESI
556613 GÜLNIHAN EREN
UZMAN TABlp - RADYASYON ONKOLOJI 458 DIYARBAKıR GAZI YAŞARGIL EGiTiM VE A'
557208 GÜLSEN AKAY TAYFUN
UZMAN TABlp - COCUK GENETıK HAST, 165 ISTANBUL ZEYNEP KAMIL KADıN VE COCI
557042 GÜL.SÜMSEVRA SEYITHANOGLU TABlp - YOK
10 HATAY ANTAKYA 2 NOLU ACIL SAGLlK Hizı
556852 GÜLSÜM CEBI
UZMAN TABlp - PLASTIK,REKONSTRÜK 452 KIRKLARElı DEVLET HASTANESi
556769 GÜLçiN OLTULU
UZMAN TABlp - ENFEKSIYON HASTALIKI 225 GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESI
556956 GÜLçiN TELLI
UZMAN TABlp - ENFEKSIYON HASTALIKI 226KARS HARAKANI DEVLET HASTANESi
556551 GÜLŞAH AKKAYA
TABlp - YOK
548 KÜTAHYA DOC.DRMUSTAFA KALEMli TA
556719 GÜLŞAH DALGACI
UZMAN TABlp - KADıN HASTAlıKLARı vi 348 SAMSUN VEziRKÖPRÜ DEVLET HASTANE
556959 GÜLŞEN ACAR
UZMAN TABlp - COCUK SAGLlGı VE HA~ 196 ŞIRNAK SiLOPI DEVLET HASTANESI
X
556689 GÜLŞEN PıNAR SOYDEMIR
UZMAN TABlp - RADYASYON ONKOLOJi 459 iSTANBUL BAKıRKÖY DRSADI KONUK EG
556862 GÜNAY CAMUZ HlLALOGULLARI UZMAN TABip oiç HASTAlıKLARı
324 MERSIN GÜLNAR DEVLET HASTANESi
556776 GÜNEŞ TARHANA
TABip - YOK
11 HATAY iL AMBULANS SERViSi KOMUTA KO
556883 GIZEM ERSOY
UZMAN TABip oÇOCUK SAGLıGı VE HA~ 199 VAN ERCIş DEVLET HASTANESI
556700 GiZEM KABLAN
TABlp - YOK
579 TEKiRDAG DEVLET HASTANESI
556634 GIZEM KAYA
--TASıp
- YOK
48 ARTVIN BORCKA TOPLUM SAGLlGı MERKE
556742 HACı BALLI
UZMANTABlp - COCUK SAGLlGı VE HM 185 BINGÖL KADıN DOGUM VE COCUK HASTA
557009 HACı ÖNDER
UZMAN TABlp - ORTOPEDI VE TRAVMA" 435 MARDIN NÜSAYBIN DEVLET HASTANESi
556592 HAKAN-AY
-TABiNOK 512-BALlKESIR SUS.URLUK DEVLET HASTANE
557151 HAKAN YILMAZ
UZMAN TABlp - GÖZHASTAlıKLARı
293 MARDIN MiDYAT DEVLET HASTANESi
556919 HAKAN ÖNTAŞ
UZMAN TABip - KALP VE DAMAR CERRJ 361NiGDE DEVLET HASTANESi
557205 HAliL BÜYÜKDOGAN
TABlp - YOK
638 HAKKARi YÜKSEKOVA DEVLET HASTANE:
556969 HAL.iLEKMEKCI
TABlp oYOK
573 ŞIRNAK CIZRE DR SELAHATTIN CiZRELiO
X
556709 HALIL SEZGIN SEMIS
UZMAN TASlp-o-O-R-TO-P-EDi
VE TRAVMA" 417BITLls TAlVAN DEVLET HASTANESI
557206 HAliL YALÇiNKAYA ----TASlp-:VOK
--~
-60 HAKKARI MERKEZ TOPLUM SAGLlGı MERK
556844 HALIL ıBRAHIM GÜMÜŞ
UZMANTABip - ORTOPEDI VE TRAVM:A: 428 KARABÜK-SAFRANSOLU DEVLET HASTA~
557176 HALIL ıBRAHiM TAŞCI
UZMAN TABip - GENEL CERRAHI
252 HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESi
556933 HALILIBRAHIMÖTÜNÇ
TABir-YOK
11 HATAY ILAMBULANS SERViSi KOMUTA KO
556759 HALIs GÖL
TABlp - YOK
89 VAN ERCiş TOPLUM SAGLlGı MERKEZi
556885 HALisE AKPıNAR
UZMAN TABip - COCUK CERRAHisi
155 MARDiN KADıN DOGUM VE COCUK HASTı
556664 HALiSE YOLLI
UZMAN TABip - KADıN HASTAlıKLARı Vı 353 YOZGAT DEVLET HASTANESi
556937 HALlT ÖZGÜL
UZMAN TABlp - GENEL CERRAHi
266 VAN CALDlRAN DEVLET HASTANESi
X
556783 HAMDULLAH PEKKOLAY
UZMAN TABip - KADıN HASTAlıKLARı VI 347 MUŞ-BULANıK DEVL.E-THASTANESI
556750 HAMDULLAH SÖZEN
UZMAN TABıP=JINEKOL:OJIK ONKo"COJI 333 ISTANBUL SÜLEYMANIYE KADıN DOGUM'
556892 HAMiDE ALP
------uzMAN
TABıı>: ACIL TIP
--'-02KASTAMo"NU
DR:MÜNiF ISLAMOGLU DEVI
557047 HANDoEAKDERE
--TAB
IP - YOK
--5S8SAKARYA
PAMUKOVA lu5E DEVLET HAST
556839 HANDE ORAN
---TABlp - YOK
573 ŞIRNAK CIZRE DR.5ELAHATTIN ciZRELle
X
556822 HANZADE DUYGu DEMiR-UZMAN TABlp -Ic HAS L.iKLARI 328 TRABZON VAKFIKEBIR DEVLET HASTANE
556950 HARUN KILIÇKıRAN
-TABlp~oYÖK- ,-, '~-'.
• 11 HATAY ICM1BUl.ANS SERViSi KOMUTA KO
556867 HARUf\i T9REL
----=-ÜZMAN
TASlp :.üJ{(;jk
,j" ~ 19 KARAMAN DEVLETHASTANESi
556921 HARUNYONEY
T6BIE.-.'ı'0K
~_'t.:'_;,1~..
"l35ZONGULDAKKADINDOGUMVECOCUKH
556628 HASAN AYBERK CAKIRLAR
UZMAN :rA~lp - ~ H,
- ıu.'~15_KAi3..S SEliM ABDULHADI CIHANGiR iLÇE I
557006 HASAN AYTEKIN AYDIN
UZMAN TABlp - R
D
. o.' ;-ı424 GÜMÜŞHANE KELKiT DEVLET HASTANES
557212 HASAN BATTAL
UZMAN TABiI?{J~lKS
. 1:vl;R,£@S 235 SiNOPATATÜRK DEVLET HASTANESi
556939 HASAN DEMiREL
TABip "y{lJf-'': 'c' "',
~;,i.
556J3AKARYA KAYNARCA ILCE DEVLET HAST.
556727 HASAN KAZAZ
UZMAN'ıtABip :K\!,L!lKBURUN BOGAZ i 382 KARS KAGIZMAN DEVLET HASTANESi
557252 HASANMUTLU
. / TABlp-YOK
574 ŞIRNAK DEVLET HASTANESI
X
557045 HASAN ÖZDEMiR
TABlp - YOK
500 AFYONKARAHiSAR CAY DEVLET HASTAN
557117 HATiCE ARIÖZ HABiBi /')..
UZMAN TABip - RADYOLOJi
471 SAGLlK BAKANııGı DUMLUPINAR ÜNivER
556720 HAŞiM NAR
r (.....
UZMAN TABlp - GASTROENTEROLOJi
238 ELAZıG EGITIM VE ARAŞTIRMA HASTANE
557081 HÜLYAARSLAN
UZMAN TABlp oFiZiKSEL TIP VE REHAB 234 MARDIN KIZILTEPE DEVLET HASTANESi
557020 HÜLYA EVRIM HAMAMCI
TABlp - YOK
536 HAKKARI DEVLET HASTANESi
J(.- .~
P
'~;Ji
V
!LLL-
"ılı
/
i
.' i
KATıLıMCıNIN ADI SOYADı
ÜNVANi BRANS
.s 5 8:
4bat2015
1018
Sayfa: 6/12
YERLESTiRiLDiGi BiRiM
556940 HÜLYA UFlAZ
UZMAN TABIp. iç HASTAlıKLARı
311 ÇORUM BAYAT DEVLET HASTANESI
556544 HÜSEyiN ANIL KORKMAZ
UZMAN TABip. ÇOCUK ENDOKRiNOlO. 158 BALIKESıR ATATÜRK DEVLET HASTANES
557089 HÜSEYiN YASiN KUZ
TABip. YOK
40 AFYONKARAHiSAR ÇAYTOPLUM SAGLlGII
557200 HÜSEyiN ÖzçEliK
TABip. YOK
505 AGRI PATNOS DEVLET HASTANESi
556930 HÜSEyiN SiMŞEK
UZMAN TABip. ÇOCUK SAGLlGI VE HA~ 628 GAZiANTEP CENGiZ GÖKÇEK KADıN HAsı
556935 HÜSNA ŞENGÜL YILDIRIM
UZMAN TABip. ENFEKSiYON HASTALIKI 224 ERZURUM OLTU DEVLET HASTANESi
557263 HiLAL YILDIZ
TABip. YOK
536 HAKKARi DEVLET HASTANESi
X
556721 HiLMI ŞEN
-UZMAN
TABip. PLASTiK,REKONSTRÜK-443 ADIYAMAN T.C. SAGLlK BAKANllGI ADIYA
556685 HiMMET'HALUK AKAR
UZMAN TABip -::COCUK IMMÜNOLOJIsi' 172 BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESi
556576 IŞIN ÜREYEN
-UZMAN
TABIp. JiNEKOLOJiK ONKOLOJI 332 ANTALYA EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTA~
