w w w. akc igersagligi .org
Akciğer Sağlığı ve
Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
AKCİĞER KANSERİNDE
PALYATİF TEDAVİ VE ÖZEL DURUMLAR
31 Mayıs 2014 Cumartesi,
Sheraton Ataköy Otel, İstanbul
Sempozyum Yöneticisi: Doç. Dr. Akif ÖZGÜL ve Doç. Dr. Gökhan KIRBAŞ
PROGRAM
Sempozyum Sekreteri: Yrd. Doç. Dr. Ümran TORU
Sempozyumun Amacı: Akciğer Kanseri Olgularında palyatif tedaviler ile takip ve tedavi sürecinde
ortaya çıkan bazı özel durumların yönetimini güncel literatür ışığında tartışmak.
Öğrenim Hedefleri:
Bu Sempozyumu tamamlayan hekimler Akciğer Kanseri olgularında;
• Bulantı ve kusmanın kontrolün kullanılan güncel tedavi yaklaşımını anlatabilecekler.
• Hematolojik toksisitenin yönetimini özetleyebilecekler.
• Ağrı kontrolünde önerilen basamak tedavisini sıralayabilecekler.
• Vena kava süperior sendromunda tedavi yaklaşımını söyleyebilecekler.
• Yoğun bakım endikasyonlarını açıklayabilecekler.
• Trombotik komplikasyonların yönetimini anlatabilecekler.
• Beslenme desteği endikasyonları, yöntemleri ve uygun destek seçeneğini söyleyebilecekler.
• Öksürük ve dispnenin palyatif kontrolüne dönük yaklaşımları sıralayabilecekler.
• Metabolik parametrelerin (Glükoz, Ca, Mg, BUN, Kreatinin, Na, K, vb.) izlenmesiyle gözlenen sorunların yönetimini anlatabilecekler.
Saat
09.00-09.30
Konu
Kayıt, Açılış, Tanışma, Beklentiler,
Programın Sunumu
Eğitimci
Doç. Dr. Gökhan KIRBAŞ,
Doç. Dr. Akif ÖZGÜL
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
09.30-09.50
Bulantı Kusmaya Yaklaşım
Doç. Dr. Sibel ARINÇ
09.50-10.10
Hematolojik Toksisitenin Yönetimi
Uzm. Dr. Murat KIYIK
10.10-10.30
Ağrıda ne Yapmalıyız
Yrd. Doç. Dr. Ümran TORU
10.30-10.50
Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Muzaffer METİN
Hedef Kitle: Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi uzmanları ve asistanları.
10.50-11.10
Malign Plevral Efüzyon Tedavisi
Uzm. Dr. Özkan SAYDAM
Sertifikasyon: Katılımcılara kurs sonunda ASYOD tarafından katılım belgesi verilecektir.
11.10-11.30
Trombotik Olayların Yönetimi
Doç. Dr. Savaş ÖZSU
11.30-11.50
Palyatif Radyoterapi Uygulamaları
Doç. Dr. Hale ÇAĞLAR
11.50-12.10
Tedaviye Yanıt ve Takip
Doç. Dr. Ufuk YILMAZ
12.10-13.30
Öğle Yemeği
Ücret Politikası: Katılım ücretsizdir.
Kursu Düzenleyen: Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
Eğitimciler (Soyadı sırasına göre):
1. Doç. Dr. Sibel ARINÇ, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
2. Doç. Dr. Hale ÇAĞLAR, Özel Medipol Mega Hastaneler Kompleksi, İstanbul.
3. Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
4. Doç. Dr. Gökay GÜNGÖR, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
5. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Şevket Yılmaz EAH, Bursa.
6. Prof. Dr. Levent KART, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul.
7. Prof. Dr. Gökhan KIRBAŞ, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
8. Doç. Dr. Gamze KIRKIL, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Elazığ.
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent KART
13.30-13.50
Enfeksiyonların Yönetimi
Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU
13.50-14.10
Yoğun Bakım: Ne zaman, Ne Kadar?
Doç. Dr. Gökay GÜNGÖR
14.10-14.30
Öksürük ve Dispnenin Kontrolü
Uzm. Dr. Sibel YURT
14.30-14.50
Çay-Kahve Arası
9. Uzm. Dr. Murat KIYIK, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
10. Doç. Dr. Muzaffer METİN, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ
11. Doç. Dr. Akif ÖZGÜL, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
14.50-15.10
Metabolik Sorunlar
Doç. Dr. Ekrem Cengiz SEYHAN
12. Doç. Dr. Savaş ÖZSU, Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
15.10-15.30
Beslenme Desteği
Doç. Dr. Gamze KIRKIL
15.30-15.50
Havayolu Obstrüksiyonlarına Yaklaşım
Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
15.50-16.10
Kapanış ve Değerlendirme
Doç. Dr. Gökhan KIRBAŞ,
Doç. Dr. Akif ÖZGÜL
13. Uzm. Dr. Özkan SAYDAM, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
14. Doç. Dr. Ekrem Cengiz SEYHAN, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul.
15. Yrd. Doç. Dr. Ümran TORU, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Kütahya.
16. Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Edirne.
17. Doç. Dr. Ufuk YILMAZ, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İzmir.
18. Uzm. Dr. Sibel YURT, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul.
Başvuru
Sempozyuma katılmak isteyen hekimler alttaki formu doldurup,
[email protected] e-posta adresine iletebilirler.
Akciğer Kanserinde Palyatif Tedavi ve Özel Durumlar
Başvuru Formu
Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM Telefon No
E-Posta
Sempozyum Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. Ümran TORU
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Kütahya
[email protected]
Download

Ayrıntılı Programı ekte bulabilirsiniz