2 Nolu Dilekçe
Kat İlavesi
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
Konya İli, Meram İlçesi …………………………………..
Mahallesi tapunun
…………… pafta, ………… ada, ………….. parsel numarasında kayıtlı, ...../…../…….
tarih ve ……/…… sayılı ruhsat ile yapımına başladığım yapıma kat ilavesi yapmak
istiyorum. Dilekçe tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kat ilavesi ile ilgili işlemlerin
tarafımdan tamamlanacağını,
tamamlamadığım
takdirde
dilekçem
ve
eklerinin
muhafazasından, Belediyenizi sorumlu tutmayacağımı kabul ve taahhüt eder gereğinin
yapılmasını arz ederim. ……/……/20….
Yapı Sahibinin T.C. /Vergi No: ……………………………
Yapı Sahibinin Adı Soyadı : ………………………………..
İmzası
Adres :
……………………………………………..
……………………………………………..
………… / …………
TAPU GÜNCEL
(TAPU MÜDÜRLÜĞÜ)
Açıklama:
KİMLİK FOTOKOPİSİ
KAPI NUMARASI
(NUMARATAJ BÜROSU)
İMAR ÇAPI
(BELEDİYE)
İNŞAATIN STATİK AÇIDAN RAPOR VEYA ANALİZİ
M² CETVELİ
MİMARİ - PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ İMZA SİRKÜSÜ
STATİK PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ - İMZA SİRKÜSÜ
ELEKTRİK PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ İMZA SİRKÜSÜ
MEKANİK PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ İMZA SİRKÜSÜ
YİBİF
YAPI DENETİM MAKBUZU
DAMGA VERGİSİ MAKBUZU
YAPI DENETİM SÖZLEŞMESİ
YAPI DENETİM TAAHHÜTNAMESİ
YAPI DENETİM İZİN BELGESİ FOTOKOPİSİ ve VERGİ NUMARASI
YAPI DENETİM DENETÇİ BELGESİ FOTOKOPİSİ
YAPI DENETİM YETKİLİSİ İMZA SİRKÜSÜ FOTOKOPİSİ
HARÇ HESAPLAMA
PROJELER
MÜTEAHHİT SÖZLEŞMESİ (NOTER ONAYLI) ve TAAHHÜTNAMESİ
ŞANTİYE ŞEFİ SÖZLEŞMESİ, TAAHHÜTNAMESİ ve İMZA SİRKÜSÜ SİGORTA SİCİL NO
ŞANTİYE ŞEFİ ODA KAYIT BELGESİ (BAĞLI OLDUĞU ODASINDAN)
ŞANTİYE ŞEFİ İKAMETGAH BELGESİ (NÜFÜS MÜDÜRLÜĞÜNDEN)
Evrak Kontrol
Tarih: …../……/20….
Kaşe / İmza
Download

07-2 nolu dilekçe kat ilavesi yapı denetimli