GIS Tarihçesi
Belediyemiz Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları 2005 yılında Bilgi İşlem Otomasyon Projesi kapsamında
başlatılmıştır. Uygulama yazılımlarımız Web, Mobil ve Masaüstü olmak üzere üç ayrı platformda çalışmaktadır.
2006 yılında Belediyenin kullanmış olduğu bütün
haritalar sayısallaştırılıp, akıllandırıldı. GIS’te var
olan harita altlıklarına
(imar planları, hâlihazır
haritalar, kadastral paftalar, alt yapı haritaları vb.)
bağlı olarak istenilen bütün mekansal özelliklerin
sorgulamaları ve raporlamaları yapılabilecek hale
getirildi. Dijital hale getirdiğimiz Arşiv vb. verilerimiz
GIS uygulama yazılımı kullanılarak harita ortamında
görüntülenebilir ve raporlanabilir hale getirildi.
MIS ile tutulan birçok bilgi GIS uygulama yazılımı
kullanılarak, harita ortamında görüntülenebilir ve
raporlanabilir hale geldi.
İlk web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamamız
hizmete sunularak, tüm Fatih’in haritası, internetin
bulunduğu her yerden isteyen herkesin erişimine
açıldı.
2007, 2008 yılında GIS v.1 geliştirme, veri
güncelleme , Ar-Ge çalışmalarımıza devam edildi.
2008 yılında GISPazar programı hazırlandı.
İlçemizde kurulan tüm pazarların GIS ortamında
gösterimi Zabıta müdürlüğü ile ortak bir çalışma
yapılarak sağlandı. Pazar tezgahları harita üzerinde
gösterilebilir hale getirilerek mahalle, sokak, yer
numaraları, belge numaraları, pazar numaraları, gibi
birçok kritere göre sorgulanabilmesi ve bilgi
alınabilmesi sağlandı.
2008 yılında Yeni Arşiv Programı hazırlandı.
2008 yılında GIS Desktop yazılımı olan FabGis
oluşturularak, kurum içinde devreye alındı.
Bu program ile genel anlamda; veri yönetimi, kayıt
işlemleri, güncelleme, sorgulama, ve analiz işlemleri
yapılabilmektedir.
2009 yılında GIS v.2 hazırlanarak devreye alındı.
GIS v.2 Kent Rehberimizin NVİ ile entegrasyonu da
sağlandı.
GIS v.2’ye Sosyal Faaliyetler, Pazar ekranı, Vatandaş
İstek Şikâyet bildirimleri gibi eklentiler yapıldı.
Eminönü mevkii sinin de imar planı GIS’e aktarılarak
Fatih’in tamamının imar planı web ortamında
yayınlandı.
İlçemizin 360° sokak görüntüleri çekilerek, GIS’e
entegre edildi.
2010 yılında teknolojik gelişmelere paralel olarak
zengin tasarımlı, yüksek hızlı GIS v.3 hazırlanarak,
yayına alındı.
GIS v.3 uygulamalarımız %100 belediyemizin
kendi mühendis ve yazılımcıları tarafından
hazırlanmıştır.
2011 - 2012 - 2013 yıllarında sistem geliştirme ve
veri güncelleme ve Ar-Ge çalışmalarımıza devam
edildi.
2013 yılında ilçemizin 360° sokak görüntüleri
yeniden çekilerek, GIS’e entegre edildi.
2012 yılında FatihAR uygulamamız hizmete sunuldu.
Fatih Belediyesi FatihAR ile bilişimde öncü konumu
devam ettirerek, Fatih AR uygulamasını geliştirdi.
“Augmented Reality” Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi
ilk defa bir belediye mobil uygulamasında kullandı.
FatihAR Google Play Market, Apple Store’dan
Ücretsiz İndirilebilir.
FatihAR Kullanım www.fatih.bel.tr/fatihar
linkinden temin edilebilir.
2012 yılında Kroki Bazlı Saha Çalışmalarına
başlandı. Çalışma halen devam ediyor.
2013 -2014 yılında Fatih MobilGIS hazırlanarak,
hizmete sunuldu. Birçok konuda öncü rolünü üstlenen
Belediyeniz yine bir ilke imza atarak en geniş
kapsamlı MobilGIS uygulaması Fatih MobilGIS’i
geliştirerek, hayata geçirdi.
Fatih MobilGIS Apple Store’dan Ücretsiz
İndirilebilir.
2014 yılında GIS v.4 hazırlanarak, devreye alındı.
Download

GIS Tarihçesi Belediyemiz Coğrafi Bilgi Sistemi