TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
900.000 ADET POLİPROPİLEN HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ÇUVALI
SATINALINACAKTIR
1- İhale 05/05/2015 günü saat 14.30 da “TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi
Başkanlığı Müdafaa Caddesi No: 18 Bakanlıklar/ANKARA” adresinde yapılacaktır.
2- İhale ile ilgili şartname, TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığında
görülebilir, 50.- TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
3- İhale kapalı zarfla teklif alma usulüyle yapılacaktır.
4- Teklifler 05/05/2015 günü saat 14.00’e kadar Müdafaa Caddesi No:18 06100
Bakanlıklar / Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne
verilecektir.
5- Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
kapsamının dışındadır.
6- İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi www.tmo.gov.tr adresinde görülebilir.
Download

İlan Metni