557043 JÜLiDE SAYIN KART
UzMAN TABiı>" ANESTEZIYOLOJI VE RE 139 ŞANLIURFAViRANŞEHiR DEVLET HASTAI
556731 KAAN MAŞRABACI
UZMAN TABlp .'ÇOCUK ÇER'RAHiSI156 MUŞ DEVLET HASTANESI
556967 KADRI MURAT GÜRSES
UZMAN TABip - KARDiYoLOJI' - 371 KARS'HARAKANI DEVLET HASTANESi
557039 KADRI TUR.AN .
UZMAN TABip. iç HASTAlıKLARı
323 MARDIN MIDYAT DEVLET HASTANESi
556952 KADiR GÜLER
UZMAN-TABlp" GENEL CERRAHI
260 ORDU FATSA DEVLET HASTANESi
556625 KAYHAN YAGIZ
TABIp. YOK'
45 AGRI TAŞLlÇAYTOPLUM SAGLlGI MERKEZ
556679 KAZıM UÇKAN
UZMAN TABIp. KADıN HASTALIKLARIVl352 VAN ıPEKYOLU KADıN DOGUM VE ÇOCUK
557102 KEMAL AYATA
UZMAN TABip. KADıN HASTALıKLARı VI 338 ERZURUM OLTU DEVLET HASTANESi
556775 KEMAL KÜRŞAT ZEYLi
TABIp. YOK
.
85 NIGDE ÇiFTliK TOPLUM SAGLlGI MERKEZi
556584 KEMAL ONUR TÜRKATA
TABIp" YOK
569 ŞANLIURFA SiVEREK DEVLET HASTANES
556992 KEMAL SAGLAM
TABip. YOK
571 ŞANLIURFA ViRANŞEHiR DEVLET HASTAI
556545 KEMALEniN KAHRAMAN
UZMAN TABlp - ÇOCUK SAGLlGI VE HM 187 DiYARBAKıR SiLVAN DRYUSUF AZizoW
556964 KENAN ARSLAN
UZMAN TABIp. ÜROLOJi
627 YOZGAT DEVLET HASTANESi
557196 KERiMAN OGUZ
UZMAN TABip. NÖROLOJI
406 GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESI
556890 KERiME NAZlı SALlHOGLU
UZMAN TABIp. KADıN HASTAlıKLARı VI 349"siVAS NUMUNE HASTANESI
556684 KOR.AYGÜNEŞ YÜCEL
UZMAN "TABlp - KADıN HASTAlıKLARı VI 337 ERZURUM HINIS Ş-EHITYAVUZ YÜREKSE' X
556639 KORAY ÜNAL
.
~
TABIp'. YOK
"
11 HATAY ILAMBULANS SERVISI KOMUTA KO
557076 KUDRET BiLGE
TAsINOK10 HATAY ANTAKYA NOLU ACIL SAGLlK HIZI
556944 LEVENT ÇEVIK
TABI~YOK
506AGRI TAŞLIÇAY iLÇE DEVLET HASTANESi
557143 MAHMUT KARADAG
UZMAN TABip. ORTOPEDi VE TRAVMA' 437 ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HAST
556668 MAHMUT TOPRAK
UZMAN TABlp - GENEL CER"R.AHi
263 ŞANLIURFA BIRECiK DEVLET HASTANESI
556686 MAHMUT ILIK
TABip. YOK
566 ŞANLIURFA BOZOVA ILÇE DEVLET HASTt
557142 MAHIR iLHAN
TABip. YOK
565 ŞANLIURFA BIRECiK DEVLET HASTANESI
557173 MAŞALLAHBOTAN
- -TABıP:-YOK
~
- - 41 AGRIDI,(ADiN TOPLUM SAGLlGI MERKEZi
556979 MEHMET ALPAY ÇAL
UZMAN TABip. BEyiN VE SINIR CERRA 143 ARDAHAN DEVLET HASTANESi
556651 MEHMET Ali AYDEMiR
TABip. YOK
44 AGRI MERKEZTOPLUMSAGLlGI MERKEZi
556726 MEHMET Ali MALKOÇ
ÜZMAN TABIp. ADLI TIP
10lT.CADALET BAKANllGI ADli TIP KURUMl
556587 MEHMET ALI ÇOLAK
UZMAN TABlp - GÖGÜ'SCERRAHiSi
269 BAYBURT DEVLET HASTANESi
556953 MEHMET ARGUN
UZMAN TABip - GÖZ HASTAlıKLARı
287 HATAY DÖRTYOL DEVLET HASTANESi
557259 MEHMET ASI OKTAN
UZMAN TABip. Iç HASTAlıKLARı
307 ARTViN DEVLET HASTANESI
X
557255 MEHMET ASıM BILEN
UZMAN TABip .Iç HASTAlıKLARı
314 HAKKARi ÇUKURCA iLÇE DEVLET HASTAI X
557203 MEHMET ~TA ÇEV~ _
UZMAN TABip. Iç HASTAlıKLARı
• 309 BiiLis MUTKi iLÇE DEVLET HASTANESi
557026 MEHMET BAYRAM
- UZMAN TABlp-:-GASTROENTEROLOJi
241 NIGDE DEVLETHASTANESI
556879 ~EHMET CAN HlRAALi
UZMANTAsıı> .GÖZ HASTAlıKLARı -2901<1[:ls DEVLET HASTANESI
556803 MEHMET C6t'!.ŞA.~I__
UZMAN TABIp" PLASı'IK,REKONSTRÜK 447 BINGöL: DEVLETHASTANESI
557220 MEHMET CERRAH KıRAN
TABIp. YOK - 25 ŞANLIURFA IL AMBULANS SERVISI KOMUT.
556757 MEHMET DIYADDIN GÜLEKEN-vlMAN
TABIp. RUH SAGUG488 DIYARBAKıR GAZi YAŞARGIL EGITIM VE A
556589 MEHMET ERDOGAN'
TABINOK
-_.....
611~DIR KARAKOYUNLU TOPLUM SAGLlGI Mf
557058 MEHMETERYILMAZ
TABIp. YOK---:.. ~ ~&:ıTAHY AALTINTAŞ ILÇE DEVLET HASTA~
557050 MEHMET HAMAMCI~
UZMAN TABIp. NÖROL [r- ~.
~1l57>,RDAHANDEVLET HASTANESI
557190 ~EHMEIHARUN DELER
UZMAN'TABIE.:..AII,f HE' IM~~
"~,13 HAKKAF1ÇUKURCA ILÇE DEVLET HASTAI X
556717 MEHMET KARAÇAlıLAR
UZMAN TABIp. !1AI:P"v:ı;; A
£
BATMAN BOLGEJlEVLET HASTANESI
557052 MEHMET KAGAN KATAR
UZMAN TABIP - GEN
~~.
KAHRAMANMARAŞ ELBISTAN DEVLET HA
557121 MEHMET KılıN
'UZMAN TABIp.
67'GAZIANTEP ŞEHITKAMIL DEVLET HASTA~
557097 MEHMET KISAARSLAN
UZMAN TABlp",-~
ı.
