P.V.C. DOĞRAMA MONTAJCISI (SEVİYE 3) BAŞVURU ŞARTLARI
P.V.C. Doğrama Montajcısı (Seviye 3)/13UMS0311-3 kapsamında belgelendirilmek
üzere CTC Belgelendirme Merkezi Ve Yalıtım İlaçlama Eğitim A.Ş.’ ne müracaat
eden adayların 14UY0195-3 P.V.C. Doğrama Montajcısı Ulusal Yeterlilik şartları ve
TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre başvuru şartları.
BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU DOKÜMANLARI
Aday aşağıda belirtilen yeterlilik şartlarının karşıladığını göstermek amacıyla bu
maddede belirtilen başvuru şartlarının sağladığına dair kanıtlarını CTC’ye sunması
gerekmektedir.
1- ÖĞRENİM DURUMU
Aday; en az ilkokul mezunu veya okur yazar olmalıdır.
2- EĞİTİM DURUMU
Aday, - 13UMS0311-3 P.V.C. Doğrama Montajcısı (Seviye 3) standardı ve şartlarını
kapsayacak şekilde 14UY0195-3 Mesleki Yeterlilik Dokümanında eğitim içerikleri
verilen belirtilen asgari 16 saatlik ve asgari 32 saatlik eğitimleri almış olması tavsiye
edilir. ( Eğitim belgelendirme için bir ön şart değildir.)
3- İŞ DENEYİMİ DURUMU İSTENİLEN EVRAKLAR
İş deneyim şartı bulunmamaktadır.
Bu belgelere/kayıtlara ek olarak aşağıda belirtilen ve adayla CTC arasında sözleşme
niteliği taşıyan formlar doldurularak, ücret ödendi belgesi ve adayın nüfus cüzdanı
fotokopisi ile birlikte başvuru esnasında CTC’ye vermelidir.
- FR-PDM-001 P.V.C. Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Belgelendirme/Yeniden
Belgelendirme Başvuru Formunun doldurulmuş ve imzalı hali.
- FR-PSD-003 Sözleşme ve Taahhütname Formunun doldurulmuş hali.
- Adayın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi , - Ücret Ödendi belgesi,- Öğrenim Belgesi
Fotokopisi
4- BAŞVURU ADRESİ
Kavaklıdere Mahallesi Bardacık Sokak No: 18/2
06660 K. Esat Çankaya/ ANKARA
5- İLETİŞİM
TEL: 0312 419 70 50
FAX: 0312 419 70 50
TEL: 0553 556 14 92- 0533 164 56 24 / KEZBAN DİRİL – CEMAL ERDOĞAN
E-MAİL: [email protected]
Download

pvc doğrama montajcısı başvuru şartları indir