NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
………………………… MÜDÜRLÜĞÜNE
BURSA
Belediyeniz sınırları içinde kalan ………………… Mahallesi ………………pafta,
…………… ada, ……….. parsel sayılı yerime ………………………………verilmesini
Saygılarımla arz ederim.
…. / … / 20
Adı
: ………………
T.C. kimlik No: ………………………….
Soyadı : ……………....
ADRES: …………………………………
İmza : ……………....
……………………………………………
…………………………………………...
TLF: …………………………………….
CEP TLF: .................................................
İMAR DURUMU - İNŞAAT RUHSATI - TADİLAT RUHSATI – KOTLU KROKİ – KAT ve ÇATI VİZESİ MEKANİK – ELEKTRİKTEMEL TOPRAK SU BASMAN VİZELERİ – REVİZYON – HUS –İMAR PLANLARI
Download

Matbu Dilekçe