w w w. akc igersagligi .org
Akciğer Sağlığı ve
Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
&
Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)
ASYOD EĞİTİM PROGRAMLARI
Olgular ile Solunum Acilleri
1 Mart 2014 Cumartesi
Niza Park Otel, Ankara
Toplantı Yöneticileri: Doç. Dr. Ayşegül KARALEZLİ (ASYOD), Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ (ATUDER)
Toplantı Sekreteri: Prof. Dr. Akın KAYA
Hedef Kitle: Göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi ve acil tıp uzman ve asistanları. Kontenjan 60 kişiyle sınırlıdır.
Amaç: Acil servis başvurularının önemli bir kısmını oluşturan ve acil tıbbi müdahale gerektiren solunumsal
patolojilere klinik yaklaşımları güncel literatür ışığında tartışmak.
PROGRAM
Saat
08.39-09.00
Konu
Kayıt, Açılış, Tanışma ve Beklentiler
I. OTURUM
Sertifikasyon: Toplantı sonunda ASYOD ve ATUDER tarafından katılım belgesi verilecektir.
Ücret Politikası: Toplantıya katılım ücretsizdir. Kayıt yapılması zorunludur.
Öğrenim Hedefleri:
Bu toplantıyı tamamlayan kişiler;
Eğitimci
Ayşegül KARALEZLİ (ASYOD)
Mehmet OKUMUŞ (ATUDER)
Oturum Başkanı: Mehmet OKUMUŞ
09.00-09.20
Acil Havayolu Yönetimi
Seda ÖZKAN
09.20-09.40
Solunum Yetmezliğine Yaklaşım Yenilikler
Müge AYDOĞDU
Müge GÜNALP
1. Acil Hava Yolu Yönetimi anlatabilecekler.
09.40-10.00
İleri Kardiyak Yaşam Desteği
2. İleri Kardiyak Yaşam Desteğindeki güncel yaklaşımı özetleyebilecekler.
10.00-10.20
Çay-Kahve Arası
3. Akut Dispneyle gelen hastaya yaklaşımı söyleyebilecekler.
II. OTURUM
4. Hemoptiziyle başvuran hastada acil yaklaşımı açıklayabilecekler.
Oturum Başkanı: Bahar Kurt
5. Solunum Yetmezliği ile başvuran olgularda acil müdahaleyi anlatabilecekler.
10.20-10.50
Hemoptiziye yaklaşım
Zafer Aktaş
6. Toraks Travmalarında ortaya çıkan acil durumları, riskleri ve bunlara acil yaklaşımı açıklayabilecekler.
10.50-11.10
Akut Dispneye Yaklaşım
Zeki YILDIRIM
11.10-11.30
Toraks Travmalarına Yaklaşım
Cüneyt KURUL
11.30-12.00
Olgu 1: ARDS Örneği
İrfan UÇGUN
12.00-13.00
Yemek Arası
7. ARDS, astım atağı, KOAH alevlenmesi, pnömotoraks, CO intoksikasyonu, pulmoner emboli, yabancı cisim
aspirasyonu, anafilaksi ve larinks ödemi gibi acil solunumsal sorunlarla başvuran olgulardaki acil girişimleri sıralayabilecekler.
8. Hemoptizili olgularda bronşial arter embolizasyonun endikasyon, yarar ve sınırlılığını anlatabilecekler.
9. Acil servis olgularına ait örnek akciğer radyogramlarını değerlendirebilecekler ve farklı örnek olgulara ait
arter kan gazı bulgularını yorumlayabileceklerdir.
Eğitimciler (Soyadı sırasına göre):
III. OTURUM
Oturum Başkanı: Ayşegül KARALEZLİ
13.30-13.45
Olgu 2: Astım Atağı
Sema CANBAKAN
13.45-14.00
Olgu 3: KOAH Alevlenme
Aydın ÇİLEDAĞ
3. Müge AYDOĞDU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklarıi, Ankara
14.00-14.15
Olgu 4: Pnömotoraks: Acil Yaklaşım
Serkan GÜNEN
4. Sema CANBAKAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EA Hastanesi, Ankara
14.15-14.30
Olgu 5: CO intoksikasyonu
Behçet AL
1. Meltem GÜLSÜN AKPINAR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Ankara
2. Behçet AL Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp, Gaziantep
IV. OTURUM
5. Murat CANYİĞİT Atatürk EA Hastanesi Radyoloji , Ankara
Oturum Başkanı: Canan HASANOĞLU
6. Aydın ÇİLEDAĞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklarıi, Ankara
7. Göktürk FINDIK Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EA Hastanesi, Ankara
14.30-14.45
Olgu 6: Pulmoner Emboli
Ayşegül KARALEZLİ
8. Müge GÜNALP Anakara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp, Ankara
14.45-15.00
Olgu 7: Yabancı Cisim Aspirasyonu
Göktürk FINDIK
15.00-15.15
Olgu 8: Anafilaksi ve Larinks Ödemi: Acil yaklaşım
Fevzi YILMAZ
15.15.15.30
Çay-Kahve Arası
9. Serkan ENÖN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, Ankara
10. Canan HASANOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları , Ankara
11. Ayşegül KARALEZLİ Atatürk EA Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ankara
V. OTURUM
12. İsa KILIÇASLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp, Ankara
Oturum Başkanı: Seda ÖZKAN
13. Bahar KURT Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
14. Mehmet OKUMUŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp
15. Seda ÖZKAN Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Acil Tıp Ankara.
16. Cüneyt KURUL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, Ankara
17. İrfan UÇGUN Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklarıi, Ankara
18. Zeki YILDIRIM Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklarıi, Ankara
19. Zafer AKTAŞ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EA Hastanesi, Ankara
20. Fevzi YILMAZ Numune EAH Acil Tıp, Ankara
15.00-15.30
Hemoptizili Olgularda Bronşiyal Arter
Embolizasyonu
Murat CANYİĞİT
15.30-16.00
Acil Serviste Akciğer Radyolojisi: Örnekler
Meltem GÜLSÜN AKPINAR
16.00-16.30
Arter Kan Gazı Yorumlanması: Örnekler
İsa KILIÇASLAN
16.30-17.00
Akılcı İlaç Kullanımı, Toplantı Sonu Değerlendirme
ve Kapanış
Ayşegül KARALEZLİ (ASYOD)
Mehmet OKUMUŞ( ATUDER
Başvuru
Toplantıya katılmak isteyen hekimler alttaki Formu doldurup, [email protected]
e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.
Toplantı Başvuru Formu
Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM No
E-Posta
Toplantı Sekreteri:
Prof. Dr. Akın KAYA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
[email protected]
Download

Program