TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AFYON ALKALOİDLERİ FABRİKASI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN
3 KALEM SAMSON MARKA VANA SATIN ALINACAKTIR.
Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme
Müdürlüğünde kullanılmak üzere 3 kalem Samson Marka vana kapalı zarfla teklif alma yolu ile
satın alınacaktır.
Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden, 50,TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001
IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu
numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272
612 6662 / 9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.
İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir.
İhale tarihi 05.01.2015 Pazartesi günü saat 14.00 olup, isteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf
içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

İ L A N: