Kayseri Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Maaş Güncelleme İşlemleri Süreci
Say2000i
KBS
Harcama birimlerinde
yetkilendirilen gerçekleştirme
görevlileri tarafından KBS'ye ya
da muhasebe biriminde görevli
personel tarafından say2000i
sistemine girilir.
Harcama birimine ay içerisinde personel
birimi veya yetkili mercilerden tarafından
gönderilmiş olan kanıtlayıcı belgelerin
aslı veya suretlerine göre KBS veya say
2000i sisteminden Maaş Bilgi Giriş
ekranına girilir ve buradan gerekli
güncelleme işlemleri yapılır.
Güncelleme işlemininden sonra
kurumsal maaş hesaplatma
işlemi yapılır, inceleme ve
kontrol dökümlerinden raporlar
alınır, yapılan bilgi girişlerinin
doğruluğu kontrol edilir.
Tespit edilen hatalar
düzeltilir.
Ödeme emri belgesi ve eki
belgelerin çıktısı alınır ve ekine
kanıtlayıcı belgelerde bağlanarak
gerçekleştirme görevlisi ve
harcama yetkilisine imzaya
sunulur.
ÖEB Gerçekleştirme
görevlisi ve harcama
yetkilisi tarafından
imzalanır.
Düzenlenen ödeme emri
ödenmek üzere
muhasebe birimine
gönderilir.
ÖEB
Download

Maaş Güncelleme İşlemleri Süreci