w w w. akc igersagligi .org
Akciğer Sağlığı ve
Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
TORASİK ULTRASONOGRAFİ
KURSU
1 Mart 2014 Cumartesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon
Kurs Yöneticileri: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
Kurs Sekreteri: Yrd. Doç. Dr. Yasin ABUL
PROGRAM
Saat
Konu
Eğitimci
Amaç: Göğüs hastalıklarında transtorasik US, transösefajiyal US ve endobronşiyal US uygulamalarını,
klinik pratiğe dönük olarak güncel literatür eşliğinde deneyimli eğitimcilerle tartışmak, uygulamayı
gözlemlemek ve denemek.
08.30-09.00
Açılış, Tanışma, Beklentiler
Prof. Dr. Tevfik Özlü,
Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
Öğrenim Hedefleri:
09.00-09.30
Sonografi Temelleri, Sonografik Anatomi
Uzm. Dr. Ayşegül ŞENTÜRK
09.30-10.00
RADYAL EBUS’un Teknik Özellikleri ve
Endikasyonları
Doç. Dr. Akif ÖZGÜL
10.00-10.20
Çay-Kahve Arası
3. Günümüzde kullanımda olan ultrason cihazlarını tanıyacaklar.
10.20-11.20
Hiler/Mediastinal Lenf Bezleri Tanısı ve
Akciğer Kanseri Evrelemesinde EBUS
Yrd. Doç. Dr. Yasin ABUL
4. Transtorasik ultrason ile girişimsel prosedür endikasyonlarını sayabilecekler.
11.20-12.00
Olgu (Videokonferans’lı)
5. Gerçek zamanlı endobronşiyal ultrason (EBUS) metodunu, ekipmanını ve prosedürünü anlatabilecekler.
Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA,
Yrd. Doç. Dr. Yasin ABUL
12.00-13.30
Yemek Arası
6. Akciğer kanserinin tanı ve evrelemesinde ve mediastinal lezyonların tanısında gerçek zamanlı
EBUS’un yerini söyleyebilecekler.
13.30-14.00
Transtorasik Ultrasonografi
Prof. Dr. Berrin CEYHAN
7. Mediastinal hastalıklarda ve akciğer kanserinin komplet evrelemesinde transösefajiyal US’nin
(EUS) yararını ve yerini açıklayabilecekler.
14.00-14.30
Mediastinal Hastalıklarda Transözofagial
Ultrasonografi
Doç. Dr. Orhan KOCAMAN
8. Periferik lezyonların tanısında EBUS’un kullanımını öğreneceklerdir.
14.30-15.00
Sitopatoloji
Doç. Dr. Nur ÜRER
15.00-15.20
Çay-Kahve Arası
Bu kursu tamamlayan katılımcılar,
1. Ultrasonografinin (US) fiziki temellerini özetleyebilecekler.
2. Endosonografik anatomiyi anlatabilecekler.
9. Torasik hastalıkların tanısında US’yi yerinde ve doğru uygulama yeteneği kazanacaklardır.
Hedef Kitle: Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi asistanları ve uzmanlarından 20 kişi.
Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA,
Sertifikasyon: Katılımcılara kurs sonunda ASYOD tarafından katılım belgesi verilecektir.
Ücret Politikası: Katılım ücretsizdir.
Doç. Dr. Akif ÖZGÜL,
15.20-17.00
Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Yasin ABUL,
Eğitimciler (Soyad alfabetik sırasına göre):
1. Yrd. Doç. Dr. Yasin ABUL, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Trabzon.
2. Prof Dr Yılmaz BÜLBÜL, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Trabzon.
2. Prof. Dr. Berrin CEYHAN, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.
3. Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, İstanbul.
4. Doç. Dr. Orhan KOCAMAN, Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Gastroenteroloji BD, İstanbul.
5. Doç. Dr. Akif ÖZGÜL, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
İstanbul.
6. Uzm. Dr. Ayşegül ŞENTÜRK, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Ankara.
7. Doç. Dr. Nur ÜRER, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
İstanbul.
Prof. Dr. Berrin CEYHAN,
Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL
17.00
Kurs Sonu Değerlendirme, Kapanış
Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA,
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
Koşulsuz Eğitim Desteği için
ilaçlarına teşekkür ederiz.
Başvuru
Kursa katılmak isteyen hekimler alttaki Formu doldurup [email protected] e-posta
adresine göndermeleri gerekmektedir.
Kurs Başvuru Formu
Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM No
E-Posta
Kurs Sekreteri:
Yrd. Doç. Dr. Yasin ABUL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,Trabzon
[email protected]
Download

Program - ASYOD