w w w. akc igersagligi .org
Akciğer Sağlığı ve
Yoğun Bakım Derneği(ASYOD)
&
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi
ASYOD EĞİTİM PROGRAMLARI
Akciğer Enfeksiyonları Tedavisi
8 Mart 2014 Cumartesi
Anemon Otel, Eskişehir
Toplantının Amacı: Akciğerin enfeksiyöz hastalıklarının tedavisini güncel literatür ışığında tartışmak.
Hedef Kitle: Bölgede görev yapan göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, yoğun bakım, hematoloji,
onkoloji ve göğüs cerrahisi uzmanları, asistanları.
Öğrenim Hedefleri:
PROGRAM
Saat
09:00-09:30
Konu
Kayıt, Açılış, Tanışma, Beklentiler,
Çay-Kahve İkramı
Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar:
Toplumda ve hastanede gelişmiş pnömonilerde, KOAH akut alevlenmelerinde, bronşektazi ve ampiyem
olgularında güncel tedavi yaklaşımını; influenzayla ilişkili pnömonilerde ve fungal akciğer enfeksiyonlarında güncel tanı ve tedavi yaklaşımını ve akılcı antibiyotik kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklayabilecekler.
Sertifikasyon: Katılımcılara toplantı sonunda ASYOD tarafından katılım belgesi verilecektir.
Toplantı Yöneticileri: Prof. Dr. Füsun ALATAŞ, Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
Toplantı Sekreteri: Prof. Dr. İrfan Uçgun
I. OTURUM
09:30-10:00
Toplum Kökenli Pnömoni Tedavisi
Prof. Dr. Füsun ALATAŞ
10:00-10:30
Hastane Kökenli Pnömoni Tedavisi
Prof. Dr. İrfan UÇGUN
10:30-11:00
KOAH Akut Atakta Antibiyotik Kullanımı
Prof. Dr. Sinan ERGİNEL
11:00-11:30
Çay-Kahve Arası
II. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akın KAYA
Eğitimciler (Soyad Sırasına Göre):
2. Yrd. Doç. Dr. Egemen Döner Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
Eskişehir.
11:30-12:00
Akciğer Enfeksiyonlarında Radyolojik Bulgular
(Olgu Örnekleri)
Prof. Dr. Ragıp ÖZKAN
12:00-12:30
İnfluenza Pnömonilerine Yaklaşım
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
12:30-13:30
Yemek Arası
3. Prof. Dr. Sinan ERGİNEL, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Eskişehir.
4. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, Bursa.
5. Prof. Dr. Elif DOYUK KARTAL, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim
Dalı, Eskişehir.
6. Prof. Dr. Akın KAYA, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
7. Prof. Dr. Ragıp ÖZKAN, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir.
8. Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, KTÜ Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon.
Prof. Dr. Füsun ALATAŞ,
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ
Ücret Politikası: Toplantıya katılım ücretsizdir.
1. Prof. Dr. Füsun ALATAŞ, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Eskişehir.
Eğitimci
III. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşat UZUN
13:30-14:00
İmmündüşkün Hasta Pnömonisi
Doç. Dr. Ahmet URSAVAŞ
14:00-14:30
Mantar Pnömonileri ve Antifungal Tedavi
Prof. Dr. Elif DOYUK KARTAL
14:30-15:00
Parapnömonik Sıvı ve Ampiyem Tedavisi
Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
9. Prof. Dr. İrfan UÇGUN, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Eskişehir.
IV. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ
10. Yrd. Doç. Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı Afyon.
15:30-16:00
Akciğer Enfeksiyonlarında Cerrahi
Yrd. Doç. Dr. Egemen DÖNER
11. Doç. Dr. Ahmet URSAVAŞ, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa.
16:00-16:30
Akciğer Enfeksiyonlarından Korunma
Yrd. Doç. Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI
12. Prof. Dr. Kürşat UZUN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı, Konya.
16:30-17:00
Toplantı Değerlendirme ve Kapanış
Prof. Dr. Füsun ALATAŞ,
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
13. Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ, Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Afyon.
14. Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Eskişehir.
Koşulsuz Eğitim Desteği için
ilaçlarına teşekkür ederiz.
Başvuru
Toplantıya katılmak isteyen hekimler alttaki Formu doldurup, [email protected]
e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
Toplantı Başvuru Formu
Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM No
E-Posta
Toplantı Sekreteri:
Prof. Dr. İrfan UÇGUN
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir.
[email protected]
Download

Program - ASYOD