614 ANTALYA KORKUTELI DEVLET HASTANE,
557132 MEHMET MURAT YiGiTBAŞI
TABip. YOK r
-,~~~11547 KONYA KARAPINAR DEVLET HASTANESi
557041 MEHMET NURI ELGÖRMÜŞ i jUZMAN TABip. KULAK BUR[Jt1'BÖGAZ i 383 KARS HARAKANi DEVLET HASTANESI
557146 MEHMET ONUR YÜKSEL /'\ V UZMAN TABIp" BEYIN VE SiNIR CERRA 147 ERZURUM BÖLGE EGITIM VE ARASTIRMA
556830 MEHMET POLAT
{ ~
UZMAN TABip. NEFROLOJI
395 NEVŞEHIR DEVLET HASTANESI
557180 MEHMET SEMIH ÇAKIR
UZMAN TABIp. RADYOLOJI
475 SAMSUN VEZIRKÖPRÜ DEVLET HASTANE
556762 MEHMET SERKAN ALPASLAN
UZMAN TABip. KULAK BURUN BOGAZ i 381 HAKKARI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANE: X
557201 MEHMET SERKAN KARAÇAM
UZMAN TABIp. AiLE HEJ~LlGI
116 MALATYA PÖTÜRGE DEVLET HASTANESi
2
%ıLX
,,(,4"-
. '.;'
-I
'l".t'
VA;
uılIıı'2015 10:18
Sayfa 7/12
i
'KATılıMCıNIN
ADI SOYADı
ONVANi BRANS
YERlESTiRilDiGi
BiRiM
557080 MEHMET SÖNMEZ
UZMAN TABIp" PLASTIK,REKONSTRÜK 449 DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESi
557119 MEHMET TORLAK
TABiP" YOK
53 ERZiNCAN REFAHiYE TOPLUM SAGLlGI ME
557033 MEHMET TÜRKELI
UZMAN TABip oTIBBı ONKOLOJI
600 ISTANBUL SAGLlK BAKANllGI iSTANBUL ~
556968 MEHMET VAKıF KESKiNBIÇKI
UZMAN TABiP" ORTOPEDi VE TRAVMA" 438 ŞIRNAK DEVLET HASTANESI
556564 MEHMET ZEKI ERDEM
UZMAN TABlp o KULAK BURUN BOGAZ i 386 SIIRT-KURTALAN DEVLET HASTANESi
557237 MEHMET ÇAKAN
TABip. YOK
535 HAKKARi ÇUKURCA iLÇE DEVLET HASTAI
557108 MEHMET ÖNAL
UZMAN TABlp oGÖZ HASTAlıKLARı
297 ŞIRNAK CIZRE DRSELAHAniN ciZRELie
556699 MEHRIBAN KELEŞ
UZMAN TABip .-ÇOCUK VE ERGENRUH 204 MALATYA DEVLET HASTANESi
556737 MEHTAP NAVDAR BAŞARAN
l.JZMANTABip" ENDOKRiNOLOJI VE ME 216 GiRESUN PROFDRAiLHAN ÖZDEMiR DE
557105 MEHTAP YENI
- UZMAN-TABiP" KARDIYOLOJI
367 EDIRNE UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANE,
556677 MEHTAP CAGLAYAN
UZMAN TABlp :-GÖZ HASTALIKLAR-I
-295 ŞANLIURFA SIVEREK DEVLET HASTANES
556912 MELAHAT UZEL ŞENER
UZMAN TABiP" GÖGÜS HASTAlıKLARı 280 VAN ERCIş DEVLET HASTANESi
556766 MELDA ÖZKAN
UZMAN TABIp. HEMATOLOJI
77 ıNÖNÜ ÜNIvERSITESI
556593 MELTEM TEKIN
TABIp" YOK
499 ADIYAMAN GERGER iLÇE DEVLET HASTA
557044 MELTEM TURNA
TABIp" YOK
639 BAYBURT DEVLET HASTANESi
556813 MERDA ERDEMIR IŞIK
UZMAN TABIp. GÖGÜS HASTAlıKLARı 633 ISTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖGÜS HASTAI
556624 MERDAN ORUNOGLU
UZMAN TABlp oBEyiN VE SINIR CERRA 144 BAYBURT DEVLET HASTANESI
557070 MERVE AKDENIZ LEBLEBlciER
UZMAN TABIp. FiZIKSEL TIP VE REHAB 230 GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESi
557153 MERVE BAHAR ERCAN
UZMAN TABip" NÖROLOJi
411 YOZGAT DEVLET HASTANESi
556973 MERVE ESKI
TABIp. YOK
543 KASTAMONU DRMÜNiF iSLAMOGLU DEVI
556894 MERVE HAFtZOGLU
UZMAN TABlp .Iç HASTAlıKLARı
305 AFYONKARAHISAR ÇAY DEVLET HASTAN
557054 MERVE NUR TUNOGLU
TABIp. YOK
560 SAMSUN ASARCIK iLÇE DEVLET HASTANI
557171 MERYEM ÇAGu.. ÇAPAR
- l.JZMANTABIp. ÇOCUK SAGLlGI VE HA, 192 KARS HARAKANi DEVLET HASTANESI
557187 MESUDIYE BULUT UZMAN TABIp. NEFROLOJI397 YOZGAT DEVLET HASTANESI
556957 MESUT FiRINCIOGULLAR-I -TABIP=""YOK503 AGRI DOGUBEYAZIT DRYAŞAR ERYILMA;
556588 MESUT YILMAZ
TABII' '-YOK
ÇARlViN 1 NOLU-ACILSAGLlK HIZMETLERI"
556676 METIN AKSAKAL
UZMAN TABir. DERI VEZÜHREVI HAsı 209 HAKKARI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANE:
556836 METiN KOCACAN
-UZMAN
TABip. HISTOLOJI VE EMBRIYO-79 DUMLUPINAR ÜNIvERSITESI REKTÖRLÜGI
556557 METiN YIGMAN
--UZMAN TASIp. üRoCOjl-624 SIIRT DEVLET HASTANESi
557004 MUAMMER YOLAL
l.JZMANTASIp. ÜROLOJI
615 BATMAN KOZLUK DEVLET HASTANESi
556993 MUAZEZ DIDIN
UZMAN TABiP" ÇOCUK SAGLlGI VE HA, 19'IMARDIN KIZILTEPE DEVLET HASTANESi
557104 MUHAMMED FERHAT DEGIRME~ TABIp" YOK
568 ŞANLIURFA HALFETIILÇE DEVLET HASTI
557139 MUHAMMED MASUM CANAT
UZMAN TABip. ENDOKRINOLOJI VE ME -215 BAYBURT DEVLET HASTANESI
556893 MUHAMMED SELIM ERBIL
TABip .YOK
-536 HAKKARi DEVLET HASTANESi
556821 MUHAMMED ÖMEROGLU
UZMAN TABIp. BEYiN VE SiNIR CERRA 151 ŞIRNAK-SILOPi DEVLET HASTANESi
557126 MUHAMMET BAHATTIN KIR
UZMAN TABip oGÖZ HASTAlıKLARı
289 KARS HARAKANI DEVLET HASTANESI
557138 MUHAMMET BUGRAHAN BiçKlcl TABip" YOK
56 ERZURUM PAZARYOLU HASAN BASRi DEr.'
556725 MUHAMMET SEliM ŞAHiN
TABip oYOK
522 BiTliS DEVLET HASTANESi
557247 MUHAMMET ŞENCAN
TABlp oYOK
570 ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESi
556578 MUHARREM SAiD COŞGUN - -UZMAN TABlp o KARDiYOLOJI
375 NIGOE DEVLET HASTANESi
556866 MUHTEREM DUYUUZMAN TABlp oÇOCUK YOGUN BAKıM 206-lsTANBuı:. SAGLlK BAKANllGI iSTANBUL ~
556947 MUKADDES TOZLU
UZMAN TABır:- GASTROENTEROLOJi-Z39-GIRESUN
PROF.DRAlLHAN ÖZDEMIR DE
557167 MURAT GEZER----UZMANTABIp.
ÜROLOJI612-ADIYAMAN T.c~SAGLlK BAKANllGI ADIYA
556581 MURATGÜL
UZMANTAslp-:- ÜROLOJI
626 VAN EGITiM VE ARAŞTIRMA HASTANESI
556920 MURATKAYAUZMANTABIp" ORTOPEDI-v-E T-RA-V-M-A"
425 HAKKARI"'1ÜKSEKOVA DEVLET HASTANE:
556846 MURAT KILIÇ
UZMAN TABlp oGOGÜS CERRAHISI
272 MUŞ DEVLET HASTANESi
556538 MURAT KU!,U _
UZMAN T~BIPo ÜROLO:!I _
_\
64,3};AMSUNVEZiRKÖPRÜ DEVLET HASTANE
557118 MURAT KURU
UZMAN TABlp oGö(;ÜS CE
HISI \ ~4SlvAS
NUMUNE HASTANESi
557181 MURAT TOSUN
TAsiE.,: YOK- - ; - -"o-'S..~~~_KASTAMbNU
HANÖNÜ TOPLUM SAGLlGI M
556994 MURAT Z.iYAN
UZMAN TABIp" ACIL
.QlJEVŞEHIR DEVLET HASTANESi
556659 MUSA GUMUŞDERE
UZM~N TA~I~ oTIBW'1!!YO
¥"
'.
. 8 BiNGOL DEVLET HASTANESI
556832 MUSTAFA BOZKURT
TABI~ oYOK
~.~IANTEP
IL AMBULANS SERViSi KOMUTA
556655 MUSTAFABlLALÖZBAY
TABIPoYOK,
~.,
"\\;',.
,.,"
4"Y$A_RSILAMBULANSSERViSiKOMUTAKON
556927 MUSTAFA CANER OKKAOGLU
UZMAN TJ\l1ıp.Scş" PE i Y ,AV
.. MlYOZGAT SARıKAYA DEVLET HASTANESi
556598 MUSTAFADAYI
TABiPoYaK'~
'.'
