w w w. akc igersagligi .org
Akciğer Sağlığı ve
Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
GÖĞÜS HASTALIKLARI
VE
GÖĞÜS CERRAHİSİNDE ÖZEL DURUMLAR
12 Nisan 2014 Cumartesi
Gazelle Otel, Bolu
Kursun Amacı: Katılan hekimlerin Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi uzmanlık alanındaki bazı
özel konularda bilgilerini güncellemek.
Öğrenim Hedefleri:
PROGRAM
Saat
Konu
Eğitimci
Açılış, Tanışma, Beklentiler, Programın Sunumu
Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA,
Prof. Dr. Akın KAYA
Bu kursu tamamlayan hekimler;
1. Zor astımda güncel tanı ve tedavi yaklaşımını anlatabilecekler.
09.00-09.15
2. Gebelikte tromboembolik hastalığın yönetimini özetleyebilecekler.
I. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. İsmet BULUT, Doç. Dr. Esra YAZAR
3. KOAH’da hacim azaltıcı tedavileri ve endikasyonlarını sıralayabilecekler.
4. Girişimsel pulmonolojiye aday olguların seçim kriterlerini söyleyebilecekler.
09.15-10.00
Zor Astımda Tanı ve Tedavi
5. Timoma tanı ve tedavisindeki güncel gelişmeleri açıklayabilecekler.
10.00-10.15
Çay Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Savaş ÖZSU
6. İnterstisyel akciğer hastalıklarının radyolojik bulgularını ayırıcı tanıya dönük olarak söyleyebilecekler.
Hedef Kitle: Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Uzman ve Asistanları
Sertifikasyon: Katılımcılara kurs sonunda ASYOD tarafından katılım belgesi verilecektir.
Ücret Politikası: Katılım ücretsizdir.
10.15-11.00
Gebelikte Tromboembolik Hastalık
11.00-11.15
Çay Kahve Arası
11.15-12.00
KOAH’ta (Amfizem) Hacim Azaltıcı Tedaviler
Toplantı Yöneticisi: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
12.00-13.00
Öğle Yemeği
13.00-13.45
Girişimsel Pulmonolojide Olgu Örnekleri
1. Doç. Dr. Taha Tahir BEKÇİ, Konya EAH, Göğüs Hastalıkları, Konya.
13.45-14.00
Çay Kahve Arası
3. Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
14.00-14.45
Timoma Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler
5. Prof. Dr. Akın KAYA, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara.
14.45-15.00
Çay-Kahve Arası
7. Prof. Dr. Gökhan KIRBAŞ, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
8. Prof. Dr. Hakan KUTLAY, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi, Ankara.
9. Doç. Dr. Muzaffer METİN, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
10. Doç. Dr. Akif ÖZGÜL, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
11. Doç. Dr. Savaş ÖZSU, KTÜ Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Trabzon.
12. Doç. Dr. Ekrem Cengiz SEYHAN, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
13. Doç. Dr. Fahrettin TALAY, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Bolu.
14. Uzm. Dr. Fatma Merve TEPETAM, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
15. Prof. Dr. Atadan TUNACI, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji, İstanbul.
16. Yrd. Doç. Dr. Zehra YAŞAR, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Bolu.
17. Doç. Dr. Esra YAZAR, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
Doç. Dr. Akif ÖZGÜL
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Muzaffer METİN, Prof. Dr. Hakan KUTLAY
4. Prof. Dr. Metin GÖRGÜNER, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
6. Doç. Dr. Ali KILIÇGÜN, İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, Bolu.
Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Metin GÖRGÜNER, Doç. Dr. Ekrem Cengiz SEYHAN
Eğitimciler (Soyadı sırasına göre):
2. Doç. Dr. İsmet BULUT, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
Yrd. Doç. Dr. Zehra YAŞAR
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Taha Tahir BEKÇİ, Doç. Dr. Muzaffer METİN
Kursu Düzenleyen: Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
Kurs Sekreteri: Yrd. Doç. Dr. Zehra YAŞAR
Uzm. Dr. Fatma Merve TEPETAM
Doç. Dr. Ali KILIÇGÜN
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gökhan KIRBAŞ, Doç. Dr. Fahrettin TALAY
15.00-15.45
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Radyoloji
Prof. Dr. Atadan TUNACI
15.45-16.00
Kapanış ve Değerlendirme
Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA,
Prof. Dr. Akın KAYA
Koşulsuz Eğitim Desteği için Arven İlaç’a teşekkür ederiz.
Başvuru
Kursa katılmak isteyen hekimler alttaki Formu doldurup, [email protected] e-posta
adresine iletebilirler. Kontenjan durumuna göre kendilerine kayıt durumu bildirilecektir.
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisinde Özel Durumlar
Başvuru Formu
Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM No
E-Posta
Kurs Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. Zehra YAŞAR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Bolu.
[email protected]
Download

Ayrıntılı Programına ulaşmak için tıklayınız