TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AFYON ALKALOİDLERİ FABRİKASI
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
4600 ADET METAL KOVA SATIN ALINACAKTIR.
Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme
Müdürlüğünde kullanılmak üzere 40 litrelik 4500 adet ve 20 litrelik 100 adet metal kova kapalı
zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.
Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50
TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN
TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri,
vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda
isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9351 nolu telefondan
bilgi alabileceklerdir.
İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İhale tarihi 22 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı
zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

İlan Metni