PROJENİN ADI VE KREDİ NO:
KAYSERİ KATI ATIK YÖNETİM PROJESİ KREDİ NO:7885 TU ALT KREDİ NO:18
SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO:
KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İÇİN
ÇÖP KOMPAKTÖRÜ, VİDANJÖR, PİCK-UP VE DAMPERLİ KAMYON ALIMI
İŞİ - (KAY-G2)
ZEYİLNAME NO:1
Bu zeyilnamenin hükümleri, İhale Dokümanındaki hükümlerin İdarenin şartların değişmesi veya ilave bilgi bildirimi veya ihale öncesi toplantıda sorulan soruların ya da teklifçilerin yazı ile ilettiği soruların yanıtlanması
çerçevesinde, İhale Dokümanın bazı hükümlerinin modifiye edilmesi ve ya değiştirilmesi sebebiyle yayınlanmaktadır. İhale Dokümanı aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmiştir:
Değişiklik No.
1
İhale Dokümanı Sayfa No veya
Bölüm
İhale Dokümanının İlgili Maddesi
CİLT -2 ÖZEL İHALE DOKÜMANLARI,
BÖLÜM IV. İHALE BİLGİ FORMU (İBF), TST 6.1
Sayfa No: 37
Orijinal İhale Dokümanındaki Madde
İhaleye son teklif verme tarihi: 29/08/2014
Değiştirilmiş Madde
İhaleye son teklif verme tarihi: 12/09/2014
Teklifin teslim edileceği adres:
2
3
CİLT -2 ÖZEL İHALE DOKÜMANLARI,
BÖLÜM IV. İHALE BİLGİ FORMU (İBF), TST 18.2 (a)
Sayfa No: 39
CİLT -2 ÖZEL İHALE DOKÜMANLARI,
BÖLÜM IV. İHALE BİLGİ FORMU (İBF), TST 18.2 (b) & 22.1
Sayfa No: 40
Teklifin teslim edileceği adres:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı
Ahievran Caddesi, No: 30 (Eski Onay Sineması Binası)
Ahievran Caddesi, No: 30 (Eski Onay Sineması Binası)
2. Kat 38010 Kocasinan / KAYSERİ
2. Kat 38010 Kocasinan / KAYSERİ
Tekliflerin son teslim tarihi ve saati:
29/08/2014, saat(Yerel saat) 14:00
Tekliflerin açılacağı saat, tarih, yer:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Ahievran Caddesi, No: 30 (Eski Onay Sineması Binası)
2. Kat 38010 Kocasinan / KAYSERİ
29/08/2014, saat(yerel saat) 14:15.
Tekliflerin son teslim tarihi ve saati:
12/09/2014, saat(Yerel saat) 14:00
Tekliflerin açılacağı saat, tarih, yer:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol
Daire Başkanlığı
Ahievran Caddesi, No: 30 (Eski Onay Sineması Binası)
2. Kat 38010 Kocasinan / KAYSERİ
12/09/2014, saat(yerel saat) 14:15.
Download

İhaleye son teklif verme tarihi: 12/09/2014