\:ı.': $••.•
$'GAZIANTEPILAMBULANSSERVISiKOMUTA
557115 MUSTAFA DURAN
UZMAN TABlp oGÖZ
"jRL1i~281
AMASYA MERZIFON KARA MUSTAFA PAŞ,
556905 MUSTAFA EMRE AKIN
UZMAN TABlp oRADYOLOJI ~478_ŞIRNAK SILOpi DEVLET HASTANESI
556888 MUSTAFA ESAT YAMAÇ
UZMAN TABlp oGÖGÜS CERRAHISI
273 SiiRT DEVLET HASTANESi
556672 MUSTAFA FURKAN UZUN
TABlp oYOK
59 HAKKARI ÇUKURCA TOPLUM SAGLlGI MER
557251 MUSTAFA GÜRBÜZ
-UZMAN TABlp oROMATOLOJI
484 ORDU T.C. SAGLlK BAKANllGIORDU ÜNiI
556653 MUSTAFA KARAAGAÇ
UZMAN TABip oTIBBı ONKOLOJI
604 KONYA EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
556555 MUSTAFA KEMAL Y-ILM~W
UZMAN TABIi> oORTOPEDI VE T~'
431 KILIs DEVLET HASTANESI
X
X
X
X
X
J~~\\.~ ,- \,
~1~~'"'"
rJ
(;l
fi
X
X
X
X
~
KATılıMCıNIN
ADI SOYADı
ml
ÜNVANi BRANS
556616 MUSTAFA KOYUNCU
TABIp. YOK
63 KASTAMONU DOGANYURTTOPLUM SAGLI
556716 MUSTAFA MlRAÇ ÖNER
UZMAN TABIp. RADYOLOJI
466 ERZURUM OLTU DEVLET HASTANESI
X
557264 MUSTAFA OZAN ÇAKIR
UZMAN TABip. KARDIYOLOJI
374 MARDIN KIZILTEPE DEVLET HASTANESI
X
557091 MUSTAFA SEDAT ÖZDEMIR
UZMAN TABIp. ÇOCUK SAGLlGI VE HM 201 YOZGAT BOGAZLlYAN DEVLET HASTANE:
556827 MUSTAFA TALHA SÜTCÜ
UZMAN TABlp - GENEL CERRAHI
257 KONYA DRVEFA TANıR ILGIN DEVLET HA
557175 MUSTAFA TEMIz
UZMAN TABIp. ACIL TIP
92 BALIKESıR BANDIRMA DEVLET HASTANES'
556714 MUSTAFA UYANıK
TABIp. YOK
531 ÇORUM OSMANCIK DEVLET HASTANESI
556887 MUSTAFA YASIN ÖNDER
TABip. YOK
27 ŞANLIURFA 3 NOLU ACIL SAGLlK HlzMETLI
557155 MUSTAFA ÇAlıŞKAN
UZMAN TABIp. ENDOKRINOLOJI VE ME 214 ARTVIN DEVLET HASTANESI
X
556807 MUSTAFA INÇ
UZMANTABIp. KARDIYOLOJI 368 GÜMÜŞHANE KELKiT DEVLET HASTANES
556831 MÜGE EREK ERSÖZEN
UZMAN TABIp. NEFROLOJI
391 ARTVIN DEVLET HASTANESI
556562 MÜJGAN ARSLAN
UZMAN TABIp. ÇOCUK NÖROLOJISI
181 KAHRAMANMARAŞ NECip FAZIL ŞEHIR H,
556941 MÜNIR ALI BiLGEHAN
UZMAN TABIp. ÜROLOJI
620 KARS KAGIZMAN DEVLET HASTANESI
556732 MÜRSEL EKINCI
UZMAN TABIp. ANESTEZIYOLOJI VE RE 132 KARS HARAKANI DEVLET HASTANESi
556729 MiNA GÜLFEM KAYA
UZMAN TABip. ENDOKRINOLOJI VE ME 219 ŞANLIURFA MEHMET AKIF iNAN EGITIM V
557061 MINE TÜRKÖZÜ
UZMAN TABIp. ACIL TIP
90 AFYONKARAHiSAR DEVLET HASTANESi
556622 MlRAY KARAKOYUN
UZMAN TABIp. ÇOCUK GASTROENTRC 162 GAZIANTEP ÇOCUK HASTAlıKLARı HASTı
556897 NADIR ALPAY
UZMAN TABIp. NEFROLOJI
394 KIRKLARElı DEVLET HASTANESI
557246 NAHIDE TAHSIN
TABIp. YOK
519 BiNGÖL SOLHAN DEVLET HASTANESI
X
556609 NAZBIKE KARAKAŞ
TABIp. YOK
529 ÇORUM MECITÖZÜ ILÇE DEVLET HASTAf
557003 NAZlı DENIz ATEŞ
UZMAN TABIp. ANESTEZIYOLOJI VE RE 120-ADIYAMAN T.C. SAGLlK BAKANllGI ADIYA
556694 NAZlı ÇiL
UZMAN TASIp. HiSTOLOJI VE EMBRIYO 71 PAMUKKALE ÜNIvERSITESI
556811 NEDIM YILDIZ
TABIp. YOK
88ŞIRNAK ULUDERE TOPLUM SAGLIGI MERK
557238 NEFlzE YAlıN
UZMAN TABIp. RUH SAGLlGI VE HASH 487 BINGÖL DEVLET HASTANESi
X
557028 NEHAR CANER VARlıK
TABlp .-YOK
508 AKSARAY DEVLET HASTANESI
556708 NEHIR KÜRKLÜ
UZMAN TABIp. RUH SAGLlGI VE HASH 485AADAHAN DEVLET HASTANESi
557036 NESLlHAN ERGÜN SÜZER
UZMAN TABIp. ACILTIP - 104 KOCAELI GEBZE FATIH DEVLET HASTANE
557217 NESLlHAN MOGULKOÇ
UZMAN TABIp. FIzIKSEL TIPVE REHAB 231 HAKKARI DEVLET HASTANESI
X
556926 NESLlHAN YÜCEL DEMIR
UZMAN TABlp - ENFEKSIYON HASTALIKI 227 SIIRT KURTALAN DEVLET HASTANESI
X
556763 NESIL ERDOGAN
TABIp. YOK
8 GAZIANTEP IL AMBULANS SERVisi KOMUTA
556851 NEVZAT ERDOGAN
TABIp. YOK
574 ŞIRNAK DEVLET HASTANESI
556583 NURAN KÜÇÜK
UZMAN TABIp. ÇOCUK NEFROLOJISI
178 ISTANBUL KARTAL DR LÜTFi KIRDAR EGI
556599 NURAY ALTINDEGER
UZMAN TABIp. KALP VE DAMAR CERRJ 68 TOKAT GAZIOSMANPASA ÜNIvERSiTESi
557150 NURCAN YURTSEVER KUM
UZMAN TABIp. KULAK BURUNSOGAZ i 390 YOZGAT YERKÖY DEVLET HASTANESi
556980 NURGÜL KUŞ
UZMAN TABlp - GÖZ HASTAlıKLARı
286 HAKKARI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANE: X
556607 NURULLAH YEKTA AKÇAM
UZMAN TABıi>. iMMÜNOLOJI VE ALERJI 331 MERSIN DEVLET HASTANESi
557226 NURiYE KAYALI
UZMAN TABip. NÖROLOJI
410 VAN ERCiş DEVLET HASTANESi
556880 NURŞEN CIGERCI GÜNAYDıN
UZMAN TABIp. ÇOCUK IMMÜNOLOJiSI' 173 ŞANLIURFA ÇOCUK HASTAlıKLARı HASTı
557018 NIGAR GÜRBÜZ - UZMAN TABIp. FIzIKSEL TIP-VE REHAB 236 ŞANLIURFA SiVEREK DEVLET HASTANES
556798 NIHALTÜFEK
-TABIi>.
YOK
49 BAYBURT AYDINTEPE TOPLUM SAGLlGI MI
557243 NIHAL UYAR AKSU -UZMANTABlp-.-Ç-O-C-UK-S-AGUGI
VE HA~ 183AGRIPA TNOS DEVLET HASTANESi
X
557227 N IHAN-ERDINÇ GÜNDÜZ
UZMAN TABlp-. FIzIKSEL TIP VE-REHAB- i32 KAHRAMANMARAŞ AFŞIN DEVLET HAST,A
556728 NIHAT DEMiR
-iJZMANTABlp. NEONATOLOJI 69 YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSiTESi
556556 NILÜFER çELIK
UZMAriTASlp. ÇOCUK SAGLıGI VE HA~-198 VAN ÇALDıRAN DEVLET HASTANESI
X
556843 ODHAN YÜKS{L~-UZMAN
TABıı'. BEYIN VEsINIR CERRA-i50-ŞANLIURFASlvEREK
DEVLET HASTANES
556636 OKAN KIZILYEL --UZMAN TABip -DERI VE ZÜHREVIHASı 213 KÜTAHYA DOÇDRMUSTAFA KALEMLI TA
556638 OKAN ÖNCEL KANDEYER
TABIp. YOK
55TMANISA SARIGÖL DEVLET HASTANESi
557209 OKTAY ŞENÖZ -UZMAN TABip. KARDiYOLOJ
365 ARTVIN DEVLET HASTANESI
556633 ONUR ARGAN
VZMAN TABIi' - KARDIYOLO .
.~9
HAKKARLYÜKSEKOVA DEVLET HASTANE: X
556794 ONUR BiçER
TABIp. YOK
•.. _.,'
'O~\~9 SAKARYA SAPANCA iLÇE DEVLET HASTAI
556740 ONUR DALGıÇ
UZMAN TABlp - KARDI'\P OJI'~ .. C.
378 ŞIRNAK SiLOpi DEVLET HASTANESi
X
556835 ONUR DURSUN YANIK
TABIp. YOK
534 GIRESUN TIREBOLU DEVLET HASTANESi
556760 ONUR IŞIK
TABIp. YOK {~~
t>~:ı:<';: -83 MUŞ VARTO TOPLUM SAGLlGI MERKEZi
557008 ONUR SAYDAM
UZMAN TAB!P~~_'{E.PA
.
