TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KONUSU
DOSYA / CD NO
İHALE KAYIT NO
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
DOSYA BEDELİ
: TSI sertifikalı Rilnss tipi tenteli vagon için 11 kalem TSI’lı vagon malzemesi
: 82.02/(3).1725
: 2015/169022
: 29.12.2015
: 15.00
: 100,00 TL
[İstekli olabilecek
kişinin/adayın]
Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Adresi
Telefon / Faks Numarası
Elektronik Posta Adresi
(Varsa)
Dokümanın Satın
Alındığı/Gönderildiği Tarih
Doküman Bedelinin Tahsil
edildiğine İlişkin Belgenin Tarihi
ve No’su
Açıklama*
Zeyilname*
11 KALEM TSI’lı VAGON MALZEMESİ temini işine ilişkin olarak ihale dokümanını oluşturan CD’nin
aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığı (istekli) tarafından kontrol edilmiş ve tamamı aslına
uygun olarak, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte teslim edilmiştir.
CD İÇİNDEKİLER
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Adı
İdari Şartname
İhtiyaç Listesi
Teknik Şartname (Türkçe-İngilizce) 230.515 H
Teknik Bilgi (Türkçe-İngilizce)
TB.2290 Rev.A, TB.2227 Rev.B, TB.2234, TB.2309 Rev.A,
TB.2182 Rev.C, TB.2181 Rev.C, TB.2228 Rev.B, TB.2262,
Teknik Resim 455.9.400.04.01.2, 3Fwg000.04.077.041,
3Fwg106.0.04.082.019, 200M 1342 0019, 200M 1342 0020,
2 Fwg 000.0.05.001.001, 10 4006 460
Sözleşme tasarısı
Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Teklif Cetveli
Geçici Teminat Mektubu
Kesin Teminat Mektubu
Ortaklık Bildirimi
İhale Dokümanı Teslim Belgesi
Dokümanı Satın Alan
Adı Soyadı
İmzası
Sayfa Miktarı
27 sayfa (CD)
1 sayfa (CD)
64 sayfa (CD)
28 sayfa (CD)
2 sayfa (CD)
1 sayfa (CD)
1 sayfa (CD)
1 sayfa (CD)
1 sayfa (CD)
Teslim Eden
İdare Yetkilisi
Adı Soyadı
Görevi
İmza
* Açıklama yapılması veya zeyilname düzenlenmesi halinde, yapılan açıklama veya düzenlenen zeyilname
ayın/isteklinin adresine gönderildiğinde açıklama veya zeyilnamenin tarih veya zeyilnamenin tarih ve sayısı
yazılacaktır.
Download

İhale dökümanı teslim belgesi