HOLLANDA DİYANET VAKFI
2015 YILI UMRE MÜRACAAT VE KAYIT FORMU
Kimlik Bilgileri
ı.
TC Kimlik Numarası
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
Adı-Soyadı
Baba Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
(Gün/Ay/Yıl)
Cinsiyeti
( ) Erkek
( ) Kadın
Öğrenimi
( ) ilkokul ( ) Ortaokul ( ) Lise ( ) Y. Okul ( ) Üniversite
Mesleği
Telefonu Ev: ….………………………..…...…….. Cep : ……………….…………………………
Adresi : ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
11 Birlikte müracaat eden mahremin Adı Soyadı :
12 Yakınlık derecesi :
13 Tercih ettiği tur* : 1.TUR (Ocak) 2.TUR (Şubat) 3.TUR (Mart)
4.TUR (Nisan) 5.TUR (Mayıs)
*Tercih edilen turu yuvarlak içine alınarak işaretleyin.
LAHEY DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİNE
Din Hizmetleri Müşavirliği ve Hollanda Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 2015
yılı umre organizasyonuna yukarıdaki tercihlerim doğrultusunda katılmak istiyorum.
Kayıtlarla ilgili açıklamaları okudum ve bütün şartları kabul ettim. Suudi Arabistan
hükümeti tarafından yapılacak her türlü uygulamadan Müşavirliği ve Hollanda Diyanet
Vakfı’nı sorumlu tutmayacağımı beyan ederim. İstenen evrak ilişiktedir.
Gereğini arz ederim.
Adı :
Soyadı :
Tarih :
İmza :
EKLER:
1. Türk Pasaportu (En az bir yıl süreli ve cipli olmalı. Umre vizeleri Türkiye’den alınacağı için Hollanda pasaportuyla
müracaat kabul edilmemektedir.)
2. T.C. Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve arkalı çekilecek)
3. Umre ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekont veya belgesi,
4. 4x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,
5. Mencevax “ACW 135 Y” tip menenjit aşı belgesi, (aşı 2 yıl geçerlidir)
Download

EK-1. 2015 Yılı Umre müracaat formu