,,56
KARAMAN DEVLET HASTANESi
556976 ONUR SERIN
UZMAN T.A,S.IPi'1~. JI~ıt~
. f3..~
455 SIVAS DEVLET HASTANESI
557072 ORHANALIÖZKAN
TABip.YdK
'\ <j~T{ 'q:..:..v 12HATAYDÖRTYOL2NOLU.ACiLSAGLlKHiZ
556617 ORHANORUÇ
__
TAEIp. YOK
':>.:.,' ,~~'' '.~.
57 GAZIANTEP KARKAMıŞ TOPLUM SAGLlGI iv
557069 ORÇUN DEMIRSÖKEN
-, / TAEIp. YOK
"",.
501 AFYONKARAHISAR DINAR DEVLET HAST!
556722 OSMAN ERDOGAN
1/ UZMAN TABIp. GENEL CERRAHI
630 GAZIANTEP DRERSIN ARSLAN DEVLET H
557093 OSMAN NERGIZ
TABIp. YOK
- - 502 AGRI DIYADıN DEVLET HASTANESI
556580 OSMAN UYAR
_UZMAN TABIp. GENEL CERRAHI
264 ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HAST
557136 OSMAN ÇETiNKAYA
,(4L-UZMAN TABIp. AciL TIP
IJ"V) 95 DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESi
/t":"'''.c.:~:>.:~
/;J...
IJII.
5 .5 O
"
mili
:Q>U112015
10:18
Sayfa: 9/12
1.1
556987 OYA OYLUM KAZANOGLU
UZMAN TABlp - DERI VE ZÜHREVI HASı 211 KARS HARAKANI DEVLET HASTANESi
557127 OZAN BATKI
UZMAN TABlp - RADYOLOJi
462 BINGÖL KADıN DOGUM VE ÇOCUK HASTA
557120 OGUZHAN ÇOBAN
TABlp - YOK
~
582 VAN ERCiş DEVLET HASTANESI
556945 PELiN DUMAN
UZMAN TABlp - NÖROLOJi
407 HAKKARI DEVLET HASTANESi
X
556611 PıNAR AYRAN FIDAN
UZMAN TABlp - HISTOLOJI VE EMBRIYO 74 KIRIKKALE ÜNIVERSITESI
556648 PıNAR BINGÖL KIZILTUNÇ
UZMAN TABlp - GÖZ HASTAlıKLARı
288 KARS KAGIZMAN DEVLET HASTANESi
557086 PıNAR KALPAISÇI
UZMAN TABlp - AILE-HEKIMLlGI
118 YOZGAT ÇEKEREK DEVLET HASTANESI
556907 PıNAR KARACA BAYSAL
UZMAN TASli> -ANESTEZIVOLOJI VE RE132 KARS HARAKANI DEVLET HASTANESI
556590 PıNAR çETIN
UZMAN TABlp -ROMATOLOJI- 483 -SAGLIK BAKANllGI DUMLUPINAR ÜNlvER
556848 RABIA DEMIRTAŞ
UZMANTABlp - TIBBı PATOLOJI
608"HAKKARIVÜKSEKOVA DEVLET HASTANE: X
556896 RABIA LEBRlz USLU
UZMAN TABlp - NÜKLEER TIP
631 ADIYAMAN T.C. SAGLlK BAKANllGI ADIYA X
556774 RADIA DlvLEK
UZMAN TABIp. KADıN HASTAlıKLARı VI 342 KARS HARAKANI DEVLET HASTANESI
556978 RAHMAN ŞANLI
TABlp - YOK
541 KASTAMONU BOZKURT ILÇE DEVLET HA:
556586 RAUF MACiT
TABip - YOK
63 KASTAMONU DOGANYURTTOPLUM SAGU
556667 RAGIP SARIISMAILOGLU
UZMAN TABIp. ENFEKSIYON HASTALIKI 228 SIVAS DEVLET HASTANESi
557053 REMZi KURT
UZMAN TABIp. GENEL CERRAHI
248 BITlis AHLAT DEVLET HASTANESI
556972 RIFKI SARıcA
TABlp - YOK
639 BAYBURT DEVLET HASTANESI
556966 RIFKI ÖNDER
UZMAN TABlp - AILE HEKIMllGI
112 DIYARBAKıR KULP ILÇE DEVLET HASTANI X
557101 RUKiYE AY
UZMAN TABip - RUH SAGLlGI VE HASU 493 MALAro DEVLET HASTANESI
556756 RÜMEYSA YENI ELBAY
UZMAN TABlp - RUH SAGLIGI VE HASTP 491 KASTAMONU DRMÜNIF ISLAMOGLU DEVI
556656 SABRlvE KARANTABlp-:-YOK
511 BALIKESıR BIGADlç"DEVLET HASTANESi
557057 SADıK GÖRKEM çEvIKUZMAN TABlp - GÖZ-H-A-S-TA-L1KLAR-I
285 GÜMÜŞHANEKELKiT DEVLET HASTANES
556753 SADREnlN EKM~
UZMAN TABlp~NEONATOLOJI399-KARABÜK SAGLlK BAKANllGI KARABÜK ÜI
556743 SADIYE EKINCI
UZMAN TABip - TIBBıGENETıK
592 BURSf.:ŞEVKET YILMAZ EGITIM VE ARAŞ'
557090 SADiYE SARI
-TABlp - YOK
-8 GAZIANTEP IL AMBULANS SERViSi KOMUTA
556780 SAFA GÜRSOY -UZMAN TABlp - O~RT-O-PE-riı
VE TRAVMA' 430-KARS SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESI
556736 SAMI ÇiNAR
TABINOK
"~
--535
HAKKARlçUKURCA ILÇE DEVLET HASTAI
556837 SAMI EVIRGEN
UZMAN TABlp - GASTROENTEROLOJI
240' KASTAMONU DRMÜNIF ISLAMOGLU DEVI
557193 SAMI ÖMERHOCA
UZMAN TABip - NÖROLOJi
408 MARDINKIZILTEPE DEVLET HASTANESI
556723 SAMIYE ÇILEM BILGINER
UZMAN TABlp - ÇOCUK VE ERGEN RUH 202 AGRI DEVLET HASTANESi
556784 SARPEL GÜRAY
TABlp - YOK
58 GIRESUN ÇAMOLUK iLÇE DEVLET HASTAN
556853 SAVAŞ KARATAŞ
UZMAN TABip. ENDOKRiNOLOJI VE ME 221 YALOVA DEVLET HASTANESI
557002 SEDA BOZDUMAN
TABIp. YOK
57 GAZIANTEP KARKAMıŞ TOPLUM SAGLlGI tv
557023 SEDA EREM BASMAZ
UZMAN TABip -Iç HASTAlıKLARı
325 SAKARYAFERIZLlILÇE DEVLET HASTANE
556548 SEDAT AYBARS NAZlı CA
TABiP:YOK
525 ÇANAKKALE GÜlSOLU DEVLET HASTANE
556828 SEDATTATAR
UZMAN TABlp - PLAS;-IK,REKONSTRÜK 451 KAYSERi EGITIM VE ARAŞTIRMA HASTAN
556965 SEDAT YıLANCI
UZMAN TABir. PLASTIK,REKONSTRÜK 457 YOZGAT DEVLET HASTANESI
557250 SEFA SAGLAM
-TABıı'=" YOK --- 516 BINGÖL GENÇ DEVLET HASTANESi
X
556654 SEHERERDOGAN
--UZMANTASip
- ÇOCUK YOGUN BAKıM 207 MALATYA DEVLET HASTANESI
556691 SEHER ORBAY YAŞ~
UZMAN TABip - ANESTEZIYOLOJlvE RE "13fKIRŞEHIR KAMANDEVLET HASTANESI
557258 SELCAN AKYOL
UZMAN TABıı'. TIBBIMIKROBlvOLOJi" -595 GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESI
X
557056 SELEN KOCABıYıK
TABlp~-VOK
-19KÜTAHYÜ
NOLUACIL- SAGLlK HlzMETLEF
557170 SELEN SOYLUOL GüCEÇ" -UZMANTASlp-:AILE
HEKIMllGI
35ERZURUM OLURICÇEDEVLET HASTANE S
556971 -SELVI OKUNDU
UZMAN TABip - NÖROLOJr .. ~"TlJNcEı:1
DEVLET HASTANESi
557065 "SELINATA
TABlp - YOK-557 SAKARYA KOCAALi iLÇE DEVLET HASTAN
556765 SELIN-ÜNSALER KOCAMAN
UZMAN TABlp'- KULAK BURUN BOGAiI 379 AGRI PATNOS DEVLET HASTANESi
557242 SELlN ŞENSOYTABlp -YOK_ ~35HAK):<ARI ÇUKURCA iLÇE DEVLET HASTA! X
556881 SEMRAAKKAYA TURHAN
UZMAN TABIp. GÖZ HASTAlıK
:(~I:2.9~ŞAl:ILlURFA VIRANŞEHiR DEVLET HASTAI
557024 SEMRA CHASAN
UZMAN TABIp. ANE~I.Eziy'OL:
RE 123BiNGÖLKADIN D9GUM VE ÇOCUK HASTA
556650 SENAY BALAM YILDIRIM
T~lp, YO_K
" ~:)L. \ \ .,524
ÇANAKKAJ.E EZıNE DEVLET HASTANESI
557256 SERAP KIYAK
TABlp - '(OK
~~7£ŞIRNAK
BEYTÜŞŞEBAP ILÇE DEVLET HA~ X
557129 SERAP KIRKiz
UZMAN TABlp -,
'.
