Akciğer Sağlığı ve
Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
&
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ GÜNCELLEMESİ,
ACCP 2013 KILAVUZU REHBERLİĞİNDE
(SEMPOZYUM)
26 Nisan 2014, Cumartesi
İkbal Termal Otel, Afyonkarahisar
BİLİMSEL PROGRAM 26 Nisan 2014
Saat
08.45-09.00
Konu
Eğitimci
Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ
Açılış ve Beklentiler
I. OTURUM: İnvazif olmayan Tanısal Yaklaşım
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. Turhan ECE
09.00-09.20
Kanserde Riskli Hasta Grubunun Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Ersin GÜNAY
09.20-09.40
Radyolojide Kanser Olabilir mi Dedirten Lezyonlar
Prof. Dr. Bumin DEĞİRMENCİ
09.40-10.00
Pozitron Emisyon Tomografide (PET) SUVmax’ın
Anlamı Nedir? Parlamanın Bir Önemi Var mıdır?
Prof. Dr. Akın YILDIZ
10.00-10.15
Tartışma
10.15-10.30
Çay-Kahve Arası
II. OTURUM: İnvazif Tanı- Evreleme Yaklaşımları
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Muzaffer METİN, Doç. Dr. Ahmet ERBAYCU
10.30-10.50
Tanısal Bronkoskopik Yöntemler
Prof. Dr. Turhan ECE
10.50-11.10
EBUS ve Yeni Teknolojiler
Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
11.10-11.30
Göğüs Cerrahisi Tanıda ve Evrelemede Ne Zaman
Rol Almalı?
Yrd. Doç. Dr. Gürhan ÖZ
11.30-11.50
Histopatolojik Tanı: Materyal Yetersiz mi?
Prof. Dr. Dilek YILMAZ BAYHAN
11.50-12.00
Tartışma
12.00-13.30
Öğle Yemeği
III. OTURUM: Tedavi ve Sonuçları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ, Doç. Dr. Okan SOLAK
13.30-13.50
Cerrahi Tedavi ve Sonrası Sağ Kalım
Yrd. Doç. Dr. İsa DÖNGEL
13.50-14.20
Onkolojik Tedavi ve Sonuçları
Yrd. Doç. Dr. Mükremin UYSAL
14.20-14.40
Destek Tedaviler ve Yaşamın Sonunun Planlanması
Yrd. Doç. Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI
14.40-15.00
Çay-Kahve Arası
15.00-15.20
2013 ACCP Kılavuzunun Özeti
Doç. Dr. Muzaffer METİN
15.20-15.40
Tanı ve Tedavi Sürecinde Adli Boyut
Yrd. Doç. Dr. Uğur KOÇAK
15.40-16.00
Tartışma
16.00-16.20
Toplantı Sonu Değerlendirme ve Kapanış
Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ
Sempozyum Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. Ersin GÜNAY
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları, Afyonkarahisar
’a koşulsuz eğitim desteği için teşekkür ediyoruz.
www.akcigersagligi.org
[email protected]
Download

KHDAK Güncellesi ACCP 2013 Kilavuzu Afis