17 Aralık 2014
Pamuk Piyasası Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Pamuk fiyatları küresel çapta stokların fazlalığı ve yüksek üretim seviyesi sebebiyle 20 Kasım günü en son Eylül 2009’da görülen düşük
seviye olan 57.84 sent seviyesini test etmişti. Ardından gelen tepki alımlarıyla 61.25 sent seviyesine kadar yükseliş göstermiş olsa da tarihi düşük seviyelere yakın seyrine devam ediyor.
Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi bu sezon için küresel pamuk üretimini 26.22 milyon ton, küresel tüketimi ise 24.40 milyon
ton olarak tahmin ediyor. Geçtiğimiz sezon 19.82 milyon ton olan sezon sonu stoklarının ise bu durumda 21.64 milyon tona ulaşması bekleniyor. UPDK’ne göre bu sene 24.4 milyon ton olan küresel stoklar 2019’a kadar 26.6 milyon tona ulaşacak. Önümüzdeki yıllarda stoklarda yüksek artış beklentisi var. Dünya pamuk ticareti hacminin ise bu sezon 1 milyon ton düşüş göstererek 7.9 milyon
ton seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Düşüşün sebebi büyük oranda Çin’in uyguladığı ithalat kotası.
Artan ekim alanlarına rağmen üretimdeki yataylığın sebebi verimlilik oranında beklenen düşüklük olmalı. Geçtiğimiz haftalarda
düşük fiyatlar üzerine yorum yapan Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi Başkanı Jose Sette’ye göre düşük fiyatlar bazı çiftçileri
pamuk ekmekten vazgeçirebilir. Dolayısıyla uzun vadede düşük fiyatların pamuk talebini arttırması mümkün olabilir.
2010 senesinden beri artış gösteren stokların yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği ve talebin arz fazlasını karşılayamayacağı yönündeki beklenti sebebiyle pamuk fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor. Üretim ve verimlilik seviyesinde düşüklük görülmesi durumunda fiyatlarda kısa vadede artış görülebilir. Çin’in yeni politikaları da pamuk piyasasını ve ithalat/ihracat dengelerini etkiliyor.
Çin’in İthalat Poliçesi ve Pamuk Piyasası’na Etkisi:
Çin’in bu sezon uygulamaya başladığı yeni politikası etkisini rakamsal olarak da göstermeye başlıyor.
Dünya’nın en büyük pamuk üreticisi olan Çin’de Kasım ayında pamuk ithalatı 92,100 ton olarak kaydedildi. Bu veri bir önceki yılın
kasım ayından %46.8 oranında düşük. 2014 senesi ilk 11 ayın toplam pamuk ithalatı ise 2.18 milyon ton olarak kaydedildi.
Çin’de bu sezon pamuk tüketimde artış bekleniyor olmasına rağmen, talebin stoklardan ve yerel üretim ile karşılanması beklendiğinden
bu yeni politika sebebiyle küresel pamuk ticareti hacminde ve Çin’in stoklarında azalma, pamuk fiyatlarında da düşüş bekleniyor.
Küresel pamuk stoklarının %50’sini elinde bulunduran Çin’in 2010’dan beri yerel üreticiden pamuk satın alarak stoklarını altıya
katlamış, aynı zamanda da stokların kullanıma oranı rasyosu tarihi yüksek seviyeleri görerek %182 seviyesine kadar yükselmişti.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Çin’in pamuk ithalatı 2011/2012 sezonunda pik yapışından beri düşüyor olmasına rağmen yüksek seviyelerde idi. 2015 yılında
pamuk ithalat kotalarını 894 bin ton ile sınırlayacak olan Çin’de stokların kullanıma oranı %169 seviyesine geriledi ancak stoklar
hala yüksek seviyelerde (ABD Tarım Bakanlığına göre 62.65 milyon balya). Stoklarda ve Stokların Kullanıma Oranı’nda aynı oranda
artış görülmesi tüketimde artışın kayda değer olmadığını kanıtlıyor. Çin’de 2010/2011 sezonundan beri düşmekte olan pamuk
tüketiminin bu sezon artması bekleniyor, ancak ithalat kotaları sebebiyle bu durum ABD ve Hindistan’da pamuk ihracatını azaltabilir.
