2015 YILI BARTIN CALISMA VE iS KURUMU iL M0D0RL0G0 MESLEKi EGiTiM PLANI
SIRA
NO
TEKLiF EDiLEN MESLl~Ki EGiTiM KURSU
KURS ADEDi
KUl~SiYER
SA YISI
I
DOZ DiKiS MAKiNECi
3
60
2
A YAKKABI MONTAJCISI
I
20
3
SAYACI
I
20
4
SATIS GOREVLiSi
2
40
5
SERViS
iS MAKiNELERi OPERA TORO (KAZI MA VE
Y0KLEME)BEKO-LODER
2
30
2
30
I
15
I
20
IO
250
I
15
I
15
I
20
6
7
8
9
10
11
12
ASCI YARDIMCISI
GAZALTI (MiG-MAG) KA YNAGI
GiRiSiMCiLiK
KASAP (ET iSLEYiCi)
PVC DOGRAMACI
BiLGiSAYAR DESTEKLi MUHASEBE
13
SOT SIGIRCILIGI
7
175
14
ORGANiK TARIM
I
25
15
MEYVE AGACLARINDA BU DAMA
2
50
16
DOMATES YETiSTiRiCiSi
2
50
17
ARI YETiSTiRicisi
4
100
18
FINDIK YETiSTiRicisi
3
75
19
BiTKi ZARARLILARI iLE MUCADELE
2
50
MUHTELiF MESLEK GURUPLARINDA iSBASI
EGiTiM PROGRAMl(iEP)
-
275
47
1335
20
TOP LAM
Download

İndir