e
O
1 VAN ıPEKYOLU KADıN DOGUM VE ÇOCUK
556869 SERENAY ÖZEN ALTUNKÖK _ TABlp - Y?K:',,'\\ ~ ~";;', ".
OL:
O_KASTAMONUAZDAVAY ILÇE DEVLET HA~
557130 SERHAT KARADAVUT
UZMAN T,mIP 01
72 KAYSERI DEVEli HATICE-MUAMMER KOC
557071 SERHAT MERiç
UZMAN TABip - GE"
. tRIlAY'
251 HAKKARi ÇUKURCA ILÇE DEVLET HASTAI X
557060 SERKAN BAYKARA
UZMAN TASlp': R6DyöLOJI'"
465 ERZINCAr.J.SAGLlK_BAKANLlGIERZiNCAN
556713 SERKAN.FAZLI çELIK
v1ıZ~AN
TABIp.:...çOCUK KARDiYOLOJISI 177 KAYSE.RIE.GiTiM VE ARAŞTIRMA HASTAN
556546 SERKAN ÖZGÜR
UZMAN TABIp. ANATOMI
84 CELAL BAYAR üNIVERSITESI
556615 SERPiL SEMiHA ÇUGLAN
UZMAN TABlp - TIBBı MIKROBIYOLOJI
596 NIGDE DEVLET HASTANESI
556660 SERVET ERGÜN
/:\
UZMANTABlp - KALP VE DAMAR CERRJ 357 KARS HARAKANI DEVLET HASTANESi
556859 SEVCAN DEMIR
(
UZMAN TABlp - KADıN HAST~rRI
Vı 33iADIYAMAN T,C. SAGLlK BAKANllGI ADIYA
556916 SEVTAP KARAMAN
Mit
TABip. YOK
54 ERZURUM HINIS TOPLUM SAGLlGI MERKE
JIf .
..,
srı'
d:; .
o '""'- ",
i"'"
q
Lı
~
557245
556870
556647
556886
557185
556687
556612
556988
556681
557135
557077
556711
556995
556600
556748
556550
556799
556858
556788
557113
557168
556917
556747
556640
556738
556997
556604
557169
556816
556710
556805
556790
557098
556787
557195
557124
557111
556999
556669
556641
556744
556543
556670
557040
556596
557149
557248
556791
556781
556946
556986
556735
557225
556984
556792
556834
556924
556582
556882
557068
556923
556861
KATıLıMCıNIN ADI SOYADı
ÜNVANi BRANS
YERLESTiRiLDiGi BiRiM
2015 10:18
Sayfa: 10/12
ii
SEvIL AGARA
TABIp. YOK
2 AGRIIL AMBULANS SERVisi KOMUTA KONTI X
SEyiT ALI VOLKAN POLATKAN
UZMAN TABIp. GENEL CERRAHI
243 AGRI PATNOS DEVLET HASTANESi
SEZEN ŞAHIN
UZMAN TABip. TıBBi BIYOKIMYA
589 TUNCELI DEVLET HASTANESI
SEzIN TURAN
UZMAN TABip. iç HASTAlıKLARı
322 KONYA KADINHANI REFiK SAiME KOYUNC
SONER ÖZTÜRK
UZMAN TABIp. ÜROLOJi
616 BINGÖL DEVLET HASTANESI
SUAT KOÇ
TABIp. YOK
567 ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HAST X
SUAT ORAK
_UZMAN It-Blp. RADYOLOJi
480 VAN ıPEKYOLU KADıN DOGUM VE ÇOCUK
SUAT YENIARAS
UZMAN TABIp. ACIL TIP
96 ERZUR'UM BÖLGE EGITIM VE ARAŞTIRMA i
SULTAN SEVAL YILMAZ
UZMAN TABIi'. ÇOCUK VE ERGEN RUH 203 iSTANBUL SAGLlK BAKANLlGIISTANBUU
SUNA ÖRS
UZMAN TABIp. RADYOLOJI', 479 VAN EGITIM VE'ARAŞTIRMA HASTANESi
SUZAN ALABAY
TABIp. YOK
89VAN ERCiş TOPLUM SAGLlGI MERKEZi
SÜLEYMAN DALAR
TABIp. YOK
639 BAYBURT DEVLET HASTANESI
SÜLEYMAN DOGAN
UZMAN TABip. Iç HASTAlıKLARı
308 BINGÖL GENÇ DEVLET HASTANESI
SÜLEYMAN GÜRBÜZ
UZMAN TABIp. ORTOPEDI VE TRAVMA' 422 ELAZIG EGiTIM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
SÜLEYMAN KARGIN
UZMAN TABIp. GENEL CERRAHI
259 MARDIN NUSAYBIN DEVLET HASTANESI
X
SÜMERYA DURU BIRGI
UZMAN TABIp. RADYASYON ONKOLOJI 458 DiYARBAKıR GAZI YAŞARGIL EGITIM VE A
SÜMEYRAACAR
TABIp. YOK
519 BINGÖL SOLHAN DEVLET HASTANESi
X
SÜMEYRA DERiN
UZMAN TABIp. iç HASTAlıKLARı
320 KIRŞEHıR KAMAN DEVLET HASTANESI
SÜMEYRA OKUR DEDELI
UZMAN TABlp-=--KADıN HASTAlıKLARı Vi 339 GIRESUN TIREBOLU DEVLET HASTANESI
SIBEL TEMiZ.
UZMANTABIi' .Iç HASTAlıKLARı
312 DENIZLI ÇAMELI iLÇE DEVLET HASTANE~
SiNAN CANER
TABlp-=--YOK..
510AMASYATAŞOVA DEVLET HASTANESI
SINEM ASlAN KARAOGLU
UZMAN TABIp. AILE HEKIMLIGI
34 BILECIK GÖLPAZARliLÇE DEVLET HASTAN
SINEM SAFÇ!
ÜZMAN TASIp. GÖGÜS HASTALıKLARı 278 KıRKLAREli DEVLET HASTANESi
SINEM ŞENTÜRK
UZMAN TABIp, ANESTEZIYOLOJI VERE 134 KÜTAHYA DOÇORisMAIL KARAKUYU Slw
SINEMIS ÇEliK
UZMAN TABIp. TIBBı ONKOLOJI'
599.EDIRNE DEVLET HASTANESI
TACEniN KARAMAN
TABIp. VOK, .580 TRABZON MAÇKA ÖMER BURHANOGLU F
TAHA REŞID ÖZDEMIR
UZMANTABIp. TIBBı GENETiK
591 AYDIN KADıN DOGUM VE ÇOCUK HASTAL
TALHA KÜTÜK
TABIp. YOK
638 HAKKARI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANE: X
TANER BABACAN
UZMAN TABIp. TIBBı ONKOLOJI
606 YOZGAT DEVLET HASTANESI
TARıK KÜÇÜKÜNAL
TABIp. YOK
22 RIZE 1 NOLU AciL SAGLlK HIZMETLERi ıST
TARKAN TAHTACı
UZMAN TABIp. GÖZ HASTAlıKLARı
283 ÇANAKKALE BIGA DEVLET HASTANESI
TAYFUN KERMENLI
UZMAN TABIp. GÖGÜS CERRAHISI
271 KAHRAMANMARAŞ ELBISTAN DEVLET HA
TAYFUN ÇAKIR
UZMAN TABIp. BEYIN VE SiNIR CERRA 146 ERZINCAN SAGLlK BAKANllGI ERZiNCAN
TELCE AYŞEN BOZA
UZMANTABIp. KADıN HASTAlıKLARı Vi 345 MARDIN NUSAYBIN DEVLET HASTANESI
TOLGAANLAR
TABIi>.YOK
505 AGRI PATNOS DEVLET HASTANESI
TOLGA CEYLAN
UZMAN TAi3lp. GOZ HAsTAlıKLARı
284 EDiRNE KEŞAN DEVLET HASTANESI
TOLGA YAŞAR
-TABli>--:YÖK
15 KAHRAMANMARAŞ 2 NOLU ACIL SAGLlK Hi
TUNA PARPAR
--UZMAN
TABip.,-RA-DY-O-LO-JI
463 ÇORUM T.C. SAGLlK-BAKANllGI HITiT ÜNi
TUNZALA YAVUZ
UZMAN TABlp .Iç HASTAlıKLARı
318'lzMIR KiRAZ DEVLET HASTANESI
TUNÇKAGAN TUNÇ
TABir. YOK' 571ŞANLIURFA VIRANŞEHiR DEVLET HASTAI
TURAN AKDAG
. - ülMAN TABIp. ANESTEZIYOLOJI VERE 127 EÖIRNE KEŞAN DEVLET HASTANESI
TURAN.ÇAYIR
-TABir. YOK
-~..
.
