w w w. akc igersagligi .org
Akciğer Sağlığı ve
Yoğun Bakım Derneği(ASYOD)
&
Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD)
GÖĞÜS HASTALIKLARI
ACİLLERİ KURSU
24 Mayıs 2014, Cumartesi
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
Kurs Yöneticileri: Doç. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Doç. Dr. Soner GÜRSOY, Yrd. Doç. Dr. Neşe Çolak ORAY
Hedef Kitle: Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi ve Acil Tıp Uzman ve Asistanları.
Kursun Amacı: Göğüs hastalıklarının içerdiği hastalıklarda hastaya acil müdahale, tanı vetedavi yaklaşımlarını
güncel bilgiler ışığında gözden geçirmek ve üç ayrı branşın bakış açısını paylaşmak.
PROGRAM
Saat
08.30-09.00
Konu
I. OTURUM: Plevra Hastalıkları
Öğrenim Hedefleri
Bu kursu tamamlayan katılımcılar;
1. Plevralsıvı ile acil servise başvuran hastada olası etkenlerin ayırıcı tanısını anlatabilecek,
2. Pnömotoraks olgusuna acil yaklaşımı özetleyebilecek,
3. Acil servise başvuran ampiyemli olguya klinik yaklaşımı söyleyebilecek,
4. Obstrüktif akciğer hastalıklarında acil durumları sıralayabilecek ve bu hastalarda ayırıcı tanı, acil tedaviyi
açıklayabilecek,
5. Solunum yetmezliğiyle acil servise kabul edilen olgularda invaziv ve non-invaziv mekanik ventilasyonun
hangi durumlarda ve nasıl uygulanması gerektiğini söyleyebilecek,
6. Acil serviste göğüs travmalı hastaya klinik yaklaşımı özetleyebilecek,
7. Hemoptizi, aspirasyon, bronş obstrüksiyonu gibi solunumsal acil durumların tanı ve tedavisindeki klinik
yaklaşımları ve endobronşiyal işlemlerin, embolizasyon gibi girişimlerin yararını açıklayabilecek,
8. Göğüs radyografileri, bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi gibi torasik görüntüleme yöntemlerinin acil
serviste kullanım endikasyonlarını, yararını ve sınırlarını açıklayabilecek,
9. Solunumsal ve kardiyak nedenlere bağlı dispnenin ayırıcı tanısını anlatabilecek,
10. Pulmonerembolide tanısal yaklaşımı algoritmik olarak söyleyebilecektir.
Eğitimci
Kayıt, Açılış, Tanışma ve BeklentilerASYOD ve TATD
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Soner GÜRSOY
09.00-09.20
Plevral Sıvı ile Başvuran Hastada Acil Servis’de
Ayırıcı Tanı
Yrd. Doç. Dr. Mücahit AVCİL
09.20-09.40
Pnömotoraks’a Acil Yaklaşım
Uzm. Dr. Ahmet ÜÇVET
09.40-10.00
Ampiyem’e Acil Yaklaşım
Uzm. Dr. Kenan Can CEYLAN
10.00-10.15
Tartışma
10.15-10.30
Çay-Kahve Arası
II. OTURUM: Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ATİLLA
10.30-10.50
Küçük Hava Yolu Obstrüksiyonuna Acil
Yaklaşım
Uzm. Dr. Gülru POLAT
10.50-11.10
Acil Servis’deNon-İnvaziv Mekanik Ventilasyon
Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Önder LİMON
11.10-11.30
Solunum Yetmezliğinde İnvaziv Tedaviler
Uzm. Dr. Mehmet BÖNCÜ
Eğitimciler(Soyad alfabetik sırasına göre):
11.30-11.45
Tartışma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
11.45-13.00
Yemek Arası
Prof. Dr. Hüdaver ALPER, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı.
Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCİ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı.
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ATİLLA, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı.
Yrd. Doç. Dr. Mücahit AVCİL, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı.
Uzm. Dr. Mehmet BÖNCÜ, İzmir Dr. SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Göğüs Hastalıkları.
Uzm. Dr. Kenan Can CEYLAN, İzmir Dr. SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Göğüs Cerrahisi.
Doç. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, İzmir Dr SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Göğüs Hastalıkları.
Uzm. Dr. Onur Fevzi ERER, İzmir Dr. SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Göğüs Hastalıkları.
Doç. Dr. Erkan GÖKSU, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı.
Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÜLCÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı.
Doç. Dr. Soner GÜRSOY, İzmir Dr. SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Göğüs Cerrahisi.
Yrd. Doç. Dr. Nuri KARABAY, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı.
Yrd. Doç. Dr. Önder LİMON, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı.
Doç. Dr. Cem OKTAY, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı.
Uzm. Dr. Gülru POLAT, İzmir Dr. SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Göğüs Hastalıkları.
Doç. Dr. Kutsal TURHAN, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.
Uzm. Dr. Ozan USLUER, İzmir Dr. SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Göğüs Cerrahisi.
Uzm. Dr. Ahmet ÜÇVET, İzmir Dr. SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Göğüs Cerrahisi.
Eğ. Grv. Uzm. Dr. Enver YALNIZ, İzmir Dr. SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Göğüs Hastalıkları.
Uzm. Dr. Murat YEŞİLARAS, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği İzmir
III. OTURUM: Girişimsel İşlemler
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU
13.00-13.20
Travmalı Hastaya Yaklaşım
Doç. Dr. Kutsal TURHAN
13.20-13.40
Acil EndobronşiyalGirişimler
Uzm. Dr. Onur Fevzi ERER
13.40-14.00
Hemoptizi’ye Acil Yaklaşım
Uzm. Dr. Ozan USLUER
14.00-14.20
Embolizasyon Uygulaması
Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÜLCÜ
14.20-14.35
Tartışma
14.35-14.50
Çay-Kahve Arası
IV. OTURUM: Acil Servis’de Torasik Görüntüleme
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cem OKTAY
14.50-15.10
Direkt Grafi
Yrd. Doç. Dr. Nuri KARABAY
15.10-15.30
Bilgisayarlı Tomografi
Prof. Dr. Hüdaver ALPER
15.30-15.50
ToraksUltrasonografisi
Uzm. Dr. Murat YEŞİLARAS
15.50-16.00
Tartışma
16.00-16.10
Çay-Kahve Arası
V. OTURUM: Diğer Konular
Oturum Başkanı: Eğ. Grv. Uzm. Dr. Enver YALNIZ
Sertifikasyon: Kursiyerlere, kurs sonunda ASYOD ve TATD tarafından katılım belgesi verilecektir.
16.10-16.30
Nefes Darlığı: Solunumsal Mı? Kardiyak Mı?
Doç. Dr. Erkan GÖKSU
Hedef Kitle ve Ücret Politikası: Kursa önceden kayıt yaptırmış ve kaydı Kurs Yönetimince onaylanmış 60 kişi
katılabilecektir. Katılım ücretsizdir.
16.30-16.50
PulmonerEmbolide Tanı Algoritmleri
Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCİ
16.50-17.00
Tartışma
17.00-17.10
Kurs Değerlendirmesi ve Kapanış
Doç. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU
Eğitim desteği için
İlaç’a teşekkür ederiz.
Kurs başvurusu için formu eksiksiz doldurup [email protected] adresine gönderiniz.
Kurs Başvuru Formu
Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM No
E-Posta
Kurs Başvurusu İçin İletişim
Yrd. Doç. Dr. Neşe ÇOLAK ORAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
[email protected]
Download

Göğüs Hastalıkları Acilleri Kursu