Tarih
Sayı
Konu
12/12/2014
1499
İR-.74042 Ruhsat Numaralı Kil Ocağı
Halkın Katılımı Toplantısı
BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA
BORNOVA/İZMİR
İzmir İli İR:74042 Ruhsat Numaralı alan içerisinde BATIÇİM Batı Anadolu Çimento San.
A.Ş. tarafından Kil Ocağı işletilmesi planlanmaktadır.
"İR:74042 Ruhsat Numaralı Kil Ocağı Projesi"nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
Yönetmeliğince çalışmalara başlanılmış olup bu çalışmalar firmamız yükleniminde bulunmaktadır.
Faaliyetle ilgili "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği" gereğince ÇED Başvuru
Dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunularak ÇED süreci başlatılmıştır. Anılan Yönetmeliğin 9.
Maddesi gereğince ÇED sürecinde halkın katılımını sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek,
görüş ve önerilerini almak amacıyla Ek-l'de belirtilen yer ve tarihte "Halkın Katılımı Toplantısı"
yapılacaktır.
Ek-2'deki duyuru metninin Belediyeniz panosunda 1 hafta süre ile ilan edilmesi ve
tarafınızca askıda ilan edildiğine dair Ek-3'deki tutanağın imzalanarak firmamıza gönderilmesi
(öncelikle 0.312. 479 84 99 numaraya fakslanması) hususunda gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.
Mehinet YALÇIN
Çevre Mühendisi
Şirket Müdürü
EKLER:
1- Toplantı Yeri Bilgileri
Toplantı Tarihi : 25.12.2014
Toplantı Yeri : Altıneller Düğün Salonu
Toplantı Adresi: Kozağaç Mh. Özmen Cd. 232. Sk. No:3
(Anasağlığı Parkı İçi Üçkuyular) Buca/ İzmir
Toplantı Saati : 14.00
2- Duyuru Metni (1Sayfa)
3- İlan Tutanağı
MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi, Öveçler 4. Cadde 1351.
TELEFON: +90.312. 479 84 00
WEB
(Eski 203.) Sokak PK: 06460 No: 1/7, Çankaya/ANKARA
FAKS
E-POSTA: [email protected]
: +90.312. 479 84 99
: www.mgsmuhendislik.com
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLİĞİ
T.C
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
DUYURU
BATIÇİM Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. tarafından; izmir İli sınırları içerisinde İR:74042
Ruhsat Numaralı Kil Ocağı Projesi'nin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için
Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda
belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili Halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için
"Halkın Katılımı Toplantısı" yapılacaktır.
Halkımıza saygı ile duyurulur.
Toplantı Yeri
: Altıneller Düğün Salonu
Toplantı Yerinin Adresi
: Kozağaç Mh. Özmen Cd. 232. Sk. No:3
(Anasağlığı Parkı İçi Üçkuyular) Buca/ İzmir
Toplantı Tarihi
: 25.12.2014
Toplantı Saati
: 14:00
Proje Sahibi
: BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN. A.Ş.
Tel
: 0 (232) 478 44 00
Faks
: 0 (232) 478 44 44
ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş: MGS Proje Müşavirlik Mühendislik Tic. Ltd. Şti.
Tel
: (0312)479 84 00
Faks
: (0312)479 84 99
NOT: Kaynaklar Köyü Meydanından toplantı günü 13:00'da servis kaldırılacaktır.
TESELLÜM TUTANAĞI
DOKÜMANLARI TESLİM ALAN;
KURUM ADI
KİŞİ ADI-SOYADI
İzmir İli sınırları içerisinde "İR:74042 Ruhsat Numaralı Kil Ocağı Projesi"nin Halkın Katılımı Toplantısı ile ilgili
tarafımıza gönderilmiş olan dokümanlar alınmış ve talep edildiği şekilde 1hafta süre ile duyurulmuştur. .../ /2014
Adı-Soyadı
İmza-Kaşe
NOT:
I LÜTFEN TUTANAĞI DOKÜMANLARI KURUMUNUZA/ŞAHSINIZA GÖNDEREN VE AŞAĞIDA ADRESİ
| VERİLEN FİRMAYA ÖNCE FAKS YOLU İLE (0.312.4798499) SONRASINDA POSTA YOLU İLE GÖNDERİNİZ.
FİRMA
| MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜH. TİC. LTD.ŞTİ.
ADRES
I Şehit Cevdet Özdemir Mah. Öveçler4. Cad., 1351. Sokak, No:l/7, Çankaya-ANKARA
| Telefon: +90.312.479 84 00(pbx)
Download

İzmir ili sınırları içerisinde İR:74042 Ruhsat Numaralı