27ŞANLıURFA-3 NOLU ACiL SAGLlK HizMETLI
TURGUT KAÇAN
UZMAN TASIp. TıBBi ONKOLOJi
597 AFYONKARAHISARDEVLET HASTANESi
TURHAN KÖKSAL
uZMAN-TABlp. iç HASTAlıKLARı
310 ÇANKIRIÇERKES DEVLET HASTANESI
TUGBA AKKAL-E--UZMAN TABIi>-:-GÖGÜS HASTAlıKlARı
279'ŞANLlURFA SiVEREK DEVLET HASTANES
TUGBAKARARTl GÜNAL
UZMAN TABIp. ANESTEZiVOLOJI VE-RE 140 ŞIRNAK CIZRE DR SELAHATTIN CIZRELIo X
TUGÇE SOFULU
UZMAN TABIp. AILE HEKIMllGI
117 ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP iLÇE DEVLET HA~ X
TUGÇE ŞiMŞEK
UZMAN TABip. KULAK BU
GAz i 387 ŞANLIURFA BIRECiK DEVLET HASTANESI
TÜLAY BECERIR
UZMAN TABIp. ÇOCl!
FR' OJISI
180 TEKIRDAG DEVLET HASTANESi
TÜLAY DEMiRCAN
UZMAN TABlp .ço
KPı..[email protected] Jlsi'@ YUZU~CU YIL ÜNIVERSITESI
X
UFUK ERDEM
TABip. YOK!f'
.,
~\\~03 AGRI DOGUBEYAZIT DR YAŞAR ERYILMA:
UFUK GÜLEÇ
U~Mt-f\l.TABIP~QE~
~L
208 BARTIN DEVLETHASTANESI
UFUK UTKU GÖKTUG
UZMAN TA~P~I~.L
.
I' \ ~ 242 ADIYt-MAN KAHTA DEVLET HASTANESI
UFUK YAVUZ
UZMAN TABlP'.
•..•••
619 KARAMAN DEVLET HASTANESI
ULAŞ YURTSEVER
....l ABip . YQ~~~ ••' ~. . ",,-" /:/
60HAKKA.BLMERKEZTOPLUM SAGLlGI MERK
UM~T.!SOCABAŞ_
-v1ZMAN
){~OJI LO
373 MANISASOMA DEVLET HASTANESI
UMUT KOÇAK
TABIp. YOK
""''''''x.':':.''~
6 BATMAN IL AMBULANS SERVISI KOMUTA KC
UMUTYILMAZYILDIRIM
UZMAN TABIi'. GENEL CERRAHI
261 SAMSUN VEzIRKOPRÜDEVLET HASTANE
UGUR DURUKAN
UZMAN TABip. GENEL CERRAHI
253 IGDIR DEVLET HASTANESI
UGUR KAVÇAKAR
(
TABIp. YOK
52 DENIZLI BEYAGAÇ TOPLUM SAGLlGI MERK
UGUR ÖZKAN
UZMAN TABIp. BEYiN VE SINIR CERRA 145 BITLIS DEVLET HASTANESI
VAHIDE ASLIHAN DURAK d --- UZMAN TABIp. ACIL TIP
103 KIRKLARElı DEVLET HASTANESi
'-t?8
.~"t"••
'ltelı::'>te-R
/l
r1"
il
&;
Ila! 2015 10:18
i Sayfa 11/12
tiIImII
556849
556929
557038
556682
556943
556900
556697
556558
557198
556958
556974
556884
556690
557031
556840
557110
556666
557084
556539
557027
557083
556891
556707
556597
556960
557037
556804
557145
557210
556567
556547
556764
557112
556954
556730
557184
557131
556982
556854
557223
557125
557177
556915
556560
556899
556542
556942
556570
556630
557092
556643
557191
556619
556898
557074
556913
557188
556674
556601
557260
556815
556771
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
ÜNVANi BRANS
YERlESTiRilDiGi
BiRiM
VECIH KEKLiK
UZMAN TABip - KALP VE DAMAR CERRJ 358 KILIS DEVLET HASTANESI
VEYSEL ATILLA AYYILDIZ
UZMAN TABlp - RADYOLOJI
476 SIIRT DEVLET HASTANESI
VEYSEL SEMIH AYATA
TABlp - YOK
42 AGRI ELEŞKIRT TOPLUM SAGLlGı MERKEZ
VEYSI ÜLGEN
UZMAN TABlp - COCUK VE ERGEN RUH 205 ŞIRNAK DEVLET HASTANESi
ViLDAN SELiN ŞAHIN
TABlp - YOK
8 GAZiANTEP IL AMBULANS SERVISI KOMUTA
YALCIN YILMAZ
TABlp - YOK
573 ŞIRNAK CIZRE DRSELAHATTIN CIZRELie
X
YASEMIN DERE
UZMAN TABlp - GÖZ HASTAlıKLARı
299 VAN ERCIş DEVLET HASTANESI
YASEMIN DOGAN
UZMAN TABlp - KARDIYOLOJI -366
BINGÖL DEVLET HASTANESI
YAVUZ AKCEŞME
TABlp - YOK
500 AFYONMRAHISAR CAY DEVLET HASTAN
YAVUZ ATAŞ
TABlp - YOK
44 AGRI MERKEZTOPLUM SAGLlGı MERKEZi
YAGMUR YAPRAK BAlı
UZMAN TABlp - PLASTiK,REKONSTRÜK 444 ARTVIN DEVLET HASTANESi
YILDIZ EKEMEN KELEŞ
UZMAN TABlp - COCUK SAGLlGı VE HM 194 MARDIN KIZILTEPE DEVLET HASTANESI
YILMAZ KAYA
UZMAN TABlp - ORTOPEDI VE TRAVMA" 433 KÜTAHYA DOCDRISMAIL KARAKUYU SIN
YUMAY CABBAR
TABip - YOK
549 MANISA ALAŞEHiR DEVLET HASTANESI
YUNUS ABDULKADiR KALACA
TABlp - YOK
4 ARDAHAN iL AMBULANS SERVISI KOMUTA r
YUNUS DÖNDER
UZMAN TABlp - GENEL CERRAHI
256 KiliS DEVLET HASTANESI
YUNUS CATAN
UZMAN TABlp - ORTOPEDlvE TRAVMA" 421 DIYARBAKıR ERGANI DEVLET HASTANES
YUSUF BAYRAKTAR
TABlp - YOK.
562 SINOP-AYANCIK DEVLET HASTANESI
YUSUF YARARlı
TABip~YOK.
50BINGÖL ADAKLlILCE DEVLET HASTANESI
YÜCE ISLAMOGLU
- UZMAN TABlp - KULAK BURUN-BOGAZ i 385 MUŞ BULANıK D-EVLETHASTANESI
YÜCEL AGıRDIL UZMAN TABlp - ORTOPEDI VE TRAVMA' 418 BOLU GEREDE DEVLET HASTANESi
YÜCEL GÜLER
TABlp - YOK
11 HATAY IL AMBULANS SERVisi KOMUTA KO
ZAFER ADIGÜZEL
TABlp - YOK
523 BITLISTATVAN DEVLET HASTANESi
ZAFER CENGIZ ER
UZMAN TABlp - KALP VE DAMAR CERRJ 363 YOZGAT DEVLET HASTANESI
ZAFER EMER
-UZMAN TABlp -Ic HASTAlıKLARı 326 SINOp. DURAGAN DEVLET HASTANESI
ZELAL BALCIK
UZMAN TABIp. KADıN HASTAlıKLARı VI 350'ŞANLlUR.FA KADıN HASTAlıKLARı VE DO(
ZELlHA TEMURER AFŞAR
UZMAN-TABlp -Ic HASTALıKLARı
313 ESKIşEHIR SiVRIHIsAR DEVLET HASTANE
ZEYNEP ASLI KARTAL
UZMAN TABlp - ACIL TIP
97 GAZIANTEP DRERSıN ARSLAN DEVLET HI
ZEYNEP DURU
UZMAN TABlp - GÖZ HASTAlıKLARı
282 ARDAHAN DEVLET HASTANESI
ZEYNEP SEDIR
TABIp. YOK
14 ıGDIR 1 NOLU ACIL SAGLlK HiZMETLERi iS'
ZÜLFÜKAR GÖRDÜ
UZMAN TABlp - COCUK HEMATOLOJiSI' 78 FıRAT ÜNivERSITESI
CAGATAY KARAEMIR
TABIp. YOK
507 AKSARAY GÜLAGAC ILCE DEVLET HASTA
CAGDAŞ HÜNKAR YELOG LU
UZMAN TABlp - RUH SAGLlGı VE HASTI 486 BAYBURT DEVLET HASTANESI
CAGLA HAKSAL
UZMAN TABlp - NÜKLEER TIP
413 MARDIN DEVLET HASTANESI
CAGLAYAN YAVUZ
UZMAN TABip - KULAKBURUN BOGAZ i 381 HAKKARi YÜKSEKOVA DEVLET HASTANE: X
clGDEM BINAY"
- UZMAN TABlp - COCUK ENDOKRiNOLO, 159 KONYA EGiTIM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
CIGDEM CURA YAYGIN
UZMAN TABii'=" RUHSAGCiGIVE HAST i 492 KONYA AKŞEHIR DEVLET HASTANESi
CIGDEM KAFKASLI
---UZMAıTTABlp
- KULAK BURUN BOGAz i 388ŞıRNAK SILOPI DEVLETHASTANESi
CiGDEM YALCIN
UZMAN TABlp - RADYOLOJI 470 KIRŞEHıR KAMAN DEVLET HASTANESi
CIGDEMYILMAZ
UZMAN TASlp- ANESTEZiYOLOJIVE RE 137 MARDIN NUSAYBiN DEVLET HASTANESI
ÖMER FARUK EGERCI
UZMAN TABlp - ORTOPEDi VE TRAVMA" 415 AGRI PATNOS DEVLET HASTANESi
ÖMER FAR-UKCETKIN- -TABIi'
'-VOK
--_.
