KAYIT FORMU
Adı / Soyadı :.................................................................................................................. Ünvanı :...........................................................
Kurum / Yazışma Adresi :.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Telefon :.......................................................... Faks :...................................................... E-posta :..........................................................
Refakatçiler :
Adı / Soyadı :.................................................................................................................. Yaşı :................................................................
Adı / Soyadı :.................................................................................................................. Yaşı :................................................................
KONGRE KAYIT ÜCRETLERİ
4 Temmuz 2014 ve öncesi
4 Temmuz 2014 sonrası
Katılımcı
400 TL.
450 TL.
Refakatçi / Firma Yetkilisi
300 TL.
350 TL.
* Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir.
Kongre Kayıt Ücreti
Katılımcı x
TL.
TL.
KDV %18
TL.
Genel Toplam
TL.
Ödeme Şekli
Banka Havalesi ile
Kredi kartı ile
Kredi Kartı Bilgileri
Visa
Mastercard
Kart No
3 Haneli Güvenlik No
Adı Soyadı
Geçerlilik Süresi
İmza
* Yukar›da yaz›l› olan miktar›n kredi kart›ndan çekilerek Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri A.Ş. hesab›na yat›r›lmas›n› rica ederiz.
* Kredi kart› ile yap›lan ödemelerde güvenli¤iniz aç›s›ndan kart›n›z›n ön / arka fotokopisini kay›t formu ile birlikte göndermeniz gerekmektedir.
*4 Temmuz 2014 tarihine kadar ödenen kayıtlar, erken kayıt olarak ücretlendirilecektir.
*4 Temmuz 2014 tarihinden sonra kongre kayıt iptali yapılmayacak olup, isim değişikliği yapılabilir.
*Sempozyum otellerinde konaklama yapmayan katılımcılardan kayıt ücreti dışında 3 gün için toplam 250 € + %18 KDV dış katılım bedeli
talep edilecektir.
İPTAL ŞARTLARI
* Kayıt iptal talepleri Figür Kongre Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir. Yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra
iade gerçekleştirilecektir. 4 Temmuz 2014’den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır. En geç 5 Ağustos 2014 tarihine
kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Metabolik Sendrom Derneği ve Figür Kongre
Organizasyon sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.
KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI
Sempozyum kayıt ücretlerinin aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılması ve banka dekontunun Figür Kongre ve Organizasyon A.Ş.’ye
(0 212 258 60 78) fakslanması gerekmektedir.
11. Metabolik Sendrom Sempozyumu TL HESABI
Banka Adı :Garanti Bankası
Şube Adı :Valikonağı Şubesi ( Şube Kodu: 183)
Hesap Adı :Figür Kongre Organizasyon Servisleri A.Ş.
Hesap No :6296946 (TL Hesabı)
IBAN No
: TR81 0006 2000 1830 0006 2969 46
FİGÜR KONGRE VE ORGANİZASYON SERVİSLERİ A.Ş.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No:4 34360 Kat:6 Şişli / İstanbul
Tel: 0 212 381 46 00 / Fax: 0 212 258 60 78 • E-posta: [email protected] • www.metsend2014.org
Not: Bu form fotokopi ile çoğaltılarak kullanılabilir.
Kayıt ücretlerine dahil olan hizmetler; Bilimsel oturumlara katılım, özet kitabı, program kitabı, sempozyum çantası, yaka kartı ve katılım sertifikası.
Download

kayıt formu - XI. Metabolik Sendrom Sempozyumu