Grafik 1: Stokların Kullanıma Oranı ve Stoklar
Grafik 2: Çin’de Pamuk İthalatı
Pamuk dünya fiber kullanımının yaklaşık %35’ini oluşturan bir hammadde. Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’ne göre 20142015 sezonunda global ticaret hacmi de %12 azalarak 7.9 milyon tona düşecek. 2012/2013 sezonunda rekor seviyede (46.2 milyon balya) ve 2013/2014 senesinde 40.7 milyon balya olan küresel toplam pamuk ithalatı ABD Tarım Bakanlığı tarafından
2014/2015 sezonunda 34.4 milyon balya olarak tahmin ediliyor. Çin’in ithalat kotalarının önemli pamuk ihracatçısı ülkeler üzerinde farklı etkileri olması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Çin’in ithalatının %80’inden fazlasını oluşturan ABD, Hindistan, Avustralya, Özbekistan ve Brezilya’da ihracatta azalma
bekleniyor, ancak tabi ki farklı miktarlarda. Çin geçtiğimiz sezonlarda stokta bulundurmak üzere kendi yerel pamuğuna alternatif olarak
Hindistan’dan pamuk satın almıştı. Yeni politikalar ile Hindistan’ın ihracatının %50 azalması ve 5 milyon balya civarı olması bekleniyor. Bu durumdan Hindistan’da stoklar artacaktır. İhracatının üçte ikisini Çin’e yapan Avustralya’da ise %40’lık bir azalma bekleniyor. Brezilya, Çin’e ihracat marketi olarak en az bağımlı olan ülke olduğundan, ihracatlarında sert düşüş beklenmiyor, sadece
Çin’e azalacak olan ihracat sebebiyle farklı ülkelere yapılan ihracatta artış bekleniyor. Son üç sezondur ihracatı artmakta olan ve
dünyanın lider pamuk ihracatçısı olan ABD’nin ise geçtiğimiz sezon 10.5 milyon balya olan ihracatının bu sezon 10 milyon balya
olması bekleniyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Çin’in politikası dünya pamuk ticaretinin dengelerini değiştiriyor, hem ticaret hacmini azaltırken, hem de pamuk fiyatlarını aşağı
yönlü baskılamaya devam ediyor. Hindistan ve Avustralya’da pamuk ihracatının azalması beklenirken, stokları azaltmayı hedefleyen Çin’in bu sezon pamuk ihraç edebileceği düşünülüyor. Tahminlere göre son iki sezondur pamuk ihracatı yapmayan Çin bu
sezon ise 0.1 milyon balya pamuk ihracatı yapması bekleniyor. Çin arz fazlası sorununa hem pamuk satarak hem de limitli pamuk
alarak çözüm bulmayı planlıyor.
Çin’de üretilen pamuğun küresel piyasadaki fiyatını gösteren CC Index ve küresel pamuk fiyatlarını gösteren A Index karşılaştırıldığında Çin’de üretilen pamuk fiyatlarının küresel fiyatların üzerinde olduğunu görüyoruz.
Grafik 3: CC Index ve A Index
Pamuk piyasasına politikalarıyla yön veren Çin’de geçtiğimiz hafta HSBC İmalat PMI beklentiler altında ve 50 seviyesinin de altında
açıklandı. Beklenti 49.5 seviyesinde idi ve 50’nin altındaki veriler ekonomik aktiviteye dair yavaşlama belirtisi olarak kabul ediliyor.
Geçtiğimiz haftada ABD, Çin ve Hindistan’ın ekonomik takvimlerine bakacak olursak;
Çin’de ihracat %7.9’luk beklentinin altında %4.7 olarak gerçekleşti, ithalat ise %3.5’lik artış beklentisinin altında %6.7 gerileme kaydetti. Çin’de TÜFE’de ise gerileme görüldü ve TÜFE aylık bazda %0.1’lik beklentinin altında %-0.2, yıllık bazda ise %1.6’lık beklentinin altında %1.4 olarak gerçekleşti. Çin’de Sanayi Üretimi Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği forumu sırasında kirliliği engellemek amacıyla kapatılan fabrikalar sebebiyle Kasım ayında beklentiler altında artış gösterdi. Perakende Satışlar ise beklentiler üzerinde idi.
Hindistan’da ise Sanayi Üretimi piyasa beklentilerinin altında %4.2’lik daralma gösterirken, İmalat Üretimi de beklenmedik şekilde
%7.60 azaldı. Hindistan’ın ihracatı 0.13 milyar düşüş gösterirken, ithalat ise 3.38 milyar arttı ve ticaret açığı 17 milyar rupee olarak
kaydedildi. I
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
ABD’de ise geçtiğimiz hafta haftalık Perakende Satışlar, ÜFE, Kapasite Kullanım Oranı, Sanayi Üretimi ve İmalat Üretimi verileri
takip edildi. Perakende Satışlar verileri olumlu iken, aylık bazda ÜFE ve Çekirdek ÜFE beklentilerin altında geldi. Perakende Satışlar aylık bazda %0.4’lük beklentinin üzerinde %0.7 olarak, Çekirdek Perakende Satışlar ise %0.1’lik beklentinin üzerinde %0.5 olarak gerçekleşti. ÜFE ise aylık bazda %-0.1 yerine %-0.2, Çekirdek ÜFE ise aylık bazda %0.1 yerine %0.0 olarak gerçekleşti. ABD’de
Sanayi Üretimi, İmalat Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı beklentiler üzerinde geldi ve ekonomik aktiviteye dair olumlu kaydedildi.
Önümüzdeki hafta pamuk piyasasının önemli oyuncularının ekonomik takvimlerine bakacak olursak, bugün ABD’de FOMC Toplantısı ve
Yellen’ın konuşması, sonrasında TÜFE verileri, Hizmetler PMI, Üçüncü Çeyrek Büyüme verisi, Dayanıklı Malların Siparişleri ve Çekirdek PCE Fiyat Listesi verileri açıklanacak. Gayrimenkul sektörüne dair problemlerle boğuşan Çin’de ise Konut Fiyatları verisi
açıklanacak.
Haftanın Ekonomik Takvimi:
Tarih
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
18.12.2014
18.12.2014
22.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
Veri
ABD Çekirdek CPI (Yıllık) (Kas)
ABD Çekirdek CPI (Aylık) (Kas)
ABD CPI (Yıllık) (Kas)
ABD CPI (Aylık) (Kas)
FOMC Toplantısı ve Yellen'ın Konuşması
Çin Konut Fiyatları (Yıllık) (Kas)
ABD Hizmetler PMI
ABD Philadelphia FED İmalat Listesi
ABD Şuan ki Ev Satışları (Kas)
ABD Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Kas)
ABD Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri (Aylık) (Kas)
ABD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Kas)
ABD GDP (çeyreklik) (3. Çeyrek)
ABD Çekirdek PCE Fiyat Listesi (Aylık) (Kas)
ABD Yeni Ev Satışları (Kas)
ABD Kişisel Gider (Aylık) (Kas)
Önem Seviyesi
Orta
Yüksek
Düşük
-0.1%
Yüksek
Düşük
Orta
Yüksek
Yüksek
Orta
Yüksek
Orta
Yüksek
Orta
Yüksek
Orta
Beklenti
1.7%
0.1%
1.6%
Önceki
1.8%
0.2%
1.7%
56,60%
25,4
5.23M
0.3%
0.7%
2.3%
4.2%
0.1%
470K
0.5%
-2.6%
56,2
40,8
5.26M
1.5%
-1.1%
0.3%
3.9%
0.2%
458K
0.2%
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Sonuç olarak, dünya genelinde üretimin ve stokların fazlalığı ve Çin’in global piyasaya yön veren ithalat kotaları sebebi ile pamukta aşağı yönlü baskının devamı bekleniyor. Çin’in yerel pamuk fiyatlarını ve yerel üreticiyi desteklemek adına pamuk satın almasının ardından
neredeyse altıya katlanan rekor seviyedeki stoklarını azaltmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla ithalatı sınırlaması küresel ticaret hacmini de azaltarak fiyatları kısa vadede aşağı yönlü baskılıyor ve pamuk piyasasını da yeni bir denge noktasına sürüklüyor. Çin’de tüketim artacak olmasına rağmen, Çin’in İthalat kotaları sebebiyle ABD, Avustralya ve Hindistan’da pamuk ihracatında düşüş bekleniyor.
Uzun vadede ise düşük fiyatlı pamuk tekstilde kar marjını arttırıyor olsa dahi önümüzdeki yıllarda üretimde azalma görülmesi mümkün
olabilir, talepte oluşacak görünüm bu durumda fiyatların gidişatını belirleyecektir.
Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’ne göre geçtiğimiz sezon 19.82 milyon ton olan sezon sonu stoklarının bu sezon 21.64 milyon
tona ulaşması bekleniyor. Bu sene 24.4 milyon ton olan küresel stoklar ise 2019’a kadar 26.6 milyon tona ulaşacak.
Kısacası pamuk fiyatları kısa vadede düşük seyre devam edecek gibi görünüyor, ancak uzun vadede arz tarafında talep bazlı modifikasyon sağlandığı görülebilir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Teknik Görünüm:
59.80 seviyesinin altında kısa vadede oluşan flama formasyonunun hedefi olan 56.20 ve 53.20 seviyelerine doğru hareketler görülebilir.
Düşük fiyatlardan gelmesi olası tepki alımları ile ise 61.20 direncini üzerinde Fibonacci Düzeltme seviyelerinin 62.10 direnci ve
düşen trend kanalının üst bandı olan 63.50 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
Grafik 1: Pamuk Teknik Görünüm
Kaynak: Matriks
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması
zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
Download

Pamuk Piyasası Haftalık Temel/Teknik Görünüm