- 55 ERZURUM KARACOBAN TOPLUM SAGLlGıı
ÖMER FARUK CErINTABır - YOK - ----- 636 TEKIROAG HAYRABOLU DEVLET HASTAN
ÖMER FATIHŞAHIN-UZMAN TABII' - ANESTEZIYOLOJi VE RE 126 DIYARBAKıRSISMiL DEVLET HASTANESi
ÖMERKOKACYA
-UZMAN TABlp - PLASTIK,REKONSTRÜK 632 GAZIANTEP DRERSiN ARSLAN DEVLET H
ÖMER SERT
TABlp - YOK
533 DENIzLI CIVRIL DEVLET HASTANESI
ÖMER ULUGERGER
T~"
YOK
576 TEKIRDAG CERKEZKÖY DEVLET HASTAN
ÖMER CiFT
!!i'
•• l:t~N
TABip. COCUK KARDIYOLOJISI 175 ISTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK ii
ÖMER
A~~
(')~MAN TABlp - HEMATOLOJI
301.CORUM T.C. SAGLlK BAKANııGı HiTIT ÜNi
ÖNDEf%!Y~1
.
~ '- >'!'lMAN TABlp - ORTOPEDI VE TRAVMA" 427 ıGDIR DEVLET H~STANESI
ÖNER~~'
• ~.~
'~Uf.fb.N TABip - COCUI~SAGLlGI '{E HM 192 KARS HARAKANi DEVLET HASTANESI
ozcııV'
iZ;,::. ,~~ '.iUZMAN TABI~ -.,6ç1L TI~_
93 SATMA]' BÖJ.GE DEVLET HASTANESI
Ö~DE~EZ!-t~~ . _.".' _ .'&\. . . UZMAN TABlt:..:..6ILEtlEKIMLiGl
38 ORDU_MESUDIYE iLCE DEVLET HASTANEE
ÖZDEN ~R
'1'I.J~~. UZMAN TABlp - BEYiN VE SI~R _CERRA 1~8.MARDiN NUSAYBiN D~VLET HASTANESi
ÖZGE ATAY~;.....,.&'
UZMAN TABlp - COCUK.SııGLlGı VE H~ 189 GÜMÜŞHANE..QEVLET HASTANESi
ÖZGÜR ACIKGOZ
. }JZMAN TABip - TIBBı ONKOLOJI
601 ISTANBUL KANUNI SULTAN SÜLEYMAN Eı
ÖZGÜR KARA
~iMAN TABlp - GÖZ HASTALiKLARI
294 ORDU FATSA DEVLET HASTANESI
ÖZGÜR KAVAK
UZMAN TABip - COCUK SAGuGı VE HM 188 EDiRNE UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANE,
ÖZGÜR YOZGAT
UZMAN TABip - ANESTEZIYOLOJI VE RE 138 SIVAS ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESi
ÖZKAN VARAN
~
UZMAN TABlp -Ic HASTAlıKLARı
327 ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP iLCE DEVLET HAE X
ÖZLEM ARMAN BiliR
UZMAN TABI~- COCUK HEMATOLOJI%: 166 AYDIN KADıN DOGUM VE COCUK HASTAL
ÖZLEM ERCELEP
~
UZMAN TABlp - TIBBı ONKOLOJI
603 KOCAEli DEVLET HASTANESI
öwı;~
V
(::d
PJ
tIaI
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
ii
ÜNVANi BRANS
557000 ÖZLEM KURT
TABIp. YOK
20 MARDIN IL AMBULANS SERVIsI KOMUTA Kı
556904 ÖZLEN EMEKCI
UZMAN TABIp. KADıN HASTAlıKLARı vi 343 KONYA AKŞEHIR DEVLET HASTANESI
556718 ÜMiT AKOL
TABIp. YOK
- 7 DIYARBAKıR 4 NOLU ACIL SAGLlK HIzMETLE
557215 ÜMIT HALUK ILIKLERDEN
UZMAN TABIp. GENEL CERRAHI
267 VAN ÖZALP DEVLET HASTANESI
556608 ÜMIT YAŞAR CAN
TABIP-=YOK
58ıVAN CALDlRAN DEVLET HASTANESI
556938 ÜMiT CINKIR
UZMAN TABIp. ENDOKRINOLOJIVE ME 220 VAN EGITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI
556662 ıBRAHIMBABALIOGLU
UZMAN TABip. RADYASYON ONKOLOJI 460 KONYAEGITiM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
557049 iBRAHiM CANER METiN
TABlp-=YOK- . "- 80 MERSIN-CAMLlYAYLA ILCE DEVLET HASTA
556614 ıBRAHiM DURAK
TABIp. YOK
563 SIVASŞARKIŞLA DEVLET HASTANESI
556889 iBRAHiM KASAPOGLU
UZMAN TABip. ORTOPEDI VE TRAVMA" 416AR[)AHAN DEVLET HASTANESI
557109 ıBRAHIM UTKU ÖZCAN
UZMAN TABIp. PLASTIK,REKONSTRÜK 448 CANAKKALE DEVLET HASTANESI
556901 IDRIS KUZU
UZMAN TABIp. ENDOKRINOLOJI VE ME 218 NIGDE DEVLET HASTANESI
556585 ILHAMI BERBER
UZMAN TABIp. HEMATOLOJI
304 VANEGITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI
556675 iLKNUR ERKÖSEOGLU
UZMAN TABIp. TIBBIFARMAKOLOJI
590 ISTANBUL MEHMET AKIF ERSOY GÖ(;ÜS
556777 ıLKNUR FIDANCI
UZMAN TABip. CO"CUKSAGLlGI VE HA~ 184 ARDAHAN DEVLET HASTANESI
556693 ISAGÖKHAN YALCIN
UZMAN TABIp. ACIL TIP
107-SIIRT DEVLET HASTANESI
556955 iSA GÜLMEZ
TABIp. YOK --3
AGRI MERKEZ 1 NOLU ACIL SAGLlK HIZMET
556847 ıSMAIL BURAKY-E-Y-EN----TAsıp:-'iOK
-87ŞıRNAKGÜCLÜKONAK
iLCEDEVLET HAST
556754 ıSMAILEMRE GÖKCE
UZMAN TABIP:- GENELCERRAHI-244 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTP
556823 ıSMAILHAKKıALP-GÜNEY--TABII'. YOK
TfKIR[)AG MARMARA-EREGLISIILCE DEV
557051 iSMAIL KAPLAN
- --TABIp.
YOK
---526CANKIRI CERKEŞ DEVLETHASTANESI
557179 ıSMAILKARAATLI
---UZMAN TABIp. RUH SAGLlGI VE HASTP 490 KARS HARAKANI DEVLET HASTANESI
557172 ıSMAiL KESKIN
TABIp. YOK
--S81"VAN ÇALDıRAN DE.VLETHASTANESI
557144 ıSMAIL PıNAR
-UZMAN
TABIp. RADYOLOJI4i:ıORDU .ÜNYEDEVLET HASTANESI
557035 ıSMAIL UFUK YILDIZ
TABlp -:YOK
. -575 ŞIRNAKSILOPI DEVLET HASTANESI
556802 iZZET BiNGÖL
UZMAN TABIp. ORTOPEDIVE TRAVMA" 4:iiKONYA BEYŞEHIR DEVLET HASTANESi
556824 ŞADAN SOYYIGIT
UZMAN TABIp. iMMÜNOLOJI VE ALERJI 72 KONYA NECMETTIN ERBAKAN ÜNIvERSITE
556605 ŞEFlKA BARDAK
UZMAN TABIp. COCUK"SAGUGI VE HM ı9ılsTANBUL GAZiOSMANPAŞA TAKSIM EGIl
556906 ŞENGÜLAKSAKAL
-UZMAN TABIp. iMMÜNOLOJI VE ALERJI 330 GAziANTEP DRERSiN ARSLAN DEVLET H
557082 ŞENOL ACAR
UZMAN TABIp. KULAK BURUNBOGAZ i 384 MARDIN DERIK DEVLET HASTANESI
557162 ŞERIFE YALlNKILlC
TABIp. YOK
522BITLls DEVLET HASTANESI
556734 ŞEYDA DEMiRSOY
TABIp. YOK
13 HATAY ıSKENDERUN 1 NOLU ACIL SAGLlK
556751 ŞÜKRAN ADADEMIR
UZMAN TABip. AILE HEKiMllGI
36 GÜMÜŞHANE KÜRTÜN ILCE DEVLET HAST
557154 ~ŞÜK.BÜKAYA TABIp. YOK
-26-ŞANLlURFA
1 NOL.U.6CICS~GLlK HIZMETLI
X
X
---s78
••• LiSTE SONU •••
X
Download

Noter Onaylı Sonuçlar