1593 NOLU DOSYA İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Tasnifi
İhtiyaç
Miktarı
Teknik Bilgi Ve
Teknik Şartname
1
02.00.101.3440
K TİPİ KOMPOZİT SABO
(TSI onaylı) 2501 Tipi
6400 Adet
T.B. 2290
2
02.01.023.2001
VİDALI KOŞUM TAKIMI
1350 kN
400 Adet
T.B. 2227 Rev.A
455.9.400.04.01.2
3
02.02.001.1103 GÖBEK AŞINMA PLAKASI
400 Adet
T.B. 2234
4
02.02.001.1109 KAYMA PLAKASI
800 Adet
T.B. 2234
5
02.02.001.3038 DIŞ HELEZON SUSTA
3200 Adet
6
02.02.001.3039 İÇ HELEZON SUSTA
3200 Adet
7
02.02.001.3072
Malzeme Adı
SABO ÇARIĞI (K TİPİ)
2501 Tipi
8
02.02.004.4009 ELASTOMER TAMPON
9
02.02.010.2008
10
02.02.010.2118 CER KANCASI 1500 kN
11
02.02.101.4077
ELASTOMER SUSTALI CER
PAKETİ 1500 kN
DÖVME FREN MÜSELLESİ
120 kN
3200 Adet
T.Ş. 230.515 Rev.G
T.Ş. 230.515 Rev.G
T.B. 2182 Rev.A
400 Adet
T.B.2181 Rev.A
1600 Adet
Ölçüsü
Norm
Kalite
Kullanım Yeri
EN 10204/3.1
TSI sertifikalı
Rilnss Vagon
EN 10204/3.1
TSI sertifikalı
Rilnss Vagon
3Fwg
000.04.077.041
EN 10204/3.1
TSI sertifikalı
Rilnss Vagon
3Fwg
106.0.04.082.019
EN 10204/3.1
TSI sertifikalı
Rilnss Vagon
250x80x60
UIC 520
UIC 826
200M 1342 0019
Q31MM
EN 10204/3.1
TSI sertifikalı
Rilnss Vagon
200M 1342 0020
Q24,4MM
EN 10204/3.1
TSI sertifikalı
Rilnss Vagon
EN 10204/3.1
TSI sertifikalı
Rilnss Vagon
EN 10204/3.1
TSI sertifikalı
Rilnss Vagon
UIC 520, UIC 825,
UIC 583, UIC 827-1
EN 15566
EN 10204/3.1
TSI sertifikalı
Rilnss Vagon
2 Fwg
000.0.05.001.001
EN 15566
UIC ye uygun
EN 10204/3.1
TSI sertifikalı
Rilnss Vagon
10 4006 460
UIC 833
EN 10204/3.1
TSI sertifikalı
Rilnss Vagon
T.B. 2309
680 Adet
400 Adet
Resim No
T.B. 2228 Rev.A
T.B.2262
UIC 526-1(Kategori A)
EN 15551, UIC 527-1 UIC
450x340 mm 827-1, UIC 583, UIC 828
(Tamponun kaynaklı
imalatında)
Download

1593 İHTİYAÇ LİSTESİ